Quốc bảo chân kinh: Phục hưng văn hóa cội nguồn Tiên Rồng Việt Nam

CHƯƠNG 18

PHẦN 5

TRUYỀN NGÔI KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐỜI THỨ 10 CŨNG CHÍNH LÀ HÙNG VƯƠNG ĐỜI THỨ 1


Vì mãi lo mở rộng nước Xích Quỷ xây dựng Kinh Đô Văn Lang, suốt ba năm chưa về thăm Cha cùng Mẫu Hậu. Kinh Dương Vương một hôm bỗng sức khỏe yếu đi, làm cho cả Triều Thần lo lắng. Kinh Dương Vương cho gọi Thái Tử về. Nhưng Thái Tử cách xa hàng nghìn dặm. Không còn cách nào báo tin cho kịp. Vì Kinh Dương Vương sắp băng hà. Các Vương Quan công thần chưa biết phải làm sao.

Thời Quốc Sư Thục Lục nói:

Thái Tử là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai. Linh cảm hơn người. Lại có con Ngựa Xích Long Câu đi mây về gió. Thưa Hoàng Phi Nương Nương cho người lập bàn hương án khấn vái báo tin, thì Thái Tử sẽ về ngay.

Bằng cho người lập bàn hương án. Hoàng Phi Nương Nương liền khấn vái, báo tin Vua Cha sắp băng hà.

Nói về nơi đất mới Lãnh Nam Quốc Đô Văn Lang cũng xây đắp vừa xong. Thái Tử đang họp bàn cùng các quan tướng bỗng có một luồng gió lạ nổi lên. Thái Tử cảm thấy bồn chồn trong dạ. Liền co tay bấm quẻ nhập thiền thì hiểu tất cả.

Thái Tử nói:

Cha ta sắp băng hà. Ta phải về Kinh Đô Xích Quỷ kẻo không kịp. Ta cũng sắp lên Ngôi kế vị. Ta muốn đăng quang ngôi Quốc Vương tại Kinh Đô Văn Lang khi an táng Cha xong. Các tướng Lĩnh hãy hoàn thành nốt những gì còn lại.

Thái Tử dặn dò xong chọn lấy vài tướng Lĩnh tức tốc lên đường về Nam Kinh Kinh Đô Xích Quỹ. Lời khấn vái của Hoàng Phi Nương Nương chưa được nửa cây nhang. Thì trên bầu trời đã xuất hiện cụm mây bay đến. Thái Tử và một số tướng Lĩnh đã về tới. Ai nấy cũng điều kinh sợ cho sự Linh Thiên nầy.

Đức Vua KINH DƯƠNG VƯƠNG thấy Thái Tử về kịp hết sức mừng. Liền trao ẤN truyền Ngôi Quốc Vương cho Thái Tử.

Kinh Dương Vương nói:

Con là Đấng Chí Tôn đầu thai xuống thế. Thì không còn ai hơn con được nữa. Cha sắp ra đi Cha muốn nhìn con lần cuối cho thỏa lòng thương nhớ.

Thái Tử cảm động cầm tay Cha nói:

Cha là bậc Quốc Vương Thiên Tử Thánh Hiền. Cha sẽ sanh lên Thiên giới làm Vua cõi Trời Đâu Suất Đà. Cõi nước Châu Báu rộng lớn trang nghiêm. Chư Thiên đông vô số vô biên sống lâu vô kể một ngày ở trên đó bằng chốn nhân gian ba năm.

Đức Kinh Dương Vương hết sức vui mừng rồi nhắm mắt băng hà. Trên không trung có tiếng nhạc Trời đến tiếp rước. Kinh Dương Vương tu luyện đã có nhị xác Thân liền xuất hồn ra khỏi thể xác già nua bay thẳng lên không trung về Trời. Sau đó ít ngày thời Hoàng Phi Nương Nương cũng băng hà theo Kinh Dương Vương về Trời. An Táng xong Cha Mẹ. Thái Tử chọn ngày lành tháng tốt Đăng quang ngôi vị Quốc Vương tại Kinh Đô Văn Lang.

BÀI DIỄN VĂN:

Trước Bách Tộc dân chúng, trước khi Thái Tử lên ngôi Quốc Vương.

CHUYỂN ĐỔI NIÊN HIỆU KINH DƯƠNG VƯƠNG SANG GIAI ĐOẠN NIÊN HIỆU HÙNG VƯƠNG. CHUYỂN ĐỔI NƯỚC XÍCH QUỶ THÀNH NƯỚC VĂN LANG. CHUYỂN ĐỔI QUÂN DÂN ÂU LẠC THÀNH QUÂN DÂN ÂU VIỆT LẠC VIỆT. NHẰM NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM QUÍ DẬU VÀO NĂM 2959 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN. NHÀ NƯỚC VĂN LANG CHÍNH THỨC RA ĐỜI. QUỐC ĐẠO XUẤT HIỆN.

Trên đền cao Hùng Vương tức là vì Quốc Tổ có công khai dựng nước Văn Lang. Mở màn lịch sử xây nền móng cho sự tiến hóa đỉnh cao của Nhân Loại con người. Vua Hùng uy nghi trong chiếc áo Long Bào tăng thêm vẽ uy nghi cao sang quyền quí.

VUA HÙNG QUỐC TỔ tay cầm Kiếm báu chỉ về phương Nam. Lời tuyên ngôn phát ra trầm hùng vang dội núi rừng, sông hồ, biển cả:

Hỡi Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt. Cơ Trời đã đến, ngày 1 tháng 5 năm Mậu Thìn. Chúng ta khởi đại binh tiến về Đất Lãnh Nam, vượt qua bao nỗi khó khăn, gian nan, nguy hiểm mở rộng đất đai về Nam và cũng có nhiều vị anh hùng đã ngã xuống vì Đại Nghĩa cho nước non nầy. Hôm nay chúng ta đã diệt được ba con Quỷ. Làm chủ Địa Long Vũ Trụ địa linh lãnh Nam nầy.

Tổ Tiên. Cha Trời, tạo lập lên vũ trụ là để giao cho con cái nhà Trời cai quản làm chủ. Mà chỉ có con người mới có quyền đó, vì con người là do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Ba con Quỷ đã nghịch lại Đức Cha Trời. Ba Con Quỷ cho rằng: Đức Cha Trời có là do sự tiến hóa tu luyện của thế giới Cầm, Thú, Bò Sát mà thành. Con người có gì là cao cả, chẳng qua là con cháu của các loài Bò Sát, Cầm, Thú. Nên chúng ngang nhiên tàn sát ăn thịt.

Ba con Chúa Quỷ chúng thường khoe khoang, khoác lác với đồng bọn chúng rằng, biến hóa ra con người có chi là khó. Không bao lâu nữa ta sẽ làm chủ vũ trụ và con người sẽ là nô lệ phục vụ cho ta, nói xong chúng cười hềnh hệch thích thú lắm, sự gian trá láo toét ba hoa khoác lác của ba con Chúa Quỷ động đến Phật Thánh Tiên. Nào phải như ba con Quỷ láo toét nói. Chúng dựa vào pháp thuật Thần Thông biến hiện ra con người. Nhưng khi chúng giảm sút Thần Lực hoặc bị đánh chết thì chúng hiện lại nguyên hình. Loài nào trở lại loài nấy Cốt Cáo, Cốt Khỉ, Cốt Chồn không thể là Cốt người được. Những luận thuyết của ba con Chúa Quỷ chúng chỉ gạt gẫm những đồng bọn của chúng.

Chúng ta là con người chúng ta phải hiểu Cây có Cội, Nước có Nguồn, Chim có Tổ, Người có Tông và chúng ta là dòng giống Tiên Rồng, Con Cháu Nhà Trời. Trời là Đấng lập lên tất cả. Lập lên thế giới vũ trụ, lập lên sự sống, thế giới vật chất, sanh ra Nhân Loại con người Tạo ra muôn loài vạn vật.

Ba con Chúa Quỷ đã sống trên sự sống của Đức Cha Trời ban bố cho. Như Nước chúng uống, như khí chúng thở, như Đất, Núi chúng ở, như hang động chúng sanh con đẻ cái. Chúng không cảm ơn Cha Trời mà còn láo toét ngạo báng Trời. Chúng là Loài Yêu Quỷ sống trong lòng Trời Đất, lại láo xược vô lễ coi Trời bằng nắp vung. Ba con Quỷ tu luyện biến hóa Thành người, đội lớp Người nhưng chúng không bao giờ có tánh người. Mà toàn là tánh Quỷ, ác Quỷ. Chúng uống máu con người, ăn thịt con người, đại gian đại ác, chúng sống là Nhân Loại không có ngày bình yên với chúng.

Đã là con cháu nhà Trời chúng ta phải có bổn phận bảo toàn sự sống cho toàn Nhân Loại anh em. Tuy chúng ta đã tiêu diệt được 3 con Quỷ làm chủ Địa Long Vũ Trụ, mở rộng bờ cõi nước Xích Quỷ thành nước Văn Lang rộng lớn gấp 3 lần nước Xích Quỷ.

Với sự nỗ lực, không thể khó khăn, gian nan nguy hiểm, lớp người trước ngã xuống lớp sau tiến lên. Chiến đấu với 3 con Quỷ giành lấy thắng lợi về mình. Với công lao ấy không những mở mang bờ cõi, khai phá đất đai thành ruộng, thành nương, thành vườn, thành làng, thành xã. Xây dựng lên nước Văn Lang với bao sức khó nhọc cái giá phải trả bằng xương máu, bằng mồ hôi và nước mắt.

Vì vậy chúng ta phải có một cuộc sống hòa bình Độc Lập, tự do hạnh phúc. Không có cảnh người đàn áp người. Người bóc lột người mà phải theo lòng tự nguyện, Quyền tự giác. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước của Dân, do Dân lập lên là để bảo vệ Dân, không phải để cai trị đàn áp Dân. Quyền lợi của Dân được Nhà Nước bảo vệ và gìn giữ. Đây là điều mới mẻ khác hẳn với những gì hiện nay, ở thời đại phong kiến Vua, Chúa.

Thời đại của Chủ Nghĩa Độc Quyền, Độc Tài Độc trị, Dân chỉ là giai cấp nô lệ, Quyền Sống, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền tự do ngôn luận. Đã bị Chủ Nghĩa Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Nhà Nước phong kiến Vua Chúa, tước đoạt biến người Dân trở thành người Dân nô lệ.

Nhà Nước Văn Lang. Tổ Quốc Văn Lang không của riêng ai mà là của toàn Dân. Toàn Dân kháng chiến, toàn Dân khai phá mở rộng đất đai. Toàn Dân xây dựng lập lên Nước Văn Lang, xây dựng lên một nhà nước pháp quyền, nhà nước của toàn Dân. Quyền tối cao của Nhà Nước Văn Lang là Pháp Vương. Chính là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng xã hội. Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Chủ Đại Đồng Bình Đẳng tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Luật pháp Nhân Quyền bảo vệ Nhân Quyền. Bảo vệ Chính Nghĩa, công bằng xã hội.

Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước trọng tài. Cầm Cân nẩy mực giữ vai trò Công Bằng. Cho mọi sự cạnh tranh phát triển. Nhà Nước Văn Lang là nhà nước Pháp Quyền. Nhà Nước của Hiến Pháp Nhân Quyền. Nhà Nước của Dân do Dân và vì Dân. Quyền sống, Quyền bình đẳng, Quyền tự do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền ngôn luận, Quyền tự chủ, Quyền tự nguyện. Nói chung là những Quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa Đã Ban Cho.

(Xem Kinh Luật Tạng sẽ nói rõ hơn).

Những Quyền Thiêng Liêng bất khả xâm phạm. Nhà Nước Văn Lang không có sự Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Vì dân tộc Văn Lang là dân tộc Bách Việt Đa Nguyên Dân Tộc Đa Sắc Tộc Đa Nguyên. Đã là Dân Tộc Đa Nguyên thời Nhà Nước Văn Lang không thể là Nhà Nước Độc Tài Độc Trị được. MÀ PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC HIỆP CHỦNG TỘC.

Để phù hợp với Dân Tộc Đa Nguyên hợp chủng tộc. Nhà Nước Văn Lang phải là Nhà Nước Đa Nguyên. Nhà Nước Pháp Quyền. Được xây dựng trên nền tảng Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ. Nhưng trước khi tiến tới Nhà Nước Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ. Thì Nhà Nước Văn Lang phải có sự khởi đầu. Thành lập Nhà Nước Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Vì Nền Tảng của Nhà Nước Pháp Quyền là bảo vệ Quyền Con Người những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho NHÂN QUYỀN, nhà nước lấy Dân làm Gốc, DÂN CHỦ thì Nhà Nước đó mới được gọi là Nhà Nước của Dân do Dân và vì Dân. Những cơ bản cốt lõi thiết lập Nhà Nước Văn Lang Trên. Là cốt lõi của Nền Văn Hiến Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo Vũ Trụ mà ra không ai có quyền tự đặt mà hợp theo Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ.

Nên tất cả người dân Văn Lang Vua, Vương, Quan, Dân, nhất nhất tuân thủ theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Công Lý công bằng xã hội. Quốc Vương chỉ là Đấng Tối Trung, Tối Cao Đại Diện cho Dân cho Nước. Bảo vệ Hiến pháp, Luật pháp, giữ vững cán công Công Lý, công bằng xã hội. Đất nước Văn Lang, hôm nay là đất nước Văn Lang Văn Minh. Nhà Nước Văn Lang, hôm nay là Nhà Nước Văn Lang của Dân do Dân và vì Dân. Chúng Ta đã chuyển sang giai đoạn đổi mới tiến bộ. Có thể nói đi trước sự tiến hóa phát triển theo trào lưu xã hội Nhân Loại năm nghìn năm.

Sau năm nghìn năm Quốc Đô Văn Lang lại xuất hiện ở thời Thiên Bút. Nhân Loại con người, Con Cháu Tiên Rồng. Nhờ vào kinh giáo tiến hóa Linh Hồn hàng vạn vạn kiếp. Chỉ trong vòng một kiếp mà thôi đều thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đó là nói về tương lai. Còn hiện tại tuy chúng ta đã diệt được ba con Chúa Quỷ, làm chủ Địa Long đất Lãnh Nam. Nhưng chúng ta mới ở phần Đầu, phần Cổ của Địa Long. Còn thân Địa Long, Đuôi Địa Long, về sau Dân Tộc Văn Lang chuyển sang giai đoạn Việt Nam mới làm chủ hết được. Con Cháu Âu Việt, Lạc Việt phải ra sức nỗ lực. VIỆT – VƯỢT tiến lần về Nam làm chủ Địa Long hình chữ S.

Chúng ta có được giây phút hạnh phúc hôm nay là nhờ sự nỗ lực toàn Quân, toàn Dân. Đồng một lý tưởng, chí hướng vượt sông, vượt suối, vượt núi, vượt rừng. Chiến đấu với Yêu Tinh Quỷ Dữ. Cũng đã nói lên Tinh Thần Siêu Việt vượt khó vươn lên. Đổi mới cuộc đời. Cuộc chiến đấu vì Đại Nghĩa loại trừ Yêu Tinh Quỉ dữ nào mà không bị tổn thất. Tổn thất ít hay tổn thất nhiều mà thôi. Để tưởng nhớ những người đã ngã xuống hi sinh vì Đại Nghĩa. Chúng ta dành riêng phút mặc niệm, tưởng nhớ đến công ơn hi sinh cao cả cho non Nước nở hoa và cầu nguyện cho những Linh Hồn vì Đại Nghĩa siêu sanh về Trời. Hoặc ở lại trần thế chờ hình thành Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang sau một thời gian nữa Nhà Nước thống lĩnh Hồn Thiên Dân Tộc. Những người vì đại nghĩa hi sinh đời đời ca ngợi, tôn vinh thành kính. Là tấm gương sáng cho bao thế hệ noi theo, sống vì Đại Nghĩa chết vì Đại Nghĩa.

Hỡi Quân Dân ÂU VIỆT và LẠC VIỆT. Tất cả chúng ta đều là Con Cháu của hai Đấng Tiên Rồng. Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Cha Trời. Địa Mẫu đã xuất hiện cách đây rất lâu xa. Như số lá trong rừng. Khi ấy nơi Trái Đất chưa có con người. Chỉ có Chim muôn vạn Thú cùng các Loài bò sát. Thời kỳ cực thịnh của Tiên Thiên Chân Khí nên Chim muôn vạn Thú, các loài Bò Sát phần nhiều đều có pháp thuật thần thông. Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu đã xuất hiện. Đáp mình xuống dãy núi Long Hoa. Ngọn Thiên ẤN lẫn Thiên BÚT, sanh con đẻ cái. Chính là Địa Long Trái Đất. Hôm nay chúng ta đến đây để ở, làm chủ Địa Long.

Ở vào thời xa xưa đó. Đức Địa Mẫu Âu Cơ sanh ra một trăm người con. 50 Nam 50 Nữ và chính ta là một trong 100 người con của Tiên Mẫu Âu Cơ. Những anh em của ta thời đó hiện nay là các vì Phật Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Phật Phật Mẫu Tổ Tổ Tổ, Thánh Thánh Mẫu Tổ Tổ Tổ, Tiên Tiên Mẫu Tổ Tổ Tổ, đều ở ngôi Tam Bảo Chí Tôn, Phật Thánh Tiên. Thay thế Cha Trời, Địa Mẫu cai quản giang san vũ trụ. Duy trì Công Đạo vũ trụ. Phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa. Đều sống chung trong thế giới vũ trụ. Đại Đồng, Bình Đẳng, Độc Lập tự do, không ai là Đấng tối cao. Chỉ có ba ngôi tối cao. Đó là Tổ Tiên, hiện thân ra Đức Cha Trời và Đức Địa Mẫu. Tam Bảo tối cao vô thượng.

Tiểu kiếp thứ 9 cũng đi lần về giai đoạn kết thúc. Cũng là giai đoạn Yêu Quỷ lộng hành. Ngăn cản con đường tu luyện tiến hóa Linh Hồn của Nhân Loại con người. Giai đoạn càng về cuối tiểu kiếp. Nhân Loại con người khó tránh khỏi tai kiếp do Thủy, Hỏa, Phong và Động đất gây ra, giai đoạn kết thúc tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Nếu chúng ta không xây dựng nền móng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ ngay từ lúc nầy. Đánh dấu giai đoạn Lịch Sử, mốc son của Chủ Nghĩa Chính Nghĩa. Thời năm nghìn năm tới Thiên Bút sẽ không ra đời. Nhân Loại con người Con Cháu Tiên Rồng sẽ rơi vào cảnh tối tăm chiến tranh, thôn tính lẫn nhau, ganh ghét sát phạt và hận thù, lẩn quẩn trong bể khổ trầm luân.

Ở vào giai đoạn gần hai nghìn năm tới cho đến gần năm nghìn năm. Ba Con Chúa Quỷ đã đầu thai vào loài Người nhiều lần. Quỷ người chúng gây ra bao cuộc chiến tranh tàn khốc và luôn luôn cản đường người tu. Che lấp con đường Đạo Đức Chính Nghĩa, không cho Linh Hồn con người trở về Thiên giới. Chuyển Linh Hồn Nhân Loại vào cảnh tối tăm sa đọa xuống cõi âm phủ. Nhất là giai đoạn gần năm nghìn năm giai đoạn chuyển sang văn minh máy móc, văn minh khoa học kỹ thuật, giai đoạn quá độ của Chủ Nghĩa Độc Quyền, phong kiến Vua Chúa Độc Trị. Lúc nầy 3 Con Quỷ đã trải qua nhiều kiếp đấu tranh, trở nên khôn khéo quỉ quyệt xảo trá đến nổi Thần Thánh cũng bị chúng lừa, Thần Tiên cũng bị chúng qua mặt. Thần Thông của chúng lúc nầy là Thần Thông trí huệ, vũ khí của chúng là tâm lý chiến, sức mạnh của chúng là dựa trên lòng h.am m.uốn dục vọng của con người, sự thành công của chúng là chúng khoác lên mình một lớp áo bóng Chính Nghĩa. Sự giả dối của chúng là giả dương, độ cho giống Chính Nghĩa những không phải Chính Nghĩa thế mà vẫn lừa được nhân loại trí thức dẫn đến anh hùng lạc đạo. Nhưng thật ra bao cuộc đấu tranh, tranh giành quyền lược với nhau Thắng xưng Vua, thua cho là giặc, xem đi xét lại giặc với Vua cũng cùng một thứ. Chẳng khác gì nhau. Nhân Loại con người đang lặng hụp chìm đắm trong bể khổ trầm luân. Thì làm sao nhìn được nanh vuốt của loài Quỉ Dữ. Cũng vì như thế Chúng Ta xuống trần không những lập lên Nhà Nước Văn Lang cõi đời mà còn có cả Nhà Nước Văn lang Tâm Linh. Để thống lĩnh Hồn Thiên Dân Tộc bảo vệ Chính Nghĩa cho đến hết tiểu kiếp thứ 9.

Vì bản tính Độc ác nguy hiểm của ba con Quỷ. Chúng thường làm hại con Cháu nhà Trời Nhân Loại con người. Theo ý Cha Trời. Nên Ta cùng một số Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống trần, giải trừ kiếp nạn cho Nhân Loại con người khai lập lên Nhà Nước văn Lang.

Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Đức Cha Trời đã chọn chúng ta. Diệt Quỷ trừ tà. Làm chủ Địa Long, làm chủ nhà Rồng Tiên, xây nền móng Chính Nghĩa, Lấp cửa Địa Ngục, mở cửa Thiên Đàng. Cởi bỏ bao trói buộc nanh vuốt Độc Tài, Độc trị giải thoát nô lệ, áp bức đã trói buộc con người hàng vạn hàng nghìn năm. Thoát khỏi Địa Ngục Độc Trị, tiến tới Thiên Đàng tự do. Sống theo Thiên Quyền, Nhân Quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho mỗi con người những Quyền bất khả xâm phạm.

Ta nhớ lại cách đây lâu xa, đã trải qua nhiều năm như lá trong rừng. Khi đó ta còn là một Thiên Thần trí huệ, được nghe Đức Cha Trời dạy bảo. Đức Cha Trời dạy rằng: Hỡi các con của ta. Đã là Người thì các Con phải có Đạo làm người. Đó là hiếu kính Cha Mẹ. Nghe lời Cha Mẹ dạy bảo. Thương yêu anh em đùm bọc cho nhau. Nâng đỡ cho nhau. Cha Mẹ là Đấng sanh tạo ra mình. Không có tình thương yêu nào bằng tình thương Cha Mẹ thương con. Tình thương yêu ấy vô bờ vô bến. Những người con có hiếu là những người con biết nghe lời Cha Mẹ. Lời dạy của Cha Mẹ là lời dạy thương yêu muốn cho con nên người. Cải lại lời Cha Mẹ dạy. Không những Đại nghịch Vô Đạo bất hiếu mà còn là Đại tội lỗi. Bất hiếu là ác Đạo. Các con biết nghe lời Cha Mẹ. Thì Cha Mẹ sẽ bảo bọc cho các con luôn luôn.

Cha Trời dạy: Ta là Cha của các con và cũng là thầy của các con. Các con có Cha là Thầy, thì các con không còn lo chi nữa. Để đáp lại công ơn sanh thành dưỡng dục. Các con phải sống thật chân chính. Không làm trái ngược lại lương tâm. Trái ngược lại lòng mình. Luôn luôn sống hòa thuận sống trong Đạo Đức, sống vì non vì Nước vì Nhân Loại anh em, vì con vì Cháu vì bao thế hệ mai sau. Văn Hóa Cội Nguồn, Đạo Đức Chính Nghĩa là Châu Ngọc. Món ăn tinh thần. Làm tăng tuổi thọ, làm tăng phước Đức. Các con sẽ sống yên vui an lạc hạnh phúc. Các con muốn có sự ủng hộ. Cũng như sự che chở vững vàng thì các con phải có chỗ dựa. Đó là sự tôn thờ. Các con tôn thờ Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời, thì đời sống, cũng như ở tương lai các con sẽ gặt hái bao điều may mắn. Có thể nói các con muốn gì được nấy.

Nếu các con mê muội nghe theo lời cám dỗ Quyến rũ của Ma Quỷ. Tôn Thờ chúng các con sẽ trở thành nô lệ. Chúng sẽ dẫn các con vào con đường tội lỗi. Con đường dẫn đến Địa Ngục âm phủ. Đời đời kiếp kiếp sống trong đau khổ. Chúng dẫn các con đến con đường tàn ác. Con đường mê muội tối mờ tâm trí. Đánh mất lương tâm, sinh ra là biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Làm hại bản thân, làm hại xã hội, làm hại Non Sông Tổ Quốc. Với cái cảnh, nồi da nấu thịt, giặc đâu? Ai là giặc thời chưa phân biệt rõ ràng. Mà chỉ thấy anh em, tàn sát lẫn nhau. Hổ diệt Hổ. Sói diệt Sói, xem đi xét lại cũng là Hổ. Cũng là Sói, thời tà Chánh, Giặc – Vua cũng như nhau mà thôi. Nanh vuốt chính là sự ngụy biện. Đấu tranh vì hòa bình mà cứ tàn sát lẫn nhau, hòa bình đâu không thấy. Mà chỉ thấy hận thù chất như non như núi. Tự do đâu không thấy. Mà chỉ thấy sự đàn áp, cai trị lẫn nhau. Nhất là sự cai trị Độc Tài, Độc Trị. Sự tôn thờ nhầm theo con đường Ma Quỷ các con sẽ mãi mãi đọa lạc vào con đường, ăn nuốt lẫn nhau. Linh Hồn các con sẽ biến thành Linh Hồn Ác Quỷ. Các con sẽ mãi mãi trầm luân trong thế giới đau khổ.

Sự sống của các con là sự sống của hai phần. Đó là phần hồn và phần xác. Vì vậy: vật chất chỉ nuôi được thể xác không nuôi được phần Linh Hồn, vì Linh Hồn là linh giác thấy nghe hay biết phân biệt. Vì vậy: Đạo lý Chính Nghĩa là những hạt Ngọc dưỡng nuôi Linh Hồn. Làm cho Linh Hồn tỏa sáng giác ngộ, mặt Trời Chánh Đẳng Chánh Giác.

Đức Cha Trời dạy. Hỡi các con của ta. Các con hãy nhìn xem, vũ trụ thật rộng lớn. Cõi nước Trời vô số vô biên. Ngọc ngà Châu Báu đầy dãy khắp cùng. Nếu Linh Hồn các con có Đạo Đức Chính Nghĩa và sự giác ngộ hiểu biết về Tổ Tiên Cội Nguồn. Thời chính các con là Chủ Nhân làm chủ giang san vũ trụ mà Tổ Tiên Ông Cha đã tạo dựng lập lên cho các con.

Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Chúng ta đã đổ bao công sức và còn tiếp tục đổ bao công sức, dựng xây nước Văn Lang, mỗi ngày phồn thịnh. Lời nói đi đôi với việc làm. Đức tánh vì xã hội, vì non, vì Nước, vì Cội, vì Nguồn. Nhất định chúng ta sẽ gặt hái bao kết quả tốt đẹp. Hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, hạnh phúc non sông Tổ Quốc.

Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Thần Dân của Nước Văn Lang. Hãy ghi nhớ lời ta nói. Đó là lời dạy của Đức Cha Trời. Khi ta còn là vị Thiên Thần trí huệ lời ta nói cũng chính là lời Cha Trời nói. Quân Dân nghe theo và làm theo. Nhất định sẽ gặt hái bao kết quả tốt đẹp. Chắc chắn Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ sẽ ban phước lành cho Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt chúng ta. Con Cháu Tiên Rồng mãi mãi nở hoa hạnh phúc, mãi mãi kết quả Độc Lập Tự Do.

Hôm nay ta Đăng Quang lên Ngôi vị Quốc Vương đời thứ 10 thời Đại KINH DƯƠNG VƯƠNG. Để phù hợp tình hình giai đoạn chuyển biến tiến hóa của giai đoạn lịch sử giai đoạn đổi mới, giai đoạn mở màn cho nền văn minh rực rỡ. Cha già sinh con trẻ. Con hơn Cha là nhà có phúc. Thế hệ sau cao to hơn thế hệ trước. Đó là quy luật phát triển của sự tồn vong. Với ngôi vị Quốc Vương đời thứ 10. Nay ta tuyên bố. Chuyển đổi giai đoạn lịch sử. Kể từ giờ phút nầy.

Thời Đại Niên Hiệu Kinh Dương Vương chuyển sang giai đoạn, Niên Hiệu Thời Đại HÙNG VƯƠNG.

Chuyển đổi nước Xích Quỷ thành nước VĂN LANG.

Chuyển đổi Quân Dân ÂU – LẠC thành Quân Dân ÂU VIỆT – LẠC VIỆT.

Chuyển đổi Dân Tộc Bàng Cổ sơ khai Hồng Hoang thành Dân Tộc LẠC HỒNG CON RỒNG CHÁU TIÊN. Hay còn gọi là Nhân Loại Rồng Tiên.

Từ Nay: Nhà Nước VĂN LANG LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN. Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Nền Quốc Đạo Dân Tộc.

Nhà nước Văn Lang do THƯƠNG VIỆN QUỐC ĐẠO, HẠ VIỆN QUỐC HỘI CHỦ TRÌ ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC.


Bài diễn văn khai sanh ra Nước Văn Lang. Cũng như Nền Quốc Đạo Dân Tộc đến đây là kết thúc. Quốc Tổ Hùng Vương vừa dứt lời. Thời hàng vạn vạn tiếng hô vang của Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc vang dậy non sông đất nước. Hùng Vương vạn tuế muôn năm. Quốc Đạo Tiên Rồng vạn tuế muôn năm. Văn Lang bất diệt, Văn Lang bất diệt. Còn mãi còn mãi đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp.

PHẦN THƯA HỎI

Hỏi. Thế nào là họa phúc của một Dân Tộc?

Đáp: Nếu chúng ta biết hướng thiện, tôn trọng Quyền Con Người Nhân Quyền, biết lấy Dân làm Gốc Dân Chủ, kết tụ duyên lành. Tôn vinh Cội Nguồn, trung hiếu gìn giữ. Thời tương lai xã hội chúng ta. Non sông Đất Nước chúng ta, sẽ có kết quả tốt đẹp, dân giàu nước mạnh thái bình an Lạc Âu ca. Không những an lạc hạnh phúc, trong đời sống hiện tại mà ngay cả trong tương lai nữa. Cả lúc sống, lẫn lúc chết. Linh Hồn siêu thoát về Trời. Nếu chúng ta tán tận lương tâm chỉ biết cho riêng mình, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân Độc Tài Độc Trị kìm h.ãm sự phát triển trí huệ con người, nhất là sự phát triển thiện căn tiến hóa Linh Hồn thì coi như tội ác rất lớn. Không những làm hại xã hội, làm hại Non Sông Tổ Quốc. Những kẻ xem thường Truyền Thống Ông Cha. Hủy hoại nhân phẩm đạo đức của đời mình. Đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời Hiến pháp Chính Nghĩa, Luật pháp Chính Nghĩa, Công Lý Chính Nghĩa. Những kẻ đưa xã hội Nước Nhà đến bờ vực thẳm tối đen. Tự đưa nhau vào con đường hiểm họa. Hiểm họa bị ngoại bang xâm lược, thi nhau mà nhận lấy hậu quả, nhà tan Nước mất dưới quyền thống trị của chúng. Đã sống chẳng yên mà chết cũng chẳng yên. Linh Hồn sa đọa vào Địa Ngục vì những tội ác đi ngược lại Thiên Ý, cũng chính là đi ngược lại Lương tâm của chính mình mà ta đã gây ra.

Hỏi. Chết có phải là hết không?

Đáp: Chết chẳng qua là thể xác tan hoại. Không chết trẻ thì cũng chết già, không chết trẻ chết già thì cũng chết đau chết bịnh. Còn Linh Hồn thời sống mãi từ kiếp này sang kiếp khác. Linh Hồn làm thiện thời sanh lên thiên đàng. Thân tướng xinh đẹp sống trong thế giới châu báu an vui hạnh phúc. Còn Linh Hồn làm ác, đi ngược lại Chính Nghĩa, phản bội lại Văn Hóa Cội Nguồn, phản bội lại truyền thống Ông Cha, phản bội lại lời dạy của Đức Cha Trời. Thì Linh Hồn của những kẻ làm ác ấy nhất định sa đọa vào thế giới âm phủ, thế giới Địa Ngục.

Hỏi. Vì sao Tổ Quốc Hùng Vương thiết lập Nền Quốc Đạo. Là cơ quan tối cao của Nhà Nước Văn Lang?

Đáp: Cái gốc của Nhà Nước Văn Lang chính là Nền Quốc Đạo, sự sống của xã hội Văn Lang là sự sống tinh thần lẫn vật chất mà Tinh Thần là yếu tố cơ bản cho đời sống xã hội, xã hội Địa Ngục hay xã hội Thiên Đàng là do tinh thần Ác – Thiện. Chính Nghĩa. Phi Chính Nghĩa tạo ra mà thôi. Ánh sáng Chính Nghĩa chính là Nền Quốc Đạo của Nước Văn Lang. Vì thế chỉ riêng nước Văn lang có mặt trời. Luôn soi đường dẫn lối cho con cháu Tiên Rồng đi. Quốc Tổ luôn luôn lấy Dân làm gốc. Thì Quốc Tổ luôn luôn lấy Đạo Đức. Hiến Pháp Chính Nghĩa. Luật Pháp Chính Nghĩa. Công Lý Chính Nghĩa để mà chăn Dân, dạy Dân, dìu dắt Dân. Nền Quốc Đạo Văn Lang sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước tôn thờ Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng Xã Hội. Quốc Vương chỉ là Đại Diện cho cả nước. Đại Trung. Đại Hiếu, tôn thờ Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý nền Quốc Đạo mà thôi. Đời sống của người Dân Văn Lang, Con Cháu Tiên Rồng. Luôn luôn lấy Trung Hiếu hướng về Chính Nghĩa hướng về Cội Nguồn làm đầu. Mất Trung – Hiếu. Mất Chính – Nghĩa, mất Cội – Nguồn là mất tất cả.

Hỏi. Quốc Tổ vì sao lại coi trọng đến đường lối chính sách giáo dục?

Đáp: Giáo Dục Đạo Đức, giáo dục Chính Nghĩa. Giáo Dục truyền thống Cha Ông, là việc làm hết sức cần thiết. Có thể nói Giáo Dục là đội quân tiên phong mở đường cho tất cả mọi hoạt động xã hội. Là Kim Chỉ Nam cho mọi sự thành công. Giai cấp truyền bá Đạo Đức. Chính Nghĩa truyền thống Cha ông. Là những vị Phật, vị Thánh, vị Tiên ở tại thế. Được sự cúng dường ca ngợi tán thán Công Ơn. Bằng ngược lại, những kẻ truyền bá đi ngược lại Đạo Đức. Đi ngược lại Chính Nghĩa. Đi ngược lại truyền thống Cha Ông thì không phải là Phật, Thánh, Tiên mà là Tà Ma, Ác Quỉ chúng làm hại đến Dân Tộc ta, Non Sông Tổ Quốc ta. Con Cháu Việt Nam luôn luôn đề phòng những phần tử xấu nầy. Có thể nói, Linh Hồn của mỗi người Dân, như mảnh ruộng, mảnh vườn. Chúng ta gieo vào mảnh ruộng mảnh vườn. Những hạt giống chiến tranh, thù hận, tranh bá. Đi ngược lại con đường Đạo Đức. Thời chúng ta tự đưa chúng ta đến con đường khốn khổ. Con đường Chính Nghĩa. Con đường truyền thống Cha Ông. Chúng ta gieo giống gì thì chúng ta gặt giống nấy.

Gieo Ớt lấy đâu có được Cà

Ác làm cầu phúc có đâu ra

Nhân quả gieo gì gặt giống nấy

Thiện gieo thiện gặt phước hà sa

* * *

Hết phần 5 chương 18 mời xem tiếp phần 1 chương 19 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những bí mật không những về Nguồn Cội Cha Ông khai dựng nước Văn Lang, mà còn là vô số bí mật Tạo Hóa cũng nằm trong Kinh Văn Long Hoa Mật Tạng. Những người được nghe Kinh Mật Tạng vô lượng kiếp tới thường là những vị Quốc Vương dân giàu nước mạnh. Huống chi là biên chép, Ấn In truyền bá cho đời. Nhất là đóng phim thì công đức dù cho cả trăm năm kể cũng không hết.

* * *
 
CHƯƠNG 19

PHẦN 1

BÀI DIỄN VĂN KỲ HỌP ĐẦU TIÊN LẦN THỨ I CỦA THƯỢNG VIỆN QUỐC ĐẠO VÀO NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM GIÁP TUẤT


Quốc Tổ Vua Hùng nhìn hai Bức Họa Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Xuống chốn Nhân gian sinh con đẻ cái do mình mới họa ra. Nhìn những người con còn ấu thơ chơi đùa xung quanh mẹ Âu Cơ. Cũng như những người con đã trưởng thành vây quanh Đức Cha Trời. Quốc Tổ Vua Hùng như nhớ lại. Tuy cách đây 75 triệu 600 ngàn năm. Nhưng Quốc Tổ Vua Hùng nhớ lại không sót một chi tiết nhỏ nào. Một trăm anh em chung sống với nhau, giờ đây mỗi người làm chủ mỗi phương cõi nước Trời. Giáo hóa thập phương, Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Quốc Tổ Vua Hùng chợt nổi lên cảm xúc. Tình anh em chung sống với nhau. Thứ tình mà Cha Trời truyền sang con cái. Tình thiêng liêng cùng một Cội. Tình đồng loại từ bào bọc Mẹ Âu Cơ sanh ra.

Quốc Tổ Vua Hùng lên ngôi Quốc Vương lúc nào cũng bề bộn công chuyện. Nào là phê chuẩn tấu chương, nào là chỉ đạo điều hành đất nước. Nhất là công việc thành lập Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Giao quyền cho Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội Điều hành đất nước. Một công việc mà chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng mới đủ quyền quyết định lựa chọn thành lập mà thôi.

Nơi hội trường rộng lớn. Quốc Tổ Vua Hùng nhìn 72 vị đã được mình sàng lọc tuyển chọn. Là những nhân tài kiệt xuất, hiển Thánh trong hội Long Vân. Có công lớn trong công cuộc xây dựng nước Văn Lang. Các Ngài là những Vị Thánh, hội Ngộ Chân Tánh, làm Chủ Tâm mình. Nhờ Minh Tâm Kiến Tánh. Nên các Ngài có đủ Hùng – Bi – Trí – Đức. Nhẫn Nhục – Nhẫn Nhịn – Nhẫn Nại. Khôn kéo, lèo lái con thuyền, vận mệnh Tổ Quốc đi đến vinh quang. Ngôi vị Chí Tôn tối cao của thượng viện Quốc Đạo. Chính là Quốc Tổ Vua Hùng. Nhìn 72 vị Thánh, vị nào vị nấy cốt cách phi phàm thoát tục. Đầu tỏa hào quang. Nói lên sự thông thái vô bờ bến. Quốc Tổ Vua Hùng lấy làm hài lòng cho sự lựa chọn của mình.
Mở đầu cho bài diễn văn. Quốc Tổ Vua Hùng tuyên giáo rằng:


Thưa Đại Hội: Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan Độc Lập, Đạo pháp tối cao của Đạo. Thế Thiên Hành Đạo. Đem lại sự sống yên vui cho Nhân Loại con người. Ban bố hiến pháp vũ trụ, luật pháp vũ trụ. Pháp Tạng, Luật Tạng, Thiên Tạng vũ trụ. Bản thể tối cao của Đức Cha Trời. Truyền đạt lời dạy của Đức Cha Trời. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan tối cao trong sạch. Lãnh Đạo chỉ Đạo, mọi lãnh vực trọng đại của Đạo, sự sống còn tồn vong của Nhân Loại con người. Cơ quan tối cao trung trực. Nói lên sự công bằng xã hội, phê phán và chỉ trích những hành vi làm hại con người. Dẫn dắt con người đến con đường tội lỗi tàn sát lẫn nhau, đàn áp lẫn nhau. Chỉ vì lợi ích riêng tư bè phái, của một nhóm người hay Bộ Tộc, Bộ Lạc, làm đảo lộn cuộc sống yên bình xã hội Nhân Loại, phủ bóng đen lên Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu cầu hạnh phúc, Quyền Sống Nhân Quyền con người. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan tối cao của sự công bằng. Không thiên vị. Bách Tộc Bình Đẳng. Sống chung trong mái nhà Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng Xã Hội. Mọi Quyền lợi như nhau. Vua, Quan, Dân Chúng. Đều bình đẳng trong Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Pháp Công Lý Công Bằng xã hội.

Thưa Đại Hội. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan Đạo pháp tối cao. Đóng vai trò quan trọng, cố vấn tham mưu cho Quốc Hội. Trợ lực cho Quốc Hội hoàn thành những trọng trách của Đất Nước. Thượng viện Quốc Đạo là Cơ Quan Mật Tạng của Đạo. Cho mọi sự Lãnh Đạo điều hành Đạo pháp. Đưa Nhân Loại đến con đường tươi sáng, chân thiện hoàn mĩ. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan hành Đạo vì lợi ích chung. Vì Dân, vì Nước, vì Nhân Loại con người. Làm cho con người sống tốt đời đẹp Đạo. Thượng viện Quốc Đạo là hiện thân tối cao của Chính Nghĩa. Chủ Nghĩa của sự giác ngộ. Chủ Nghĩa của sự siêu thoát Linh Hồn. Là cơ quan tối cao giải thoát tất cả sự đau khổ. Khổ đau áp bức, khổ đau nô lệ, khổ đau sanh, lão, bệnh, tử, khổ đau mất tự do trong cuộc sống.

Thưa Đại Hội. Nhà Nước Văn Lang được sanh ra từ Đạo. Từ Văn Hóa Cội Nguồn Chính Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Nhà Nước xóa bỏ sự Độc Quyền, xóa bỏ Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài Độc Trị, kéo dài hàng vạn năm. Chuyển sang giai đoạn Đa Nguyên. Nhà Nước của Bách Tộc Văn Lang. Nhà Nước cả 100 dân tộc anh em. Nhà Nước Pháp Quyền. Nhân Quyền văn minh tiến bộ nhất thời đại. Tối cao Nhà Nước không phải là Vua mà là Đạo pháp, Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý Công Bằng xã hội mới thật sự là Vua (Pháp Vương Tử). Chỉ có Pháp Vương Chính Nghĩa. Không những đem lại sự Bình Đẳng Công Bằng cho toàn xã hội. Cho toàn Nhân Loại trước sau như một không hề thay đổi. Pháp Vương Chính Nghĩa ngự trị và tồn tại mãi mãi theo thời gian hết thế hệ con Cháu nầy sang thế hệ Con Cháu khác. Nghìn năm này sang nghìn năm khác. Không có 1 tổ chức tham vọng nào, thế lực thù địch nào. Dù cho đó là 1 thế lực mạnh nhất thế giới, Cũng không thể nào lật đổ nổi pháp vương Chính Nghĩa. Vì Pháp Vương Chính Nghĩa là Pháp Tạng, Luật Tạng, Thiên Tạng vũ trụ, Thiên ý của Đức Cha Trời. Là Vua tâm hồn ở trong tâm hồn mỗi người Dân Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn, là Văn Hóa Chính Nghĩa. Văn Hóa Hiến Pháp, Đạo pháp, Luật pháp, Công Lý Công Bằng xã hội. Văn Hóa đỉnh cao của Thời Đại. Đỉnh cao của trí tuệ giác ngộ. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ là Chủ Nghĩa rót ráo Bình Đẳng. Chủ Nghĩa không phân biệt màu da chủng tộc. Không có Dân Tộc nào cao hay Dân Tộc thấp. Dân Tộc nào cũng do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Tất cả đều bình đẳng, sanh ra từ Bào Bọc Âu Cơ. Đồng Bào chung nhau chiếc nôi Địa Cầu, chung ngôi nhà chung vũ trụ. Thiên Đạo vũ trụ là Đạo Luật vũ trụ. Thuận thời sanh. Nghịch thời diệt. Thuận theo bản thể Linh giác Chân Tánh vũ trụ. Tức là pháp thân tối cao cùng khắp của Đức Cha Trời. Thời mãi mãi tồn tại, sanh sôi nảy nở. Bằng ngược lại. Nghịch lại Chân Tánh, Đại Đạo vũ trụ. Đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời. Thời dù to lớn đến đâu cũng bị hủy diệt.

Thưa Đại Hội: Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan Đạo Luật tối cao. Cầm Cân nẩy mực không thiên vị. Chính là Kim chỉ Nam cho sự tồn vong, uy Quyền tối cao của Thượng viện Quốc Đạo. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan phán xét tối cao cuối cùng. Kết luận tội án, giao cho tòa án tối cao Nhà Nước Văn Lang phán xử theo điều luật của Nhà Nước. Thượng viện Quốc Đạo là cơ quan lãnh Đạo Tối Cao nhưng lại là Cơ Quan thiết thực trong đời sống xã hội, đời sống con người. Gắn liền với Non Sông Tổ Quốc, gắn liền với Nhân Loại con người toàn cầu Năm Châu bốn biển. Một Cơ Quan thân thiện, thiết thực như vậy. Tuy rất cao thâm nhưng cũng rất đời thường, không xa rời dân chúng.

*- Đất Nước có Nền Quốc Đạo là Đất Nước có cái gốc của sự bình yên.

*- Tổ Quốc có Nền Quốc Đạo là Tổ Quốc có cái gốc của sự đoàn kết Dân Tộc.

*- Xã Hội có Đạo là Xã Hội có cái gốc duy trì trật tự.

*- Gia Đình có Đạo là có cái gốc trên thuận dưới hòa.


Thưa Đại Hội: Quốc Đạo là Cốt Lõi, là rường Cột của Nhà Nước Văn Lang. Vì Nhà Nước Văn Lang từ Đại Đạo khởi sanh ra. Đại Đạo thành lập vào ngày mùng 2 tháng 3 năm Ất Sửu. Đến ngày mùng 1 tháng 5 năm Mậu Thìn thì Quân Dân ÂU – LẠC tiến về Đất Lãnh Nam, mở mang bờ cõi Nước Xích Quỷ, sau bốn năm khai khẩn đất hoang. Thành làng, thành phố, thành xã, thành Quận, thành Huyện, thành Châu, thành Bộ. Mở màn mở đầu cho cuộc Dựng Nước Văn Lang. Cho đến ngày mùng 2 tháng 9 năm Quí Dậu. Thì Nhà Nước Văn Lang, Quốc Đạo Văn Lang công bố tuyên ngôn ra đời đến nay đã hơn nửa năm. Để cho nền Quốc Đạo làm việc có hiệu quả. Nay tôi tuyên bố thành lập thượng viện Quốc Đạo. Ngày 2 tháng 3 năm Giáp Tuất. Cơ quan tối cao của Nền Quốc Đạo Văn Lang. Lãnh Đạo Quốc Đạo và làm cố vấn cho Nhà Nước Văn Lang. Hoàn thành trọng trách. Mà lịch sử Nhân Dân giao phó. Mặt Trời Quốc Đạo ra đời. Đem ánh sáng Công Bằng. Bình Đẳng Tự Do. Nhân Quyền đi vào cuộc sống. Cũng như sự tồn vong. Dân Tộc Văn Lang, Nhà Nước Văn Lang. Tổ Quốc Văn Lang. Kính chúc Thượng Viện Quốc Đạo dồi dào sức khỏe đem lại thành công lớn cho nước nhà.

Bài diễn văn tuyên bố thành lập thượng viện Quốc Đạo đến đây là kết thúc. 72 vị Thánh như nhận thấy bao trách nhiệm trọng đại của Nền Quốc Đạo cũng như Tổ Quốc Văn Lang. Mà Quốc Tổ Vua Hùng đã tin tưởng giao Quyền Lực. Những sự kiện trọng đại cho thượng viện Quốc Đạo. Để hoạt động đúng có hiệu quả. Thượng viện Quốc Đạo đã soạn thảo ra Cương Lĩnh phấn đấu hoạt động của Đạo. Của những thành viên cá nhân, cũng như tập thể. Dâng lên Vua Hùng xem xét.

Quốc Tổ Vua Hùng xem xét xong Cương Lĩnh Quyết tâm, phấn đấu của Thượng viện Quốc Đạo, gật đầu khen ngợi vì đã nói lên được Cốt yếu, Cốt lõi sống còn của Đạo. Trong cả trăm điều cơ yếu Cốt lõi quan trọng. Có mười điều được nên lên hàng đầu.

1 Là: Sống đúng làm đúng theo lời dạy của Đức Chí Tôn Quốc Vương. Tức là lời dạy của Đức Cha Trời Lạc Long Quân.

2 Là: Giải thoát mọi đau khổ, thống khổ, khổ áp bức, khổ nô lệ, khổ mất tự do, khổ mất bình đẳng công bằng xã hội, khổ nghèo đói lạc hậu, khổ sinh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ đọa lạc, sa đọa Linh Hồn, còn bao nhiêu sự khốn khổ khác, v.v...

3 Là: Cầm Cân nẩy mực, phán xét công minh, không thiên vị, công bằng xã hội.

4 Là: Không cậy quyền thế, lạm dụng quyền lực, bóp méo sự thật, làm sai lệch vấn đề, làm giảm uy tín của Đạo.

5 Là: Đem ánh sáng Chính Nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn. Đến mọi tầng lớp xã hội, đến mọi tầng lớp Nhân Dân Đồng Bào.

6 Là: Tôn trọng Nhân Quyền. Bảo vệ Nhân Quyền. Những Quyền thiêng liêng của con người mà Đức Cha Trời san sẻ ban tặng cho mỗi con người.

7 Là: Chuyên Chính không vì tư riêng. Chỉ vì Quốc Đạo. Hết lòng phục vụ cho Đạo. Cho Dân cho Nước.

8 Là: Chấp hành nghiêm chỉnh những điều Luật. Do thượng viện Quốc Đạo đề ra.

9 Là: Phấn đấu lập nhiều công lao thành tích dâng lên Tổ Tiên Cha Trời – Địa Mẫu vào những ngày Đại Lễ.

10 Là: Nếu phạm vào Cương Lĩnh, Quy Chế. Những điều quy định, làm sai nguyên tắc mẫu mực. Do thượng viện Quốc Đạo đề ra. Thì bị khai trừ ra khỏi thượng viện Quốc Đạo. Giao cho Cơ Quan pháp Luật Nhà Nước xét xử. Tùy theo hành vi phạm tội lớn hay nhỏ. Mà nhận lãnh hình phạt cơ quan Pháp Luật tối cao của Nhà Nước.

* * *

Hết phần 1 chương 19 mời xem tiếp phần 2 chương 19 Long Hoa Mật Tạng.

Con đường rộng lớn đã mở ra

Một Cội Cha Ông, Cội một nhà

Văn Lang đại đạo thời dựng nước

Hiển linh trỗi dậy nở xuân hoa

Việt Nam con cháu Tiên Rồng khắp

Đôi cánh Cội Nguồn sãi bay xa

Truyền thống anh linh giờ kết trái

Thái Bình an lạc mãi âu ca.

* * *CHƯƠNG 19

PHẦN 2

BÀI DIỄN VĂN KỲ HỌP ĐẦU TIÊN LẦN THỨ NHẤT CỦA HẠ VIỆN QUỐC HỘI VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM GIÁP TUẤT


Từ ngày Thượng viện Quốc Đạo ra đời đã giải quyết một khối lượng lớn công việc lớn của Đất Nước. Quốc Tổ Vua Hùng vì thế mà giảm bớt gánh nặng, bề bộn chú tâm xem xét theo dõi suốt một thời gian. Chọn lựa những tinh hoa ưu tú. Có Tài có Đức điều hành lãnh đạo Đất Nước. Mặt Trời vừa ló dạng. Thì các quan chức cao cấp, của các Bộ Ngành trọng đại của Đất Nước 24 vị. Quốc Tổ Vua Hùng trong chiếc áo Long Bào chủ tọa cuộc họp khai lập Bộ Máy Công Quyền thành viên Chính phủ. Để mở đầu cho bài diễn văn. Quốc Tổ Vua Hùng tuyên cáo. Công Bố nói rõ mục đích.

Thành lập Hạ viện Quốc Hội. Bộ Máy Công Quyền thành viên Chính phủ. Quyền lực tối cao của Nhà Nước Văn Lang:

Thưa Đại Hội, Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan Công Quyền tối cao Điều hành Nhà Nước Văn Lang. Cơ Quan hành pháp, lập pháp của Nhà Nước Văn Lang. Cơ Quan vì Nước, vì Dân Làm theo nguyện vọng của Dân. Cơ Quan làm cho Dân giàu Nước mạnh, Dân Chủ Công Bằng văn minh. Hạ viện Quốc Hội là cơ quan soạn thảo Quyết định mọi hoạt động xã hội cũng như mọi sự phát triển của Đất Nước, Kinh Tế, Quốc Phòng, An Ninh. Cơ Quan tối cao đối nội, đối ngoại, Lèo lái con thuyền vận mệnh Đất Nước, vượt qua sóng gió đi lên. Một cơ quan tối cao. Đặt Quyền lợi Tổ Quốc trên Quyền lợi cá nhân. Bộ Máy Công Quyền trong sạch. Cơ Quan rường Cột của Nhà Nước Văn Lang. Hạ Viện Quốc Hội là Cơ Quan đóng vai trò cho mọi sự thành bại của Đất Nước. Dẫn dắt Dân Tộc Văn Lang trên con đường Độc Lập Dân Tộc, phát triển xã hội, giữ vững chủ quyền. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cải tổ đổi mới trong lao động sản xuất. Đổi mới trong khoa học kỹ thuật. Đổi mới trong đường hướng kinh tế. Khôn khéo, đàm phán, ngoại giao bảo vệ quyền lợi của Quốc Gia mình. Những vấn đề lợi ích chung của đôi bên. Tuy ta là 1 Đất Nước lớn. Không sợ gì Đất Nước nhỏ. Nhưng cũng phải đề phòng ngoại giao mềm dẻo. Biết người biết ta mới chinh phục được họ. Liên kết Đồng Minh mở rộng thị trường kinh tế, làm trung gian giao thương giữa Nước nầy với Nước khác. Một Đất Nước văn minh là một Đất Nước không những có bề dày lịch sử truyền thống lâu đời mà còn có chỗ đứng trên lãnh vực quốc tế. Mà còn có cả văn hóa nghệ thuật. Thể Dục, Thể Thao. Quảng bá hình ảnh Đất Nước. Văn Hóa Chân Thiện mến khách với bạn bè Năm Châu khắp thế giới.

Hạ Viện Quốc Hội là cơ quan Công Quyền. Đại Diện cho Dân, cho Nhà Nước. Giải quyết những vấn đề khó khăn cho Dân. Bảo vệ Dân, hướng dẫn Dân vươn lên, phát triển mọi mặt. Nở hoa tài năng, cũng như sự phồn vinh của Đất Nước. Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan vừa là Cha, vừa là Mẹ, vừa là Thầy, vừa là trụ cột sống còn của Tổ Quốc. Trụ Cột của sự phát triển xã hội. Làm Cha làm Mẹ làm Thầy mà hư hỏng thì con Dân cũng hư theo.

Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan Chính Phủ. Chỗ dựa vững chắc cho Quốc Hội, cũng như tiếp thu ý kiến của Quốc Hội Tổ Quốc Văn Lang có vững vàng đi lên hay không. Nền móng nhân sự Tài Đức. Trong sạch kiên cố, thì mới xây dựng lên những tầng cao được. Muốn giữ vững bộ máy Công Quyền bền vững, lâu thoái hóa. Thì mỗi thành viên tự làm trong sạch mình. Nghiêm Chỉnh chấp hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Điều Luật chung cho toàn xã hội. Dân phạm Luật đã gây thiệt hại cho đời sống xã hội. Quan phạm Luật thì gây tai hại cho Non Sông Tổ Quốc. Chính sách nghiêm minh, không thiên vị, không bao che là sự sống còn Nhà Nước Văn Lang. Tội lỗi của các bật Vua, Quan, thường đưa đất nước đến chỗ suy vong. Ở Thiên giới. Chư Thiên sống trong thế giới tự do hạnh phúc. Là vì Chư Thiên ít phạm Luật. Mà Luật Thiên cũng không thiên vị một ai. Hễ phạm tội liền bị xét xử. Tùy theo tội nặng nhẹ mà bị đày xuống chốn nhân gian. Dù cho đó là ai đi nữa. Là Phật Thánh Tiên. Là Thượng Đế cũng bị Thiên Luật xoay chuyển đọa lạc như thường.

Càng ở cương vị tối cao. Nếu không kiểm soát tư tưởng. Thì dễ bị sa ngã vào tội lỗi. Của mọi sự dục vọng nội tâm, cám dỗ quyến rũ lôi kéo bên ngoài, dẫn đến sa chân vào lưới pháp Luật. Cảnh giác đề phòng luôn luôn làm trong sạch nội tâm, giữ vững Đức Độ Chân Chính của mình. Chánh Tâm là đã an trụ ngôi vị Phật Thánh Tiên. Chí Tâm lo cho Dân cho Nước. Ở cương vị tối cao càng phải làm chủ lấy mình. Làm chủ tâm mình như gương sáng Chí Thánh Chí Linh. Đem cái Tài cái Đức phục vụ cho Dân cho Nước. Có thể nói mỗi thành viên Chính Phủ là mỗi vị Phật, vị Thánh, vị Tiên.

Hạ viện Quốc Hội là Cơ Quan tối cao. Cơ Quan của sự cứu khổ cứu nạn. Cơ Quan tạo ra vô lượng Công Đức. Đem đến bao sự lành cho Dân cho Nước. Làm cho Dân giàu Nước mạnh, xã hội công bằng, Dân Chủ Nhân Quyền văn minh. Không có sự làm lành cứu Nhân độ thế nào cao hơn nữa. Ở Thiên giới Đời Đạo là một. Cuộc sống Chư Thiên là cuộc sống gắn liền đời là Đạo, Đạo là đời. Phật Thánh Tiên Thần Chúa làm Vua làm Chúa khắp các cõi Nước Trời. Giáo hóa Thiên Chúng sống theo Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Tôn trọng Thiên Quyền, giữ vững Công Bằng xã hội. Từ Khai Thiên Lập Địa tới bây giờ ở các tầng trời, các cõi trời Chư Thiên vẫn sống y như thế.

Ở Thiên giới gọi là Thiên Quyền. Còn ở Nhân gian gọi là Nhân Quyền. Làm Quan mà hết lòng lo cho Dân cho Nước. Thì tấm lòng Bồ Tát đã phát huy đến chổ Chí Thiện. Ánh sáng Chính Nghĩa soi sáng khắp nhân gian. Thời các vị Quan ấy không phải Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa giáng thế cứu Dân thì còn ai vào đó nữa. Bằng ngược lại. Làm Quan, làm Vua chỉ lo cho quyền lực túi riêng của mình. Không phải lo cho Dân cho Nước. Mà lo cho túi tham. Củng cố bè phái, củng cố quyền lực Độc Tài Độc Trị Đàn áp Dân, bóc lột Dân thậm tệ, sách nhiễu Dân, cậy quyền ỷ chức sát phạt Dân, vơ vét của Dân. Làm cho Dân khổ, Dân oán, Dân than. Ngắn cổ kêu không thấu Trời. Đói nghèo lạc hậu triền miên. Thì đó không phải là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mà là Tà Ma, Ác Quỷ đầu thai làm người.

Những kẻ hại Dân hại Nước. Mở ra con đường ác. Lấp con đường Thiện. Lấp của Thiên Đàng mở cửa Địa Ngục. Làm cho Linh Hồn Nhân Loại đọa lạc khốn khổ. Không phải tà Ma, ác Quỷ đầu thai thì còn ai vào đó nữa. Nếu chúng ta thiếu cảnh giác, thiếu sáng suốt. Chọn nhầm ác Quỷ để chúng leo lên tận đỉnh cao. Chúng nắm Quyền sanh sát trong tay. Thì nguy hại cho Dân cho Nước biết bao. Ác lên Ngôi, còn Thiện thì sống trong nhà tù Địa Ngục. Thời còn gì là Công Bằng tự do nữa.

Thưa Đại Hội: Hạ viện Quốc hội lập ra là để lo cho Dân lo cho Nước. Không phải lập ra để cai trị Dân mà để hướng dẫn dìu dắt Dân đi theo con đường Chính Nghĩa.

1: Đem ánh sáng truyền thống anh linh Ông Cha, ánh sáng Công Bằng Bình Đẳng, Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do. Đến với các Dân Tộc anh em, mọi tầng lớp xã hội, mọi tầng lớp người Dân.

2: Đem ánh sáng Thiên Luật Đại Đồng, ánh sáng Thiên Luật Bình Đẳng Công Bằng Nhân Quyền tự do, làm cho Dân hiểu, Dân tin, Dân làm theo.

3: Đem ánh sáng khoa học, ánh sáng trí tuệ làm chủ khoa học ánh sáng Công Lý cạnh tranh Công Bằng, Bình Đẳng khoa học ánh sáng Đạo Đức xã hội phát triển nâng cao trình độ Dân trí.


Chủ Nghĩa Ma Quỷ, tà Ma ác Đạo không bao giờ có những ánh sáng Chính Nghĩa nầy. Mà chỉ ngụy tạo ẩn mình núp bóng Chính Nghĩa mà thôi. Trình độ dân trí còn quá thấp. Khó mà phân biệt được Chính Nghĩa, Phi Nghĩa. Hình bóng. Bóng của hình. Tuy Giống Nhau, nhưng một thật một giả, nên dễ bị đánh lừa. Đó là nói đến trình độ Dân Trí còn quá thấp không nhận ra được. Chính Nghĩa và phi Chính Nghĩa. Còn như chúng ta là những người làm chủ Chân Tâm làm chủ Chân Tánh. Mặt Trời trí tuệ đã xuất hiện. Thì tà Ma ác Quỷ đã sợ ánh sáng trí huệ của chúng ta. Chúng xuất hiện là ta nhận biết ngay. Dù chúng ẩn núp trong Linh Hồn chúng ta. Chúng ta cũng phát hiện ra chúng. Tâm Linh của mỗi con người đều có ba con mắt tối cao. Đó là con mắt Phật, con mắt Thánh, con mắt Tiên. Đã bị ngu si tội lỗi che khuất quá dày. Nên không tỏa sáng phát huy được. Nhờ nỗ lực đi theo Chính Nghĩa, sống theo lương tâm. Tội lỗi ngu si dần dần tan biến thì ba con Mắt Đại Huệ Phật Thánh Tiên xuất hiện tỏa sáng lần lần. Làm chủ bản thân, làm chủ Linh Hồn, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Thì ác Ma, Quỷ dữ cũng khó mà lộng hành làm hại Dân hại Nước. Ở vào thời mạc pháp ác Ma và Quỷ dữ chúng đầu thai vào loài người. Nhờ vào xảo trá, che đậy, ngụy biện, chúng đã lừa được dân mắc vào kế bẫy của chúng. Nhờ vào sự gian manh, xảo trá, quỉ quyệt, lắm mưu nhiều kế. Tinh ranh, đầy thủ đoạn, không từ thủ đoạn độc ác nào mà không làm. Chúng cướp Chính Quyền mau chóng, vì chúng lợi dụng Chính Nghĩa để cướp lấy Chính Quyền. Chúng không có cái gốc nền tảng của Chính Nghĩa. Nên không thể giữ Độc Lập lâu dài được. Như loài cỏ lan nhanh nhưng tuổi thọ ngắn. Tự nó hủy diệt lấy nó.

Thưa Đại Hội, Hạ viện Quốc Hội ra đời để Lãnh Đạo đất nước. Mở rộng giáo dục, phát huy cái thiện đẩy lùi cái ác. Rèn luyện con người để cho con người vươn lên. Tôm hóa Rồng, Gà hóa Phụng, Phàm hóa Thánh, hóa Tiên, hóa Phật. Chính sách ngu Dân, không những kìm h.ãm sự phát triển của Đất Nước mà còn là tội ác đối với Nhân Loại, làm cho Nhân Loại chìm mãi trong bóng đêm của sự thống khổ. Xã Hội văn minh là xã hội xóa bỏ Chủ Nghĩa Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Tiến tới Chủ Nghĩa Đa Nguyên phù hợp Đa Dân Tộc, Đa sắc Tộc. Bách Việt Văn Lang xóa bỏ Nhà Nước Độc Tài tiến tới Nhà Nước pháp Quyền. Nhà Nước thật sự của Dân do Dân và vì Dân. Chỉ có nhà nước lấy Hiến pháp, Luật pháp Đạo Pháp là trên hết. Thì Nhà Nước đó mới thật sự đem lại sự công bằng bình đẳng xã hội. Đất nước của sự Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do. Đất nước tiến bộ văn minh Nhân Loại. Sự tiếp nối của các thế hệ sau. Không phải dựa trên sự bao che. Mà phải dựa trên nguyên tắc Tài và Đức, theo điều luật của Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Công Bằng Bình Đẳng cạnh tranh. Thi Công, Thi Đức, Thi Tài do xã hội lựa chọn.

Thưa Đại Hội. Chúng ta không thể không quan tâm đến Chính Quyền địa phương vì Chính Quyền Địa Phương là Chính Quyền sát với Dân, hết sức quan trọng. Một cơ quan tuy bé nhỏ nhưng đem lại sự sống còn của non sông Tổ Quốc. Cơ quan cấp thôn cấp xã cấp Quận, Huyện. Là Cơ Quan sâu sát với Dân, gần gũi Dân, sống trong Dân. Mà Dân là cái gốc sinh ra Nhà Nước Văn Lang. Có Dân thì có Nhà Nước, cũng như có con người, thì có xã hội. Không có con người là không có xã hội. Bảo vệ con người. Làm trong sạch bộ máy Công Quyền. Nhất là bộ máy Công Quyền của Địa Phương hết sức là quan trọng. Vì vậy cơ sở Địa Phương phải được Đào Tạo nền Quốc Đạo, nơi cơ quan thượng viện Quốc Đạo. Các Cơ Quan Công Quyền Địa phương phải được đào tạo thật kĩ. Những kiến thức cơ bản về Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Đức, Công Lý mà còn có cả khoa học kĩ thuật. Nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Đánh bắt khai thác tiềm năng sẵn có nơi Địa phương. Làm giàu cho bản thân gia Đình, làm giàu cho xã hội, cho non sông Tổ Quốc. Tiến lên một Xã Hội văn minh, Dân giàu nước mạnh. Thì cơ sở Địa phương bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng. Chính quyền Địa phương có Tài, có Đức bao nhiêu. Thì đời sống Nhân Dân nơi đó sẽ nâng cao lên bấy nhiêu. Nhà Nước chỉ quan tâm đến dân, ít quan tâm đến các cấp cơ sở là điều thiếu sót sai lầm nghiêm trọng và ngược lại. Chủ trương nhà nước dù có thông thoáng đến đâu. Nhưng các cấp cơ sở Địa phương, không thông thoáng vì trình độ có hạn. Thì là mối hại lớn cho sự phát triển đất nước. Cụ thể như nước Văn Lang ta đây. Nơi Quận, Huyện, Thôn, Xã nào có tầng lớp Chính Quyền Địa Phương thông thái. Thì Địa phương đó phát triển nhanh chóng mọi mặt. Đưa các Địa phương đó nhanh chóng giàu có, no cơm ấm áo, dư ăn dư để. Còn những Địa phương nào cán bộ cơ sở Địa phương yếu kém. Thì những Địa phương đó chậm phát triển, thậm chí dẫn tới sự đói nghèo. Còn sinh ra bao tệ hại khác nữa, dẫn đến khiếu kiện kêu oan nhiều. Ở vào giai đoạn hiện nay Kinh Luân giấy bút chưa ra đời, vì vậy sự truyền khẩu hết sức quan trọng. Tiếp nối giữa người với người. Hạn chế truyền khẩu sai lệch. Tam sao thất bổn, sai lệch thất lạc trong truyền khẩu. Nhất là những ý chính trong văn kiện Đại Hội. Đại Hội đến đây là kết thúc. Để phù hợp với chủ trương đường lối của đại hội thì phải củng cố Văn Kiện Đại Hội. Cũng cố cái gốc những vấn đề chính và xây dựng cái gốc của Dân lớn mạnh. Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời Đại Đạo vũ trụ chính là kim chỉ nam cho mọi hành động. Chúc Hạ viện Quốc Hội Lãnh Đạo Đất Nước thành công.

* * *

Hết phần 2 chương 19 mời xem tiếp phần 3 chương 19 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Một dân tộc mất Gốc thì coi như Dân Tộc đó không có chỗ đứng trên đời, nói gì đến đứng vững trên nền tảng Quốc Tế. Những ai chối bỏ Nguồn Cội của chính mình. Thì lấy gì để nở cành xanh ngọn. Một truyền thống anh linh tốt đẹp như thế lại không tôn thờ chỉ biết cúi đầu trước Văn Hóa Ngoại lai. Thì làm sao tránh khỏi nô lệ ngoại bang được. Hãy tìm lại những gì đã mất. Và đứng lên bằng sức mạnh Việt Nam.

* * *
 
CHƯƠNG 19

PHẦN 3

BÀI DIỄN VĂN KỲ HỌP ĐẦU TIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT KHÓA I QUỐC HỘI VÀO NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM GIÁP TUẤT


Từ ngày Hạ viện Quốc Hội ra đời. Lãnh đạo Đất Nước đi vào nề nếp. Công việc trôi chảy, Thái Bình thịnh vượng giàu có lên từng ngày. Một Đất Nước Văn Lang Thần Thánh có một không hai trong thời Đại phong Kiến Thần giáo. Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Tài Độc Trị không còn tồn tại trong Nhà Nước Văn Lang. Có thể nói Nhà Nước Văn Lang tiến hóa vượt lên. Đi trước thời Đại phong kiến Thần giáo Chủ Nghĩa Cá Nhân Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị, năm nghìn năm.

Và sau năm nghìn năm nữa thì sự tiến hóa trào lưu nhân loại mới tiến hóa theo kịp nền Văn Minh Văn Hóa Tinh Thần Văn Lang. Tiến lên Chủ Nghĩa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Chủ Nghĩa pháp Quyền. Lấy Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Đức Công Lý Công Bằng xã hội là trên hết. Thay thế cho Chế Độ Thể Chế Độc Tài, Độc Trị.

Nhà Nước Văn Lang, Dân Tộc Văn Lang đã xây nền móng của Chủ Nghĩa Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ, Chủ Nghĩa Đồng Bào. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa của sự Công Bằng, Dân Chủ, Nhân Quyền văn minh, sau năm nghìn năm. trào lưu nhân loại mới theo kịp.

Do sự truyền khẩu nên dần dần đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn những thế hệ con Cháu Văn Lang về sau phải chịu nhiều sự thống khổ cay đắng vì đã đánh mất truyền thống quí báu của Dân Tộc mà Quốc Tổ Vua Hùng đã dày công xây dựng lên truyền thống Dựng Nước, giữ Nước Văn Lang.

Có lẽ Quốc Tổ đã cảm thông bao nỗi thống khổ của bao thế hệ con Cháu. Nên Thiên Bút xuất hiện ra đời. Nói lại Nguồn gốc truyền thống uy linh Vĩ Đại. Có một không hai trong Nhân Loại lịch sử xã hội con Người. Chủ Nghĩa Văn Lang, Nhà Nước Văn Lang, Xã Hội Văn Lang sẽ được tái hiện trở lại cả ẤN lẫn BÚT sau mấy nghìn năm thất truyền vắng bóng.

Trở lại vấn đề Chính. Từ khi Thượng viện Quốc Đạo, Hạ viện Quốc Hội ra đời lãnh đạo đất nước Văn Lang, công việc trôi chảy Thái Bình thịnh vượng, thay da đổi thịt, giàu có lên từng ngày. Một Đất Nước Văn Lang Thần Thánh. Đất Nước của sự đổi mới toàn diện, khác xa những gì của Chủ Nghĩa Độc Quyền. Giáo Chế Độc Tài Độc Trị của thời Đại Phong Kiến Thần Giáo Vua Chúa thời đó. Quốc Tổ Vua Hùng luôn luôn theo dõi tình hình đất nước, kịp thời chỉ Đạo cho Thượng viện Quốc Đạo. Cũng như Hạ viện Quốc Hội chấn chỉnh kịp thời, lèo lái con thuyền vận mệnh vượt qua sóng gió, vươn thẳng tới chân trời hạnh phúc. Bộ Máy Quốc Đạo cũng như Bộ Máy Chính Quyền Nhà Nước, luôn luôn ăn khớp với nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tất cả chỉ vì Dân vì Nước. Mới đó ngày hộp Quốc Hội đã đến.

Quốc Đô Văn Lang mấy ngày nay. Tấp nập những Quan Tướng cao cấp, của các cấp các ban ngành, các Châu, các Bộ, các Đại Diện của các Dân Tộc anh em Bách Việt toàn nước Văn Lang về dự Quốc Hội khóa 1. Mặt Trời vừa ló dạng, thì nơi hội trường đã chật kín. Những Đại Biểu, Đại Diện cho các Ban Ngành. Đại Diện các Dân Tộc. Đại Diện của Dân. Đem tiếng nói của Dân. Tiếng nói của các Dân Tộc. Tiếng nói của các thành phần xã hội. Lên diễn đàn Quốc Hội. Những khó khăn, thuận lợi. Những gút mắt cần được tháo gỡ. Để cho Đất Nước vươn lên giàu mạnh.

Quốc Tổ Vua Hùng, trong chiếc áo Long Bào. Nói lên Quyền uy tối thượng. Quốc Vương Nước Văn Lang. Người sáng lập lên Nhà Nước Văn Lang. Sau lưng Quốc Tổ Vua Hùng trên bệ cao, chân dung hình tượng Quốc Tổ Vương KINH DƯƠNG VƯƠNG, vì Vua anh minh uy dũng Quốc Vương Nước Xích Quỷ. Nay là nước Văn Lang. Nhìn Chân Dung hình tượng sắc sảo đường nét chạm trổ Phụng công phu sống động như người thật. Làm cho Đại Hội, Quốc Hội những người có mặt. Nhớ về quá khứ, Chủ Quyền Độc Lập tự bao đời. Hàng nghìn nghìn năm. Qua các thời kỳ, qua các Niên Đại, của một Dân Tộc thuộc diện đàn anh trải qua hàng triệu triệu năm.

Để mở đầu cho bài diễn văn. Quốc Tổ Vua Hùng tuyên bố khai mạc Đại hội bằng bài diễn văn. Nói rõ mục đích kỳ họp. Quốc Hội khóa I, cũng như Chủ Quyền Độc Lập tự bao đời. Nay là Nước Văn Lang:

Thưa Đại Hội Quốc Hội. Đại Hội Quốc Hội là tiếng nói của Dân. Tiếng nói của các thành phần xã hội. Tiếng nói của các Dân Tộc anh em. Tiếng nói chung cho toàn nước Văn Lang. Được đưa lên diễn đàn Quốc Hội. Những khó khăn, thuận lợi, những gút mắt cần được tháo gỡ. Để cho Đất Nước Văn Lang vươn lên Dân giàu Nước mạnh. Diễn Đàn Quốc Hội là Diễn Đàn vừa Dân Chủ vừa công khai. Đầy trách nhiệm đối với Dân, đối với Nước.

Thưa Quốc Hội, Nhà Nước Văn Lang chúng ta là Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà Nước cải tiến đổi mới. Bỏ lại sau lưng những gì cổ hủ lạc hậu. Tiến tới một Nhà Nước pháp Quyền Dân Chủ, Bình Đẳng, Nhân Quyền văn minh. Tiếng nói Công Lý đầy Chính Nghĩa. Không có một cá nhân nào xây dựng lên Đất Nước Văn Lang mà toàn Dân. Không có một ai, hay một nhóm người nào giữ vững nổi Chủ Quyền Độc Lập Đất Nước Văn Lang mà toàn Dân Tộc Văn Lang. Không có một cá nhân nào. Hay một nhóm người nào, xóa bỏ được lạc hậu nghèo đói, hay vươn lên làm giàu phát triển Đất Nước Văn Lang mà là toàn Dân Tộc Văn Lang tự nỗ lực vươn lên. Không có một ai Quyết định được vận mệnh của Nước Văn Lang. Mà là toàn Dân Tộc Văn Lang. Tự đứng lên Quyết định vận mệnh Non Sông Tổ Quốc Văn Lang. Không có một ai Quyết định được. Những lúc khó khăn, lâm nguy của Nước Văn Lang. Mà là toàn Dân Tộc Văn Lang Đoàn Kết vượt qua khó khăn, cứu vãn tình hình nguy khốn ấy. Vì vậy gươm Thiên trí huệ, Khoa học kỹ thuật. Khoa học văn hóa Cội Nguồn truyền thống Quốc anh linh Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Đến tận tay của mỗi người Dân. Để người dân hiểu người dân làm Toàn Dân xây dựng Đất Nước. Toàn Dân bảo vệ Tổ Quốc. Toàn Dân chống ngoại xâm.

Thưa Quốc Hội, Dân Tộc Văn Lang có hai chữ Đồng Bào vì chúng ta là Con Cháu của 2 Đấng Tiên Rồng. Không phải đến bây giờ chúng ta mới là anh em. Mà là anh em từ bao đời. Không nói chi đến chuyện quá xa xôi, chỉ nói gần. Tiểu kiếp thứ 8 kết thúc. Những Dân Tộc còn sống sót. Chuyển qua tiểu kiếp thứ 9. Trở thành Dân Tộc Hồng Hoang. Cuộc sống ở hang ở Động hoang sơ và cứ thế những anh em Dân Tộc Hồng Hoang sống chung cùng nhau trải qua hàng triệu năm. Thì chuyển sang niên Đại Dân Tộc Hồng Nguyên, rồi đến Hồng Bàng. Niên Đại Hồng Bàng là Niên Đại lâu nhất trải qua hơn tám triệu năm. Niên Đại đỉnh cao của Hồng Bàng là cuối tiểu kiếp tăng đầu kiếp giảm. Dân Tộc Niên Đại Hồng Bàng ở kiếp giảm trải qua năm triệu năm. Thì chuyển sang Niên Đại Hồng Đế, Hồng Chúa. Các Hồng Đế, Hồng Chúa nối ngôi nhau hàng triệu năm. Theo dòng lịch sử tiến hóa của xã hội Nhân Loại loài người. Niên Đại Hồng Đế chuyển sang giai đoạn Niên Đại VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG. Rồi trải qua hàng nghìn năm. Chuyển sang giai đoạn Niên Đại KINH DƯƠNG VƯƠNG. Trải qua hơn hai nghìn năm. Giờ đây Lại một lần nữa Lịch Sử lại chuyển sang giai đoạn mới. Chuyển sang Niên Đại Hùng Vương. Nói chung tiểu kiếp thứ 8 kết thúc. Tiểu kiếp thứ 9 ra đời. Các dân tộc anh em trở thành Dân Tộc Hồng Hoang. Từ các dãy núi cao xuống lần Đồng Bằng sống rải rác khắp cùng thế giới. Không ngoài sự phát triển của những giai đoạn Niên Đại trên. Từ thời Hồng Hoang tới bây giờ. Có thể nói Dân Tộc Văn Lang là Dân Tộc liên tục có sự nối ngôi từ thuở Hồng Hoang cho đến bây giờ. Một Dân Tộc có truyền thống lâu đời, xuyên suốt qua hàng vạn vạn thế hệ. Có thể nói là một Dân Tộc có bề dày chiều sâu truyền thống lâu đời thuộc hàng anh cả của các Dân Tộc anh em thế giới. Ở giai đoạn Hồng Đế, Hồng Chúa. Dân Tộc Hồng Đế, Hồng Chúa những chi phái trưởng các dân tộc có lúc lên đến hơn mười triệu Dân. Nhưng các chi phái lớn dần dần tản mác ra khắp Châu Á. Đến khi chuyển sang giai đoạn Niên Đại Viêm Đế Thần Nông. Thời những Dân Tộc anh em còn trụ gốc chưa đầy một triệu. Những Dân Tộc anh em trụ gốc, thời Viêm Đế Thần Nông chung sống cùng nhau, cho đến cuối giai đoạn Viêm Đế Thần Nông có lúc lên đến hơn 2 triệu người. Nhưng sau đó lần lần tản mác ra khắp nơi sinh sống biệt lập, biệt li xa cách nhau, hình thành lên Dân Tộc mới. Khi giai đoạn Niên Đại KINH DƯƠNG VƯƠNG ra đời thì chỉ còn khoảng chưa đầy chín trăm nghìn người. Những Dân Tộc anh cả trụ bám lại. Cho đến đời KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 dân số tăng lên.

Nước Xích Quỷ lúc nầy chỉ có 7 Bộ, 42 Châu, 252 Quận Huyện, 1.512 Xã, 9.072 Thôn, 153.178 Hộ, 1.028.461 Người.

1: Bộ Giao Chỉ 72.223 Hộ, 577.784 Người.

2: Bộ Cửu Chân 10.392 Hộ, 51.960 Người.

3: Bộ Nhật Nam 11.361 Hộ, 56.805 Người.

4: Bộ Hợp Phố 13.298 Hộ, 66.490 Người.

5: Bộ Nam Hải 14.213 Hộ, 85.278 Người.

6: Bộ Uất Lâm 9.416 Hộ, 56.494 Người.

7: Bộ Thương Ngô 22.275 Hộ, 133.650 Người.

Cho đến khi ta ra đời cách đây 31 Năm. Thì Đất Nước Xích Quỷ tăng thêm hai Bộ nữa là Ninh Hải và Vũ Ninh, thành 9 Bộ, 53 Châu, 318 Quận Huyện, 1908 Xã, 242.816 Hộ, 1.594.160 Người.

1: Bộ Giao Chỉ 92.440 Hộ, 746.237 Người.

2: Cửu Chân 15.398 Hộ, 78.980 Người.

3: Nhật Nam 15.460 Hộ, 69.458 Người.

4: Hợp Phố 16.398 Hộ, 78.980 Người.

5: Nam Hải 19.613 Hộ, 94.253 Người.

6: Uất Lâm 12.415 Hộ, 71.162 Người.

7: Thương Ngô 24.375 Hộ, 146.160 Người.

8: Ninh Hải 25.437 Hộ, 172.263 Người.

9: Vũ Ninh 21.280 Hộ, 136.667 Người.

Kể từ khi ta khai hội đến nay chuyển đổi Niên Hiệu. Từ Niên Hiệu Kinh Dương Vương. Chuyển sang Niên Hiệu Hùng Vương Khai lập Nước Văn Lang đến giờ nầy. Lên tới 15 Bộ, 90 Châu, 630 Quận Huyện, 4.410 Xã, 22.050 Thôn, 496.553 Hộ, 3.475.911 Người.

1: Bộ Giao Chỉ 90918 Hộ, 636.427 Người.

2: Bộ Nhật Nam 16.076 Hộ, 112.532 Người.

3: Bộ Cửu Chân 18.090 Hộ, 126.636 Người.

4: Bộ Hợp Phố 23.778 Hộ, 166.452 Người.

5: Bộ Nam Hải 26.747 Hộ, 187.233 Người.

6: Bộ Uất Lâm 15.617 Hộ, 109.325 Người.

7: Bộ Thương Ngô 28.463 Hộ, 199.246 Người.

8: Bộ Ninh Hải 23.968 Hộ, 167.776 Người.

9: Bộ Vũ Ninh 28.041 Hộ, 196.289 Người.

10: Bộ Việt Thường 17.418 Hộ, 121.927 Người.

11: Bộ Lục Hải 25.549 Hộ, 178.849 Người.

12: Bộ Tân Hưng 10.997 Hộ, 76.980 Người.

13: Bộ Cửu Đức 17.179 Hộ, 120.253 Người.

14: Bộ Bình Văn 14.207 Hộ, 99.449 Người.

15: Bộ Văn Lang 139.505 Hộ, 976.537 Người.


Và đang phát sinh những hộ mới ở các Bộ, các Châu, các Quận, Huyện, cũng như Xã, Thôn khắp nước Văn Lang. Nước Văn Lang ta rộng lớn gấp ba lần nước Xích Quỷ. Đất rộng người thưa, cho dù Dân số phát triển đến hai nghìn năm nữa cũng ở không hết Đất Nước Văn Lang chúng ta. Chưa kể đến Địa Long chúng ta mới ở phần Đầu, còn phần Mình, phần Đuôi kéo dài hàng nghìn nghìn dặm về Nam.

Thưa Quốc Hội. Không có sự nỗ lực nào mà vô ích, hết lòng vì Nước, hết lòng vì Dân, hết lòng vì Con Cháu bao thế hệ mai sau. Cứu Dân Độ thế, lo cho Dân, lo cho Nước. Tức là tu luyện theo hạnh Đại Thừa. Đại Đạo vũ trụ. Lo cho Dân cũng có Nghĩa là chúng ta làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Lo cho Dân cũng có nghĩa là lập công với Đức Cha Trời. Bảo vệ con người, lo cho con người là hợp Lòng Trời. Đó là Nhân hạnh cao nhất. Thánh Thiện cao nhất. Không có sự Thánh Thiện nào hơn. Với tấm lòng Thánh Thiện lo cho Dân, lo cho Nước. Chúng ta sẽ lần lượt về Trời làm Phật, làm Thánh, làm Tiên, làm chủ các Cõi Trời khắp cùng vũ trụ. Tổ Tiên tạo lập ra cõi Nhân gian, chỉ là cõi tạm, cõi trường thi tu luyện tiến hóa Linh Hồn, để về Trời làm chủ vũ trụ. Khi chúng ta Đầu Thai xuống chốn nhân gian chúng ta không mang gì theo. Khi Linh Hồn chúng ta trở về Trời. Thì những gì mượn của thế gian, đều phải trả lại hết cho thế gian. Kể cả thân xác của mình, lớn lên từ Đất Nước Cát Bụi, trả về cho Đất Nước Cát Bụi. Để chuẩn bị cho hành trang về Trời, chúng ta phải phát huy tấm lòng Bồ Tát Thánh Thiện, hết lòng lo cho Dân, lo cho Nước, góp nhặt những hạnh lành, từng ngày từng tháng trước khi chúng ta từ giã cõi trần. Sự góp nhặt của chúng ta, không phải khởi lòng tham lam. Tóm thâu Quyền lực, tóm thâu Vàng Bạc Châu Báu. Mà ai góp nhặt Công Đức, góp nhặt sự giác Ngộ, cũng như góp nhặt sự Thánh Thiện. Chúng ta hết lòng vì Dân, vì Nước là chúng ta đã giàu có về Công Đức, giàu có về Giác Ngộ cũng như giàu có về Thánh Thiện.

Thưa Quốc Hội. Một Đất Nước mà Vua Quan càng giàu về Đạo Đức, trí tuệ. Thì Đất Nước đó nhất định sẽ là Đất Nước Hùng Cường phồn thịnh, dân giàu nước mạnh, không thể chối cãi hay phủ nhận sự thật được. Một Đất Nước mà Vua – Quan hết lòng lo cho Dân lo cho Nước. Thì sự thật là Vua – Quan giàu ở Đức, ở Tài. Còn Dân chúng thì giàu có phồn thịnh về của cải vật chất. Dẫn đến Dân giàu Nước mạnh. Bằng ngược lại Vua – Quan. Nghèo về Đức kém về Tài. Chỉ lo vơ vét tóm thâu của cải. Chỉ biết đem lại quyền lợi riêng cho mình. Quyền lợi riêng cho bè nhóm mình. Thì Đất Nước đó nhất định sẽ dẫn đến Dân nghèo phải nói là khốn khổ Đất Nước suy yếu. Đây là cơ hội thời cơ cho các thế lực ngoại bang xâm lược. Chúng sẽ mua chuộc Vua – Quan, mua chuộc Dân Chúng, làm nội ứng xâm lược của chúng. Hoặc chúng làm cho Đất Nước đó luôn xảy ra nội chiến. Nồi da nấu thịt. Chúng đưa dân di cư lấn qua biên giới. Dân chúng tới đâu, thì đất chúng tới đó. Một lần nội chiến xảy ra. Là một lần mất Đất. Một Đất Nước dù to lớn đến đâu cũng dần dần bị thu hẹp nhỏ lại. Bài diễn văn khai mạc Quốc Hội khóa 1 đến đây là kết thúc. Chúc Quốc Hội Đại Hội thành công.

Đến giờ nầy Đại Hội Quốc Hội mới thấu hiểu Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước của Trời. Đức Chí Tôn Giáo Tổ theo Ý Trời mà lập ra. Nhà nước trường tồn mãi mãi. Nhà nước Văn Lang cõi đời biến mất sau mấy nghìn năm. Nhưng Nhà Nước Văn Lang Tâm Linh trên đà hưng thịnh thống lĩnh Hồn Thiên Dân Tộc toàn cầu. Chờ ngày Thiên Bút ra thì ứng linh phò trì. Các Vương, Quan từ đó ai nấy cũng phấn đấu lập công bồi đức giúp dân giúp nước. Những Vương, Quan khi mãn kiếp trần chưa về trời thì chuyển sang làm Quan ở Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang. Nhà Nước Của Trời theo Trời Hành Sự.

* * *

Hết phần 3 chương 19 mời xem tiếp phần 4 chương 19 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những ai có duyên xem Kinh Long Hoa Mật Tạng đến đây, thì không gì sung sướng hơn nữa, sung sướng nhất là mình đã có báu vật trong tay. Báu vật vô giá vũ trụ. Con đường rộng mở trước mắt là vô tận. Không gì tối cao mà trong Mật Tạng không có. Tùy trí huệ mà nhận được những báu vật trong kinh. Chúc Thành Công.

* * *CHƯƠNG 19

PHẦN 4

ÂM MƯU XÂM LƯỢC CÁC THẾ LỰC NGOẠI BAN TAN RÃ. NHỜ VÀO CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO KHÉO LÉO CỦA QUỐC TỔ VUA HÙNG


Quốc Tổ Hùng Vương là vị Quốc Vương uy Dũng tuổi trẻ tài cao, văn hay võ giỏi. Đạo Đức trùm Thiên Hạ. Mở màn một giai thoại Lịch sử. Sáng lập khai sinh ra Nền Quốc Đạo. Sáng lập khai sinh ra Nước Văn Lang. Sáng lập lên. Thượng viện Quốc Đạo. Hạ viện Quốc Hội. Quốc Hội sáng lập lên. Nền văn minh ÂU VIỆT, LẠC VIỆT mở ra thì Đại mới, thời Đại Hùng Vương.

Cải tổ đổi mới đường lối chính sách xóa bỏ lối cũ lạc hậu. Đổi mới cải tổ Chính trị Quân sự. Đổi mới khoa học, kỹ thuật. Thể Dục, thể thao, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, phong tục tín ngưỡng, vận hành Hiến pháp, Luật pháp, Công lý, Đạo Đức đi vào đời sống Nhân Dân. Nước Văn Lang rộng hơn Nước Xích Quỷ gấp 3 lần, phần lớn về phía Nam. Nước Văn Lang Đông giáp Biển, Tây giáp Ba Thục, Bắc giáp Hồ Động Đình, Nam giáp Hồ Tôn, Bao hàm hầu hết. Miền Giang Nam của Lãnh Nam Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quí Châu, Công Minh, Trùng Khánh, Hàng Châu, Phúc Châu, v.v... và còn nhiều Châu Tỉnh khác nữa và Bắc phần Nước Việt Nam. Từ Nghệ An giáp Hà Tỉnh trở ra. Nước Văn Lang vô cùng rộng lớn. Được chia ra làm 15 Bộ Quân Khu. Quân Khu 1 đến Quân Khu 15. Tính từ Bắc vào Nam Nước Văn Lang. Mỗi Quân Khu có nhiều Châu. Mỗi Châu có nhiều Quận, Huyện. Mỗi Quận, Huyện có nhiều xã nhiều thôn, vì nước Văn Lang rộng quá nên Thôn, xã, Quận, Huyện rất lớn. Dân cư thưa thớt làng, xã cách xa nhau.

– Đứng đầu các Bộ Quân Khu là Lạc Vương, Hầu Vương.

– Đứng đầu các Châu là Lạc Tướng, Hầu Tướng.

– Đứng đầu Quận, Huyện là Bố Chánh Trưởng Ti.

– Đứng đầu xã là Lạc Dân, Lạc Điền.


Nói về ở bên kia sông Trường Giang có nhiều Vương Quốc Đế Vương hùng mạnh. Trong nhiều Đế Vương hùng mạnh, phải kể đến 3 anh em nhà Đế Lai, Đế Nghi, Đế Minh là hùng mạnh nhất. Con Cháu 12 đời của Hiên Viên Phục Hi. Đế Lai là vị Đế Vương hùng mạnh nhất, bá chủ nhiều trấn chư hầu bên kia sông Trường Giang, dân đông tướng tài. Ba anh em nhà Đế Lai là mối lo trước đây của Nước Xích Quỷ, không biết chiến tranh xảy ra lúc nào. Đế Lai vốn đã mạnh, lại thêm có nàng Công Chúa xinh đẹp, pháp thuật Thần Thông Quảng Đại, không có ai là đối thủ, làm cho các thế lực Đế Vương khác phải e dè nể sợ.

(Đây nói về sự ra đời của nàng Công Chúa Phụng Cơ)

Nói về vợ của Đế Lai là Hoàng Đại Nương nhơn từ Đức Độ. Một hôm Hoàng Đại Nương, trong giấc ngủ thấy Mặt Trăng bỗng dưng tỏa sáng một cách kỳ lạ. Tỏa sáng hơn gấp 10 lần Mặt Trăng lúc thường, ánh Trăng dịu mát làm cho Hoàng Đại Nương cảm thấy khỏe hẳn lên. Bỗng nhiên Hoàng Đại Nương nghe tiếng nhạc du dương từ hư không vọng xuống. Hàng trăm Phụng Hoàng hiện ra ca múa. Hoàng Đại Nương liền thấy 1 người trung niên Tiên Nữ xuất hiện. Đẹp đến nổi mê mẩn vừa sùng kính bởi dung mạo, xinh đẹp và sự cao sang quí phái của Tiên Nữ. Tiên Nữ tay cầm vải lụa ngũ sắc phất qua phất lại rồi nói rằng. Ta vân lệnh Mẹ ta là Địa Mẫu Âu Cơ xuống thế. Tiên Nữ nói xong thì biến mất. Hoàng Đại Nương giật mình tỉnh giấc coi lại thì mới đầu canh ba, sau đó thời Hoàng Đại Nương mang thai. Hoàng Đại Nương đem chuyện lạ ấy nói cho Quốc Vương Đế Lai nghe. Không bao lâu Hoàng Đại Nương lâm bồn thời Chim Phụng Hoàng lại bay đến múa hát. Mùi hương thơm ngào ngạt từ bé gái chào đời tỏa ra. Vì sự ra đời của Công Chúa có nhiều sự trùng hợp trong giấc mộng của Đại Nương nên Đế Lai đặt tên cho con gái mình là Phụng Cơ Công Chúa. Con của Địa Mẫu Âu Cơ xuống trần. Phụng Cơ Công Chúa càng lớn càng xinh đẹp, càng quí phái, sắc nước hương Trời, hoa Dung lộng lẫy ít ai sánh được. Có vị Đạo Sĩ Thần giáo Tiên đoán số mệnh Phụng Cơ Công Chúa, sau nầy sẽ trở thành Mẫu Hoàng của một Đất Nước rộng lớn giàu có hùng mạnh bậc nhất, không có một Đất Nước nào sánh kịp. Đế Lai nghe Đạo Sĩ Thần giáo Tiên đoán tương lai Phụng Cơ rực rỡ như thế thời lấy làm mừng lắm. Công Chúa càng lớn càng thông minh một cách thần kỳ, văn hay võ giỏi học một biết mười biết trăm. Binh thơ sách lược, pháp thuật Thần Thông đều hơn hẳn mọi người, phần lớn dụng binh kỳ ảo, kế sách như Thần. Đế Lai nhờ có Phụng Cơ nổi danh như sấm. Công Chúa Phụng Cơ được Đế Lai coi như là báu vật Quí nhất trên đời. Các Thái Tử con Vua của các Nước láng giềng. Các trấn chư hầu lân cận. Trong số Thái Tử, con Vua, con của các trấn chư hầu như Thái Tử Tào, Thái Tử Tống, Thái Tử Triệu, Thái Tử Mông, Thái Tử Minh, Thái Tử Nguyên, Thái Tử Thanh, Chúa Tử Tần, Chúa Tử Sở, v.v... và còn nhiều Chúa Tử, Thái Tử khác nữa. Nhưng chẳng có ai vừa mắt xanh của Công Chúa. Sự kén chọn mãi của Công Chúa làm cho Đế Lai lo ngại khi Công Chúa càng ngày càng lớn tuổi. Có một điều lo ngại nữa là Nước Văn Lang đang lớn mạnh. Ba anh em nhà Đế Lai luôn luôn có dã tâm lớn. Có cơ hội là xâm lấn nước Xích Quỷ nhưng chưa thuận lợi thời cơ. Nay nghe Nước Xích Quỷ biến thành Nước Văn Lang Đại Nam rộng lớn, dân số tăng lên gấp đôi, gấp ba thì kinh sợ. Tuy biết Vua Hùng ở Kinh Đô Văn Lang xa xôi. Không ở Nam Kinh Xích Quỷ nhưng chưa dám tấn công xâm lấn Đất Đai Đại Nam).

Nói về Quốc Tổ Hùng Vương là Chí Tôn giáo Tổ Đầu thai xuống trần để cứu nhân độ thế theo Thiên Ý Cha Trời, không phải xuống trần để tranh bá tranh hùng. Quốc Tổ Vua Hùng rất coi trọng mạng sống con người. Tôn trọng Quyền Bình Đẳng. Tôn trọng Quyền tự do Nhân Quyền con người. Hùng Vương đánh giặc bằng binh pháp trí tuệ. Bất chiến tự nhiên thành, ít dùng đến bạo lực, gươm đao giáo mác. Sức mạnh Hùng Vương chính là sức mạnh toàn Dân. Nên không có một sức mạnh nào chống lại sức mạnh của Hùng Vương.

Ba anh em Đế Lai cho người qua nước Đại Nam Văn Lang theo dõi. Thấy Dân chúng đoàn kết muôn người như một. Một lòng một dạ tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng, ai nấy cũng hết lòng vì Non vì Nước vì Quê Hương của mình. Ba anh em nhà Đế Lai có vẻ khiếp sợ trước sự Lãnh Đạo Đất Nước Tài Đức của Vua Hùng. Ba anh em nhà Đế Lai càng nghĩ càng lo sợ tương lai Vua Hùng sẽ tiến công về Đất Bắc. Những kế sách tiếp theo của Vua Hùng, ba anh em nhà Đế Lai không thể nào đoán trước được.

Đế Lai là anh cả nhìn Trời rồi than: Đất Nước Phương Nam là Đất Nước gì, sao lúc nào cũng sanh ra các Bậc Đại anh hùng kỳ tài như thế. Hùng Vương mà còn sống trên đời. Đừng nói chi tới chuyện thôn tính Nước Đại Nam. Ngay cả Đất Bắc còn khó giữ vững cho được. Vua Hùng là Đấng kỳ tài, kỳ trí, kỳ Đức. Với Nền Quốc Phòng toàn Dân bảo vệ Đất Nước. Toàn Dân xây dựng Đất Nước. Toàn Dân khởi nghĩa chống ngoại xâm. Toàn Dân cảnh giác quân thù. Với chính sách lấy Dân làm gốc. Tạo lên sức mạnh vô địch, phát huy cái gốc của Dân chính là Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc, sức mạnh Tinh Thần đoàn kết, sức mạnh dời non lấp biển, sức mạnh Thần Thánh. Với Ba Cơ Quan Lãnh Đạo Đất Nước. Thượng Viện Quốc Đạo Lãnh Đạo tinh thần Dân Tộc. Hạ Viện Quốc Hội Lãnh Đạo phát triển Đất Nước. Quốc Hội thi thành mọi chủ trương của Đạo, của Nhà Nước đi vào đời sống nhân dân, phải nói Vua Hùng Tài Đức biết bao. Một nhân vật không dễ đối phó. Càng suy nghĩ ba anh em nhà Đế Lai càng ngao ngán. Miếng thịt béo bở coi vậy mà khó nuốt.

Ba anh em nhà Đế Lai chưa tìm ra kế sách gì. Để nuốt dần nuốt dần nước Văn Lang Đại Nam. Thì có Quan vào báo:

Có sứ giả của Nước Đại Nam Văn Lang đến.

Ba anh em nhà Đế Lai, có tật giật mình. Nhưng rồi cũng cho sứ giả Đại Nam Văn Lang vào diện kiến. Ba anh em nhà Đế Lai lại thêm một phen kinh ngạc giật mình lần nữa. Sứ giả của Nước Đại Nam Văn Lang, không phải là vị quan mà là một Đạo Sĩ Thần giáo. Nổi tiếng Tổ Sư của giáo phái Vô Ga (YOGA). Luyện Đan pháp thuật Thần Thông trùm Thiên Hạ.

Đế Lai đã biết qua con người nầy. Nên liền đứng dậy chấp tay thi lễ nói:

Không ngờ sứ giả của Nước Văn Lang là Đạo Sư. Thì ra vị Đạo Sĩ sứ giả nước Văn Lang không ai khác hơn chính là Cao Tông em của Cao Tổ.

Cao Tông đáp lễ nói:

Bần Đạo là sứ giả của Nước Văn Lang, xin ra mắt ba vị Quốc Vương.

Ba anh em nhà Đế Lai đáp lễ:

Mời Cao Tông ngồi.

Đế Lai tò mò hỏi:

Đạo Sư làm chức vụ gì ở Nước Văn Lang?

Cao Tông đáp:

Thưa Quốc Vương, Bần Đạo làm chức Lạc Vương, phó viện trưởng viện Quốc Đạo.

Ba anh em nhà Đế Lai lại một phen nữa giật mình nhìn nhau. Không hiểu Vua Hùng có ý gì mà phái một Vương Quan cao cấp nhất nhì Nước Văn Lang đến đây. Nhìn nét mặt căng thẳng của ba vị Quốc Vương. Cao Tông đã hiểu ra phần nào sự lo lắng của ba vị Quốc Vương.

Cao Tông không muốn sự căng thẳng lâu liền lên tiếng:

Thưa ba vị Quốc Vương, Tôi được Vua Hùng giao phó đến đây gặp Quí Quốc. Là để nói lên sự giao hảo làm bạn với Quí Quốc.

Cao Tông nói xong liền dâng lên bảy bức thông điệp đàm phán do Hùng Vương vẽ họa ra. Đế Lai tiếp nhận bảy bức họa tiết mở ra cho ba anh em cùng xem. Với họa tiết hình ảnh nhân vật, quan cảnh sống động, họa tiết đường nét sắc sảo như thật, đẹp mắt vô cùng. Nhìn vào hình ảnh, quan cảnh sống động, cộng thêm dấu hiệu ÂM SẮC PHỤ ÂM:


Cùng những dấu hiệu, ký hiệu:


Dấu hiệu đơn, ký hiệu khác nữa v.v…

Nhìn vào hình ảnh quan cảnh sống động và những Âm Sắc, những dấu hiệu biểu thị ý văn. Thì có thể nhận biết những gì mà người gửi muốn nói. Đàm phán trong bảy bức thông điệp họa tiết. Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi say sưa ngắm nhìn bảy bức họa tiết thông điệp đàm phán nầy. Quên cả sứ giả của Đại Nam Văn Lang, còn đang ngồi ở đó.

Công Chúa Phụng Cơ thấy Cha cùng hai chú say sưa với bảy bức họa tiết thông điệp đàm phán, luôn khen ngợi và quên đi tất cả liền sanh tánh tò mò. Không biết bảy bức thông điệp kia nói gì trong đó. Công Chúa đến xem bức họa tiết thông điệp đàm phán thứ nhất thì sửng sốt, với những nét vẽ thần kỳ sống động như thật. Rồi xem ý văn muốn nói trong bức thông điệp. Công Chúa quá bất ngờ thâm ý đàm phán của ý văn. Liền ngây người ra suy nghĩ. Hùng Vương là người thế nào mà tài hoa như vậy. Bức thông điệp họa tiết đàm phán thứ nhất nội dung họa tiết như sau.

Phần 1: Hùng Vương vẽ hai Dân Tộc bắt tay nhau. Hết sức thân thiện nét mặt rạng rỡ, ý nói hai Dân Tộc Nam Bắc là hai anh em cùng một nhà, là bạn bè tốt, láng giềng tốt, quan hệ tốt giao hảo tốt.

Phần 2: Hùng Vương vẽ hai Dân Tộc Nam Bắc kết bạn không kết thù.

Phần 3: Hùng Vương vẽ hai bên thương lượng hợp tác với nhau.

Phần 4: Hùng Vương vẽ hai Dân Tộc. Hai Nhà Nước, hợp tác toàn diện đôi bên cùng có lợi. Công Chúa Phụng Cơ nghĩ với bức thông điệp đàm phán thứ nhất, qua bốn phần nội dung. Đã nói lên hàng chục ý đàm phán thương lượng, ý nào cũng thâm sâu ẩn ý tốt.


Trong đó có nhiều ý tưởng Công Chúa quan tâm nhất. Đó là ý tưởng, hai bên muốn đạt được mục đích, không cần chiến tranh. Mà chỉ thông qua đàm phán, hợp tác toàn diện hai bên cùng có lợi. Sống trong giao hảo, đầy tình hữu nghị giao hòa Nam Bắc. Giàu lòng mến khách. Tôn trọng lẫn nhau. Đại Đồng Bình Đẳng. Độc Lập tự chủ, hai bên cùng hưởng lợi hai bên cùng tiến.

Công Chúa lại xem bức thông điệp họa tiết đàm phàm thứ hai, lấy làm kinh dị về ý nghĩa bố cục họa tiết như sau.

Phần 1: Hùng Vương vẽ hai nước xúc tiến giao thương đường biển, đường bộ, qua các cảng, cửa, xóa bỏ rào cản, thuế ngạch, để cho hàng hóa thông thương, làm giàu cho Nam Bắc hai Dân Tộc hai Đất Nước.

Phần 2: Hùng Vương vẽ họa tiết, các Bộ Ngành của hai Nước như Công, Nông, Ngư, Thương, Khoa Học, Văn Hóa, Nghệ Thuật ký kết giao dịch trao đổi với nhau. Cung, cầu tùy theo nhu cầu của mỗi nước.


Công Chúa xem qua hai nội dung bức thông điệp đàm phán thứ hai. Tưởng như mình đang lạc vào thế giới mới. Thế giới có nền văn minh hiện đại. Trình độ dân trí cao, xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.

Công Chúa nói với Đế Lai:

Hùng Vương là Đấng Dị Nhân trên đời. Không những không sợ sự xâm lược của các thế lực dòm ngó hay thù địch. Mà còn mở ra con đường ngoại giao thật mới mẻ. Mỗi bức thông điệp đàm phán đều nói lên những xúc tiến hai bên cùng có lợi. Thúc đẩy hai Dân Tộc vững bước phát triển đi lên. Mạnh về giao thông, mạnh về kinh tế, mạnh về khoa học, kỹ thuật. Tiến tới cảnh Dân giàu nước mạnh không cần đưa đến một sự xung đột nào. Mà chỉ thông qua sự đàm phán. Hai bên hợp tác với nhau giữa các bộ ngành thông qua thương ngạch hai chiều. Trao đổi những gì mà hai bên cần, xuất nhập, cung cầu, cạnh tranh bình đẳng. Trên một sân chơi công bằng bình đẳng. Nguồn tài nguyên của hai nước dung hòa thành một. Làm tăng thêm sự phát triển giàu có cho hai Đất Nước. Nâng cao trình độ Dân Trí, nâng cao đời sống xã hội của hai Quốc gia lên một tầm cao mới. Mà vẫn bảo đảm về Chủ Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Tự Chủ của mỗi đất nước.

Đế Lai nói:

Đây là điều quá mới mẻ đối với đất nước chúng ta. Có thể nói là những điều quá mới lạ. Nhưng xét đi xét lại thì có lợi cho Đất Nước chúng ta, hơn là có hại.

Đế Minh, Đế Nghi cũng nói:

Với những gì trong thông điệp đàm phán, thì không có hại gì cho ta cả. Không những còn có lợi nữa là khác. Vì Nước Văn Lang giàu có tài nguyên khoáng sản. Cũng như giàu về Biển Đảo Núi Rừng. Nhất là nền văn minh Đồng Thau Vàng Bạc. Lúa nước hơn ta gấp nhiều lần.

Công Chúa lại xem bức thông điệp họa tiết đàm phán thứ ba.

Phần 1: Hùng Vương vẽ họa tiết sống động như người thật. Hình ảnh hai vị Quốc Sư Đại Diện cho hai đất nước, bắt tay nhau theo kiểu phương Tây rồi ôm lấy nhau. Chỉ có tình thương không có hận thù. Trong chiếc nôi chung Trái Đất. Trong ngôi nhà chung vũ trụ, thắm thiết tình hữu nghị anh em.

Xem bức thông điệp đàm phán thứ ba nầy. Công Chúa đã cảm nhận lời lẽ đàm phán ẩn chứa sâu xa. Lời lẽ của Đức Chí Tôn lâm phàm. Con tim Công Chúa liền rung động, một sự rung động mà ngay Công Chúa cũng không giải thích nổi. Không lẽ ta đã yêu. Một con người mà ta chưa từng thấy mặt. Công Chúa không dám nghĩ nữa. Phải nói Tư Tưởng Quốc Tổ Hùng Vương là nhà Tư Tưởng đoàn kết Dân Tộc, đoàn kết Nhân Loại, hướng tới thế giới Đại Đồng. Nhân Quyền Bình Đẳng Dân Chủ văn minh. Tất cả vì sự sống con người. Tất cả vì Nguồn vì Cội. Vì Nhân Loại anh em, vì hai chữ Thiêng Liêng Đồng Bào. Chỉ có tình thương không có hận thù. Chỉ có đoàn kết không chia rẽ. Không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da chủng tộc. Tất cả đều Bình Đẳng. Tất cả đều có Quyền đi lên, Quyền mưu cầu hạnh phúc, sự tiến lên giàu mạnh của mỗi Đất Nước không cần thiết dùng đến vũ lực mà thông qua con đường ngoại giao, xúc tiến hợp tác kinh tế, giúp đở cho nhau cùng tiến bộ cùng vượt lên.

Với chủ thuyết nầy Quốc Tổ Vua Hùng được ba anh em Nhà Đế Lai chấp nhận. Có thể nói bất chiến tự nhiên thành. Nhờ vào ngoại giao, cùng đường hướng hai bên cùng có lợi. Được các Vương Quốc xa gần kính phục. Ba anh em nhà Đế Lai phải thừa nhận Quốc Tổ Hùng Vương là nhà Chính trị, Quân sự, Ngoại giao, Đạo Đức đã đạt đến cảnh giới, không còn ai hơn được nữa. Trăng Sao khó mà sánh với Mặt Trời. Ánh sáng Đại Đồng Chính Nghĩa đã tỏa sáng thì những án mây đen Phi Nghĩa không còn chỗ đứng để tồn tại.

Công Chúa Phụng Cơ càng xem những bức thông điệp đàm phán của Vua Hùng càng thấy Vua Hùng sanh ra ở đời không phải để tranh giành Quyền lực, cũng không phải sanh ra để cai trị Dân. Mà sanh ra để cứu Dân, cứu Nhân Loại thoát khỏi chiến tranh đẫm máu, hận thù chồng chất. Đã chiến tranh thì gây bất lợi cho cả đôi bên.

Công Chúa càng xem những ý tứ họa tiết đàm phán thứ tư, thời thở dài lắc đầu.

Phần 1: Vua Hùng vẽ. Các Bộ Ngành Nước Đại Nam Văn Lang, gửi thông điệp mời các Bộ Ngành Đất Bắc, sang thăm Đại Nam Văn Lang, với họa tiết tiếp đón long trọng, bảo đảm an ninh cho đến khi trở về nước, và ngược lại Đất Bắc cũng làm như thế. Để cho hai Dân Tộc, hai nhà nước càng thân thiện, càng hiểu nhau.

Phần 2: Hùng Vương vẽ những họa tiết giao lưu Văn Hóa, giao lưu nghệ thuật, giao lưu thể dục thể thao. Để cho hai Nước xích lại gần nhau hơn. Cùng nhau nâng cao trình độ Dân trí, cùng nhau nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Mạnh về thể chất, tráng kiện về tinh thần.


Công Chúa càng xem những bức thông điệp đàm phán tiếp theo. Không hiểu Vua Hùng dựa vào đâu mà không sợ. Những đối phương có mưu đồ xấu, gây bất lợi cho mình. Vì Nước Đại Nam Văn Lang là một Đất Nước màu mỡ béo phì. Ai cũng muốn thèm thuồng muốn chiếm đoạt cho được nhưng chưa biết làm sao để tấn công lấn chiếm. Nay Vua Hùng lại mở ra chính sách ngoại giao hợp tác toàn diện. Qua lại xúc tiến giao thương làm ăn, kẻ ngay người gian thì làm sao. Trong sự đàm phán không thấy có sự đề phòng cấm đoán rào cản nào cả. Và Công Chúa cố gắng đặt ra nhiều giả thiết gây bất lợi cho Nhà Nước Văn Lang. Nhưng Công Chúa tìm mãi không ra chỗ sơ hở nào của Nhà Nước Văn Lang để mà gây thiệt hại được. Mà chỉ thấy những điều có lợi cho Nhà Nước Văn Lang. Như con Rồng thấy Đầu mà chẳng thấy Đuôi. Thấy Đuôi mà chẳng thấy Đầu. Chính sách ngoại giao hợp tác toàn diện của Vua Hùng hết sức bí ẩn, ẩn tàng bao nghệ thuật phương pháp phát triển đất nước. Làm cho nước Văn Lang mạnh về kinh tế, vững vàng về Quốc phòng. Nhất về mặt an ninh phòng bị, trên dưới một lòng đâu vào đó. Đời trong Đạo, Đạo trong Đời. Làm cho các nước lân bang khiếp sợ. Khiếp sợ về Văn Hóa Tiên Rồng, khiếp sợ về sự hùng mạnh của Nước Văn Lang, khiếp sợ về tinh thần cao độ chống ngoại xâm. Nước Văn Lang như cái bẫy lớn giăng ra khi cần là kéo mẻ lưới tóm gọn. Chủ động tất cả mọi tình thế. Động binh Đao là thế. Còn tịnh thì như loài Rồng, loài Hổ khoe nanh, khoe vuốt cho đối thủ xem. Nếu là loài Hổ cũng không dám manh tâm hành động. Huống chi là Loài Chồn Cáo. Nhìn thấy nanh vuốt của Loài Hổ, Loài Rồng sợ lưng mật còn tinh thần đâu mà dòm ngó tới Đất Nước Văn Lang. Công Chúa nghỉ tuy ở thời đại bây giờ mạnh là Vua, thua là nô lệ. Dã tâm của các vì Quốc Vương rất lớn. Luôn luôn dòm ngó tới Đất Nước Văn Lang. Nhưng đối với Hùng Vương chỉ là những con mãnh Hổ sống đơn lẻ không có gì đáng sợ đã nằm gọn trong mẻ lưới ngoại giao của Hùng Vương. Nhìn qua nét vẽ họa tiết, cũng như ý tứ trong những bức thông điệp đàm phán, tuy mềm dẻo khiêm nhường. Nhưng cũng rất cương quyết sẵn sàng đối mặt với những kẻ đối đầu dòm ngó tới Đất Nước Văn Lang. Công Chúa bằng nói với Đế Lai rằng: Thưa Cha. Hùng Vương có ý đàm phán với ta. Biến lạ thành quen, biến thù thành bạn, theo con nghĩ hai bên giao hảo, hai bên cùng có lợi, đó là một kế sách hay.

Đế Lai nói:

Hùng Vương không phải là người thường. Những việc Hùng Vương làm không ai làm nổi. Hùng Vương hàng phục hàng nghìn Đạo sĩ, Giáo sĩ, Tu sĩ. Hàng vạn người hùng nhân tài thuộc nhất đương thời. Hàng mấy mươi Bộ Lạc mà không mất một mũi tên, không đổ một giọt máu nào, chỉ dùng Chính Nghĩa hàng phục Thiên Hạ. Được Thiên Hạ mà không có kẻ oán người thù, không ai làm được.

Cũng may là Cao Tông không có mặt ở đây đã được mời vào Đại Sảnh tiếp đãi rồi. Nên không nghe được những lời Cha vừa nói. Ca ngợi đối phương khác nào tùng phục đối phương. Thật ra mà nói Cha chưa tiến quân đánh Nước Xích Quỷ là vì nghe tin Hùng Vương ra đời có nhiều chuyện lạ. Hoa Lan, Hoa Mai chờ Hùng Vương chào đời mới chịu nở. Từ khi Hùng Vương ra đời tới bây giờ lúc nào cũng tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ giết loài ác Quỷ, không có cậy quyền ỷ thế, sách nhiễu con người. Nên rất được lòng dân chúng. Dân Nước Xích Quỷ nay là Nước Văn Lang. Sùng kính Hùng Vương như sùng kính Đấng Cha Trời. Ba Con Chúa Quỷ Thần Thông quảng đại vô biên. Thần Thánh cũng bị chúng giết, chúng đi mây về gió. Độn Thổ tàng hình, mình Đồng da Sắt. Thế mà vẫn bị Hùng Vương tiêu diệt như thường.

Hôm nay Cha đã tận mắt chứng kiến, Hùng Vương dụng chiến thuật ngoại giao, diệu dụng như Thần như Thánh. Đã làm cho Cha cùng hai chú bái phục. Hùng Vương quả là Đấng con Trời xuống thế, giải quyết xung đột bằng con đường đàm phán. Con đường ngoại giao tháo gỡ mắc gút. Nói lên tất cả những gì mà hai bên cần bàn, dù hai Quốc Vương ở cách xa nhau hàng vạn dặm.

Cha đã suy nghĩ. Cần giao hòa học hỏi hơn là giao chiến, vì giao chiến có hại hơn là có lợi, vì thế lực Văn Lang Đại Nam đang hùng mạnh.

Phụng Cơ Công Chúa nói:

Thưa Cha con đường phát triển đất nước. Đâu cần đến chiến tranh thôn tính lẫn nhau. Mà chúng ta phát triển theo con đường ngoại giao vậy. Chúng ta cũng đạt được mục đích tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh.

Đế Lai nói:

Hùng Vương đã mở ra con đường ngoại giao, lợi ích của hai Dân Tộc bằng con đường đàm phán, hai bên cùng có lợi, đó là một dịp may cho chúng ta. Đại Nam Văn Lang là một đất nước giàu có hùng mạnh về mọi mặt. Được hợp tác xúc tiến làm ăn với một Đất Nước vừa hùng mạnh về tinh thần, vừa giàu có về vật chất. Lại một đất nước giàu lòng mến khách. Không có mưu mô chiếm đoạt các thuộc địa mà chỉ thông qua con đường ngoại giao đối tác xúc tiến làm ăn hai bên cùng có lợi. Tôn trọng Độc Lập Chủ Quyền của nhau. Đất Đai Bắc Á tuy rộng lớn. Nhưng là những Đất Nước nghèo. Chỉ ở trung nguyên ta là hơi khắm khá mà thôi. Những các Bộ Lạc lớn ở Bắc Á, xưng Vương, xưng Đế, ta vẫn chưa chinh phục được họ. Họ như những con thú hoang khó trị. Các thế lực Phương Bắc Á lúc nào cũng dòm ngó đến Trung Á ta. Cũng như Trung Á ta lúc nào cũng dòm ngó đến Nam Á Đại Nam Văn Lang. Nếu tiến đến hai cõi Trung – Nam giao hòa. Thế lực Trung Á càng thêm hùng mạnh. Có thể nói gồm thâu các thế lực Bắc Á dễ như lấy đồ trong túi. Đất Trung Á ta ra đời đời cường thịnh.

Để hiểu biết hết bảy bức thông điệp đàm phán Công Chúa liền xem bức họa tiết thông điệp thứ 5.

Phần 1: Hùng Vương vẽ. Hai Quốc Vương, ở hai bên bờ sông, đông đảo dân chúng, cùng các quan bộ lại, chứng kiến hai Quốc Vương đồng chỉ tay xuống giữa dòng sông, phân ranh giới giữa hai Nước TÂY DƯƠNG và VĂN LANG sông Trường Giang.

Phần 2: Hùng Vương vẽ Vua – Quan – Dân chúng của 2 Nước. Chăm chỉ trên phần đất của mình, chăn nuôi, đánh bắt, trồng trọt cấy lúa. Không dòm ngó đến nước bạn hay xâm phạm qua đất bạn.


Công Chúa lại tiếp tục xem qua bức thông điệp đàm phán thứ 6.

Phần 1: Hùng Vương vẽ hai Đất Nước Núi liền Núi, Sông liền Sông. Hai nước như 2 anh em cùng chung dòng giống Tiên Rồng. Cùng chung láng giềng lân cận hàng xóm Châu Á, anh em tốt, láng giềng tốt, quan hệ tốt.

Phần 2: Hùng Vương vẽ những hàng Quốc cấm hoặc buôn bán hàng lậu. Nếu bị phát hiện liền bị tịch thu. Còn phải ở tù theo luật pháp của Nước đó.


Công Chúa lại xem bức thông điệp đàm phán cuối cùng, bức thông điệp đàm phán thứ 7.

Phần 1: Hùng Vương vẽ Công Dân của hai Nước. Muốn nhập cư sang nước bạn ở lâu dài. Thì phải được nhà nước đó chấp thuận. Trước khi phỏng vấn xét hỏi cho phép định cư hay không cho phép.

Phần 2: Hùng Vương vẽ những người dân di cư bất hợp pháp. Liền bị bắt giữ bị xử phạt ở tù, rồi sau đó trục xuất đuổi về nước.

Phần 3: Hùng Vương vẽ Công Dân của hai nước. Thông qua ngoại giao của hai Nước. Thành Tài xong ở lại định cư lâu dài. Hay trở về Cố Quốc là tùy theo nguyện vọng của đương sự. Nếu ở lại định cư lâu dài. Thì phải được Nhà Nước sở tại chấp nhận. Trước khi phỏng vấn xét hỏi, cho phép Định Cư lâu dài hay không cho phép.

Phần 4: Hùng Vương vẽ nếu thống nhất hoặc chưa thống nhất ở điều khoản nào thì thông qua ngoại giao để tiếp tục đàm phán.


Công Chúa xem xong bảy bức họa tiết thông điệp đàm phán liền thở dài. Cao Nhân còn có Cao Nhân trị. Mình tài giỏi còn có người tài giỏi hơn mình. Núi nầy cao nhưng còn núi khác cao hơn nữa. Tài Cao vô giới hạn không biết đâu là cùng. Bảy bức thông điệp đàm phán của Hùng Vương với sự tài hoa họa tiết ý tứ sâu sắc, chinh phục Thiên Hạ không phải bằng gươm Đao giáo mác. Mà bằng trí huệ, hùng trí, bi trí, tài trí, Đức trí. Phải nói Vua Hùng ngoài Thần Thông pháp thuật vô biên còn có cả Thần Thông trí huệ vô biên, vì thế những việc Vua Hùng làm khó có ai mà thông đạt hiểu nổi. Nếu có hiểu đi nữa thời không biết chỗ nào là cùng.

Công Chúa nói:

Thưa Cha với trình độ Dân trí hiện nay. Thì còn đậm nét thời Nguyên Thủy sao lại sanh ra một con người lỗi lạc như thế. Họa chăng chỉ có Đức Chí Tôn xuống trần Chuyển Luân Thánh Vương. Với bảy bức họa tiết, đường nét hình ảnh sống động như thật, đó là thần kỳ rồi. Bố cục nội dung, văn ý lưu loát. Nói lên không biết bao điều. Mà thời nay chưa có ai nghĩ tới.

Thưa phụ vương chúng ta tiếp đãi sứ giả Nước Văn Lang Đại Nam với tấm lòng thiện chí, mở màn cho sự giao hảo hai bên cùng có lợi nầy.

Thế là ba anh em nhà Đế Lai, chấp thuận những điều khoản trong bảy bức thông điệp đàm phán. Từ đó Nam Bắc giao hòa hơn một nghìn năm thì mới xảy ra cố sự. Khi ấy đời hậu thế con cháu nhà Đế Lai trải qua nhiều thế hệ kéo dài hơn nghìn năm suy yếu. Trung Á các nước ra đời nổi lên chia rẽ quyền lực. Ngô, Sở, Tần, Tấn, Vệ, Tống, Hạ, v.v... và còn nhiều nước đang lớn mạnh nữa. Nhất là Thượng, Nhà Hạ đang nuốt lần các nước. Biến các Nước thành các Trấn Chư Hầu. Vua Đế Hạ nghe theo lời xúi nịnh của các trấn chư hầu, khởi binh xâm lược nước Đại Nam Văn Lang. Do Hồ Thiên cầm đầu, kết hợp với Quân Hung Di giặc Mũ Đỏ. Nhưng bị Quân Văn Lang đánh bại thê thảm tơi bời. Tất cả đều bỏ mạng vùi thây chốn sa trường. Quân giặc khiếp kinh trước Bảo Kiếm trấn Quốc do Vua Hùng truyền lại.

Thơ truyền lại rằng.

Đất Văn Lang Rồng Chầu Hổ phục

Kiếm Vua Hùng truyền lại Cháu Con

Giặc xâm lấn biên cương Tổ Quốc

Long Hổ gầm chuyển núi dậy non

Gươm trấn Quốc vung lên chơm chớp

Giặc vùi chôn lớp lớp nát tan

Vạn nghìn năm giặc vẫn còn kinh khiếp

Đất Trời Nam tiếng sấm mãi rền vang.

* * *

Hết phần 4 chương 19 mời xem tiếp phần 5 chương 19 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Nơi nào có Kinh Long Hoa Mật Tạng thì nơi đó có Hồn Thiên Dân Tộc phò trì. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chiếu cố. Cha Trời che chở, Quốc Tổ bảo bọc. Bộ Kinh được coi như là bùa hộ mạng bảo hộ cho mình.

* * *
 
CHƯƠNG 19

PHẦN 5

DUYÊN TIỀN ĐỊNH


Trời kia còn có ÂM DƯƠNG

Cha Trời còn phải nhớ thương Mẹ Trời

ÂM DƯƠNG có bạn có đôi

Đất Trời tỏa sáng, Đạo Đời Nở Hoa

Người ta truyền giống người ta

Lưu truyền nòi giống để mà tồn vong

Duyên Trời đã định ai thông

Huyền Cơ Tạo Hóa vợ chồng nên đôi.

Nói về con gái của Đế Lai. Phụng Cơ Công Chúa, sắc nước hương Trời, kén chọn mãi. Tuổi đã 27 mà không có ai vừa mắt Phụng Cơ Công Chúa, không những có sắc đẹp hoa nhường Nguyệt thẹn, cá lặn, nhạn sa. Mà Cầm Kỳ, Thi Họa xuất chúng, văn võ song toàn. Tài – Đức hiếm thấy. Lại thêm có nghề thủ công khéo léo. Chăn tằm dệt cửi, may vá thêu thùa có một không hai trên đời. Từ khi Công Chúa xem bảy bức thông điệp họa tiết đàm phán, do Vua Hùng vẽ ra. Họa Tiết sống động như thật, văn hoa xuất chúng, ý nghĩa sâu xa, hàm ý rộng lớn. Đàm phán nội dung mềm yếu như Nước. Nhưng cũng cứng rắn hơn sắt thép, kim cang. Chiến cũng đó mà hòa cũng đó. Cái lợi đem đến cho người. Có cái lợi về mình trùm bá mà không mấy ai thấy nổi.

Tuy hai Nước giao hòa. Nhưng kỷ cương phép Nước như tường Đồng vách Sắt. Khó mà xâm phạm mưu đồ bất chính. Bắt tay hợp tác xúc tiến làm ăn. Nhưng vẫn thể hiện chủ quyền Độc Lập Nam Bắc. Hòa hợp nhưng không hòa tan. Bản sắc Cội Nguồn không mất. Hai Dân Tộc Nam Bắc như hai Vườn Hoa đầy màu sắc, để rồi hướng về tô thắm sắc xuân.

Công Chúa nghĩ thế gian có người như thế mà ta không nghĩ đến. Càng nghĩ tâm hồn Công Chúa càng xao xuyến nghĩ vẩn nghĩ vơ, biếng ăn biếng ngủ. Công Chúa mỗi ngày mỗi tiều tụy đi thấy rõ.

Đế Lai thấy Công Chúa mỗi sa sút, nói:

Có điều gì mà làm cho con không được vui.

Công Chúa nói:

Thưa Cha con không có bệnh tình gì cả, mấy tháng nay con hơi mất ngủ thế thôi. Thưa Cha con muốn vân du dạo chơi một chuyến. Để cho tinh thần thoải mái trừ đi căn bệnh mất ngủ.

Đế Lai cho phép. Công Chúa liền chọn 2 Hầu Nữ xinh đẹp võ nghệ cao cường vân du ngoạn cảnh. Đến những nơi đẹp nhất của ba Nước Tây – An – Dương của ba anh em nhà Đế Lai. Nhưng Công Chúa vẫn cứ buồn rười rượi. Một hôm Công Chúa tới sông Trường Giang nhìn về Phương Nam đến xuất thần, nghĩ thầm, ta vẫn thường nghe nói Nước Xích Quỷ giàu lắm, nay là Nước Văn Lang lại càng giàu hơn nữa. Ta muốn qua đó dạo chơi cho biết. Bằng nói với hai Hầu Nữ rằng nơi đây Dân Cư cũng khá đông đúc, hai ngươi ở đây chờ ta. Nói xong Công Chúa giục Thần Mã bay qua sông, bay sâu vào đất liền nghe trống hội liền hạ chân xuống.

Tiết xuân vầy cuộc nở Hoa Xuân

Tăm tắp đồng quê cánh cò dừng

Rộn ràng trống hội nơi quê xốm

Xuân tình xuân nghĩa, nước non xuân.

Công Chúa thấy mình vui hẳn lên, vó Ngựa chầm chậm vượt qua bao Làng xóm, cảnh làng quê đẹp như tranh vẽ. Đường lượn uốn quanh uốn khúc như Rồng bay Phụng múa. Nối đuôi bay mãi dài rộng theo đất nước.

Giao thông cầu nối khắp nơi

Liền Châu liền Huyện liền thời xóm thôn

Đường về biển đường lên non

Đường đi Nam Bắc, đường đi về Nguồn

Khắp nơi hội Xóm hội Làng

Tiếng chày giã gạo, tiếng Nàng hát ru

Lụa là quần áo đua chen

Văn Lang cuộc sống Rồng thăng Phụng chầu

Thiên đàng cuộc sống thiên đàng

Ấm no hạnh phúc, đâu còn nghèo xơ

Sống đời sung sướng tự do

Văn Lang cuộc sống lên đò sang tiên.

Phụng Cơ Công Chúa nhìn cảnh giàu sang của Nước Văn Lang. Thái bình an Lạc hội Châu hội Huyện khắp nơi khắp chốn. Công Chúa cảm thấy lòng mình sung sướng. Công Chúa cũng không giải thích nổi tại sao lòng mình lại như thế. Công Chúa thả hồn theo Non Nước Văn Lang. Mặc cho Thần Mã đi đâu thời đi đến khi Công Chúa giật mình thì đã lạc vào thế giới Bồng Lai Tiên Cảnh. Nơi Động Lăng Xương. Nơi đây cảnh vật đẹp như tranh vẽ, hoa soi suối nước, mây soi vóc mình. Đá im tĩnh lặng, suối nước Lung Linh. Gió đi tìm bạn. Cây nghe nhạc rừng.

Động Thiên thác nước phủ màn

Thác reo chim hót gió đàn rừng ca

Hương Hoa thoang thoảng tỏa ra

Ngẩn ngơ chú Bướm cùng là chú Ong

Động thiên mây lượn giăng giăng

Núi ôm mây khói, mây hằng đèo mây

Cành chen sắc lá hoa lay

Cảnh chen ánh nắng chim bay ngắm nhìn

Cảnh vui người lại hữu tình

Người vui người lại ngắm nhìn cảnh vui.

Công Chúa đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật, vô tình đụng cây sáo thần mà sư phụ đã ban cho. Lúc nào cảm thấy vui thì thổi lên. Bài Mai – Lan – Sen – Cúc. Bốn mùa rực cánh hoa. Bài hội ngộ Duyên tình lai láng tràn đầy chan chứa khắp nơi. Công Chúa liền lấy sáo Thần ra thổi bài Mai – Lan – Sen – Cúc. Tức thời Tiên Nữ xuất hiện múa hát theo tiếng sáo Thần của Công Chúa. Thế là cảnh Bồng Lai Tiên giới thực thụ xuất hiện ra.

Nói về Quốc Tổ Hùng Vương mải mê lo xây dựng non sông Tổ Quốc Văn Lang. Đã 35 tuổi mà chưa có vợ. Vua Hùng Quốc Tổ ra Bắc về Kinh Đô Xích Quỷ chỉ đạo điều hành đất nước. Trên đường đi, bỗng nghe tiếng sáo làm cho Vua Hùng quên đi cả mệt mỏi. Tâm Hồn nhẹ bổng. Quốc Tổ Vua Hùng bị thu hút bởi tiếng sáo thần kỳ ấy. Liền cho ngựa vượt lên tìm người thổi sáo. Tưởng là tiếng sáo thổi ra ở gần, nào hay đâu ngựa phi nước đại cả nửa giờ mà vẫn chưa tới. Cho đến khi nhìn thấy trước mặt là núi non trùng điệp. Mây phủ giăng giăng, đèo mây lớp lớp, đường lên cõi Trời. Bỗng dưng tiếng sáo im bặt. Vua Hùng nghĩ hỏng mất biết đâu mà tìm. Có lẽ ta không gặp được người nầy. Vua Hùng định thôi không tìm nữa nhưng sau đó sáo lại nổi lên. Vua Hùng đã định hướng nhận ra nơi phát ra tiếng sao cách đó không xa chừng hơn 2 dặm. Quốc Tổ Vua Hùng quay lại nói với các quan. Các Khanh chờ ta ở đây. Nói xong Quốc Tổ phi ngựa Thần biến mất đến nơi chỗ tiếng sáo phát ra.

Nói về Phụng Cơ Công Chúa, còn thổi sáo thì còn Tiên Nữ bay lượn múa hát. Tiếng sáo dứt thì Tiên Nữ cũng biến mất. Công Chúa nghĩ ta làm sao giữ lại các Tiên Nữ hỏi xem Tiên Nữ từ đâu đến. Thế là Công Chúa lại tiếp tục thổi sáo. Tiên Nữ lại hiện ra bay lượn múa hát. Có lẽ Công Chúa đang chú tâm thổi sáo, không phát hiện ra có người đã đến gần. Thế ra người đến gần người thổi sáo đó chính là Vua Hùng. Quốc Tổ phi ngựa Thần lướt trên rừng cây hạ xuống nhẹ nhàng không tiếng động. Quốc Tổ Vua Hùng xuống ngựa đi đến gần người thổi sáo. Tuy là không thấy mặt người thổi sáo, Vua Hùng cũng cảm nhân ra người thổi sáo là một người con gái còn rất trẻ xinh đẹp tuyệt trần, vì tôn trọng người thổi sáo. Vua Hùng thưởng thức yên lặng lắng nghe. Nhìn Tiên Nữ bay lượn múa hát nghĩ là mình đang ở cõi Trời, trên Cung Vương Mẫu.

Nói về Công Chúa đang thổi khúc Mai – Lan – Sen – Cúc bốn mùa rực thắm cánh hoa. Bỗng cao hứng Công Chúa thổi luôn khúc Duyên Tình hội ngộ. Tiếng sáo du dương lai láng Tình Duyên, tràn đầy cảm xúc.

Vua Hùng không cầm được lòng mình lên tiếng khen:

Thổi hay quá.

Công Chua nghe tiếng khen giật cả mình quay lại nhìn người khen mình. Thì không khỏi giật mình e thẹn, vì người đối diện oai vệ uy nghi, khôi ngô tuấn tú như Thiên Tiên ở cõi Trời.

Công Chúa chưa kịp nói gì. Thời các Tiên Nữ đến chào Công Chúa nói:

Chúng em là Tiên Nữ Cung Vương Mẫu ra mắt Công Chúa.

Các Tiên Nữ lại cung kính bái lạy Quốc Tổ Vua Hùng nói:

Thiên Vương Cung Tiên Nữ xin ra mắt Chí Tôn Quốc Vương.

Quốc Tổ Vua Hùng phất tay nói:

Miễn lễ.

Phụng Cơ Công Chúa nghe các Tiên Nữ gọi người trước mặt là Chí Tôn Quốc Vương. Công Chúa nghĩ ngay đến người trước mặt chính là Hùng Vương. Quả tim Công Chúa đập loạn xạ vì người trong mơ đã xuất hiện ra trước mắt. Quốc Tổ Vua Hùng nghe Tiên Nữ gọi người thổi sáo là Công Chúa. Thời Vua Hùng đã nhận ra người con gái thổi sáo là Công Chúa lân Bang. Còn đón ra tên của Công Chúa là Phụng Cơ.

Vua Hùng thi lễ Công Chúa rồi hỏi:

Quí Quốc mạnh khỏe không? Công Chúa biết nơi nầy lâu chưa. Công Chúa đi chơi xa đến thế.

Công Chúa đáp lễ nói:

Quốc Vương hỏi Quí Quốc nào, nhân lúc vân du đi lạc đến đây.

Vua Hùng đáp:

Tôi hỏi thăm Quí Quốc Đế Vương gia Cha của Phụng Cơ.

Phụng Cơ nghe nói thế liền biến sắc mặt, mở hai con mắt thật to nhìn Hùng Vương hỏi:

Người là Chí Tôn Hùng Vương thật sao?

Hùng Vương gật đầu.

Phụng Cơ thi lễ nói:

Người ta đồn rằng, không có cái gì, bí mật gì mà Hùng Vương không biết.

Nói tới đó Công Chúa bỗng đỏ mặt. Như sợ Hùng Vương thấy rõ lòng mình. Nhìn Phụng Cơ đáng yêu như vậy, Vua Hùng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Thật ra Vua Hùng đã cảm mến ngay lúc vừa mới đến nhìn thấy Phụng Cơ. Hai người càng lúc càng tâm đầu ý hợp. Thế là như đôi chim liền cánh, như cây liền cành. Cảnh gió đưa Mây, Mây đưa gió. Ngày thời dạo cảnh Bồng Lai, đêm về Động hàn huyên tâm sự. Thác nước, Động Thiên ru giấc ngủ hai người.

* * *

Hết phần 5 chương 19 mời xem tiếp phần 1 chương 20 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

* * *CHƯƠNG 20

PHẦN 1

ĐỨC CỦA BẬC LÀM VƯƠNG


Quả là 1 cuộc sống Thần Tiên, ngoài trần tục. Sống chung với Hùng Vương bảy ngày thật vui vẻ. Phụng Cơ như trẻ lại tăng thêm vẽ xuân xanh.

Nhân lúc Vua Hùng vui vẻ. Phụng Cơ nói:

Người ta đồn Vua Hùng là Chí Tôn con Trời xuống thế, ai nấy cũng sợ, lại là vì vua hết sức nghiêm minh. Nhưng thật ra thiếp thấy Vua Hùng không những dễ mến, mà còn rất chân thật. Hiền hòa, giản dị, ai cũng thích gần gũi. Thiếp đây cũng chẳng muốn rời xa người.

Quốc Tổ Vua Hùng nói:

Thần Thánh cũng là con người. Các Thiên Đế trên Trời cũng có vợ có con. Huống chi ta chỉ là Vua của người phàm tục. Mà Vua cũng chỉ là con người, chẳng khác gì Thiên Hạ muôn dân. Ta nhờ Hồng Đức của Ông Bà Cha Mẹ, lại được Trời ban cho phước lớn. Nên mới được ngày hôm nay. ÂN Trời Đất, ÂN Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên. ÂN Bá Tánh muôn Dân Đồng Bào. Ân Tổ Quốc những người vì Dân vì Nước. Ta trả nợ bốn ơn ấy quá lớn. Lo báo đáp còn chưa xong. Có đâu cậy quyền ỷ thế làm hại ân nhân mình. Họ vì lời kêu gọi của ta. Họ đã ngã xuống đưa ta lên tận đỉnh vinh quang. Làm Vua chẳng qua là Đại Diện cho Dân ở cương vị tối cao trụ cột. Đi đầu kỉ cương phép Nước, luật chung. Nếu Vua vì tư riêng mà làm hại cho Dân cho Nước, thì cũng sẽ bị Luật Công phép Nước xử như thường. Nghe những lời lẽ đầy Chân Chính. Đức Độ trùm Thiên Hạ. Là vị Quốc Vương gương mẫu, mẫu mực, đứng đầu Hiến pháp, Luật pháp, Công lý, Đạo Đức. Để cho Quan, Quân, Dân noi theo làm theo.

Công Chúa như đã thấy Thái Sơn ngay trước mắt. Liền quỳ xuống nói:

Thiếp có mắt cũng như mù. Thái sơn ngay trước mắt mà không hay không biết. Chí Tôn Quốc Vương không chỉ là Vua của Nước Văn Lang mà còn là Đấng Cứu Thế. Thiếp thật đáng tội chết vì đã lỡ yêu người.

Quốc Tổ Vua Hùng đỡ Phụng Cơ dậy nói:

Ta cũng yêu Nàng. Cha Trời, Mẹ Trời còn chung sống với nhau sanh con đẻ cái. Huống chi ta cũng chỉ là con của Trời. Vua cũng cần có Vợ, có con nối dòng dõi duy trì nòi giống con người mà Tổ Tiên có công tạo lập ra. Tình yêu không có tội tình yêu là lẽ sống của con người.

Quốc Tổ Vua Hùng nhìn Công Chúa với cái nhìn đầy nghiêm túc, mặt đối mặt lòng đối lòng rồi hỏi:

Công Chúa có ưng thuận làm Hoàng Hậu Nương Nương của Nước Văn Lang Đại Nam chăng?

Lời cầu hôn của Quốc Tổ Hùng Vương làm Công Chúa xúc động, xúc động đến mức ngã ngay vào lòng của Vua Hùng như muốn giữ mãi lời cầu hôn đó sợ nó bay đi đâu mất. Hùng Vương thấy Công Chúa tình sâu nghĩa nặng như vậy, tuy gần gũi nhau chưa được bao lâu. Nhưng lúc nào Công Chúa cũng dân hết tình yêu cho Hùng Vương. Vì thế Hùng Vương rất yêu thương Công Chúa.

Quốc Tổ Hùng Vương có biết đâu. Công Chúa yêu Hùng Vương từ mấy năm về trước, hàng đêm mất ngủ, hoa dung tàn tạ đã làm giảm đi vóc dáng yêu kiều của Nàng, làm cho Đế Lai phải lo lắng. Lời cầu hôn của Hùng Vương như cam lộ chảy vào lòng Công Chúa. Trong phút chốc Công Chúa như người khác. Hoa dung đầy đặn tươi thắm rực rỡ. Làm cho cảnh quan bừng lên ánh rực hồng theo rực rỡ của Nàng Công Chúa vốn đã xinh đẹp giờ đây càng thêm xinh đẹp.

Quốc Tổ Vua Hùng kinh ngạc nhưng chợt hiểu ra. Tình yêu là thế, chỉ có tình yêu mới làm cho con người thay đổi mau chóng, ánh mắt Công Chúa như trỗi dậy vạn mùa xuân, chang chứa lênh láng tình yêu, dâng tặng hết cho người mình yêu.

Công Chúa gật đầu ưng thuận chấp nhận lời cầu hôn của Vua Hùng. Nghe Công Chúa chấp nhận lời cầu hôn của mình. Quốc Tổ nghe lòng mình ấm áp nói. Có lẽ đây là nhân duyên tiền định. Cha Trời Mẹ Trời tác hợp đôi ta. Nàng lạc bước đến đây, còn ta thời tìm người thổi sáo, đưa đường dẫn lối cho hai ta gặp nhau. Công Chúa mỉm cười gật đầu. Nhưng sau đó Công Chúa linh cảm là sắp chia tay với người mình yêu. Một nỗi buồn len lỏi vào tâm hồn. Quốc Tổ cũng có cảm giác như thế. Các Tiên Nữ theo hầu Quốc Tổ cũng như Công Chúa, nhìn ánh nắng vàng ngả màu, nắng ốm vì sắp lặng về Tây. Các Tiên Nữ vái lạy hai người rồi nói. Đã gần sắp hết 7 ngày. Chúng em phải về Trời, nói xong các Tiên Nữ đồng biến mất.

Chiều tà vàng ốm bệnh vì đâu

Bệnh sắp lặng non nhớ Hoàn Cầu

Phụng Rồng hội hiệp tình say đắm

Bỗng nghe rồm rộp tiếng vó câu

Quan Quân Tướng sĩ kìa đã đến

Đón rước Vua Hùng trễ nải lâu

Phụng Cơ lưu luyến tình nồng ấm

Gió lặng Mây tan nở vạn sầu.

Nói về Quốc Tổ Vua Hùng thấy Quan Quân kéo đến chưa kịp hỏi. Thì các Quan văn võ quỳ lạy tung hô:

Quốc Vương vạn tuế. Chúng Thần hộ giá đến trễ xin Quốc Vương tha tội.

Vua Hùng phất tay nói:

Miễn lễ, miễn lễ.

Quốc Tổ Vua Hùng hỏi:

Ai chỉ đường cho các khanh đến đây tìm ra chỗ nầy.

Các Quan thưa:

Quốc Vương đi lâu quá vắng bóng 7 ngày 7 đêm, chúng Thần lo sợ không biết lành dữ thế nào. Thì có một vị Thiên Thần xuất hiện mách bảo chỉ đường hướng dẫn đến đây.

Công Chúa nhìn thấy các quan tướng Văn Lang, người nào người nấy oai phong lẫm liệt. Đầu tỏa hào quang. Thời nghĩ các người mới đến là các vị Thánh, ở thượng giới xuống. Chừng thấy các Quan Tướng quỳ lạy tung hô vạn tuế. Thì mới tin rằng đó là các Quan Tướng Văn Lang. Công Chúa Phụng Cơ nghĩ, cũng đúng các Quan Tướng Văn Lang phần lớn ở hội Long Vân ra. Các Ngài đã hội ngộ Chân Tâm, Chân Tánh, Minh Tâm kiến tánh hội ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác. Các Ngài là Phật – Thánh – Tiên. Thần, Chúa cả rồi. Mãn kiếp trần các Ngài sẽ làm Vua làm Chúa khắp các cõi Trời giáo hóa Thiên Chúng. Theo Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Các Quan Tướng Văn Lang là các vị Đại Thánh. Đều hiểu rõ Chí Tôn Quốc Vương. Không ai có thể làm hại được. Các Quan Tướng theo lời dặn của Quốc Tổ ở lại chờ đợi. Đã gần hết 7 ngày, các Quan nhìn về dãy núi trước mặt. Thấy mây lành nơi đó biến mất. Thời biết Vua Hùng Quốc Tổ sắp trở lại. Cũng vừa lúc ấy có một Thiên Thần xuất hiện mách bảo chỉ đường cho Quan Quân đến gặp Vua Hùng. Nên Quốc Tổ Vua Hùng mới hỏi ai chỉ đường cho quan quân tới đây.

Nói về các Quan Tướng khi thấy bên cạnh Quốc Tổ Vua Hùng, có một người con gái cao sang quí phái, sắc nước hương Trời, Hoa Dung lộng lẫy, thì lấy làm mừng lắm. Điều lo lắng nhất của các Quan Tướng là sợ Quốc Vương Chí Tôn không lấy vợ, vì thấy Chí Tôn Quốc Vương tuổi đã lớn mà không nghe Quốc Vương đá động gì đến chuyện lập Quốc Hậu, chỉ lo mải mê xây dựng đất nước Văn Lang. Thấy các Quan Tướng chăm chú nhìn Phụng Cơ.

Quốc Tổ Vua Hùng nói:

Các Quan Tướng ra mắt Quốc Hậu đi.

Như một lời xác nhận các Quan Tướng hết sức vui mừng đồng loạt tiến đến trước mặt Công Chúa hành lễ:

Chúng Thần xin ra mắt Quốc Hậu Nương Nương.

Công Chúa phất tay nói:

Các Quan các Tướng miễn lễ.

Nhìn ánh tà Dương sắp lặng Quốc Tổ Hùng Vương nắm tay Công Chúa nói:

Cuộc vui nào cũng đến hồi chấm dứt, sum họp rồi chia ly, chia ly rồi sum họp. Còn duyên nợ thì không ai ngăn cản được chúng ta đến với nhau. Hết duyên hết nợ dù có ở bên nhau cũng cách xa hàng vạn dặm. Chúng ta chia tay nhau tại đây, Nàng về Quí Quốc, còn ta về Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ, xong công việc ta cho người đem lễ vật sang Thành Đế An đón rước Nàng về Kinh Đô Văn Lang.

Công Chúa bịn rịn không muốn chia tay. Bỗng nghe tiếng Bạch Long Mã Hí, Công Chúa liền huýt sáo tức thời một con Ngựa Thần xuất hiện. Công Chúa nhìn Vua Hùng chia tay lần cuối, rồi phóng mình lên con Thần Mã. Thần Mã bay lên không, nhắm hướng Bắc bay đi. Quốc Tổ Vua Hùng nhìn theo cho đến khi người ngựa mất dạng. Các Quan các Tướng cùng Quốc Tổ lên đường nhắm hướng Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ xuất phát.

Nói về hai Hầu Nữ của Công Chúa nhìn con sông Trường Giang rộng lớn nước chảy cuồn cuộn, bồ xa bồ xít miệng thì cứ lẩm bẩm: Không hiểu Công Chúa có chuyện gì không, sao mà đi lâu thế gần hết 7 ngày rồi còn gì. Mặt Trời đã bắt đầu khuất núi. Màn đêm buông lần che khuất tầm nhìn, hai Hầu Nữ chợt nghe tiếng Ngựa hí, trên không tiếng Ngựa hí quen thuộc thì ra Công Chúa đã trở lại, hai Hầu Nữ thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn hai Hầu Nữ mừng rơi nước mắt, Công Chúa cảm động nói:

Hai người chờ lâu quá sanh ra đâm lo cho ta phải không?

Hai Hầu Nữ lặng thinh gật đầu. Dưới ánh Trăng sáng tỏ ba chủ tớ, vó Ngựa rồm rộp trở lại Thành Đế An. Đêm đã khuya nhưng Thành Đế An vẫn còn sôi động, khác mọi khi, chuyện gì thế, Công Chúa tự hỏi.

Nói về Mẹ của Công Chúa bồn chồn lo âu, sao Công Chúa lại đi chơi lâu như vậy. Nghe tin Công Chúa trở về vội đến hỏi thăm, vừa gặp Công Chúa.

Đế Nương liền hỏi:

Con đi chơi gì mà đến hơn cả tháng, làm cho Cha Mẹ lo lắng. Con nói con chỉ đi chơi vài ngày nhưng lần nầy sao con đi chơi lâu quá. Dù cho con đến Thành Tây Đế – Đông Đế cũng không lâu đến thế. Tây An Dương là ba nước của ba anh em nhà Đế Lai.

Công Chúa nghe mẹ quở mắng nhưng vẫn mỉm cười, hỏi:

Mẹ sao Thành Đế An ta vui nhộn thế. Đêm đã khuya mà phố xá vẫn còn đông khách, là chuyện gì thế hở Mẹ.

Mẹ Công Chúa trả lời:

Chuyện của con chớ còn chuyện gì nữa.

Công Chúa nghe Mẹ nói thế ngơ ngác không hiểu gì cả. Đế Hậu Nương nói:

Cha con đã ra cáo thị thông báo, là tuyển chọn Phò Mã đã hơn nữa tháng nay rồi. Các Nhân Tài khắp đất trung nguyên, có cả các nước ở Bắc Á. Họ đã đem lễ vật đến cầu hôn. Có hơn mấy mươi Công Tử, Thái Tử người nào người nấy gia thế uy phong, tài năng xuất chúng. Cha con đã nhận hết lễ vật của họ rồi. Nhìn vào lễ vật cầu hôn cũng đánh giá được họ toàn là những gia thế giàu có.

Công Chúa nghe xong mặt liền biến sắc, kinh hoàng. Công Chúa nói sao:

Cha Mẹ không đợi con về, để hỏi con có bằng lòng lấy chồng chưa đã chứ.

Đế Hậu Nương Nương nói:

Còn hỏi gì nữa, con quên rồi sao, hôm con mười tám tuổi. Cha con gã con có Chồng chọn phò mã. Con nói để con lựa chọn. Cha con nói con lựa chọn đến chừng nào. Con nói đến 26 tuổi. Cha con đã nổi giận đùng đùng không chấp nhận lời đề nghị của con. Vì con gái đến tuổi ấy thì còn gì là tuổi thanh xuân nữa. Mẹ khuyên can mãi, Cha con mới chấp nhận lời yêu cầu của con. Nay con đã 27 tuổi rồi còn gì. Vì thế mà Cha con quyết định, định đoạt hôn sự cho con. Ngày mai con phải lên đường theo Chồng.

Công Chúa hốt hoảng la lên:

Gấp đến thế sao.

Đầu óc Công Chúa rối loạn: Ta biết phải làm sao đây?

Đế Hậu Nương Nương nói:

Lúc Mẹ có Chồng mới 16 tuổi, nay con 27 tuổi, thì đã quá muộn màng. Lần nầy con không có lý do gì để mà từ chối nữa đâu. Sau khi Cha con tuyển chọn nhân tài xong chọn ra mười người và con sẽ chọn một trong mười người đó lấy làm Chồng phò mã.

Và đêm ấy Công Chúa trằn trọc mãi, ta phải làm sao đây. Trốn ư, nhưng bằng cách nào. Ta là Công Chúa mà làm thế sao được. Rồi danh dự của Cha ta thì sao. Danh dự của một Đế Vương uy lực nhất Trung Á. Công Chúa càng nghĩ càng rối bời.

Ông Mặt Trời đã dậy, đánh thức quê hương chuyển mình một ngày mới. Tiếng chim ríu rít ca hát nhảy múa líu lo. Nhưng Công Chúa lòng đầy nặng trĩu. Tiếng Trống Công Chúa lại hốt hoảng, tiếng trống mở hội tuyển chọn nhân tài. Người từ các ngả đường lũ lượt kéo về Thành Đế An càng lúc càng đông. Tiễn đưa Công Chúa xuất giá theo Chồng. Chỉ trong vòng một đêm Công Chúa gầy đi rõ. Mặt Trời đã lên cao mà Công Chúa vẫn nằm ỳ không muốn dậy mà có dậy cũng không nổi, ráng gắng gượng lắm Công Chúa mới ngồi lên. Tiếng trống tuyển chọn nhân tài đã kết thúc. Đế Lai đã chọn ra được mười người.

Công Chúa thét lên: Thế là hết. Bỗng Công Chúa nhớ lại lời nói của Quốc Tổ Vua Hùng. Còn duyên còn nợ thì không ai ngăn cản được chúng ta đến với nhau. Công Chúa đang u sầu bỗng tươi tắn hẳn lên, Công Chúa đã đi đến một quyết định.

Công Chúa nói với hai con Hầu Nữ:

Nội trong ngày nay ta phải xuất giá theo Chồng. Mà Cha ta đã giao quyền cho ta quyết định lựa chọn, một sự lựa chọn cuối cùng cho dù người đó là ai.

Công Chúa liền ngâm bài thơ:

Nhớ buổi kề nhau cặp Phụng Rồng

Thắm tình thắm nghĩa thắm non sông

Nở nụ tầm xuân đời xanh biếc

Rực thắm tình yêu rực sắc hồng

Đôi tim hòa nhịp cùng chung lối

Thỏ dậy nhớ Tà bóng đêm đông

Đôi quả tim chung giờ chia cách

Bắc Nam vời vợi Phụng nhớ Rồng.

Tiểu Xuân nghe bài thơ Công Chúa ngâm hai con mắt sáng rực lên nói:

Công Chúa, Công Chúa có người yêu rồi sao?

Công Chúa gật đầu, hai Hầu Nữ Tiểu Xuân, Tiểu Hạ kinh ngạc hỏi:

Người ấy là ai thế?

Công Chúa thở dài nói:

Người ấy là Hùng Vương. Vua Hùng nước Văn Lang.

Tiểu Hạ, Tiểu Xuân như không tin ở lỗ tai mình. Nhưng đây là sự thật, do miệng Công Chúa nói ra. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ nhìn Công Chúa xuất thần, như đang ôn lại những giây phút quí giá mà Công Chúa không thể nào quên được.

Tiểu Hạ nói với Tiểu Xuân:

Thời gian quá gấp biết làm sao đây.

Tiểu Xuân nói:

Ở vào tình thế nầy. Tự mình xuất giá theo chồng về với Hùng Vương. Nước Văn Lang là Đất Nước giàu có hùng mạnh. Không có một Đất Nước nào sánh kịp. Công Chúa làm Quốc Hậu Nương Nương Văn Lang. Thì không uổng phí tài sắc Công Chúa. Không Nước nào dám động đến Nước Văn Lang đâu. Một sự lựa chọn, không có sự lựa chọn nào hơn được.

Công Chúa nhìn Tiểu Xuân kinh ngạc:

Ngươi hiểu ý ta.

Tiểu Xuân sợ hãi đáp:

Công Chúa tha cho Tiểu Nữ, Tiểu Nữ chỉ suy lòng Tiểu Nữ mà thôi.

Công Chúa nói:

Ngươi thông minh như vậy, ta dẫn ngươi theo.

Tiểu Hạ lên tiếng:

Còn Tiểu Hạ thì sao?

Công Chúa nói:

Cả ngươi nữa.

Hai Hầu Nữ mừng quá liền tạ ơn Công Chúa. Công Chúa nói:

Tiểu Xuân, dạ có Hầu Nữ. Ngươi tìm cách tới chuồng Ngựa chuẩn bị sẵn, hết sức cẩn thận đừng làm lộ chuyện.

Công Chúa Phụng Cơ tìm gặp mẹ nói lên sự yêu cầu. Là đến lúc chiều tà gần đến lúc Hoàng hôn thì con mới chọn phò mã. Đế Lai chấp nhận lời yêu cầu con gái.

Nói về Quốc Tổ Hùng Vương vừa đến Kinh Thành Xích Quỷ, thì đã nghe các Quan các Tướng ở đây xầm xì về Công Chúa con của Đế Lai. Ba Nước Tây An Dương ba anh em nhà Đế Lai chuẩn bị cho ngày vui Công Chúa Đế Lai chọn Phò Mã. Quốc Tổ Vua Hùng nghe tin ấy không lấy làm chi lạ. Đến khi nghe Công Chúa, ngày nay chính là ngày xuất giá thì Quốc Tổ giật mình, hỏi lại về câu chuyện của Công Chúa.

Các Quan kể:

Nghe nói Đế Lai có cô con gái tài sắc nổi tiếng, danh vang khắp Nam, Trung, Bắc. Nhưng phải nổi Công Chúa Phụng Cơ rất kén chọn, nay Công Chúa đã 27 tuổi mà vẫn chưa chọn được người vừa ý. Vì sự lựa chọn của Công Chúa quá khắc khe, đã làm cho Đế Lai bực bội. Có lẽ Đế Lai thấy con càng ngày càng lớn tuổi, xuân bất tái lai, xuân người tuổi thanh xuân đi qua, không bao giờ trở lại. Nên Đế Lai tự quyết định cuộc hôn nhân nầy. Ngày nay là ngày Công Chúa phải chọn lấy phò Mã, ngày quyết định theo chồng.

Quốc Tổ nghe xong không nói gì, chỉ lo phê phán tấu chương do các Châu các Bộ gửi về. Quốc Tổ cho người chuẩn bị một số lễ vật để sẵn. Quốc Tổ phê tấu chương, điều hành chỉ Đạo mau chóng, chưa đầy một ngày là xong tất cả. Nhìn Mặt Trời đã ngả về Tây. Quốc Tổ gọi Quốc Sư Thục Lục đến. Quốc Sư tuy hơn trăm tuổi. Nhưng vẫn còn đầy sự sống, sắc thái minh mẫn.

Quốc Sư tham kiến hành lễ rồi nói:

Quốc Vương cho mời Thần đến có điều chi dạy bảo.

Quốc Tổ Hùng Vương nói:

Nước Xích Quỷ tuy chuyển thành Nước Văn Lang. Nhưng Nước Xích Quỷ vẫn còn tồn tại mãi trong tâm hồn của người Dân Âu Việt, Lạc Việt không bao giờ phai. Quốc Sư của Nước Xích Quỷ, mãi mãi là Quốc Sư của Nước Xích Quỷ. Quốc Sư thay mặt ta điều hành đất nước. Kinh Đô Xích Quỷ Nam Kinh là Kinh Đô Quốc Phòng. Kinh Đô bảo vệ Lãnh Thổ Nước Văn Lang. Còn Kinh Đô Văn Lang là Kinh Đô Kinh tế.

Nói xong Quốc Tổ Hùng Vương trao gươm lệnh cho vị Quốc Sư tài năng Thục Lục. Quốc Sư Thục Lục nhận gươm lệnh mà rơi nước mắt. Quốc Tổ Vua Hùng luôn luôn sống theo Đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây.

Quốc Tổ Vua Hùng trao gươm lệnh xong nói:

Quốc Sư thay ta điều hành Đất Nước Xích Quỷ theo giai đoạn mới. Nếu không có việc gì nghiêm trọng khó giải quyết. Thì Quốc Sư có quyền quyết định tất cả.

Quốc Sư Thục Lục nói:

Được làm con Dân của Quốc Vương là may mắn phước lớn lắm rồi. Huống chi là Quốc Vương không chê tuổi già còn giữ chức Quốc Sư thay quyền Quốc Vương lo cho Dân cho Nước. Thì còn biết nói gì hơn. Thần chỉ biết hết lòng lo cho Dân cho Nước, phó thác của Quốc Vương.

Nhìn Mặt Trời sắp lặn về Tây. Quốc Tổ nhớ đến Công Chúa Phụng Cơ. Quốc Tổ liền chọn số Quan Tướng. Thì trên không trung xuất hiện một đám mây.

Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông từ trên đám mây bay xuống trước mặt Vua Hùng hành lễ xong rồi nói:

Chúng Thần đến trễ xin Chí Tôn Quốc Vương tha thứ, sánh lễ Cầu Hôn cũng như kiệu rước Quốc Hậu Nương Nương đã có đủ. Có các Tiên Nữ từ Cung Vương Mẫu xuống đón rước Phụng Thiên Vương Mẫu về Kinh Đô Văn Lang.

Các Quan Tướng theo hộ giá Quốc Tổ giờ đây mới hiểu. Người con gái gặp ở động Lăng Xương chính là Phụng Thiên Vương Mẫu đầu thai thành Phụng Cơ Công Chúa. Quốc Tổ biết thời giờ đã đến liền phất tay một cái tức thời lễ vật cùng những người đã lựa chọn bay lên Mây.

Nói về Công Chúa đã quyết định tự mình xuất giá. Cưỡi Thần Mã bay về Nam đến với Vua Hùng rồi tính sau. Mặt Trời sắp lặng. Trên Đền cao Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi, ngồi cách xa giám sát Công Chúa lựa chọn phò mã. Tiếng nhạc nổi lên như báo hiệu Công Chúa xuất hiện. Thế là Cánh Hoa rực rỡ từ từ bước ra. Làm cho cả cảnh quan rực rỡ theo. Sự trằm trồ không ngớt, có người cho rằng còn đẹp hơn cả Tiên Nữ Hằng Nga. Theo hầu Công Chúa là hai hầu nữ cũng xinh đẹp tuyệt trần. Điều khác lạ là hai Hầu Nữ không yểu điệu chút nào. Mà là hai Nữ Tướng, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Điều nầy làm tăng thêm vẻ quí phái của Công Chúa. Mười Chàng Thái Tử vừa nhìn thấy Công Chúa, thời quả tim như muốn ngừng đập.

Tiếng trống hồi thứ nhất. Mười Thái Tử đứng cách xa nhau. Để cho Công Chúa lựa chọn. Người ta thấy Công Chúa không để ý gì đến mười chàng Thái Tử kia. Mà đang chắp tay cầu nguyện.

Công Chúa vái: Hùng Vương cái gì cũng biết trước mau đến rước em về Nam. Lời thầm vái vừa xong Thì nghe trên không, tiếng nhạc quen thuộc trỗi lên. Phụng Cơ biết đó là tiếng nhạc của các Tiên Nữ. Công Chúa nhìn lên đám Mây, thì thấy Quốc Tổ Hùng Vương xuất hiện. Công Chúa mừng quá sít chút nữa thì hét lên nhưng kiềm h.ãm lại được.

Hai Hầu Nữ nhìn thấy người đàn ông mặc áo Long Bào uy nghi tuấn tú đứng trên mây từ từ hạ xuống, lại nhìn thấy Công Chúa mừng rơi nước mắt. Thì đoán biết người mặc áo Long Bào kia chính là Vua Hùng Quốc Vương Đại Nam Nước Văn Lang đã xuất hiện. Cuộc diện thay đổi hẳn khi Quốc Tổ Vua Hùng xuất hiện. Sánh lễ dâng lên chật cả sân, hào quang Châu Báu ngọc ngà lấp lánh. Còn nhiều hơn số Châu Báu những người đến cầu hôn. Nhìn thấy số Châu Báu Ngọc Ngà. Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi lóa cả mắt.

Quốc Tổ Vua Hùng bước tới người ngồi chính giữa thưa:

Tuy con đến trễ nhưng cũng đúng lúc, đúng lễ nghi mà nhạc phụ, Quốc Vương đã đề ra. Con xin đón rước Công Chúa về Nước Văn Lang.

Đế Lai, Đế Minh, Đế Nghi nghe ba tiếng Nước Văn Lang thì giật cả mình. Hết bất ngờ nầy sang bất ngờ khác, chưa biết xử trí ra làm sao.

Nói về Công Chúa chỉ chờ có thế liền chạy đến nắm lấy tay Quốc Tổ Vua Hùng. Quốc Tổ đưa Công Chúa lên kiệu, kiệu Phụng bay lên Mây. Công Chúa liền huýt sáo. Con Ngựa Thần từ trong chuồng phóng ra bay lên mây theo Công Chúa. Chừng đến khi nghe mười chàng Thái Tử, hốt hoảng la lên cướp cướp, thì đám mây đã mờ dần trong ốm nắng của hoàng hôn.

Đế Lai nói:

Ý Trời, tất cả là ý Trời.

Đế Hậu nói:

Ý trời cái gì. Hai đứa nó đã yêu nhau từ lâu rồi.

Đế Lai ngơ ngác nhưng rồi cũng làm thinh. Đế Lai tự nói một mình: Nếu thế thời càng hay chớ sao.

Đế Hậu Nương Nương nói:

Còn mười Chàng Thái Tử kia thời giải quyết sao đây?

Đế Lai nói:

Còn giải quyết gì nữa. Cả mười người mà không giữ nổi Công Chúa, thua một người, để cho người ta cướp mất, còn thưa kiện gì nữa.

* * *

Hết phần 1 chương 20 mời xem tiếp phần 2 chương 20 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

Xem kinh giáo mà tâm hồn trẻ hóa

Đầy ly kỳ trong cuộc sống thần tiên

Ôi cuộc sống tình duyên đầy phong phú

Đẹp làm sao ôi cái đẹp vô biên.

* * *
 
CHƯƠNG 20

PHẦN 2

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI


Từ ngày Công Chúa về Đất Đại Nam Nước Văn Lang, trở thành Vương Mẫu Quốc Hậu. Thấy Đất Văn Lang quả nhiên trù phú, thảo nào ai cũng muốn chiếm cho bằng được. Nhất là Đất Lãnh Nam, sông núi kỳ bí ngọa Hổ tàng Long. Hổ nằm Rồng ẩn, khí Thiên sông núi tỏa lên như bảo bọc cho con dân Âu Việt, Lạc Việt. Quốc Hậu Nương Nương lấy làm mừng và biết rằng Con Rồng Cháu Tiên sẽ làm chủ Địa Long nầy. Tuy là thân Quốc Hậu Chí Tôn Thiên Hạ nhưng lại coi Dân thương Dân như con ruột của mình. Nhân từ độ lượng ít ai hơn.

Quốc Hậu Nương Nương giúp Chồng mở mang bờ cõi, xây dựng Đất Nước. Dạy cho hàng nữ lưu, nâng cao tay nghề chăn Tằm dệt Cửi, sáng tạo ra nhiều mẫu mã gấm vóc lụa là, màu sắc rực rỡ. Quốc Hậu Nương Nương là phụ nữ hiện đại, giúp Chồng từ việc nhà cho đến cả việc Nước, có một không hai ở thời đại phong kiến Thần giáo, thời Chủ Nghĩa Độc Quyền Vua Chúa. Đất Nước Văn Lang là Đất Nước đổi mới văn minh, ở lãnh vực xã hội, những gì Nam giới làm, Thì phụ nữ cũng được phép làm. Đó là Hiến pháp, Luật pháp Văn Lang cho phép. Đó là lĩnh vực xã hội. Còn lĩnh vực gia đình thời lại một chuyện khác. Thuộc về Đạo Luật Thiên Chức mà Đức Cha Trời đã ban. Đạo làm Chồng, làm Vợ. Đạo làm Cha, Đạo làm Con. Đạo làm Anh làm Chị. Đạo làm em.

(Xem Bộ Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa Sẽ Rõ)

Thời đại mà phụ nữ làm được tất cả thì cuộc sống gia đình, xã hội, Tổ Quốc, mới tiến bước trên con đường văn minh dân giàu nước mạnh. Tất cả mọi sự hoạt động, mọi sự phát triển tiến lên xây dựng quê hương đất nước thì phải có bàn tay của Nữ giới đóng góp công lao. Một Đất Nước giàu mạnh là một Đất Nước có nhiều tầng lớp phụ nữ tài đức, vừa đảm đang được việc nhà, vừa đảm đang việc Nước. Đảm đang nhiều trọng trách. Những phần ngành quan trọng của Đất Nước. Trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Có cả những địa vị đỉnh cao của xã hội. Nhưng phải ở lĩnh vực nhân quyền dân chủ, được Công Chúng tín nhiệm bầu xét mới hợp lệ. Theo Hiến pháp, Luật pháp cho phép của Nước Văn Lang. Cạnh tranh Bình Đẳng hợp pháp giữa Nam giới và Nữ giới. Còn tiến thân theo kiểu mưu mô thủ đoạn. Cậy thế ỷ quyền thì là mối họa tai hại cho đất nước mà thôi.

Một Dân Tộc văn minh, không chỉ có Nam giới là tất cả. Mà có cả giới Nữ cộng tác. Nam – Nữ. Nam Giới, Nữ Giới song hành, phát triển Đất Nước, xây dựng Tổ Quốc, bảo vệ Đất Nước, chống giặc ngoại xâm. Đó là tính ưu việt của Hiến pháp, Luật pháp Văn Lang. Mà các nước khác ở vào thời đại ấy không bao giờ có. Không phải sự ngẫu nhiên có được sự Độc Lập kéo dài ở Niên Đại Hùng Vương 2.622 năm ở thời giữ nước. Cộng thêm 79 năm ở thời dựng Nước là 2.701 năm. Trên toàn thế giới không có Niên Đại nào ở vào thời kỳ ấy, giai đoạn ấy, kéo dài Độc Lập Niên Đại lâu đến thế. Sự Độc Lập kéo dài Niên Đại Hùng Vương đều có nền tảng cơ sở của nó. Nếu không vì có sự thất truyền nền Văn Hiến Quốc Đạo Văn Lang thì Dân Tộc Việt Nam đâu phải chịu cảnh nô lệ hơn nghìn năm.

Hiến Pháp Văn Lang là Hiến Pháp bình đẳng. Bình Đẳng Nam giới, Nữ giới. Không có sự trọng Nam khinh Nữ hay trọng Nữ khinh Nam. Một xã hội mà trọng Nam hơn trọng Nữ. Hay trọng Nữ hơn trọng Nam. Thì xã hội đó chưa phải là xã hội văn minh. Xã hội Văn Lang là xã hội Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý mới thật sự là Vua. Một Pháp Vương Hiến pháp không thay đổi trước sau như một. Mãi mãi trường tồn theo thời gian, song song với Luật pháp và Công Lý. Con đường hôn nhân giữa Nam và Nữ ở lĩnh vực tự do, tự nguyện. Nam, Nữ có quyền được lựa chọn người mình yêu và sự chung thủy vẫn được tôn vinh ca ngợi hàng đầu, báu vật vô giá của tình yêu và Quốc Hậu là mẫu mực cho sự tình yêu chung thủy, thủy chung ấy.

* * *

Hết phần 2 chương 20 mời xem tiếp phần 3 chương 20 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

* * *CHƯƠNG 20

PHẦN 3

LỜI DI CHÚC TRƯỚC KHI TỪ BIỆT CÕI TRẦN CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG


Cuộc đời vì Nước, mãi vì Non

Trăm tuổi có dư chưa an nhàn

Kia kìa Dân Chúng ôi còn khổ

Vẫn còn hộ đói khổ lầm than.

Quốc Tổ Vua Hùng lúc nào cũng lo cho Dân cho Nước bận rộn cả đời, không có thời gian an nhàn. Dân vui là Quốc Tổ vui. Dân khổ là Quốc Tổ khổ, sự sống của Dân là sự sống của Quốc Tổ. Nhìn Dân Chúng no cơm ấm áo thời lòng ta vui sướng biết bao. Dân Chúng khổ lẽ nào ta sướng thời còn chi Đức tánh thương Dân. Suốt 79 năm ở ngôi Quốc Vương. Quốc Tổ Vua Hùng không những lo cho dân giàu về vật chất mà còn lo cho Dân giàu về Đạo Đức Chính Nghĩa tinh thần. Vì Quốc Tổ hiểu rõ sự sống của con người là sự sống của Linh Hồn, lẩn sự sống của thể xác, vật chất nuôi thể xác, đạo lý nuôi Linh Hồn. Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước Đạo Đời là một Đạo trong Đời, Đời trong Đạo. Tốt Đời thì đẹp Đạo. Tốt Đạo thì đẹp Đời. Tinh Thần vật chất song đôi tiến tới Văn Minh, xã hội Chân Thiện mỹ, xã hội Tiên Thánh, xã hội Dân giàu Nước mạnh, Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh.

Kìa Non Nước thay da đổi thịt

Giàu từng ngày rừng rực ấm no

Đời nở hoa, ôi mùa xuân Tổ Quốc

Xuân tâm hồn, xuân truyền thống Ông Cha.

Cuộc sống xã hội Văn Lang, không những ấm no, mà còn tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do đua tài đua sắc, làm giàu đẹp cho xã hội, làm giàu đẹp cho Nước cho Non. Cho bản thân, gia đình rạng danh dòng họ.

Đàn Chim tung cánh tự do

Bay trong hạnh phúc ấm no thái bình

Xuân Non xuân Nước xuân Tình

Xuân Trời xuân Đất xuân mình xuân ta.

Nước Văn Lang ngày càng mở rộng. Dân chúng khắp nơi xin đến định cư, làm ăn sinh sống càng về sau càng đông.

Đất lành Chim đậu có sai chi

Văn Lang cuộc sống thật diệu kỳ

Thiên Đàng Cực Lạc nơi trần thế

Rực rỡ Trời Nam, rực sử thi.

Do tài năng Đức Độ. Tận tâm tận lực lãnh Đạo đất nước. Đưa Đất Nước Văn Lang càng ngày càng ấm no phồn thịnh khí thế bừng lên sức sống mãnh liệt mạnh mẽ, sáng tạo ra nhiều gấm vóc lụa là màu sắc rực rỡ. Nhất là nghề rèn đúc tinh xảo, hoa văn sống động, phải kể đến nền Văn Minh lúa nước, trồng trọt, chăn nuôi có một không hai, không có một đất nước nào sánh kịp.

Quốc Hậu ở với Quốc Tổ 5 năm thời sanh con, sanh ra con đàn cháu đống. Con trai lớn Lân Lang, Hùng Quí Lân, sau nầy lên ngôi Quốc Vương thay cha trị vì Thiên Hạ. Mùa xuân sắp qua, mùa hạ sắp đến gần. Quốc Tổ Hùng Vương triệu tập hết thảy quần Thần Dân Tướng. Vào ngày 10 tháng 3 năm ẤT MÙI. Ngày mà Quốc Tổ từ biệt cõi trần. Trả lại xác trần về Trời. Ngày ấy cảnh vật buồn hiu. Hoa đang khoe sắc đi vào héo rụng. Chim chẳng muốn bay, thú chẳng muốn ăn. Như linh cảm Mặt Trời Trí Huệ, Chánh giác sắp lặng. Đấng đại từ đại bi. Lập Quốc, trị Quốc bằng con đường Chánh giáo. Đạo Pháp Quốc Đạo Chính Nghĩa Dân Tộc. Trên bực cao Quốc Tổ vẫn uy nghi như ngày nào. Chiếc áo Rồng lung linh sống động như muốn nghe từng lời Quốc Tổ. Quân Thần Dân chúng tuy không tiếng khóc nhưng nước mắt cứ rơi rơi mãi ước nhầm cổ áo.

Lời Quốc Tổ trầm hùng vang dội khắp Núi Sông đều nghe thấy từng lời:

Hỡi Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt. Từ khi Quân Dân theo ta dựng nước đến nay 84 lần xuân đến 84 lần xuân đi. Với năm tháng dài như thế, tình Quân Dân như Cá với Nước biết bao nhiêu là tình nghĩa đậm đà thắm thiết, không thể nói vài lời cho hết được. Giờ đến lúc ta phải chia tay với Quân Dân mà về Trời. Vì Đức Cha Trời đã gọi, ta không thể ở lại chốn nhân gian lâu hơn nữa, với lý do là vì ta Chí Tôn Thiên Đế chủ quản các tầng Trời. Ngôi Chí Tôn Thiên Đế, không thể trống mãi được. Trước khi ta về Trời ta có đôi lời tâm huyết truyền dạy căn dặn Quân Dân.

Khi ta về Trời, thì Quân Dân phải hết lòng thờ phụng Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ. Hai Đấng tối cao Linh Thiên vũ trụ. Đấng Cha Trời là Đấng Chủ Quản thế giới, Linh Hồn vũ trụ. Đấng Công Bằng vũ trụ cũng là Đấng giáng họa, ban phước cho mỗi Dân Tộc, cho mỗi Đất Nước. Đấng tối Đại Linh Thiên, không có Đấng nào Linh Thiên hơn nữa. Bách Tộc Văn Lang Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt phải đặc hết niềm tin vào Đức Cha Trời, sẽ được Đức Cha Trời đùm bọc che chở, khai mở trí huệ, giữ vững chủ quyền, Độc Lập hàng nghìn năm.

Nếu Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt xao lãng niềm tin tôn kính Đức Cha Trời nghe theo tà Ma ngoại Đạo. Thì Đất Nước sẽ đi vào Đại Loạn. Nền Quốc Đạo mất. Thì Dân Tộc Văn Lang trở thành Dân Tộc nô lệ, ngoại xâm sẽ từng bước từng bước nuốt lần nuốt lần nước Văn Lang. Nhất là những phần đất đai phía Bắc Nước Văn Lang. Không những mất lần đất đai mà còn mất lần Dân Tộc Văn Lang, ở những vùng đất mà giặc ngoại xâm đã nuốt lần nuốt lần đất Văn Lang. Mỗi lần con cháu Văn Lang tạo ra cảnh nồi da nấu thịt, là mỗi lần ngoại xâm, xâm lấn biên cương hàng chục dặm đất đai.

Địa Mẫu Âu Cơ, Mẹ Trời là Chúa Tể cai quản thế giới vật chất vũ trụ. Sự giàu của mỗi Bộ Lạc, Bộ Tộc, đều nhờ vào Quyền lực của Mẹ Trời ÂU CƠ. Đức Mẹ Âu Cơ là Đức Mẹ tối Linh Thiên vũ trụ, chỉ cần cảm nghĩ đến Mẹ, là Đức Mẹ chiếu cố phù hộ ngay. Những phát minh sáng kiến trong khoa học, phần lớn là do Đức Cha Trời hộ lực khai thông. Thành tựu khoa học vật chất. Cũng thành tựu trong sự tu luyện ngộ Đạo, Đắc Đạo, Thành Đạo. Đều có bàn tay nâng đỡ của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ.

Ta sanh xuống chốn nhân gian, là để nói rõ nguồn gốc vũ trụ. Nguồn gốc Linh Hồn, nguồn gốc Nhân Loại, nguồn gốc Cha Trời, Mẹ Trời và Quyền năng tối cao của Đức Cha Trời Mẹ Trời. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng chỉ là con Cháu của Đức Cha Trời Mẹ Trời mà thôi. Ta đem lời dạy của Đức Cha Trời Lạc Long Quân, lời dạy của Địa Mẫu Âu Cơ truyền xuống chốn nhân gian. Để cho Nhân Loại trở về với Cội với Nguồn, đến với Đấng ông Cha. Đấng tạo lập lên vũ trụ sanh ra Nhân Loại con người. Ta làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, lập lên Đất Nước Văn Lang, để sau nầy con Cháu Văn Lang làm chủ Địa Long hình chữ S. Thánh Địa Lãnh Nam Linh Thiên siêu việt nầy, là chỗ khai lập Đại Đạo Đại Đồng sau 5 nghìn năm nữa. Cũng là Thánh Địa Linh Thiên bảo bọc Nhân Loại con người sống sót ở cuối tiểu kiếp thứ 9 sang qua tiểu kiếp thứ 10.

Nay ta giao Địa Long Thánh Địa nầy cho Quân Dân Bách Việt gìn giữ. Trong tương lai dù cho gặp hoàn cảnh khó khăn nào. Dù cho thịt nát xương tan, cũng phải giữ gìn không để mất, sau năm nghìn năm ta sẽ trở lại chuyển pháp luân lần hai Thiên Ấn trở lại Thiên Bút ra đời. Những Linh Hồn thật sự vì Non, vì Nước, Hồn Trung Kiên. Hồn Tiết Liệt Nam Nữ. Ta sẽ cho Chư Thiên tiếp rước Linh Hồn về Trời, sống trên các cõi Châu Báu Thiên Đàng Cực Lạc. Chỉ trừ những kẻ đấu tranh cho bè Đảng, bè Phái. Không phải vì Non Sông Tổ Quốc, không phải vì Đồng Bào Dân Tộc. Mà chỉ vì quyền lực của bè Đảng, vì tư lợi riêng làm hại Đồng Bào Dân Tộc.

Những kẻ tôn thờ ngoại xâm. Tôn thờ ác Đạo, vùi lấp truyền thống Dân Tộc. Bỏ Cội bỏ Nguồn. Dù trung hiếu cho cách mấy. Tiết Liệt cho cách mấy. Cũng chỉ là trung với bè Đảng mà thôi. Và những kẻ ấy là những anh hùng lạc Đạo sa đọa ngập chìm trong con đường ác. Mất Thân người khó mà đầu thai trở lại làm người, sự trung thành ấy chỉ đưa nhau xuống Địa Ngục. Theo Luật nhân quả mà thọ lãnh quả báo.

Sau năm nghìn năm nữa. Từ Chủ Nghĩa Độc Quyền sẽ chuyển sang Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Chủ Nghĩa Đa Nguyên chuyển hóa lên Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thời Đại của Chủ Nghĩa Đa Nguyên là thời đại Dân Chủ nhân quyền Đa Đảng sống theo Hiến pháp, Luật pháp, khác với Chủ Nghĩa Độc Quyền sống theo Hiến pháp ngụy tạo Vua Chúa. Tuy là thời kỳ Đa Đảng. Nhưng Đảng nào hết lòng vì Dân vì Nước sẽ được Nhân Dân ủng hộ, không đánh mất truyền thống Dân Tộc, phát huy truyền thống Dân Tộc. Thì Đảng đó gọi là Chánh Đảng, sẽ được Cha Trời Mẹ Trời gia hộ. Hồn Thiên Dân Tộc, Khí Thiên sông núi ủng hộ che chở.

Ý Trời đã thế, thì xã hội Nhân Loại sẽ chuyển theo Huyền Cơ theo Thiên Ý Cha Trời. Đó là ta nói năm nghìn năm nữa mới tới. Còn hiện tại bây giờ. Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt phải tiến lần về Nam, đường Núi, đường Sông, đường Đồng Bằng, đường Biển. Cho đến khi hoàn toàn làm chủ Địa Long mới thôi. Hôm nay hình thể bụng Địa Long đã lộ dần. Do lượng phù sa hàng năm, do Nước mang đi bồi đắp lần ra biển. Trời sanh khí. Đất sanh Linh. Khí – Nước – Đất giao hóa khởi hình, anh hùng Hào Kiệt mọc lên như nấm. Con Cháu mai sau Bách Tộc Văn Lang Âu Việt, Lạc Việt, mấy mươi Dân Tộc anh em trổ hoa trí tuệ. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng như vầng Thái Dương tỏa sáng khắp trời Đất, khắp Năm Châu Bốn Biển.

Hôm nay Nhân Loại toàn thế giới tuổi thọ trung bình là 110 tuổi, thọ là 130 tuổi yểu là 90 tuổi. Đó là nói người thường không tu tiên, tham thiền luyện khí nhập định. Còn những bậc tu thiền luyện khí nhập định. Thời tuổi thọ kéo dài đến vài trăm năm. Sau năm nghìn năm ta trở lại chốn Nhân Gian. Lúc ấy Nhân Loại tuổi thọ trung bình là 60 tuổi, thọ 80 tuổi, yểu 40 tuổi. Và chỉ còn năm nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ 9. Chuyển sang qua tiểu kiếp thứ 10. Càng về cuối tiểu kiếp. Động Đất khắp nơi. Nước dân khắp chốn. Mưa to bão lớn kinh hoàng. Nhiệt độ tăng cao thiêu đốt. Nhiệt độ hạ thấp sự sống khó mà tồn vong, số phận của Nhân Loại khó mà tồn tại được nhiều. Những Linh Hồn tiến hóa đến chỗ thông Linh hướng Thiện. Theo con đường Đạo Đức Chính Nghĩa, sẽ được tiếp rước siêu sanh về Trời. Thiện Ác siêu đọa rẽ đôi. Những Linh Hồn còn nhiều ác tính, đều đọa lạc về cõi âm phủ, sống trong thế giới tối tăm đói khổ. Chờ đợi hàng triệu năm, Nhân Loại ở tiểu kiếp thứ 10 sanh con đẻ cháu đông. Thì mới có dịp đầu thai trở lại dương gian để làm người, tiếp tục cuộc hành trình tu luyện tiến hóa Linh Hồn.

Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt. Bách Tộc Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Nền Hiến pháp Văn Lang là thuyền lớn, cầu lớn. Bắc qua sông mê, đến bờ giác, ai cũng có thể đi được. Qua sông mê không mấy khó khăn phải nói là rất dễ dàng. Đời trong Đạo, Đạo trong Đời, theo bước Cha ông trở về vũ trụ.

Hỡi Quân Dân Bách Tộc Văn Lang. Chúng ta là dòng giống Tiên Rồng. Con Cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Bổn phận con Cháu Tiên Rồng là đẩy lùi cái ác duy trì cái thiện, làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Cha Trời đã dạy chúng ta tiến về Nam làm chủ Địa Long. Cha Trời đã kêu ai thì người ấy dạ. Cha Trời đã cho ai thì người ấy hưởng, vì giang san vũ trụ nầy là do Tổ Tiên, Cha Trời tạo lập. Ba Con Chúa Quỷ chúng đã chiếm giữ Địa Long hàng triệu triệu năm. Chúng gieo tang tóc chết chóc cho con người, hết triệu năm nầy sang triệu năm khác. Tội ác của chúng không thể nào kể xiết. Nhưng không ai diệt nổi chúng, vì chúng đã đạt đến cảnh giới pháp thuật Thần Thông ghê gớm. Mưu mô Quỉ quyệt vô cùng, biến giả thành chân che mắt cả Thần Thánh. Huống chi chỉ là người thường tục, thì chúng lừa gạt còn dễ hơn nữa. Ba Con Chúa Quỷ pháp thuật Thần Thông ghê gớm ấy. Chúng chỉ thua gươm Thiên trí huệ Chánh Đẳng Chánh giác của Linh Hồn con người. Ánh sáng của Chánh Đẳng Chánh giác.

Một là: Pháp Tạng Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Hiến pháp, pháp Tạng vũ trụ.

Hai là: Luật Tạng vũ trụ. Nhân quyền Bình Đẳng. Những quyền Thiêng Liêng mà Cha Trời đã ấn chứng di truyền cho mỗi con người, không có quyền tước đoạt hoặc ngăn cấm những quyền thiêng liêng ấy. Bất khả xâm phạm.

Ba là: Ánh sáng Chính Nghĩa, ánh sáng Đạo Đức Chân Thiện. Phật Thánh Tiên, Thiên Tạng vũ trụ, ánh sáng Chủ Nghĩa Đại Đồng, Công Bằng xã hội.

Ba ánh sáng Chí Tôn Tam Bảo Chính là ba ánh sáng của Chánh Đẳng, Chánh Giác, ánh sáng cứu thế. Ba con Chúa Quỷ chúng rất sợ ba ánh sáng Chánh Đẳng, Chánh Giác nầy. Về thời mạt pháp Tà Ma ác quỷ chúng giả tạo ra ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác che mắt Thần Thánh, lừa gạt Thiên Hạ, dẫn dắt Thiên Hạ vào con đường tội lỗi. Gươm Thiên Đại Huệ Chánh Đẳng Chánh giác xuất hiện. Khi xuất hiện liền tỏa ra ba Đạo hào quang, hiện ra vô số Mặt Trời. Mặt Trời Hiến Pháp Chính Nghĩa. Mặt Trời Luật Pháp Chính Nghĩa. Mặt Trời Đạo Đức Công Lý Chính Nghĩa. Thi nhau tỏa sáng thiêu rụi Tà Ma ác quỷ. Làm cho chúng tiêu tan sức lực. Không còn đủ sức thị hiện Thần Thông, buôn Thần bán Thánh. Làm hại Nhân Loại con người.

Tuy chúng ta đã tiêu diệt ba con Chúa Quỷ và bè đảng Yêu Tinh của chúng. Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng yêu quái đã chết mà không làm hại con cháu chúng ta. Cái chết của chúng chỉ là thể xác. Còn Linh Hồn của chúng. Một số ẩn núp hang sâu, dưới tán cây Cổ Thụ lớn. Còn số đã bay dạt về Phương Tây. Không bao lâu chúng nó sẽ hoàn Hồn thông linh trở lại. Hồn chúng nó lưu vong qua nhiều thuộc địa. Tiếp tục kết bè kết đảng với nhiều yêu Tinh khác. Và chúng không bao giờ quên mối thù Con Cháu nhà Trời tiêu diệt chúng. Chúng sẽ đầu thai Đất Bắc tạo lập lên quyền thế, chờ cơ hội thuận lợi là tiêu diệt Nước Văn Lang. Tiêu diệt con cháu chúng ta. Chúng chờ con cháu chúng ta quên đi Nguồn Cội là chúng đầu thai vào làm con cháu Của con cháu chúng ta, gây ra cảnh nồi da nấu thịt. Đồng Bào anh em tàn sát lẫn nhau. Hồn ba con Chúa Quỷ chúng thấy Quân Dân Văn Lang. Hết lòng thờ phụng Tôn Thờ Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Tôn thờ Địa Mẫu Âu Cơ. Ba Hồn con Quỷ đã bỏ trốn xa Nước Văn Lang. Hồn Mộc Tinh, Ngư Tinh đã trốn chạy về Phương Tây. Hồ Tinh lòng tham vọng dã tâm rất lớn, lúc nào cũng muốn chiếm đoạt Địa Long hình chữ S. Nên không chạy trốn về Phương Tây mà chỉ ẩn mình trốn ở Đất Bắc. Ba con Chúa Quỷ Hồn chúng không đầu thai trở lại Căn Cội của chúng mà chúng sẽ đầu thai làm người, ăn gan uống máu con người. Chúng hành hạ con người, chúng biến con người làm nô lệ cho chúng. Hồn Cáo Hồ Tinh Chín đuôi có cánh, luôn luôn chờ cho Dân Tộc Văn Lang. Quên đi nòi giống Tiên Rồng. Quên đi Nguồn Cội. Đánh mất truyền thống dân tộc, xu thế ngoại bang. Đây là cơ hội cho Hồ Tinh đầu thai khởi động bộ máy chiến tranh. Dẫn con Cháu Văn Lang vào cảnh nô lệ, vào cảnh nồi da nấu thịt. Văn Hóa Cội Nguồn mất. Thiên Ấn tan biến chẳng còn thời con cháu Văn Lang khốn khổ hàng năm.

Hởi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc Văn Lang. Dù ba con Chúa Quỷ chúng tài đến đâu. Thần Thông đến đâu. Cũng không thoát khỏi tai mắt của Trời. Vì Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu là hai Đấng tối cao Chúa Tể vũ trụ. Quyền năng vô hạn sự hiện thân của Đức Tổ Tiên. Nếu chúng ta không rời bỏ Cội Nguồn. Con Cháu của chúng ta không rời bỏ Cội Nguồn. Thờ phụng Tổ Tiên. Cha Trời Lạc Long Quân. Địa Mẫu Âu Cơ, theo Văn Hóa Cội Nguồn mà hành trì. Thì Tà Ma ác Quỷ cũng khó mà làm gì được.

Hỡi Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc Văn Lang phải tuyệt đối nhớ lời ta dặn. Dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng không được bỏ Cội bỏ Nguồn. Đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn, Nòi giống Rồng Tiên, đánh mất truyền thống dựng Non dựng Nước. Thì coi như mất tất cả. Cảnh lệ thuộc ngoại ban, cảnh nô lệ ngoại bang, cảnh nồi da nấu thịt, nội chiến triền miên không sao tránh khỏi. Đã đến giờ ta từ biệt cõi Trần, từ biệt Quân Dân Âu Việt, Lạc Việt Bách Tộc Văn Lang yêu mến.

Quốc Tổ phất tay từ biệt. Nhị xác thần Quốc Tổ thoát ra khỏi thể xác phàm trần, hào quang rực rỡ. Nơi chốn nhân gian, Chư Thiên trỗi nhạc nghe văng vẳng. Thuyền Rồng đã đến, Quốc Tổ bay lên không trung hạ chân xuống Chân Mây vẫy tay thay cho lời vĩnh biệt Quân Dân cả Nước.

* * *

Hết phần 3 chương 20 mời xem tiếp phần 1 chương 21 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

* * *
 
CHƯƠNG 21

PHẦN CUỐI

PHẦN 1

THỊNH – SUY


Từ ngày Quốc Tổ về Trời. Thái Thượng Quốc Mẫu, còn ở lại chốn nhân gian, tiếp tục lãnh đạo Đất Nước. Khi ấy Hùng Quí Lân con cả Quốc Tổ lên ngôi vương được ba năm. Hùng Vương đời thứ 2. Trị Quốc không bao lâu, thời Đàn voi có sự đột biến. Nguyên đàn voi trăm con, có một con không nghe lịnh Hùng Vương. Có ý phản lại Bách Tộc Văn Lang. Vua Hùng Vương đời thứ hai tức giận ra lệnh đem chém trước Bách Tộc Văn Lang trị cái tội bất trung, máu loang đỏ thắm như nhắc nhở cho những kẻ ăn ở hai lòng.

Niên Đại Hùng Vương tiếp nối nhau trị vì Thiên Hạ được 41 đời. 23 đời Thượng Hùng Vương. 18 đời Hạ Hùng Vương. Kéo dài được 2.701 năm. Thời Dựng Nước 79 năm Thời Quốc Tổ. Thời Giữ Nước 2.622 năm thời con cháu.

Ở thời kỳ Thượng Hùng Vương. Đời Hùng Vương thứ 13 sang đời Hùng Vương thứ 14. Có giặc Thượng Tây Hạ. Giặc Hồ Xương kéo đến xâm lược Tây Bắc Văn Lang. Nhưng bị Quân Văn Lang Con Rồng Cháu Tiên đánh bại, vùi lấp quét sạch nơi trận địa, ngoại xâm khiếp vía kinh hồn.

Nước Văn Lang là một Đất Nước hưng thịnh, vô cùng béo bở làm cho các thế lực ngoại bang thèm muốn không từ một thủ đoạn âm mưu nào, miễn sao chiếm Đất lấn Đất nuốt lần Nước Văn Lang. Cả miền Bắc nước Văn Lang Tây Bắc và Đông Bắc, các thế lực ngoại xâm, xâm lược càng về sau càng quy mô lớn. Chúng nuôi mộng xâm lược luôn luôn chờ cơ hội. Nước Văn Lang là một Đất Nước có nhiều nền Văn Minh lớn.

1: Nền Văn Minh Hội Họa, Giao Tiếp.

2: Nền Văn Minh Khai Thác, Tài Nguyên.

3: Nền Văn Minh Rèn Đúc Dụng Cụ.

4: Nền Văn Minh Lúa Nước.

5: Nền Văn Minh Quốc Đạo Chính Nghĩa.


Với lòng tham vọng của các thế lực ngoại bang. Ngoài Non Sông Đất Đai trù phú, khí hậu ôn hòa, thiên nhiên ưu đãi, còn năm nền văn minh trên, cộng thêm nền văn minh gốm, sứ. Vì chiến tranh thường xảy ra. Các thế lực ngoại xâm, xâm lược, càng về sau càng quy mô lớn. Làm cho nền Văn Minh Văn Lang chậm Nguồn phát triển. Nước Văn Lang càng lúc càng thu hẹp càng lúc càng lâm nguy. Khi ấy Nước Xích Quỷ đã rơi vào tay giặc phương Bắc, coi như Nước Văn Lang đã mất đi một phần ba, mà còn mất thêm nữa.

Khi ấy Tây Văn Lang. Thục phán là cháu 20 đời của Thục Lao. Bà Cố của Thục phán, là Công Chúa Hùng Vương đời thứ 15 Hùng Triều Vương, Cảnh Chiêu Lang. Thục Phán thấy Hùng Duệ Vương không có con trai, lại bỏ bê chính sự, nịnh Thần lộng hành, không sớm thì chầy cũng bị ngoại xâm nuốt chửng. Nghe Vua Hùng chuẩn bị nhường ngôi cho con rễ. Tức là Tản Viên Sơn Thánh (Nguyễn Tuấn). Thục Phán tức giận, huy động Chín Chúa khắp Tây Văn Lang. Chín Chúa Tây Văn Lang là cháu trên 20 đời của Tây Thục Vương, huy động 30 vạn quân kéo về thành Văn Lang ép Vua Hùng nhường ngôi.

Hùng Duệ Vương có trao binh quyền cho Tản Viên Sơn Thánh chống trả lại Thục Phán. Tản Viên Sơn Thánh nghe tin Thục Phán vô tình gặp Rùa Thần. Rùa Thần dẫn Thục Phán đến hang động bí mật. Nơi Quốc Tổ Vua Hùng luyện Bảo Kiếm. May thay nơi đây còn sót lại bí quyết luyện thép của Quốc Tổ Vua Hùng và Thục Phán đã luyện được thép thành công. Thục Phán cho người rèn đúc ra kiếm, ra tên vô cùng lợi hại. Tản Viên Sơn Thánh, Nguyễn Tuấn biết chống trả cũng không lại, lại gây ra cảnh tương tàn nồi da nấu thịt, sò hến đánh nhau ngư ông đắc lợi. Ngoại xâm chính là ngư ông. Chờ thời cơ là hốt sạch, xóa sổ nước Văn Lang, Nguyễn Tuấn thấy rõ nguy cơ mất nước xảy ra. Khi anh em tương tàn nồi da nấu thịt. Chi bằng khuyên Vua Hùng nhường ngôi Quốc Vương cho Thục Phán.

* * *

Hết phần 1 chương 21 mời xem tiếp phần 2 chương 21 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

* * *CHƯƠNG 21

PHẦN CUỐI

PHẦN 2

THỜI MẠT PHÁP – MẠT VẬN


Thục Phán lên ngôi Quốc Vương. Niên Đại Hùng Vương kết thúc. Chuyển sang niên hiệu An Dương Vương. Thời Đại Văn Lang kết thúc. Chuyển sang thời đại Âu Lạc. Cũng chính là lúc con cháu Tiên Rồng rơi vào thời mạt pháp mạt vận. Mặt Trời Chính Nghĩa không còn, màn đêm bao phủ Con Cháu Tiên Rồng.

AN DƯƠNG VƯƠNG trị vì Thiên Hạ 79 năm. Thì bị TRIỆU ĐÀ từ lâu chiếm lĩnh Địa phận Nước Xích Quỷ. Tiến quân tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG. Thành Cổ Loa rơi vào tay giặc.

Khi Thục Phán lên ngôi Quốc Vương, lúc ấy Bắc Văn Lang Nước Xích Quỷ đã rơi vào tay giặc từ lâu. Trở thành mảnh đất chiến tranh, tranh giành của nhiều thế lực. Như Thục – Tần – Ngô – Sở – Triệu – Hán – Ngụy – Tấn. Đất Bắc nhà Chu đi vào giai đoạn kết thúc. Chiến tranh, tranh giành thuộc địa càng lúc càng dữ dội.

Khi Thục Phán lên ngôi Quốc Vương lập nước ÂU LẠC. Bắc Văn Lang, Nước Xích Quỷ đã rơi vào tay quân giặc Tấn. Quân giặc Sở cắt đôi Giao Chỉ thành thế Đông Tây, Cửu Chân, Nam Hải, Đông Hải, Hợp Phố. Cộng thêm nữa phần đất Giao Chỉ phía Đông, do quân giặc Sở đô hộ chiếm đóng. Uất Lâm – Thương Ngô – Nhật Tây – Nhật Nam. Cộng thêm nữa phần đất Giao Chỉ phía Tây. Do quân giặc Tấn đô hộ chiếm giữ. Dưới ách thống trị của giặc ngoại xâm. Bách Tộc Văn Lang Âu Việt – Lạc Việt – Mân Việt – Dương Việt – Điền Việt – Hải Việt – Sơn Việt – Trung Việt – Hoa Việt – Đông Việt – Tây Việt, v.v... gọi chung là Bách Việt Văn Lang, ở vào giai đoạn Hạ Hùng Vương từ đời Hùng Vương thứ 11 đến thứ 18.

Dưới ách thống trị Quân Tấn, Quân Sở, Bách Việt Văn Lang vô cùng khốn khổ. Chúng ra sức vơ vét của cải phục vụ cho chiến tranh. Đất nước Xích Quỷ Bắc phần Văn Lang, vô cùng trù phú là miếng mồi béo bở tranh giành của nhiều thế lực. Vì thế giặc Tấn, bị quân Triệu, quân Hàn, quân Ngụy, kéo đến tấn công. Quân Tấn bị tiêu diệt. Giặc Hàn, giặc Triệu, giặc Ngụy chia nhau chiếm giữ. Bách Việt Văn Lang lại rơi vào cảnh khốn khổ khác. Hổ chết thì Sói vào, Ma tiêu thì Quỉ đến. Chúng không những vơ vét về của cải vật chất mà còn vơ vét con người phục vụ cho chiến tranh, còn nỗi khổ nào hơn nữa.

Tần Thủy Hoàng gồm thâu Thiên Hạ giành lấy giang san của kẻ khác. Nhất là miếng mồi béo bở như nước Xích Quỷ, liền đem quân tấn công, Quân Ngụy, Quân Triệu, Quân Hàn.

Đất Bắc Nhà Chu đi vào giai đoạn kết thúc. Nhà Tần lên thay thế vào năm 257 trước công nguyên. Nhà Tần gồm thâu Thiên Hạ, tranh giành đất đai. Quân Hàn – Quân Ngụy đầu hàng. Quân Triệu vì ỷ có 40 vạn quân nên không chịu đầu hàng. Thế là cuộc chiến xảy ra trên đất Tây Giao Chỉ vô cùng khốc liệt. Gia Triệu tử nạn 20 vạn quân chôn vùi tại trận. Con của Gia Triệu là Gia Lại. Dẫn 20 vạn quân còn lại, chạy trốn sâu vào Đất Văn Lang, xưng là Đại Vương. Quân Tần tiếp tục truy sát. Gia Lại Đại Vương dẫn 20 vạn quân vượt qua sông Tây Giang. Quân Tần không truy đuổi nữa về sau Gia Lại xưng hiệu là Triệu Việt Vương.

Quân Triệu giặc Triệu vượt qua sông Tây giang chiếm lĩnh nhiều Châu nhiều Quận nhiều Huyện của trung phần đất Văn Lang như: Hồng Châu, Hồng Thượng Châu, Đông Châu, Thái Châu, Bộc Châu, Cưu Châu, Tiên Châu, Lô Châu, Du Châu, Thạch Châu, Môn Châu, Điền Châu. Tình hình Bách Việt Văn Lang lúc bây giờ rối loạn, rối ren liên tiếp xảy ra sự lộn rộn, không có trật tự nào cả. Bắc Văn Lang thì đã rơi vào tay giặc. Còn Trung Văn Lang tình hình như đã nói trên trộm cướp khắp nơi. Tình hình vô cùng thuận lợi cho giặc Triệu chiếm lĩnh đất đai hàng phục dân chúng một cách dễ dàng. Không bao lâu thế lực của giặc Triệu lên tới 40 vạn. Tiếp tục chiếm lĩnh các Châu, Quận, Huyện về hướng đông trung Văn Lang như: Lũng Trung Châu, Diên Giao Châu, Hồng Định Châu, Hà Hạ Châu, Thượng Lô Châu, Lô Lô Châu.

Tần Thủy Hoàng gồm thâu Thiên Hạ chia Thiên Hạ ra làm 36 Quận. Quận lớn hơn Huyện. Quận ở Tần Bằng Châu Văn Lang. Đời Tần thịnh về thuyết Ngũ Hành. Nên chia Thiên Hạ cũng theo năm phương vị Ngũ Hành. Đại Nam – Đại Bắc – Đại Đông – Đại Tây. Nhưng chỉ có Đại Nam là quan trọng hơn cả. Chiếm được Đại Nam là coi như chiếm được Thiên Hạ. Nên Tần Thủy Hoàng quét sạch Quân Hàn – Quân Triệu – Quân Ngụy – Quân Sở. Chiếm lĩnh Đại Nam trước, Đại Nam chính là Nước Xích Quỷ Bắc Văn Lang. Trước sự cai trị độc ác hà khắc ác nghiệt của Chế Độ Chính sách nhà Tần. Dân chúng Bách Việt Văn Lang Xích Quỷ, bỏ trốn di cư vào Nam, vượt qua sông Tây Giang, làm cho thế lực Triệu Đại Vương càng ngày càng mạnh.

Lúc nầy nền Quốc Đạo truyền thống Văn Hóa Cội Nguồn, phai mờ từ lâu. Bách Việt rơi vào cảnh tối tăm. Đất Bắc sáng sủa hơn vì có thuyết Lão giáo. Khổng giáo. Ngoại xâm, xâm lược Nước Văn Lang không những chỉ có Quân Sự, Chính trị mà còn có cả Văn Hóa. Xâm lược Văn Hóa còn độc hại hơn xâm lược Quân Sự, Chính trị. Bách Việt Trung phần, Bắc phần Văn Lang đã bị Văn Hóa ngoại xâm thống trị ngự trị ăn sâu vào tâm hồn. Đồng hóa Dân Tộc Văn Lang thành Dân Tộc Đất Bắc.

Cho đến năm 184 trước công nguyên. Triệu Đại Vương đem quân đánh An Dương Vương. Nhưng đánh không lại tiêu 20 vạn quân và mấy lần liên tiếp thất bại. Triệu Đại Vương tức là Triệu Đà khiếp vía. Biết không thể nào thắng nổi An Dương Vương. Triệu Đà bằng nghĩ ra một kế sách âm mưu lớn. Đà quỉ quyệt xin giảng hòa với An Dương Vương. Rồi sai con trai là Trọng Thủy vờ sang cầu hôn với Nàng Mỵ Châu. Chủ ý là dò xét cách dàn quân bày trận. Liên hoàn cung và vũ khí luyện thép bí mật của ÂU LẠC. Mũi tên thép, bắn thủng áo giáp, độ trúng chính xác rất cao, làm khiếp sợ quân xâm lược. Với mưu chước quỉ quyệt cầu hôn giảng hòa giả tạo nầy. Triệu Đà đã đạt được mục đích. Trọng Thủy học được bí quyết luyện thép. Nhờ sự giúp đở của Mỵ Châu. Triệu Đà liền chế tạo ra tên thép. Kiếm thép. Áo giáp thép, liền tiến quân đánh thành Cổ Loa. AN DƯƠNG VƯƠNG ỷ y bất ngờ bị Triệu Đà tiêu diệt.

Thế là Nước Âu Lạc không còn vào năm 179 trước công nguyên. Tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG xong Triệu Đại Vương, xưng là Triệu Việt Vương. Con Cháu Tiên Rồng rơi vào cảnh Đô hộ ngoại bang. Dưới sự cai trị của Quân Triệu Con Cháu Tiên Rồng không tùng phục. Mà còn nổi lên chống trả khắp nơi. Triệu Việt Vương tên xâm lược, ra sức dẹp loạn. Nhưng dẹp chỗ nầy là chỗ khác lại mọc lên. Y lấy làm lạ đâu cũng là Nước Văn Lang. Nhưng Dân Nam Văn Lang vô cùng khác lạ. Không giống Trung Văn Lang và Bắc Văn Lang, y ra sức dụ dỗ cách nào Dân cũng không nghe, y thuyết giảng Khổng, Lão. Dân cũng không màng và y đã nghi ngờ Đất Đai Nam Văn Lang có vấn đề.

Nói về Triệu Đại Vương. Triệu Đà có đủ sức mạnh đánh chiếm Nước Âu Lạc. Có bốn nguyên do thuận lợi tạo lên thắng lợi đó.

1 - Là do sự cai trị Độc ác của chế độ nhà Tần. Dân chúng Bách Việt Văn Lang Nước Xích Quỷ Bắc Văn Lang. Bỏ trốn di cư vào Nam, vượt qua sông Tây Giang làm cho thế lực Triệu Đại Vương càng ngày càng thêm Mạnh. Nhờ vào chính sách, lừa bịp giỏi.

2 - Là năm 209 trước công nguyên. Công Tử Hồ Hợi. Lên kế vị Tần Thủy Hoàng. Nhị thế Hoàng Đế. Thì Triệu Cao lên chức như diều gặp gió. Từ lang trung lệnh không bao lâu lên nắm quyền Thừa Tướng. Quyền lực thế lực rất mạnh, khôi phục lại thế lực Nước Triệu ở bên kia Hoàng Hà. Thế là Triệu Đại Vương Triệu Đà. Thoát khỏi áp lực truy sát Quân Tần. Lại được Nước Triệu, bên kia sông Hoàng Hà hậu thuẫn ủng hộ giúp sức. Triệu Đại Vương trên đà hùng mạnh, tiến quân đánh An Dương Vương nhưng Triệu Đà vẫn đánh không lại, vì AN DƯƠNG VƯƠNG có liên hoàn cung. Mũi tên thép, bắn thủng áo giáp, nón mũ giáp, độ trúng chính xác rất cao. Mấy lần thất bại làm cho Triệu Đà khiếp sợ.

3 - Triệu Đà lập ra một âm mưu lớn. Triệu Đà quỷ quyệt xin giảng hòa với AN DƯƠNG VƯƠNG. Rồi sai con Trai là Trọng Thủy vờ sang cầu hôn với Nàng Mỵ Châu. Chủ ý là dò xét cách dàn quân bày trận Liên Hoàn Cung và cách luyện thép bí mật. Chế tạo lên thép, Kiếm thép, Đao thép, mũi lao thép của ÂU LẠC. Với mưu chước quỉ quyệt nầy. Triệu Đà đã đạt được 2 mục đích.

– Chia rẽ nội bộ làm cho mâu thuẫn với nhau, mất đoàn kết, mất sức mạnh thống nhất.

– Khám phá ra bí mật cách dàn quân bày trận Liên Hoàn Cung, cách luyện thép, cách chế tạo ra tên thép, Kiếm thép, Đao thép, Lao thép, chúng còn chế tạo ra cả áo giáp thép.

4 - Chúng thấy thời cơ đã chín mùi, liền tiến quân đánh chiếm thành Cổ Loa, tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG vào năm 179 trước công nguyên.

Diệt xong An Dương Vương, y tưởng rằng hàng phục Dân Âu Lạc một cách dễ dàng, nào hay đâu y không hàng phục được. Mà Dân Âu Lạc càng ngày càng nổi lên chống trả y càng dữ dội, y liền cho người về Nước Triệu, thỉnh cầu cao kiến. Lúc ấy Nước Triệu Trương Nhĩ đã lên làm thừa tướng. Trương Nhĩ có quen với một người Nước Tần là Tấn Hầu Gia chán ngán cuộc thế ở ẩn. Rất giỏi về Thiên Văn Địa Lý, dịch số, toán số. Nhưng vì nể Trương Nhĩ là bậc Nhân hiền. Nên vào Nam giúp cho Triệu Việt Vương tức là Triệu Đà, xem qua địa cuộc Nam Văn lang.

Tấn Hầu Gia vừa đến đất ÂU LẠC Nam Văn Lang, thời cảm thấy bất an ớn lạnh, Triệu Việt Vương dẫn Tấn Công Hầu xem qua địa cuộc Nam Văn Lang, Công Hầu thấy Đất Đai Núi sông kỳ bí khí thiên sông núi tỏa lên kỳ lạ. Địa cuộc Hổ phục, Rồng Chầu, Hổ ngồi Rồng ẩn thời thốt lên quả là Địa Linh Đất Thánh. Không phải Dân Nam thì xưng vương ở đất nầy nhất định sanh đại họa. Công Hầu nói Đất Nam kỳ bí nầy chỉ có người Nam cai trị người Nam. Việt Vương không nên đóng đô ở đây. Đóng đô trên đất Giao Chỉ để xưng Vương. Còn nơi đây đặc sứ tài giỏi để cai trị, bóc lột vơ vét không cho dân chúng có đủ sức lực để chống trả. Triệu Việt Vương làm theo, phong cho Triệu Lữ Gia làm thừa tướng. Biến Nước ÂU LẠC thành Nam Quận. Triệu Lữ Gia là con cáo già thâm độc. Dùng kế sách Người Nam Việt cai trị Người Nam Việt. Làm cho cảnh nồi da nấu thịt vô cùng thê thảm.

Cho đến năm 111 trước công nguyên. Nhà Hán tiêu diệt Nhà Triệu. Cướp Nước Nam Việt lần nữa. Thừa Tướng Triệu Lữ gia bỏ Âu Lạc chạy sang phiên Ngung cấu kết với các Bộ Tộc thổ hào Văn Lang chống lại nhà Hán và cuộc giao tranh giữa nhà Hán với Thổ Hào Văn Lang tại Long động Hùng Sơn. Triệu Lữ Gia tử nạn. ÂU LẠC Nam Văn Lang lại rơi vào tình cảnh bi đát hết sức đau khổ. Con Cháu Tiên Rồng thật đáng thương. Nhìn cảnh vơ vét bóc lột dã man của Quân Hàn. Nhìn cảnh Trâu cày Ngựa cưỡi tù đày tra tấn, đói rét, bệnh tật, sống chết nằm trong tay giặc. Thi sách nhìn quân thù hai con mắt đổ lửa.

Từ thuở dựng Non thuở Ông Cha

Văn Lang rực rỡ, cảnh Sơn Hà

Con Cháu Tiên Rồng uy linh khắp

Ngoại xâm khiếp vía chẳng dám qua.

Nhìn cảnh Con Cháu Tiên Rồng bị quân Hán cai trị vô cùng tàn bạo. Nhìn Con Cháu Tiên Rồng thân Trâu cày Ngựa cưỡi. Thi Sách xót lòng xót dạ.

Nhìn cảnh kéo cày rơi nước mắt

Đòn roi vun vút tét thịt da

Tô Định hỡi thằng hung bạo ác

Sách đây sùng sục máu Ông Cha.

Thi Sách là Cháu Quan hầu tướng về quê ở ẩn. Không theo phò An Dương Vương. Sách nhìn cảnh tàn ác của quân xâm lược nung nấu ý chí. Ngày đêm góp nhặt viết sử Ông Cha, kêu gọi Con Cháu Tiên Rồng khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược.

Nước Non, Non Nước cảnh đông về

Bão giặc lan tràn khắp xóm quê

Gái trai già trẻ đời nô lệ

Giặc vơ giặc vét thảm não nề.

Giặc Hán không những vơ vét sức người của cải, tài nguyên đất nước mà còn ra sức ếm yểm hầu tiêu diệt Linh Địa khắp nơi.

Gươm của chúng đã đâm vào huyệt mẹ

Thời còn chi người Mẹ Nước Nước Non

Hỡi Dân Nam, người Dân Đại Việt

Hãy vùng lên quét sạch ngoại bang.

Thi Sách ngày đêm góp nhặt những gì còn sót lại. Truyền thống quí báu của Ông Cha. Để cho Con Cháu Tiên Rồng có hướng đi theo bước Cha Ông. Tô Định được mật báo liền bày kế giết chết Thi Sách. Đốt sạch những gì Thi Sách để lại.

Mùa xuân năm 40 sau công nguyên. Chị em Trưng Trắc – Trưng Nhị dựng cờ khởi nghĩa, trả thù chồng, thù Nước. Thái Thú Tô Định bị hai bà Trưng đánh tơi bời.

Nghe tiếng sấm đất Trời rung chuyển

Tiếng Voi rền dậy núi dậy non

Tô Định hoảng vía hồn kinh

Trống – Chiêng Đao Kiếm rung rinh Đất Trời

Nhìn quân Hán ngã nhào tan xác

Tiếng hò reo cùng khắp bao vây

Tô Định cạo tóc cạo râu

Tìm đường trốn chạy xiết bao hãi hùng

Cờ Đại Nghĩa phực phừng phất phới

Giống Rồng Tiên cưỡi gió tung bay

Tô Định rời rã chân tay

Kể gì vinh nhục miễn sao thoát cùng

Đất Trời Nam bừng bừng tỏa sáng

Phá xích xiềng đời sống tự do

Con đường no ấm, ấm no

Chủ Quyền Độc Lập giữ cho vững bền

Gương bà Trưng anh hùng liệt Nữ

Trang sử vàng, sáng mãi muôn năm

Hỡi muôn Dân hỡi Cháu Con

Chủ Quyền Độc Lập vàng son nước nhà.

* * *

Hết phần 2 chương 21 mời xem tiếp phần 3 chương 21 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

* * *
 
CHƯƠNG 21

PHẦN CUỐI

PHẦN 3

NIÊN ĐẠI HÙNG VƯƠNG

THỜI THƯỢNG HÙNG VƯƠNG

ĐỜI THỨ NHẤT. HÙNG VƯƠNG QUỐC TỔ


Sinh ngày 20 tháng 02 năm Giáp Thìn tức vào năm 2989 trước công nguyên. Theo niên lịch Kinh Nam.

Khi còn là Thái Tử.

16 tuổi Quốc Tổ đi tìm chân lý cứu nhân độ thế.

22 tuổi Quốc Tổ chuyển đại pháp luân khai hội Long Vân tại vườn Cấm Nước Xích Quỷ vào ngày 2 tháng 3 năm Ất Sửu.

25 tuổi Quốc Tổ dẫn quân Âu Lạc tiến về đất Lãnh Nam vào năm Mậu Thìn. Khai dựng lên nước Văn Lang, cũng như Bách Việt Văn Lang.

30 tuổi Quốc Tổ lên ngôi Quốc Vương vào ngày 2 tháng 9 năm Quí Dậu. Cũng như công bố nền Quốc Đạo văn Hóa Tiên Rồng ra đời.

Năm 41 tuổi Quốc Mẫu Phụng Cơ sanh Hùng Quí Lân.

109 tuổi Quốc Tổ truyền ngôi cho con cả là Hùng Quí Lân 2880 năm Nhâm Thìn trước công nguyên.

79 năm Quốc Tổ ở ngôi dựng nước.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Giáo Tổ Quốc Đạo.

112 tuổi Quốc Tổ về trời vào ngày mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi

Năm 2959 trước công nguyên. Nhà Nước Văn Lang chính thức ra đời.

ĐỜI THỨ NHÌ. LÂN LANG

HÙNG QUÍ LÂN: Lên ngôi Quốc Vương trị vì Thiên Hạ, thay Cha là. Hùng Lang Quốc Tổ đời thứ 2.

Từ năm 2.880 đến 2.796 trước công nguyên.

68 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

84 năm ở ngôi Quốc Vương. Thọ 162 tuổi.

10 năm ở ngôi Thái Thượng Quốc Đạo. 152 tuổi nhường ngôi lập cháu có Đức có Tài lên thay thế đời thứ 3.

ĐỜI THỨ BA. THÁI LANG

HÙNG THÁI LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội là Hùng Quí Lân. HÙNG VƯƠNG đời thứ 3.

Từ năm 2796 đến 2726 trước công nguyên.

63 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

20 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 153 tuổi.

ĐỜI THỨ TƯ. THUẬN LANG

HÙNG THUẬN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông nội, Hùng Thái Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 4.

Từ năm 2.726 đến 2.644 trước công nguyên

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

82 năm ở ngôi Quốc Vương.

12 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 154 tuổi.

ĐỜI THỨ NĂM. MẬT LANG

HÙNG MẬT LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội Hùng Thuận Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 5.

Từ năm 2644 đến 2572 trước công nguyên.

62 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

72 năm ở ngôi Quốc Vương.

12 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 146 tuổi.

ĐỜI THỨ SÁU. CAO LANG

HÙNG CAO LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Mật Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 6.

Từ năm 2572 đến 2498 trước công nguyên.

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

74 năm ở ngôi Quốc Vương.

10 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 144 tuổi.

ĐỜI THỨ BẢY. QUYỀN LANG

HÙNG QUYỀN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Cao Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 7.

Từ năm 2498 đến 2417 trước công nguyên.

61 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

81 năm ở ngôi Quốc Vương.

9 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 151 tuổi.

ĐỜI THỨ TÁM. LỘC LANG

HÙNG LỘC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Quyền Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 8.

Từ năm 2417 đến 2339 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

78 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 143 tuổi.

ĐỜI THỨ CHÍN. THỊNH LANG

HÙNG THỊNH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Lộc Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 9.

Từ năm 2339 đến 2265 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

74 năm ở ngôi Quốc Vương.

9 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo.Thọ 141 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI. THANH LANG

HÙNG THANH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Thịnh Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 10.

Từ năm 2265 đến 2188 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

77 năm ở ngôi Quốc Vương.

9 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 144 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT. TÂM LANG

HÙNG TÂM LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Thanh Lang.

Từ năm 2188 đến 2113 trước công nguyên.

63 tuổi ở ngôi Quốc Vương.

75 tuổi ở ngôi Quốc Vương.

7 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 145 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI HAI. QUẾ LANG

HÙNG QUẾ LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Tâm Lang.

Từ năm 2113 đến 2043 trước công nguyên.

61 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 137 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI BA. ÁC LANG

HÙNG ÁC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Quế Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 13.

Từ năm 2043 đến 2001 trước công nguyên.

62 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

42 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 106 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN. LINH LANG (Con Út)

HÙNG LINH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay Cha là Hùng Ác Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 14.

Từ năm 2001 đến 1927 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

74 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 138 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI LĂM. CHÂU LANG

HÙNG CHÂU LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Linh Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 15.

Từ năm 1927 đến 1857 trước công nguyên.

63 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

7 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 140 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI SÁU. XÍCH LANG

HÙNG XÍCH LANG: lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Châu Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 16.

Từ năm 1857 đến 1778 trước công nguyên.

56 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

79 năm ở ngôi Quốc Vương.

6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 141 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY. QUÂN LANG

HÙNG QUÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Xích Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 17.

Từ năm 1778 đến 1705 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

73 năm ở ngôi Quốc Vương.

8 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 140 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI TÁM. THỤC LANG

HÙNG THỤC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Quân Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 18.

Từ năm 1705 đến 1634 trước công nguyên.

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

71 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 136 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI CHÍN. YÊN LANG

HÙNG YÊN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Thục Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 19.

Từ năm 1634 đến 1562 trước công nguyên.

55 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

72 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

ĐỜI THỨ HAI MƯƠI. VĨ LANG

HÙNG VĨ LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Yên Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 20.

Từ năm 1562 đến 1486 trước công nguyên.

52 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

76 năm ở ngôi Quốc Vương.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

ĐỜI THỨ HAI MỐT. TÂN LANG

HÙNG TÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Vĩ Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 21.

Từ năm 1486 đến 1417 trước công nguyên.

29 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

69 năm ở ngôi Quốc Vương.

8 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 136 tuổi.

ĐỜI THỨ HAI HAI. CHIẾN LANG

HÙNG CHIẾN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Tân Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 22.

Từ năm 1417 đến 1342 trước công nguyên.

52 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

75 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

ĐỜI THỨ HAI BA. DỊCH LANG

HÙNG DỊCH LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Nội. Hùng Chiến Lang. HÙNG VƯƠNG đời thứ 23.

Từ năm 1342 đến 1276 trước công nguyên.

60 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

66 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 128 tuổi.

Niên Đại Thượng Hùng Vương đến đây là kết thúc. Chuyển sang Niên Đại Hạ Hùng Vương. Hùng Dịch Lang không có con trai, nên không có cháu trai. Để lập Quốc Vương kế vị. Hùng Cừ Lang là em của Hùng Dịch Lang. Cháu thứ 3 của Hùng Cừ là Vân Lang. Cha của Vân Lang là Chấp Lang. Hùng Dịch Lang, Hùng Vương đời thứ 23 lập Vân Lang. Cháu của em mình là Hùng Cừ lên kế vị ngôi Quốc Vương. Đời thứ 24, cũng là đời thứ nhất Hạ Hùng Vương.

THỜI HẠ HÙNG VƯƠNG

ĐỜI THỨ NHẤT. VÂN LANG


HÙNG VÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thay cho Ông Bác Nội. Hùng Dịch Lang. HÙNG QUỐC VƯƠNG thứ 1.

Từ năm 1276 đến 1211 trước công nguyên.

58 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

65 năm ở ngôi Quốc Vương.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 126 tuổi.

ĐỜI THỨ HAI. HUÂN LANG

HUÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Vân Lang, pháp hiệu HÙNG YÊN VƯƠNG đời thứ 2.

Từ năm 1211 đến 1141 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

70 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 131 tuổi.

ĐỜI THỨ BA. ĐIỂN LANG

ĐIỂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Yên Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Tiên Vương. HÙNG TIÊN VƯƠNG đời thứ 3.

Từ năm 1141 đến 1077 trước công nguyên.

56 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

64 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 125 tuổi.

ĐỜI THỨ BỐN. BẢO LANG

BẢO LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Tiên Vương. Lấy pháp hiệu HÙNG DIỆP VƯƠNG đời thứ 4.

Từ năm 1077 đến 1020 trước công nguyên.

62 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

57 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 123 tuổi.

ĐỜI THỨ NĂM. VIÊN LANG

VIÊN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Diệp Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Hy Vương. HÙNG HY VƯƠNG đời thứ 5.

Từ năm 1020 đến 961 trước công nguyên.

54 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

59 năm ở ngôi Quốc Vương.

7 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 120 tuổi.

ĐỜI THỨ SÁU. PHÁP HẢI LANG

PHÁP HẢI LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Hy Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Huy Vương. HÙNG HUY VƯƠNG đời thứ 6.

Từ năm 961 đến 893 trước công nguyên.

50 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

68 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 123 tuổi.

ĐỜI THỨ BẢY. LANG LIÊU LANG

LANG LIÊU LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế cho Quốc Vương Nội. Hùng Huy Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Chiêu Vương. HÙNG CHIÊU VƯƠNG đời thứ 7.

Từ năm 893 đến 832 trước công nguyên.

48 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

61 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 114 tuổi.

ĐỜI THỨ TÁM. THỪA VÂN LANG

THỪA VÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là, Hùng Chiêu Vương. Lấy pháp hiệu, Hùng Vi Vương. HÙNG VI VƯƠNG đời thứ 8.

Từ năm 832 đến 771 trước công nguyên.

51 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

61 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 116 tuổi.

ĐỜI THỨ CHÍN. QUÂN LANG

QUÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Vi Vương. Lấy pháp hiệu, Hùng Đinh Vương. HÙNG ĐINH VƯƠNG đời thứ 9.

Từ năm 771 đến 726 trước công nguyên.

59 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

45 năm ở ngôi Quốc Vương.

1 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 105 tuổi.

Nền Quốc Đạo duy trì đến đây là chấm dứt. Văn Hóa Cội Nguồn còn sót lại chút ít cũng biến mất từ đây. Đời sống xã hội Văn Lang từ đây chạy theo trào lưu, phong kiến Chủ Nghĩa Độc Quyền. Không khác gì Triều Đại Đất Bắc. Kéo dài 425 năm từ đời Hùng Vương 11 đến đời Hùng Vương 18.

ĐỜI THỨ MƯỜI. HÙNG HẢI LANG


HÙNG HẢI LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Định Vương. Lấy pháp hiệu, Hùng Úy Vương. HÙNG ÚY VƯƠNG đời thứ 10.

Từ năm 726 đến 683 trước công nguyên.

67 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

43 năm ở ngôi Quốc Vương.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 113 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT. HƯNG ĐỨC LANG

HƯNG ĐỨC LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Úy Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Chinh Vương. HÙNG CHINH VƯƠNG đời thứ 11.

Từ năm 683 đến 641 trước công nguyên.

65 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

42 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 109 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI HAI. ĐỨC HIỀN LANG

ĐỨC HIỀN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Chinh Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Vũ Vương. HÙNG VŨ VƯƠNG đời thứ 12.

Từ năm 641 đến 569 trước công nguyên.

45 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

72 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 119 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI BA. TUÂN LANG

TUÂN LANG: Là con thứ 7 lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Vũ Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Việt Vương. HÙNG VIỆT VƯƠNG đời thứ 13.

Từ năm 569 đến 506 trước công nguyên.

50 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

63 năm ở ngôi Quốc Vương.

5 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 118 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN. CHÂN NHÂN LANG

CHÂN NHÂN LANG: Là con thứ 6 lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Việt Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Ánh Vương. HÙNG ÁNH VƯƠNG đời thứ 14.

Từ năm 506 đến 456 trước công nguyên.

55 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

50 năm ở ngôi Quốc Vương.

4 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 109 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI LĂM. CẢNH CHIÊU LANG

CẢNH CHIÊU LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Ánh Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Triều Vương. HÙNG TRIỀU VƯƠNG đời thứ 15.

Từ năm 456 đến 396 trước công nguyên.

52 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

60 năm ở ngôi Quốc Vương.

3 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 115 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI SÁU. ĐỨC QUÂN LANG

ĐỨC QUÂN LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Triều Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Tạo Vương. HÙNG TẠO VƯƠNG đời thứ 16.

Từ năm 396 đến 351 trước công nguyên.

57 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

45 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 104 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY. BẢO QUANG LANG

BẢO QUANG LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Tạo Vương. Lấy pháp hiệu Hùng Nghị Vương. HÙNG NGHỊ VƯƠNG đời thứ 17.

Từ năm 351 đến 306 trước công nguyên.

55 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

45 năm ở ngôi Quốc Vương.

2 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo. Thọ 102 tuổi.

ĐỜI THỨ MƯỜI TÁM. HUỆ LANG

HUỆ LANG: Lên ngôi Quốc Vương thế Cha là Hùng Nghị Vương. Lấy pháp hiệu là Hùng Duệ Vương. HÙNG DUỆ VƯƠNG đời thứ 18.

Từ năm 306 đến 258 trước công nguyên.

54 tuổi lên ngôi Quốc Vương.

48 năm ở ngôi Quốc Vương. Thọ 102 tuổi.

Sau cơn hỏa hoạn lớn thiêu rụi thành Văn Lang. Thiêu rụi những gì còn sót lại kể cả gia phả Hùng Vương. Ý Trời. Các Vương Quan, tướng lĩnh đời cuối Niên Đại Hùng Vương, đau xót cho Niên Đại Hùng Vương, kéo dài hàng nghìn năm ai được nghe kể gì thì thờ nấy. Nên hết sức lộn xộn. Thôi thà thờ lộn xộn, câu chuyện lịch sử lộn xộn, còn hơn là đánh mất hẳn truyền thống dựng nước, giữ nước của Ông Cha.

KINH LONG HOA MẬT TẠNG ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT

Nguyện đem Công Đức nầy hồi hướng về cho tất cả Nhân Loại Anh Em pháp giới Rồng Tiên, thoát khỏi Đao binh, đói nghèo, lạc hậu. Sớm lên bờ giải thoát. Chánh Đẳng, Chánh Giác. Hòa nhập vào cảnh giới Đại Đồng vũ trụ. AN LẠC YÊN VUI.

Có công dù chỉ mảy lông

Cha Trời phù hộ công danh rạng ngời

Huống chi truyền bá cho đời

Siêu thăng thượng giới Vua Trời khó chi.

* * *
 
PHẦN THƯA HỎI

Hỏi: Muốn xây dựng một đất nước Việt Nam. Đoàn kết, Dân giàu nước mạnh, Dân chủ công bằng văn minh thì làm thế nào?

Đáp: Còn làm thế nào nữa. Tất cả con cháu Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong nước ngoài nước, phải trở về với Cội với Nguồn. Tôn Thờ Cội Nguồn, gìn giữ Cội Nguồn, ca ngợi Cội Nguồn, phát huy truyền thống, dựng Nước, giữ Nước của Cha Ông.

Cây còn gốc nở cành xanh ngọn

Người có nguồn người rạng danh thơm

Giữ gìn truyền thống Cha ông

Xuân non, xuân nước, xuân bông, xuân hòa

Cây mất Gốc lụn tàn héo úa

Người bỏ Nguồn lạc lối bơ vơ

Rơi vào khốn khổ lệ nô

Ngoại xâm cướp Nước vét vơ đói nghèo.

Hỏi: Bước đầu xây dựng Đất Nước thì ta phải làm sao?

Đáp: Còn làm sao nữa. Xây dựng Đất Nước, công bằng, văn minh giàu mạnh, đoàn kết, không chiến tranh, Độc Lập lâu dài. Cũng không khác gì khởi sự xây dựng tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ lộng lẫy. Bước đầu tiên là:

1 – Là: Chọn mặt bằng

2 – Là: san bằng mặt bằng

3 – Là: Xây dựng nền móng kiên cố

4 – Là: Chất liệu vật liệu xây dựng

5 – Là: Cấu trúc cấu kết nền móng


Đó là phần cơ bản bước đầu, sau đó mới xây phần kế tiếp. Trụ Cột tòa lâu đài, rồi xây lên thượng tầng Kiến Trúc. Chúng ta là thế hệ giữ Nước.

Mặt bằng có sẵn. Chính là Nước Việt Nam. Nếu nói mặt bằng rộng hơn là Nước Văn Lang.

Vũ khí mà Ông Cha ta sang bằng giai cấp. Chính là Hiến pháp, Luật pháp, Đạo Đức, Công Lý bình đẳng, công bằng Văn Lang.

Nền móng Kiên cố, Dân Tộc. Chính là truyền thống dựng Nước, giữ Nước, truyền thống Chính nghĩa, truyền thống bảo vệ chủ quyền Độc Lập.

Chính là Văn Hóa Cội Nguồn, văn học tối cao, Đạo pháp tối cao, chất Vàng chất Ngọc khai sáng trí tuệ. Cấu trúc ung đúc tinh thần vĩ Đại. Kết dính các Dân Tộc lại với nhau.

Phát huy sức mạnh toàn Dân Tộc. Một sức mạnh Thần Thánh. Chính là Nền Quốc Đạo. Một sức mạnh cả tinh thần lẫn vật chất, sức mạnh của Bách chiến, Bách thắng.


Năm phần xây dựng nền móng. Đoàn Kết, Dân giàu, Nước mạnh, Công Bằng Dân Chủ, văn minh. Ông Cha ta đã xây dựng hàng nghìn nghìn năm rồi. Chúng ta là thế hệ Con Cháu gìn giữ tu tạo phát huy mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta cũng như toàn Dân Tộc lựa chọn ra người có Tài có Đức. Những trụ Cột của tòa lâu Đài xã hội, tòa lâu Đài Đất Nước. Những trụ Cột đó phải là những hạt giống tốt, vì Dân, vì Nước, vì Cội Nguồn. Vì truyền thống anh linh Ông Cha. Và đi vào thời cơ thuận lợi. Để cho Con Cháu Tiên Rồng làm lên tòa lâu Đài xã hội. Nhà Nước Việt Nam hào hùng nguy nga tráng lệ rạng rỡ khắp năm châu.

Gươm Thiên trấn Quốc đã trao tay

Vận mệnh Nước Non đã an bày

Mật Đạo hào quang Nền truyền thống

Việt Nam con cháu Phụng Rồng bay

Văn Hóa Cội Nguồn Nền Văn Hiến

Vàng son thống nhất rực trời Mây

Dân giàu Nước mạnh đời hạnh phúc

Đói tan nghèo biến, giặc tiêu bay.

Hỏi: Làm thế nào chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, ngấm ngầm chống đối, phản động, phá hoại truyền thống Dân Tộc ta. Nhất là các thế lực ngoại xâm?

Đáp: Hãy thắp sáng. Ngọn lửa Thiên yêu Nước. Ngọn lửa Văn Hóa Cội Nguồn. Ngọn lửa Chính Nghĩa. Ngọn lửa truyền thống chống ngoại xâm. Ngọn lửa hào hùng Dân Tộc. Toàn Dân Tộc Việt Nam, mỗi Con Cháu Tiên Rồng, hãy tự mình thắp sáng ngọn Đèn trí huệ giác ngộ, hãy nhóm lên ngọn lửa yêu Nước đầy lòng Trung Hiếu vì nước vì non vì dân tộc Việt Nam. Khi chúng ta Con Cháu Tiên Rồng đã thắp sáng lên ngọn lửa Thiên. Ngọn lửa yêu Nước, yêu Văn Hóa Cội Nguồn, yêu truyền thống Ông Cha. Thì Hồn Thiên Dân Tộc sẽ nổi lên ủng hộ theo phò. Hồn Thiên Cha Ông theo giúp sức. Phật, Thánh, Tiên che chở. Đức Cha Trời, Đức Mẹ Trời dìu dắt phù hộ, tiêu diệt kẻ chống phá Cội Nguồn.

Đã có Cha Ông giúp ngại gì

Hồn Thiên Dân Tộc giúp lo chi

Cha Trời phù hộ huyền cơ chuyển

Chúng Dân trung hiếu, dậy hùng uy

Trời Nam rung chuyển rền sấm bão

Nước dâng cuồn cuộn giặc còn chi

Chính Nghĩa bừng lên đời tỏa sáng

Rồng Tiên phất phới ác tiêu đi.

Hỏi: Làm thế nào dẫn Đồng Bào Đại Việt trở về với Cội với Nguồn. Yêu truyền thống, yêu quê hương Tổ Quốc?

Đáp: Còn làm gì nữa ngoài xây dựng lại truyền thống, dựng Nước, giữ Nước của Ông Cha, phát huy ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn, ánh sáng Nhân Quyền Dân Chủ công bằng Văn Minh xã hội.

Có đường là có người đi

Có sáng là có màu xanh cuộc đời

Đường truyền thống rạng ngời cùng khắp

Đường mùa xuân đầy ắp tự do

Con đường Độc Lập ấm no

Con đường hạnh phúc an vui Thái Bình.

Văn Hóa Cội Nguồn là ánh sáng tự do, ánh sáng Công Bằng, Bình Đẳng, ánh sáng Nhân Quyền Dân Chủ văn minh, ánh sáng Công Bằng xã hội, đem lại màu xanh cho cuộc sống. Văn Hóa Cội Nguồn. Truyền thống dựng Nước, giữ Nước, mở màng lịch sử Ông Cha, đã thất truyền hơn hai nghìn năm. Nay đã trở về với Dân Tộc Con Cháu Việt Nam. Gần hai nghìn năm trước cảnh đau thương, tan nhà nát cửa, chết chóc tù đày, đói nghèo lạc hậu, bởi ngoại xâm đô hộ. Bóng đêm bao phủ non sông Đại Việt. Mất đi mùa xuân màu xanh của sự sống. Đã có ánh sáng là có màu xanh tinh thần vươn lên của người Dân Đại Việt. Có đường là có người đi. Nhất là con đường Đại Lộ. Con đường truyền thống Chính Nghĩa. Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng. Như thời dựng Nước, giữ Nước của Ông Cha ta.

Tiếng gà vang dội khắp non sông

Ló dạng bình minh rực ánh rực hồng

Nước non trở lại mùa xuân mới

Đường rộng thênh thang Cội Đại Đồng

Văn Lang Quốc giáo Nền Văn Hiến

Thấm đượm hồn Dân trí linh thông

Truyền thống Cha Ông đầy Quyền biến

Quỷ yêu khiếp vía Cội Tiên Rồng.

Hỏi: Việt Nam đã trải qua gần hai nghìn năm đô hộ của ngoại bang. Chúng đã truyền bá nhiều thứ Văn Hóa độc hại, có hại cho Dân Tộc, cho Đất Nước. Làm thế nào đẩy lùi được chúng?

Đáp: Mặt Trời đã mọc, thì Trăng – Sao mờ dần, rồi biến mất. Tự nó biến mất, vì ánh sáng của nó đã bị ánh sáng Mặt Trời che khuất, bao phủ. Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Đom Đóm khó mong sáng trước đèn

Mặt Trời xuất hiện, thấy sao chăng

Ánh sáng lai căn liền biến mất

Trời Nam rực rỡ ánh xuân, hằng

Bất Chiến Nhiên Thành cao chót vót

Việt Nam rực rỡ cánh Mai Sen

Văn Hóa Cội Nguồn Nền truyền thống

Ác tiêu Thiện đến cảnh xuân thăng.

Hỏi: Gần hai nghìn năm đô hộ giặc Tàu. Trăm năm đô hộ giặc Tây. Chúng đã làm lu mờ truyền thống Văn Hóa Dân Tộc ta. Làm cho Con Cháu Việt Nam rơi vào cảnh loạn lạc, mất phương hướng chia năm xẻ bảy không đoàn kết được, thì ta phải làm sao?

Đáp: Còn làm sao nữa, Dân Ta phải học sử ta, Con Cháu Tiên Rồng phải học Văn Hóa Tiên Rồng. Lịch sử Văn Hóa Tiên Rồng là lịch sử Cội Nguồn, liên quan đến lịch sử Nhân Loại con người, toàn thế giới nói riêng toàn Vũ trụ nói chung. Không phải lịch sử của sự đấu tranh, tranh giành quyền lực. Mà là lịch sử Chính Nghĩa vì hòa bình, chống bạo ác. Loại bỏ Độc Tài Độc Trị vì không còn phù hợp với trào lưu văn minh tiến bộ xã hội. Nhất là đi ngược lại Truyền Thống Dựng Nước Giữ Nước Truyền Thống Anh Linh Ông Cha. Dẫn đến hơn hai nghìn đô hộ Phương Bắc Giặc Tàu. Sự đấu tranh Chính Nghĩa là sự đấu bằng trí tuệ và Văn Hóa Chính Nghĩa đấu tranh ôn hòa, vũ khí của Chính Nghĩa. Là Hiến Pháp Nhân Quyền Dân Chủ. Là Công Lý Công Bằng Tự Do, Làm theo Thiên Ý Cha Trời, bảo vệ phát huy những Quyền mà Tạo Hóa Cha Trời đã ban cho. Những Quyền bất khả xâm phạm. Phát huy đề cao hai chữ Đồng Bào thiêng liêng.

Từ thuở Cha Ông đến nhân gian

Long Hoa dãy núi nở Hoa vàng

ÂU CƠ một bọc trăm con trẻ

Ra đời chung sống ở thế gian

Đại Đồng một Cội từ muôn thuở

Lưu truyền nòi giống, nở cháu con

Rồng Tiên Cội Gốc niềm linh hiển

Đồng Bào đồng thể Cội Vàng Son.

Dù cho con Cháu Việt Nam có lưu lạc đến nơi đâu, cũng mãi mang hai chữ Đồng Bào trong dòng máu Tiên Rồng Đại Việt.

Nước đã ra đi, Nước về Nguồn

Một Bào một Bọc Cội tình thương

Sử ta, ta học, ta ca hát

Một Cội trăm nhành nở Hoa Hương

Truyền thống Cha Ông nền Chính Nghĩa

Chóa rạng Trời Nam sử Hùng Vương

Lịch sử vàng son còn vang mãi

Ngấm vào Con Cháu giống Rồng Tiên.

Lịch sử Ông Cha hào hùng. Thấm đượm Đạo Đức Nhân Văn Cao Cả. Nhưng vì Phần lớn là do thất truyền, một phần do ngoại xâm đô hộ, phá sạch, đốt sạch, quét sạch, tiêu diệt sạch. Để ngoại xâm dễ cai trị. Dễ bề khống chế Tinh Thần Con Cháu Rồng Tiên.

Lịch Sử Cha Ông lịch sử vàng

Hào hùng diệt quỉ dựng Nước Non

Lãnh Nam trận chiến rền Trời Đất

Quét sạch Yêu Tinh Chí ngút ngàn

Ngày đêm khai phá miền đất mới

Bừng bực mọc lên nước Văn Lang

Sử ta, ta học còn không hết

Còn đâu đèo gánh sử ngoại bang.

Lịch sử Cha Ông nhắc lại vẫn còn nghe hơi ấm, nghe vó ngựa chân voi vang rền tiến về Đất Lãnh Nam dựng cơ nghiệp.

Long vân Đại Hội Đạo ngút Trời

Âu – Lạc Hùng Thiên dậy biển khơi

Vó Ngựa chân voi rền dậy đất

Lãnh Nam dựng nghiệp rạng Vua tôi

Văn Lang hùng mạnh rền phương Bắc

Năm nghìn năm trước chẳng xa xôi

Nhắc lại vẫn còn nghe hơi ấm

Ấm Nguồn ấm Cội, ấm lòng ôi.

Hỏi: Con Cháu Việt Nam, dựa vào đâu để có một sức mạnh, chống trả quân thù, nhất là quân xâm lược?

Đáp: Phải nói Con Cháu Việt Nam đang làm chủ một kho tàng sức mạnh. Nhưng Con Cháu Việt Nam chưa bao giờ phát huy hết được, vì chưa khai thông được Cội Nguồn. Nếu khai thông được Cội Nguồn thời Con Cháu Việt Nam, sẽ phát huy cả một kho tàng sức mạnh. Đó là:

Sức mạnh hai chữ Đồng Bào

Sức mạnh khí thiên sông núi

Sức mạnh Hồn Thiên Dân Tộc

Sức mạnh Hồn Thiên Cha Ông

Sức mạnh Phật – Thánh – Tiên – Thần – Chúa

Sức mạnh Tổ Tiên

Sức mạnh Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ

Sức mạnh bè bạn Năm Châu, năm màu da anh em


Một khi Con Cháu Tiên Rồng, phát động Văn Hóa Cội Nguồn, phát động truyền thống Cha Ông, truyền thống dựng Nước, giữ Nước, phát động Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời thời sức mạnh Đại Chính Nghĩa toàn nhân loại ứng theo không có sức mạnh nào mạnh hơn nữa.

Sức mạnh nào hơn mạnh Đại Đồng

Đất Trời vào cuộc chuyển bão dông

Phật Tiên giúp sức Thần Thánh Chúa

Chuyển xây tình thế chuyển Non sông

Hồn Thiên trỗi dậy rung Trời Đất

Vó Ngựa vang rền bước Cha Ông

Đồng Bào cuồn cuộn vào cuộc thế

Yêu Tinh, Quỉ dữ mạng tiêu vong.

Con Cháu Rồng Tiên, những người có Tài có Đức, vì Dân vì Nước, vì Cội vì Nguồn, vì Nhân Loại Đồng Bào anh em, mỗi lần phát động phong trào, thì có Tam quang tỏa sáng.

Pháp Tạng bừng lên khắp hư không

Luật Tạng bừng lên chuyển Đại Đồng

Công Lý sáng ngời vang tiếng sấm

Tam Quang sấm nổ dậy Trời Đông

Gươm Thiên vũ trụ đà xuống thế

Diệt trừ ác Quỉ diệt bất công

Trả lại tự do đời tươi sáng

Bình Đẳng an vui Cội Đại Đồng.

Long Hoa Mật Tạng. Quốc Bảo Chân Kinh. Là bộ Kinh không những tối Đại Linh Thiên. Quý hiếm vô cùng, không những là con đường về Trời mà còn là chiếc chìa khóa vạn năng mở tung vũ trụ, khai thông trí huệ, đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác. Bất tử trường sanh, chuyển họa thành phúc, chuyển phàm lên Thánh, lên Phật, lên Tiên. Cứu Dân cứu Nước. Phải nói là hết sức vi diệu thậm thâm khó mà luận bàn cho hết được.

Quốc Bảo Chân Kinh quí vô cùng

Một lời khen ngợi mãi giàu sang

Huống chi truyền bá gieo Công Đức

Họa tiêu phước đến Chúa đăng đàn

Mật Tạng Chân Kinh Trời trao xuống

Cứu Dân cứu Nước khổ lầm than

Chuyên tâm đọc tụng, luôn trì niệm

Huệ khai trí sáng trổ ông Hoàng.

Việc làm vì Chính Nghĩa dù nhỏ như sợi lông, cũng vô cùng giá trị, không có một thứ giá trị nào sánh kịp. Long Hoa Mật Tạng Kinh. Là Kinh giáo Mật Tạng vũ trụ, hiện thân Chính Nghĩa. Con Cháu Việt Nam phải hết sức gìn giữ. Và sự gìn giữ đó, chính là phổ biến khắp cùng thế giới, không phải cất giấu bí mật. Chỉ cần gìn giữ bảo mật bản gốc mà thôi.BỘ KINH
LONG HOA MẬT TẠNG
CỘI NGUỒN VIỆT TỘC
ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC


CHỦ BÚT: CAO ĐỨC THẮNG​
 
QUỐC BẢO
CHÂN KINH

LONG
HOA
THIÊN
TẠNG


THỜI TAM HOÀN
TIÊN ĐẾ
THIÊN ẤN THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ QUẢNG NGÃI

2014Dr. Cao Đức Toàn

CHƯƠNG 1

PHẦN 1

HƯ KHÔNG VŨ TRỤ


Cách đây khoảng hai trăm nghìn năm trăm lẻ ba triệu năm, ở vào khoảng thời gian ấy Vũ trụ TA BÀ chỉ là một khoảng chân không.

1 - Trong khoảng chân không rộng lớn cùng khắp ấy có một BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO, rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, đó là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO, KHAI HÓA, TẠO HÓA, TỔ TIÊN.

2 - Bản thể linh giác tối cao khai hóa, tạo hóa TỔ TIÊN, bản thể ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.

3 - Bản thể khai hóa, tạo hóa TỔ TIÊN, thể tướng Như hư không, VÔ TƯỚNG. VÔ TƯỚNG chính là thật tướng của TỔ TIÊN, không những thể tướng của tổ tiên là thể tướng vô tướng, Mà thể TÁNH của tổ tiên là VÔ TÁNH, vô tánh cũng là tánh, thật TÁNH CỦA TỔ TIÊN.

4 - Bản thể linh giác tối cao tổ tiên, BẢN THỂ VÔ VI TRONG SẠCH, không cấu nhiễm, ví như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính vì sự không cấu nhiễm trong sạch nầy, là tối đại linh thiêng của LINH GIÁC BẢN THỂ, linh giác tối linh LIÊN HOA HẢI TẠNG VŨ TRỤ.

5 - Bản thể linh giác TỐI CAO TỔ TIÊN, không những vô vi trong sạch, không cấu nhiễm, mà cả CHÂN TÂM, CHÂN TÁNH cũng trong sạch vô vi. Cũng chính vì sự trong sạch vô vi không cấu nhiễm, cũng như sự trong sạch chân tâm chân tánh trở thành bản thể minh tâm kiến tánh vũ trụ. Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TÂM KHÔNG, trong sạch vô vi, TÁNH KHÔNG trong sạch vô vi, TƯỚNG KHÔNG trong sạch vô vi, Ý KHÔNG, trong sạch vô vi, THỨC KHÔNG trong sạch vô vi. Nên tự bản thể linh giác tối cao vũ trụ THẤY – NGHE – HAY – BIẾT, khắp cùng vũ trụ. Sự thấy, nghe, hay, biết, ở đây là sự thấy nghe hay biết toàn bản thể hư không vũ trụ, cái thấy khắp cùng, cái nghe khắp cùng, cái hay khắp cùng, cái biết Khắp cùng.

6 - Bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những không cấu nhiễm trong sạch vô vi, mà còn trong sạch, không MÀU, không SẮC, không MÙI, không VỊ, và cũng chính sự trong sạch không cấu nhiễm, không màu, không sắc, không mùi, không vị nầy, không những tự bản thể linh giác thấy, nghe, hay, biết, toàn năng toàn giác toàn bản thể, mà còn PHẢN KHÁNG, CẢM ỨNG, PHẢN TỈNH ĐO LƯỜNG, trở thành CÁN CÂN CÔNG LÝ BẢN THỂ VŨ TRỤ. Cán cân công lý công bằng bình đẳng vũ trụ.

7 - Bản thể linh giác tối cao, linh giác KHAI HÓA TỔ TIÊN, bản thể linh giác ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, và cũng chính bản thể đại đồng, độc lập, tự do, bình đẳng nầy trở thành bản thể CHÂN LÝ tối cao của sự sống, trở thành thiên luật tối cao vũ trụ, trở thành Thiên Ý của Đức Cha Trời. Sự sống tối cao vũ trụ chính là bản thể linh giác CỘI NGUỒN bản thể tối cao của tất cả sự sống. Bản thể KHAI HÓA TẠO LẬP LÊN TẤT CẢ. Bản thể tối cao lập lên tất cả, là bản thể hợp nhất bản thể ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.

8 - Bản thể đại đồng, độc lập, tự do, bình đẳng, là bản thể Cội Nguồn tối cao HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ, khi chưa khai hóa tạo lập vũ trụ.

9 - Bản thể linh giác tối cao HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ, khai hóa tạo lập vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên, đại thiên thế giới, các tầng TRỜI, các tầng ĐỊA PHỦ, TRẦN GIAN. Bốn cõi, Thiên hà, ngân hà, nhật nguyệt, tinh tú, muôn sanh linh sự sống, côn trùng, cỏ cây, cầm thú, cho đến con người, v.v… Thì bản thể HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ, Chuyển thành THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, cán cân CÔNG LÝ VŨ TRỤ.

10 - Bản thể linh giác TỔ TIÊN tối cao vũ trụ là bản Thể linh giác tối cao của sự TỰ NHIÊN, không ai sanh ra, cũng không mất đi, trường tồn bất diệt, trước sau như một, không có sự khởi đầu, không có sự kết thúc, không quá khứ chẳng vị lai, một bản thể như hư không bao trùm vũ trụ, bao trùm hoàn vũ, không đi không đến, tất cả sự sống đều nằm trong sự sống Đại Đạo tối cao nầy.

11 - Bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những như như thường còn, mà còn mãi mãi tột thế vô tận của vị lai, vì vậy danh từ NHƯ LAI TỔ TIÊN vẫn là danh từ khế hợp nhất.

12 - Bản thể linh giác khai hóa tổ tiên, bản thể BẤT SANH, BẤT DIỆT, BẤT CẤU, BẤT NHIỄM, BẤT TĂNG, BẤT GIẢM, KHÔNG SẮC, KHÔNG MÀU, KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ, Ý KHÔNG, THỨC KHÔNG, TÂM KHÔNG, TÁNH KHÔNG, TỰ NHIÊN TRONG SẠCH VÔ VI chính là bản thể Hiến tạng, Pháp tạng, Luật tạng, bản thể linh giác tối cao vũ trụ, linh giác ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.

13 - Vì thế nhân loại con người là CON CHÁU của Khai Hóa TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN cũng chính là hướng về CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, đi vào hợp nhất theo luật công bằng, theo luật bình đẳng, theo luật độc lập, theo luật tự do, theo luật tự nhiên tự thể của bản thể ĐẠI ĐỒNG HỢP NHẤT thể.

14 - Hướng về CỘI NGUỒN khác với hội nhập CỘI NGUỒN. Hướng về Cội Nguồn là hướng về công bằng, bình đẳng, hướng về độc lập tự do. Còn hội nhập Cội Nguồn là sự hội nhập Bọt nước hội nhập vào bản thể Nước, Bọt nước trở về là Nước, Linh thức trở thành Linh Giác, Thức tâm, Thức tánh, trở thành Chân tâm Chân tánh. Chân tâm chân tánh chính là TÂM KHÔNG, TÁNH KHÔNG, TRÍ KHÔNG, Ý KHÔNG, THỨC KHÔNG. LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, Cũng có nghĩa là LÀM CHỦ SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỐI CAO VŨ TRỤ.

15 - Bản thể linh giác tối cao TỔ TIÊN, ví như NƯỚC, còn linh THỨC, linh hồn muôn sinh linh sự sống, ví như BỌT NƯỚC. Cũng chính vì NƯỚC SANH RA BỌT NƯỚC, LINH GIÁC SANH RA LINH THỨC, CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, SANH RA THỨC TÂM THỨC TÁNH, nên nước – bọt nước, linh giác – linh thức, chân tâm chân tánh – thức tâm thức tánh, không khác nhau, đồng tánh thể, bản thể, NƯỚC CÓ những gì, thì BỌT NƯỚC cũng y như vậy, linh giác có những gì, thì linh thức cũng y như thế. Chân tâm chân tánh có những gì, thì thức tâm thức tánh cũng có y nhau, bản thể của NƯỚC, công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, thì bọt NƯỚC cũng có những đức tánh ấy, ẨN TÀNG TRONG BỌT NƯỚC.

16 - Đây chính là sự tương thông đồng nhất giữa bản thể NƯỚC và BỌT NƯỚC, tương thông giữa linh Giác TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, với LINH THỨC TIỂU LINH HỒN CON CHÁU.

17 - Bản thể linh giác, NƯỚC tối cao vũ trụ, bản thể đại đồng, công bằng, bình đẳng, độc lập tự do, Thì linh thể LINH THỨC BỌT NƯỚC, cũng có thể tánh của nước, thành chủng tánh của bọt nước, chủng tánh đại đồng, công bằng, bình đẳng, độc lập tự do.

18 - Nhân loại hướng về ĐẠI ĐỒNG, hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, chính là hướng về CỘI NGUỒN. Lần lần hội nhập Cội Nguồn theo Hiến Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng tối cao vũ trụ, ẨN TÀNG trong mỗi linh hồn con người.

19 - Đấu tranh giành lại sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TỰ CHỦ, TỰ DO, THEO HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, chính là sự đấu tranh chính nghĩa, khế hiệp lòng người, lòng trời, khế hiệp Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TỔ TIÊN, TRỜI, NGƯỜI, HỢP NHẤT.

20 - Nhân loại con người là con cháu của KHAI HÓA TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN chính là hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, và tiến tới hội nhập công bằng, hội nhập bình đẳng, hội nhập độc lập, hội nhập tự do, và tiến tới làm chủ Tối cao của sự CÔNG BẰNG, tối cao của sự BÌNH ĐẲNG, cũng như tối cao của sự TỰ CHỦ, ĐỘC LẬP, TỰ DO. Trở thành Nhân Quyền con người, Cao hơn nữa là Thiên quyền con người. Hiện nay nhân loại con người mới tiến hóa đến Nhân Quyền Dân Chủ, và sẽ tiến tới Thiên Quyền, Nhân Chủ. Tiến tới Thiên Quyền, Nhân Chủ có nghĩa là đã tiến tới Chủ Nghĩa Đại Đồng.

21 - Bản thể tối cao vũ trụ, bản thể linh giác TỔ TIÊN bản thể công bằng, độc lập, tự do, bình đẳng, nhưng khi Bản thể đã chuyển thể từ Linh Giác sang Linh Thức. Ví như TỪ NƯỚC chuyển sang BỌT NƯỚC, thì bản thể công bằng, bình đẳng, độc lập tự do từ NƯỚC, chuyển thành cái quyền của BỌT NƯỚC, những quyền thiêng liêng, quyền bất khả xâm Phạm, nói chung là Nhân quyền. Thiên Quyền con người.

22 - Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền ngôn luận, quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung những gì bản thể linh giác tối cao Đại Linh Hồn vũ trụ có, thì linh thức Tiểu Linh Hồn vũ trụ cũng có, trở thành những quyền cơ bản của mỗi linh hồn. NHÂN QUYỀN và THIÊN QUYỀN của mỗi con người, những quyền thiêng liêng quyển bất khả xâm phạm.

23 - Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, là bản thể HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, THIÊN TẠNG, MẬT TẠNG, đây chính là kho tàng tri kiến vô tận vũ trụ, mà mỗi Linh Hồn con người tiến hóa khai thác cho đến cuối cùng, tiến tới làm chủ, năm kho báu ấy.

24 - Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền cơ bản của mỗi con người, của mỗi dân tộc, những quyền thiêng liêng quyền bất khả xâm phạm, nhưng chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, đã vi phạm trắng trợn, quyền cơ bản của mỗi con người, quyền cơ bản của mỗi dân tộc, tước đoạt, cướp đoạt, những quyền thiêng liêng ấy, đi ngược lại công bằng, bình đẳng, công lý hóa công tạo hóa vũ trụ, không những họ đã đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, mà còn chính họ đã đi ngược lại những quyền cơ bản của chính họ, mà Tạo Hóa đã ban cho họ.

25 - Đây là một điều không thể chấp nhận được, và chính sự công bằng bình đẳng tự do của mỗi con người, của mỗi xã hội, đã bị tước đoạt. Sự tiến bộ nhân loại, cán cân công lý hóa công Tạo Hóa loại bỏ họ. Buộc độc tài độc trị trả lại những quyền cơ bản của con người.

26 - Trả lại những quyền cơ bản, mà Tổ Tiên quyền tạo hóa đã ban cho mỗi con người, mỗi dân tộc, là việc làm hợp lòng Người, hợp lòng Trời, hợp Thiên Luật, việc làm đầy Chính Nghĩa, đầy sáng suốt không còn sự sáng suốt nào hơn, vì không một ai chống lại nổi Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, nhất là sự phản kháng đấu tranh dâng cao đòi lại Quyền con người, lòng Dân đã hợp lòng Trời, thi không còn một thế lực nào chống đỡ được nữa.

27 - Bảo vệ quyền thiêng liêng con người Nhân Quyền, QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ QUYẾT, QUYỀN TỰ NGUYỆN, nói chung là 36 quyền chính và 72 quyền phụ là Những quyền bất khả xâm phạm. Nói chung là có tới 8 muôn 4 nghìn quyền, nhưng ở đây chỉ nêu lên một số quyền cơ bản, NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, cao hơn nữa là THIÊN QUYỀN. Bảo vệ quyền con người là việc làm cao cả, không có việc làm cao cả nào hơn.

Hết phần 1 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 1

PHẦN 2

KHAI LẬP VŨ TRỤ


1 - Bản thể Linh Giác tối cao, linh giác KHAI HÓA TỔ TIÊN, đại linh hồn vũ trụ, Phải mất 3 trăm 36 triệu năm, khai tạo THẦN LỰC ở Giai đoạn kiếp không, giai đoạn đại định, và kéo dài khai tạo THẦN LỰC VŨ TRỤ, 1 nghìn 8 triệu năm.

2 - Phải mất 3 trăm 36 triệu năm chuyển hóa THẦN LỰC VŨ TRỤ, khai tạo ra CHÂN KHÍ VŨ TRỤ. Thần lực chuyển thành chân khí. Thể lực chuyển thành thể hơi.

3 - Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa KHAI HÓA TỔ TIÊN mới chuyển hóa CHÂN KHÍ khai tạo ra thể LỎNG, NƯỚC.

4 - Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa TỔ TIÊN mới chuyển hóa THỂ LỎNG, NƯỚC khai tạo ra LỚP MÀU MỠ PHÙ SA, LỚP BỤI VŨ TRỤ, rồi từ lớp bụi màu mỡ nầy kết tụ thành ĐÁ rồi từ ĐÁ chuyển hóa thành ĐẤT, thể lỏng chuyển thành thể đặc.

5 - Từ thể nầy chuyển hóa khai tạo sang qua thể kia, Phải mất 20 lần chuyển hóa tăng giảm. Một lần chuyển hóa phải mất 16 triệu 800 nghìn năm.

6 - Chuyển hóa hết một thể THỂ KHÍ, THỂ HƠI HAY THỂ LỎNG, phải mất 3 trăm 36 triệu năm cho 20 lần chuyển hóa tăng giảm. Cứ 1 đợt chuyển hóa, lực già chuyển hóa ra khí, thành khí, phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, khí già chuyển hóa ra nước, thành nước, cũng y như vậy, phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, từ thể lỏng thoái hóa già cỗi chuyển sang thể đặc thành lớp bụi vũ trụ cũng phải mất một thời gian như trên, là 16 triệu 800 nghìn năm, cho một đợt chuyển hóa.

7 - THỂ LỰC, THỂ KHÍ, THỂ LỎNG, chuyển hóa sang thể khác, mỗi thể đều có 20 đợt già thoái hóa chuyển thể như thế, nên làm cho các thể dưới tăng lên hạ xuống, của một thể, cũng như sự tăng lên giảm Xuống của một đợt thoái hóa chuyển hóa, đây chính là nguyên nhân gây ra ĐẠI HỒNG THỦY, SÓNG THẦN VÀ ĐỘNG ĐẤT, cũng như hỏa địa, động Đất, núi lửa lần lượt xuất hiện khắp địa cầu năm châu Biển ở giai đoạn đầu kiếp giảm, và HỒNG THỦY, SÓNG THẦN, ĐỘNG ĐẤT, xuất hiện về sau càng nhiều, càng mạnh, cũng như mưa to gió lớn, càng về cuối tiểu kiếp, của kiếp giảm, Kiếp tăng của một tiểu kiếp là 8 triệu 400 nghìn năm, Kiếp giảm của một tiểu kiếp cũng y như thế 8 triệu 400 nghìn năm.

8 - KHAI HÓA TỔ TIÊN khai hóa tạo lập ra bốn thể, THỂ LỰC, THỂ KHÍ, THỂ LỎNG, THỂ ĐẶC, Kéo dài sự khai tạo ấy 1 nghìn 8 triệu năm, và phải mất 3 trăm 36 triệu năm để khai lập vũ trụ và Khí hỏa Đại xuất hiện thành ngũ đại.

9 - Thành lập tam thiên đại thiên thế giới, các TẦNG TRỜI. Thất sơn châu báu, năm non bảy núi cũng như bốn cõi TRẦN GIAN, và các TẦNG ĐỊA PHỦ, THIÊN HÀ, NGÂN HÀ, NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, sau cùng là bốn quả ĐỊA CẦU, tức là bốn cõi trần gian. (Xem Long Hoa Mật Tạng Kinh sẽ nói rõ hơn).

10 - Khai hóa TỔ TIÊN, phải mất thêm 16 triệu 800 Nghìn năm nữa, để cho bốn quả ĐỊA CẦU TRẦN GIAN, nguội đi ổn định tuần hoàn.

11 - Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa khai hóa màu xanh hình thành RONG RÊU, tiến hóa lên loài THẢO MỘC, vi trùng tiến hóa lên CÔN TRÙNG.

12 - Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa, để cho các loài CÔN TRÙNG, tiến hóa lên các loài BÒ SÁT, các loài CẦM – THÚ. Phải mất thêm 285 triệu 600 nghìn năm nữa, thì các loài BÒ SÁT, các loài CẦM – THÚ, mới tiến hóa đến đỉnh cao không còn tiến hóa được nữa.

13 - Phải mất thêm 75 triệu năm để cho các loài BÒ SÁT, các loài CẦM – THÚ, sát phạt ăn nuốt lẫn nhau Tiến hóa Linh Thức, Ý Căn, chủng tánh, đến khi không còn tiến hóa được nữa, thời gian trải qua 75 triệu năm, Ý căn Linh thức chủng tánh của các loài bò sát, cầm, thú, không tiến hóa được nữa, mà chỉ tăng thêm sự Hung dữ ác tánh mà thôi.

14 - Và cứ thế các loài bò sát, các loài cầm thú, sát phạt, ăn nuốt lẫn nhau, đầu thai qua lại, sự sát phạt ăn Nuốt lẫn nhau càng về sau càng khốc liệt, trải qua 600 nghìn năm nữa.

15 - Đến lúc nầy KHAI HÓA TỔ TIÊN, mới hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI. Cha Trời cốt RỒNG, Mẹ Trời cốt TIÊN, bay đến quả ĐỊA CẦU Nam Thiện Bộ Châu, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống, con người. Để cho các linh hồn, bò sát, cầm, thú, đầu thai vào loài người, dòng giống TIÊN RỒNG, tu luyện tiến hóa linh hồn tiến đến ý thức nhận thức, kết quả trí tuệ Trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN CHÚA, lên ngôi CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.

16 - Sự xuất hiện CHA TRỜI, ĐỊA MẪU chốn nhân gian, sanh con đẻ cái, đã đánh dấu mốc son lịch sử ra đời của nhân loại trần gian, và cũng từ đây địa cầu NAM THIỆN BỘ CHÂU đã có nhân loại con người sanh sống, Ông Bà Tổ Tổ Tổ, đầu tiên của nhân loại con người.

Hết phần 2 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 1

PHẦN 3

KIẾP SỐ


1 - KHAI HÓA TỔ TIÊN, khai tạo lập lên bốn quả ĐỊA CẦU, trần gian, phải trải qua bốn chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH – TRỤ – HOẠI – KHÔNG.

2 - Kiếp thành, có 20 tiểu kiếp, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, cũng vậy, mỗi kiếp đều có 20 tiểu kiếp. Tổng cộng một chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG, là 80 tiểu kiếp, 80 lần tăng, 80 lần giảm. Một tiểu kiếp là 16 triệu 800 nghìn năm, 1 lần tăng là 8 triệu 400 nghìn năm, một lần giảm cũng vậy 8 triệu 400 nghìn năm.

3 - Ở kiếp THÀNH, có 20 tiểu kiếp, 20 lần tăng 20 lần giảm kéo dài 3 trăm 36 triệu năm, ở kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không cũng như vậy.

4 - Bốn kiếp cộng lại thành 1 nghìn 3 trăm 44 triệu năm (một đại kiếp).

5 - Nhưng tuổi thọ của quả ĐỊA CẦU, chỉ tính từ kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, là 1 nghìn 8 triệu năm. Tuổi thọ bốn quả địa cầu ngang nhau.

6 - Sự sanh sôi nảy nở sự sống, rong rêu, côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, kéo dài hàng tiểu tiểu kiếp. Con người ra đời ở vào kiếp trụ, giữa tiểu kiếp thứ 5 của kiếp trụ.

Hết phần 3 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 1

PHẦN 4

DÃY NÚI LONG HOA, ĐỊA LONG VŨ TRỤ


1 - Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm giữa tiểu kiếp thứ 5 (kiếp trụ), thời ấy là thời kỳ đỉnh cao của chánh khí tiên thiên, nên các tầng trời, trần gian, các tầng địa phủ đều tương thông, thuận lợi cho con người ra đời, vì ở vào giai đoạn nầy là giai đoạn đỉnh cao của chánh khí tiên thiên, nên tuổi thọ CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, SANH LINH VẠN VẬT, tuổi thọ rất cao sống lâu vô kể.

2 - Ở vào thời kỳ ấy ở PHƯƠNG ĐÔNG quả địa cầu có một dãy núi, cao, to, dài, rộng, lớn, vô cùng lượng hình chữ S hàng nghìn nghìn dặm.

3 - Lưng chừng dãy núi quanh năm tuyết phủ, che lấp hết thảy những ngọn núi kỳ vĩ, những đỉnh núi cao chót vót, thi nhau chạy dài NAM – BẮC. Trên không trung nhìn xuống thì đó là một con RỒNG, ĐỊA LONG KHỔNG LỒ, đang lượn mình bay về vũ trụ.

4 - Cảnh quan nhộn nhịp, chim muông, vạn thú, lúc nhúc khắp nơi, đông vô số, nhiều vô biên, không Thể tính đếm, không thể luận bàn cho hết được. Phần nhiều muôn loài CẦM, THÚ đều có pháp thuật thần thông, sự đi đi lại lại kiếm ăn của các loài thần cầm, thần thú, thường gây lên những cơn gió lốc, làm cây cối ngã đổ ầm ầm. Lại thêm loài RỒNG đánh nhau với loài QUỈ thường gây ra dông bão dữ dội. Nhất là loài rồng đánh nhau, với MỘC QUỈ, HỒ QUỈ, NGƯ QUỈ, tạo ra cảnh mù trời mịt đất chết chóc ghê hồn.

5 - Dãy núi Long Hoa Địa Long Trái Đất, hình chữ S, Không những cao chót vót, mà còn dài xa thăm thẳm rộng lớn vô cùng, bao gồm ba nước, LÀO, CAMPUCHIA, VIỆT NAM, VÂN NAM TRUNG QUỐC, hình thể như một con RỒNG vươn mình bay về vũ trụ.

6 - Chân núi ở phía ĐÔNG của dãy núi, rộng xa dài thăm thẳm, giáp liền với các ĐẢO HẢI NAM, HOÀNG SA, TRƯỜNG SA ngày nay.

7 - Chân núi ở phía TÂY của dãy núi, dài rộng xa thăm thẳm giáp liền MEGUITAVOI, NAMTU, MIKINA, bao gồm THÁI LAN, MIẾN ĐIỆN.

8 - Chân núi ở phía NAM của dãy núi dài, rộng xa thăm thẳm, Giáp liền MALAYXIA.

9 - Chân núi ở phía BẮC của dãy núi dài, rộng, xa thăm thẳm, giáp liền tới sông TRƯỜNG GIANG, bao hàm hầu hết Giang Nam Lãnh Nam Trung quốc.

10 - Một dãy núi, dài, rộng, cao, to, vô cùng kinh khiếp, cộng thêm chân núi bốn phía xung quanh bao trùm nhiều lãnh địa rộng lớn như đã kể trên. Chưa hết, còn có bảy dãy núi khác nữa, bao bọc xa Gần, nói chung là bảy nước láng giềng xa gần ĐÔNG NAM Á hiện nay.

11 - Dãy núi Long Hoa không những, dài, rộng, cao to lớn như đã nói trên, hình thể như một con rồng vươn mình bay lên hư không vũ trụ, mà còn phát ra ánh sáng nhất là khúc giữa của Dãy núi.

12 - Vì khúc giữa của dãy núi, nằm sâu dưới lòng núi, có một khoảng trống chạy dài uốn lượn theo dãy núi hơn nghìn dặm, chứa đầy linh khí, tinh khí Linh cốt Địa Long hết sức hiếm quí, dãy núi vì thế mà phát sáng.

13 - Trên khắp những đỉnh núi chạy dài Nam Bắc tuyết phủ quanh năm tạo ra nguồn nước bất tận, tuôn chảy xuống chân núi, làm cho sự sống càng sanh sôi nẩy nở, côn trùng, thảo, mộc, bò sát, cầm, thú, càng lúc càng nhiều càng đông.

14 - Với con mắt THẦN THÁNH thì nhìn thấy rõ Chân núi, lưng chừng núi, đỉnh núi, lồ lộ hiện ra vô số hang động, những màng che trắng xóa thác nước, vừa kín vừa hở, làm cho cửa động tăng thêm sự huyền bí.

15 - Quan cảnh dãy núi không những sắc màu sặc sỡ, mà còn nhộn nhịp, náo nhiệt, bởi cỏ cây hoa Lá, chim muôn vạn thú vô số kể, vô tận vô biên. Nhìn màu xanh cây cao bóng cả tàng tán tròn xoe chen chúc lẫn nhau bạt ngàn vô tận, mây nhìn cảnh, cảnh nhìn mây, hoa đua sắc, sắc đua chen gió luôn choáng ngộp lượn quanh chẳng dừng, đèo mây lớp lớp trùng trùng, núi non xuân hội vạn nghìn sắc hoa.

16 - Dãy núi Long Hoa không những đẹp hơn tranh vẽ, bốn bên chân núi rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn trải dài vô tận, Mà cảnh quan vạn hội sặc sỡ muôn sắc vạn màu chẳng khác gì nghìn vạn nét xuân, sông suối quanh co trong vắt uốn lượn, gương hồ, mây trời thu gọn, xuân, hạ, thu, đông, chuyển vận xây.

17 - Thời tiết ở bốn phía chân núi, chuyển vận theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Khi chân núi phía BẮC khí hậu lạnh mưa to gió lớn lụt lội, thì ngược lại chân núi ở phía NAM lại là mùa nắng ấm.

18 - Chân núi phía TÂY chuyển mình lạnh lẽo, thì chân núi phía ĐÔNG lại đi vào mùa nắng ấm áp khô ráo, có thể nói lãnh địa dãy núi Long Hoa là vùng đất thánh, lãnh địa đất trời, tinh hoa thu gọn càn khôn.

19 - VÔ CỰC – THÁI CỰC – LƯỠNG NGHI – ÂM, DƯƠNG – TỨ TƯỢNG – NGŨ HÀNH – BÁT QUÁI – THIÊN CAN – ĐỊA CHI – HÀO QUẺ, không thiếu, biến hóa vô cùng, linh ứng nhất Trái Đất. Trung tâm của dãy núi Long Hoa, linh khí, tinh khí, linh cốt Địa Long tỏa sáng hiện lên ẤN – BÚT, kỳ bí lạ lùng. Địa Long Vũ Trụ nơi linh thiêng nhất của quả địa cầu, nơi con người trần gian ra đời, và đúng như vậy.

Hết phần 4 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 1

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 1

PHẦN 5

CHA TRỜI – ĐỊA MẪU XUẤT HIỆN

(LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ)


1 - Lúc bấy giờ từ nơi hư không trung tâm vũ trụ, ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, thấy muôn loài, bò sát, cầm thú, sát phạt ăn nuốt lẫn nhau, không còn tiến hóa được nữa, lẩn quẩn đầu thai qua lại ở mãi loài bò sát, thú, cầm, với cái tánh ngu si, mê muội, của chúng ngự mãi linh hồn của chúng, làm tăng tánh dã thú ác độc man dại, ăn nuốt lẫn nhau càng thêm ghê rợn, KHAI HÓA TỔ TIÊN nhìn thấy chúng như thế mà thương.

2 - Tổ Tiên nhìn về vũ trụ nghĩ rằng, giang san của ta rộng lớn thế nầy, không người cai quản, với tánh ngu si của muôn loài vạn vật BÒ SÁT, CẦM, THÚ, Thì chúng khó mong làm chủ được vũ trụ, Nói chi đến chuyện linh hồn chúng nó giác ngộ trở về với Cội với Nguồn.

3 - Chúng mãi mãi ở lớp bò sát, thú cầm, rồi đọa lạc trở lại CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, Thật ra mà nói linh hồn của chúng, cũng chính là linh hồn của ta, linh hồn của ta ví như NƯỚC, còn linh hồn của chúng ví như BỌT NƯỚC, linh hồn của ta là ĐẠI LINH HỒN, linh hồn của chúng là TIỂU LINH HỒN, TA SỐNG THEO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, còn chúng sống theo THỨC TÂM THỨC TÁNH. Ta là linh giác, Chúng là linh thức, linh hồn của Chúng, linh hồn của Ta tuy hai mà một, tuy một mà hai, nước và bọt nước, một chân, một giả, nhưng trong giả có chân, trong thức tánh có chân tánh, chân tánh là Cội Nguồn của thức tánh, Linh Giác là Cội Nguồn của Linh Thức, nước là Cội Nguồn của bọt nước.

4 - NƯỚC chỉ có một, nhưng bọt nước thì hằng hà sa số, vô lượng vô biên, ĐẠI LINH HỒN thì chỉ có một, nhưng Tiểu Linh Hồn thì vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn cho hết được. Cũng như Chân Tâm Chân Tánh thì chỉ có một nhưng Thức Tâm Thức Tánh thì vô lượng vô biên, dù trải qua vô lượng vô biên ức kiếp cũng không thể nào tính đếm hay luận bàn cho hết được.

5 - Tiểu Linh Hồn khắp các sự sống, Tiểu Linh Hồn là do Đại Linh Hồn ta tạo ra, ví như nước chuyển thể thành bọt nước. Tiểu Linh Hồn do Đại Linh Hồn sanh ra nhưng chúng quá ngu si, chúng không bao giờ tìm thấy Cội Nguồn của chúng, tức là Đại Linh Hồn vũ Trụ. Vì sao lại như thế? Vì khi KHAI HÓA TỔ TIÊN thành lập xong vũ trụ, tam thiên, đại thiên thế giới, các tầng trời, các tầng địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn quả địa cầu trần gian, thì TỔ TIÊN đã cạn kiệt thần lực đi vào giấc ngủ Vô Minh sâu vào đai định, không còn kiểm soát bản thể linh giác được nữa, pháp thân Linh Giác TỔ TIẾN tiếp xúc với vật chất liền phản tỉnh trực giác, chuyển thành Linh Thức, tức là Linh Hồn của muôn sanh linh cùng vạn vật. Từ Đại Linh Hồn vũ trụ sanh khởi ra vô số vô lượng vô biên Tiểu Linh Hồn vũ trụ, mà không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cho đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp cùng vũ trụ tính đếm cả trăm nghìn kiếp cũng không thể nào đếm hết Tiểu Linh Hồn được.

6 - Tiểu Linh Hồn sanh ra liền bám lấy vật chất, ưa thích vật chất thành tính chất di căn chuyển thành di truyền, bước đầu đi vào sự sống của loài rong rêu, và tiến hóa mãi tiến lên sự sống của các loài BÒ SÁT, THÚ, CẦM, và không còn tiến hóa được nữa.

7 - Tiểu Linh Hồn của muôn loài vạn vật sanh ra ở vào giai đoạn VÔ MINH, khi Tổ Tiên đã đi vào giấc ngủ, không kiểm soát được pháp thân Linh Giác của mình, nên Linh Thức tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật cũng đi vào tối mê, không thể nào nhận biết được Nguồn Cội của chính mình, mãi mãi trôi lăn trong vòng sanh tử, hết kiếp nầy sang kiếp khác vô tận vô biên, ví như Bọt nước u mê, thì không bao giờ chúng hiểu chúng từ Nước sanh ra. TỔ TIÊN nhìn thấy linh hồn BÒ SÁT, LINH HỒN CẦM, THÚ, cứ mãi trôi lăng trong sanh tử, đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau, ác tính khởi sanh như non như núi, xung đột tàn sát khốc liệt, và cũng hiểu rõ chúng không còn tiến hóa được nữa, và chúng mãi mãi không bao giờ tìm thấy được Cội Nguồn của chúng, đồng nghĩa là mãi mãi trôi lăng trong sanh tử, khốn khổ vô cùng, chúng vĩnh viễn ở mãi Thú, Cầm Bò Sát, ăn nuốt lẫn nhau, và đọa lạc trở về loài cây cỏ.

8 - Nên KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, mới hiện thân ra con người, tức là ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, một nam một nữ, cốt cách TIÊN RỒNG, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, với những mục đích như sau:

* - Là để cho Linh Hồn các loài Bò Sát, Cầm, Thú, đầu thai làm người.

* - Nhờ thể xác con người, thể xác cao cấp thể xác tiểu thiên vũ trụ, nên Tiểu Linh Hồn tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ.

* - Thay thế TỔ TIÊN, cai quản điều hành vũ trụ, lúc Tổ Tiên ngủ đi vào đại định. Cũng như lúc Tổ Tiên thức.

* - Cứu khổ cứu nạn nhân loại còn ở cảnh giới VÔ MINH, đọa lạc luân hồi, khốn khổ, điều hành nhân loại theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, hiệp theo bộ máy huyền cơ tuần hoàn theo Luật Tự Nhiên tiến hóa xây chuyển vũ trụ.

* - Thay thế TỔ TIÊN lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, ban hành HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG, VŨ TRỤ

* - Duy trì Hiến Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Mật Tạng, Thiên Tạng vũ trụ.

* - Bảo vệ CÔNG LÝ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, Vũ trụ, công bằng, bình đẳng, xã hội, bảo vệ QUYỀN THIÊNG LIÊNG con người, những quyền mà TỔ TIÊN đã chuyển thể sang con cháu nhân loại con người, những quyền bất khả xâm phạm. Nhân Quyền Thiên Quyền.

* - Phát minh khoa học, toàn năng toàn giác, khoa học vũ trụ, khoa học tinh thần, khoa học vật chất, phục vụ cho đời sống cho VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA.

* - Hướng về Cội Nguồn, trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn. Tiểu Linh Hồn hội nhập Đại Linh Hồn, bọt nước hội nhập nước, thức tâm thức tánh hội nhập chân tâm chân tánh, vào cảnh giới thật tướng thật tánh vũ trụ, như như ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG.

* - HIỆN THÂN TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC, lập ra vô lượng vô biên phương tiện, tùy bệnh cắt thuốc, Độ tận chúng sinh đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

9 - Sự hiện thân của ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, thành ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, không những lưu truyền thể xác con người, thể xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, để cho Tiểu Linh Hồn tiến hóa ý thức nhận thức đỉnh cao tiến tới làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ. Mà còn làm theo di chí thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, Sự hiện thân của tổ tiên lưu truyền loài người có nhiều mục đích như đã nói trên.

10 - Điều đáng nói ở đây, TỔ TIÊN hiện thân ra đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bằng cách nào, khi bản thể pháp thân Linh Giác Tổ Tiên là pháp thân linh giác Vô Vi không có tướng hình. Để hiểu rõ điều đó chúng ta xem những lời kinh sau đây.

11 - TỔ TIÊN muốn hiện thân ra Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu Mẹ Trời. Tổ Tiên phải dùng đến ý niệm Thần Thông qua thần lực. Tóm thâu, tiên thiên chơn dương tinh hoa vũ trụ, giống như lực nam châm hút lấy, sắt, thép, kẽm, chì, mà không cần dùng đến tay, chân, gì cả, TỔ TIÊN dùng ý niệm Thần Thông qua thần lực, tóm thâu tiên thiên CHƠN DƯƠNG tinh hoa vũ trụ, hiện thân ra Đức Cha Trời 32 Tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Rồng hào quang rực rỡ.

12 - TỔ TIÊN lại tiếp tục dùng ý niệm tóm thâu tiên thiên CHƠN ÂM, tinh hoa vũ trụ, hiện thân ra Đức Mẹ Trời, Địa Mẫu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Tiên hào quang rực rỡ.

13 - Sự hiện thân của TỔ TIÊN, làm cho không gian bỗng sáng rực, như báo hiệu ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU xuất hiện ra đời, chuẩn bị cho cuộc hành trình sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người.

14 - Và đúng thế từ nơi hư không vũ trụ hai đấng TIÊN RỒNG CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, cùng bay xuống quả địa cầu Nam Thiện Bộ Châu làm nơi sanh con đẻ cái. CHA TRỜI, MẸ TRỜI từ từ hạ chân xuống dãy núi Long Hoa, Địa Long trái đất, làm cho quả địa cầu rung động mạnh chim muôn vạn thú kinh hoàng hoảng sợ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên bầu trời mây thường biến mất mây ngũ sắc xuất hiện lũ lượt kéo đến, hư không vốn rực rỡ bởi hào quang của Cha Trời Mẹ Trời, giờ lại thêm mây ngũ sắc trùng trùng kéo đến chầu Đức Cha Trời, Mẹ Trời, làm cho quan cảnh không gian vốn đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ, dưới mặt đất những cây cối khô héo lâu ngày bỗng đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái, khắp nơi khắp chốn khắp địa cầu năm châu bốn biển, muôn màu muôn sắc thi nhau đua nở, xuân trời xuân đất, xuân sự sống trỗi lên lời ca bất tử, sông suối những nơi khô cạn nguồn mạch trở nên sung túc róc rách tuôn ra thấm nhuần mặt đất, bầu trời mát mẻ trong xanh, nhật, nguyệt, tinh tú, thi nhau tỏa sáng, dưới đất trên không PHỤNG HOÀNG nhảy múa, RỒNG THIÊN uốn khúc múa đầu, múa bụng, ngúc ngoắc múa đuôi, 8 muôn 4 nghìn loài đua nhau vào vũ hội, tiếng hát ca vang động chín tầng mây.

15 - Muôn đạo hào quang rực rỡ phát tỏa ra từ Cha Trời, Mẹ Trời, mang theo mùi hương thơm ngát, muôn loài vạn vật, bò sát, cầm, thú, khắp nơi khắp chốn, hít lấy hương trời thì không còn đói khát, linh hồn phấn chấn, thể xác nhẹ bổng như muốn bay lên cõi hư không.

16 - Dãy núi Long Hoa giờ đây chuyển mình khác hẳn kể từ khi Cha Trời, Mẹ Trời đáp xuống dãy núi Long Hoa. Với thân hình to lớn Cha Trời, Mẹ Trời, đáp xuống dãy núi Long Hoa làm cho quả địa cầu rung rinh chấn động mạnh. Chim muôn vạn thú vô cùng hoảng sợ, Cha Trời, Mẹ Trời, liền thâu nhỏ thân hình lại chỉ còn độ vài ba mươi trượng mà thôi.

17 - Để sanh ra con cái nhân loại trần gian, Mẹ Trời ĐỊA MẪU ÂU CƠ, liền gồm thâu khí ngũ địa, KIM MỘC – THỦY – HỎA – THỔ, luân chuyển bốn phương ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG và THỔ KHÍ LINH CỐT. Nằm sâu dưới dãy núi Long Hoa. Tạo thành phôi thai, trăm trứng, cùng chung trong một bọc, trong bụng mẹ ĐỊA MẪU ÂU CƠ, hai chữ ĐỒNG BÀO cũng từ đây ra đời.

18 - Dãy núi LONG HOA, hình rồng dãy núi của sự hội tụ tinh hoa trời đất, hàng triệu triệu năm, VÔ CỰC, THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, ÂM, DƯƠNG, gồm đủ TỨ TƯỢNG ứng đầy, BÁT QUÁI chuyển xây, NGŨ HÀNH, ĐỊA CHI không thiếu, MỘT TRĂM CHI KHÍ, trấn khắp ngũ phương ĐÔNG, TÂY, NAM. BẮC, TRUNG ƯƠNG, THƯỢNG HẠ

19 - ĐỊA MẪU ÂU CƠ, tóm thâu tinh hoa trăm chi khí ngũ địa khắp địa cầu, cũng như tinh hoa khí ngũ địa của dãy núi Long Hoa, kết thành phôi thai trăm trứng, trong một bọc lớn, BỌC ÂU CƠ, ứng hiệp năm màu da khác nhau.

KIM trứng da bọc TRẮNG.

MỘC trứng da bọc CHÀM.

THỦY trứng da bọc ĐEN.

HỎA trứng da bọc ĐỎ.

THỔ trứng da bọc VÀNG.

20 - Sự hình thành phôi thai, dưỡng nuôi BÀO THAI phải trải qua một thời gian khá lâu theo luật tự nhiên ở vào giai đoạn đỉnh cao của tuổi thọ, giữa tiểu kiếp thứ năm.

21 - Con người sanh ra trung bình thọ 60 nghìn tuổi, thọ 80 nghìn tuổi, yểu 40 nghìn tuổi, đại thọ 100 nghìn tuổi.

22 - Nên ĐỨC MẸ ÂU CƠ phải mang thai đến 9 năm 9 tháng 10 ngày thì mới khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái.

23 - Biết mình không còn bao lâu nữa là đến ngày khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái, nhân loại con người trần gian ra đời, ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI, nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng: Nầy Ông, giờ thì đến lượt ông. Ông hãy gọi muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, đến để chúng nó đầu thai làm con người, làm con của chúng ta.

24 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nghe ĐỊA MẪU ÂU CƠ nó thế tức thời từ nơi cửa miệng LONG HOA CHA TRỜI, trùng trùng điệp điệp lớp lớp hào quang tua tủa phóng ra, không những vô cùng đẹp mắt mà phát ra vô lượng vô biên âm thanh vi diệu, truyền xa đến tận chân trời góc bể, hang cùng ngõ hẻm khắp quả địa cầu.

25 - Chim muông, vạn thú, bò sát, những con chúa tể đầu đàn, nghe được âm thanh vi diệu ấy, liền cấp tốc Lên đường đến nơi Cha Trời đang gọi.

26 - Lúc bấy giờ - trên không trung, trung tâm dãy núi Long Hoa, xa gần lớp lớp mây ngũ sắc, biến thành vô số vô biên cây báu khổng lồ, đất đai bằng phẳng, Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp mặt địa cầu, loài ở động ở hang, loài ở rừng ở núi, loài ở cây ở đất, loài ở sông ở biển, loài ở tuyết ở lửa, những con đầu đàn chúa tể, thi nhau bay đến dãy núi Long Hoa rợp trời rợp đất, chúng bay đến chỗ CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lớp hạ xuống mặt đất báu, lớp trên cây báu, lớp ở trên không, đông vô số, nhiều vô biên không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được. Các chúa tể của các loài BÒ SÁT, CẦM, THÚ, hầu hết đều có pháp thuật thần thông, nhìn thấy hai đấng TIÊN RỒNG, không những thân hình vô cùng cao lớn, hào quang rực rỡ, xinh đẹp hiền lành càng nhìn càng ưa càng mến, có con bạo dạng đến gần để nhìn cho rõ.

27 - Nhất là loài RỒNG, loài PHỤNG, loài KHỔNG TƯỚC, loài KỲ LÂN, loài VOI, loài HỔ – SƯ TỬ, loài NGỰA, TRÂU, DÊ, CHÓ, MÈO...

28 - ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy chúa tể của muôn loài đến đông đủ, tức thời toàn thân của Địa Mẫu Âu Cơ Mẹ Trời lan tỏa vô lượng mùi hương tuôn ra cùng khắp, muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, chỉ cần hít vào một ít không những hết đói khát cả tháng cả năm, thần lực tăng lên gấp trăm gấp nghìn, mà linh hồn cũng minh mẫn sáng suốt lạ thường nhạy cảm vô biên.

29 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, thấy chúng nó đã hít, HUỆ HƯƠNG, TRÍ HƯƠNG, GIÁC HƯƠNG, GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG, THIỆN HƯƠNG, DŨNG HƯƠNG, TÍN HƯƠNG, NGHĨA HƯƠNG, HIẾU HƯƠNG, TRUNG HƯƠNG, LỄ HƯƠNG, TẤN HƯƠNG, NHẪN HƯƠNG, NHỊN HƯƠNG, NHỤC HƯƠNG, HỈ HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, BI HƯƠNG, ĐỨC HƯƠNG, LẠC HƯƠNG, KHIÊM HƯƠNG, HÒA HƯƠNG, AN HƯƠNG. Từ pháp thân Địa Mẫu phát ra, 8 muôn 4 nghìn hương tánh tạng đức, diệu dụng nói sao cho hết nói sao cho cùng, tức thời từ trong miệng ĐỨC CHA TRỜI phát ra trăm nghìn muôn ức hào quang phát ra vô lượng âm thanh khác nhau, cùng một lúc thuyết giáo nói chuyện với muôn nghìn chủng loại CẦM THÚ, BÒ SÁT, khai ngộ ý thức nhận thức của chúng, làm cho ý thức nhận thức của chúng tiến hóa nhanh chóng rút ngắn thời gian tiến hóa tu luyện, hơn muôn vạn ức kiếp như số vi trần. Chỉ có CHA TRỜI, MẸ TRỜI mới làm nổi việc đó, còn tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không ai có thể làm được.

Khám phá bị mật về Cội Nguồn chủ nghĩa Đại Đồng bí ẩn của Tạo Hóa. Chỉ cần xem qua một phần, thì cũng đã tiêu tan tai họa. Trí huệ khai mở chuyển đổi số mạng các bạn và may mắn sẽ đến với các bạn, những chuyện lạ xảy ra trong cuộc đời bạn, nếu bạn đầy đủ đức tin.

Hết phần 5 chương 1

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 2

PHẦN 1

LỜI TRUYỀN DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI


1 - Hỡi các loài chúa tể các loài CẦM, THÚ, các loài BÒ SÁT, Ta đây là ĐẤNG CHÚA VŨ TRỤ, Đấng Chúa Trời, đấng tạo lập lên tất cả, nay ta gọi các ngươi đến đây, là để nói rõ các ngươi từ đâu có ra, để các ngươi hiểu các ngươi biết đường về, thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh ngu si khốn khổ, đần độn đọa đày triền miên không biết đến bao giờ mới hết có thể nói là mãi mãi.

2 - Khi xưa ta khai hóa tạo lập tứ đại vũ trụ tạo ra LỰC, KHÍ, NƯỚC, ĐẤT, chuyển vận khai tạo lục đại: lực, khí, đất, nước, gió, lửa.

3 - Khai tạo thành lập tam thiên đại thiên thế giới, ba cõi vật chất, CÁC TẦNG TRỜI, bốn cõi TRẦN GIAN, CÁC TẦNG ĐỊA PHỦ, ba giới LINH HỒN là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khi ta khai tạo ra thiên hà, ngân hà, nhật nguyệt tinh tú, thì ta đã kiệt sức, đi vào giấc ngủ say, nên bản thể LINH GIÁC CỦA TA VÀO CẢNH GIỚI VÔ MINH. Có nghĩa là ta đã quên hết theo giấc ngủ say chỉ còn bốn đức tánh tự nhiên, Thấy – Nghe – Hay – Biết khắp cùng.

4 - Ta có cái tánh đặc biệt, khi Ta thức thì bản thể pháp thân linh giác của Ta tự nó QUANG MINH, nhưng khi Ta đi vào giấc ngủ vô thức thì tự nó VÔ MINH, nhưng bốn đức tánh Thấy – Nghe – Hay – Biết vẫn còn. Và chính sự vô minh nầy cộng với cái tánh thấy nghe hay biết của Ta, phản tỉnh trực giác khởi sanh Linh Thức Vô Minh xâm nhập vào thế giới vật chất, bám lấy vật chất, khởi niệm tạo ra ý niệm di căn tính chất, ưa ái mến thích tạo ra bản chất di truyền, từ đó sự sống rong rêu ra đời, thu hút tinh hoa tứ đại vật chất vũ trụ, kết tinh sự sống, tiến hóa lên loài cỏ cây, thu hút tinh hoa trời đất, kết hoa kết trái, TINH, KHÍ, THẦN hiệp nhất kết cấu chuyển hóa, tạo ra sự sống vi khuẩn vi trùng, tiến hóa lên CÔN TRÙNG, tiến hóa lên BÒ SÁT, CẦM, THÚ, linh thức vô minh ấy chính là linh hồn các ngươi bây giờ. Và đến đây Linh Hồn các ngươi không còn tiến hóa được nữa, vì thân xác của các ngươi chỉ xác thân xác. Bò sát, cầm, thú, thân xác tầm thường kết cấu não bộ tầm thường, không thể nào tiến hóa lên cao được nữa, mà phải đổi xác, chuyển hồn xác người hồn người, cuộc sống đứng thẳng, rời bỏ xác thú hồn thú, bốn chân, hai cẳng cuộc sống thân ngang, xác thân con người thân xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, vũ trụ thu nhỏ, tương thông hết thảy trời đất vạn vật vũ trụ, khối óc con người giúp cho linh hồn con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng tìm ra Cội Nguồn của chính mình.

5 - Các ngươi nên biết, ta là Đại Linh Hồn, còn các ngươi là Tiểu Linh Hồn, tiểu linh hồn từ đại linh hồn khởi sanh ra. Đại Linh Hồn của Ta trường sanh bất tử không bao giờ mất đi. Vũ Trụ nầy mất đi Ta lập lên vũ trụ mới. Và Ta đã lập lên vô số vô biên vũ trụ như thế nhưng Đại Linh Hồn Ta vẫn còn sờ sờ. Tiểu Linh Hồn các ngươi cũng vậy trường sanh bất tử không bao giờ mất đi. Vì tiểu linh hồn các ngươi cũng chính là Đại Linh Hồn của Ta. Ví như Nước tạo ra Bọt nước. Bọt nước cùng Nước không khác nhau. Nhưng khác nhau Linh Hồn của Ta là LINH GIÁC. Linh Hồn của các ngươi là LINH THỨC. Tuy linh hồn các ngươi đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử, vũ trụ nầy mất đi vũ trụ khác sanh ra nhưng linh hồn các ngươi vẫn không hề thay đổi, không cấu nhiễm vật chất trước sau vẫn trong sạch, chỉ vì vô minh che lấp Cái Biết các ngươi nên không nhận ra Linh Thức Vô Vi các ngươi đó thôi. Tiểu Linh Hồn các ngươi khởi sanh ra từ Đại Linh Hồn của ta, nhưng tiểu linh hồn các ngươi không hề biết được điều đó, bởi gì linh hồn các ngươi sanh ra mang theo VÔ MINH đang say ngủ ấy của ta Linh Thức Vô Minh. Nên linh hồn các ngươi không những mê muội mà con ngu si đần độn, cũng bởi cái tánh mê muội ngu si đần độn nầy, dẫn dắt các ngươi lạc vào con đường cấu xé ăn nuốt lẫn nhau và mãi mãi sống trong kinh hãi, khốn khổ, dục vọng điên cuồng. Không những các ngươi khốn khổ trong cuộc sống sát phạt, ăn nuốt lẫn nhau, mà còn khốn khổ trong sanh tử luân hồi đọa lạc hết loài nầy sang loài khác, luân hồi khắp nẻo, khắp nơi khắp chốn. Vô tận vô biên vũ trụ nầy hủy hoại vũ trụ khác ra đời các ngươi vẫn tiếp tục đọa lạc mãi mãi trong khốn khổ.

6 - Không những thế các ngươi lại phải khốn khổ trước sức mạnh vũ trụ, cũng như sự luân chuyển tiến hóa vũ trụ, Tiểu Linh Hồn các ngươi ví như là BỌT NƯỚC, đại linh hồn của ta ví như là NƯỚC, Nước và Bọt nước như CHA với CON, NAM với MÔ, THÁNH với THẦN, A với MEN TUY HAI MÀ MỘT, TUY MỘT MÀ HAI. Đồng bản thể, đồng tánh thể, chỉ khác ở Bọt nước và Nước, Linh Giác và Linh Thức, Chân Tánh và Thức Tánh mà thôi.

7 - Các ngươi nên biết, NƯỚC KHÔNG xa rời BỌT NƯỚC, ĐẠI LINH HỒN không xa rời TIỂU LINH HỒN, các ngươi nghĩ gì, làm gì Ta đều thấy rõ, các ngươi khốn khổ ta cũng chẳng vui chi, linh hồn các ngươi đang sanh sống trong bản thể linh giác vũ trụ. Đại linh hồn của ta, như loài cá sống trong biển ĐẠI DƯƠNG, cá nghĩ gì, cá làm gì, thì đại dương thấy nghe, hay, biết, rõ ràng dù đó là việc làm mảy lông sợi tóc của cá, các ngươi cũng thế, các ngươi nghĩ gì làm gì, dù là mảy lông sợi tóc, dù là trải qua vô lượng vô biên số kiếp, ta vẫn THẤY, vẫn NGHE, vẫn HAY, vẫn BIẾT rõ ràng. Thân xác của các ngươi chỉ là thân xác, cầm, thú, bò sát, đã thấp kém, mà não bộ cũng thấp kém, không còn tiến hóa lên được nữa, mà linh hồn các ngươi cũng chỉ là linh hồn cầm, thú, bò sát, linh hồn ngu si đần độn ăn nuốt lẫn nhau khổ mãi không ngừng.

8 - Các ngươi nên nhân cơ hội nầy, xả bỏ thân xác cầm, thú, bò sát, linh hồn đầu thai vào loài Người, làm con của Ta, con của TRỜI, không những các ngươi có một thể xác cao cấp, thể xác tiểu thiên vũ trụ, bộ não tiểu thiên vũ trụ, linh hồn cầm, thú, bò sát, đã trở thành linh hồn con Người.

9 - Khi các ngươi đã là con của Ta, không những linh hồn các ngươi tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, trí huệ vô tận vô biên, nhờ vào thân xác con Người, các ngươi trở nên khôn ngoan hơn muôn loài Cầm Thú, Bò Sát, sức mạnh con Người chính là sự khôn ngoan nầy các loài bò sát, cầm thú không thể nào theo kịp. Các ngươi sẽ thống soái muôn loài vạn vật, tiến tới làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ. Không những các ngươi thoát khỏi loài thú, cầm, bò sát, mà con thoát khỏi sự ngu si đần độn, làm con của Ta, dòng giống TIÊN RỒNG, dòng giống uy linh tối thượng. Các ngươi sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa. Các ngươi sẽ thay ta trông coi vũ trụ, tạo lập lên các cõi THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC, giàu sang hạnh phúc sống mãi không chết, thoát khỏi sanh già bệnh tử, để phân biệt thứ ngôi loài nào đầu thai trước thì loài đó làm đàn anh thường đứng đầu nhân loại con người.

10 - Loài nào đầu thai trước, loài đó sẽ ở ngôi vị CHÍ TÔN làm anh cả con trời, và tiếp theo ngôi vị trước sau phân theo thứ lớp.

Hết phần 1 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 2

PHẦN 2

ĐẦU THAI LÀM NGƯỜI


1 - Khi ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, thuyết giáo xong liền có 100 linh hồn là những chúa tể đứng đầu CẦM, THÚ, BÒ SÁT, nhanh chóng xả bỏ thân xác LINH HỒN liền đầu thai làm người làm con của ĐỨC CHA TRỜI, ĐỊA MẪU trong bọc trứng ÂU CƠ, dòng giống TIÊN RỒNG, uy linh tột thế.

2 - CHÚA TỂ CỦA nhiều LOÀI RỒNG, xả bỏ thân xác nhanh chóng đầu thai trước nhất, ở ngôi số 1. Kế đến là chúa tể của nhiều loài PHỤNG HOÀNG, đầu thai ở ngôi số 2. Kế đến nữa là Chúa tể nhiều loài KỲ LÂN, KHỔNG TƯỚC đầu thai ở ngôi Số 3. Kế đến là Chúa tể của các loài VOI, CHIM ĐIÊU, ĐẠI BÀNG, HỔ, SƯ TỬ đầu thai ở ngôi số 4. Rồi đến Chúa tể của các loài NGỰA TRÂU, CHÓ, MÈO, RẮN, KHỈ, HEO, GÀ đầu thai ở ngôi số 5…

3 - Chỉ riêng Chúa Tể của ba con Quỷ không phải CẦM, không phải THÚ, thứ nhất đó là loài CHỒN CÁO có cánh chín đuôi. Chúng đa nghi xảo hoạt, giả dối, tự kiêu, tự đại, bản tánh trộm, cướp, lén lút, lối sống nửa tối, nửa sáng, nói một đàng làm một nẻo, nên chúng nghi ngờ lời thuyết giáo của Đức Cha Trời, nên HỒ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lỡ cơ hội làm con của Đức Cha Trời.

4 - Thứ Hai, Chúa Tể loài THUỒNG LUỒNG có cánh chín đầu không phải Cầm, không phải Thú, không phải Cá, tánh hung dữ, đa nghi, mưu mẹo, ác độc, háo chiến, háo sát, chúng hủy diệt cả họ hàng tổ tông của chúng, lối sống vừa ở dưới nước, vừa ở trên khô, thích nửa tối nửa sáng, cướp công săn mồi, nói một đàng làm một nẻo, với bản tánh như thế chúng không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời, nên NGƯ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lỡ cơ hội làm con của Đức Cha Trời.

5 - Thứ Ba, Chúa tể của cây, loài CÂY biết bay, loài cây ăn thịt, loài cây nầy chuyên tiết ra mùi hương lạ dụ các loài động vật đến kể cả các loài cầm thú to lớn cũng bị Mộc Chúa Quỉ ăn thịt, bản tánh Chúa Tể Mộc Tinh gian xảo luôn nắm bắt thời cơ, hiểu rõ con mồi thích gì, tiết ra mùi hương để dụ làm cho con mồi mắc lừa làm mồi cho quỉ nuốt. Quả là loài cây vô cùng lợi hại vì thường phỉnh gạt dụ dỗ như thế. Mộc quỉ không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời, nên MỘC TINH Chúa Quỷ bỏ lỡ cơ hội đầu thai làm người làm con của Trời.

6 - Ba con Chúa Quỷ. Chúng cũng được CHA TRỜI gọi đến, nhưng chúng cao ngạo, chúng không tin những gì Cha Trời truyền dạy, chúng đến để thực hiện mưu đồ bất chính. Hưởng lợi từ hai phía, cha trời và cầm thú bò sát, không những chúng xem thường con người, mà còn tỏ thái độ ganh ghét, sự uy nghi cao sang uy lực của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

7 - ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, tuy biết thế, nhưng cũng để yên cho chúng, không phê phán hay quở phạt gì, mà nghĩ chúng là kẻ có lợi cho sự tu luyện con cái nhà trời, sự tôi luyện cần phải có lửa, muốn thành chính quả phải có sự khảo đảo của ÁC QUỈ, ÁC MA, muốn tu luyện mau thành chánh quả, phải nhờ cái ác khảo đảo, tôi luyện, phản tỉnh, có đại ác thì mới thấy đại thiện, ngán ngẩm cái xấu thì mới quý cái tốt, đọa đày khốn khổ thì mới tìm sự giải thoát đến với cái vui, muốn có cõi thiên đàng cực lạc phải thoát ra từ cõi địa ngục, những kẻ đại ác thường là đại ân nhân của những người đã đạt đến chính quả, vì đạt đến chính quả nên đã tha thứ cho những kẻ đại ác.

8 - Vì hiểu thế nên ĐỨC CHA TRỜI không quở phạt Chúng, mà còn nói, này ba con Tinh Quỷ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, vũ trụ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG CÔNG MINH, nếu các ngươi thắng được Lẽ Phải, thắng được Công Lý Chính Nghĩa, thắng được các Con của ta, thì các ngươi có quyền làm chủ vũ trụ.

9 - Ba con Quỷ nghe Đức Cha Trời phán thế, chúng không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung đầy thách thức kêu căn ngạo mạng. Như nói rằng hai ngươi nhớ mà giữ lời. Cha Trời thấy thế liền nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời, bí mật mãi mãi là bí mật.

10 - Từ khi chúa tể của các loài, cầm, thú, bò sát, đầu thai vào bụng mẹ địa mẫu ÂU CƠ, để được làm người, làm con trời, mang dòng máu TIÊN RỒNG, phải trải qua chín năm, chín tháng, mười ngày nữa mới chào đời.

11 - Trong thời gian ấy Địa Mẫu Âu Cơ, luôn luôn thu hút tinh hoa khí hóa THIÊN ĐỊA nuôi con từng ngày, từng giờ trong bụng, để có được con người bằng xương bằng thịt, lưu truyền nòi giống sau nầy, Mẹ Âu Cơ với bao công lao khó nhọc nuôi con trong bụng, theo định luật phát triển tiến hóa tự nhiên, mang thai, nuôi thai, dưỡng thai, vô cùng kham khổ, với công lao ấy con cháu TIÊN RỒNG không lấy gì đền đáp nổi.

12 - Địa mẫu ÂU CƠ mang thai sanh con theo quy luật tự nhiên của phàm trần, thì những người con của địa mẫu Âu Cơ, mới ở lại sống được nơi chốn nhân gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, dòng giống Rồng Tiên.

13 - Một thứ khổ mà tất cả người mẹ sau nầy đều trải qua đó là khổ mang thai, khổ nuôi con trong bụng, khổ sanh con, khổ nuôi con khi còn nhỏ, mà Đức Mẹ Trời ÂU CƠ Chánh Thân Chánh Mẫu đã trải qua.

14 - Thật ra mà nói với pháp thuật thần thông vô biên, ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, thì cần gì sanh con đẻ cái lâu như vậy, Chỉ cần nháy mắt là tạo ra hàng loạt con người, nhưng những con người đó chỉ là con người bằng pháp thuật thần thông, không phải con người trần tục sanh, lão, bệnh, tử, ăn uống, đói khát. Theo quy Luật tự nhiên, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, chịu kham chịu khổ tu luyện tiến hóa linh hồn, lối sống có nhân có quả, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, tiến hóa lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Thay Cha Mẹ Trời làm chủ vũ trụ.

15 - Vì vậy để khai tạo ra con người phàm tục, sống chung với muôn loài vạn vật, để cho muôn loài vạn vật có cơ hội đầu thai làm người. Nên ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, phải theo quy luật tự nhiên, khổ mang thai, khổ nuôi thai, khổ sanh con, khổ nuôi con, cái khổ của người mẹ, mà ĐỨC MẸ ÂU CƠ là người mẹ Chánh Thân Chánh Mẫu đầu tiên chịu sự khổ đó.

16 - ĐỨC MẸ ÂU CƠ, mang thai nhân loại đã trải qua chín năm, chín tháng, mười ngày đã biết sắp đến giờ khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái, bằng nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng, giờ sanh con đã đến ông hãy ban cho con cái lời nguyền hồng phúc đi.

17 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nhìn về vũ trụ giang san rộng lớn vô tận vô biên của mình, chưa có người trông coi, cũng như sự sáng tạo dựng xây cho thêm đẹp, lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, cõi nước châu báu trang nghiêm. ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ rằng ta là hiện thân của Đức Tổ Tiên, đấng tối cao vũ trụ, ĐẤNG CHÚA CỦA LINH HỒN, và VẬT CHẤT, ta cũng cần có người để kế nghiệp, đó chính là con cái của ta thay thế ta làm chủ vũ trụ.

18 - ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ, pháp thân linh giác ta vô cùng linh diệu, bản thể linh giác tối cao cội nguồn vũ trụ, pháp tạng ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, ta cần có người duy trì CÔNG ĐẠO VŨ TRỤ, đem lại sự công bằng, bình đẳng cho cuộc sống, nên Đức Cha Trời truyền phán rằng.

19 - Nầy hỡi các con của Ta, khi các con chào đời sẽ vang tiếng sấm lớn, tiếng sấm trí tuệ, tiếng sấm uy quyền, tiếng sấm chúa tể, tiếng sấm làm chủ muôn loài vạn vật, tiếng sấm làm chủ vận mệnh, tiếng sấm làm chủ vũ trụ, ánh sáng trí huệ các con sáng khắp hư không vũ trụ, không chướng ngại, sáng hơn tất cả ánh sáng của muôn vạn mặt trời, sáng hơn hào quang của Ta.

20 - Các con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG. Vào năm ngôi báu của Ta, ngôi vị THẾ TÔN, ngôi vị CHÍ TÔN. Vào 10 ngôi tối cao VŨ TRỤ, ngôi vị THẾ TÔN PHẬT TỔ, THẾ TÔN THÁNH TỔ, THẾ TÔN TIÊN TỔ, THẾ TÔN THẦN TỔ, THẾ TÔN CHÚA TỔ, CHÍ TÔN PHẬT TỔ, CHÍ TÔN THÁNH TỔ, CHÍ TÔN TIÊN TỔ, CHÍ TÔN THẦN TỔ, CHÍ TÔN CHÚA TỔ. Thay thế Ta chuyển pháp luân vũ trụ tận độ sanh linh. Ta ban cho các con quyền sáng tạo, các con sáng lập lên các cõi nước trời, thiên đàng cực lạc quốc làm cho vũ trụ, cũng như tam thiên, đại thiên thế giới, mỗi ngày mỗi thêm rực rỡ trang nghiêm hơn.

21 - Lời nguyền của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI vừa dứt, vũ trụ hư không tức thời rung chuyển ĐỊA MẪU ÂU CƠ chuyển dạ sanh ra MỘT BỌC to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động toàn vũ trụ, (tiếng sấm Đại Đồng bình đẳng) kế tiếp theo là một trăm tiếng sấm làm chấn động liên miên vũ trụ (tiếng sấm Nhân Quyền con người) (tiếng sấm Thiên Quyền con người) những quyền bất khả xâm phạm. Một trăm tiếng nổ tưởng chừng như vũ trụ đã đến hồi sụp đổ, như báo hiệu cho tất cả muôn loài vạn vật biết là nhân loại con người đã ra đời, thay thế Cha Ông làm chủ vũ trụ, cai quản thế giới vật chất, cũng như thế giới linh hồn, kế thừa gìn giữ cơ nghiệp Ông Cha.

22 - Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp trên mặt quả địa cầu vô cùng hoảng sợ, khiếp đảm khi nghe tiếng sấm vang dậy liên miên nối tiếp nhau chấn động không gian vũ trụ rung chuyển cả đất trời. Chúng linh cảm là từ đây chúng sẽ bị con người cai trị, quản thúc, mà còn sát phạt chúng khi chúng chống lại, chúng thấy muôn đạo hào quang tua tủa rực rỡ, trùng trùng điệp điệp tỏa lên từ khúc giữa đỉnh Dãy núi Long Hoa, mỗi lúc một dữ dội âm thanh sấm nổ cứ vang rền mãi không dứt.

23 - Nhất là ba con Chúa Quỉ linh hồn chúng hoảng loạn run sợ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra chúng liền bay lên không trung bay đến đỉnh núi Long Hoa nơi mà chúng gặp Đức Cha Trời, Mẹ Trời hơn 9 năm về trước. Chúng hết sức kinh hoàng vì chúng thấy một trăm người con của Đức Cha Trời đã ra đời, giống Cha Trời, Mẹ Trời như đúc CỐT RỒNG CỐT TIÊN, uy dũng xinh đẹp vô cùng. Những tia hào quang phóng tỏa ra từ 100 người con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời làm chúng đau đớn vô cùng như hàng vạn mũi kim đâm vào tim chúng. Chúng thất kinh khiếp vía ẩn mình trốn thoát, không dám quay đầu nhìn lại nữa, chúng chạy mãi chạy mãi cho đến khi kiệt sức mới thôi, ngạo mạn bao nhiêu thì khiếp sợ bấy nhiêu.

24 - Khi ấy hai dòng sữa của ĐỨC MẸ ÂU CƠ tuôn chảy ra bay lên hư không lan tỏa khắp mặt địa cầu hóa thành những hạt giống NGŨ CỐC rớt xuống mặt địa cầu rồi mọc lên ngũ cốc, nhất là nhiều giống lúa, giống ngô, nhiều giống củ xanh tốt lan nhanh khắp cùng mặt đất. Ngũ cốc dòng sữa Mẹ ra đời khi con người đi đến đâu thì nhờ dòng sữa MẸ để sanh sống.

Trên con đường chinh phục khám phá bí mật Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chỉ cần các bạn ca ngợi một câu. Thì cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi, được Cha Trời, Mẹ Trời luôn luôn che chở phù hộ. Phải nói là thường cầu chi đặng nấy. Huống chi là biên chép ấn in, truyền bá cho nhân loại con người, phải nói là công đức vô tận. Nhất định các bạn sẽ siêu sanh về thượng giới, sống mãi trong cõi vĩnh hằng. Nếu các bạn giảng giải cho người hiểu rõ lời kinh chỉ dạy thời các bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không sai NAM MÔ A MEN.

Hết phần 2 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 2

PHẦN 3

DI DỜI CON CÁI XUỐNG ĐỒNG BẰNG CHÂN NÚI PHÍA BẮC, BẢO TỒN SỰ SỐNG CHO CON


1 - Đức Long Hoa Cha Trời, cùng Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ nuôi con trải qua một thời gian dài một hôm Cha Trời nói với Đức Địa Mẫu Âu Cơ rằng. Này bà, không bao lâu nữa dãy núi Long Hoa sẽ bị sụp. Vì chúng Ta đã gồm thâu hết tinh hoa linh khí của dãy núi nhất là Linh Cốt Địa Long của dãy núi, làm cho dãy núi không còn đủ sức chịu đựng chống trả khi động Đất. Sự chuyển bụng của Bà, Cũng như tiếng sấm ra đời của trăm người con đã gây ra chấn động lục địa chuyển động trong lòng địa cầu, nên dãy núi Long Hoa sẽ sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn phần chót núi trở lên. Nhưng đó là nói hiện nay, còn nói về sau lâu xa hơn nữa, đất đai ở phương đông nầy động đất dữ dội nhất là càng về cuối tiểu kiếp, tứ đại chuyển hóa tăng giảm giãn nở co bóp làm cho địa cầu thay đổi lục địa, dãy núi Long Hoa cùng chung số phận, tiếp tục sụp xuống chỉ còn lại những đỉnh núi, tạo thành những dãy núi mà thôi, sự sụp đổ nầy, nửa phần của dãy núi chạy dài về nam nặng hơn là nửa phần chạy dài về bắc, vì thế chân núi phía nam phần lớn đất đai ngập chìm trong nước, nên phải chọn chân núi phía bắc làm nơi sinh sống của các con.

2 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI nói xong liền phất tay một cái một đám mây ngũ sắc hiện ra nân 100 người con bay lên không trung theo cha mẹ bay về chân núi phương bắc (chân núi phía bắc của dãy núi Long Hoa. Tức là địa phận hầu hết Giang Nam lãnh nam Trung Quốc giáp liền với sông trường giang. Cũng chính là nước Xích Quỷ. Chín đời Kinh Dương Vương. Niên đại Kinh Dương Vương kéo dài mấy nghìn năm. Đến đời Kinh Dương Vương đời thứ 9 húy hiệu Lộc Tục. Cha đẻ Quốc Tổ Hùng Vương (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn). Nước Xích Quỷ là một đất nước không chỉ giàu có mà giàu có nhất thời bấy giờ. Mà còn hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Sự giàu có ấy phần lớn là nhờ nền văn minh lúa nước từ thời Viêm Đế Thần Nông truyền xuống. Nước Xích Quỷ sau nầy trở thành Bắc Văn Lang khi nhà nước Văn Lang ra đời). Cha Trời, Mẹ Trời dẫn theo 100 người con từ trên đám mây từ từ hạ xuống một vùng đất bằng phẳng, sông, suối, ao hồ, liên khúc, nước trong văn vắt, núi, rừng san sát hoa quả xum xuê, phù hợp cho cuộc sống con người sanh sôi nẩy nở, bốn mùa tám tiết lúc nào cũng có quả ngọt khắp nơi.

3 - Nhìn những dãy đồi bạt ngàn, rừng xanh mênh mông xa thẳm bát ngát, địa cuộc khắp nơi thế RỒNG CUỘN, HỔ NGỒI, QUI ĐỊNH, PHỤNG AN, Chim muôn vạn thú ở đây đông vô số vô biên, nhất là loài khỉ, loài vượn, loài tinh tinh hàng trăm đàng hàng vạn con.

4 - Một hôm ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn đàn con khôn lớn hào quang dần dần biến mất, là do ăn hoa quả, uống nước sông nước suối làm tăng thể chất phàm tục, mẹ ÂU CƠ không lấy đó làm buồn, mà cho đó là các con đang đi vào lẽ sống của hồng trần, nhìn các con khôn lớn chúng có thể nghe có thể hiểu, bằng nói với ĐỨC CHA TRỜI rằng, ông hãy dạy văn hóa ngôn Ngữ đầu tiên của nhân loại con người, để các con Chung sống cùng nhau, hiểu biết nhau, tiến hóa ý thức nhận thức, sức mạnh tối cao của con người.

VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI

Đức Long Hoa Cha Trời cũng đã nhận thấy các con cần phải có Văn Hóa ngôn ngữ, là thứ văn hóa rất cần cho đời sống con người, nhờ vào văn hóa ngôn ngữ con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng khai mở trí tuệ, sức mạnh tối cao của con người, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lấy mặt đất làm giấy lấy Cành cây làm viết, vẽ họa ra nhiều hình tượng, biểu tượng ra ni.

5 - Và cũng từ đây sự sanh hoạt hằng ngày một trăm người con của đức Cha Trời, thường trao đổi với nhau. Bằng ngôn từ ngữ ý pháp ý RA NI, Múa tay, động chân, nháy mắt, gục đầu, nhí mũi, nhún vai, lắc đầu, đi, đứng, nằm, ngồi, mà diễn ý trao lời.

6 - Cũng như một nhóm người câm họ sống chung với nhau, và hiểu được nhau qua biểu thị RA NI. Sự sanh sống như thế đã trải qua nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm, ý thức nhận thức liên tục tiến hóa phát triển, tình cảm yêu thương, ganh ghét, giận hờn, mưu trí, khôn lanh, đối nhân xử thế, những đức tánh con người liên tục phát triển nhanh chóng không ngừng. Không bao lâu thì sự tinh tế khôn khéo ấy đạt đến cảnh giới xảo thuật, nghệ thuật, về ngôn từ qua hành động bằng biểu thị RA NI, đạt đến cảnh giới diễn ý trao lời vi tế khi hai người đàm thoại cùng nhau thì cũng là lúc chín mùi tiến hóa chuyển sang giai đoạn thuật ngữ ÂM PHÁP RA ĐỜI thay lần cho biểu thị ra ni. Đánh dấu một bước ngoặt chuyển đổi lịch sử phát triển Văn Hóa đời sống của nhân loại con người.

Hết phần 3 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 2

PHẦN 4

VĂN HÓA ÂM PHÁP THUẬT NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI


1 - Nhìn đàn con trẻ nô đùa nhảy múa tung tăng lòng MẸ ÂU CƠ, CHA LẠC LONG QUÂN cũng vui lây theo con cái, hằng ngày sống chung cùng Cha Mẹ nên một trăm anh em vui đùa thỏa thích không lo lắng gì cả. ĐỨC CHA TRỜI nhận thấy đã đến lúc chuyển sang giai đoạn mới giai đoạn âm pháp, để cho ý thức nhận thức con cái tiến hóa lên một tầm cao mới, nhận thức sâu xa hơn nữa, nhận thức về mình về cuộc sống, về cộng đồng, cuộc sống tôn ti trật tự con người.

2 - Để cho con cái mau chóng tiếp thu ÂM PHÁP đức cha trời bằng dùng thuật ngữ thần thông truyền dạy cho con cái cách phát âm hình thành tiếng nói, cách đánh dấu đặt tên cho người, cho vật, cho côn trùng, thảo mộc, muôn loài bò sát, cầm, thú, sông núi, ao hồ, biển cả, thiện ác...

3 - Nhờ vào văn hóa ngôn ngữ RA NI, TƯỢNG, HÌNH, GẠCH, DẤU tiến tới văn hóa THUẬT NGỮ ÂM PHÁP Đánh dấu, đặt tên muôn loài vạn vật, biến động, thiên nhiên. Tiến hóa phát triển, sanh, trụ, dị, diệt, phản ảnh hiện thực, tác động vào ý thức nhận thức của con người, cũng như sự sanh hoạt hằng ngày, thường trao đổi với nhau, thể hiện tình cảm, nhu cầu cuộc sống. Cứ thế con người nhờ vào hai loại văn hóa, văn hóa ngôn ngữ RA NI, và văn hóa THUẬT NGỮ ÂM PHÁP, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng nhiều năm, đạt đến cảnh giới diễn ý theo lời nói, mưu trí khôn lanh vượt xa các loài cầm thú, cứ thế phát triển ý thức, nhận thức không ngừng, và đạt đến cảnh giới của sự vi tế về ý tứ, nhân cách. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Văn Hóa nghệ thuật, xảo thuật khôn ngoan của ý thức nhận thức con người.

4 - Cũng vì sự nâng cao kiến thức, dẫn đến phân biệt chấp trước, phân biệt màu da nên ĐỨC CHA TRỜI thường thấy các con không được đoàn kết cho lắm, DA VÀNG theo da vàng, DA TRẮNG theo da trắng, DA ĐEN theo da đen, DA ĐỎ theo da đỏ, DA CHÀM theo da chàm, sự phân biệt màu da, càng về sau càng lớn cũng như sự xung khắc của KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ, dẫn đến đối nghịch nhau chia rẽ nhau, đức cha trời thấy thế liền phán truyền dạy rằng.
ĐỒNG BÀO MỘT BỌC


5 - Này hỡi các con, các con từ MỘT BỌC mà ra, tuy các con khác màu da, nhưng các con cùng chung một Cội một Nguồn, một Cha một Mẹ, một TỔ TIÊN, một chiếc nôi quả đại cầu, một ngôi nhà chung vũ trụ, các con là ĐỒNG BÀO, là ANH EM, cùng một dòng giống TIÊN RỒNG, tất cả các con đều là con của TRỜI, các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để mà sống, đùm bọc nhau để mà vượt qua bao nỗi khó khăn, các con phải có tinh thần đoàn kết, sống vì nhau, tương trợ lẫn nhau, đối xử với nhau thật công bằng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau đó mới chính là cuộc sống của con người, cuộc sống khác với các loài Thú, Cầm, bò sát. Cuộc sống tôn trọng Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do mưu cầu hạnh phúc, không có sự độc tài độc trị đàn áp lẫn nhau.

CỘI NGUỒN

6 - Các con phải luôn luôn hướng về Cội Nguồn, chính là hướng về sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, TỰ DO, hướng về TỰ CHỦ, hướng về SỰ SỐNG Chân Thiện, không có nô lệ ở đây vì các con là Anh Em, là Đồng Bào.

7 - Vì sao các con phải luôn luôn hướng về công bằng, bình đẳng, hướng về tự chủ tự nguyện, hướng về sự sống Chân Thiện. Vì cội nguồn của các con chính là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, Bản Thể Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ chính là BẢN THỂ ĐẠI ĐỒNG, Bản Thể CÔNG BẰNG, Bản Thể BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, BẢN THỂ TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG Chân Thiện.

8 - Các con sống mất công bằng, sống mất bình đẳng, sống ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, sống chia rẽ phân biệt màu da chủng tộc là các con tự làm khổ cho các con, tự mình rời xa Cội Nguồn, tự mình phản lại Cội Nguồn của chính mình, trái Thiên Luật, đi ngược Lại Thiên Ý của Ta, các con sẽ không bao giờ gặp lại Cha Mẹ nữa.

QUYỀN CON NGƯỜI

9 - Bản thể linh giác TỔ TIÊN, bản thể CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, khi chuyển hóa sanh ra linh hồn của các con, như NƯỚC chuyển hóa sanh ra BỌT NƯỚC, thì linh hồn bọt nước của các con có những thứ quyền mà TỔ TIÊN CÓ. Đó là QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN DÂN HIẾN, QUYỀN SỐNG, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỀN SÁNG LẬP, QUYỀN SÁNG TẠO... Những Quyền bất khả xâm phạm NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, Cao hơn nữa Thiên Quyền Con Người những quyền bất khả xâm phạm. Các con tôn trọng và bảo vệ NHÂN QUYỀN là các con đã đi vào con đường CHÍNH NGHĨA vua của các con chính là Cội Nguồn, BẢN THỂ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, TỐI CAO VŨ TRỤ. Các con nên biết Nguồn Cội của Nhân Quyền chính là Thiên Quyền. Khi các Con làm Chủ Thiên Quyền thì các Con đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các con không còn sống theo Chủ Nghĩa Cá Nhân hay Chủ Nghĩa Tư Nhân mà đã sống theo Chủ Nghĩa Đại Đồng.

Không có bộ kinh nào linh thiên hơn bộ kinh nầy Nơi nào có Bộ Kinh nầy thì nơi đó có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hằng hà sa số bảo hộ, nhất là che chở cho người trì kinh. Người nào có duyên đọc qua bộ kinh nầy dù chỉ là một lần. Mà không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mới là chuyện lạ. Chỉ có một trường hợp duy nhất là người đó không nhớ gì một chữ trong kinh.

Hết phần 4 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 2

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 2

PHẦN 5

CHÍNH NGHĨA


1 - Đức Cha Trời nhìn các con lòng thương yêu vô hạn. Này hỡi tất cả con của Ta, các con từ bọc trứng ÂU CƠ mà ra, không những cùng chung một Cội một Nguồn, mà còn là tình anh em nghĩa Đồng Bào, các con là con người, các con phải khác với loài cầm thú, đó là tấm lòng Quảng Đại, có chí Nghĩa Nhân, có lòng Hiếu Thuận, biết thương yêu đồng loại, biết tha thứ cho nhau, biết hi sinh vì Đại Nghĩa trung thành theo lẽ phải, đoàn kết đùm bọc cho nhau, nâng đỡ, giúp đỡ nhau khi lâm nạn, lối sống con người khác hơn lối sống của loài cầm thú, chính là lối sống Chính Nghĩa lối sống có đạo có đức, (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn).

2 - Này hỡi các con của Ta, các con nghe theo lời dạy của Ta các con chỉ cần làm được một nửa, thì các con sẽ được làm vua làm chúa ở các tầng trời, cõi trời. Sống trong thế giới châu báu, hạnh phúc vô tận vô biên.

3 - Các con chỉ cần làm được một lời Ta dạy, thì các Con sẽ được làm vua làm chúa chốn phàm trần. Nếu các con làm theo hai, ba, bốn, lời ta dạy, thì các con sẽ làm vua lớn trên các vua nhỏ, làm chúa lớn trên các chúa nhỏ. Nếu các con chỉ cần nghe theo, tin theo một lời hoặc nhiều lời Ta dạy, chỉ cần được một thời gian, nhất là thời gian ở cuối đời, thì các con sẽ được làm các vị thần may mắn, vị thần của sự giàu sang, vị thần uy lực, vị thần khoa học sáng tạo, vị thần hạnh phúc, vị thần trí tuệ, vị thần của vạn sự may mắn, và còn nhiều các vị thần nữa, nói chung vị thần nào vị thần nấy địa vị công danh rực rỡ.

4 - Huống chi các con nghe theo làm theo trọn đời lời Ta dạy thời phước báo không thể nghĩ bàn, các con mãi mãi là vua là chúa khắp các tầng trời, sống mãi trên thiên đàng cực lạc.

5 - Nếu các con chỉ cần nghe qua lời Ta dạy tuy chưa làm theo, nhưng không quên thì các con cũng sẽ sanh lên các tầng trời, làm thiên chúng, làm dân ở các cõi trời tưởng ăn có ăn tưởng mặc có mặc muốn gì có nấy, cầu chi đặng Nấy, có nhiều phép lạ để vui chơi.

6 - Nếu các con chỉ cần nghe lời Ta dạy nhưng sau đó lại quên, thì các con cũng sẽ trở thành các vị thần, Thiên thần, địa thần, làm chủ NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, làm chủ núi non, đất đai, sông, hồ, biển cả gió, lửa, tuyết, mây.

7 - Nếu các con chỉ khen một lời Ta dạy, thời các con sẽ trở thành những người thông thái, học đâu nhớ đó, lắm nhiều tài hay thiên tài, sanh ra nơi đâu thời Quỉ Thần, Người, đều kính trọng.

8 - Nếu các con chỉ cần truyền lại một lời Ta dạy, thì Đời đời kiếp kiếp ta sẽ luôn luôn ở bên các con, phù hộ cho các con, khai sáng trí huệ cho các con, cho đến khi nào các con ngộ được CHÂN TÂM thấy được CHÂN TÁNH, trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.

9 - Nếu các con tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lại truyền dạy lời Ta dạy cho thế hệ mai sau, thời các con sẽ trở thành PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, THIÊN CHÚA TỔ. Năm ngôi vị CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, thay thế Ta chuyển đại pháp luân vũ trụ, tà chánh, siêu đọa hai nẻo, phước họa hai đường.

10 - Này các con của Ta, nếu các con làm ngược lại lời Ta dạy, thì đi vào bất hiếu nghịch thiên, tai họa giáng xuống không sao kể xiết, các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, MA TINH, các con sẽ trở thành chủ nhân của vô minh, bóng đêm và sự chết chóc.

11 - Các con sẽ tạo ra thế giới ĐỊA NGỤC thế giới của sự chết chóc, tra tấn, hành hình, ăn sắt, uống đồng khốn khổ, sự khổ không ngừng dù chỉ là một giây, nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, đi theo con đường ác thì các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, ÁC MA, YÊU TINH, chúa tể VÔ MINH làm cho các con kiệt sức khốn khổ vì chiến tranh, khốn khổ vì luân hồi đọa lạc, đày đọa xuống địa ngục, đày đọa trở lại súc sanh, cầm, thú, linh hồn các con trở thành linh hồn cống cao ngạo mạn, tham lam gian trá, ganh ghét, hận thù, lạc vào con đường chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa của sự độc quyền, độc tài, độc trị, gây ra bao cảnh oán than, bao cảnh nồi da nấu thịt anh em tàn sát lẫn nhau (xem Kinh Nhơn Luân sẽ nói rõ hơn).

12 - Chúa tể U Minh sẽ biến linh hồn các con thành những linh hồn ngu si, mê muội, mãi mãi đi sâu vào tội ác để cho linh hồn các con mãi mãi nhận lấy quả báo kinh hoàng, khốn khổ tận cùng của sự khổ.

13 - Chiến tranh đẫm máu, tàn sát lẫn nhau, là thú vui của ác Quỷ, ác Ma là làm cho thế giới tang tóc với những thảm cảnh áp bức, đàn áp dã man, những vương quốc nhà tù chôn vùi cuộc sống. Kết quả cuối cùng thì linh hồn ác ma và ác quỷ cũng chỉ là linh hồn nô lệ, nô lệ cho tham lam, cho hận thù, và sự mê muội mà thôi.

14 - Những thảm cảnh địa ngục trần gian, binh đao máu lửa, chết chóc chia ly, nô lệ tù đày, là bức tường u minh, ngăn cản con người không cho con người tìm thấy chân trời hạnh phúc, nhưng các con nghe lời Ta dạy thời bức tường u minh kia, trở thành hành trang ngọc ngà châu báu trên chặn đường giác ngộ.

15 - Chúa tể của U Minh chúng rất sợ ánh sáng Chính Nghĩa, nhất là ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác của tâm linh, chúng không bao giờ muốn cho các con tiến lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, vì năm ngôi báu ấy luôn luôn tỏa ánh sáng CHÍNH NGHĨA, ánh sáng CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC làm chúng khiếp sợ.

16 - Nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, không những các con đi vào con đường ác đạo, ác lai ác báo, mà các con sẽ bị Vô Minh xoay chuyển mãi mãi đi sâu vào con đường ác đạo, các con không bao giờ tìm thấy các tầng trời, các con không bao giờ nhìn thấy thiên đàng cực lạc, cũng không bao giờ nhìn thấy con đường Chính Nghĩa, cũng không bao giờ nhìn thấy Chân Tâm Chân Tánh của chính mình.

17 - Các con chỉ thấy sự giả dối, sự chết chóc, chiến tranh và hận thù, các con luôn luôn nếm đủ mùi khốn khổ và đau đớn.

18 - Đau đớn khốn khổ về thể xác, đau đớn khốn khổ về linh hồn, đau đớn cảnh nồi da nấu thịt, cha khóc con, con khóc cha, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, anh em cấu xé tàn sát lẫn nhau. Nước mắt của các con kiếp nấy sang kiếp khác cộng lại nhiều hơn nước cả đại dương.

19 - Các con hôm nay đã được làm người, lại là con của hai đấng Tiên Rồng Cha Trời, Mẹ Trời tối cao vũ trụ. Sự nghiệp giàu sang vô tận, cái giàu không sao kể xiết, vàng bạc châu báu đầy cả hư không tam thiên đại thiên thế giới, đó là các tầng trời.

20 - Các con đã là con của Ta, chỉ cần nghe lời Ta dạy thì các con sẽ thay Ta làm chủ vũ trụ, sống trong bất tử và sự giàu sang, nếu các con không nghe lời Ta dạy thì đáng tiếc biết bao.

21 - Hỡi các con của Ta, ta là đấng Cha Trời, đấng biết trước những gì xảy ra trong tương lai. Ta đều thấy rõ biết rõ, vì vậy các con phải tuyệt đối tin tưởng ở Ta. Vì Ta là Cha của các con, và cũng là Đấng chúa tể vũ trụ, đấng thương yêu các con hơn hết, những gì Cha có những gì Cha tạo ra đều là của các con.

22 - Nhưng các con muốn có được nó, muốn làm chủ giang san vũ trụ, thì các con phải có tài, có trí, có đức, có bi, có lực, có hùng, nắm bắt nguyên lý vũ trụ, áp dụng khoa học vũ trụ, vận dụng sức mạnh vũ trụ, nương theo sức mạnh vũ trụ, làm sức mạnh của mình. Thì các con mới làm chủ được con quái vật vũ trụ, những người con có đức, có trung, có hiếu, có tâm, có nghĩa, có nhân, đối với TỔ TIÊN, CỘI NGUỒN, luôn nghe theo và làm theo lời Ta dạy. Thì Ta lúc nào cũng ở bên các con, phù hộ các con, giúp sức các con, khai trí mở trí cho các con mau đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác, thay thế ta điều hành vũ trụ làm chủ vũ trụ.

23 - Còn những người con nghịch thiên, đi ngược lại lời Ta dạy, dù có làm nhiều, ra sức nhiều, tóm thâu nhiều, vơ vét khắp thiên hạ vũ trụ, cuối cùng chỉ là trắng tay.

24 - Nếu các con nghe lời Ta dạy, các con sẽ luôn luôn gặp ta ở khắp mọi nơi, lúc nào ta cũng che chở, và dìu dắt các con, dù cho các con có trải qua vô lượng ức kiếp sanh tử, ta cũng theo sát các con, hộ trì các con, cứu khổ các con, làm cho trí huệ các con mỗi ngày một thêm tỏa sáng, tiến đến làm chủ chân tâm chân tánh, phát đại nguyện rộng lớn tận độ vô lượng vô biên lớp lớp con cháu nhân loại các thế hệ sau, vào năm ngôi báu ngôi PHẬT, ngôi THÁNH, ngôi TIÊN, ngôi THẦN, ngôi CHÚA.

25 - Các con hạnh nguyện viên mãn, bọt nước trở về là nước, thức tâm thức tánh trở về chân tâm chân tánh. Tiểu linh hồn trở về ĐẠI LINH HỒN vào pháp thân bình đẳng ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ, bản nguyên là đấng TẠO HÓA, tổ tiên tối cao vũ trụ ĐẤNG TẠO LẬP lên tất cả.

26 - ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy 100 người con chăm chú lắng nghe ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI dạy bảo nên lấy làm hài lòng, thì nghĩ rằng các con đã lớn khôn. Chúng nó có thể sanh sống tự lập được, không cần nương dựa vào Cha Mẹ nữa.

Trên con đường chinh phục chiến thắng Vô Minh, trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác, làm chủ vận mệnh, làm chủ linh hồn, làm chủ xã hội, làm chủ khoa học, khoa học vũ trụ Tâm Linh, khoa học vũ trụ vật chất, làm chủ Thiên Luật, theo Thiên Ý của Đức Cha Trời. - Các bạn chỉ cần hiểu một câu một từ trong kinh thì các bạn thường cầu chi đặng nấy. Huống chi là đọc tụng, ấn in truyền bá cho đời. Thì công đức của các bạn phải nói là không thể nghĩ bàn cho hết được, làm vua trời cũng là chuyện nhỏ đối với các bạn. Huống chi là muôn kiếp tới làm vua ở chốn nhân gian. Long Hoa Thiên Tạng là bộ kinh tối linh thiêng chỉ cần một niệm thất kính thì tai họa tới ngay. Muôn đời vạn kiếp khó mà sanh trở lại làm người.
Hết phần 5 chương 2

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 3

PHẦN 1

MỞ MANG KIẾN THỨC


Địa Mẫu Âu Cơ nhìn các con có thể tự lập sanh sống không cần nương dựa vào Cha Mẹ nữa, biết mình không thể ở lâu nơi trái đất, Đức cha trời LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ chia hai con cái, năm mươi người con theo cha làm quen với biển đảo, năm mươi người con theo mẹ làm quen với núi rừng đại ngàn.

1 - Đức cha trời LẠC LONG QUÂN dẫn 50 người con trai làm quen với biển đảo, từ biển nầy sang biển khác, từ đảo nọ sang đảo kia, hết đất liền rồi dạo chơi dưới đáy đại dương, cứ như thế từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông rồi trở về chỗ cũ cũng đã hết mười năm trời, ĐỨC MẸ ÂU CƠ cũng thế, MẸ ÂU CƠ dẫn theo 50 người con gái hết núi rừng đại ngàn nầy, đến núi rừng đại ngàn khác, tham quan các Động, Thác kỳ tích khai tạo của thiên nhiên, hết núi rừng đại ngàn phương Đông rồi đến núi rừng đại ngàn phương Tây, cũng phải mất mười năm rồi trở về chỗ cũ.

2 - ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ hợp các con lại, rồi tiếp tục dẫn 100 người con cả nam lẫn nữ cùng khắp trái đất, khắp Năm châu bốn biển, bằng con đường tham quan hàng không bay trên mây. 100 Người con Đức Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ, thấy nào là biển rộng mênh mông, nào là đại ngàn cùng khắp, nào là núi cao chót vót, nào là rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn, nào là đảo biển lô nhô lớn nhỏ xanh um, biển cả mênh mông, quả địa cầu cảnh đẹp như tranh, đất liền biển, biển liền đất, sông hồ xen lẫn quanh co uốn khúc. Đúng là trên khô, ôi là chim muôn vạn thú, dưới biển mênh mông ôi là chen chúc cá lội tung tăng, nào san hô, nào hang động, nào thác nước buôn màng lụa trắng.

3 - Hết tham quan trái đất ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, cùng ĐỊA MẪU ÂU CƠ lại tiếp tục dẫn các con tham quan khắp các vì sao, Thiên Hà, Ngân Hà. CHA TRỜI chỉ mặt trời rồi nói, các con có thấy không. Tức thời Cha Trời phóng một đạo hào quang trong suốt chiếu vào mặt trời, tức thời một trăm người con nhìn thấy mây kim cương trong suốt xoáy tròn khổng lồ lớn hơn trái đất gấp hàng trăm hàng nghìn lần, thu hút thần lực vũ trụ phát ra ánh sáng, trở thành một khối lửa, sức nóng lan tỏa vô cùng dữ dội. Đức Cha Trời nói với các con với sức nóng của mặt trời cũng như sự xoáy tròn với tốc độ khủng khiếp của nó, nó đã chuyển hóa Thần Lực vũ trụ thành Năng Lượng vũ trụ, cũng như với sức nóng của nó đã thiêu đốt tinh lực vũ trụ, thiêu đốt khí lực vũ trụ chuyển hóa thành năng lượng sống vũ trụ. Năng lượng nuôi sự sống của muôn loài vạn vật, Năng Lượng Tinh Lực, năng lượng Tinh Khí hai loại năng lượng nầy, rất bổ ích cho sức khỏe con người nhất là hệ thần kinh cũng như thể lực, nội lực, rất bổ ích cho người tu thiền luyện khí luyện đạo, phần lớn kết tụ nhị xác thân là nhờ ở hai năng lượng nầy.

4 - CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên hạ thiên thế giới 6 tầng trời, 100 người con lóa cả mắt bởi đất đai nơi đây toàn là châu báu, nhưng không có dấu chân của con người và các loài cầm thú. Cha trời hiểu rõ những thắc mắc của các con bằng nói: Nơi đây là các tầng trời hạ thiên vũ trụ, không có loài cầm thú nào lên đây được, trừ khi con người dạy bảo cách tu luyện cho chúng, sáu tầng trời nầy là của các con, các con nhớ lấy.

5 - CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên 18 tầng trời trung thiên vũ trụ, 100 người con lóa cả mắt, vô cùng kinh ngạc bởi đất đai nơi đây cũng toàn là châu báu, nhưng tỏa sáng rực rỡ khác hẳn châu báu sáu tầng trời hạ thiên vũ trụ, Đức Cha Trời thấy các con có vẻ say sưa thích thú như thế, liền nói mười tám tầng trời nầy điều là của các con, Đức Cha Trời lại dùng thần thông đưa các con bay khắp một tầng trời, lại một lần nữa 100 người con vô cùng kinh ngạc vì thấy một tầng trời rộng lớn như thế, nếu đem so với quả địa Cầu, thì quả ĐỊA CẦU nhân gian chỉ là hòn đá, hòn sỏi so với tầng trời mà thôi, Đức Cha Trời nói tầng trời càng cao thì càng rộng.

6 - ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn Con Cái bay lên bốn tầng trời thượng thiên vũ trụ, nơi đây chỉ là bốn tầng trời chân không. ĐỨC CHA TRỜI liền phóng một đạo hào quang, tức thời bốn tầng trời thượng giới liền hiện ra, 100 người con nương theo hào quang của đức cha trời, thấy tầng trời cao nhất rộng lớn vô tận vô biên là tầng trời năng lượng thần lực vũ trụ, tầng trời thấp hơn là tầng trời năng lượng tinh lực vũ trụ, tần trời thấp hơn nữa là tầng trời tiên thiên chân khí vũ trụ, tầng trời thấp nhất là tầng trời tiên thiên tinh khí vũ trụ. Đức Cha Trời nói, ở bốn tầng trời nầy tuổi thọ rất cao. Chỉ cần ở cõi trời thấp nhất, tuổi thọ cũng đã hơn quả địa cầu nhân gian, huống chi cõi trời năng lượng thần lực vũ trụ, cõi trời cao nhất thời tuổi thọ ngang bằng vũ trụ, 100 người con nghe cha giảng dạy nhưng không lấy gì hiểu cho lắm, nhưng cũng cố nhớ tin lời cha dạy. Đức Cha Trời nói: Cha sẽ dẫn các con đến một nơi trái ngược lại những gì con đã thấy, đó là 18 tầng ĐỊA PHỦ, tức thời Cha Trời liền phất tay một cái nháy mắt đã đến 10 tầng địa phủ từ tầng số một đến tầng số mười, 100 người con vô cùng hoang mang sợ hãi nhất là những người con phái yếu, vì thấy các tầng địa phủ, càng xuống các tầng địa phủ càng sâu thì sự tối tăm càng lớn, tầng địa phủ thứ nhất còn khá tuy đất đai toàn là đất sắt, đất kẽm, đất chì, đất đồng, đất nhôm, nhưng còn dễ thở, sự sống ở cõi nầy toàn là linh hồn của các loài bò sát, cầm thú, đã biến thành yêu tinh quỷ dữ, chúng tàn sát với nhau thật là ghê gớm. Còn các tầng địa phủ từ tầng thứ hai trở xuống tới tầng thứ mười chỉ là những tầng đất không, càng xuống sâu các tầng địa phủ không những không có ánh sáng mà sự tanh hôi của hơi đất sắt thép kẽm chì, cũng như hơi lạnh thấu xương, làm cho con người càng thấy ớn lạnh, 100 người con nói với Cha Trời Mẹ Trời rằng: Chúng con không muốn tham quan các tầng Địa Phủ dưới sâu nữa, thưa Cha Mẹ những tầng địa phủ nầy TỔ TIÊN khai lập để mà chi. Cha Trời nghe các con hỏi liền nói: Những tầng địa phủ nầy, Tổ Tiên lập ra là để cho những người làm ác ở, ác ít thì ở tầng số 1, ác nhiều hơn thì ở tầng số 2, cứ thế ác càng nhiều thì đọa xuống các tầng Địa Phủ sâu hơn, từ tầng thứ 11 trở xuống thì những người đại ác đọa xuống để ở. Nói xong Cha Trời dùng pháp thuật thần thông đưa các con dạo khắp tầng địa phủ thứ 10, 100 người con thấy tầng địa phủ thứ 10 rộng quá rộng hơn quả địa cầu gấp vạn vạn lần thì vô cùng kinh hãi, đức cha trời nói các tầng địa phủ càng xuống sâu càng rộng. Cha Trời nhìn 100 người con nói: 18 tầng Địa Phủ Sau nầy, những con người làm ác sẽ xây lên vô số vô biên xã hội âm phủ, trong xã hội âm phủ có địa ngục âm phủ, các tầng địa phủ khác cũng vậy, sự sống ở xã hội âm phủ đã khốn khổ rồi, mà còn thêm địa ngục âm phủ nữa thì khốn khổ biết là bao, địa ngục âm phủ, là sự sống vô cùng thảm khốc, không những đói khát, mà còn bị tra tấn khủng khiếp hết sức dã man do những cai ngục Ác hành lấy Ác tạo ra. Thấy dẫn các con tham quan mở mang kiến thức đến đây là đủ, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời liền dẫn các con trở lại trần gian, trở về trái đất, trở về chỗ cũ, thời gian tham quan ấy đã trải qua hơn một nhìn năm. Sao có chuyện lạ như thế vì lúc ở trên bốn cõi trời thượng giới chỉ cần ở một giờ bằng trần gian cả 100 năm. Với 1000 năm tham quan 28 tầng trời 18 tầng địa ngục chỉ là sự tham quan chớp nhoáng vừa thấy xong thì đi đến nơi khác.

7 - Một Trăm người con theo Cha Mẹ trở về trái đất - ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn các con uy nghi hùng dũng trí tuệ đã lớn khôn, Đức Địa Mẫu Âu Cơ ngẫm nghĩ các con của Ta đã hơn một nghìn mấy trăm tuổi, chúng nó tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã lớn có thể tự lập được, Ta không còn ở lại với các con được nữa, Ta sẽ trở về hư không vũ trụ, bằng nói với Đức Long Hoa Cha Trời rằng: Ông hãy dạy bảo các con lần cuối đi. Đức Cha Trời cũng nghĩ là mình cần phải xa con cái bằng kêu gọi các con lại dạy bảo lần cuối.

8 - Nầy các con của Ta, cha và mẹ là hiện thân của Đức Tổ Tiên, ví như Nước, hiện thân ra Bọt nước, từ vô tướng vô sắc, hiện thân ra hữu tướng hữu sắc, vì thế cha mẹ sắp trở về thật tướng thật tánh của chính Mình, tức là thật tướng thật tánh hư không vũ trụ. Bản Thể linh giác tối cao Tổ Tiên của các con, TỔ TIÊN các con thân tướng như hư không chỗ nào cũng có, các con không thể nào thấy được dù ở ngay trước mắt của các con, khi nào các con trở thành chánh đẳng chánh giác, thì các con thấy biết một cách rõ ràng. Tổ Tiên các con tạo lập lên quả địa cầu nầy chỉ là quả địa cầu trần gian giả tạm chỉ là chiếc nôi nơi sanh ra các con mà thôi, quả địa cầu được tạo lập sau cùng khi tạo lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên Thế Giới. Các con đang sanh sống trong chiếc nôi nhỏ bé cõi phàm trần giả tạm, không phải là cõi vĩnh hằng, mà cõi vĩnh hằng của các con, chính là các cõi thiên đàng cực lạc, ở khắp các tầng trời mà các con đã nhìn thấy. Không những các con đang sanh sống trong cõi trần giả tạm, mà thân xác của các con cũng chỉ là thân xác phàm trần phàm tục giả tạm mà thôi, chỉ sống được 8 muôn 4 nghìn tuổi, nếu tu luyện thì thọ trên 100 Nghìn tuổi rồi cũng phải bỏ thân xác nầy đến thân xác khác mà thôi. Thân xác của các con khác với thân xác của Cha Mẹ, vì thân xác của các con là thân xác tinh hoa khí hóa của phàm trần, nên tuổi thọ rất ngắn không giống như thân xác Cha Mẹ là thân xác Tiên Thiên Tinh Hoa vũ trụ Tuổi thọ vô biên muốn có là có muốn không là không Đều theo ý muốn của chính mình.

9 - Các con sanh ra giữa tiểu kiếp thứ năm đang ở vào giai đoạn cuối kiếp tăng, giai đoạn cực thịnh của Tiên Thiên Chân Khí, nên có sự liên thông nối liền các tầng trời với trần gian, chỉ cần các con tu luyện là kết tụ Nhị Xác Thân được ngay, hủy bỏ thân xác phàm tục bay lên các tầng trời để ở. Nhưng các con phải làm tròn hai thiên chức đạo làm người, một là sanh con đẻ cái, trở thành phụ thân, phụ mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người, hai là truyền dạy cho con cái những lời Ta đã dạy cho các con, tiểu công là truyền dạy đến ba đời, lập ĐỨC TÔN, các con trở thành ÔNG BÀ, trung công là bảy đời, đại công là chín đời, nói chung là các con lưu truyền nòi giống, đi đôi với lời dạy của Ta, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn về nhân cách tu luyện đạo đức) (cũng như Kinh Long Hoa Mật tạng sẽ nói rõ về cách tu thiền luyện khí).

10 - Cha Trời dạy: Khi các con tu luyện kết tụ nhị xác thân cũng như truyền dạy những lời Ta dạy. Dạy lại cho con, cháu, chắt, chít, không những các con làm tròn đạo làm Ông làm Bà, đạo làm Cha làm Mẹ, mà còn tiến hóa ý thức nhận thức, thành tựu trí tuệ giác ngộ, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, tiến tời làm chủ chân tâm chân tánh vào ngôi chánh đẳng chánh giác, năm ngôi CHÍ TÔN vũ trụ, PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ CHÚA TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Cao lên nữa là Phật Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ. Và đỉnh cuối cùng là Phật Tổ tổ tổ, Thánh Tổ tổ tổ, Tiên Tổ tổ tổ, Thần Tổ tổ tổ. Những chặn đường tiến về phía trước là như thế các con nhớ lấy. Điều tốt đẹp nhất của con người là cứu nhân độ thế các con hãy ghi nhớ lời Ta dạy.

11 - Cha Trời dạy: Mỗi con người được sanh ra nhất là những con người có địa vị trong cuộc sống thời điều có ba cái tên thường gọi, vì sao lại có ba tên thường gọi như thế, vì con người là sự sống của tập thể, sự sống của gia đình và sự sống của bản thân khi được sanh ra. Một là tên tộc, tên bản thân, HAI là tên gia đình tên khi đã sanh con, BA là uy danh tên địa vị xã hội trong cuộc sống, và Cha Mẹ đây cũng không ngoài ngoại lệ ấy.

12 - Tên tộc của Cha là LONG HOA CHA TRỜI.

Tên Cha khi đã có con là LẠC LONG QUÂN.

Tên uy danh của Cha là LONG HOA CỬU HUYỀN. THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.

Tên tộc của Mẹ các con là TIÊN CƠ.

Khi sanh ra các con, là ÂU CƠ.

Uy danh của Mẹ các con là TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.

13 - Cha cốt Rồng Mẹ cốt Tiên, tên của các con NAM gọi là QUÂN vừa là vua, vừa là dân, VUA cũng chính là DÂN, tùy các con lựa chọn, tên của các con NỮ gọi là CƠ, nói đến sự tài đức ứng biến của người phụ nữ, chỉ một chữ Cơ cũng không thể nào luận bàn cho hết được, quân cơ, binh cơ, thiên cơ, huyền cơ, cơ cảm, ứng hóa, linh cơ, thời cơ, không có cơ thời khó mà làm nên việc gì. Có Quân có Cơ thì việc gì cũng làm được. Sức mạnh của Quân Cơ chính là Quân Binh các con hãy nhớ lấy.

14 - Trước khi hai đấng TIÊN RỒNG từ giã con cái đức Cha Trời Lạc Long Quân, chỉ tay về dãy núi Long Hoa nói, cuối tiểu kiếp thứ chín, sắp chuyển sang tiểu kiếp thứ mười, các con hãy khiến dẫn con cháu của các con, tìm về dãy núi Long Hoa tức là Địa Long làm nhà Rồng Tiên trở về vũ trụ.

15 - Đức Cha Trời Lạc Long Quân dạy bảo con cái xong Cha Trời Mẹ Trời hai người ôm lấy các con lần cuối, trong tình yêu thương vô hạn, hai tòa sen báu như hai quả núi nhỏ từ từ bay đến hào quang rực rỡ không biết đã hiện ra từ lúc nào, hai đấng TIÊN RỒNG bỗng nhiên cao lớn dị thường, như hồi mới đến trái đất, hai người nhìn các con lần cuối từ từ bay lên hai tòa sen. Bầu trời đang trong sáng bỗng nhiên tối sầm thế gian rơi lệ vì hai đấng Tiên Rồng Cha Trời, Địa Mẫu đã ra đi, hai tòa sen báu từ từ bay vào chốn hư không xa dần xa dần rồi mất hút, trước cảnh chia ly đầy xúc cảm, cũng như sự ngơ ngác của đàn con, hai trăm con mắt cứ nhìn theo và nhìn mãi.

16 - Đất trời hôm qua khác với đất trời hôm nay, đất trời hôm qua là đất trời mùa xuân, đất trời hôm nay là đất trời mùa đông, bao trùm cái lạnh bơ vơ cái lạnh của sự nhớ thương không biết bao giờ gặp lại Mẹ Cha. Cái lạnh của sự mồ côi mồ cút, trên nẻo đường muôn vạn dặm của cuộc đời.

* - Nơi vũ trụ, có ba ngôi tối cao đó là TỔ TIÊN KHAI HÓA, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ. Ba đấng tối cao nầy không những tối đại linh thiên, chỉ cần thành tâm nghĩ đến là ứng nghiệm linh ứng ngay, mà còn là ba đấng quyền lực vô biên, quyền năng vô hạn, không những khai tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, các tầng trời, trần gian, cũng như các tầng địa phủ, mà còn tạo lập lên tất cả sự sống, nhất là khai tạo ra con người, giống động vật cao cấp nhất vũ trụ, nòi giống tiên rồng, nòi giống thay thế ông cha làm chủ vũ trụ, tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc.

* - Thời kỳ thượng Tam Hoàn là thời kỳ TỔ TIÊN hiện thân ra con người, hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, THIÊN HOÀN, hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, ĐỊA MẪU HOÀN. Như vậy thời kỳ thượng Tam Hoàn là thời kỳ TỔ TIÊN HOÀN, THIÊN HOÀN, ĐỊA MẪU HOÀN, thời kỳ hiện thân ra rồi HOÀN TRỞ LẠI, ví như nước hiện ra bọt nước rồi từ bọt nước tan biến trở về là nước. Có thể nói thời kỳ thượng Tam Hoàn ra đời, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho đến khi kết thúc kéo dài hơn một nghìn mấy trăm năm.

* - Còn hậu Tam Hoàn, là nói về con cái nhà TRỜI, làm vua làm chúa khắp cùng vũ trụ THIÊN HOÀNG NGỌC ĐẾ, MẪU HOÀNG VƯƠNG MẪU, TIÊN HOÀNG TIÊN CHÚA, nói chung là thời kỳ NHƠN HOÀNG. SAU TAM HOÀN, Thời kỳ hậu TAM HOÀN là thời kỳ NHƠN HOÀNG, 100 NGƯỜI CON CỦA TRỜI, TIỀN TỚI THỜI KỲ PHÂN CHIA NGŨ ĐẾ:

1 - LÀ THANH ĐẾ, DA CHÀM.

2 - LÀ BẠCH ĐẾ, DA TRẮNG.

3 - LÀ XÍCH ĐẾ, DA ĐỎ.

4 - LÀ HẮC ĐẾ, DA ĐEN.

5 - LÀ HOÀNG ĐẾ, DA VÀNG.

Hết phần 1 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 3

PHẦN 2

THỜI KỲ NHƠN HOÀN


1 - SỨC MẠNH TRÍ KHÔN CON NGƯỜI. Nói về 100 người con ngơ ngác nhìn theo Cha Mẹ, cho đến khi Cha Mẹ mất hút tan biến vào không trung vũ trụ đã lâu mà vẫn còn ngơ ngác nhìn theo mãi.

2 - Trăm người con giờ đây trở nên côi cút, rồi đây con người sống ra sao khi phải đối đầu bao nỗi khó khăn trước mắt tự lập mồ côi mồ cút, nào là đối đầu với thiên nhiên, đối đầu với thú dữ, đối đầu với quỷ dữ, đối đầu với cái ăn cái mặt, làm phát sanh sức mạnh trí khôn con người. 100 người con trải qua một thời gian nhớ Cha nhớ Mẹ, nhưng rồi dần dần cũng quên đi và quen lần với sự sống tự lập, sống hòa mình với muôn loài cầm thú, nhưng con người, khác hơn loài cầm thú, là tự biết khâu cho mình bộ quần áo lá, những vật liệu đã được phơi khô, khâu kết hết sức khéo léo tinh xảo, cũng như tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh có tổ chức cao, khác hẳn sự sống của đàn bầy các loài cầm thú, cũng vì sự sống văn minh ấy không bao lâu loài người khống chế muôn loài cầm thú một cách dễ dàng, con người tới đâu thì các loài cầm thú bị khống chế đến đó. Vì Sức Mạnh Trí Tuệ Của Con Người.

3 - Từ khi Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu hội nhập trở về Cội Nguồn, thì nhân loại năm màu da anh em luôn luôn đoàn kết chung sống cùng nhau, san sẻ cùng nhau, tạo lên sức mạnh tập thể chống trả lại bao thế lực hùng mạnh tự bảo vệ mình. Vũ khí bảo vệ mình chính là sức mạnh trí huệ con người. Những kiến thức hiểu biết, những kinh nghiệm cuộc sống, những khó khăn trong đời thường, đói thì ăn hoa quả, khát thì uống nước sông nước suối, con người càng về sau càng tinh khôn, vượt hẳn các loài cấm thú về mọi mặt.

4 - Không những về mặt phát minh khoa học, mà còn luôn luôn phát minh về đạo đức, ý thức nhận thức về cộng đồng xã hội, nhất là ý thức nhận thức về mưu lược, mưu mẹo, chiến lược, chiến thuật, sách lược, kế sách chống đỡ chống trả lại cái làm hại mình, cái mạnh hơn mình, 100 người con trời nhờ sự thông minh khác thường, không những biết lấy lá phơi khô khâu may áo quần, mà còn biết kết cả nón, cả áo tơi, để chống mưa, chống rét, chống nắng, chống gió, mang giày cỏ chống lại côn trùng mòng muỗi sâu bọ rắn rít. Phát minh lấy đá đập vào đá, lấy những mảnh đá hình thù giống như đao búa, hoặc những mảnh đá lớn ở thác, ở suối, đã bị nước xói mòn, đem ra mài bén ngót, đào đất chặt cây, làm vũ khí hộ thân, những dụng cụ cần thiết trong sanh hoạt hằng ngày, tạo ra những trang sức bé nhỏ tinh xảo, dùng biểu lộ tình cảm tặng nhau. Tặng anh em, tặng người mình yêu.

5 - Tuy đời sống mồ côi mồ cút 100 anh em con trời vẫn ổn định cuộc sống, nhờ biết vận dụng khai thác bảo tồn những thành quả có được làm nền tảng cho sự phát minh tiến hóa Cao hơn. Và chính sự thừa kế những cái đã có phát minh ra những cái mới. Trí thức nhờ thế phát triển càng ngày càng nhanh chóng, đưa đời sống con người mỗi ngày một phong phú hơn, không những con người biết làm tổ lá để ở, mà còn biết để dành. Tích lũy thức ăn mỗi ngày một lớn. Cũng vì vậy mà cuộc xung đột giữa người và các loài cầm thú mỗi ngày một quyết liệt hơn, nhất là những loài cầm thú đã có tuổi thọ trên năm nghìn năm không những có yêu thuật, mà còn có sức mạnh vô cùng, chúng không những tranh giành thức ăn mà còn tranh giành lãnh thổ, sức mạnh của con người là sức của mạnh trí tuệ, cộng với sức mạnh của tập thể, nên dù trải qua bao cuộc xung đột với các loài cầm thú hung hiểm con người vẫn chiếm ưu thế thượng phong tiêu diệt chúng lấy da của chúng phơi khô khâu thành quần áo, làm cho các loài cầm thú khiếp sợ, tiếng đồn lan khắp địa cầu, làm cho những con chúa tể đầu đàn khắp địa cầu tức giận lúc nào cũng - muốn tiêu diệt loài người, nhất là trong cái lạnh mùa đông giá rét, trái cây rất hiếm, nên con người hoạt động tìm kiếm thức ăn phạm vi rộng lớn, các loài khỉ vượn cầm thú không dám đến gần tranh giành thức ăn với con người, cho đến một hôm có bầy đàn khỉ tinh tinh kéo đến số đông đến hàng nghìn nghìn con, con nào con nấy to lớn dị thường, đàn khỉ tinh tinh đi đến đâu thì các đàn Khỉ khác cuối đầu nằm phục, nếu không bị chúng sát hại, cho đến loài cọp cũng đã bị chúng sát hại nên phải tránh xa không dám đối đầu, vì loài cọp có quá ít không thể chống trả lại chúng, hơn nữa lại không có sự đoàn kết bầy đàn.

6 - Nói về 100 anh em con trời đang hái lượm đào kiếm củ quả, ngũ cốc, do sữa mẹ Âu Cơ mọc lên khắp địa cầu năm châu bốn biển, thì nghe như có một cơn bão ào ào kéo đến, 100 anh em con trời chuẩn bị tìm nơi ẩn núp thời trước mắt đã xuất hiện hàng nghìn con khỉ tinh tinh chúng kéo đến mỗi lúc một đông bao vây con người, chúng hú lên đinh tai nhức óc, con nào con nấy to gấp đôi gấp ba con người, chúng hung tợn nhe nanh múa tay múa chân nhảy tới nhảy lui phô trương khí thế dũng mãnh của mình uy hiếp tinh thần con người trước khi chúng tàn sát, chúng nhảy lui nhảy tới, làm cây rừng như bị tàn phá bởi cơn bão lớn, tiếng ào ào răng rắc tưởng chừng như rừng cây gãy đổ đến nơi.

7 - 100 anh em con trời thấy đàn khỉ tinh tinh hung hãn như thế không những không sợ, mà lấy làm tức giận đàn khỉ tinh tinh thấy con người không sợ chúng, chúng lấy làm tức giận chí ché hụ hú đinh tai nhức óc chỉ chờ con chúa đàn ra lịnh là tấn công.

8 - Bỗng đàn khỉ tinh tinh dạt ra hai bên liền xuất hiện một con khỉ chúa đầu đàn to lớn gấp đôi những con khỉ tinh tinh khác, chúa khỉ tinh tinh xách trên tay một con cọp to lớn, nhìn con người với cái nhìn xem thường. Chúa khỉ tinh tinh hú lên như sấm nổ, thổi ra một luồng kình phong làm ngã đổ trốc gốc một cây đại thụ hầu làm cho con người khiếp đảm chết khiếp, rồi chúa khỉ tinh tinh mới ra lệnh cho đàn tinh tinh sát hại, nào hay chúa tinh thấy con người vẫn trơ trơ không hề sợ chúa tinh chút nào. Chúa tinh liền nổi cơn thịnh nộ, tức thời xé xác con cọp ra làm nhiều mảnh, hàng nghìn con khỉ tinh tinh thấy chúa tể của chúng uy dũng như vậy cũng vội hú lên vang núi dậy rừng, chúng nhìn con người như nói hãy nằm mạp xuống.

9 - Nói về chúa tể tinh tinh thấy con người không những không sợ chúng mà còn có vẻ muốn chống trả lại chúng. Chúa tể tinh tinh vô cùng tức giận liền lao đến múa vuốt vồ lấy con người xé xác, bầy Tinh Tinh cũng thế muốn lao vào xé xác con người nhưng vì chưa có lệnh tấn công của chúa tinh nên đàn khỉ tinh tinh chỉ đứng xem chúa tể của chúng xé xác con người chỉ trong chốc lát là chết sạch.

10 - Nào hay đâu bỗng nổi lên một tiếng quát như sấm nổ, một người da đen anh em phi ra chặn đầu con khỉ chúa, con khỉ chúa tinh tinh càng thêm tức giận, với cái vồ hiểm hóc đã từng vồ chết nhiều con cọp, kình lực tuôn ra rít lên ầm ầm thật kinh người, với con trời thì những kình lực kia thì làm gì hại nổi. Người anh em người da đen không những không sợ hãi mà con quát to lên như sấm, như nói với con tinh tinh chúa khỉ kia rằng ta đây là ông nội của nòi mầy, đã từng là chúa tể của nòi mầy, thấy tao không quỳ lạy mà còn hỗn láo, tao cho mầy chết, tức thời người anh em da Đen, nhanh như chớp, tung ra một thế đánh bí hiểm của loài tinh tinh, chỉ nghe bịch bịch ầm ầm chúa khỉ tinh tinh choáng váng lảo đảo muốn ngã vì đã trúng ngay vào yếu huyệt, thần lực chúa tinh liền giảm hơn phân nửa, chúa tinh trúng đòn đau quá kêu lên chí ché inh ỏi, bị trúng đòn trước đàn khỉ tinh tinh, chúa khỉ tinh tinh cảm thấy mất mặt nên càng thêm tức giận. Chúa đàn Tinh Tinh với thế võ vô cùng bí hiểm nhảy lên không trung chụp xuống với một tốc độ kinh hồn hầu giết chết ngay đối thủ, người anh em da đen thấy khỉ chúa hung ác như vậy muốn hạ gục mình ngay chiêu nầy, thì tức giận nổi lên đùng đùng hét lên một tiếng làm rung chuyển cả núi rừng loài dã thú các ngươi dám chống lại loài người sao tao cho mầy chết, rầm một tiếng kinh thiên động địa, con chúa khỉ Tinh Tinh bị trúng đòn quá mạnh lảo đảo muốn ngã, người anh em da đen cũng bị trúng đòn khá đau càng thêm tức giận, người anh em Da Đen tức thì lấy khúc cây mang sau lưng ra phi tới nhanh như chớp đánh xuống đầu con khỉ chúa với sức mạnh toàn lực, con tinh tinh khỉ chúa né tránh không kịp chỉ nghe tiếng bốp chói tai đầu khỉ chúa vỡ sọ chết tươi máu tuôn lai láng, cả hàng nghìn nghìn con khỉ tinh tinh sợ quá run rẩy, có con thiêm thiếp nằm mạp xuống đất, còn đại đa số chạy trốn toán loạn khiếp vía hồn kinh. Từ đó loài khỉ tinh tinh hể thấy con người thì tránh xa không dám tới gần nữa.

11 - Trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, 100 người con của mẹ Âu Cơ phải tự bảo vệ lấy mình chống trả quân thù xâm lược tranh giành lãnh địa, chống trả lại bệnh tật, cũng như thiên tai, hạn hán, mưa bão, lụt lội, lạnh rét, là cuộc đấu tranh lâu dài dai dẳng, đầy cam go và liên tục luôn luôn làm cho con người khốn đốn sợ hãi, vì thế con người luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ, chống trả, ẩn núp, khống chế, trốn thoát.

12 - Đức Cha Trời thường dạy cho 100 người con của mình. Vũ trụ thiên nhiên không những là con quái vật to lớn đầy sức mạnh, mà nó còn ẩn chứa nhiều máy móc huyền cơ, vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chiến thắng hàng phục, muôn loài bò sát, cầm, thú, thì không khó, vì các con là con người xác thân của các con là xác thân tiểu thiên vũ trụ, bộ não của các con là bộ não vũ trụ, vì thế muôn loài bò sát, cầm, thú, không thể nào chống trả lại con người được. Chỉ có con QUÁI VẬT THIÊN NHIÊN VŨ TRỤ, LÀ CON QUÁI VẬT, KHÔNG NHỮNG VÔ CÙNG TO LỚN ĐẦY SỨC MẠNH, MÀ CÒN ẨN CHỨA NHIỀU MÁY MÓC, ẨN CHỨA NHIỀU HUYỀN CƠ, rất khó đối phó. Vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chống trả giữa con người và thiên nhiên là cuộc đấu tranh đầy cam go nhất. Và hàng phục được con quái vật vũ trụ là cuộc đấu tranh vô cùng gian nan vất vả đầy khó khăn, gian khổ, không có con đường nào khác hơn là các con phải vận dụng bộ não vũ trụ phát triển ý thức nhận thức tiến hóa ý thức nhận thức đến cảnh giới Khoa Học Vũ Trụ. Khoa học Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì các con sẽ làm chủ được con quái vật vũ trụ, vì các con đã hiểu rõ chúng, những quy luật biến động theo luật tự nhiên tiến hóa của chúng. Cũng như sự ra đời của chúng, sự hủy diệt của chúng.

13 - Vì thế các con không có gì phải sợ con quái vật thiên nhiên vũ trụ, mà cố gắng tìm hiểu con quái vật thiên nhiên nếu chưa hàng phục được con quái vật thiên nhiên, thì các con lượng theo nó, hoặc né tránh để bảo tồn sanh mạng, các con muốn làm chủ được nó, các con phải đạt đến cảnh giới, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, nhưng hiện tại các con mới ra đời, như một đứa trẻ còn non làm gì đạt tới cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, và còn trải qua một thời gian lâu xa tu luyện tiến hóa Ý Thức, các con mới có thể trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, được.

14 - Nhờ sự đấu tranh sanh tồn của con người nên luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ vật dụng bảo tồn cuộc sống, bảo tồn sự tiến hóa sự thừa kế phát minh con người, nên trí huệ con người cũng theo đó tiến hóa mỗi ngày một cao hơn, từ vật dụng sơ khai tiến tới vật dụng hiện đại. Từ cuộc sống đơn thuần tiến tới cuộc sống văn minh. Tuy bước đầu con người biết kết áo lá, áo da thú, giày cỏ, giày da thú, tổ lá, để bảo tồn sự sống trước chuyển biến tiến hóa thời tiết tuần hoàn biến đổi của thiên nhiên, nhưng đó là sự diễn biến thời tiết theo sự bình thường. Nhưng thời tiết có sự chuyển đổi đột biến ngoài sức dự liệu tính toán của con người và điều ấy đã xảy ra với con cái nhà trời. Có lẽ chu kỳ tuần hoàn của tạo hóa hàng nghìn năm đã lặp lại nên mưa to gió lớn dai dẳng kéo dài trong nhiều tháng, rét lạnh thấu da những áo lá, tổ lá không chống đỡ nổi nữa, nên con người phải chuyển đổi cách ở, cũng như sự sinh hoạt bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đi tìm hang động để ở, thế là cuộc đấu tranh sanh tồn giữa người, bò sát, cầm, thú, đã xảy ra, vô cùng khốc liệt.

15 - Và ở đó không xa khoảng hơn trăm dặm có dãy núi cao hình thành lên nhiều sơn động do sự chấn động địa cầu, ĐỘNG ĐẤT làm rạn nứt trong lòng núi, hàng triệu triệu năm về trước, các mạch nước ngầm tuôn chảy xoáy mòn hình thành lên các sơn động, trong các sơn động có động MÃNG XÀ, trăn sống lâu năm thành tinh, rắn sống lâu năm thành quỷ, động tinh quỷ nầy từ xưa tới nay hàng vạn vạn năm chưa có loài cầm, thú, nào dám bén mảng đến, hể có đến là không có đi, có vào là không có ra.

16 - Động mãng xà là động vô cùng rộng lớn có thể chứa hàng nghìn người, vì thế nơi đây có cả hàng vạn con trăn, hàng vạn con rắn chúng chia nhau để ở, nhất là những con đầu đàn, không những to lớn dài hàng mấy mươi mết mà còn có nhiều đầu vô cùng lợi hại, nhất là nọc độc, chất độc của chúng, chỉ cần một con trăn, con rắn ba đầu là đã quật chết một con voi to lớn, và đã từng quật ngã nhiều con voi như vậy cho cả đàn ăn thịt. Sự phát hiện ra động mãng xà nầy là người anh em người da vàng có một lần lưu lạc đến đây may tí nữa thì bị chúng sát hại. Ở vào thời kỳ nầy tuổi thọ côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, cũng như con người tuổi thọ rất cao, không những tuổi thọ rất cao, mà còn to lớn dị thường, tuổi thọ của chúng hơn mười nghìn tuổi, nếu chúng biết hít thở tu luyện thì có thể sống đến hai mươi ba mươi nghìn tuổi, có thể nói những con trăn, con rắn đầu đàn ở đây tuổi thọ đã có trên hai mươi nghìn năm, vì thế thần lực của chúng là vô cùng khiếp đảm vô cùng lợi hại.

17 - Dưới sự dẫn dắt của người anh em da vàng, một trăm anh em con trời không bao lâu cũng đã đi đến dãy núi trong cơn mưa tầm tả cái lạnh thấu xương và cuối cùng cũng đến được nơi sơn xà động, tìm nơi trú ngụ gần đó, người da vàng anh em dẫn đường ấy nói: Anh em chúng ta không nên tới gần sơn động vì rất nguy hiểm, hơn nữa vì trời còn mưa to gió lớn lại thêm rét dữ quá. Thế là một trăm anh em con trời dừng nghỉ đóng đô cách sơn xà động không xa, thế mà vẫn nghe mùi tanh của rắn lan ra nồng nặc, cũng may nơi đây lại có nhiều hoa quả nghĩ cũng lạ khi đã trải qua năm sáu tháng mưa bão mà không hề hư hại gì. Có lẽ hoa quả ở đây không phải ở cây mà là ở dây, dây rừng chằng chịt trong lúc hái quả để ăn phát hiện ra nhiều loại rắn ẩn mình trong lùm cây bụi rậm. Chúng chỉ cần con người sơ ý mất cảnh giác là chúng cắn liền, vì thế mà không biết bao nhiêu loài chim loài thú bị chúng cắn bỏ mạng. Một trăm người con của trời ăn no, thì màn đêm cũng vừa buông xuống có lẽ Cha Trời, Địa Mẫu thấy con mình quá nhiều khổ sở, nên những cơn mưa bão cũng từ từ dừng hẳn, bầu trời dần dần yên lắng trở lại, thế là một trăm người con trời đi vào giấc ngủ ngon lành. Chừng khi nghe tiếng ào ào, tưởng chừng như cơn bão lại đến, một trăm anh em con trời thức giấc mới hay là trời đã sáng tỏ, bỗng nghe mùi tanh hôi nồng nặc mỗi lúc một đến gần. Một trăm anh em đồng la lớn: Chúng đã đến gần hãy đề phòng và tiêu diệt chúng, và y như thế chúng đã đánh mùi có hơi người tuy rằng ở cách ra sơn xà động đến ba bốn dặm, những con đầu đàn chúa tể chúng đã có mặt, có lẽ chúng tu luyện có ngọc nên hai con mắt của chúng phát tỏa thần quang trông rất dữ tợn thấy mà phát khiếp, chúng kéo đến mỗi lúc một đông, đông đến nổi không còn tính đếm được nữa, chúng nhìn một trăm người con trời há mồm thè lưỡi coi bộ chúng rất thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống ngay con người, trăn tinh, rắn quỷ chín đầu phát ra âm thanh kỳ dị ra hiệu lịnh tấn công, thế là hàng nghìn hàng vạn con rắn, con trăn, uốn mình lượn tới tấn công. Một trăm anh em đồng hét lên mình chưa tấn công chúng, chúng đã tấn công mình chúng ta đồng xông lên tiêu diệt chúng, thế là trận chiến xảy ra kinh thiên động địa một trăm khúc cây trên tay trăm người con trời múa lên như chong chóng, kình lực tuôn ra ầm ầm, sức mạnh con trời nào phải vừa càng đánh càng hăng lũ rắn bị đánh tơi bời. Các con xà chúa, rắn chúa, thấy đàn con cháu bị con người đánh tơi bời vô cùng tức giận lao vào cuộc chiến, người anh em da vàng thấy xà chúa vô cùng lợi hại phun ra hơi độc cuồng phong nổi dậy ầm ầm làm cho một số anh em tối tăm mù mịt, nhất là chị em nữ phái yếu, người anh em da vàng chính là HOÀNG LONG con RỒNG VÀNG CHÚA đầu thai làm người. Hoàng Long phi tới xáp chiến với con xà tinh chúa chín đầu, trận chiến trở nên vô cùng khốc liệt, xà tinh chúa chín đầu quật đuôi một cái là cuồng phong nổi dậy ầm ầm, anh em người da vàng không hề nao núng với cây gậy trong tay tấn công con xà tinh chín đầu tới tấp, con mãng xà tinh chín đầu thấy phun khí độc không làm hại được đối thủ, vì thấy trong người anh em da vàng có một lớp hào quang bao bọc hết sức kỳ lạ, đó là hào quang tiên thiên hộ thể, khí độc của chúng không làm sao hại được trận chiến càng lúc càng dữ dội.

18 - Nói về người anh em da trắng thấy con rắn quỷ chín đầu vô cùng lợi hại đầu phun nọc độc, đầu thổi ra cuồng phong ầm ầm long trời lở đất, đầu phóng ra tia lửa làm cho người anh em Da Chàm xính xáng tối tăm mặt mày. Tức thời người anh em da trắng chính là BẠCH LONG con RỒNG TRẮNG CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con RẮN QUỶ CHÍN ĐẦU. Trận chiến vô cùng khốc liệt, với cây gậy trong tay người anh em da trắng tấn công con rắn quỷ chín đầu tới tấp, những tiếng rắc rắc ầm ầm nổi lên không ngớt, loài trăn, loài rắn dữ con nào con nấy cũng đã trên năm nghìn tuổi, có con trên mười nghìn tuổi, có con trên hai mươi nghìn tuổi chúng tấn công con người với khí thế long trời lở đất, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên. Với con xà tinh BẢY ĐẦU, anh em với con xà tinh chín đầu, khí thế vô cùng hung hãn tấn công con người thật dữ dội những anh em yếu hơn đang gặp phải nguy hiểm, tức thời người anh em da đen hét lên một tiếng như sấm nổ chính là HẮC LONG con RỒNG ĐEN CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con xà tinh bảy đầu, với cây gậy trong tay người anh em da đen tấn công vào đầu con mãng xà bảy đầu như mưa sa bão táp. Bên kia con RẮN QUỶ BẢY ĐẦU, thấy anh mình là con rắn quỷ chín đầu tấn công con người uy phong lẫm liệt, liền quật đuôi cuồng phong nổi dậy ầm ầm lao tới hầu nuốt chửng con người. Người anh em da chàm thấy con rắn quỷ hung hãn như thế liền hét lên một tiếng như sấm sét vang động đất trời, người anh em da chàm này chính là THANH LONG con RỒNG XANH CHÚA đầu thai làm người, phi tới đón đầu con rắn quỷ, với cây gậy trong tay múa lên kình lực phát ra ù ù đá chạy cát bay tấn công tới tấp vào đầu con rắn quỷ, thế là trận chiến càng thêm khốc liệt hơn. Bên kia trận chiến, mấy mươi anh em đang yếu thế trước sự tấn công của hai con tinh quỷ năm đầu chúng tấn công ăn khớp với nhau vô cùng lợi hại. Nếu không có tiên thiên hộ thể thì toi mạng đi đời lâu rồi bỗng nghe tiếng quát như sấm nổ, một người phi ra múa gậy ầm ầm tấn công hai con tinh quỷ, thì ra người đó chính là người anh em da đỏ, XÍCH LONG con RỒNG ĐỎ CHÚA đầu thai làm người, hai con tinh quỷ như gặp phải đối thủ, nên ra sức tấn công người anh em da đỏ càng thêm dữ dội. Chỉ nghe tiếng ầm long trời lở đất, bỗng nghe tiếng quát lanh lảnh nổi lên khắp chỗ: Loài yêu tinh chết nầy. Thế là những tiếng đùng đùng vang lên khắp chốn, thật là oai phong lẫm liệt nhi nữ anh hùng có khác, thì ra đó là năm cô gái da vàng, da trắng, da chàm, da đen, da đỏ, đó chính là NĂM CON PHỤNG HOÀNG CHÚA đầu thai làm người với năm cây gậy trong tay múa lên vù vù, đánh cho lũ trăn, lũ rắn ba đầu hai đầu tơi bời, còn những anh em khác hò hét thi nhau tiêu diệt xà tinh, rắn quỷ.

Trên con đường chinh phục muôn loài vạn vật của một trăm người con trời. Chính sức mạnh trí huệ con người đã làm nên sự kỳ diệu đó. Sức mạnh liên kết trí tuệ luôn luôn chiến thắng các thế lực chống lại con người, thế lực Cầm Thú, thế lực Ác Ma, Ác Quỉ, cho đến chiến thắng thiên nhiên Con Quái Vật to lớn Vũ Trụ, tiến tới làm chủ vũ trụ.

Hết phần 2 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 3

PHẦN 3

SỨC MẠNH TRÍ TUỆ, SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT


1 - Nhìn cuộc chiến giữa con người với Yêu Tinh mới thấy hết tình đoàn kết nghĩa Đồng bào, năm màu da anh em luôn luôn sát cánh bên nhau, bảo vệ cho nhau, người Mạnh gánh gánh nặng, người yếu gánh gánh nhẹ, chung sức chung lòng quyết tử tiêu diệt kẻ thù.

Đúng là:

Một cội Rồng Tiên, thật khác thường

Đồng Bào ruột thịt, cội tình thương

Sát cánh cùng nhau, trừ Tinh, Quỷ

Bảo vệ cho nhau, sống chết nương

Khí phách hào hùng, nòi Hồng Lạc

Chống lại hung tàn, để sử gương

Nhân loại anh em, niềm đồng loại

Đoàn hết chung nhau, dậy chiến trường.

Nói về mãng Xà, rắn Quỷ càng đánh càng thất thế liền đồng loạt nhả ngọc ra hóa phép hầu tiêu diệt con người, tức thời trên không trung hàng nghìn viên ngọc tỏa hào quang đồng loạt đánh xuống làm cho một trăm anh em chống đỡ không nổi sắp chết đến nơi trong lúc thập tử nhất sanh nầy, bỗng nghe năm tiếng thét tưởng như trời đất sắp sụp đến nơi, tiếp theo sau là năm tiếng thét lanh lảnh, đinh tai nhức óc, tức thì NGŨ LONG, NGŨ PHỤNG xuất hiện bay lượn trên không trung hào quang chói lọi nuốt sạch những viên ngọc làm cho xà tinh, rắn quỷ khiếp đảm trốn chạy về động không dám ló đầu ra nữa chúng đã mất ngọc trở thành loài trăn, rắn, thường. Ngũ long, ngũ phụng, bay lượn trên không hào quang chói lọi, sấm sét ầm ầm thấy xà tinh, rắn quỷ bỏ chạy liền hoàn hồn nhập xác trở lại, thì ra đó là năm anh em Thanh Long, Bạch Long, Xích Long, Hắc Long, Hoàng Long, năm chị em Thanh Phụng, Bạch Phụng, Xích Phụng, Hắc Phụng, Hoàng Phụng, bãi chiến trường giờ đây trở nên yên tĩnh trở lại, ngổn ngang đây đó xác chết của trăn, rắn, chúng đã bị tiêu diệt hơn hai phần ba, thừa thắng xông lên một trăm con trời nào chịu để cho chúng được yên liền kéo đến bao vây sơn động. Xà tinh, rắn quỷ, thấy con người kéo đến chúng vô cùng khiếp sợ thu mình cố thủ trong động chẳng chịu chui ra. Trong khi một trăm con trời chưa biết phải làm sao tiêu diệt loài trăn, rắn thu mình cố thủ trong động, thì người anh em da vàng, Hoàng Long nói rằng: Sức mạnh của con người là sức mạnh trí tuệ sao anh em chúng không bàn thảo liên kết trí huệ tìm ra kế sách để tiêu diệt chúng, thế là một trăm người con trời mỗi người đưa ra một ý kiến, ý kiến nào hay thì theo ý kiến đó và cuối cùng cũng tìm ra ý kiến hay, là lấy đá vận lực vào đôi bàn tay ném tấn công tiêu diệt chúng, thế là một trăm anh em liền theo kế sách lượm đá chất thành đống trước sơn động, chờ phát hiệu lệnh tấn công, không còn chờ đợi gì nữa hiệu lệnh đã vang lên. Tức thời trăm cánh tay vận lực ném những hòn đá, viên đá xé gió lao nhanh vào động hạ gục đàn trăn, đàn rắn chúng trúng đòn đau quá lao nhanh theo con đường thông hơi khác trốn thoát vào rừng sâu, hang thẳm mất tăm mất dạng, con người chiếm lấy sơn động một cách dễ dàng.

2 - Nhờ có động để ở anh em con trời không còn khốn khổ do mưa to bão lớn, mà còn có nơi cất chứa đồ ăn, đời sống con người vì thế mà càng ngày càng gắn bó hơn tình cảm phong phú hơn, phái nữ vì thế không cần tìm kiếm thức ăn nữa mà chỉ lẩn quẩn gần sơn động, trong sơn động mà thôi. Cuộc sống cứ thế trải qua hàng trăm mùa xuân, con cái nhà trời vẫn sống yên vui không có chuyện gì xảy ra. Mùa hạ nắng bức sắp đi vào kết thúc, mùa đông lại đến. Cái lạnh cái rét, mưa to gió lớn lại tràn về, cho nên các chàng trai thường vắng mặt nơi sơn động, cũng như mọi khi năm mươi cô gái xinh xắn trong bộ áo da thú, trông càng xinh đẹp. Không những xinh đẹp mà các cô càng lớn càng trông rất giống Mẹ Trời, các cô gái xinh đẹp vừa ra khỏi sơn động, chuẩn bị tản ra tìm kiếm trái cây cũng như vui đùa cho thỏa thích, như mọi khi thì bỗng nghe tiếng sư tử gầm rung chuyển núi rừng, chỉ trong chốc lát đàn sư tử xuất hiện trên mấy mươi con, con nào con nấy to lớn hung dữ vô cùng, chúng nhìn thấy các Cô gái lạ mắt, như chúng nhìn thấy sinh vật lạ xuất hiện nơi địa cầu, chúng là loài chúa tể không có loài nào thấy chúng mà không sợ, chúa tể đầu đàn nhìn con người đầy vẻ tức giận, vì đàn sư tử nhìn thấy các cô gái không hề sợ chúng, coi chúng không vào đâu, đàn sư tử trên một hành trình đường xa bụng đã kêu lên vì đang đói, mấy mươi con sư tử kia tâm trạng cũng giống như con sư tử chúa đàn, chúng muốn xông tới vồ ngay để ăn thịt, nhưng thời cơ chưa cho phép chúng vồ, vì chúng thấy con người không sợ chúng trong sự im lặng ánh mắt chăm chăm theo dõi nhìn chúng, sự chăm chăm nhìn đàn sư tử của các cô gái đã cứu các gái thoát chết, các cô nào có biết nếu chúng đồng loạt tấn công thì khó mà bảo tồn tánh mạng, sự nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, các cô gái giờ nầy có lẽ đã nhìn ra được sự nguy hiểm, năm mươi cô gái chưa biết đối phó ra làm sao thì Hoàng Phụng người con gái da vàng nói với các chị em rằng: Các chị em hãy rút gậy sau lưng ra xoay mặt về chúng, lui lần lui lần về sơn động đề phòng chúng tấn công, đàn sư tử chỉ chờ cho con người quay mặt hoặc bỏ chạy là chúng phóng đến xé xác ăn thịt ngay. Các cô gái lùi lần từng bước, thì đàn sư tử tiến lên từng bước đúng là tình thế đầy hồi hộp, căng thẳng từng giây từng phút thập phần nguy hiểm. Các cô gái đã lùi hết vào trong động lấy lại khí thế múa gậy thị oai hù dọa đàn sư tử, con sư tử chúa không để ý gì đến lời hù dọa của các cô con gái mà chăm chăm nhìn sơn động thích thú gầm rú vang động núi rừng, mấy mươi con sư tử kia cũng thích thú gầm rú đinh tai nhức óc, chúng như nói rằng: Chúng tìm thấy nơi trú ngụ qua khỏi mùa đông và mấy mươi cô gái kia là thức ăn của chúng, chúng không đi đâu nữa mà nằm đây chặn giữ cửa động và chờ cơ hội là xông vào ăn thịt con người.

3 - Nói về năm mươi chàng trai, nay đã già dặn khác thường, tuy đi tìm kiếm thức ăn đã khá xa nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng gầm rú của loài sư tử phát ra từ nơi sơn động, thì thất kinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra các cô gái có lẽ đang gặp nguy hiểm có thể mất mạng, nên tất cả đều quay trở về nhìn thấy đàn sư tử chặn cửa động như muốn xông vào quật chết những cô gái, những chàng trai vừa sợ hãi là không biết chị em có sao không, vừa tức giận là vì chúng tàn sát con người, cũng may là những đống đá vẫn còn chưa ném hết cách đây hàng trăm năm.

4 - Nói về đàn sư tử đang liếm môi liếm mép, chảy nước bọt ra vẻ thèm thuồng nhìn vào hang động, thì nghe tiếng xé gió bay đến và chúng đã bị trúng những hòn đá lớn liên miên, trúng đầu thì bể đầu, trúng cẳng thì què cẳng. Những hòn đá, viên đá, ném đi với tốc độ khủng khiếp, sức mạnh kinh người. Trúng phải nó không bỏ mạng thì cũng bị thương, chúng bị ném trúng đá vừa đau, vừa sợ hãi có con đã chết, chúng lao nhanh ra khỏi động nhảy tới tấn công con người. Tức thời tiếng hét nổi lên như sấm nổ: Hãy phóng phi lao vào con Chúa đàn to lớn. Tức thời hàng loạt tiếng thét nổi lên năm mươi phi lao xé gió nhắm con đầu đàn lao tới với tốc độ kinh hồn. Thế là con sư tử chúa rú lên thê thảm hàng loạt phi lao đã cắm loạn xạ vào mình vào đầu sư tử chúa, tiếng rú thê thảm chúa tể của chúng đã làm cho đàn sư tử khiếp vía, có lẽ chúng đã hết thời. Nên chúng mới gặp loài người là loài chúa tể của muôn loài vạn vật, cái chết của chúng sẽ không sao tránh khỏi, chúng chạy làm sao kịp những phi lao trở thành những hung thần bay tới lấy mạng chúng, thế là mười mấy con sư tử nữa tiếp tục ngã gục, những con còn sống sót thì bỏ chạy thục mạng, bán sống bán chết, và từ đó về sau hễ thấy loài người thì trốn ngay không dám tới gần nữa.

5 - Trước mưu trí của con người, các loài chúa tể sơn lâm là cọp, voi, sư tử, nép mình khiếp sợ không dám tới gần, hễ thấy con người cầm gậy, lao là chúng khiếp vía chạy trốn, thế là một trăm người con trời trải qua sự bình yên lâu dài.

6 - Cho đến một hôm anh em da đen đang hái lượm củ quả trái cây, thì bị một con đại bàng to lớn, đôi cánh chúng dài hàng chục mét, chúng có thể bắt lấy một con bò mộng to lớn bay đi để ăn thịt, Đại Bàng đang bay lượn trên không bỗng xếp cánh lao nhanh xuống, bắt lấy người anh em da đen, nhưng nhờ người anh em da đen phát hiện ra Đại Bàng sớm. Nên vừa thấy Đại Bàng xếp cánh thì lao nhanh vào tàng cây ẩn núp, Đại Bàng bắt người không được lấy làm tức giận, quạt cánh làm cho cành cây gãy đổ ầm ầm mười anh em da đen chống trả trốn tránh mới thoát chết, liền đem chuyện nguy hiểm Đại Bàng sát hại nói lại cho tất cả anh em cùng nghe, nghe xong ai nấy đều lấy làm tức giận, liền bàn mưu tính kế tiêu diệt loài Đại Bàng ác điểu, hung ác nầy.

7 - Thế là anh em con trời tìm bắt heo, đóng cọc cột hai ba con heo vào một chỗ nơi Đại Bàng Ác Điểu thường đi săn để nhử đại bàng, ác điểu, với cái tánh hung dữ của Đại Bàng Ác Điểu hể thấy con mồi là lao xuống bắt để ăn thịt, với sức ngụy trang khéo léo đại bàng ác điểu không thể nào nhận ra con người có mặt tại nơi hiện trường, gần sát ba con heo, cặp Đại Bàng, Ác Điểu bay trên cao thấy ba con heo đang chạy nhảy lúng túng dưới đất liền xếp cánh lao xuống bắt hai con heo lớn nhất, Đại Bàng Ác Điểu chụp được con heo quạt cánh bay lên chỉ vài ba mét thì bay lên không được nữa vì mắc phải cái dây cột con heo, cặp Đại Bàng, Ác Điểu chưa biết phải làm sao, thì từ các lùm cây gần sát đó bỗng rung động. Tức thời hàng loạt phi lao phóng ra với tốc độ kinh hồn lao thẳng về hai con ác điểu, vì quá bất ngờ lại đang kéo con heo đúng vào tầm phóng của xạ thủ, thế là đại bàng ác điểu trúng liền mười mấy mũi phi lao oan oát rú lên thê thảm, con cái tuy thoát chết nhưng cũng đã bị thương hồn phi phách tán, vì thế đại bàng, ác điểu sau này hể thấy con người là khiếp sợ tránh xa.

8 - Đây nói về ba con Chúa Tể luôn nghĩ kế để tìm cách hại con người. Một hôm ba con tinh chúa quỷ nghe muôn loài bò sát, cầm, thú nói chuyện với nhau nếu gặp loài người thì tránh xa không thì chết hết. Các loài Bò Sát, Cầm, Thú, vừa nói chuyện vừa run sợ, ba con Tinh Quỷ nghe muôn loài ca tụng uy lực của con người thì tức giận lắm. Nhưng chúng chẳng làm gì được vì chúng sợ Đức Cha Trời, sợ Đức Địa Mẫu, sợ ánh sáng con người.

9 - Một hôm ba con Chúa Tinh Quỷ chúng vân du vô tình nhìn thấy con người không còn hào quang nữa, cũng không thấy Cha Trời, Địa Mẫu. Chúng lấy làm mừng, nhưng vì đa nghi chúng chưa ra tay tàn sát con người ngay và từ đó chúng luôn theo dõi rình mò, và chúng đã biết chắc Cha Trời Địa Mẫu không còn có ở đó nữa. Thế là chúng quyết tâm làm hại con người.

10 - Một hôm chúng tụ tập muôn loài Cầm Thú, Bò Sát, cọp, beo, sư tử, đại bàng, cáo, sói, trăn, rắn, ba con Tinh Quỷ nói: Các ngươi đã bị con người làm hại, hôm nay ta tụ tập các ngươi đến đây là để chống lại con người. Loài người, con người sống thì chúng ta phải chết, không còn con đường nào khác hơn, là chúng ta phải tiêu diệt con người.

11 - Nói xong ba con quỷ hóa phép trổ thần oai, hóa gió tạo mưa, hơi lạnh thấu xương, mây đen mù mịt, trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm, đá chạy cát bay, cây cối ngã đổ ầm ầm kinh thiên động địa cả một vùng các loài Bò Sát, Cầm Thú, khiếp quá nghe theo răm rắp.

12 - Lúc bây giờ cảnh rừng núi lá vàng thi nhau chín rộ, ông mặt trời vừa đi ngủ, màn đêm buông xuống khá nhanh, trăng, sao, thi nhau tỏa sáng góp phần vào sự sống nhân gian tiến hóa vũ trụ.

13 - Bỗng nhiên trời đất âm u, trăng sao biến mất, thay vào đó là gió dậy ù ù mỗi lúc một thêm dữ dội, hơi lạnh càng lúc càng thấu xương, trời thu làm gì có chuyện nầy, kỳ lạ hơn là sự âm u ấy lại cứ ùa vào sơn động, còn mang theo cả hơi độc làm cho một trăm người con trời càng lúc càng không chống cự lại nổi, hơi lạnh càng lúc càng lạnh thấu xương, một trăm người con trời không hiểu trời đất nổi cơn thịnh nộ cái gì mà gào thét hung dữ thế nầy, bỗng nghe ngoài sơn động một cảnh tượng ồn ào lạ lùng, hình như chúng ra sức phun hơi độc vào động, không lẽ? Hàng trăm con mắt nhìn nhau, tuy trong đêm tối như cũng cảm nhận được những ý nghĩ truyền qua đôi mắt, đồng cảm rằng không lẽ chúng nó kéo đến trả thù chúng ta, và tất cả đều nghĩ rằng thế là một cuộc chiến nữa xảy ra, năm màu da anh em càng nghĩ càng sôi gan, tức giận cho những loài đến đây gây chuyện, và lần nầy thì quét sạch không cho chúng còn sống sót. Tức thời chị em nữ giữ động, còn anh em nam xông ra ngoài tiêu diệt những con thú hung dữ đang hà hơi phù phép thổi hơi độc vào động, thế là năm mươi chàng trai anh dũng phi ra cửa động với khúc gậy trên tay múa lên vun vút tấn công vào kẻ thù. Với con mắt người thường thì không thể thấy được trong màn đêm âm u như thế, nhưng với đôi mắt con trời thì lại khác, có thể nhìn thấy trong đêm, tuy tầm nhìn không được xa, nhưng cũng nhận ra những kẻ đến đây gây chiến, thấy các loài bò sát, cầm, thú, bao vây sơn động, thì nộ khí xung thiên xông ra mà đánh tới tấp, cuộc giao tranh giữa người và các loài bò sát, cầm, thú, vô cùng khốc liệt.

14 - Với sức mạnh con trời thì càng đánh càng hăng, càng đánh càng uy dũng, với khúc cây cầm trên tay những cú đánh như tia chớp, như sấm sét kình lực tuôn ra ầm ầm không ngớt, tuy khí độc mù trời mịt đất, nhưng không làm hại được con trời, vì con trời có hào quang tiên thiên hộ mạng, tiếng lốp bốp, lốp cốp chói tai vang động rất mạnh, những kẻ tới gây chiến bị đánh tơi bời, lớp chết lớp bị thương vô kể.

15 - Ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ thấy tình thế không xong liền ra tay phù phép, mộc hương tinh liền thổi ra một luồng âm phong mê hồn hương, làm cho con người tối mặt tối mày, không còn thấy đường thấy sá gì nữa.

16 - Ngư tinh cũng không kém, tức thời hóa phép mưa sa bão táp cuồng phong nổi dậy ù ù cây cối ngã đổ ầm ầm đá chạy cát bay, cuồng phong bỗng xoáy tròn như cơn bão lốc cuốn hút đất đá cây cối ngã đổ bay lên không trung rồi đánh xuống năm mươi người con trời. Ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn khiếp vía, năm mươi người con trời đã bị mê hồn độc hương làm hại. Giờ lại bị trận cuồng phong mang theo cả đất đá cây cối từ trên không trung cuốn hút theo cuồng phong đánh xuống chỉ nghe ầm ầm dậy trời dậy đất, khó mà chống đỡ nổi.

17 - Chưa hết, Hồ Tinh Quỷ nào chịu kém liền hóa phép biến ra vô số vô biên nanh, vuốt, to lớn bén nhọn của loài cáo chồn từ trên không chụp xuống thần sầu quỷ khốc kinh thiên khiếp đảm, thế là rồi đời năm mươi chàng trai, Hồ Tinh Quỷ nhìn vào sơn động nhìn thấy năm mươi cô con gái, xuân xanh phơi phới căng tràn sức sống. Hồ Tinh Quỷ cười lên khoái chí, đúng là báu vật nhà trời sẽ là món đồ chơi của Ta, ba con Chúa Quỷ nhìn lên trời hiu hiu tự đắc chúng tru lên đinh tai nhức óc Ta sẽ là Chúa Tể vũ trụ.

18 - Năm mươi người con gái nghe tiếng gào đắc ý của ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ liền chắp tay cầu ĐỊA MẪU MẸ TRỜI ÂU CƠ cứu khổ cứu nạn: Mẹ Âu Cơ cứu chúng con, cứu chúng con, chúng con sắp bị Yêu Tinh Chúa Quỷ sát hại đến nơi rồi. Tiếng kêu cứu cầu cứu, năm mươi người con gái tức thời linh ứng ngay.

19 - Nói về năm mươi người con trai ra sức chống đỡ đến sức tàn lực kiệt mất mạng đến nơi, trong lúc thập tử nhất sinh, nghìn cân treo sợi tóc.

20 - Bỗng trên hư không nổi lên sấm chớp ầm ầm, những tia sấm sét đánh xuống chỗ ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ lửa điện chớp nháy rực trời, ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ đang làm phép bị sét đánh trúng phải đau đớn thấu ruột gan ngã quỵ nằm mạp xuống đất, phép tắc của chúng bị sấm sét đánh tan biến chẳng còn, chúng cố bò la bò lết sau cùng cũng đứng dậy được cong giò chạy mất, sợ đến nổi muốn chết ngất đi mấy lần, từ đó chúng không dám làm hại con trời nữa.

Trên con đường khám phá bí mật về con người. Sự tranh đấu bảo tồn nòi giống con người. Cũng như chinh phục lần những gì khó khăn trước mắt tiến đến làm chủ tất cả. Làm chủ muôn loài vạn vật làm chủ Vũ Trụ. Cao hơn nữa là làm chủ sanh tử.

Hết phần 3 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 3

PHẦN 4

SỰ ĐOÀN KẾT CỦA NGƯỜI TIỀN SỬ LUÔN ĐEM LẠI SỰ THÀNH CÔNG LỚN, SỨC MẠNH ĐẠI ĐỒNG TẬP THỂ LUÔN LÀ ĐỀ TÀI MƠ ƯỚC CỦA BAO THỜI ĐẠI


1 - Nói về ĐỊA MẪU ÂU CƠ tuy rời xa con cái trở về hội nhập Cội Nguồn như Bọt nước hội nhập về bản thể của Nước, có nghĩa là Cha Trời Mẹ Trời từ bản thể linh giác tổ tiên tối cao vũ trụ Sanh Ra, rồi tan biến hội nhập về bản thể vô vi khắp vũ trụ chỗ nào cũng có. Tất cả sự sống vũ trụ đều nằm trong bản thể tối cao nầy, có thể nói sự sống của Muôn Loài vạn vật trong đó có sự sống con người tất cả đều sống trong lòng Địa Mẫu Âu Cơ. Vì thế 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Lúc nào cũng được Địa Mẫu Âu Cơ để ý chăm sóc con mình, vì pháp thân linh giác tối cao vô vi của Địa Mẫu cùng khắp chỗ nào cũng có. Nếu không phải con mắt Chánh Đẳng Chánh Giác thì không thể nào cảm nhận thấy được.

2 - Thật ra lúc nào ĐỊA MẪU ÂU CƠ cũng luôn luôn ở bên cạnh con mình, nhưng 100 người con không nhìn thấy Địa Mẫu Âu Cơ. Địa Mẫu Âu Cơ tuy thấy con mình gặp nạn nhưng không ứng cứu. Chờ con cái còn nhớ đến Mẹ chúng không, thấy năm mươi người con gái tưởng nhớ đến mình. Tức thời pháp thân Địa Mẫu Âu Cơ hóa thành sấm sét đánh cho ba con chúa quỷ một trận nên thân, nhưng không đánh chết chúng là có lý do. Bí mật của Địa Mẫu Âu Cơ không ai có thể biết được. Nói về năm mươi người con trai của Trời chỉ lo ra sức chiến đấu mà quên đi cầu cứu với ĐỨC CHA TRỜI và chỉ còn chờ chết mà thôi, trong lúc thập tử nhất sanh, ngàn cân treo sợi tóc như thế, thì bỗng nghe sấm sét đầy trời đánh xuống đất liên miên bất tận. Tức thời yêu khí tan biến, khí lạnh, móng vuốt Yêu Quỷ không còn, trời quang mây tạnh, trăng sao trở lại thi nhau tỏa sáng, năm mươi chàng trai đã hồi phục sinh lực xông pha đánh giết muôn loài ác cầm, ác thú, bò sát. Chúng làm sao chống đỡ nổi con Trời. Ôi thôi chúng bị năm mươi chàng trai con trời đánh cho tơi bời, lớp chết lớp bị thương thi nhau trốn chạy, khiếp vía kinh hoàng, từ đó trở đi con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, con người đi đến đâu là muôn loài vạn vật phải nép mình cúi đầu đến đó, hoặc tránh xa không dám tới gần.

3 - Sự đoàn kết chung sống 100 anh em, Ông Bà Tổ Tổ Tổ đầu tiên nhân loại con người, đã đem lại bao sự thành công lớn lao, không những thành công về mặt khoa học phát minh sáng kiến, tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ phục vụ cho đời sống con người ngày càng phong phú hơn, cũng như thành công về mặt ý thức, nhận thức về cộng đồng xã hội, nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh, phẩm chất tốt đẹp đối xử giữa người với người, vì thế lý trí cũng như nhơn đạo, nhân đạo, được thiết lập xây dựng trên nền móng giác ngộ, cái xấu luôn luôn loại bỏ, cái tốt ngày càng tươi đẹp hơn, sức mạnh của sự đoàn kết là sức mạnh vô địch, không những phát huy được sức mạnh của trí tuệ, mà còn phát huy được sức mạnh của tập thể, vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn, tiến đến làm chủ lần lần và tiến tới làm chủ tất cả. Một sự sống giữa người và người vừa là anh em, vừa là Đồng Bào, vừa là Đồng Đội, vừa là Thầy cho nhau, vừa là quan quân, vừa là dân quân, đồng chí hướng, đồng quan điểm, đồng phấn đấu vươn lên, tiến tới làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc sống, làm chủ vũ trụ.

4 - Cuộc sống của Ông Bà người tiền sử Tiên Đế là cuộc sống luôn luôn tiến hóa không ngừng, những cái lỗi thời thoái hóa già cỗi trở thành có hại cho cuộc sống phải được loại bỏ thay thế bằng sự non trẻ vươn tới cái mới tốt đẹp hơn. Sự tiến hóa không ngừng nầy không chỉ ở lĩnh vực cuộc sống, lĩnh vực cộng đồng xã hội, lĩnh vực khoa học, mà cả trong lĩnh vực tinh thần, những gì lỗi thời cổ hủ không còn phù hợp cho cuộc sống thì loại bỏ. Nhất là hành vi đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời. Ở vào thời kỳ tiền sử đầu tiên của nhân loại con người tuy chưa phát minh ra giấy bút mực, nhưng một trăm người con trời đã biết lấy Ý LÀM BÚT, lấy THỨC LÀM MỰC, lấy NÃO BỘ con người làm giấy. Những gì được học, được nghe, được thấy, được biết, ý thức nhận thức tiếp thu tác động vào não bộ con người được in ấn lại tất cả, rồi từ não bộ con người tác động lại ý thức nhận thức, làm cho con người nhớ mãi không quên, rồi dẫn đến kết quả ý thức nhận thức đi sâu vào tìm thức linh hồn tiềm tàng ẩn chứa trong giác quan thứ tám, giác quan vô thức vô minh, trở thành quả nghiệp dù đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác.

5 - Tuy thời tiền sử ông bà không có giấy bút sao chép ghi chép, nhưng sự sao chép in ấn của ông bà tiền sử phải nói là vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn, đầy khoa học và cũng đầy máy móc tối tân, những đoạn kinh văn sau đây sẽ nói lên điều đó.

Bộ não con người là bộ não tiểu thiên vũ trụ, có thể lưu lại tất cả những gì ở quá khứ, khi quá khứ tác động lên sọ não, và cũng lưu lại tất cả những gì ý thức nhận thức hiện tại tác động in ấn lên sọ não. Nhưng con người thời nay không những ít tu thiền luyện khí, bảo dưỡng bộ não, mà còn lạm dụng nhiều chất kích thích mạnh như BIA, RƯỢU phá hoại bộ não, không những phá đi phần vi diệu của bộ não, mà còn làm mờ đục bộ não, cũng như tờ giấy trắng tinh khiết đã bị ố, thì sự in ấn lưu chép ghi chép sẽ không còn được rõ ràng nữa, chưa nói đến con người thời nay quá nhiều dục vọng, nhất là những dục vọng điên cuồng ác khí xông Thiên làm hại sự vi tế của bộ não, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA là những người hiểu rõ điều nầy, nên luôn luôn kìm h.ãm sự dục vọng, nhất là những dục VỌNG điên cuồng, cũng như tự mình hạn chế BIA, RƯỢU, NHƯ PHẬT thì bỏ hẳn rượu.

Hết phần 4 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 3

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 3

PHẦN 5

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CON NGƯỜI LÀ NHỜ VÀO SỰ LIÊN KẾT TRÍ NHỚ CỦA MỖI NGƯỜI. NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI CÁCH ĐÓ MƯỜI NGHÌN NĂM TÁI HIỆN LẠI KHÔNG SÓT MỘT LỜI DẠY NÀO CỦA ĐỨC CHA TRỜI TRỞ THÀNH VĂN HÓA KINH VĂN ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI


1 - Nói về 100 người con Trời đoàn kết chung sống với nhau từ khi ra đời tới bây giờ đã được mười nghìn tuổi, đói thì ăn cỏ, cây, củ, hoa, quả, khát thì uống nước mạch ngầm trong sơn động, nước sông, nước suối, trải qua một thời gian dài tiến hóa ý thức nhận thức, con người giờ đây mới thật sự đi vào giai đoạn trưởng thành, giai đoạn người con gái đã có kinh bước vào giai đoạn Thiên Chức làm Cha làm Mẹ, Phụ Thân Phụ Mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người. Có thể nói con người đã bước vào giai đoạn thật sự tự chủ làm chủ bản thân mình. Giai đoạn đi lần đến tự lập đứng vững trên đôi chân của mình, giai đoạn quyết định vận mệnh của chính mình.

2 - Thể xác con người là tiểu thiên vũ trụ, nên con người là động vật cao cấp huyền linh hơn muôn vật, lại là con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, được cấu tạo ung đúc hai tinh thể, tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là khí huyết của cha mẹ trời, hậu thiên là tinh hoa khí hóa của quả địa cầu, vì vậy con người linh hơn muôn loài vạn vật, ẩn tàng tới tám giác quan, đủ điều kiện cho con người phát triển ý thức nhận thức nhanh chóng.

3 - Hơn nữa xương sống cốt người hình chữ S cốt Rồng, thân tướng con người có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Cốt Tiên, làm người đứng thẳng, khác với loài bò sát, cầm, thú, xương sống thẳng, hai chân, bốn cẳng thân ngang. Một trăm anh em con Trời đi vào giai đoạn trưởng thành hội tụ đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng cơ nghiệp cho chính mình

4 - Một hôm một trăm người con Trời, năm màu da anh em đang ngắm nhìn cảnh trời đất núi rừng cây cỏ đi vào xuân đơm hoa kết trái rực rỡ. Hoàng Long như chợt nghĩ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng là Muôn Loài vạn vật cần phải có tên có tuổi, để nhận biết mà không cần thấy chúng. Cũng như văn tự nuôi dưỡng linh hồn con người. Đúng như những gì Thiên Ý đã chỉ dạy vật chất nuôi thể xác, còn Văn Hóa nuôi dưỡng linh hồn. Muốn cho vạn vật có trật tự cũng như sự sống con người có trật tự cần phải đánh dấu đặt tên.

* - Là đánh dấu đặt tên trong năm nhóm năm màu da anh em.

* - Là chúng ta một trăm người anh em chị em ai nhớ những gì Cha Trời, Mẹ Trời chỉ dạy, nói ra để ghi lại trong Tâm Thức mỗi người, thành Văn tự trong Tâm Thức mỗi người. Cùng nhau học, cùng nhau biết, cùng làm theo, thế là một trăm người con Trời cả nam lẫn nữ thi nhau vắt óc suy nghĩ ráng nhớ lại những gì Cha Trời Mẹ Trời đã dạy cách đây hơn mười nghìn năm. Từ khi ra đời đến nay con trời người nào người nấy luôn sống theo, làm theo lời Cha Mẹ dạy, nhớ nhiều làm theo nhiều, nhớ ít làm theo ít, ai biết gì làm theo nấy, không ai nói ra hay dạy cho ai làm của riêng chưa có dịp phổ biến ra cho tất cả anh em cùng nghe, cùng học hỏi, cùng bàn, cùng làm theo lời Cha Mẹ dạy. Sự sáng kiến của HOÀNG LONG đã đánh dấu giai đoạn lịch sử giai đoạn Văn Hóa Cội Nguồn ra đời. Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời. Văn Hóa Cuộc Sống Xã Hội. Văn Hóa Đối Nhân Xử Thế. Văn Hóa Quyền con Người. Quyền làm chủ con người. Tiến hóa ý thức nhận thức con người lên một tầm cao mới, theo sự sáng kiến của HOÀNG LONG. Ngày qua tháng lại suốt mấy năm trời, kẻ nhớ nhiều nói ra nhiều, người nhớ ít nói ra ít, cả trăm Người góp lại thành kinh văn, văn hóa đầu tiên của nhân loại con người, văn hóa chánh kinh lời dạy gốc của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, cũng như ĐỊA MẪU ÂU CƠ.

5 - Kể từ khi Văn Hóa kinh văn Cội Nguồn ra đời không những đời sống con người tiến hóa nhanh chóng cao hơn có luật có lệ, mà còn hình thành nghi lễ thờ cúng TỔ TIÊN, CHA MẸ, Nhân Luân ra đời. Nhơn đạo ra đời, đời sống tiến hóa thay đổi nhanh chóng. Đời sống có trung, có hiếu, có nhân, có nghĩa, có thủy, có chung, có lễ, có trí, có tín. Linh hồn của các loài chúa tể, bò sát, cầm, thú, đầu thai làm người đã tiến hóa sang giai đoạn trở thành linh hồn con người, không còn là linh hồn bò sát, cầm, thú nữa mà trở thành linh hồn có đạo, có đức, có luật, có văn hóa.

6 - Từ đây một trăm anh em chung sống với nhau một lối sống khác hẳn, lối sống có đạo đức, có văn hóa, có tôn ti trật tự khác thường. Văn hóa khoa học đời sống, văn hóa tín ngưỡng thờ phụng, văn hóa cộng đồng xã hội, văn hóa đối xử ứng xử, văn hóa luật, trật tự xã hội, trật tự đời sống, văn hóa nghệ thuật ca hát nhảy múa, văn hóa tôn ti giai cấp, văn hóa sám hối cải thiện, văn hóa bảo tồn phát minh khoa học. Nói chung là rất nhiều văn hóa, không thể nói hết ở đây. Cũng bởi vì đời sống có văn hóa như thế, nên sự tiến hóa ý thức nhận thần tốc nhanh chóng, từ ý thức nhận thức đời thường tiến hóa lên ý thức nhận thức đạo đức, nhận thức văn hóa. Từ đời sống đời thường tiến hóa lên đời sống có đạo đức, có văn hóa thì con người cũng đòi hỏi sự sống cao hơn là Địa Vị gia đình, địa vị xã hội. Tìm cho mình những lối sống thích hợp, cái gì đến thì nó cũng phải đến, đó là cuộc chia ly năm màu da Anh Em.

Trên con đường khám phá bí mật về Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng tối cao vũ trụ. Các bạn xem tới đây thì phải nói trí tuệ cũng như phước đức của các bạn phải nói là đã tiến lên địa vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhận thức những điều mà trước đây không bao nghĩ tới. Những hạt giống Văn Hóa Đại Thừa kinh giáo đã mọc trong tâm thức của bạn. Hạt Giống văn Hóa Chánh Đẳng Chánh Giác. Các bạn sẽ không bao giờ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ nữa. Được siêu sanh về thượng giới nếu các bạn biết lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Mẹ ÂU CƠ gồm thâu tinh khí ngũ địa, tức là tinh hoa khí ngũ hành gồm thâu một trăm chi khí hình thành trăm bọc trứng, trong một bọc ÂU CƠ. Năm màu da, ứng vào ngũ hành là KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ. Không những ứng vào ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà còn ứng dụng vào ngũ phương, TÂY PHƯƠNG, ĐÔNG PHƯƠNG, NAM PHƯƠNG, BẮC PHƯƠNG, TRUNG ƯƠNG PHƯƠNG CHÍNH GIỮA. Vì vậy anh em da ĐEN, da TRẮNG thuộc hành KIM, hành THỦY, chủ khí ở PHƯƠNG TÂY, phương BẮC, ứng hiệp đồng bằng sâu ẩm ướt, ứng hiệp đòi gò cao đồng bằng khô ráo. Anh em da CHÀM thuộc hành MỘC, chủ khí ở phương ĐÔNG, ứng hiệp núi đồi rừng. Anh em da đỏ thuộc hành HỎA chủ khí ở phương NAM, ứng hiệp những nơi khí hậu nóng sa mạc, đồng cỏ. Anh em da VÀNG thuộc hành THỔ, chủ khí ở trung ương ở đâu cũng được, nhưng thích hợp vẫn là ở phương ĐÔNG. Không ai có thể cưỡng lại được quy luật an bày của Tạo Hóa, khi con người chưa làm chủ được Tạo Hóa, vì thế một trăm con trời cũng phải theo huyền cơ an bày sắp xếp của vũ trụ. Cho đến khi nào con người, biến lạnh thành nóng, biến nóng thành lạnh, biến khô thành ướt, biến ướt thành khô, biến cao thành sâu, biến sâu thành cao, con người dùng phương tiện để bay, thì NĂM MÀU DA ANH EM SẼ SUM HỢP TRỞ LẠI. Còn con người chưa làm được như thế, thì thế giới đại đồng chưa ra đời anh em năm màu da chưa thể hội tụ sum hợp được.
Hết phần 5 chương 3

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 4

PHẦN 1

NGŨ HÀNH HỌ DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM, DA ĐỎ


Sự sống chung cùng nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành đã trải qua mười nghìn năm, biết bao nhiêu là kỷ niệm, tình anh em vô cùng thắm thiết, nghĩa đồng bào sâu đậm biết bao, một trăm anh em luôn gắn bó cùng nhau, như tay với chân, như cây với rừng luôn luôn nương dựa vào nhau để mà sống, để mà chống lại bao kẻ thù xâm hại, một trăm anh em cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ sống mãi bên nhau, bảo vệ cho nhau không bao giờ xa nhau. Nhưng không phải vậy tất cả đều thay đổi theo nhận thức của con người.

1 - Cuộc sống văn minh con người, không chỉ là cuộc sống cái ăn cái mặc, mà còn là cuộc sống có đạo có đức, có văn hóa, mà còn có tên có tuổi ẩn tàng ý nghĩa, có ngôi, có thứ, có địa vị xã hội. Cách xưng hô mới thay cho cách xưng hô cũ lỗi thời thiếu văn hóa trước đây. Ở giai đoạn sơ khai con người xưng hô với nhau, đều bằng biểu thị ra ni. Sau một thời gian dài, nhân loại tiến hóa lên một giai đoạn cao hơn, thì sử dụng ngôn từ để kêu gọi, nhưng chỉ là tên gọi thông thường không có ý nghĩa. Người anh em da vàng Hoàng Long nói: Khi cha mẹ sanh ra anh em chúng ta, là anh em ngũ hành, năm chi khí khác nhau kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sanh, tương khắc, thường gây gổ, chống bán nhau. Nên đã bị Cha Trời quở mắng, ngăn cấm về sau không được như vậy nữa. Hôm nay anh em chúng ta sống theo lối sống có văn hóa. Nên Hoàng Long tôi góp ý đề nghị bỏ tên gọi cũ, tên cây, tên cỏ, không những không có ý nghĩa về văn hóa, mà còn lạc hậu kém văn hóa, mà chuyển đổi gọi tên theo Cội Nguồn theo dòng giống Tiên Rồng chúng ta, nam Rồng, nữ Tiên.

2 - Người anh em Da Vàng cứ thao thao diễn thuyết trình bày. Người anh em Da Vàng nói: Người anh em Da Trắng thuộc hành Kim, chủ khí hành Kim ở phương Tây chi số 2, ở người hành Kim an vị số 1, sắc trắng, họ BẠCH. Nên anh em da trắng, nam gọi là BẠCH LONG, nữ gọi là BẠCH TIÊN, càn khôn vũ trụ có thập phương, từ số 1 đến số 10 theo ngôi vị từ một đến mười. BẠCH NHẤT LONG, BẠCH NHẤT TIÊN ở ngôi 1. BẠCH NHỊ LONG, BẠCH NHỊ TIÊN ở ngôi 2. BẠCH TAM LONG, BẠCH TAM TIÊN ở ngôi 3. Cứ thế cho đến ngôi số 10 là BẠCH THẬP LONG, BẠCH THẬP TIÊN.

3 - Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày. Người anh em Da Chàm, hành Mộc, chủ khí hành Mộc ở phương Đông, phương vị số 1, ở người hành Mộc an vị số 2, SẮC XANH, HỌ THANH. Nên anh em DA CHÀM, nam gọi là THANH LONG, nữ gọi là THANH TIÊN. Phân hóa theo càn khôn vũ trụ thập phương, mười chi xứ từ 1 đến 10, thì THANH NHẤT LONG, THANH NHẤT TIÊN ngôi 1. THANH NHỊ LONG, THANH NHỊ TIÊN ngôi 2. THANH TAM LONG, THANH TAM TIÊN ngôi 3. Cứ thế cho đến ngôi số 10, là THANH THẬP LONG, THANH THẬP TIÊN ngôi 10.

4 - Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày, anh em DA ĐEN, HÀNH THỦY, chủ khí hành thủy ở PHƯƠNG BẮC, phương chi hành thủy số 3, ở người hành thủy số 4 SẮC ĐEN, HỌ HẮC. Nên anh em DA ĐEN, nam gọi là HẮC LONG, nữ gọi là HẮC TIÊN. Phân hóa theo càn khôn vũ trụ thập phương, mười chi xứ từ 1 đến 10, thì HẮC NHẤT LONG, HẮC NHẤT TIÊN, ngôi 1, HẮC NHỊ LONG, HẮC NHỊ TIÊN, ngôi 2, HẮC TAM LONG, HẮC TAM TIÊN, ngôi 3, và cứ thế cho đến ngôi số 10 là HẮC THẬP LONG, HẮC THẬP TIÊN ngôi 10.

5 - Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày, ngũ hành ở trời gọi là ngũ hành thiên tiên, ngũ hành ở người gọi là ngũ hành hậu thiên.

6 - Ngũ hành ở trời là ngũ hành phương vị, ngũ hành ở người là ngũ hành an vị, mệnh lý con người an vị ngũ hành. Vì vậy người anh em DA ĐỎ, HÀNH HỎA, chủ khí hành hỏa PHƯƠNG NAM, phương chi số 4, ở người hành hỏa an vị số 3, SẮC ĐỎ, HỌ XÍCH. Nên anh em da đỏ, nam gọi là XÍCH LONG, nữ gọi là XÍCH TIÊN. Phân hóa theo phương chi càn khôn, vũ trụ thập phương từ 1 đến 10, thì XÍCH NHẤT LONG, XÍCH NHẤT TIÊN ngôi 1. XÍCH NHỊ LONG, XÍCH NHỊ TIÊN ngôi 2. XÍCH TAM LONG, XÍCH TAM TIÊN ngôi 3. Và cứ thế cho đến ngôi số 10 là XÍCH THẬP LONG, XÍCH THẬP TIÊN ngôi 10.

7 - Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết, trình bày: Theo đạo luật vũ trụ thì trong âm có dương, trong dương có âm, vừa đối kháng, vừa tiến hóa, vừa kìm h.ãm lẫn nhau, tương sanh, tương khắc, hỗ trợ nhau nhưng cũng xung đột lẫn nhau, người anh em Da Vàng về lý tính ngũ hành thì không khác gì, bốn màu da anh em, nhưng về phương vị thì có khác, vì HÀNH THỔ không có phương vị, mà chỉ an vị TRUNG ƯƠNG. Vì vậy người anh em DA VÀNG, HÀNH THỔ, chủ khí hành thổ ở TRUNG ƯƠNG, ở người hành thổ an vị số 0, con số 5, con số 10, con số trung ương, con số hoàn, con số tham thiên lưỡng địa, con số hình quả trứng, hình quả cầu thu nhỏ, số HOÀN, TRỌN VẸN ĐẦY ĐỦ, như vậy anh em người DA VÀNG, HÀNH THỔ, SẮC VÀNG, HỌ HOÀN. Nên anh em da vàng, nam gọi là HOÀN LONG, nữ gọi là HOÀN TIÊN. Phân vị theo vũ trụ thập phương từ 1 đến 10, thì HOÀN NHẤT LONG, HOÀN NHẤT TIÊN ngôi 1. HOÀN NHỊ LONG, HOÀN NHỊ TIÊN ngôi 2. HOÀN TAM LONG, HOÀN TAM TIÊN ngôi 3. Và cứ thế cho đến ngôi số 10 là, HOÀN THẬP LONG, HOÀN THẬP TIÊN ngôi số 10.

Họ đầu tiên của nhân loại con người là HỌ NGŨ HÀNH, sau họ ngũ hành là HỌ TỘC CỦA TRĂM HỌ. Thời TAM HOÀN là thời TIÊN HOÀN, THIÊN HOÀN, ĐỊA HOÀN, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, BA NGÔI TỐI CAO VŨ TRỤ. Sau tam hoàn là NHƠN HOÀN, thời nhơn hoàn là thời 100 người con trời chung sống với nhau, cho đến khi chia tay nhau, trên mười nghìn năm, kế tiếp theo là thời ngũ đế, thời xưng ĐẾ xưng VƯƠNG, BẠCH ĐẾ, THANH ĐẾ, HẮC ĐẾ, XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ.

Hết phần 1 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 4

PHẦN 2

SỰ RA ĐI CỦA ANH EM DA CHÀM, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA ĐỎ


1 - Từ khi năm màu da anh em có họ ngũ hành, phân ngôi phân vị càng ngày càng thêm gắn bó trong tình yêu thương an vui hạnh phúc. Nhưng việc gì đến rồi nó cũng sẽ đến, không có cuộc sum hợp nào mà không có cuộc chia ly, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi, vũ trụ không ngừng tiến hóa, năm tháng không ngừng luân chuyển, hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông, hết đông tới xuân, cứ thế xoay vần tiến hóa lặp đi lặp lại. Phương Đông thuộc dương, cũng theo định luật xoay vần tiến hóa mãi, thiếu dương, dương, rồi đến cực dương, thì nhiệt độ tăng cao nắng hạn gay gắt, làm cho anh em Da Đen, Da Trắng, chịu không nổi với cái nắng hạn kéo dài hơn hai năm, chẳng có một giọt mưa, khí hậu càng ngày càng oi bức đồng khô cỏ cháy cây cối héo dần, ao hồ sông suối cạn kiệt, đời sống mỗi ngày một thêm khó khăn với một trăm miệng ăn, tìm đâu ra lương thực để mà ăn để mà sống. Nhất là anh em Da Trắng, Da Đen chịu không nổi với nóng suốt ngày sống trong hang động, trời sắp lặng mới ra khỏi sơn động để kiếm ăn nhưng đồng khô, cỏ cháy, cây cối chết khô chết héo lấy gì để mà hái lượm sinh sống, anh em Da Đen, Da Trắng thấy từng đàn chim bay về Phương Tây liền nghĩ, có lẽ đi về Phương Tây sanh Sanh sống được.

2 - Anh em Da Trắng, nhìn cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, bằng đề nghị cùng với các anh em, trong hoàn cảnh nắng hạn khó khăn thế nầy người đông mà đồ ăn thì rất hiếm. Thôi thì anh em Chúng Ta tạm chia tay nhau, để tìm lối sống. Chia ly là điều mà anh em chúng ta không bao giờ muốn, nhưng không còn cách nào khác hơn, anh em Da Trắng lại nói tiếp, chúng ta tạm chia tay nhau một thời gian rồi trở về gặp lại nhau, một trăm anh em cũng đều nhận thấy nếu không phân tán, tản ra tìm lối sống thì khó mà bảo toàn tánh mạng. Nên tất cả đều tán thành tán đồng ý kiến, thế là anh em Da Trắng, Da Đen chia tay cùng với anh em Da Vàng, Da Chàm, Da Đỏ, ra đi.

3 - Cuộc chia tay ai nhìn thấy cũng rơi nước mắt đầy xúc động, 100 anh em con trời ôm chầm lấy nhau không muốn rời xa nhau. Vì đã chung sống với nhau hơn mấy nghìn năm, giờ đành phải chia tay nhau thử hỏi ai mà không xúc động.

Ôi nước mắt, rơi đầy mặt đất

Tình anh em, thắm thiết biết bao

Phút chia ly, là phút nghẹn ngào

Niềm quyến luyến, dân trào thương nhớ

Bao kỷ niệm, dồn lên đôi mắt

Nghĩa Đồng Bào, son sắc vạn nghìn năm

Giờ chia tay, đường gió bụi xa xăm

Kẻ ở lại, người ra đi biệt xứ

Lòng ngậm ngùi, nói sao cho hết

Bao nghĩa tình, nồng thắm anh em.

4 - Nhìn anh em Da Đen, Da Trắng, bốn mươi người 20 nam 20 nữ, xa dần xa dần rồi mất hút về hướng tây, anh em Da Vàng, Da Chàm, Da Đỏ, nhìn theo mà không cầm được giọt lệ.

Nhìn anh em, mà rơi nước mắt

Vượt đường xa, tìm kế sanh nhai

Trời thăm thẳm, đường dài heo hút

Cánh nhạn mờ, sương khói bụi bay.

Nói về anh em Da Đen, Da Trắng, theo hướng chim bay vượt qua bao núi rừng, đi lần về Phương Tây, không biết là đã trải qua bao nhiêu ngày tháng, bỏ lại sau lưng cảnh trời oi bức, nắng hạn khô cằn, vượt qua không biết là con sông, con suối con khe, trước mặt là cảnh núi đồi rừng xanh tươi tốt bạc ngàn, hoa quả xum xuê, thú, cầm, đông đúc ca hát nhảy múa tối ngày, suối, sông, nước chảy trong veo tràn đầy sức sống.

Kìa trước mắt rừng bạt ngàn xanh thẳm

Suối trong veo đầy hoa quả lung linh

Ôi đàn chim ôi đàn thú đẹp xinh

Đầy sức sống vì nơi đây đẹp quá

Chân đã mỏi còn nơi nào hơn thế

Cảnh mến người, người mến cảnh biết bao.

5 - Anh em Da Đen thấy khí hậu nơi đây rất thích hợp với mình, nhất là những cảnh đồi rừng khô ráo không ẩm thấp, khí hậu có lạnh, nhưng không lạnh lắm, bằng liền nói với anh em Da Trắng rằng, anh em Hắc Long, Hắc Tiên tôi ở đây không đi nữa, anh em Da Trắng chia tay với anh em Da Đen rồi tiếp tục lên đường, vượt qua không biết bao nhiêu là núi đồi sông suối, cho đến một hôm trước mặt là rừng xanh bạt ngàn sông lạch chằng chịt.

Nghe tiếng sóng mà lòng xao xuyến

Cảnh núi rừng hoa quả xum xuê

Thú đùa chim lượn khắp nơi

Bạt ngàn xuân hội nằm nghe suối đàn.

Thế là anh em Da Trắng ở đây, và năm tháng cứ thế trôi qua.

6 - Tổ tiên khai hóa tạo lập lên càn khôn vũ trụ theo quy luật khuôn phép nhất định, thứ lớp có ranh, có phương vị rành rành, tất cả đều đi vào trật tự, nhỏ theo lớn, lớn theo đạo, tạo thành bộ máy huyền vi của tạo hóa. Vì vậy mỗi giống dân, mỗi giống da, điều phải theo quy luật định mệnh, theo sự sắp xếp an bày của tạo hóa. Vì vậy anh em Da Đen, Da Trắng, đi về Phương Tây là đúng theo mệnh lý của chính mình, đúng theo luật ngũ hành Âm Dương. Anh em Da Trắng, thuộc hành Kim, chủ khí ở Phương Tây, mà kim năng sanh thủy, Nên Anh Em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên thích ở cảnh núi rừng ở gần biển, kinh rạch sông hồ. Anh em Da Đen thuộc hành thủy, Thủy năng sanh Mộc, nên anh em Da Đen thích ở nơi đồi rừng thác suối. Như vậy anh em Da Đen, Da Trắng hợp với khí hậu lạnh, không hợp với khí hậu nóng, anh em Da Trắng, Da Đen, tìm về Phương Tây, âu đó cũng là sự hợp tình hợp lẽ của huyền cơ tạo hóa. Thiên Ý Cha Trời.

7 - Anh em Da Trắng thuộc hành Kim, mà Kim lại năng sanh Thủy, cho nên anh em Da Trắng không những khế hiệp phương Tây khí hậu lạnh (hàn đới) mà còn ưa thích đồng bằng, đồi thấp, ao hồ, kinh rạch sông, biển, khác với anh em Da Đen.

8 - Anh em Da Đen thuộc hành Thủy, mà Thủy lại năng sanh Mộc, nên anh em Da Đen, mới có ý tưởng thích sống nơi đồi bằng rừng rậm thác suối ngân nga. Tóm lại, anh em Da Đen, Da Trắng, thích hợp với khí hậu phương Tây (phương âm) nhưng lại có hai lối sống khác nhau, anh em Da Trắng thích khí hậu nơi đồng bằng sông hồ, kinh rạch biển cả, là vì mạng lý hành Kim. Mà Kim năng lại sanh Thủy. Còn anh em Da Đen lại thích khí hậu nơi đồi rừng, thác đẹp, suối trong là vì mạng lý của anh em Da Đen là hành Thủy, mà Thủy năng lại sanh Mộc.

9 - Nói về phương Đông là phương Dương, vì đã chuyển hóa đến hồi cực dương nên đã gây ra hạn hán dữ dội, việc ở đời cũng như việc ở trời, vay nhiều trả nhiều, vay ít trả ít, việc trời cũng thế hạn hán kéo dài thì phải mưa lâu, nóng bao nhiêu thì lạnh bấy nhiêu, quả đúng như vậy sau ba năm hạn hán không giọt mưa, thời tiết đảo ngược trở lại mưa dầm mưa dề không thấy mặt trời, băng giá xuất hiện khắp nơi. Vì vậy anh em Da Đỏ, Da Chàm, chịu không nổi nhất là anh em Da Đỏ, càng ngày càng cảm thấy bất an không thể nào chịu đựng thêm cái lạnh được nữa, bằng nói với anh em Da Vàng rằng: Anh em Xích Long Xích Tiên chúng tôi không thể nào ở lại nơi đây được nữa, có lẽ phải ra đi như anh em Da Đen, Da Trắng Bạch Long, Hắc Long. Vừa nói anh em Da Đỏ vừa khóc, làm cho tất cả anh em đồng khóc theo, ai nhìn thấy cảnh ấy mà không xúc động cảm động.

Anh em như thể tay chân

Nào ai muốn bỏ ra đi chia lìa

Tình anh em nghĩa Đồng Bào

Đồng chung một bọc một bào Âu Cơ.

10 - Anh em Da Vàng nói: Từ khi Cha Mẹ về trời, anh em chúng ta trở thành mồ côi mồ cút, nương tựa vào nhau để mà sống, vượt qua bao khó khăn, cùng cam cộng khổ, chia bùi sẻ ngọt, chung lưng đấu cật, đánh đuổi bao kẻ thù, sống chết có nhau, sướng cùng hưởng họa cùng chia. Hơn mười nghìn năm đã trôi qua, biết bao nhiêu là tình là nghĩa, biết bao nhiêu là kỷ niệm, theo năm tháng đi qua, cứ mỗi lần chia tay là mỗi lần ruột đau lòng thắt, đã ra đi thì biết bao giờ trở lại, nghe anh em người Da Vàng kể lể ai nấy không kiềm lòng được nữa tất cả khóc ồ lên, chờ cho cơn cảm xúc lắng xuống, anh em Da Chàm nói, anh em chúng Ta không còn con đường nào khác hơn để mà lựa chọn chia ly là giải pháp thích hợp vào tình thế hiện nay, dù cho có lưu luyến đến đâu cũng phải chia tay, trời đất bao la đâu cũng là nhà của anh em chúng Ta. Thế là anh em Da Chàm đi theo hướng Tây Nam, anh em Da Đỏ đi theo hướng Tây Bắc. Anh em Da Vàng, nhìn theo anh em Da Chàm, Da Đỏ, từ từ mất hút sau những dãy đồi xa xa mà lòng thương yêu vô hạn.

Anh em một Cội, nở năm hoa

Lưu lạc, Đông, Tây, khắp sơn hà

Số mệnh an bày đâu thể cải

Chia tay đau xót, lệ can qua.

Nói về anh em Da Chàm cố nén thương đau ra đi, đi mãi và đi mãi không biết là đã đi được bao lâu, chừng đến khi thấy núi rừng đại ngàn trùng trùng điệp điệp. Khí hậu nơi đây ôn hòa ấm áp, khí hậu dễ chịu vô cùng, liền dừng chân nơi đây để sanh sống.

Đại Ngàn ngút tận trời xa

Chim kêu vượn hú bài ca thanh bình

Suối sông uốn lượn mây nhìn

Ôn Hòa ấm áp nở nhành yêu thương.

Vì sao anh em Da Chàm lại thích hợp cuộc sống nơi đây như thế, vì anh em Da Chàm thuộc hành Mộc, chủ khí hành Mộc phương Đông, nhưng hành Mộc ở người ngôi 2 âm mộc, nên anh em Da Chàm tuy hướng Về Tây, nhưng không thể đi sâu về phương Tây mà chỉ ở phương Đông. Lại nữa hành Mộc là khí của núi rừng, Mộc lại năng sanh Hỏa, nên thích hợp khí núi rừng ở Phương Đông, hơn là núi rừng ở phương Tây.

Huyền cơ vận số con người

Tương sanh tương khắc ngũ hành chuyển xây

Con người trấn khắp Đông Tây

Năm châu bốn biển đắp xây cơ đồ.

11 - Nói về anh em Da Đỏ lội suối băng rừng vượt qua bao núi đồi nơi đâu cũng thấy bao trùm khí lạnh, nên đi mãi đi mãi cho đến một hôm thấy vùng rừng ở đây thật ấm áp, liền đi thêm mấy ngày nữa thời đã tới vùng Thảo Nguyên, xa xa là sa mạc, anh em da đỏ thấy khí hậu nơi đây thật dễ chịu liền dừng lại nơi đây để sanh sống.

Nghe ngựa hí như xuân vào biển cát

Tiếng lạc đà như hát giữa trời mây

Hoa chen lá hoa vầy ngày hội lớn

Bướm cùng ong phỉ chí lướt cùng bay.

Anh em Da Đỏ, thuộc hành hỏa, hỏa lại khắc thủy khí hậu lạnh, nên anh em da đỏ tìm đến vùng khí hậu nhiệt đới, lưỡng hỏa thành kim, nên tính tình người anh em da đỏ thích tìm kiếm khoáng chất, và săn bắt, ở thảo nguyên đồi rừng và sa mạc.

12 - Nói về anh em Da Vàng thuộc hành Thổ, hành Thổ là hành khá đặc biệt, nếu nói hành Thổ là quả địa cầu, mà quả địa cầu thì trong ruột có hỏa, có kim, ngoài vỏ địa cầu thì có mộc, có thủy, như vậy hành Thổ là hành tổng thể của, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, trung tâm của hành Thổ là trung ương, của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Hành Thổ an vị, số 0 số 5 số 10, hành Thổ là hành bao hàm cả phương Đông, lẫn phương Tây, ẩn tàng trong hành Thổ có Hỏa, có Kim, hiển lộ bề ngoài hành Thổ, có Mộc, có Thủy, vì vậy anh em Da Vàng hành Thổ cuộc sống không những đa năng, mà lối sống cũng vô cùng đa dạng, nên anh em Da Vàng sanh sống ở đâu cũng được, phương Tây hay phương Đông, khí hậu nóng hay khí hậu lạnh. Nhưng phù hợp vẫn là phương Đông thuộc Dương, vì nội thổ luôn luôn ẩn tàng chân hỏa.

Trung Dung cuộc sống Da Vàng

Ở đâu chẳng được ngại ngùng đường xa

Giữ gìn Cội Gốc Ông Cha

Mai sau sum hợp một nhà anh em.

Tóm lại: Năm màu da anh em cùng chung một Cội một Nguồn, thể ĐỒNG BÀO, trong bọc trứng ÂU CƠ, ra đời tại dãy núi Long Hoa, cách đây 75 triệu 600 Nghìn năm, đã trải qua hơn bốn tiểu kiếp. Năm màu da anh em, là năm màu da ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, theo sự an bày của tạo hóa Tổ Tiên, nên một trăm người con Trời phân tán ra đi khắp cùng địa cầu ứng hiệp theo cơ lý ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

13 - Chỉ còn lại anh em Da Vàng trụ bám lại phương Đông, gìn giữ văn hóa Cội Nguồn, sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống Tiên Rồng lan rộng ra khắp Châu Á sống chung với anh em Da Chàm, Da Đỏ.

14 - Một hôm hai mươi người anh em chị em Da Vàng ngồi lại với nhau, nhìn đàn con, cháu, chắc, chút, chít, đến hàng nghìn nghìn người, thì ai nấy cũng đều vui mừng HOÀN NHẤT LONG nhìn đàn con cháu rồi nói: Những người anh em chia tay giờ nầy chưa thấy trở lại, mới đây mà đã được hai mươi nghìn năm, không biết những anh em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên, anh em Da Đen Hắc Long Hắc Tiên, anh em Da Chàm Thanh Long Thanh Tiên, anh em Da Đỏ, Xích Long Xích Tiên sanh sống ra sao.

Trên con đường khám phá bí mật Cội Nguồn. Ông Bà Tổ Tổ Tổ, năm màu da anh em trên bước đường sanh con đẻ cháu. Tiến lần đến làm chủ vũ trụ. Nói về ngũ hành thì ứng hóa cùng trời cùng đất, nhưng ở đây chỉ nói BỐN phần cơ bản của ngũ hành, ngũ hành ứng hóa theo mùa XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG là THIÊN HÀNH, thiên hành chuyển hóa theo quy luật tuần hoàn, cứ mỗi hành chuyển hóa sanh thổ, mùa xuân HÀNH MỘC, mùa hạ HÀNH HỎA, mùa thu HÀNH KIM, mùa đông HÀNH THỦY, còn HÀNH THỔ, là do KIM MỘC, THỦY, HỎA tạo ra, HÀNH THỔ. Nếu nói ngày thì mùng năm, mười bốn, hai ba. Nếu nói tháng là tháng 5 tháng 10 như vậy hành Thổ là hành tổng hợp do tứ hành chuyển hóa tạo ra. Còn ĐỊA HÀNH, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, KIM là kim loại, MỘC là cây cỏ, THỦY là nước, HỎA là lửa, THỔ là đất, ĐỊA HÀNH CHUYỂN HÓA THEO LÝ TÍNH, ứng hóa theo phương vị, ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG. Còn NHƠN HÀNH, là ứng hóa theo màu sắc, HÀNH KIM sắc trắng, HÀNH MỘC sắc chàm, HÀNH THỦY sắc đen, HÀNH HỎA sắc đỏ, HÀNH THỔ sắc vàng. NHƠN HÀNH, ứng hiệp theo cơ LUẬT, theo lý tính, THIÊN, ĐỊA hành.

Hết phần 2 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 4

PHẦN 3

NHÂN LOẠI SANH SÔI NẨY NỞ THEO LUẬT THIÊN, LAN TRÀN KHẮP MẶT ĐẤT, KHẮP NĂM CHÂU BỐN BIỂN

Da Trắng

GIỐNG DÂN BẠCH NGỌC


Nói về anh em Da Trắng, từ giã anh em Da Đen đi mãi đi mãi về phương Tây, và cuối cùng cũng dừng chân nơi vùng đất rộng lớn rừng xanh bát ngát bạt ngàn. Xa gần ao hồ, sông rạch, đổ chảy về biển cả mênh mông, khí hậu vô cùng dễ chịu, hoa quả, ngũ cốc ở đây vô cùng phong phú, và thời gian cứ mãi trôi qua. Con cháu sanh sôi nẩy nở đến hơn bảy nghìn, con cái, cháu, chắt, chút, chít, thế hệ 1, rồi đến con cái, cháu, chắt, chút, chít, thế hệ 2, rồi đến thế hệ 3 thế hệ 4. thế hệ 5 thế hệ 6, 7, 8, 9.

1 - Một hôm BẠCH NHẤT LONG, BẠCH NHẤT TIÊN, tụ hợp anh em lại thở dài rồi nói, mới đây mà anh em chúng ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi, con cháu đầy đàn đời sống không lấy gì làm khó khăn, ngược lại càng hưng thịnh nữa là khác, nhưng có điều là con cái, cháu, chắt, chút, chít, chúng ta nó chia bè, chia phái thường gây gổ đánh nhau. Cũng bởi do Lý ngũ hành mà ra. Chúng ta rất khó mà dạy dỗ chúng được đúng như những gì Cha Trời đã dạy, những thách thức chướng ngại đầy khó khăn trước mắt là làm sao. Cho con cái, cháu chắt, chút chít. Nhiều thế hệ đoàn kết với nhau. Nếu có Anh em Da Vàng ở đây thì hay biết mấy, vì anh em Da Vàng không những có sáng kiến kỳ lạ, mà còn có trí nhớ vô cùng. Có lẽ anh em Da Vàng Thiên về tinh thần hơn là thiên về vật chất. Có những anh em da vàng nhớ tất cả những gì Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy, nhất là HOÀN NHẤT LONG, HOÀN NHẤT TIÊN, không biết bây giờ anh em Da Vàng, Da Đỏ, Da Chàm, đời sống ra sao. Anh em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên nhớ lại cảnh chia ly mà không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt, BẠCH NHỊ TIÊN nói: Điều cần làm trước mắt là làm sao cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, chúng Ta đoàn kết như hồi năm màu da anh em chúng ta chung sống nơi sơn động mãng xà. BẠCH TAM LONG nói: Không phải chúng ta không cố gắng dạy dỗ chúng, nhưng chúng chỉ nghe nhưng nào có hiểu, Bạch Tam Long lại nói: Con cái, cháu chắt chút chít chúng Ta, ngoài những đứa da trắng ra, còn có những đứa da hơi đen, da hơi vàng, da hơi chàm, da hơi đỏ, nên nhóm thích sống đồng bằng, nhóm thích sống đồi rừng, nhóm thích săn bắn phiêu lưu, có phải chăng đây là do sự lý ngũ hành mà ra, BẠCH NHẤT LONG dường như tỉnh ngộ nói: - Chúng ta đã là Ông Bà tổ tổ của chúng, thì chúng Ta phải hiểu chúng, tìm cách mà bày dạy chúng như Đức Cha Trời từng dạy năm màu da anh em chúng Ta. Con người sanh ra khác hơn muôn loài, cầm thú, là có nhiều thứ Quyền, và Ta còn nhớ rất rõ là quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, sở thích con cái, cháu, chắt, chút, chít, của chúng Ta sở thích ứng hóa theo lý ngũ hành. Vì thế chúng Ta hãy để cho con cháu chúng ta đi theo sở thích của chúng nó miễn sao không đi ngược lại Đạo Đức làm người, đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời là được.

2 - Một hôm Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, tụ hợp hết con cái cháu chắt, chút chít nhiều thế lại, truyền phán rằng: Khi Ta sanh ra hồi còn nhỏ luôn luôn được Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo, không những dạy bảo mà còn dẫn 100 con cái đi khắp cùng vũ trụ, 28 tầng trời, bốn cõi nhân gian, 18 tầng địa phủ, 28 tầng trời toàn là những cõi châu báu, bốn cõi trần gian chỉ là cõi tạm tu luyện tiến hóa linh hồn, Thiện thì sanh lên các tầng trời, Ác thì đọa xuống các tầng địa phủ. Sự sống vĩnh viễn cơ nghiệp vĩnh viễn không phải là nơi cõi trần gian nầy mà là ở trên các tầng trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn lên được các tầng trời, thì phải có đạo, có đức, nghe theo và làm theo những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đã dạy. Đã là anh em các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau, hãy sống thật công bằng, bình đẳng, hòa thuận đoàn kết, luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng anh em cũng có nghĩa là tôn trọng mình, thương người cũng chính là thương thân, giúp đỡ lo cho người khác cũng chính là lo cho bản thân mình, hãy sống vì người khác chăm lo hạnh phúc anh em, thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhất định sanh lên các tầng trời, các con là con người thì các con có những quyền cơ bản của con người, đó là quyền tự chủ, quyền tự do, quyền độc lập, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con là con người không phải là loài bò sát, cầm, thú, có lối tự do hoang dã, tự do sát phạt ăn nuốt lẫn nhau. Đó là sự tự do phạm luật, mình muốn sống mà cướp mạng sống của kẻ khác, mình muốn tự do mà cướp quyền tự do của kẻ khác. Sự tự do của con người ở đây là sự tự do có nhận thức, mình muốn sống là tôn trọng sự sống của kẻ khác. Không xâm phạm đến quyền tự do của người khác chính là tôn trọng quyền tự do của chính mình, vì thế sự tự do của con người là sự tự do có ý thức nhận thức, có luật có lệ, theo luật chung, luật công bằng bình đẳng của vũ trụ. Các con, các cháu, các chắt, các chút các chít, các con là con người đều có quyền cơ bản của mỗi con người, quyền con người thì ai cũng như ai. Vì vậy các con phải tôn trọng những quyển cơ bản của mỗi con người, không nên xâm phạm những quyền cơ bản con người của nhau, đó chính là lẽ phải lối sống có đạo có đức, trên hợp lòng trời, dưới hợp lòng người, với cái quyền tự chủ, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít có quyền theo sở thích của mình tạo lập cho chính mình những cơ nghiệp bền vững, miễn là không đi ngược lại lời Ông Cha dạy, Ta tuyên bố từ nay về sau, trên là họ ngũ hành, dòng giống Tiên Rồng, dưới là họ tộc con cháu Tiên Rồng, các con, các cháu, các chắt, các chút các chít, hãy nhớ lời Ta dạy bảo, hãy nhớ lấy nhớ nghe theo làm theo, tất cả con cháu nghe xong hàng nghìn nghìn người đồng cùng nhau lạy tạ. Mười ngôi ông bà, BẠCH LONG, BẠCH TIÊN đã lên hàng tổ tổ, con cháu của Bạch Long, Bạch Tiên, hành Kim không những phù hợp với hàn đới, mà con phù hợp về hướng Bắc, vì kim năng sanh thủy nên con cháu nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, càng sanh sôi nẩy nở càng đông càng di cư về hướng Bắc, lan tỏa ra khắp nơi lần lần di cư về hướng Đông Bắc vì thủy năng sanh mộc, vì chủ khí phương đông thuộc mộc, sự chuyển hóa lý tính hành kim đã đưa nhân loại khắp các lục địa khắp các năm châu bốn biển xích lại gần nhau, tiến tới thế giới Đại Đồng sau hơn tám triệu năm ở cuối tiểu kiếp thứ năm.

DA ĐEN

GIỐNG DÂN HẮC NGỌC


Nói về anh em Da Đen không đi theo anh em Da Trắng vì thấy nơi đây khí hậu dễ chịu làm cho con người khoan khoái, rừng đồi bạt ngàn hoa quả sum xuê tràn ngập khắp mọi nơi thì ở lại nơi đây để sanh sống, sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống.

1 - Có một hôm Hắc Nhất Long, Hắc Nhất Tiên, tụ họp các anh em lại nói rằng: Mới đây mà anh em chúng Ta đã hơn ba nghìn tuổi, con cháu chúng ta giờ đây đã lên đến hơn bảy nghìn người nhưng chúng nó cứ chia rẽ nhau luôn chia bè chia nhóm, nhưng hỏi chúng vì sao thế? chúng nói: Vì chúng con khác ý tưởng nhau, có nhóm lại thích phiêu lưu săn bắn, có nhóm lại thích biển cả sông suối đồng bằng, và chúng thường bất đồng ý kiến với nhau nên thường xảy ra xung đột, có khi còn làm cho nhau bị thương, đây là điều ngoài ý muốn làm cho anh em chúng Ta đau khổ nhức nhối, không lẽ con cháu chúng Ta chúng nó muốn xuống các tầng địa phủ, anh em chúng Ta đã theo Cha Trời Mẹ Trời tham quan các tầng địa phủ rồi, nơi ấy thật ghê khiếp không có gì để sống được, chúng Ta còn nghe Cha Trời nói: Những con người hành ác sẽ sanh xuống nơi đây rồi trở thành xã hội âm phủ, Từ xã hội Âm Phủ hình thành lên địa ngục Âm Phủ. Tất cả là do tính ác tạo ra. Hình thành ra vô số địa ngục âm phủ, và sự tra tấn đánh đập nơi địa ngục vô cùng dã man còn hơn các loài cầm thú xé xác ăn thịt lẫn nhau, lời chúng Ta dạy con cháu không những chúng nó ít nhớ mà lại mau quên vậy chúng ta phải làm sao? Hắc Nhị Long nói: Anh em chúng Ta là anh em ngũ hành, không hiểu chúng Ta sanh ra chúng có ảnh hưởng lý ngũ hành không, Hắc Tam Long nói: Ngày xưa một trăm anh em chúng ta sống chung với nhau có sao đâu, còn yêu thương nhau nữa là khác. Hắc Thập Tiên nói: Anh Tam Long quên rồi sao hồi chúng ta còn ở với Cha Mẹ, chúng Ta thường gây gổ lẫn nhau. Nhất là gây gổ với anh em Da Đỏ, chúng Ta lại thuận hòa với anh em Da Trắng, anh em Da Chàm, nhưng anh em Da Chàm lại không ưa anh em Da Trắng, và thường gây gổ với nhau có khi còn đánh lộn với nhau nữa là khác, vì sự đánh lộn đó mà Cha Trời quở mắng, Tam Long nói: Sau lần đó thì chúng Ta năm màu da anh em hòa thuận với nhau, đâu như con cháu nhiều thế hệ cháu chắt, chút chít chúng Ta. Hắc Nhất Tiên nói: Con cháu nhiều thế hệ chúng ta không thể so bì với chúng Ta được, vì chúng ta là do Mẹ Trời sanh, linh hồn chúng Ta là linh hồn của các loài Chúa Tể, đầu thai làm người. Còn con cháu chúng Ta là do chúng Ta sanh ra, không có hào quang tiên thiên hộ thể, lại là các linh hồn Cầm Thú đầu thai ở cấp thấp, nếu xét về hai mặt đó thì con cháu chúng Ta không thể so bì với chúng Ta được, chỉ còn cách là lượng theo sở thích của chúng để giáo dục chúng mà thôi, không còn cách nào hơn.

2 - Một hôm anh em Hắc Thập Nhất Long, Thập Nhất Tiên tụ hợp con, cháu, chắt, chút, chít, hơn mười thế hệ lại. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, vai lớn thế hệ 1, thế hệ 2 thế hệ 3 thế hệ 4 thế hệ 5 ở một bên, con cái cháu, chắt, chút, chít, thế hệ 6, 7, 8, 9, 10 ở một bên. Nhìn con cháu đông đúc hàng nghìn nghìn người Hắc Nhất Long buông tiếng thở dài rồi nói rằng: Hỡi con cái cháu chắt chút chít con cháu TIÊN RỒNG, cơ nghiệp của các con không chỉ ở quả địa cầu nầy, mà là toàn cõi vũ trụ mà hàng đêm các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có thấy không. Đó là vũ trụ vô tận vô biên vô lượng các vì sao, nhưng các vì sao ấy chưa có người đến ở. Vì sao chúng ta biết thế. Vì có lần Cha Trời Mẹ Trời dẫn tổ tổ và các tổ tổ khác năm màu da anh em đến đó rồi. Không những các vì sao không có người, mà các tầng trời cũng thế không có người, đất đai toàn là châu báu hào quang rực rỡ nhất là các tầng trời cao hơn không như chốn nhân gian, chỉ toàn là đất đá vàng thau lộ thiên lẫn lộn. Có một điều đơn giản là các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, khi mạng chung thì bỏ xác thân phàm tục liền được siêu sanh bay lên các vì sao, các tầng trời, sanh sống tự do muốn gì có nấy, nhưng các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút các chít, không làm trái lại lời dạy Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời của các con, Tổ Tiên các con nói Ta lập lên vũ trụ là để cho con cháu của Ta, đứa nào biết nghe lời Ta thì lên làm chủ các vì sao, làm chủ các tầng trời, sống mãi không chết, đứa nào không nghe lời ta thì đọa xuống các tầng địa phủ mà ở. Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, có biết không, nơi các tầng địa phủ không những tối mà còn ghê khiếp như cõi chết không có sự sống, sự sống ở các tầng địa phủ, giống như các Con các Cháu ở trong hầm tối, không những tối mà còn lạnh lẽ như bãi tha ma, sự sống ở Địa Phủ trăm năm, không bằng sự sống nhân gian một ngày, sự sống ở nhân gian trăm năm không bằng sự sống ở các tầng trời một ngày, vì vậy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, lên làm chủ các vì sao, các tầng trời, hay đọa xuống các tầng Địa Phủ là do các Con, các Cháu, các Chắt, các chút, các Chít, quyết định, một là nghe theo lời dạy của Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời hai là chối bỏ lời dạy của Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời. Siêu Đọa hai cảnh giới khác nhau.

3 - Nếu các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, nghe theo lời dạy của Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời chung sống hòa thuận với nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ cho nhau, sống biết Tổ biết Tiên biết Cội biết Nguồn, thì các con nhất định siêu sanh lên các vì sao lên các tầng trời, sống trong thế giới ngọc ngà châu báu. Sự sống công bằng bình đẳng sống tôn trọng lẫn nhau là sự sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa của con người, sự sống con người là sự sống Hướng thiện, hướng về lẽ phải, sống có tổ chức sống theo Đạo Luật, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, của nhiều thế 10 thế hệ 100 thế hệ nhất nhất bình đẳng về mặt xã hội. Trật tự về mặt ngôi thứ. Có quyền tự do, có quyền tự chủ, có quyền mưu cầu hạnh phúc, đây là những quyền thiêng liêng cơ bản của con người, quyền mà Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, đã chuyển hóa trao cho các Con các Cháu, những quyền bất khả xâm phạm, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, hãy tôn trọng quyền thiêng liêng của nhau, bảo vệ quyền thiêng của nhau, các con, các cháu hãy sống theo sở thích của mình và làm theo nguyện vọng của mình, tạo lập cho chính mình những cơ nghiệp bền vững ngày càng phát đạt, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, hãy ghi nhớ những lời Ta dạy.

4 - Con cháu của Nhị Thập Hắc Long, Hắc Tiên nghe xong lời dạy của Hắc Long Nhất tổ tổ cùng nhau lạy tạ rồi tản ra, từ đâu đến trở về chỗ nấy. Con cháu của Nhị Thập Hắc Long, Hắc Tiên, hành Thủy, Thủy lại năng sanh Mộc, Mộc lại năng sanh Hỏa. Nên con cháu anh em Da Đen, sanh sôi nẩy nở càng về sau càng đông, không hướng về tây bắc, mà hướng về tây nam Đại Tây Dương, không hướng về Bắc Băng Dương, mà hướng về tây nam, vì chủ khí ở Tây Nam đại dương thuộc hành hỏa. Nên con cái, cháu, chắt, chút, chít, anh em Da Đen càng về sau càng di cư hướng về nam Đại Tây Dương, tây Ấn Độ Dương, do sự chuyển hóa của ngũ hành cũng như sự phai lợt lý tính của ngũ hành nhân loại càng về sau càng xích lại gần nhau hơn, và tiến tới thế giới Đại Đồng, ở vào giai đoạn gần cuối Tiểu kiếp thứ năm.

DA ĐỎ

GIỐNG DÂN XÍCH NGỌC


Nói về anh em Da Đỏ, không chịu nổi với cái lạnh cái rét nên đã chia tay với anh em Da Vàng ra đi, đi mãi đi mãi không hiểu là thời gian đã trải qua bao lâu, cho đến một hôm thấy không khí nơi đây dễ chịu rừng đồi bạc ngàn đồng cỏ mênh mông chim muôn vạn thú ở đây rất đông, nhất là ngựa, có cả lạc đà đất đai sông, suối, ở đây vàng, sắt, đồng thau, lộ thiên rất nhiều, anh em da đỏ đi thêm năm bảy ngày nữa, thì đến vùng sa mạc, liền quay trở lại sanh sống nơi vùng đồi bạt ngàn hưởng sắc xuân của muôn nghìn cây cỏ hoa lá. Nhiều nơi vàng, sắt, đồng, thau, lộ thiên anh em Da Đỏ lấy làm ưa thích. Đời sống của anh em Da Đỏ cũng như những anh em màu da khác chủ yếu là hái lượm, phiêu lưu Săn bắn.

1 - Một hôm Xích Nhất Long, Xích Nhất Tiên, triệu tập anh em nhị thập Xích Long lại nói: Anh em chúng Ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi tu luyện mãi mà tính nóng nảy vẫn còn, nhớ anh em Ta khi còn nhỏ sống với Cha Mẹ Trời, thường gây gổ ăn hiếp anh em Da Trắng, đánh nhau với anh em Da Đen, bị Cha Trời quở mắng, từ đó anh em mình tu tâm tu chí, sống với anh em luôn luôn hòa thuận, nhớ lại thời thơ ấu đầy kỷ niệm khó mà quên, không biết anh em Da Trắng, Da Đen, Da Vàng, Da Chàm, đời sống thế nào con cháu có đông không. Con cháu chúng Ta chỉ có hơn năm nghìn người, với cái tánh nóng nảy, thích gây gổ đánh lộn hung bạo của chúng nó. Đã làm cho anh em nhiều thế hệ chúng nó thương tích đầy mình cách đây mấy mươi năm về trước đã xảy ra chết người, anh em chúng ta vô cùng thương tâm sự vụ chết người đó, và từ đó đến nay anh em chúng Ta thường giáo dục dạy bảo răn đe chúng, nhưng xem ra con cháu chúng ta không mấy nghe lời, là nguyên nhân ở đâu? tại anh em chúng ta, hay tại chúng?

2 - Anh em chúng ta thử tìm ra nguyên nhân xem để mà tìm cách cứu chúng, nếu không cứu chúng, Con, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng Ta, chúng nó sẽ sa đọa xuống các tầng địa phủ mất. Anh em chúng Ta sẽ không bao giờ hoàn thành trách nhiệm để trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA lên các tầng trời để sống được. Con, Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít sẽ xa chúng Ta vì chúng nói sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Xích Nhị Long nói: Những cuộc xung đột trong anh em nó, là vì chúng nó sanh ra khác cha khác mẹ chỉ là phần nhỏ, phần lớn là chúng không hợp sở thích nhau chúng đã chia bè rẽ phái từng nhóm thường chống bán nhau, khó mà sum hợp cùng nhau. Xích Thập Long nói: Em nhớ ra rồi, năm màu da anh em chúng Ta, mỗi màu da điều có lý tính ngũ hành khác nhau, do sự tương sanh tương khắc mà xung đột nếu không hướng về Cội Nguồn trở về Đạo thì khó mà hòa hợp được. Anh em Da Vàng thì vui vẻ, anh em Da Trắng thì trầm lặng, anh em Da Đen thì nhộn nhịp, anh em Da Đỏ như anh em chúng ta thì hiếu động, anh em Da Chàm thì ôn nhu lại hay phê phán, nếu không kìm chế được bản thân mình thì chuyện gây gổ là thường xảy ra không sao tránh khỏi, lời nói của Xích Thập Long làm cho anh em nhị thập Xích Long giác ngộ như chợt hiểu ra một điều gì.

3 - Và sau đó không lâu anh em nhị thập Xích Long tụ hợp Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chín mười thế hệ lại rồi nói: các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, các Con các Cháu có biết ai tạo lập lên vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, các vì sao trên trời, cũng như quả địa cầu chúng Ta đang sanh sống không? Hơn nghìn nghìn người con cháu đồng thanh nói: Thưa tổ tổ chúng con không biết. Xích Nhất Long nói: Người lập lên vũ trụ, lập lên mặt trời, mặt trăng, lập lên vô lượng các vì sao, lập lên địa cầu chúng Ta ở, không ai khác hơn chính là Tổ Tiên của các con, đấng hiện thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời.

4 - Đức Cha Trời, Mẹ Trời, sanh ra một trăm người con năm màu da anh em. Hiện đang sanh sống khắp nơi, khắp cùng trái đất. Các tổ tổ là trong những anh em đó, cơ nghiệp Tổ Tiên là cơ nghiệp vũ trụ vô cùng vô tận phải nói là giàu có không ai có thể giàu hơn, chỉ cần các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, không đi ngược lại lời dạy Cha Trời, Mẹ Trời - thì các con có tất cả không cần phải tranh giành xung đột lẫn nhau, càng tranh giành càng mất, được đó rồi mất đó, các con các cháu mãi mãi là kẻ trắng tay, vì không nghe lời Cha Trời dạy bảo nên các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, không được gì cả, càng giành càng mất, càng cướp bóc, cướp đoạt, cướp giật, thì càng nghèo, cuối cùng các con chỉ là kẻ trắng đành phải sa đọa xuống các tầng Địa Phủ để sanh sống, chịu mãi mãi cái nghèo cái đói cái khổ nơi cõi âm phủ, Cái khổ nơi Địa Ngục. Còn những, con, cháu, chắt, chút, chít, nghe lời Cha Trời Dạy, không những không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, mà được siêu sanh lên các tầng trời giàu có vô biên sống trên các tầng trời châu báu, muốn gì được nấy, mà còn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thần thông pháp thuật vô biên trí huệ tự tại.

5 - Lời tổ tổ truyền dạy hôm nay là lời truyền dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, đã truyền dạy cho các Tổ Tổ, Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, các con các cháu có quyền tự do, có quyền tự chủ, có quyền mưu cầu hạnh phúc, làm theo sở thích của chính mình, các con các cháu, cũng nên tôn trọng sở thích của những anh em chúng con, ủng hộ nhau và giúp đỡ nhau, nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, làm theo nghe theo những gì Ta dạy, thì các con, sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thật sự là con Rồng cháu Tiên, con cháu của Trời, con cháu của đấng tối cao, đấng quyền năng vô hạn đấng giàu có nhất vũ trụ, các con các cháu nên biết, Cha Mẹ, Ông Bà giàu, thì con cháu hưởng, Tổ Tiên tạo hóa giàu thì nhân loại con người hưởng, những con người biết nghe lời dạy bảo của Cha Trời Mẹ Trời.

6 - Lời truyền dạy của Xích Nhất Long tổ tổ, như những giọt cam lộ làm tươi sống tinh thần đạo đức, con cái, cháu, chắt, chút, chít, Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, của nhị thập Xích Long thuộc hành hỏa, lưỡng hỏa thành kim chủ yếu là di cư theo những vùng đồng cỏ thảo nguyên bạt ngàn lân cận sa mạc, sa mạc đông cũng như vùng sa mạc tây, càng về sau lý tính ngũ hành giảm lần nhân loại xích lại gần nhau hơn tiến tới thế giới Đại Đồng ở vào giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ năm.

DA CHÀM

GIỐNG DÂN BÍCH NGỌC


Nói về anh Da Chàm tuy vẫn còn chịu đựng được với cái lạnh cái rét kéo dài, nhưng các anh em Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, lần lượt ra đi, nên anh em Da Chàm cũng ra đi tìm cho mình cuộc sống mới. Anh em Da Chàm từ giã anh em Da Vàng ra đi trong tình thương yêu quyến luyến, dù cho quyến luyến đến đâu cũng phải từ giã chia tay, nhắm hướng tây nam băng rừng lội suối, anh em Da Chàm đi mãi đi mãi đến khi không còn thấy cái rét, cái lạnh nữa thì thấy đồi rộng mênh mông, núi cao chót vót, rừng xanh tăm tắp bạt ngàn hoa quả sum xuê cùng khắp, chim muôn vạn thú đông vô số vô biên. Anh em Da Chàm thấy khí hậu nơi đây vô cùng dễ chịu tâm hồn khoan khoái tràn đầy sức sống.

Nhìn thấy rừng xanh ánh chiều tà

Đàn chim bay lượn thú vào ra

Thác reo chim hót mây chừng núi

Gió lượn đồi non cảnh hiền hòa

Bạt ngàn xa thẳm rừng xanh mướt

Trái trĩu nặng hoằn lá chen hoa

Cảnh đã giữ chân người lữ khách

Đại Ngàn tiên cảnh khó đi qua.

Anh em Da Chàm liền ở lại nơi đây sanh sống sanh con đẻ cái mỗi ngày một đông. Anh em Da Chàm thuộc hành mộc, chủ khí hành mộc ở phương Đông, nhưng hành mộc anh em da chàm mạng lý ngôi hai hướng về Tây, nên chỉ đi về Tây của phương Đông mà thôi, vì phương Tây thuộc Kim, Kim khắc Mộc, nên anh em da chàm không tiến sâu về phương Tây mà chỉ dừng chân nơi đây để sanh sống, theo thời gian sanh ra con đàn cháu đống, phần lớn con cháu anh em Da Chàm di cư về hướng Nam, ít di cư về hướng Bắc, vì Mộc năng sanh Hỏa.

1 - Cho đến một hôm Thanh Nhất Long. Thanh Nhất Tiên triệu tập tụ họp anh em - nhị thập Thanh Long Thanh Tiên lại nói: Các anh em nghĩ xem anh em chúng ta đã là bao nhiêu tuổi, Thanh Nhị Long nói cứ mỗi năm em đánh dấu là nhặt thêm hòn sỏi bỏ vào đống tính ra anh em chúng ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi, Thanh Nhất Long thở dài nói: Thời gian trôi qua rất nhanh, anh em ta mới chia tay anh em Da Vàng mà đã trên hai mươi nghìn năm, không hiểu anh em Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, đời sống ra sao, con cháu, chắt, chút, chít, có đông như con cháu chúng Ta không, con cháu anh em chúng ta giờ đây đã hơn mười nghìn người, nhưng phải nói tệ hại là nhiều thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng nó thường hay gây gổ đánh nhau, chia bè rẽ phái không chịu đoàn kết với nhau, không hiểu nguyên nhân từ đâu. Thanh Tam Long nói: Nhìn chúng nó thì ta cũng có thể hiểu được ngay, vì con cháu chúng Ta ảnh hưởng lý ngũ hành, tuy anh em chúng ta là Da Chàm, nhưng lại sanh ra con cháu Ngũ Hành có số da hơi đen, có số da hơi trắng, có số da hơi đỏ, có số da hơi vàng, nên chúng nó thường chia ra làm năm nhóm. Nhóm da hơi trắng lại thích mùa thu, mùa đông. Nhóm da vàng da đỏ thích mùa xuân mùa hạ. Nhóm thì thích nơi đồng bằng ẩm thấp, Nhóm thì thích nơi đại ngàn, Thanh Tứ Long tiếp lời: - Anh Tam Long nói đúng em thấy nhóm con cháu da hơi đỏ, chúng nó lại thích mùa hạ thích phiêu lưu săn bắn, không ưa thích mấy đồng bằng kinh rạch, Thanh Thập Tiên nói: - Em cũng đã thấy từ lâu con cháu chúng ta chúng nó thường chia năm xẻ bảy nhóm, nhưng thật ra chỉ có năm nhóm mà thôi, nhóm da hơn đen thì thường tụ hợp nhau lại nhảy múa như loài công, nhóm da hơi trắng tính hơi trầm lặng, lại thích nghiên cứu nên thường tụ họp nhau lại nghiên cứu vật nầy vật kia, còn anh em da hơi vàng thì thích học hỏi và thường tranh luận với nhau dữ lắm, có lẽ thập long, thập tiên, nhị thập anh em Da Chàm chúng Ta cũng đã hiểu phần nào về lý tính ngũ hành cũng như sự tương sanh, tương khắc của nó.

2 - Sau ngày đàm đạo cùng nhau anh em Da Chàm không bao lâu thì Thanh thập long, thập tiên nhị thập Ông Bà tổ tổ tụ hợp hết con cháu lại, lúc bây giờ trời đã chuyển sang xuân khí trời mát mẻ, hương hoa ngào ngạt. Mười ngôi thập Long thập Tiên trên ghế cao Thanh Nhất Long từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn khắp con cháu rồi nói: Này các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, tuy trải qua lên đến mười mấy thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ, con người có tông, Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, các con các cháu có biết dòng giống của các con các cháu là gì không? Tổ Tiên các con các cháu hiện đang ở đâu các con, các cháu có biết không? thấy các con, cháu, chắc, chút, chít, ngồi yên lặng, liền thở dài nói: Tổ Tiên các con chỗ nào cũng có vô hình vô tướng rộng lớn như hư không có trên đầu các con các cháu không phải ở đâu xa. Các con, các cháu, không thấy Tổ Tiên đó thôi, nhưng Tổ Tiên thì thấy rõ các Con, các Cháu, các Chắc, các Chút, các Chít, cho nên các con, các cháu các chắt, các chút, các chít, nghĩ gì làm gì thì Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, đều thấy rõ nghe rõ, các con các cháu hãy tin như thế, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, là dòng giống Tiên Rồng, dòng giống của Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, Cha Rồng Mẹ Tiên, nên các tổ tổ Ông Rồng, các tổ tổ Bà Tiên, Thanh Long Thanh Tiên là như thế. Các Con Các Cháu nên luôn luôn nhớ mãi về Nguồn Cội của mình, các con các cháu, có biết Cha trời Rồng, Mẹ Trời Tiên từ đâu sanh ra không? Không từ đâu sanh ra cả, Cha Rồng, Mẹ Tiên là do Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra, Cha Rồng Mẹ Tiên còn gọi là gì nữa các con, các cháu có biết không? Cha Rồng chính là Cha Trời, Mẹ Tiên chính là Mẹ Trời, các con, các cháu, có biết ai là chủ càn khôn, chủ vũ trụ, chủ mặt trời, trăng, sao, địa cầu, muôn loài vạn vật không? Không ai khác hơn là Cha Trời, Mẹ Trời, Tổ Tiên của các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con, các cháu có biết, ai tạo ra đất cho các con các cháu chạy nhảy đi đây đi đó không? Các con, các cháu, có biết ai tạo ra không khí cho các con, các cháu hít thở không, cũng như nước uống, cây cỏ hoa quả, những thứ ấy là do Trời tạo ra để nuôi dưỡng muôn loài vạn vật cũng như con người con cháu nhà Trời.

3 - Nếu các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, biết nghe lời Trời dạy, không những các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, là chủ của núi rừng sông hồ biển cả, chủ của nước, đất, khí, mà còn là chủ mặt trời, mặt trăng, và những vì sao, cho đến làm chủ vũ trụ. Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không nghe lời Trời dạy đi ngược lại lời Trời dạy, thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ không được gì cả, mà còn đọa lạc linh hồn xuống các tầng Địa Phủ, nước không có uống, hoa quả không có ăn, đói khát dữ dội, các con các cháu sẽ trở thành quỷ thành ma, sống trong cảnh âm u vô cùng khốn khổ, không còn cơ hội để đầu thai làm người, các con, các cháu, các chắt, các chút, các Chít, mất đi cơ hội làm chủ mặt trời, làm chủ mặt trăng, các vì sao, cũng như các tầng trời châu báu, sống mãi không chết, uổng thay uổng thay tiếc thay tiếc thay, nếu các con, các cháu không biết nghe theo lời dạy Cha Trời Mẹ Trời. Tổ Tiên của các con, là Đấng Hóa Công, đấng không thiên vị một ai, Ai có công thì thưởng, ai có tội thì phạt. Ai đi ngược lại lời Trời dạy thì đọa luôn xuống các tầng địa phủ, không mong gì đầu thai trở lại làm người. Nói gì siêu sanh lên các tầng Trời hưởng phước. Nghịch Thiên Ý thì đại họa luôn luôn giáng xuống, các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ gặp nhiều sự khốn khổ. Các tổ tổ đây vì hiểu rõ như thế nên lúc nào cũng làm theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, không dám làm trái ý lại Cha Trời Mẹ Trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có khi nào các cháu các chắt, thấy các Tổ Tổ gây gổ, cũng như chia bè rẽ phái không, các Tổ Tổ vô cùng thương yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người tự chọn cho mình quyền sống, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền thiêng liêng không ai có quyền xâm phạm, Đức Cha Trời Mẹ Trời dạy như thế, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người, ủng hộ và giúp đỡ anh em, anh em hạnh phúc là mình hạnh phúc, đây chính là đại đức cơ bản của con người. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ, sanh con sanh cái nối dòng nối dõi phải đi đôi với lời truyền dạy lời dạy của Đức Cha Trời, thì coi như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã hoàn thành sứ mệnh đạo làm Cha làm Mẹ, làm Ông làm Bà, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ được siêu sanh về các tầng trời hưởng hạnh phúc, an vui tự tại các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lấy và làm theo.

4 - Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên chăm chú lắng nghe những Lời Nhất Thanh Long truyền lại những gì Cha Trời Mẹ Trời đã truyền dạy cho con cái năm màu da anh em ngũ hành. Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít của thanh thập long, thập tiên, hành mộc mà mộc năng sanh hỏa, chủ khí hành hỏa ở phương Nam, vì thế con, cháu, chắt, chút, chít, của Thanh Thập Long, Thập Tiên, càng về sau càng di cư hướng về nam Ấn Độ Dương, rồi di cư lần về phương Đông. Nhiều hơn là hướng ra bắc, lý ngũ hành càng về sau càng phai lợt lần nhân loại con người vì thế mà xích lại gần nhau, tiến đến thế giới Đại Đồng ở vào giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ năm.

DA VÀNG

GIỐNG DÂN HỒNG NGỌC


Nói về anh em Da Vàng thuộc hành Thổ, hành thổ là hành chứa đựng hết thảy kim, mộc, thủy, hỏa, ý niệm trung hòa, Đại Đồng đoàn kết hòa thuận hết thảy năm màu da, nội thổ kim hỏa, ngoại thổ thủy mộc, hành thổ nếu nói rộng là hành hoàn cầu, nếu nói phương hành thổ chính là trung ương, an vị số 0 số 5 số 10, con số hoàn, hành thổ là hành bao hàm cả càn khôn, bao hàm cả vuông lẫn tròn, tứ phương là vuông, bao hàm tứ phương là tròn, nội thổ là kim, hỏa, ngoại thổ là thủy, mộc. Vì thế anh em da vàng sanh nơi đâu thì ở nơi đó, sanh con đẻ cái lan rộng ra khắp vùng rồi hòa nhập vào Đông Tây, từ ngày anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ ra đi, nơi sơn động rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn có hai mươi người, anh em da vàng lúc nào cũng dâng lên một nỗi buồn vô hạn, vì thiếu vắng anh em đã từng chung sống với nhau gần mười nghìn năm, sau cơn lạnh rét kéo dài thời bốn mùa tám tiết đất trời trở lại bình thường cây cối đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết quả sum xuê tràn đầy sức sống, chim muôn vạn thú hội tụ quay về rất đông. Cuộc sống anh em da vàng trở nên sung túc tràn đầy sức sống, sanh con đẻ cái mỗi ngày mỗi đông, mới đó đã gần mười nghìn năm.

1 - Một hôm từ nơi sơn động tiếng reo hò nhảy múa gần một nghìn người cả lớn lẫn nhỏ ca hát rằng mẹ Hoàn Nhất Tiên sanh người con thứ 100, mẹ Hoàn Nhị Tiên sanh người con thứ 98, mẹ Hoàn Ngũ Tiên sanh người con thứ 97. Mẹ Hoàn Thập Tiên sanh người con thứ 96, thế là anh em chúng ta lên đến gần nghìn người, tiếng ca hát vui mừng không ngớt, bỗng trời đất rung chuyển động đất xảy ra dữ dội, nghe tiếng ầm ầm ở phương Nam sau đó không còn dãy núi Long Hoa cao chót vót nữa mà sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn trùng điệp những dãy núi thấp lô nhô nối nhau uốn lượng từ bắc vào nam. Nói về gần một nghìn người lớn nhỏ phần nhiều là con, số ít là cháu, của nhiều thế hệ Con cái, Cháu, Chắt, Chút Chít đang ca hát nhảy múa bỗng thấy trời đất rung chuyển nghe tiếng chấn động ầm ầm thời khiếp đảm hồn kinh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự động đất ấy không bao lâu chỉ xảy ra trong chốc lát thì tất cả đâu vào đấy trời đất trở lại bình thường, thấy con cái khiếp đảm hồn kinh như thế nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên nói: Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít đừng sợ đây chỉ là sự động đất, mà Cha Trời, Mẹ Trời Tổ Tiên các con các cháu đã nói trước từ lâu. Sau cơn động đất là cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, con, cháu, chắt, chút, chít, mỗi ngày mỗi đông.

2 - Cho đến một hôm Hoàn Nhất Long, Hoàn Nhất Tiên, tụ hợp anh em nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên lại rồi nói: Từ ngày anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ ra đi đến nay đã trên hai mươi nghìn năm nhưng nào thấy anh em trở lại, có lẽ là không bao giờ trở lại, vì vướng bận con, cháu, chắt, chút, chít, sanh ra chúng thì bỏ chúng đi đâu được nữa còn phải bày dạy cho chúng nên người, như Cha Trời Mẹ Trời đã từng dạy bảo, dạy dỗ anh em năm màu da chúng Ta, Con, cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, của anh em chúng Ta, đã lên tới hơn mười nghìn người, trải qua hơn mười mấy thế hệ. Con cái, cháu, chắt, chút, chít chúng nó tuy có ngoan ngoãn dễ dạy nhưng đó chỉ là phẩn ít, còn ngoan cố cứng đầu bướng bỉnh là phần nhiều.

3 - Hoàn Nhất Long nói: con cháu chúng Ta là do khí, huyết chúng Ta lưu truyền sanh ra chúng. Chúng khác với thế hệ chúng Ta. Vì Anh Em chúng Ta là do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Một trăm người con trời anh em chúng ta, khi Cha mẹ sanh ra ẩn tàng trong xác phàm đã có nhị Kim Thân tiên thiên tinh hoa vũ trụ. Còn con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng ta không có ẩn tàng nhị kim thân. Phải tu thiền luyện khí mới có. Xác thân phàm tục của chúng Ta, là mẹ ÂU CƠ gồm thâu tinh hoa khí hóa ngũ địa Trần Gian, gồm thâu một trăm chi khí chính là tinh hoa khí hóa ngũ hành của Trần Thế. Nên một Trăm anh em ngũ hành chúng ta mỗi người đều mang trong người một thể chất khí huyết khác nhau, chỉ có phần tiên thiên chân khí là giống nhau mà thôi Vì thế anh em chúng ta ngoài họ ngũ hành năm màu da ra, anh em chúng ta còn có họ Ngôi Thứ, mỗi người mang lấy một ngôi thứ. Hoàn nhất Long, Hoàn Nhất Tiên đối với anh em Da Vàng chúng Ta nói chung năm màu Da anh em cũng chẳng khác gì. Nhưng về càng về sau, con, cháu, chắt, chút, chít, càng đông trải qua trăm nghìn năm tuy không mang họ ngũ hành, nhưng tiến hóa lần lên trăm họ, dẫn đến các họ trùng lặp khắp con cháu năm màu da.

4 - Hoàn Nhị Long nói: Con cháu chúng Ta cũng bởi chúng ứng hiệp theo lý tính ngũ hành nên hiện nay chúng chia làm hai nhóm. Nhóm da vàng, da hơi trắng, thì thích sống nơi rừng, đồi bằng gần sông hồ kinh rạch hướng về biển cả thái bình dương (về sau gọi là người Kinh). Còn nhóm da hơi đỏ, da hơi đen, da hơi chàm thì thích núi rừng đồi cao (về sau gọi là người Thượng). Lối sống của chúng càng ngày càng tách rời nhau càng ngày càng xa nhau, vì thế chúng ta tụ hội chúng về để chúng có cơ hội gần gũi với nhau, và chúng ta có cơ hội giáo dục chúng, và ai nấy cũng tán đồng ý kiến nầy, và sau đó không bao lâu anh em da vàng Hoàn Thập Long Hoàn Thập Tiên triệu hết con cái, cháu, chắt, chút, chít về. Ngồi trên ghế cao anh em Hoàn Thập Long Thập Tiên trên khán đài nhìn xuống Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít trên mười mấy thế hệ của mình, lòng thương yêu vô bờ bến, liền nhớ đến lời dạy của ĐỨC Cha Trời LẠC LONG QUÂN, MẸ ÂU CƠ. Hoàn Nhất Long từ ghế ngồi đứng dậy tiếng nói vang xa đến mấy mươi dặm: Con Cái Cháu, Chắt, Chút, Chít, các con muốn làm chủ vũ trụ, làm chủ các tầng trời, thì các con phải hoàn thành thiên chức con người, đó là sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người, đi đôi với lời dạy của Ta, lời dạy của nhị thập Tổ Tổ Đạo làm Cha, làm Mẹ, làm Ông, làm Bà, phải biết dạy bảo con cái cháu chắt lập công trong văn hóa cội nguồn. Tiểu công là ba thế hệ con cái, cháu, chắt, chút chít, trung công là bảy thế hệ, đại đại công là ba mươi sáu thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, trên 36 thế hệ thời ứng vào NGÔI ĐẾ, NGÔI CHÚA, 72 thế hệ trở lên đến 100 thế hệ là ngôi THƯỢNG ĐẾ, mỗi thế hệ có năm cấp, Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít. Anh em nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên ngẫm nghĩ đạt đến ngôi Thượng đế còn khó như thế, còn đạt đến năm ngôi tối cao vũ trụ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA thì khó biết đến bực nào, không những lập đại công, mà còn cả đại trí huệ nữa. Không để con, cháu, chắt, chút, chít, chờ đợi lâu Hoàn Nhất Long nói: Hỡi tất cả, con cái, cháu, chắt, chút, chít, của Nhị Thập Hoàn Long Hoàn Tiên của Ta.

5 - Tuy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, mỗi người mỗi nhóm mỗi ý, không đồng sở thích cùng nhau, nhóm thích ở cao, làm chủ núi rừng đại ngàn,nhóm thích ở thấp, làm chủ đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, biển cả, dù ở trên cao làm chủ núi rừng đại ngàn, dù ở dưới thấp làm chủ sông hồ kinh rạch biển cả, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng chỉ là anh em cùng Cội cùng Nguồn, cùng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, cùng dòng Giống Tiên Rồng, cùng chung nhau trong bọc trứng ÂU CƠ, ĐỒNG BÀO, dòng máu Tiên Rồng ấy, được lưu truyền xuống từ đời Ông, đến đời Cha, đến đời Cháu, đời Chắt, đời Chút, đời Chít, và còn mãi mãi lưu truyền xuống không biết bao nhiêu đời. Không biết là bao nhiêu thế hệ.

6 - Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, mang trong mình dòng máu Tiên Rồng, không phải là do Ông Bà tổ tổ tạo ra dòng máu Tiên Rồng đó, mà là phụ diễn lưu truyền dòng máu tiên rồng, lưu truyền dòng máu tiên rồng xuống con, rồi con lưu truyền xuống cháu, rồi cháu lưu truyền xuống chắt, rồi chắt lưu truyền xuống chút, rồi chút lưu truyền xuống chít, cứ như thế lưu truyền xuống mãi, xuống mãi không biết bao nhiêu là đời, dù cho lưu truyền xuống bao nhiêu đời thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng chỉ có hai ngôi Cha Mẹ chánh thân chánh mẫu mà thôi. Ngôi một, là ngôi CHÁNH THÂN, CHÁNH MẪU, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, hai Đấng tạo ra dòng máu Tiên rồng. Còn ngôi hai, là ngôi phụ, PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, phụ diễn lưu truyền nòi giống tiên rồng.

7 - Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, thành tâm nghĩ đến Cha Trời Mẹ Trời, thì các con các cháu sẽ được Cha Trời Lạc Long Quân che chở, Mẹ Trời Âu Cơ bảo bọc, khiến cho trí huệ thông minh. Luôn được bình an vạn sự.

8 - Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn gặp chánh thân chánh mẫu, Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ thì các con, các cháu, phải chí hiếu hết lòng phụng dưỡng Cha Mẹ hiện tiền song thân sanh ra Mình, nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, bất hiếu với Cha Mẹ song thân phụ thân phụ mẫu sanh ra mình thì không bao giờ gặp được Cha Trời Mẹ Trời, Chánh Thân Chánh Mẫu. Mà còn đọa lạc linh hồn xuống các tầng địa phủ, vì trong các đại tội thời tội bất Hiếu là tội đứng đầu, trong các điều đại phúc, là khuyên Cha Mẹ song thân làm theo lời dạy Của Đức Cha Trời Mẹ Trời.

9 - Đức Cha Trời dạy, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không những là anh em mà còn là cùng Cội, cùng Nguồn cùng chung Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, thể Đồng Bào trong Bào Bọc Âu Cơ.

10 - Vì thế các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sống có tôn ti trật tự trên dưới rõ ràng, sống thật công bằng bình đẳng, sống có Nhân, có Nghĩa, có Lễ, có Trí, có Tín vì sao thế? Vì Tà, Chánh, Thiện Ác hai nẻo khác nhau. Lại nữa thế giới vũ trụ Ta đang sống, chỉ có một MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG, và vô lượng vô biên vì sao. Một mặt trời, một mặt trăng, ví như Cha Trời Mẹ Trời. Còn các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, ví như các vì sao.

11 - Vì thế đã là vì sao, thì phải sống thật công bằng bình đẳng tôn trọng lẫn nhau không được đàn áp các vì sao khác, nhất là độc quyền, độc tài, độc trị, bắt các vì Sao khác phải cúi đầu trở thành nô lệ, đây là điều cấm kỵ trong con cháu Tiên Rồng, mà phải sống theo Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời. Chỉ có Cha Trời, Mẹ Trời mới có quyền Độc Tôn mà thôi, còn con, cháu, chắt, chút, chít, dù có tài cho mấy cũng chỉ là các vì sao, sự sống của các vì sao là sự sống công bằng bình đẳng, sự sống chỉ nghe theo làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, vì lời dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, chính là Thiên Luật vũ trụ, thuận Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời thì đặng muôn điều phúc. Nghịch Thiên Luật Thiên Ý Cha trời thì sẽ bị diệt vong, vì không ai có thể chống lại Thiên Luật ý trời xoay chuyển, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy sống theo Thiên Ý Cha Trời Mẹ Trời, thì các con các cháu sẽ được tất cả, các con, các cháu, sẽ làm chủ vũ trụ. Làm chủ những gì Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời đã tạo ra.

12 - Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, nên hiểu, quyền tự chủ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, không phải là thứ quyền xin cho, hoặc là thứ quyền bố thí nhỏ giọt, mà là những quyền thiêng liêng trong mỗi linh hồn con người, vì vậy tôn trọng quyền tự chủ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, thì đó chính là Đạo con người, nền tảng căn bản của các Đạo, Giáo Tôn Giáo. Cũng là nền tảng bước lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Những con cháu đi ngược lại Thiên Ý, ngăn cấm đàn áp quyền tự chủ, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, của những anh em khác thì chính con cháu đó tự đào lỗ chôn công danh, sự nghiệp của mình, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhớ nghe theo làm theo lời dạy của tổ tổ, cũng chính là lời dạy của Đức Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ, lời truyền dạy của Hoàn Nhất Long, như ánh sáng mặt trời phá tan đi sự tối tăm u minh trong tâm hồn con cháu.

Long Hoa Thiên Tạng, là bộ kinh tối cao vô thượng thậm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần đọc qua một câu một chữ khởi niềm tin. Thì các bạn được Cha Trời Mẹ Trời che chở muôn tai qua nạn khỏi. Huống chi là biên chép ấn in truyền bá cho đời. Phải nói là các bạn cầu chi đặng nấy. Nếu giảng giải lời trong kinh thì các bạn sẽ thành phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa không xa. Quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, là thứ quyền thiêng liêng, thứ quyền không làm tổn hại đến ai, quyền trong luật, luật trong quyền, Sự tự do của loài cầm thú, là sự tự do không có quyền, sự tự do vô ý thức, dẫn đến sự buông thả gây ra bao tội lỗi, sự tự do con người là sự tự do có ý thức, trở thành QUYỀN TỰ DO, vì vậy quyền tự do, khác với tự do buông thả không có quyền.

Hết phần 3 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 4

PHẦN 4


1 - Sự giáo dục gián tiếp con cái của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, là để cho con cái đối mặt với bao hiểm họa, đầy gian nan khổ ải khốn nguy, đối mặt với thiên tai, nắng hạn, mưa bão, động đất, dịch họa, và đối mặt với cái đói, cái đau, cái bệnh, cái sống, cái chết, để cho con người luôn luôn tìm cách chống trả chống đỡ. Tăng trưởng sự hiểu biết cũng như về sự khôn khéo.

2 - Có vắt óc suy nghĩ tìm con đường sống, con đường bình an, con đường phát triển, con đường giải khổ, con đường siêu đọa, con đường họa phúc và cũng nhờ vắt óc suy nghĩ, nên con người đã tìm ra thế nào là thuận thiên, thế nào là nghịch thiên, thế nào Thiên Luật, thế nào là Ý Trời. Tìm cho con người một hướng đi vừa khoa học, vừa thuận thiên, để rồi trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác …

3 - Từ khi hai đấng tiên rồng CHA TRỜI, MẸ TRỜI rời xa con cái trở về hư không vũ trụ, đến nay đã được hơn ba mươi nghìn năm. Nhưng một trăm con trời lúc nào cũng tin Cha Trời Mẹ Trời ở sát bên mình, vì Cha Mẹ Trời chỉ trở về với thật tướng, thật tánh của Cha Mẹ mà thôi, Pháp Thân khắp hư không chỗ nào cũng có. Trở về ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, bản thể vô vi rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, nên một trăm người con của trời lúc nào cũng tin Cha Mẹ Trời ở sát bên con cái chăm sóc con cái, nhưng vì pháp thân cha mẹ trời vô vi trong sạch hơn điện lực không khí nên không nhận biết, nhận thấy đó thôi. Thật ra thì pháp thân Cha Mẹ Trời chỗ nào cũng có. Con Cái nghĩ gì Cha Mẹ Trời đều hay cả. Xét cần thì Cha Mẹ Trời hiện thân ra bày dạy con cái.

4 - Trăm người con của trời luôn luôn nghĩ, TỔ TIÊN, hiện thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng, rồi tan biến trở về ngôi vị Tổ Tiên, Bản Thể Linh Giác hư không chỗ nào cũng có. Từ ngôi vị TỔ TIÊN vô tướng, vô tánh, vô sắc, Tổ Tiên hiện ra ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI hữu tướng, hữu tánh, hữu sắc Thể Tướng con người Cốt Rồng Cốt Tiên có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp hào quang rực rỡ. Cha Trời Mẹ Trời trở về ngôi vị Tổ Tiên, ngôi vị tối cao Cội Nguồn vũ trụ, pháp thân Cội Nguồn rộng lớn như hư không bao trùm cả thời gian không gian vũ trụ. Một trăm con trời nghĩ pháp thân Cha Trời Mẹ Trời ví như biển nước Linh Giác cùng khắp hư không vũ trụ, còn một trăm người con trời ví như một trăm loài cá đang bơi lội trong biển nước Linh Giác hư không. Vì thế Cá nghĩ gì, muốn gì, cầu gì thì biển linh giác biết rõ.

5 - Chúng ta thử nghĩ xem, cá và nước có rời nhau không, phải nói là nước chưa bao giờ rời xa cá, và cá luôn luôn sống trong lòng nước, nên một trăm con trời lúc nào cũng tin cha mẹ trời ở sát bên mình, không lúc nào rời xa con cái, con cái nghĩ gì, làm gì Cha Mẹ Trời đều thấy rõ, nghe rõ, hiểu rõ.

6 - Sự dạy bảo của Cha Trời Mẹ Trời đối với con cái của Trời, bằng hai con đường thuận nghịch, gián tiếp, trực tiếp dạy con cái của Trời. Là khiến cho con người, luôn đối mặt với bao khó khăn gặp nhiều điều phức tạp, rắc rối trong đời sống con người như thiên tai, địch họa, nắng hạn, bão lụt, động đất, sanh tử, già nua, ốm đau, bệnh tật, đói khát, đối mặt với bộ máy huyền cơ tạo hóa, con quái vật to lớn vũ trụ, tôi luyện linh hồn con người làm cho con người hiểu biết cao.

7 - Để né tránh chống trả lại những áp lực tự nhiên, do con quái vật vũ trụ chuyển vận theo luật Tuần Hoàn Tiến Hóa, tạo ra sanh tử vô thường, sum hợp, chia ly chuyển biến không ngừng, làm cho ý thức nhận thức con người luôn luôn tiến hóa sáng suốt minh mẫn tìm mọi cách để khắc phục, hoặc chống trả lại sự chống trả lại ấy chính là nâng cao trí huệ khoa học đến cảnh giới giác ngộ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chinh phục chính mình, chinh phục con quái vật, làm chủ con quái vật, tức là làm chủ vũ trụ. Cũng chính là làm chủ Chân Tâm Chân Tánh lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

8 - Sự đối mặt con người với nắng hạn, cũng có nghĩa là Cha Trời muốn dạy cho con người, phải biết đắp đập ngăn chặn nước từ trên các dãy núi cao, rồi xuống ngăn chặn nước ở những dãy núi thấp, rồi đến ngăn sông để giữ nước, làm sung mạch nước ngầm trong lòng đất phải biết đào ao, đào giếng mà dùng, không những không sợ nắng hạn, mà còn hạn chế được nước lũ, nếu con người buông xuôi trời hạn thì chết khát, trời lụt thì chết lũ, hoặc cầu cạnh vào một quyền năng nào đó thì con người còn quá lạc hậu, chưa hiểu gì về ý trời, cũng như chưa hiểu gì về con quái vũ trụ tự nhiên, mà con người cần phải chinh phục nó, làm chủ nó, điều khiển nó, bắt nó phục vụ lại cho con người, phục vụ cho cuộc sống con người.

9 - Thật ra con quái vật vũ trụ, cũng chỉ là bộ máy huyền vi đại đạo vũ trụ, chuyển hóa theo luật tự nhiên vũ trụ, tiến hóa chuyển động theo chu kỳ tuần hoàn tiến hóa vũ trụ, đã gọi là BỘ MÁY huyền vi ĐẠI ĐẠO của tạo hóa chuyển động tuần hoàn tiến hóa theo luật tự nhiên. Thì không cố ý làm hại ai cả, mà chỉ theo luật tự nhiên xây chuyển tiến hóa mà thôi, như một cỗ máy vũ trụ chuyển động theo luật tự nhiên Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, có biến, có tiến, có hóa, hợp tan, nhân duyên, nhân quả… Vì thế con người có thể tránh né trước sức mạnh tự nhiên, chu kỳ tuần hoàn, hay sự vô thường của nó vì chưa đủ sức hàng phục nó thì có thể lượng theo quy luật tự nhiên của nó để bảo tồn sự sống cho con người.

10 - Sự đối mặt con người với những cơn bão lụt lớn thì phải dùng sức mạnh trí tuệ con người để đối phó. Con người dùng lực để khống chế lực, dùng khí để khống chế khí. Không ngoài hai con đường là tu thiền luyện khí, Và sáng kiến áp dụng khoa học khống chế lại sức mạnh con quái vật vũ trụ. Cha Trời dạy cho con người phải luôn luôn phát minh khoa học Sáng kiến tìm mọi cách khắc phục lại thiên tai do bộ máy huyền cơ của con quái vật vũ trụ theo chu kỳ tiến hóa tự nhiên chuyển biến tạo ra. Có nghĩa là cha trời gián tiếp dạy cho con người, không nên ở chỗ sâu, hoặc những nơi dễ bị sụp lở phải biết tạo ra hang động, nhà cửa có sức chịu đựng bão lụt. Hoặc làm nhà kiên cố để ở, chống trả lại cơn bão lụt lớn kiến tạo lập lên những kiến trúc kỳ quan, có sức chống bão lụt động đất cao. Sau nầy về Trời tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, đó là Ý của Trời, phát minh khoa học vật chất phục vụ cho đời sống con người, cũng chính là tu luyện chân chính lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn.

11 - Sự đối mặt con người với cái rét, cái lạnh do bộ máy huyền cơ tiến hóa vũ trụ của con quái vật tự nhiên vũ trụ tạo ra, có nghĩa cha trời gián tiếp dạy cho con người, động não suy nghĩ tìm tòi khống chế lại cái rét, cái lạnh. Tiến sâu vào ngành may mặc, dệt lụa, tạo ra áo vải chăn màn, nhung gấm, lụa là che kín tấm thân tạo lên bao vẻ đẹp của con người, giúp ích cho đời. Ý Trời là thế, vì vậy con người chuyên tâm với ngành nghề của mình cũng chính là một phương pháp tu luyện một việc làm chân chính, tạo lập nhiều công lao trong Văn Hóa Cội Nguồn.

12 - Sự đối mặt con người với những bao sự ô nhiễm sanh ra bao bệnh tật, Ý Cha Trời dạy cho con người là tránh gây ra sự ô nhiễm, vì gây ra sự ô nhiễm thì con người nhận lấy hậu quả không tốt, mà biết bảo vệ xanh, sạch, đẹp và làm trong lành không khí. Nói tóm lại, Cha Trời, Địa Mẫu, muốn giao sự nghiệp vũ trụ lại cho con người cai quản, Thì Cha Trời phải luôn luôn dạy bảo con người bằng trực tiếp, bằng gián tiếp, đầy rẫy những sự khó khăn để cho con người luôn luôn đối mặt với bao hiểm họa, gian nguy, đầy chướng ngại gặp nhiều rắc rối, mà con người phải tự mình tháo gỡ chống đỡ, hóa giải từ chỗ khó khăn thành dễ dãi, từ chỗ gian nguy thành an lạc, từ chỗ không thể biến thành có thể, từ chỗ không thể vượt qua, mà vượt qua một cách dễ dàng, trí khôn con người luôn luôn tiến hóa đạt đến đỉnh cao của sự thông minh. Tức là Tiến lên Cảnh giới Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm Chủ vận mệnh, làm chủ khoa học và làm chủ vũ trụ. Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời thể xác con người Tiểu Thiên Vũ Trụ. Lưu Truyền xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ xuống để linh hồn tu luyện tiến hóa nhanh. Đức Cha Trời Mẹ trời sanh tạo ra con người là động vật cấp cao, thể xác con người là thể xác tiểu thiên vũ trụ, nhất là bộ não con người, phải nói là bộ não vũ trụ, linh hồn con người nhờ vào thể xác con người và bộ não con người, càng gặp nhiều rắc rối khó khăn, càng nhiều chướng ngại, càng lắm gian nguy, thì linh hồn con người càng tiến hóa ý thức nhanh chóng, dày dạn kinh nghiệm, phát sanh mưu trí, cũng như sự khôn khéo tích lũy nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống ở đời, trở thành những nhà sáng tạo, tạo vật, kế thừa sự - sáng tạo, tạo vật, Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.

13 - Con người đối mặt với bao khó khăn về thiên tai những mưa to bão lớn nước dân động đất dữ dội, nhất là những giai đoạn gần về cuối tiểu kiếp, giai đoạn hủy diệt lần sự sống muôn loài vạn vật trong đó có sự sống con người, con người hơn muôn loài vạn vật, là nhờ sự tiên đoán biết trước, và luôn tìm ra giải pháp chống trả, giải pháp siêu thoát linh hồn, đạt đến cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đông vô lượng vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn.

14 - Một trăm người con trời sanh ra ở giữa tiểu kiếp thứ năm, tuổi thọ muôn loài vạn vật rất cao, nhất là tuổi thọ con người lại càng cao hơn nữa, tuổi thọ con người lên đến tám mươi bốn nghìn tuổi, ở vào thời kỳ nầy, phần lớn là đất đai bằng phẳng, vàng, bạc, sắt thép, đồng thau, lộ thiên rất nhiều, ở vào giai đoạn nầy núi lửa cũng như động đất rất ít xảy ra, hàng mười nghìn năm mới có một vụ đến hai vụ, cho nên con người sanh sống rất an toàn, sự sống sanh con đẻ cái vô cùng thuận lợi.

Long Hoa Thiên Tạng, Văn Hóa Đại Đạo tối cao Vũ Trụ, Văn Hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ. Mỗi lời kinh là mỗi lời Thiên Ý Cha Trời. Chỉ cần đọc qua một chương một phần cũng đã rút ngắn sự tu luyện hàng triệu triệu kiếp. huống chi đọc trọn bộ kinh Long Hoa Thiên Tạng Thì phải nói là phước đức không thể nghĩ bàn thần thông trí huệ vô biên, nếu phát tâm truyền bá cho nhân loại không những các bạn là vua các tầng trời Các Bạn là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự mưu sanh nhu cầu con người càng lớn, thì ý thức nhận thức trí huệ con người càng cao, con người đối mặt với thiên nhiên là đối mặt với sư thầy toàn năng toàn giác, thiên nhiên dạy cho con người biết thế nào là trường tồn, biết thế nào là vĩnh cửu, biết thế nào là nhân quả, gieo giống gì trổ ra giống nấy, biết thế nào nhân duyên, còn duyên thì hợp hết duyên thì tan, thiên nhiên dạy cho con người biết thế nào là trời, biết thế nào là đất, thế nào là vạn vật, thế nào là tự nhiên, thế nào là tiến hóa, thế nào là già cỗi đi đến thoái hóa, thay thế bằng sự non trẻ, thế nào là tuần hoàn, thế nào là quy luật, thế nào là định luật, thế nào là nghịch, thế nào là thuận, phải nói sự dạy bảo của thiên nhiên là vô tận.

Hết phần 4 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 4

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 4

PHẦN 5

SỰ XUẤT HIỆN CHA TRỜI MẸ TRỜI LẦN HAI TRUYỀN DẠY TU THIỀN LUYỆN KHÍ MỞ RA VĂN HÓA THẦN GIÁO, ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI


1 - Nói về cha trời mẹ trời thấy con cái của mình trải qua thời gian tu luyện tiến hóa linh căn đến chỗ chí linh, thần thức thần hồn, minh mẫn vô cùng. Thì biết đã đến lúc hiện thân ra, hội tụ con cái về một chỗ, truyền dạy tu thiền luyện khí mở ra thời đại văn hóa thần giáo, văn hóa định tâm, tu thiền luyện khí tiến sâu vào cảnh giới thiên nhiên, hiểu rõ lần thiên nhiên, tiến tới làm chủ lần thiên nhiên.

2 - Lần thứ nhất cha trời mẹ trời xuất hiện sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người, gieo mầm ngũ cốc tại dãy núi Long Hoa. Sau mấy mươi nghìn năm, lần nầy Cha Trời, Mẹ Trời hiện thân trở lại nhân gian truyền dạy tu thiền luyện khí cho con cái mở ra Văn Hóa Thần Giáo, nền văn hóa văn minh Thần Quyền, pháp thuật thần thông của con người. Ở vào thời kỳ nầy là thời kỳ hưng thịnh khí tiên thiên, chỉ cần tu thiền luyện khí đúng phương pháp thì có thể kết tụ nhị xác thân chỉ cần trải qua một thời gian ngắn, nhị xác thân là thân xác tinh khí thần, tinh hoa của tinh khí, tinh lực thần lực vũ trụ.

3 - Một trăm người con của Đức Cha Trời, hiện đang là Ông Bà tổ tổ của năm màu da, đang ra sức giáo Con Cháu đi theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn, con đường mà Đức Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy, hôm ấy các Ông Bà tổ tổ của năm màu da sau khi truyền dạy những lời Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy lại cho Con cái Cháu, Chắt, Chút, Chít. Thời gian cứ thế trôi một hôm Ông Bà Tổ Tổ truyền dạy lại những lời Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo. Xong cuộc ai nấy về phòng an nghỉ, có lẽ vì quá mệt nên các Ông Bà tổ tổ ngủ lúc nào không hay, bỗng thấy Cha Trời Mẹ Trời xuất hiện trên chốn không gian vẫy tay gọi các con hãy theo Ta, tức thời thần hồn một trăm người con trời, năm mươi nam, năm mươi nữ, liền bay lên không trung vây xung quanh Cha Trời Mẹ Trời, sau mấy mươi nghìn năm xa cánh. Cha trời nhìn trăm người con của mình mà lòng thương yêu vô hạn. Vì được gặp lại Cha Trời, Mẹ Trời, mà còn gặp lại anh em trên hai mươi nghìn năm xa cách, Chúng nó ôm nhau như ôm lấy tình yêu thương vô hạn. Thấy chúng nó thương yêu nhau như thế Cha Trời liền khen rằng các con giỏi lắm các con không những biết thương yêu nhau, mà còn có những sáng kiến biết liên kết trí nhớ cùng nhau nhớ lại tất cả những gì Ta đã dạy, kết thành kinh văn truyền dạy cho con cháu, với công đức nầy các con sẽ tiến lần đến, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Thay thế Ta làm chủ vũ trụ, trong suốt hơn ba mươi nghìn năm các con đã trở thành các nhà khoa học, các nhà truyền giáo đầy sáng tạo luôn luôn phát minh ra những ý tưởng mới dìu dắt con cháu đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, đơm hoa kết quả Chính Nghĩa, thành lập các cõi thiên đàng cực lạc sau nầy. Cha Trời nói xong liền nói các con hãy theo Ta, Cha Trời Mẹ Trời dẫn các con bay đến một dãy núi đó là dãy núi Long Hoa, nhưng dãy núi Long Hoa giờ đây đã khác xa dãy núi Long Hoa trước kia, dãy núi long hoa trước kia là dãy núi vô cùng hùng vĩ cao chót vót có hào quang phát sáng, bốn bên chân núi rừng xanh tăm tắp xa tít bạc ngàn, nhưng giờ đây dãy núi long hoa chỉ là dãy núi thấp, chân núi phía Đông, cũng như chân núi phía Nam chỉ toàn là biển cả mênh mông, Đức Cha Trời Mẹ Trời cùng một trăm người con hạ chân xuống khúc giữa dãy núi, nơi mà ĐỨC MẸ ÂU CƠ cưu mang nhân loại sanh ra một trăm người con.

4 - ĐỨC CHA TRỜI nói: - Hỡi trăm người con thân yêu của Ta, các con có biết nơi nầy không, nhìn thấy các con lắc đầu không biết, Cha Trời nói nơi đây chính là nơi các con sanh ra đời, cách đây hơn ba mươi nghìn năm, dãy núi Long Hoa to lớn cao chót vót năm xưa đã bị sụp xuống hơn hai phần, giờ chỉ còn lại một phần núi mà thôi. Không còn chân núi tới các đảo ngoài biển khơi, vừa nói ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, phóng một đạo hào quang về phương Đông, một trăm người con trời nương theo hào quang của đức cha trời, nhìn thấy rõ hết thảy các đảo lớn nhỏ ngoài biển. ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI lại phóng một đạo hào quang về phương Nam một trăm người con trời lại nhìn thấy các đảo lớn nhỏ ở ngoài biển phía Nam của dãy núi.

5 - ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI liền phóng một đạo hào quang về quá khứ, tức thời dãy núi Long Hoa hơn ba mươi nghìn năm về trước đã hiện ra, dãy núi Long Hoa hiện tại biến mất, một trăm người con trời nhìn thấy dãy núi Long Hoa vô cùng to lớn cao chót vót, hào quang tỏa sáng khắp nơi. Chim muôn vạn thú đông vô lượng vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, bốn bên chân núi không có biển mà chỉ là đồi rừng xa tít bạt ngàn, Đức Cha Trời, Mẹ Trời liền phất tay quá khứ dãy núi Long Hoa hiện ra một trận động đất khủng khiếp. Cha Trời, Mẹ Trời liền đưa một trăm người con bay lên hư không. Ở trên không trung nhìn toàn cảnh dãy núi long hoa do động đất lún sụp xuống hơn hai phần ba, một trăm người con trời nhìn thấy cảnh ấy vô cùng kinh hãi, Đức Cha Trời liền phất tay, cảnh giới quá khứ biến mất, trở về cảnh giới hiện tại, một trăm người con trời như vừa trải qua một cơn ảo mộng, hiện thực chưa từng có, liền chấp tay nói kệ khen rằng: - ĐỨC CHA TRỜI, quả thật là đấng tối cao. Đấng quyền năng vô hạn, đấng quyền biến vô biên, không ai hơn được Đức Cha Trời. Đức Cha Trời là đấng Tạo Hóa, không gì mà Cha Trời làm không được, Cha Trời tái hiện lại quá khứ, vị lai. Dù cho đó là khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ. Cha Trời đều làm được chẳng khó khăn gì. Thấy các con khen mình như thế, Đức Cha Trời khen rằng: Các con của Ta thông minh lắm các con trưởng thành rồi, các con có thể bước chân trên con đường giác ngộ đại đạo. Con đường chinh phục vũ trụ, con đường làm chủ vũ trụ.

6 - Nầy hỡi các con của Ta, các con có biết không linh hồn của các con chính là chiếc chìa khóa vạn năng, chìa khóa kho tàng tri kiến vũ trụ, khi nào các con làm chủ được duy thức linh hồn của chính mình thì các con có được. Một nửa chiếc chìa khóa vạn năng, khi nào các con làm chủ chân tâm chân tánh, của chính mình thì các con làm chủ trọn chiếc chìa khóa vạn năng ấy, cũng có nghĩa các con đã tiến tới làm chủ vũ trụ, hiểu rõ vũ trụ.

7 - Các con hãy nhìn về nơi các con thường an nghỉ các con sẽ thấy xác thân phàm tục của các con đang nằm ngủ ở đó, một trăm người con trời nương theo hào quang của đức cha trời, liền thấy mình đang nằm ngủ ở đó, còn mình nào đây nữa, không lẽ mình có tới hai người, Đức Cha Trời hiểu rõ ý các con của mình liền nói: Các con nghĩ đúng rồi các con quả thật có hai người, một là xác người phàm, hai là hồn linh con người các con, các con đến đây không phải là xác người phàm mà chính là hồn Linh, Hồn Người các con. Các con hãy chui hết vào tảng đá lớn kia xem, một trăm người con trời nghĩ làm sao mà chui được, nhưng vẫn nghe theo lời Đức Cha Trời chạy đến chui vào tảng đá thì kỳ diệu thay, một trăm người con trời chui hết vào tảng đá lớn mà không chướng ngại chi cả. Đi qua đi lại trong tảng đá lớn như đi ngoài đất bằng, thì lấy làm kinh ngạc chưa hiểu nguyên do vì sao, thì Đức Cha Trời gọi hết con cái đến nói rằng: Khi các con sanh ra các con đã có nhị xác thân rồi nhưng nhị xác thân của các con còn mờ nên chưa phát huy tác dụng được mấy, nhưng hào quang từ nhị xác thân vẫn tỏa sáng, các con thử nhìn lại các con xem, một trăm người con bây giờ mới chú tâm nhìn vào nhau thì thấy người nào người nấy đều có hào quang, vô cùng đẹp mắt, thì mừng - rỡ kinh ngạc một trăm con trời chắp tay thưa với Cha Trời rằng thân tướng linh hồn của các con chính là nhị xác thân sao? ĐỨC CHA TRỜI nói: Đúng vậy, thân tướng hồn người của các con chính là thân tướng nhị xác thân vậy, thân tướng nhị xác thân ẩn tàng trong xác thân phàm tục, có thể nói thể xác con người phàm tục chỉ là cái khuôn con người, còn nhị xác thân của các con là do tu luyện từ cái khuôn con người phàm tục hình thành mà ra, khi các con vừa mới sanh ra thì các con đã có nhị xác thân bằng cả hàng nghìn năm tu luyện rồi, nhờ các con luôn nghe lời Ta dạy, không những nhị xác thân của các con không tan biến mờ nhạc mà còn mạnh mẽ thêm lên nên đã hiện ra thân tướng rõ ràng như người thật, khó mà phân biệt đâu là xác thân phàm tục, đâu là nhị xác thân thiên tiên. Một trăm người con trời chứng kiến linh hồn con người có nhị xác thân, xác thân phàm tục, xác thân tinh khí thần, điều đó chứng tỏ rằng chết chỉ là bỏ xác thân phàm tục, còn linh hồn vẫn tiếp tục sống với cái thân của nhị xác thân, một trăm con trời càng lúc càng tỉnh ngộ, sự sống ăn uống là nuôi dưỡng thể xác phàm tục, còn nuôi dưỡng nhị xác thân thì nuôi dưỡng bằng cách nào, điều nầy cần phải thưa thỉnh đức cha trời mới được.

8 - Tức thời một trăm người con liền chấp tay thưa với Đức Cha Trời rằng, chúng con là con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời con của đấng tối cao đấng toàn năng toàn giác, chuyện gì cũng biết dù cho đó là vô tận quá khứ, vô tận vị lai, chúng con chỉ là những người con khờ dại xin cha dạy bảo cho. ĐỨC CHA TRỜI khen: Các con khéo ăn nói lắm, các con muốn thưa thỉnh cha điều gì? Thưa Cha chúng con muốn tu dưỡng nhị xác thân thời chúng con phải làm thế nào? Phương pháp tu luyện đó gọi là gì? có liên quan gì đến năm ngôi pháp bảo ngũ giáo, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không?

9 - ĐỨC CHA TRỜI dạy rằng: Muốn tu dưỡng nhị xác thân, các con phải tu thiền luyện khí, nhị xác thân là thân xác bán hữu vi, vô vi, vừa tiếp giáp với vô vi linh giác, vừa tiếp giáp với hữu vi vật thể xác thân phàm tục, có thể nói nhị xác thân là thân xác trung gian sự sống của con người, giữa xác thân phàm tục và Căn thức Linh Hồn. Nhị xác thân mạnh thì đạt đến muôn loại thần thông nói chung là ngũ thông, khi các con đạt đến ngũ thông thì coi như các con đã chinh phục được một phần năm của vũ trụ.

10 - Phương pháp tu thiền luyện khí chính là Thần Đạo một trong năm ngũ giáo vũ trụ. Lấy Thần Thức Thần Lực làm chủ tu luyện hội tụ Tinh Khí Thần hợp nhất. Các con không nên xem thường Thần Đạo, Thần Giáo. Vì sao lại nói thế. Vì Thần Đạo Thần Giáo chính là Cội Gốc của Thần Thông ví như cội gốc của cây. Nền tảng của ngôi nhà Pháp Thuật. Bước đầu tiên xây nền tảng Cội Gốc Thần Thông, rồi sau đó trở thành đại thụ thần thông vũ trụ. Tiến tới cảnh giới pháp thuật thần thông Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

11 - Có thể nói không có nền tảng Thần Đạo, thì thần thông pháp thuật Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không có cơ sở để mà thành. Các con nên biết Uy Linh cũng như Uy Quyền của Thần Đạo chính là Thần Thông pháp thuật. Có Thần Thông pháp thuật các con mới trụ vững ngôi Đế, ngôi Chúa. Cao hơn nữa là Thượng Đế, Thiên Chúa cai quản vô số nước trời, Giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng. Nhờ căn cơ tư chất thông minh Cha Trời giảng tới đâu thì một Trăm người con Trời hiểu tới đó.

12 - Cha Trời Mẹ Trời ở lại với con cái bảy ngày truyền dạy những bí pháp mật tạng về tu thiền luyện khí nuôi Nhị xác thân lớn mạnh lên. Vận hành Chân Khí thông suốt kinh mạch huyệt đạo thông thiên khắp châu thân. Rồi từ giã con cái tan biến trở về hư không vũ trụ.

Long Hoa Thiên Tạng, trên con đường chinh phục khám phá bí mật Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng nhân loại năm màu da anh em. Chỉ cần các bạn nhớ một câu một chữ trong kinh. Thì các bạn cũng đã giải trừ vô lượng tội lỗi, có nghĩa là các bạn đã giải trừ những đại họa lớn cho bản thân bạn. Gia đình bạn luôn được bình yên. Huống chi giảng giải kinh luân cho người khác nghe. Từ dây vô lượng kiếp sau các bạn sanh ra nơi đâu đều đứng đầu đại chúng. Trên đầu các bạn thường có hào quang Cha Trời Mẹ Trời độ mạng.

Tu thiền luyện khí là bí pháp MẬT TẠNG VŨ TRỤ, (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn) ngồi xếp bằng yên lặng, tai như không nghe, mắt như không thấy, thân, tâm, bất động, vắng lặng không không. Đây là một bí pháp mật tạng trong dòng thiền, ĐẠI GIỚI SANH ĐẠI ĐỊNH, ĐẠI ĐỊNH SANH ĐẠI TUỆ, nhân loại con người phần nhiều với bao nỗi bận rộn, lo đói lo nghèo, lo ốm lo đau, lo bệnh, lo tật, chưa kể đến công danh lợi lộc, làm cho tâm thức con người bề bộn bận rộn suốt ngày, chỉ còn biết lao theo vòng xoáy của nghiệp dục mà thôi. Tu thiền luyện khí, không những làm cho con người định tỉnh lại tinh thần, còn chữa được vô số bịnh tật phát sanh, TINH THỂ CON NGƯỜI, KHÍ HÓA THIÊN ĐỊA, THẦN LỰC VŨ TRỤ là tam bửu nhị xác thân, rất quan trọng trong đời sống tuổi thọ con người, người ta có thể nhịn đói bảy ngày không chết, nhưng chỉ cần nín thở vài phút là ngủm cuộc đời, vậy mới biết chân khí đối với mạng sống con người là cần thiết biết bao nhiêu, xưa nay con người cũng hít thở, nhưng đó chẳng qua là sự hít thở bình thường duy trì mạng sống chỉ cần một liều lượng chân khí vừa đủ theo quán tính hít thở tự nhiên. Còn tu thiền luyện khí lại là một chuyện khác, không phải theo lối hít thở thông thường, mà hít thở theo sự quán tưởng, tưởng thở khí ra, tưởng hít khí vào, lối hít thở có chủ ý, dùng tư tưởng hít thở thu nạp dưỡng khí. Một giờ hít thở thu nạp dưỡng khí, bằng mười ngày hít thở theo lối bình thường, công dụng lợi ích của tu thiền không thể nào nói hết ở đây được, (xin nhắc lại xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn).

Thần giáo cha trời truyền dạy cho con cái, là THẦN ĐẠO, THẦN GIÁO chánh thống, không phải thần giáo mê tín thần quyền. Ở các thời hậu thế sau nầy, mà THẦN ĐẠO, THẦN GIÁO chánh thống KHOA HỌC, chinh phục thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên, không có sự tôn thờ bùa chú, quỷ vật, thiếu khoa học mê tín dị đoan. Cũng không phải phong kiến thần giáo, tôn thờ quy luật tiến hóa, vô thường của thiên nhiên, như sấm chớp, mưa bão, thần núi, thần sông, thần gió, thần mây, thần lửa, thần tuyết, thần may mắn, thần đại họa, thần ban phúc, thần vĩnh cửu … Mà là làm chủ THẦN THỨC CỦA CHÍNH MINH, TU THIỀN LUYỆN KHÍ, VẬN HÀNH CHÂN KHÍ, ĐÃ THÔNG KINH MẠCH, ĐẠT ĐẾN CẢNH NGŨ THÔNG.

1 - là quan giác thông,

2 - là thính giác thông,

3 - là khứu giác thông,

4 - là vị giác thông,

5 - thân giác thần thông.

Biến hóa như ý, phải nói là vô cùng tài giỏi CHỮ THẦN ĐI ĐÔI VỚI CHỮ TÀI, như vậy thần đạo, thần giáo, chánh thống ở đây là thần đạo, thần giáo khoa học, chinh phục thiên nhiên, tiến tới làm chủ thiên nhiên.

Hết phần 5 chương 4

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 5

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 5

PHẦN 1

NGŨ THÔNG


Nói về trăm người con trời, theo lời hướng dẫn của đức Cha Trời, chí tâm tu thiền luyện khí Lục Căn thanh tịnh, lục thức trống không. Giác quan thấy nghe đóng kín thành giác quan hay biết tự nhiên. Dùng ý tưởng tóm thâu Tiên Thiên Chân Khí vào trong nội thể suốt bảy ngày bảy đêm vận hành huyệt đạo khí thể thông suốt, thì cũng vừa lúc Cha Trời Mẹ Trời từ giã con cái, tan biến trở về hư không vũ trụ, một trăm anh em lại chia tay nhau trong tình thương yêu quyến luyến.

1 - Nói về anh em Da Trắng bay về phương Tây nháy mắt thì đến nơi thấy Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, tựu về đông đủ khóc lóc thê thảm kể lể: Đã bảy ngày bảy đêm rồi mà các Ông Bà tổ tổ vẫn chưa tỉnh dậy, Tổ Tổ mau tỉnh dậy đừng bỏ con, bỏ cháu, bỏ chắt, bỏ chút, bỏ chít, nói rồi lại khóc, khóc rồi lại nói, thê thảm vô cùng.

2 - Lại một lần nữa Ông Bà tổ tổ anh em Da Trắng chứng kiến cảnh sanh tử chia ly, nếu không trở về nhập xác trở lại, thì coi như sanh tử chia ly thật rồi, anh em Da Trắng nghĩ thầm dù cho thân xác phàm tục kia có chết thật, thì mình có chết hồi nào đâu, người nằm kia chỉ là cái xác phàm trần của mình mà thôi, nhưng con cháu nào có hiểu như thế, lẽ ở đời hễ có sanh thì có tử, đó là quy luật sanh diệt của tạo hóa, thân xác phàm trần sanh ra thì cũng phải già nua bệnh tử, trước sau gì thể xác phàm trần kia cũng phải chết vì già nua, nhưng sự chết đó không phải là linh hồn mà chỉ là thể xác phàm trần của linh hồn mà thôi, lớp áo phàm trần già nua cởi bỏ, thì lớp áo thể xác nhị xác thân đã thay thế có gì đâu mà phải sợ tử sanh. Như Cha Trời đã từng nói linh hồn con người có hai thân một là thân xác phàm tục, hai là thân xác nhị xác thân, xác thân tam bửu tinh khí thần, muốn luyện được xác thân tam bửu tinh khí thần phải nương nhờ thể xác phàm trần để tu luyện. Còn không tu luyện được nhị xác thân linh, hồn chỉ cần Thiện Lành, thì linh hồn cũng được siêu sanh về các tầng trời kết tụ nhị xác thân có khó gì đâu. Chỉ cần dạy dỗ con cháu cho nó nên người đi theo con đường chính nghĩa siêu sanh về các tầng trời là điều cơ bản hơn hơn. Nghĩ xong anh em Da Trắng liền hoàn hồn nhập xác, lát sau thời mở mắt ngồi dậy, con, cháu, chắt, chút, chít, nghe các Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy sau bảy ngày bảy đêm nằm yên không động đậy. Các con các cháu thấy Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy khỏe mạnh như chưa hề có bệnh đau ốm gì cả, thì lấy làm kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không dám thưa thỉnh để hỏi. Bạch Nhất Long, như hiểu ý con cái, cháu chắt, chút chít, liền nói: Các Tổ Tổ đi theo Cha Trời Mẹ Trời tới dãy núi Long Hoa học đạo tu thiền luyện khí, thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít, ngơ ngác, liền hiểu ý nói lại rằng: Các Tổ Tổ đi theo Cha Trời, Mẹ Trời bằng linh hồn không phải bằng thể xác, điều nầy các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con các cháu không thể nào hiểu được, khi nào các con các cháu tu luyện dần dần trí huệ khai mở thì sẽ hiểu.

3 - Từ đó anh em Da Trắng lúc nào cũng chuyên tâm tu thiền luyện khí, vận hành chân khí đả thông kinh mạch huyệt đạo cả thể xác phàm trần cũng như nhị xác thân tiểu thiên vũ trụ, kỳ diệu thay, thể xác phàm trần con người bỗng trở nên nhẹ bổng sung mãn thần lực dồi dào, đầu óc minh mẫn lạ thường não bộ khai mở phát huy tác dụng tối đa, những gì trước đây quên thì nay càng ngày càng nhớ lại tất cả.

4 - Một hôm anh em Da Trắng Ông Bà Tổ Tổ tu thiền luyện khí một lúc, sau đó thì đi vào nhập định, ngũ thông liền khai mở thấy rõ con cái cháu, chắt, chút, chít, sanh hoạt khắp nơi cũng như hái lượm tìm kiếm thức ăn, không những thế mà còn nghe chúng nói, ngửi được mùi trái cây của chúng hái, càng về sau ngũ thông càng phát huy tác dụng không chỉ thấy nghe hay biết ở phạm vi mười dặm mà đến cả trăm dặm, vạn dặm, nhìn vạn dặm. Thấy rõ Anh Em năm màu da, cũng như con cái, cháu chắt, chút, chít của năm màu da anh em khắp mặt địa cầu. Anh em Da Trắng chứng quả ngũ thông, trong lòng vô cùng sung sướng, theo lời dạy của Cha Trời tập luyện thần thông biến hóa, đi mây về gió, hô phong, hoán vũ, phép tắc đầy mình.

5 - Một hôm Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, anh em Da Trắng đang hái lượm hoa quả cũng như ngũ cốc thì bỗng có trận cuồng phong cuồn cuộn kéo đến mây đen bao phủ mịt trời, trong đám mây đen ấy xuất hiện một con quỷ, con quỷ ở trên mây thò bàn tay đầy móng vuốt chụp bắt con cháu anh em Da Trắng làm cho ai nấy đều khiếp đảm cái chết khó mà tránh khỏi, trong lúc chuông treo sợi tóc thập tử nhất sinh ấy bỗng trên hư không xuất hiện mười người phụ nữ xinh đẹp trung niên mỗi người phất bàn tay một cái tức thời mây đen tan biến con quỷ khiếp vía hồn kinh định trốn chạy, nhưng không còn kịp nữa mười đạo kim quang bay đến con quỷ rú lên kinh khiếp chết tươi hiện nguyên hình rớt xuống mặt đất, thì ra đó là một con trăn thành tinh khổng lồ, con cái, cháu chắt, chút chít Bạch Long Bạch Tiên, nhận ra mười người phụ nữ trung niên xinh đó chính là Thập Tiên tổ tổ, thì mừng rỡ vô cùng. Thập Tiên tổ tổ ở trên không nói xuống: Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đừng sợ, có Thập Tiên tổ tổ đây không có quỷ, yêu, tinh, nào làm hại được các con các cháu đâu, nói xong Thập Tiên tổ tổ biến mất và để lại bài thơ rằng.

Pháp thuật Yêu Tinh thật kinh hồn

Bầu trời che cả đất tối ôm

Bà tay móng vuốt lao vút xuống

Chụp bắt con người cả nữ nam

Nào hay Yêu Quỉ gặp con trời

Thập Tiên quyền phép thật lạ đời

Kim quang mười đạo rền trời đất

Xà Tinh tan nát xát thây phơi.

6 - Nói về anh em Da Đen bay về hướng tây nam chớp mắt về tới nhà ở trên không nhìn xuống thấy Con cái, cháu chắt, chút chít, tụ hợp đầy đủ khóc lóc thảm thiết, chúng kể lể đủ thứ, nào là Ông Bà tổ tổ bỏ Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít mà đi sắp chết đến nơi rồi, đã bảy ngày bảy đêm nằm bất động không ăn uống gì cả. Cửu Hắc Tiên, ở trên không vô cùng cảm động, nói đúng là con cái, cháu chắt, chút chít, không hiểu gì cả, anh em chúng Ta có chết đâu mà chúng khóc lóc như thế. Nhất Hắc Long nói: Con cháu chúng Ta trí huệ còn thấp kém làm gì hiểu được sanh tử linh hồn, làm gì hiểu được linh hồn chúng Ta thoát xác bay đi chúng chỉ nghĩ chết là hết, linh hồn sẽ không bao giờ trở lại, những người có nhị xác thân như chúng Ta, chuyện xuất hồn ra khỏi thể xác là chuyện bình thường, cũng như linh hồn ra vào cái nhà xác thân phàm trần. Nếu anh em chúng Ta có bỏ cái xác phàm kia, thì linh hồn chúng Ta đi vào cuộc sống mới, Nhị Hắc Long nói thể xác nầy mất đi, thì có thể xác khác thay vào cũng như linh hồn thay áo mà thôi, áo cũ cởi bỏ, áo mới mặc vào, sanh tử chỉ là cuộc thay áo, áo da cũ bỏ đi, áo da mới mặc vào. Nhưng có điều sanh tử vô cùng quan trọng hễ làm ác thì linh hồn liền bị sa đọa xuống các tầng địa phủ, làm thiện thì siêu sanh lên các tầng trời hưởng phước. Nhị Hắc Tiên nói chúng Ta khác, con cháu chúng Ta khác, chúng nào hiểu được lý lẽ sanh tử ấy, thôi đừng để chúng nó khóc lóc thê thảm quá, tức thời nhị thập Hắc Long Hắc Tiên bay xuống hoàn hồn nhập xác trở lại. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, thấy Ông Bà tổ tổ nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên, cựa mình mở mắt ngồi dậy, thì mừng rỡ nhảy múa ca hát, Ông Bà tổ tổ đã sống dậy rồi, chúng reo hò dậy non dậy núi, có con cháu bạo dạng hỏi Ông Bà tổ tổ vì sao mà ngủ lâu đến thế không quậy cựa gì cả?

7 - Nhất Hắc Long nói Ông Bà tổ tổ ngủ bảy ngày bảy đêm đó chỉ là cái xác của Ông Bà tổ tổ thôi, còn linh hồn Ông Bà tổ tổ thì theo Cha Trời, Mẹ Trời bay tới dãy núi Long Hoa tu thiền luyện đạo, Ông Bà tổ tổ đứng trên không thấy các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, khóc thê thảm quá nên Ông Bà mới nhập xác trở lại. Ông Bà xuất hồn ra khỏi thể xác đi theo Cha Trời học đạo, học xong Ông Bà trở về nhập xác trở lại. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít nghe Ông Bà tổ tổ, kể lại như thế thì há hốc mồm ra để nghe. Con cái. cháu, chắt, chút, chít, của thập nhị Hắc Long, Hắc Tiên, hiểu được rằng trong con người còn có linh hồn con người nữa, như vậy sự sống của con người là sự sống cả hai phần, phần hồn và phần xác, phần xác có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng phần hồn thì không phải thế, phần hồn luôn luôn sống mãi.

8 - Nhất Hắc Long nói: Con người có hai phần, phần hồn và phần xác, hoa quả ngũ cốc nuôi phần xác, còn Đạo lý Văn Hóa Cội Nguồn nuôi phần hồn. Sự sống của linh hồn là sự sống có văn hóa, linh hồn thiếu văn hóa thì coi như linh hồn đó chỉ là linh hồn của loài bò sát, cầm thú mà thôi. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít linh hồn các con là linh hồn con người, sự sống linh hồn con người là sự sống có đạo có đức, có chính nghĩa. Văn hóa đạo đức chính nghĩa chính là lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Con cái Cháu, Chắt, Chút, Chít tu theo làm theo lời dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, thì linh hồn các con các cháu sẽ kết tụ Thần Thông, trí huệ trở thành linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, linh hồn toàn năng toàn giác làm chủ sanh tử, làm chủ vũ trụ. Các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy ghi nhớ lời Ta dạy cũng chính là lời Cha Trời, Mẹ Trời dạy, cố gắng nghe theo và làm theo.

9 - Từ đó về sau nhị thập anh em Da Đen Hắc Long, Hắc Tiên chí tâm tu luyện, tu thiền luyện khí đạt đến cảnh giới ngũ thông, thần thông pháp thuật vô biên, đang trong lúc tu thiền luyện khí bỗng nghe thấy tiếng con cháu kêu cứu, tức thời nhị thập Hắc Long Hắc Tiên bay lên không trung đến chỗ con cháu gặp nạn thì thấy một cặp đại bàng to lớn chúng đã tu luyện thành yêu tinh chúng dùng đôi cánh to lớn quạt lia lịa tạo ra những trận cuồng phong kinh khiếp, cát bay đá chạy, cây cối ngã đổ ầm ầm hơn một nghìn con cháu Hắc Long, Hắc Tiên chỉ còn chờ chết. Trong lúc thập tử nhất sanh ấy bỗng nghe thấy tiếng quát trên không: Loài yêu tinh hỗn láo nộp mạng mau. Thì những tia kim quang từ trên không bắn xuống mang theo tiếng sấm sét ầm ầm, nói về cặp đại bàng yêu tinh đang tạo ra những trận cuồng phong dữ dội, làm cho con cháu Hắc Long, Hắc Tiên nằm rạp khiếp vía chỉ còn chờ chết, chúng đang nhìn những con mồi béo bở ra vẻ thèm thuồng, chúng định há miệng hớp lấy vài con mồi cho đỡ bớt cơn thèm, chúng chưa kịp hớp lấy con mồi, tức thời mười tia kim quang bắn xuống mang theo tiếng sấm sét, cùng với mười tiếng quát như sấm nổ, đại bàng yêu tinh khiếp đảm ra sức chống đỡ nhưng chống đỡ không nổi đành phải chịu trúng kim quang bỏ mạng, con cái bay lên trốn thoát, nhưng mười tiếng quát trong thanh như ngọc yêu tinh mi chạy đâu cho thoát, tức thời mười tia kim quang bắn vào ác điểu yêu tinh đại bàng, ác điểu yêu tinh đại bàng chống trả không nổi trúng phải kim quang chết tốt bỏ mạng rơi xuống đất, thì ra mười tiếng quát đó là của mười chị em Hắc Tiên xinh đẹp, đã tu luyện đắc quả kim thân, nhị xác thân đã phát huy tác dụng theo ý con người. Con cháu chắt chút chít, của nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên Ông Bà tổ tổ hiện đến cứu mạng thoát chết thì chạy đến vây quanh mừng rỡ vô cùng. Nhìn thấy con cái cháu, chắt, chút, chít, có những đứa còn chưa hết sợ, Thập Nhất Long, Thập Nhất Tiên, liền nói với con cháu rằng các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đừng sợ đã có Ông Bà tổ tổ thì không có yêu tinh nào làm hại được các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít đâu. Nói xong các Ông Bà tổ tổ bay lên không trung biến mất, con cháu thấy ông bà bay lên không trung biến mất, thì lấy làm kinh sợ mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ có phép Ông Bà tổ tổ có phép reo hò nhảy múa vang dậy núi rừng.

10 - Nói về anh em Da Chàm chia tay cùng các anh em Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, bay về hướng tây chớp mắt thì đến nơi, ở trên không nhìn thấy con cái, cháu, chắc, chút, chít, đông đủ không hiểu là có chuyện gì, chừng nghe tiếng khóc kể lể của chúng thời hiểu tất cả, có số con cháu chắt chút chít, thành tâm cầu nguyện lên, Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, hiển linh cứu nhị thập Ông Bà tổ tổ chúng con khẩn cầu lên Khai Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời hiển linh cứu Ông Bà tổ tổ chúng con nằm bất động bảy ngày bảy đêm, không ăn không uống sắp chết đến nơi rồi. Thập Thanh Long, Thập Thanh Tiên, nghe con, cháu, chắt, chút, chít, khóc kể cầu nguyện như vậy thì cảm động ở trên không gọi: Con cái, cháu, chắt chút, chít, đừng khóc kể cầu nguyện nữa, Ông Bà tổ tổ không hề gì đâu, nghe tiếng gọi quen thuộc trên không, con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không như không thấy gì cả, thì càng sợ hãi khóc to nghĩ đó chỉ là sự hiển linh của Ông Bà. Thanh Nhất Long như chợt hiểu ra nói con cháu chúng Ta chỉ là mắt thường không thể nhìn thấy linh hồn chúng Ta đâu, chúng ta tuy có nhị xác thân nhưng phải hiện ra sắc tướng thì con cháu chúng ta mới nhìn thấy được. Tức thời nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, hiển hiện sắc tướng rồi nói các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có nhìn thấy các tổ tổ không. Hơn hai vạn con mắt nhìn lên không thấy nhị thập Ông Bà tổ tổ đứng trên không như đứng trên đất liền thì vô cùng kinh ngạc, Ông Bà tổ tổ nào nằm bất động kia, Ông Bà tổ tổ nào đang đứng ở trên không, cứ tưởng mình đang nằm mơ cứ dụi mãi đôi mắt. Thanh Nhất Long, hiểu rõ sự nghi ngờ của con cháu liền nói: Các tổ tổ ở trên không không phải là thân xác thường mà chính là nhị xác thân linh hồn các tổ tổ, còn thân xác nằm bất động bảy ngày bảy đêm không ăn không uống là thân xác phàm trần, các tổ tổ sắp nhập hồn trở lại sống với các con các cháu, tức thời các linh hồn ông bà tổ tổ từ từ bay xuống rồi nhập vào thân xác phàm tục cựa mình mở mắt ra rồi ngồi dậy, con cái, cháu, chắt, chút, chít, vô cùng mừng rỡ chứng kiến một sự việc chưa từng thấy trong đời, linh hồn, nhị xác thân, thể xác phàm tục, ẩn tàng trong một con người, như vậy chết đâu phải là hết, sự sống của con người là sự sống phần hồn lẫn phần xác, phần xác mất đi phần hồn vẫn còn không những còn mà còn mãi mãi mà còn biết bay biết biến con cháu chắt, chút, chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên bừng lên sự giác ngộ, và không còn sợ chết như xưa nay nữa.

11 - Và đây cũng là cơ hội truyền bá đại pháp cho con cháu chắt chút chít, Thập Thanh Long, Thập Thanh Tiên Lần lượt thuyết giáo truyền dạy đại pháp. Thập Nhất Long thuyết rằng: Như các con cháu chắt chút, chít, thường nghe tổ tổ kể, chúng Ta là con cháu Tổ Tiên, con cái của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, là ba ngôi tối cao vũ trụ, quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, lập lên vũ trụ sanh linh vạn vật cùng con người. Bản thể linh giác tối cao Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, bản thể linh giác vô vi rộng khắp bao trùm hư không vũ trụ, có thể nói bản thể linh giác tối cao Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời chỗ nào cũng có, nhưng các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, với con mắt thường thì không thể nào thấy được bản thể linh giác Tổ Tiên, cũng như linh hồn các tổ tổ ở trên không lúc chưa hiện ra sắc tướng, với con mắt thường các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không thể nào thấy được các tổ tổ, nhưng các tổ tổ lại thấy các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, làm gì nghĩ gì hết sức rõ ràng, vì thế các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, không thấy Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, nhưng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu thấy rõ các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, một cách rõ ràng, cũng như các tổ tổ ở trên không nghe sự than khóc kể lể, niệm danh hiệu Cha Trời Mẹ Trời cầu nguyện cho các tổ tổ, làm cho các tổ tổ đầy cảm động, điều đó cũng đã nói lên ý thức nhận thức trí huệ các con, các cháu các chắt, các chút, các chít, đã tiến hóa ý thức Hiếu Đạo lên một tầm cao. Ngày xa xưa Đức Cha Trời Mẹ Trời dạy: Linh hồn các con nhờ thể xác con người thể xác tiểu thiên vũ trụ tu luyện tiến hóa linh hồn nhanh chóng, không bao lâu linh hồn các con sẽ tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì thế nuôi dưỡng thể xác, tiến hóa linh hồn, là hai việc làm luôn luôn ghi nhớ, chỉ biết lo nuôi dưỡng thể xác mà Quên đi tu dưỡng linh hồn, không những trái Ý Trời mà còn rơi vào cảnh ngu si, vì bỏ lỡ mất cơ hội tu luyện tiến hóa linh hồn, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa về trời vào cõi vĩnh hằng để sanh sống. Đã làm người bỏ lỡ cơ hội hành thiện, thì khó mong làm người trở lại được nữa, đáng tiếc lắm thay. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên nhớ, Cha Trời Mẹ Trời dạy. Sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, là để cho các linh hồn đầu thai làm người tu luyện tiến hóa linh hồn trở về Cội Nguồn, làm chủ giang san vũ trụ mà Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời đã tạo ra, dòng giống Tiên Rồng là dòng giống Con Trời, dòng giống chi linh chí thánh, bỏ nguồn gốc Tiên Rồng là các con các cháu lạc Cội mất Nguồn, vô minh xoay chuyển các con các cháu sẽ lạc vào tà ma ác đạo, luân hồi vạn nẻo khốn khổ vô cùng không mong gì đầu thai trở lại làm người được nữa, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, mãi mãi luân hồi chia ly mỗi đứa mỗi ngã, không những vĩnh viễn không mong gì trở lại được làm người, mà cũng không bao giờ lên được các tầng trời châu báu, sống mãi trong hạnh phúc trường sanh bất tử. Mà chỉ đọa lạc nơi các tầng địa phủ, đầu thai qua lại trong các loài cầm thú mà thôi, khốn khổ Biết bao nếu Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít đi ngược lại lời dạy của Cha Trời. Sự thuyết giáo ấy kéo dài hết người nầy tới người khác, hết người nọ tới người kia, hết Thanh Nhất Long, tới Thanh Nhị Long, hết Thanh Nhất Tiên, tới Thanh Nhị Tiên, hết trận mưa pháp nầy tới trận mưa pháp khác, tưới nhuần linh căn con cái, cháu, chắc, chút, chít, hơn vạn người làm cho các linh căn nở hoa giác ngộ, sau lần thuyết giáo ấy anh em nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên Da Chàm theo lời Cha Trời dạy bảo tu thiền luyện khí, không bao lâu thành tựu kim thân ngũ thông khai mở tài phép vô biên, có một hôm hơn ba nghìn người con cháu chắt, chút, chít, của Thanh Long, Thanh Tiên, đang hái lượm hoa quả, tìm kiếm ngũ cốc, thì thấy một khúc sông lớn nổi sóng ầm ầm sau đó thì chín mười con cá sấu có cánh hay còn gọi là thuồng luồng chúng vô cùng hung dữ, con nào con nấy nặng hàng tấn, chúng bay lên không làm cây cối ngã đổ ầm ầm chụp bắt con người để ăn thịt, con cháu Thanh Long, Thanh Tiên số thì kinh hãi, số thì anh dũng phóng lao múa gậy chống trả, nhưng lao gậy phóng tới không làm gì được chúng, mà càng làm cho chúng giận dữ lao nhanh tới tóm bắt con người để ăn thịt. Trong lúc cái chết đã cận kề, thì trên không có tiếng quát như sấm nổ: Loài yêu tinh hỗn láo, chỉ thấy Thanh Thập Long bay lượn trên không kim quang đánh xuống ầm ầm, Thanh Thập Tiên nào chịu kém như mười vị tiên Mẫu bay lượn trên không trung hai mươi bàn tay ngọc phất lên hạ xuống sấm chớp ầm ầm chín mười con cá sấu có cánh bị kim quang đánh trúng tơi Bời gãy cánh thủng đầu, thủng ruột rú lên thê thảm cố trốn chạy nhưng không còn kịp nữa kim quang đánh xuống liên miên làm chúng tan thây nát thịt, con cháu Thanh Long, Thanh Tiên, thoát chết nhìn thấy người cứu mình chính là nhị thập Ông Bà tổ tổ, bay lượn trên không đánh xuống những tia kim quang sấm sét ầm ầm vừa mừng rỡ vừa kinh hãi: Ông Bà tổ tổ tài phép đến thế sao. Diệt xong loài cá sấu thành tinh có cánh ở trên không Thanh Long, Thanh Tiên, nói vọng xuống rằng: Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít đừng sợ có Ông Bà tổ tổ đây thì không có loài yêu tinh nào làm hại được con cháu đâu, nói xong thập long thập tiên biến mất, con, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không trung nghĩ ông bà tổ tổ tài phép thần thông quảng đại như vậy sao không truyền dạy cho chúng mình. Về sau con cháu làm thơ khen rằng.

Thanh Long pháp thuật vô biên

Thanh Tiên chẳng kém phất liền vung tay

Kim quang sấm chớp ghê thay

Yêu Tinh khiếp vía tan thây nát hồn

Con người vốn thật con trời

Chủ nhân vũ trụ vạn loài khiếp kinh.

12 - Nói về anh em Da Đỏ nhắm hướng Tây Bắc bay đi nháy mắt nhìn thấy vùng sa mạc thì biết đã về tới nơi ở trên không nhìn xuống thấy con, cháu, chắt, chút, chít, tụ hợp đông đủ hình như chúng chuẩn bị hậu sự cho ai đó, đến khi nghe rõ thì mới hay con, cháu, chắt, chút, chít, chuẩn bị đem chôn mình, Xích Cửu Tiên ở trên không nổi nóng nói: Đồ con cái, cháu, chắt, chút, chít, bất hiếu sao chúng đại nghịch vô đạo đến thế, chúng nó định đem chôn nhị thập Xích Long Xích Tiên Ông Bà tổ tổ chúng nó sao. Xích Thập Tiên nói: Không phải con cháu bất hiếu đâu, hình như chúng đang khóc kể lể gì đó để nghe chúng nói những gì, thì mới hay chúng nghĩ ông bà tổ tổ bị quỷ thảo nguyên, bị ma sa mạc bắt Hốt hồn sắp chết đến nơi. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít Xích long Xích tiên còn nói thêm con quỷ con ma nầy ghê gớm lắm chúng thường tạo ra bao cơn bão cát, tạo ra những cơn bão lốc ở thảo nguyên khủng khiếp lắm không ai có thể làm gì được chúng, các tổ tổ bị con Ma sa mạc bắt hồn, con Quỉ thảo nguyên cướp mạng rồi nên bảy ngày bảy đêm lúc nào cũng bất tỉnh, không ăn không uống gì cả. Không thể nào sống lại được đâu, chúng vừa khóc vừa kể vừa sợ, có đứa đã khiếp vía. Xích Tam Long, nghe con cháu nói Mình bị quỷ bắt ma dắt mất hồn thì nổi nóng quát: Đồ ngu nói bậy nói bạ, nghe tiếng quát như sấm nổ trên không, con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không thì không thấy ai cả, thì càng thêm khiếp sợ, tưởng là con quỷ thảo nguyên con ma sa mạc lại đến lại càng thêm khiếp đảm. Xích Nhất Long trầm tỉnh hơn nói: Mắt thường không thể nhìn thấy chúng ta đâu, chúng ta hiện sắc tướng thì con cháu mới nhìn thấy chúng ta được tức thì nhị thập Xích Long, Xích Tiên, hiển hiện sắc tướng, lần nầy con cái, cháu, chắt, chút, chít Xích Long, Xích Tiên, nhìn lên không trung thấy rõ nhị thập Ông Bà tổ tổ, thì mừng rỡ reo hò con quỷ, con ma đã thả hồn Ông Bà tổ tổ về rồi, nghe con cháu nói thế Xích Thập Long nổi nóng quát: Đồ ngu nói bậy, Ma, Quỉ nào dám bắt con Trời - Xích Nhất Long, thấy Thập Long nổi nóng nói Thập Đệ bớt giận để ta nói cho con cháu hiểu.

13 - Này tất cả con cháu, Ông Bà tổ tổ không bị con Ma con Quỷ nào bắt cả, các con các cháu, các chắt, các chút, các chít quên lời ta dạy trước đây rồi sao, Ông Bà tổ tổ là do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra, con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, kể cả các loài ác quỷ yêu tinh, chúng thấy Ông Bà tổ tổ là khiếp sợ, bảy ngày bảy đêm nay là do ông bà tổ tổ xuất hồn ra khỏi thể xác bay theo Cha Trời Mẹ Trời, đến dãy núi Long Hoa tu thiền luyện khí, nay ông bà tổ tổ bay trở về nhập xác, Ông Bà tổ tổ nào có bị Ma Quỉ bắt gì đâu Xích Nhất Long nói xong thời nhị thập Xích Long, Xích Tiên từ bay xuống nhập xác mở mắt ra rồi ngồi dậy. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhị thập Xích Long Xích Tiên như vừa trải qua một cơn mơ tưởng chừng như không bao giờ có thật, xưa nay vẫn tưởng chết là hết nào ai có biết linh hồn ra sao đâu, nay con, cháu, chắt, chút, chít, nhìn thấy linh hồn Ông Bà tổ tổ ở trên không từ từ bay xuống nhập vào thân xác của Ông Bà mở mắt ra ngồi dậy, Một chuyện kỳ lạ như làm cho Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít bừng lên tia sáng trong khối óc hơn năm nghìn người liền giác ngộ, nhận thức về linh hồn và thể xác, thể xác linh hồn, hai cảnh giới khác nhau. Linh Hồn thuộc cảnh giới Vô Vi không thể nhìn thấy được, nếu linh hồn không hiện ra sắc tướng, mọi hoạt động của thân xác phàm trần là do linh hồn điều khiển, linh hồn rời khỏi thể xác, thì thể xác bất động, sự sống của con người chính là sự sống của linh hồn, linh hồn con người thì bất tử, nhưng thể xác con người không phải thế, vì thể xác con người có thể chết bất cứ lúc nào, khi gặp phải tai nạn.

14 - Nhận thấy con, cháu, chắt chút, chít, như có phần nhận thức về linh hồn, về thể xác, nhị thập Xích Long, Xích Tiên liền thuyết pháp khai mở tâm trí giáo hóa con cháu. Xích nhất long nói: Như các con, các cháu các chắt, các chút, các chít, đã thấy phần hồn và phần xác tổ tổ. Tuy giống nhau, nhưng lại khác nhau. Vì linh hồn thuộc về Linh Thể Vô Vi. Con mắt thường khó mà nhìn thấy. Khi nào có pháp nhãn thì mới thấy được Linh Hồn. Vì thế nói đến con người là nói đến cả phần hồn lẫn phần xác, chăm lo thể xác nuôi dưỡng linh hồn, thể xác tráng kiện khỏe mạnh, thì linh hồn thông minh giác ngộ, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ biết nuôi dưỡng thể xác mà quên đi nuôi dưỡng linh hồn, cũng như chỉ biết lo tu dưỡng linh hồn, mà quên đi chăm lo nuôi dưỡng thể xác, thì đây là điều sai lầm rất lớn. Vì sao tổ tổ lại nói như thế, vì linh hồn chính thật là của mình, mà không chăm lo tu dưỡng, để cho linh hồn ngu si, cũng như sa ngã vào con đường ác để rồi đọa lạc mãi mãi nơi Địa Phủ khốn khổ vô cùng không phải là ngu lắm sao. Còn thể xác là do huyết thống từ Cha Trời, Mẹ Trời lưu truyền xuống thân xác tiểu thiên vũ trụ nếu xem thường thể xác con người, hoặc hủy hoại thể xác con người, thì coi như phạm vào trọng tội bất hiếu đối với Cha Trời Mẹ Trời, khi chết đi linh hồn khó mong đầu thai trở lại làm người được nữa, quý trọng sanh mạng con người, không nên lạm sát hại người giết người, thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, che chở, ban phước lành, khai thông trí huệ phù hộ che chở cho tai qua nạn khỏi.

15 - Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên biết, vật chất vật thực nuôi dưỡng thể xác, văn hóa đạo lý chánh nghĩa dưỡng nuôi linh hồn, vì vậy muốn thể xác khỏe mạnh thì phải chọn lấy món ăn vật chất thực vật không có độc, linh hồn cũng thế không nên nghe theo những lời Quỉ Ma xúi giục lời độc ác, đi ngược lại lương tâm, làm hại cho cuộc sống, phao tin những chuyện huyễn hoặc, làm cho mất trí khôn, mất sáng suốt, lầm lẫn tin vào những điều không có thật, làm hư hỏng linh hồn chúng ta. Hãy tin những gì mà Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ mau thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ các tầng trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe theo làm theo những gì Ông Bà tổ tổ xưa nay đã truyền dạy. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít như vừa thoát cơn mê không còn tin vào chuyện Ma Quỉ nữa chuyên tâm tu học theo Văn Hóa Cội Nguồn.

16 - Từ đó trở về sau, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, chuyên tâm tu thiền luyện khí đã thông kinh mạch huyệt đạo con người, thần lực mỗi ngày mỗi tăng lên vùn vụt, không bao lâu thời kết tụ kim thân ngũ thông khai mở pháp thuật vô biên. Cho đến một hôm hơn một nghìn con cháu Xích Long, Xích Tiên thám hiểm sâu vào sa mạc bỗng một cơn bão lốc khổng lồ từ xa kéo tới, cuốn hút cát bụi mịt mù, cuốn hút hơn nghìn người bay lên không trung ai nấy kinh hồn khiếp vía sanh mạng hơn nghìn người chỉ còn chờ chết, chợt nghe tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm cơn bão lốc khổng lồ liền biến mất, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, hiện ra hóa phép đưa con cháu trở xuống đất một cách an toàn, con cháu Xích Long, Xích Tiên, thoát chết tưởng là ai cứu mình, không ngờ chính là nhị thập Ông Bà tổ tổ, thấy con cháu đã bớt sợ hãi Xích Nhất Long nói các con các cháu đừng sợ, đã có Ông Bà tổ tổ thì không gì làm hại được các con các cháu đâu, các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, cứ tự nhiên mà thám hiểm sa mạc, nói xong nhị thập Xích Long, Xích Tiên, bay lên không trung về hướng sa mạc, một lát sau thời nghe sấm sét ầm ầm vang vọng lại, thì ra nhị thập Xích Long, Xích Tiên, bay trên không trung dùng thần nhãn quan sát sát thấy nơi nào có áp suất, áp lực không khí hình thành những cơn bão lốc lớn liền bị đánh tan ngay, nghe sấm sét từ xa vọng lại, con, cháu, chắt, chút chít, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, không còn sợ sệt bão cát nữa vì biết các tổ tổ đang đánh tan những cơn bão cát ấy.

17 - Nói về anh em Da Vàng nhìn theo anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, cho đến khi mất hút mới bay trở về sơn động, ở trên không nhìn xuống thấy con, cháu, chắt, chút, chít, tụ họp về đông đủ, thấy chúng lập đàn khấn vái cầu Trời. Thì lấy làm kinh ngạc, còn nghe thấy tiếng khóc kể thảm thiết thì không hiểu là chuyện gì, chừng nghe rõ thì mới hay con, cháu, chắt, chút, chít, chúng nghĩ là nhị thập Ông Bà tổ tổ sắp chết đến nơi rồi, vì bảy ngày nằm bất động không ăn không uống gì cả. Chúng lập đàn khấn vái Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, cứu khổ cứu nạn cho nhị thập Ông Bà tổ tổ, nghe chúng nói là đã cầu nguyện ba ngày ba đêm như thế rồi, mà Ông Bà tổ tổ vẫn còn nằm bất tỉnh. Nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, nghe con cái, cháu, chắt, chút, chít, nói như thế thời cảm động lắm, khen rằng con cháu chúng nó thật là có hiếu, liền ở trên không nói xuống rằng, Ông Bà tổ tổ không sao đâu, đừng khấn vái cầu nguyện nữa, nghe tiếng nói trên không tất cả con cái, cháu, chắt, chút, chít, ngừng khấn vái.

18 - Nhìn lên không trung không thấy ai cả, thì tưởng là ông bà sắp chết linh hồn hiển linh sắp bay về trời nên mới ở trên không nói xuống như thế. Thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không ngơ ngác thời chợt hiểu ra Hoàn Nhất Long nói: Con cháu chúng nó không nhìn thấy anh em chúng ta đâu, anh em chúng ta hiển hiện sắc tướng thì con cháu chắt chít chúng nó mới nhìn thấy được, thế là anh em Nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, hiển hiện sắc tướng tức thời con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn thấy Ông Bà tổ tổ ở trên không trung một cách rõ ràng, thì nghĩ là ông bà tổ tổ đã chết thật rồi linh hồn đang ở trên không. Vì xác Ông Bà vẫn còn nằm trong động bất tỉnh. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít nghĩ nhị thập Ông Bà đã chết thật rồi liền khóc ồ lên. Khấn vái Ông Bà tổ tổ linh thiêng thì phù hộ cho con cái, cháu, chắt chút, chít chúng con. Ở trên không thấy con cái cháu chắt, chút chít, than khóc ầm ĩ kể lễ, thì biết chúng nó đã lần tưởng nhị thập Ông Bà tổ tổ chết thật rồi.

19 - Hoàn Nhị Long liền ở trên không quát to như sấm: Hãy nghe Ông Bà tổ tổ nói đây, Ông Bà tổ tổ chưa có chết. Cách đây bảy ngày bảy đêm linh hồn Ông Bà tổ tổ rời khỏi thể xác bay theo Cha Trời, Mẹ Trời, đến dãy núi Long Hoa tu thiền luyện khí. Nay linh hồn Ông Bà tổ tổ bay trở về nhập xác hoàn hồn trở lại có gì đâu mà sợ mà khóc. Hoàn Nhị Long vừa nói xong, thì nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, từ trên không từ từ bay xuống đi vào động rồi nhập vào thể xác mở mắt ra rồi ngồi dậy trước sự chứng kiến hơn mười nghìn con cháu làm cho ai nấy tưởng như mình đang nằm mơ, Nhị Thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, thấy đây là cơ hội tốt nhất thuyết giáo khai mở trí huệ cho toàn thể con cháu khiến cho chúng nó hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thành tựu vô lượng trí huệ công đức liền thuyết giáo truyền lại những gì Đức Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy.

20 - Hoàn Nhất Long với dáng vẻ uy nghi giống như Đức Cha Trời khi xưa dõng dạc nói: Này hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cách đây hơn ba mươi nghìn năm một trăm anh em tổ tổ là Chúa Tể các loài Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát đầu thai vào bụng Mẹ Âu Cơ để được làm người, làm con Trời. Thân người vốn rất quý xác thân tiểu thiên vũ trụ nhờ xác thân con người mà linh hồn tiến hóa nhanh chóng, Ý Thức Nhận Thức cao tu hành mau thành chánh quả. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít nên biết Linh Hồn mới là bất diệt không bao giờ mất đi, cũng không bao giờ thêm ra. Còn thể xác chỉ là thân xác phàm trần giả tạm. Dù có thọ đến đâu cũng phải già, phải tử. Linh hồn là Linh Thức Vô Vi. Còn thể xác phàm trần là tứ đại giả hợp vật chất hữu vi Linh hồn mất xác nầy thì liên có thể xác khác. Hiện giờ nhị thập Ông Bà tổ tổ có hai thể xác đó là xác thân phàm tục và nhị xác kim thân. Một ngày nào đó Các tổ tổ sẽ bỏ lại xác phàm mà bay về trời. Nhưng nếu Ông Bà tổ tổ hành ác đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời, dù cho có nhị kim thân cũng phải sa đọa xuống các tầng địa phủ. Vì thế vấn đề sanh tử thân xác phàm trần là quy luật tự nhiên không chết trẻ thì cũng chết già. Cái chết nhất định phải đến sớm hay muộn, mau hay chậm mà thôi. điều đáng nói là thân xác phàm trần mất rồi thì Linh Hồn đi đâu siêu hay đọa lên trời hay xuống địa phủ. Vì vậy chết là bỏ xác phàm không có gì đáng sợ. Mà chỉ sợ làm ác linh hồn sa đọa xuống các tầng địa phủ khốn khổ hàng nghìn hàng triệu năm. Chừng nào hết ác căn mới sanh trở lại chốn nhân gian, nếu còn chút phước đức thì sanh làm người trở lại. Bằng lương tâm không còn thì phải đầu thai vào các loài Cầm Thú. Vào thuở xa xưa Năm màu da anh em cùng chung trong một bọc ÂU CƠ sanh ra nhưng lại khác nhau ở màu da, Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, Da Chàm, vì khác màu da lại tính lý ngũ hành không giống nhau, tương sanh tương khắc nên 100 anh em thường mâu thuẫn với nhau dẫn đến mất sự đoàn kết chia bè rẽ phái, da Vàng theo da Vàng, da Trắng theo da Trắng, da Đen theo da Đen, da Đỏ theo da Đỏ, da Chàm theo da Chàm, thường gây gỗ lẫn nhau. Cha Trời sợ các con của mình sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ khốn khổ vô biên. Bằng thuyết giáo truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn. Sau nầy lớn lên một trăm tổ tổ mới hiểu Văn Hóa Cội Nguồn không những là Thiên Luật Vũ Trụ mà còn là Thiên Ý Đức Cha Trời. Con cái Của Trời mà đi ngược lại Thiên Ý Cha trời liền bị Thiên Luật chuyển xây sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Khi xưa ĐỨC MẸ TRỜI ÂU CƠ, tóm thâu một trăm chi khí tinh hoa ngũ hành thiên địa càn khôn chốn nhân gian, tạo ra trăm trứng trong một bọc ÂU CƠ, đồng bào anh em. Nhưng lý sự xung khắc của ngũ hành mỗi giống da mỗi tính lại thêm màu da lại khác nhau, càng lớn lên càng chia rẽ đối nghịch nhau. Nhìn thấy dấu hiệu hành ác của con cái ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN quở dạy rằng. Nầy hỡi các con của Ta, các con không những cùng chung một Mẹ Trời, Cha Trời, mà còn trăm trứng cùng chung trong một bọc ÂU CƠ sanh ra, tuy các con khác màu da. Nhưng các con cùng chung một Cội một Nguồn, một Tổ Tiên, đều là dòng giống TIÊN RỒNG, một chiếc nôi địa cầu, một ngôi nhà chung vũ trụ. Các con không những anh em, mà còn là ĐỒNG BÀO, vì thế các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau để mà sống, để mà vượt qua bao nỗi khó khăn nơi chốn phàm trần. Các con phải có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau, chăm sóc cho nhau, tôn trọng lẫn nhau, đối xử với nhau thật bình đẳng. Luôn luôn công bằng trong cuộc sống, không có cảnh anh em cai trị anh em, coi anh em như nô lệ, hãy sống thật công bằng bình đẳng, sống theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, các con hãy tôn trọng quyền tự do, quyền tự chủ, quyền sống, quyền độc lập, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền thiêng liêng mà tổ tiên đã ban cho mỗi các con, những quyền bất khả xâm phạm. Cuộc sống của các con là cuộc sống trong cái riêng có cái chung, như năm ngón tay trên một bàn tay. Tất cả quyền tự do của mỗi con người, trên một nền tảng HIẾN Tạng Thiên Ý TỰ DO công bằng bình đẳng xã hội, các con hãy ghi nhớ lời dạy của tổ tổ vì lời dạy của tổ tổ chính là lời dạy của đức Cha Trời, HIẾN Tạng, LUẬT Tạng, THIÊN Luật Hóa Công. Không ai chống lại được. Thuận Thiên thì tồn, nghịch Thiên thì mất. Linh hồn các con đã thoát khỏi loài cầm, thú, đầu thai làm người, trở thành linh hồn con người, linh hồn có văn hóa, có đạo đức, có chính nghĩa, linh hồn biết Cội biết Nguồn, biết thương yêu đồng loại, trung thành chính nghĩa, chính là trung thành lời dạy thiên ý của Trời thiên luật vũ trụ, những kẻ đi ngược lại thiên ý của Trời, đi ngược lại thiên luật vũ trụ, không những các con không được gì mà còn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, luân hồi mãi mãi. Những Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít đi ngược lại lời Ta dạy, không những đại họa sẽ giáng xuống, mà còn sa đọa linh hồn xuống các tầng địa phủ, sống trong cảnh tối tăm đói khổ, ăn nuốt tàn sát lẫn nhau.

21 - Này hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, cá chít của tổ tổ, chết không phải là hết mà là siêu hay đọa. Lên Thiên Đàng hay xuống Địa Phủ mà thôi, theo lời dạy của Tổ tổ cũng có nghĩa theo lời dạy của Trời chỉ cần các con các cháu làm được một nửa lời tổ tổ dạy hôm nay.

22 - Thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ được làm vua, làm chúa, làm Phạm Thiên Đế Thích, ở các tầng trời hưởng phước quả hạnh phúc vô tận vô biên, sống trên châu báu tột đỉnh của sự giàu sang.

23 - Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần làm được một lời tổ tổ truyền dạy, thì các con, các cháu, sẽ được làm vua nơi chốn phàm trần.

24 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chú, các chít, làm được ba bốn năm lời tổ tổ dạy, thì các con, các cháu, sẽ làm vua lớn trên các vua nhỏ, chúa lớn trên các chúa nhỏ.

25 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần nghe theo tin theo một lời hoặc nhiều lời tổ tổ dạy, thì các con, các cháu sẽ trở thành các vị Thần giàu sang, vị Thần uy lực, vị Thần khoa học sáng tạo, vị Thần hạnh phúc, vị Thần trí tuệ, vị Thần của vạn sự may mắn, và còn vô số vị Thần khác nữa, nói chung vị Thần nào vị Thần nấy, địa vị giàu sang, uy quyền rực rỡ.

26 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần nghe qua lời tổ tổ dạy, rồi nhớ một hai điều, trọn đời không quên, thì các con, các cháu sẽ làm các vị Thiên Thần làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, vô lượng các vì sao, muốn chi đặng nấy, đặng nhiều phép lạ để vui chơi.

27 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nghe những điều tổ tổ dạy tuy chưa làm theo, nhưng không làm ác thì các con, các cháu, cũng được sanh lên các tầng trời, làm dân ở các tầng trời, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc muốn gì có nấy.

28 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần khen một lời trời dạy, chính là lời Tổ Tổ truyền dạy hôm nay, thì các con, các cháu, sẽ trở thành các vị Thần, ở chốn nhân gian, như Thần Núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Lửa, Thần Tuyết, Thần Thổ Địa, Thần Tài,… Và còn vô số vị Thần khác nữa, các vị Thần nầy nếu có công bảo hộ Văn Hóa Cội Nguồn, ca ngợi Văn Hóa Cội Nguồn, sẽ được thăng lên Thiên Thần, các vị Thần ở thiên giới.

29 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần truyền lại những lời tổ tổ dạy cũng chính là truyền lại những lời Trời dạy, thì đời đời kiếp kiếp không những các tổ tổ luôn ở bên các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, mà Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời luôn luôn phù hộ cho các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cho đến khi nào, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên nhớ lòng tin, đức tin, niềm tin, tự tin chính là nền tảng tạo ra vô lượng công đức, phước đức, vô tận vô biên, Một trận mưa pháp trút xuống tâm hồn Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, làm cho đơm hoa kết trái giác ngộ thành tự vô lượng công đức trí huệ, hình thành hạt giống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiếp theo sau đây là Nhị Long tổ tổ truyền đạt lại những gì Cha Trời, Mẹ Trời đã truyền dạy cách đây hơn ba mươi nghìn năm về trước. Nhị Long tổ tổ truyền dạy rằng: Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe đây, lời dạy của Nhất Long tổ tổ cũng chính là lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít làm ngược lại lời dạy của Nhất Long tổ tổ thì các con, các cháu, không những đại nghịch vô đạo bất hiếu với các Ông Bà tổ tổ, mà còn là đại nghịch vô đạo đối với TỔ TIÊN, đối với CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thì tai họa sẽ giáng xuống không sao kể xiết, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ biến thành ác quỷ yêu tinh, trở thành chủ nhân của bóng đêm, chủ nhân của sự tàn bạo sát phạt chết chóc chiến tranh và lòng hận thù.

30 - Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít sẽ tạo ra thế giới ĐỊA NGỤC trần gian, rồi tới ĐỊA NGỤC thế giới âm phủ, thế giới của sự khảo tra chém giết dã mang khủng khiếp, thế giới của sự tra tấn lột da nấu dầu, ăn sắt, uống đồng, không còn sự khốn khổ nào hơn nữa.

31 - Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đi ngược lại con đường Cha Trời Mẹ Trời dạy, tức là đi theo con đường ác, con đường gieo ác gặt ác, gieo giống nào trổ ra giống ấy, ác tâm thì hại tâm, ác tánh thì hại tánh, làm cho tâm tánh trở thành u mê, vô minh mãi mãi che lấp trí giác, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sa vào con đường ác quỷ, khốn khổ mãi mãi trong luân hồi sanh tử, trong chiến tranh hận thù, binh đao máu lửa chém giết mãi lẫn nhau.

32 - Chúa tể vô minh, sẽ biến các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, thành những linh hồn ngu si, mê muội, mãi mãi làm nô lệ cho chúng. Chúa tể vô minh luôn ẩn núp trong những linh hồn, những ai đi ngược lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, chúa tể vô minh là sự kết hợp của nhiều tánh ác, THAM LAM GIAN TRÁ, GANH GHÉT HẬN THÙ, NGU SI MÊ MUỘI, CỐNG CAO NGẠO MẠN, ĐA NGHI HỦY BÁN, đây chính là những ác tánh trung tâm đầu não của chúng, ngu si, mê muội là chúa tể đứng đầu.

33 - Sự ngu si mê muội, sẽ ngăn cản các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tiến lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu của trời.

34 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không loại bỏ tánh mê muội ngu si, thì ác tâm ác tánh sanh ra không biết đâu mà lường, càng làm cho sức mạnh của tham lam gian trá, ganh ghét hận thù, cống cao ngạo mạn, đa nghi hủy bán xảo quyệt ác độc như biển cả như núi non, chúng sẽ làm cho các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ mãi mãi khốn khổ trong luân hồi sanh tử, ĐỊA NGỤC, ÁC QUỶ, SÚC SANH CẦM THÚ.

35 - Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nếu không loại bỏ đầu não chúa tể VÔ MINH, NGU SI MÊ MUỘI làm hại, thì các con cháu không bao giờ nhìn thấy thế giới thiên đàng cực lạc, cũng không bao giờ nhìn thấy thật tướng thật tánh của chính mình, để rồi làm chủ vũ trụ, làm chủ giang san sự nghiệp mà TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã tạo lập lên cho con cái, cháu chắt, chút chít, của người, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cố ghi nhớ nghe theo và làm theo, sau sau đây là dạy của Tam Long tổ tổ.

36 - Với dáng vẻ uy nghi TAM LONG TỔ TỔ truyền dạy rằng: Hỡi con, cháu chắt, chút, chít, hãy nghe đây, Đức Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, khai hóa lập lên vũ trụ đất trời, đồng thời Tổ Tiên cũng phân chia vũ trụ, ra làm hai cảnh giới, các tầng trời, và các tầng địa phủ, thiện thì ở trên các tầng trời, ác thời đọa xuống các tầng địa phủ. Ai sẽ làm điều đó, không ai làm cả chính thiên luật chuyển xây hể hành thiện thì sanh lên các tầng trời, hành ác thời đọa xuống các tầng địa phủ.

37 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đi theo con đường Trời dạy tức là con đường lành, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết một lòng, không làm điều bất chính tham tàn bạo ác, không gây gổ chiến tranh hận thù, không bất nghĩa bất nhân, trung, hiếu, đối với Cha Ông, cái gì trái lại với lương tâm thì không làm, thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ các tầng trời đất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ vân, vân… Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, lấy đất báu tạo lên lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ, đường sá xinh đẹp, ao hồ lộng lẫy cảnh giới xã hội đó gọi là cảnh giới thiên đàng cực lạc. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không những sống lâu vô kể, mà còn vui hưởng hạnh phúc an lạc.

38 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, làm ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời, cũng chính là làm ngược lại lời dạy của các tổ tổ hôm nay, thì các con, các cháu, sẽ lần lượt sa vào các con đường ác, sa đọa xuống các tầng ĐỊA PHỦ. Nơi các tầng địa phủ không phải là đất báu như các tầng trời, mà đất đai bốc mùi tanh hôi sắt, thép, kẽm, chì, gang, đồng, nhôm, thau, ở nơi các tầng địa phủ các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tự rèn đúc lên gươm đao, giáo mác, cưa, rìu, rựa, cung tên, banh da xẻ thịt tàn sát lẫn nhau, không có một giờ một giây hạnh phúc, linh hồn chết đi sống lại muôn ức vạn lần, đói không lấy gì để mà ăn, khát không lấy gì để mà uống, không còn cái khổ nào hơn. Địa Phủ đã biến thành thế giới Địa Ngục.

39 - ĐỊA NGỤC hay THIÊN ĐÀNG, trở thành ác quỷ, ác ma, hay thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, là do các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tự chọn lấy, gieo nhân tốt gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu, gieo giống nào trổ giống nấy, đó là lẽ công bằng của tạo hóa vậy.

Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, biết nghe theo lời Trời dạy, thì trời ban cho muôn vạn phúc lành, luôn luôn phù hộ cứu khổ cứu nạn cho các con, các cháu. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhớ lấy lời dạy của các tổ tổ hôm nay và cứ thế hết người nầy đến người khác, một trận mưa pháp kéo dài làm thấm nhuần linh hồn con, cháu, chắt, chút, chít, đơm hoa kết quả trí huệ giác ngộ. Và cũng từ đây con, cháu, chắt, chút, chít, của năm màu da anh em đã chuyển sang một giai đoạn mới, sống theo Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa đạo lý lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI. Cha trời dạy, muốn tiến đến con đường ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC, không có con đường nào hơn được con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Mỗi chặng đường đi là mỗi chặn đường hạnh phúc, TỪ HẠNH PHÚC HIỆN TẠI CHỐN NHÂN GIAN, SAU ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC Ở CHỐN THIÊN ĐÀNG, VÀ SAU CÙNG LÀ HẠNH PHÚC LÀM CHỦ VŨ TRỤ, làm chủ chân tâm, chân tánh hội nhập vào bản thể KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, quyền năng vô hạn quyền lực vô biên. Chúng ta nên biết, phải có cái nhân thiện của xã hội hiện tại, rồi đưa đến một kết quả trong tương lai, thành một xã hội văn minh trong sáng vui tươi lành mạnh, xã hội đầy lòng từ bi, bác ái, khoan dung, độ lượng, xã hội đó còn gọi là xã hội ĐẠI ĐỒNG CHỦ NGHĨA, thiên đàng trần gian. Cứ một người giác ngộ theo Văn Hóa Cội Nguồn là một thành viên xây dựng cho xã hội trần gian thêm phần hạnh phúc CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, TỰ DO, trong vũ trụ càn khôn, phân lập làm BA, CÁC TẦNG TRỜI, TRẦN GIAN, VÀ CÁC TẦNG ĐỊA PHỦ, các tầng trời hợp với THIỆN, các tầng địa phủ hợp với ÁC. Như vậy ở ngay chốn trần gian nầy một khi con người làm thiện sẽ siêu sanh lên các tầng trời, và tạo lên xã hội thiên đàng cực lạc quốc. Địa ngục trần gian là chỉ cho cái nhân xấu của nhiều người, không đạo đức, ngu si mê muội, tham lam tàn bạo, ganh ghét, hận thù, mất hết lương tri con người, thích chiến tranh sống hung bạo, độc quyền, độc tài, độc trị, dẫn đến xã hội địa ngục trần gian, rồi đưa đến một kết quả trong tương lai thành xã hội địa ngục ÂM PHỦ, xã hội chém giết tra tấn dã man đọa đày khủng khiếp, những kẻ đi ngược lại thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, lạc vào ÁC ĐẠO thì không ai có thể cứu được nữa, chính họ cứu lấy họ mà thôi, có nghĩa là tự họ giác ngộ, cải ác tùng thiện, tự giải thoát cho chính mình.

Nói về anh em nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, sau lần thuyết giáo độ con cháu từ đó trở đi chuyên tâm tu thiền luyện khí không bao lâu thời đạt ngũ thông, kết tụ nhị xác kim thân thần thông pháp thuật vô song mắt nhìn xuyên núi tai nghe đến hàng vạn dặm, đi mây về gió biến hóa vô biên. Một hôm con, cháu, chắt, chút, chít, của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, hơn ba nghìn người đang hái lượm săn tìm ngũ cốc bên con sông lớn nhiều đầm lầy, bỗng tự nhiên trời đất cuồng phong nổi dậy cát bay đá chạy cây cối ngã đổ ầm ầm, thì ra một bầy thuồng luồng cá sấu có cánh, chúng từ dưới sông dưới đầm lầy bay lên tấn công con người, nhất là những con đầu đàn chúng đã tu luyện thành tinh thành quỷ, chúng đánh hơi con người từ xa đến vài trăm dặm và chúng đã tìm đến nơi đây chờ đợi con người đến là tóm bắt ăn thịt, và sự chờ đợi của chúng không lâu thì con người cũng đã đến tìm kiếm thức ăn chúng ở dưới sông bơi vào đầm hồ, chúng quan sát con người thấy con người vô cùng khôn ngoan, không bao giờ đi riêng từng người mà gắn bó với nhau từng đàn, chúng ở dưới sông ẩn mình theo dõi chúng thấy con người hạ gục sư tử, báo, hổ, bằng sức mạnh tập thể, với những mũi lao sắc nhọn vô cùng lợi hại, chúng thèm thịt con người đến chảy nước dãi, nhưng chúng chưa dám bắt ăn thịt vì chúng sợ con người có tài phép lạ gì nữa không, và chúng đã phát hiện con người ngoài sức mạnh tập thể, mưu trí, và phi lao ra, thì không có gì ghê gớm nữa hôm nay chúng phát hiện con người lần nầy đông hơn lần trước, chúng chờ cho con người đến gần hái lượm - sát bờ sông đầm hồ tức thời chúng đồng loạt bay lên không bao vây con người, đôi cánh của chúng tạo ra cuồng phong ầm ầm làm cho cây cối ngã đổ cát bay đá chạy mịt mù hơn ba nghìn con người chỉ biết nằm mạp xuống đất, hai tay ôm chặt cây cối sợ cuồng phong cuốn bay mất, có số trai tráng dũng mãnh ráng đứng lên phóng lao chống trả, nhưng không đụng tới cái da chúng được, chúng có vẻ thích thú lắm khi thấy con người không làm gì được chúng có con lao tới bắt con người để ăn thịt, hơn ba nghìn người chỉ còn nhắm mắt chờ chết, thì nghe trên không trung nổi lên nhiều tiếng quát như sấm nổ. Nói về những con chúa quỷ chúa yêu chúa quỷ thuồng luồng đang hồi đắc ý, chúng nhìn con người nằm la liệt, với thân hình to lớn cả tấn của chúng ít ra một con yêu tinh thuồng luồng chúng nuốt cũng hết năm, mười người, chúng vô cùng khoái chí đúng là một bữa ăn no nê, nhất là miếng mồi con người hiếm thấy lạ lẫm của chúng, chúng hả cái mồm đầy răng nhọn vừa định bắt con người ăn thịt, thì chúng nghe tiếng quát như sấm nổ trên hư không cùng lúc kim quang, hồng quang, đánh xuống chúng. Chúng phun nội đan ra chống đỡ, kim quang, hồng quang đánh trúng nội đan của yêu tinh phát nổ những tiếng ầm ầm thật khủng khiếp, những con yêu tinh thuồng luồng biết mình chống trả không lại kim quang, hồng quang, bằng tìm cách biến ra luồng gió chạy trốn, nhưng nào yêu tinh trốn thoát được, Hoàn Thập Long hóa phép kim quang, hồng quang trở thành thiên la địa võng, bao vây lũ yêu tinh không còn cách nào trốn thoát được nữa. Hoàn Thập Tiên chẳng khác nào những bà Tiên Mẫu bay lượn trên không, đôi bàn tay ngọc vung lên hạ xuống kim quang, hồng quang, bạch quang, xích quang, bích quang phóng ra chơm chớp đánh xuống ầm ầm lũ yêu tinh lần lượt ngã gục. Hoàn Thập Long, thấy những con yêu tinh thuồng luồng không thoát khỏi pháp thuật kim quang, hồng quang, thiên la địa võng của mình, liền quát lên như sấm: Loài thuồng luồng yêu tinh các người dám tấn công con cháu nhà trời ăn thịt ư, các ngươi quả tới số. Hoàn Nhị Long nói: Loài yêu tinh không cần nói với chúng nhiều, quét sạch chúng đi trừ hậu họa cho con cháu chúng Ta, thế là hồng quang, kim quang, bạch quang, xích quang, bích quang, ô quang biến thành sấm sét ầm ầm đánh vào chúng tức thời lũ yêu tinh biến thành tro bụi, diệt xong lũ yêu tinh thuồng luồng, nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, ở trên không nói, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đừng sợ, đã có Ông Bà tổ tổ thời lũ yêu tinh không làm hại được con cháu đâu, nói xong biến mất.

Yêu tinh mà gặp con trời

Hết mong sống sót rồi đời yêu tinh

Con trời pháp thuật vô biên

Chủ nhân vũ trụ chủ muôn vạn loài

Sử trời chép lại để coi

Rồng Tiên nhân loại oai linh tột cùng.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao vũ trụ Bộ Kinh tối đại linh thiên. Chỉ cần khen ngợi một câu thời phước đức của các bạn không biết đâu mà lường nếu các bạn hết lòng thành kính dù là một câu một chữ trong kinh. Số mệnh các bạn sẽ được thay đổi từ nghèo chuyển sang giàu, nhất là về đường con cái cháu chắt từ họa chuyển sang phúc, gia đình các bạn sẽ gặp sự may mắn khắp mọi nơi. Vì Pháp Thân Cha Trời chỗ nào cũng có. Cha trời sẽ ban phước lành cho các bạn.

Hết phần 1 chương 5

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 5

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
CHƯƠNG 5

PHẦN 2

SỰ XUẤT HIỆN CHA TRỜI MẸ TRỜI LẦN 3


1 - Nói về trăm người con Trời năm màu da anh em tức là Tổ Tổ Ông Bà đầu tiên của nhân loại con người tu thiền luyện khí kết tụ nhị kim thân thần thông pháp thuật vô biên, ra sức truyền thụ lại cho con, con truyền lại cho cháu, cháu truyền lại cho chắt, chắt truyền lại cho chút, chút truyền lại cho chít, cứ thế truyền qua nhiều thế hệ con cái, cháu, chắt, chút chít mấy mươi thế hệ. thời gian trải qua năm nghìn năm, phải nói phần đông con cái, cháu, chắt, chút, chít, năm màu da anh em điều có pháp thuật thần thông, tuy không sánh kịp Ông Bà tổ tổ nhưng cũng tài phép vô song. Các Ông bà tổ tổ năm màu da anh em nhìn thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít, không những ngoan ngoãn nghe theo làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, mà con siêng năng tu thiền luyện khí, phần nhiều đã thành tựu nhị xác thân, tài phép vô song, lấy làm mãn nguyện.

2 - Một hôm một trăm người con của trời Ông Bà tổ tổ ở khắp năm châu bốn biển đang tu thiền luyện khí, thì thấy CHA TRỜI MẸ TRỜI xuất hiện trên không trung, cha trời vẫy tay gọi, các con hãy rời khỏi xác trần lên đây với Cha, tức thời trăm người con rời khỏi xác phàm trần bay lên hào quang kim thân tỏa sáng rực rỡ như hồi mới sanh ra, thế là anh em lại có dịp gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, nhìn các con vây quanh mình ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI, nhìn thấy đứa nào đứa nấy hào quang rực rỡ, lại có công dạy bảo con cháu rất khéo, làm cho chúng nó không quên Cội quên Nguồn thì khen rằng các con của mẹ giỏi lắm. Khi ấy ĐỨC CHA TRỜI phóng một trăm tia hồng quang xuống một trăm thể xác con mình tiếp thêm năng lượng cho thể xác kéo dài hơn trăm ngày không tan rã như người còn sống. Rồi nói với một trăm người con của mình rằng, khi xưa CHA MẸ, dẫn các con tham quan khắp cùng vũ trụ, nhưng đó chỉ là vũ trụ TA BÀ của các con mà thôi. HƯ KHÔNG VÔ TẬN NGOÀI VŨ TRỤ NẦY RA CÒN CÓ VŨ TRỤ KHÁC, VŨ TRỤ NẦY HỦY DIỆT, VŨ TRỤ KHÁC LẠI HÌNH THÀNH, TRONG HƯ KHÔNG VÔ TẬN CÓ BẢY THẾ GIỚI VŨ TRỤ, VŨ TRỤ TAM THIÊN, ĐẠI THIÊN, THẾ GIỚI, CÁC TẦNG TRỜI, TRẦN GIAN, VÀ CÁC TẦNG ĐỊA PHỦ, CÁC CON ĐANG Ở LÀ HƯ KHÔNG TRUNG ƯƠNG TA BÀ VŨ TRỤ, MỘT TẦNG TRỜI, LÀ CÓ VÔ SỐ CÕI NƯỚC TRỜI, MỘT TẦNG ĐỊA PHỦ, CÓ VÔ SỐ XÃ HỘI ĐỊA NGỤC ÂM PHỦ, BẢY HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÓ LÀ:
HƯ KHÔNG TRUNG ƯƠNG TA BÀ VŨ TRỤ.

HƯ KHÔNG ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ VŨ TRỤ.

HƯ KHÔNG TÂY PHƯƠNG TÂY ĐÀ VŨ TRỤ.

HƯ KHÔNG NAM PHƯƠNG NAM ĐÀ VŨ TRỤ.

HƯ KHÔNG BẮC PHƯƠNG BẮC ĐÀ VŨ TRỤ.

HƯ KHÔNG THƯỢNG PHƯƠNG THƯỢNG ĐÀ VŨ TRỤ.

HƯ KHÔNG HẠ PHƯƠNG LUÂN ĐÀ VŨ TRỤ.


Hôm nay cha mẹ dẫn các con đến HƯ KHÔNG ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ VŨ TRỤ, tức thời HƯ KHÔNG TRUNG ƯƠNG TA BÀ VŨ TRỤ biến mất, một trăm người con trời không hiểu mình đến hư không vũ trụ phệ đà từ lúc nào, ĐỨC CHA TRỜI liền phóng một đạo hào quang trong suốt khắp hư không vũ trụ phệ đà.

3 - Một trăm con trời vô cùng kinh ngạc tưởng là mình đang chiêm bao, vì vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới ở đây, cũng như bốn cõi trần gian, mười tám tầng địa phủ, đều có con người ở cùng khắp, mỗi tầng trời ở đây đều có vô lượng cõi nước trời, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở khắp các cõi trời tầng trời, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù trải qua trăm nghìn vạn kiếp cũng không thể nào đếm hết, nhất là PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, ở cõi ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ thần thông quảng đại không thể nghĩ bàn.

4 - Một trăm người con trời nghĩ nhân loại ở đây do ai sanh ra, một trăm người con nhìn MẸ TRỜI ÂU CƠ, Mẹ Trời nhìn các con rồi cười nói: Khắp hư không vũ trụ nầy chỉ có một Mẹ Trời, Một Cha Trời mà thôi, nhân loại con người ở khắp cõi hư không vũ trụ, đều do Cha Trời Mẹ Trời sanh tạo ra tất cả, con người khắp hư không vũ trụ đều là dòng giống TIÊN RỒNG.

5 - Nếu không nhờ thần lực của Cha Trời các con, thì các con không thể nào đi đến đây được, cũng như không thể nào các con nhìn thấy sự tổng quát khắp hư không vũ trụ phệ đà ở đây.

6 - Một trăm người con trời càng nhìn vũ trụ phệ đà càng say sưa khi thấy cảnh giới thiên đàng cực lạc ở khắp cõi nước trời, khắp các tầng trời nguy nga tráng lệ lộng lẫy, trang nghiêm cổ kính xinh đẹp vô cùng, lại nhìn thấy nền văn minh khoa học thiên tiên, địa tiên, ở đây chế tạo ra Máy móc bảo bối tinh kỳ, những cách thức luyện kim đặc biệt, và cũng thấy rõ sự luân hồi siêu đọa ở đây, linh hồn thiện siêu sanh lên các cõi nước trời hưởng hạnh phúc, linh hồn ác sa đọa xuống các tầng địa phủ sống trong xã hội âm phủ vô cùng khốn khổ, từ xã hội âm phủ hình thành lên vô số vô biên địa ngục âm phủ, sự hành hình tra tấn nơi địa ngục âm phủ phải nói là vô cùng ác độc dã man kinh khiếp. Một trăm người con Trời nương theo hào quang của ĐỨC CHA TRỜI, tóm thâu những tinh hoa cuộc sống, tinh hoa khoa học. Nhất là năm mươi người nữ say sưa nhìn thiên tiên, địa tiên dệt lụa, tạo ra những vải lụa trân bảo kỳ lạ, hơn hẳn nền văn minh khoa học phàm trần của mình rất nhiều. ĐỨC MẸ ÂU CƠ, nhìn thấy con cái của mình say sưa tóm thâu tinh hoa khoa học vật chất, cũng như khoa học tinh thần. Thành tựu những kiến thức cơ bản thì nói với ĐỨC CHA TRỜI rằng: Con cái học tới đây cũng là đủ, ông hãy đưa con cái trở về vũ trụ Ta Bà, cho con cái nhập xác. Vì đã hơn ba tháng nơi chốn trần gian Ta Bà rồi.

7 - CHA TRỜI thấy con cái mở mang kiến thức thu thập tinh hoa khoa học vật chất, khoa học tinh thần đến đây là đủ thời gian có hạn liền thâu hào quang lại, tức thời cõi HƯ KHÔNG ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ BIẾN MẤT biến mất, cõi HƯ KHÔNG TRUNG ƯƠNG TA BÀ hiện ra, một trăm người con trời tưởng là mình vừa trải một cơn ảo mộng tốt đẹp, và cơn mộng đẹp đó đã kết thúc, ĐỨC CHA TRỜI thấy thế cười nói với các con rằng: Không phải là cơn ảo mộng đâu, mà là sự thật, với sức thần thông của các con, dù cho bay đến hết đời cũng không thể nào bay tới cõi HƯ KHÔNG TRUNG ƯƠNG VŨ TRỤ TA BÀ được, một trăm người con trời nghe Đức Cha Trời nói thế, thì không khỏi giật mình. Nghĩ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ xa như thế lận sao, Cha Trời nhìn các con nói: Các con hãy trở về nhập xác đi vì các con rời xa thể xác hơn trăm ngày rồi, nói xong Cha Trời Mẹ Trời biến mất.

8 - Lại thêm một lần nữa năm màu da Anh Em hội tụ cùng nhau một thời gian ngắn rồi lại chia tay, chia ly rồi sum hợp, sum họp rồi chia ly, là chuyện thường tình cuộc sống ở đời, và lần nầy cuộc chia tay nhau không bi lụy như các lần trước, mà cuộc chia tay đầy vui vẻ.

9 - Nói về con cái, cháu, chắt, chút, chít năm màu da anh em tuy thấy các Ông Bà tổ tổ nằm bất động hơn trăm ngày không ăn không uống gì cả. Nhưng thân xác vẫn bình thường như người còn sống, thì không khỏi kinh ngạc. Tuy có hơi lo lắng nhưng biết rõ Ông Bà tổ tổ đi theo Cha Trời Mẹ Trời học đạo, cứ một lần Ông Bà tổ tổ ra đi như thế luôn đem về những tốt đẹp truyền dạy lại cho con cháu.

Kinh Long Hoa Thiên Tạng là kinh thậm thâm vi diệu pháp. Không thể nghĩ bàn hay luận bàn cho hết được. Mỗi lời kinh đều ẩn chứa không biết bao nhiêu huyền cơ vũ trụ. Những bí mật tối cao vũ trụ đã được phô bày. Chỉ cần giảng giải được ý nghĩa trong kinh dù là một câu, hay một phần, một chương. Thì các bạn coi như đã trải qua vô lượng ức kiếp tu luyện, phước đức các bạn không thể nghĩ bàn, trí huệ các bạn không thể nghĩ bàn. Huống chi các bạn truyền bá cả bộ kinh và giảng giải cho người nghe, những người như thế chính là Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống chốn nhân gian tận độ nhân loại anh em lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Nếu như thiện nam tín nữ nào gặp được người nầy, chỉ cần cúng dường thành tâm lễ bái, không những diệt được vô lượng tội ác, chuyển họa thành phúc, thường làm đâu đặng nấy, cầu chi cũng đặng ứng linh, con cái giàu sang hiển đạt.

Văn hóa Cội Nguồn thật cao sâu

Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

Nguyện giải lời kinh lý nhiệm mầu

Nguyện Đức Cha Trời luôn phù hộ

Vượt qua khổ nạn bể sông sâu

Cầu cho nhân thế đồng siêu thoát

Về chốn thiên đàng thoát bể dâu.

Hết phần 2 chương 5

Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 5

Long Hoa Thiên Tạng

* * *CHƯƠNG 5

PHẦN 3

VĂN HÓA ĐỜI SỐNG KHOA HỌC XÃ HỘI


Nói về con cháu người anh em Da Trắng đã lên tới trên hai vạn người nhờ tu thiền luyện khí phần nhiều đều có pháp thuật thần thông trở thành các vị Thần linh oai phong dũng mãnh làm cho yêu tinh ác quỷ khiếp đảm, nên con, cháu, chắt, chút, chít, của anh em nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, đã làm chủ phạm vi lãnh thổ rộng lớn lan rộng về hướng tây bắc, rồi chuyển lần về hướng đông.

1 - Hơn Bốn mươi nghìn năm về trước kể từ khi một trăm người con Trời năm màu da anh em mỗi người dùng trí nhớ, nhớ lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, tổng hợp thành kinh văn, và từ đó lấy ý làm bút, lấy thức làm mực, lấy tâm làm giấy, lấy đầu não con người làm kho chứa, in ấn lại tất cả kinh văn, lời dạy của đức Cha Trời Mẹ Trời, từ đó truyền đạt lại cho con cháu, trở thành tâm kinh Tâm truyền Tâm, Pháp truyền Pháp trong mỗi con người, Hay còn gọi là Văn Hóa Cội Nguồn. Được in ấn trong mỗi linh hồn. Cũng nhờ có Văn Hóa Cội Nguồn kinh trong tâm của mỗi con người nên lối sống con người vui tươi trong sáng lành mạnh, không những cuộc sống chân thiện, cao đẹp, hoàn mĩ về lối sống cũng như về đời sống, lối sống có trên có dưới trật tự, không hỗn loạn, trên có Tổ có Tiên dưới có Đạo có Đức. TỪ HỌ NGŨ HÀNH, về sau sanh RA THÀNH TRĂM HỌ TỘC của mỗi giống da. Lối sống không những tôn trọng lẫn nhau, mà quyền con người cũng được tôn trọng triệt để, quyền công bằng quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự chủ, quyền tự do, quyền mưu sinh hạnh phúc, quyền thiêng liêng cơ bản của con người, NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM, MÀ CHA TRỜI ĐÃ TỪNG CĂN DẶN CON CÁI CỦA TRỜI tôn trọng không được xâm phạm. Lối sống không ganh ghét hận thù, không tham tàn bạo ác, không tàn sát lẫn nhau, không tranh danh đoạt lợi, mà luôn luôn thương yêu nhau, giúp đỡ nhau cùng kham cộng khổ.

2 - Đời sống không những ấm no hạnh phúc, an lạc tâm hồn, tự do phát triển cuộc sống theo ý muốn mưu cầu hạnh phúc của mình, cuộc sống thần tiên chốn nhân gian, tuy con cháu nhị thập BẠCH LONG, BẠCH TIÊN, chưa về trời nhưng đã có lối sống thiên đàng cực lạc ở thiên giới. Nói về con, cháu, chắt, chút, chít, hay tin nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên Ông Bà tổ tổ đã nằm bất động hơn ba tháng và đã qua trăm ngày vẫn trong tình trạng không tỉnh dậy th.ì hơi lo lắng. Nhưng vẫn Tin là Ông Bà tổ tổ không chết, linh hồn Ông Bà tổ tổ theo Cha Trời Mẹ Trời học Đạo. Chợt nhìn thấy Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy th.ì vô cùng mừng rỡ báo tin cùng khắp Con cái, Cháu, Chắt, Chút Chít sanh sống ở khắp nơi tức thời kẻ đi ngựa, người đi bộ, người đi trên mây tất cả đều hội tụ trở về Bạch Linh Cung, hay còn gọi là Bạch Long Cung chầu Ông Bà tổ tổ, hầu hết con, cháu, chắt, chút, chít, ở thế hệ mười, con, cháu, chắt, chút, chít, ở thế hệ hai mươi tu luyện chuyển hóa trở thành Thần, người nào người nấy đều có pháp thuật thần thông tuy ở cách xa hàng hơn trăm dặm, nghìn dặm nhưng vẫn hay tin Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy hơn trăm ngày nằm im bất động. Nên đã đằng vân giá vũ đến nơi. Nói về nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, sau khi nhập xác tỉnh dậy, đi ra diễn đài thuyết giáo không bao lâu thì con cái, cháu, chắt, chút, chít, hơn mấy mươi thế hệ tụ hội về đông đủ. Nhìn con cái, cháu, chắt, chút, chít, thấy chúng nó như có điều muốn hỏi, lúc ấy trong hàng con cái có bảy mươi hai vị thần, ba mươi hai nam, bốn mươi nữ, từ trong đám đông con cháu bước ra bảy mươi hai người con nầy đều là con của Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, bảy mươi hai người con quỳ lạy cha mẹ, cũng như các CHÚ, các CÔ xong liền thưa thỉnh rằng: CHA MẸ cùng các CHÚ các CÔ lần nầy đi đâu mà lâu vậy, làm cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, lo lắng không yên, CHA MẸ có thể kể lại những gì cha mẹ, các chú, các cô, đã trải qua cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, chúng con rất được muốn nghe.

3 - Bạch Nhất Long nghe con cái thỉnh cầu như vậy liền dõng dạc nói rằng: Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít nghe đây. Nhị thập Ông Bà tổ tổ, theo CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đến một nơi rất xa với sức thần thông của các tổ tổ đây dù cho bay hết cả đời cũng không thể nào bay tới đó được, phải nói là rất xa, xa vô cùng vô tận không thể nghĩ bàn. Nhưng với sức thần thông của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI thì chỉ cần nháy mắt là đã tới nơi, các con, các cháu, các chắt, các chút, cá chít, có biết không, ngoài hư không vũ trụ Ta Bà tam thiên đại thiên thế giới nầy ra, còn có hư không vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới khác, có tới bảy hư không vũ trụ như vậy, một hư không vũ trụ có hai mươi tám tầng trời, bốn cõi trần gian, mười tám tầng địa phủ. Có năm non bảy núi, thất sơn châu báu, núi thiết vi, núi luân vi, nói tóm lại các hư không vũ trụ kia không khác gì Ta Bà vũ trụ mà chúng ta đang sanh sống.

4 - Lần nầy CHA TRỜI, MẸ TRỜI dẫn một trăm ông bà tổ tổ bay đến cõi hư không vũ trụ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ các con các cháu có biết không vũ trụ HƯ KHÔNG ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ, cũng có hai mươi tám tầng trời, bốn cõi nhân gian, mười tám tầng địa phủ. Thất sơn châu báu, năm non bảy núi. Nơi nào cũng có con người ở, phải nói là đông đến nỗi không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cho các tổ tổ đây tính đếm hết đời nầy sang đời khác dù cho tính đếm cả trăm nghìn kiếp cũng không thể nào tính đếm hết được, đừng nói chi bốn cõi nhân gian, mười tám tầng địa phủ, mà ngay các tầng trời cũng không thể nào đếm hết, một tầng trời có vô lượng cõi nước trời, cõi nước Phật, cõi nước Thánh, cõi nước Tiên, cõi nước Thần, cõi nước Chúa, cõi nào cõi nấy vô cùng rộng lớn lầu đài cung điện, kiến trúc xây dựng toàn bằng bảy báu vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ, hổ phách, hào quang rực rỡ nguy nga tráng lệ cổ kính, lộng lẫy kỳ vĩ trang nghiêm, không những thế ao sen khắp nơi khắp chốn, đường sá nối liền từ nơi nầy qua nơi khác kiến trúc cảnh quan vô cùng đẹp mắt toàn bằng bảy báu hào quang tỏa sáng muôn màu muôn sắc xinh đẹp vô biên, thiên chúng đông vô số không thể nào tính đếm cho hết được, tưởng ăn có ăn, tưởng mặt có mặt, cuộc sống thiên đàng cực lạc, khác xa cuộc sống nhân gian, đối lập lại cuộc sống các tầng địa phủ, ở các cõi thiên đàng hưởng hạnh phúc bao nhiêu, thì ở các cõi âm phủ, địa ngục khổ ấy nhiêu, nhân loại nhân gian hành thiện thời siêu sanh về trời, tham tàn bạo ác thời sa đọa xuống các tầng địa phủ, sống trong xã hội địa ngục, không còn sự khổ nào hơn nữa. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết không nhân loại ở cõi HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ, đời sống khoa học văn minh hiện đại, chế tạo ra bảo bối máy móc tân kỳ, nhất là nền văn minh ĐỊA TIÊN, THIÊN TIÊN. Bạch Nhất Long càng kể càng say sưa, con, cháu, chắt, chút, chít, càng nghe càng khó hiểu, thấy thế Bạch Nhất Long nói: Nơi cõi HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ nhân loại chư thiên đã đạt đến cảnh giới khoa học vật chất, kĩ thuật, kĩ năng, kĩ xảo, cũng như khoa học chân tâm, chân tánh, thức tâm, thức tánh Chân Tâm, duy thức đều đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác. Sự phát triển Văn Minh tối cao ấy là nhờ có chữ viết, nhất là chữ viết đã đạt đến cảnh giới âm sắc trở thành kinh văn tối cao của nhân loại con người. Người trần gian cũng như Thiên Đàng Cực Lạc giúp cho linh hồn tiến hóa nhanh chóng lên cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không thể nói không mà hiểu được, mà phải đi vào thực hành từng giai đoạn một thì mới hội nhập tri kiến tâm pháp, hội nhập khoa học tri thức được.

5 - Và sau lần thuyết minh, thuyết trình những vấn đề mình đã nghe đã thấy cho con, cháu, chắt, chút, chít, nghe, và từ đó nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, truyền thụ lại những kiến thức mình đã học được từ nơi HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ.

6 - Thập Tiên truyền dạy nền văn minh tơ tằm dệt lụa, khâu, thêu, may, vá, văn nghệ ca múa nhạc kịch. Thập Long truyền dạy tinh luyện vàng, bạc, châu báu, tinh luyện sắt, thép, đồng thau, kẽm chì, chế tạo ra máy móc bảo bối, chế tạo ra phương tiện vật dụng phục cho đời sống, truyền dạy văn hóa kiến trúc, văn hóa xây dựng, văn hóa lễ hội, và cũng từ đây Văn Hóa Cội Nguồn đi vào lần hoàn thiện đời sống con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Bạch Long Bạch Tiên chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn văn minh ĐỊA TIÊN văn minh tinh thần lẫn vật chất, đưa đời sống con người lên một tầm cao đời sống Thần Tiên ra đời. Từ xã hội phàm trần tiến lên xã hội Thần Tiên. Xã hội Văn Minh tiến lần đến văn minh đỉnh cao xã hội của con người.

7 - Đây nói về nhị thập Ông Bà tổ tổ anh em Da Đen bay trở về Ô Linh Cung, hay còn gọi Ô Long Cung nơi mình ở trên không nhìn xuống thấy con cháu hơn trăm người thay phiên nhau canh gác không cho ai vào quấy rầy các Ông Bà tổ tổ, Hắc Nhất Tiên thấy thế liền nói: Con cháu chúng ta phần đông tu luyện có nhị xác thân trở thành các vị Thần ngũ thông khai mở đi mây về gió phần đông đã xuất hồn rời khỏi thể xác phàm trần chu du đây đó, tai mắt nghe xa đến hàng vạn dặm thế mà không phát hiện ra linh hồn chúng ta đã về đến nơi. Hắc Nhất Tiên nói xong thì tất cả đều bay trở xuống nhập xác. Những con cái, cháu, chắt, chút, chít canh giữ thể xác của Ông Bà tổ tổ thấy các Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy liền mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy rồi tức thì thông báo cùng khắp cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết không bao lâu thì con cái, cháu chắt, chút chít, tụ hội trở về đông đủ. Nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên sau khi tỉnh dậy thời đi ra diễn đàn thuyết giáo. Nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, hơn hai vạn người người nào người nấy như muốn biết Ông Bà tổ tổ đi đâu mà lâu đến thế, kỳ lạ hơn nữa là thân xác ông bà tổ tổ đến cả ơn trăm ngày mà không hề tan rã tươi tắn như người đang ngủ hơi ấm vẫn còn, không lẽ có phương pháp tu luyện giữ cho xác thân không tan rã lâu đến như thế sao. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít rất muốn biết nhưng có người thưa hỏi. Tức thời từ trong đám đông con, cháu, chắt, chút, chít, đi ra hơn sáu mươi người. Ba mươi nam, ba mươi lăm nữ, những người nầy đã là ông bà tổ, con cái của Hắc Nhất Long, Hắc Nhất Tiên. Sáu mươi lăm người con của Hắc Nhất Long, Hắc Nhất Tiên, bước tới lạy Cha Mẹ, Chú, Cô, nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên, rồi thưa rằng: Thưa Cha, Mẹ, Chú, Cô. Cha Mẹ Chú Cô - đi đâu mà lâu quá vậy, kỳ lạ hơn nữa là thể xác Cha, Mẹ, Chú, Cô, nằm bất động hơn trăm ngày nhưng không hề tan rã như người nằm ngủ chuyện lạ chúng con chưa từng nghe thấy bao giờ Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít được muốn nghe muốn biết.

8 - Hắc Nhất Long nghe con cái thưa thỉnh như thế liền thuyết giáo dạy rằng: Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe đây, các Ông Bà tổ tổ rời khỏi thể xác phàm trần đi theo CHA TRỜI, MẸ TRỜI đến một nơi rất xa, xa đến nổi với sức thần thông của các tổ tổ đây dù cho bay đến 70 nghìn năm hoặc hơn nữa dù cho hết đời cũng không thể nào bay tới đó được, biết rằng các tổ tổ bay lên các vì sao vừa đi vừa về chưa đầy một buổi. Còn thân xác các tổ tổ đã qua trăm ngày mà vẫn không hề hấn gì. Là do pháp thuật Thần thông Cha Trời bảo dưỡng. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, có biết với thần thông của Cha Trời Mẹ Trời thì làm gì mà không được. Khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ chỉ trong chớp mắt. Nghe Nhất Long tổ tổ nói thế thời lắc đầu le lưỡi. Hắc Nhất Long nói tiếp: Với pháp thuật thần thông của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI thì chỉ trong nháy mắt đã đưa 100 tổ tổ đến nơi xa xôi ấy thật không thể nào tưởng tượng được, cõi hư không vũ trụ xa xôi ấy xinh đẹp vô cùng, các tầng trời đều có người ở, không như hư không vũ trụ của chúng ta tam thiên đại thiên chưa có con người đến ở. Chúng ta là con người đầu tiên, ở vũ nầy. Ở vũ trụ trụ xa xôi kia nhân loại con người ở đấy cũng do CHA TRỜI MẸ TRỜI sanh xa. Có thể nói nhân loại đàn anh chúng ta. Cha Mẹ Trời sanh ra nhân loại xa xôi ấy trước nhân loại chúng ta hàng trăm triệu năm, sự sống nhân loại cõi vũ trụ xa xôi ấy văn minh không thể nào tưởng tượng nổi, ở mỗi tầng trời đều có vô lượng cõi nước trời, cõi nào cõi nấy kỳ quang lộng lẫy xinh đẹp trang nghiêm, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhiều vô lượng vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, người nào người nấy thần thông pháp thuật cũng không thể nghĩ bàn, thần thông các tổ tổ đây nếu đem so với thần thông các PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỒ, ở cõi hư không vũ trụ Phệ Đà xa xôi ấy thời thần thông các tổ tổ chỉ là hạt cát, hạt bụi so với dãy núi. Nền văn minh Thiên Tiên, Địa Tiên, văn minh khoa học vật chất, văn minh khoa học đạo đức, văn minh khoa học tinh thần, tiến hóa đạt đến đỉnh cao, chế tạo ra đủ dạng bảo bối phục vụ cho đời sống con người. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cõi vũ trụ xa xôi ấy, thật sự đã làm chủ vũ trụ của mình. Hắc Nhất Long nói chúng ta là cũng là con người con cái nhà trời thì chúng ta cũng sẽ văn minh tiến kịp các hư không vũ trụ kia. Xây dựng vũ trụ chúng ta, một cuộc sống mới. Cuộc Sống văn minh đỉnh cao con người. Cuộc sống chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn không kém gì vũ trụ xa xôi ấy. Sau lần thuyết giáo thập nhị Hắc Long, Hắc Tiên, ra sức truyền dạy những gì mình đã học, đã thấy, đã nghe, đã biết, đã hiểu, truyền đạt lại cho Con cái, Cháu, Chắt, Chút, chít. Những tinh hoa khoa học vật chất, khoa học đạo đức, khoa học tinh thần truyền đạt tinh Luyện kim loại, chế tạo máy móc bảo bối, phục vụ cho đời sống con người, cái ăn, cái mặc, cái ở mỗi ngày mỗi phong phú tiến hóa văn minh nhanh chóng kỳ lạ. Cuộc Con cái, cháu, chắt, chút, chít anh em Da Đen đi vào cuộc sống Thần Tiên tại thế.

9 - Nói về anh em Da Chàm cũng như anh em Da Đỏ, Da Vàng bay về nơi chỗ ở của mình ở trên không nhìn xuống thấy con, cháu, chắt, chút, chít, canh phòng cẩn mật không cho ai vào quấy nhiễu nơi các ông bà tổ tổ đang nằm. Nhị Thập Thanh Long, Thanh Tiên, liền bay xuống nhập xác, con cái, cháu, chắt, chút, chít, thấy Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy reo hò mừng vui, Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy rồi tức thời thông báo cùng khắp cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, xa gần hay tin.

10 - Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, có đến hơn ba vạn người phần đông tu luyện có nhị xác thân trở thành các vị Thần linh trấn thủ cùng khắp khu vực rộng lớn, hay tin nhị thập Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy, thì tất cả con, cháu, chắt, chút, chít, ở khắp mọi nơi lên đường về chầu nhị thập tổ tổ, có số đi trên mây, có số đi dưới đất, không bao lâu thời tất cả trở về hội tụ đông đủ, nơi Thanh Linh Cung, hay còn gọi Thanh Long Cung. Nhị Thập Thanh Long, Thanh Tiên, sau khi tỉnh dậy liền ra diễn đàn thuyết giáo nhìn con, cháu, chắt, chút, chít, trùng trùng điệp điệp thấy chúng nó như có điều gì muốn hỏi, nhưng chưa có người đứng ra thưa hỏi. Tức thời từ nơi đám đông con cháu 50 nữ, 40 nam rời khỏi đám đông tiến về chỗ Ông Bà nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, 90 người nầy đều là con của THANH NHẤT LONG, THANH NHẤT TIÊN, đến trước nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, rồi thưa rằng: CHA MẸ, CŨNG NHƯ CHÚ, CÔ nhập định lâu quá làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, lo lắng không yên, không hiểu Cha Mẹ, Cô, Chú, nhập định xuất thần hồn đi đâu mà lâu đến thế, chúng con, cháu chắt, chút chít, rất muốn nghe, Thanh Nhất Long nghe con cái thưa thỉnh như vậy liền nói rằng các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe đây:

11 - CHA TRỜI MẸ TRỜI là hiện thân của ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, hai đấng quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, thần thông pháp thuật không thể nghĩ bàn, chỉ trong vòng nháy mắt là CHA TRỜI MẸ TRỜI đã đưa 100 anh em của tổ tổ đến một nơi rất ra xa đến nổi dù cho các tổ tổ bay cả đời cũng không thể nào tới được. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít có biết không, xưa kia ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI dẫn 100 anh em tổ tổ tham quan khắp hư không vũ trụ TA BÀ tam thiên đại thiên thế giới 28 tầng trời, bốn cõi nhân gian, 18 tầng địa phủ vũ trụ hư không TA BÀ rộng lớn kinh khiếp. Như thế các tổ tổ cứ nghĩ rằng chỉ có một hư không vũ trụ Ta Bà chúng ta đang ở mà thôi, nào ngờ ngoài hư không vũ trụ Ta Bà nầy ra, còn có hư không vũ trụ khác, có tới bảy hư không vũ trụ như vậy, mỗi vũ trụ ở cách xa nhau đến nổi các tổ tổ đây dù có bay cả đời cũng không thể nào bay tới đó được, còn có điều bất ngờ hơn nữa là cõi HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ xa xôi ấy lại có con người sanh sống đông đúc nhiều đến không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn chỉ cần PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở một tầng trời cũng không thể nào tính đếm cho hết được, cứ một tầng trời có hàng trăm cõi nước thiên đàng cực lạc. Nền văn minh thiên tiên, là nền văn minh tinh thần, nền văn minh địa tiên là nền văn minh vật chất, vì thế pháp thuật thần thông của nền văn minh thiên tiên không thể nghĩ bàn nhất là thần thông các vị PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, có thể một niệm đi khắp hư không một cõi vũ trụ, thần thông các tổ tổ đây nếu đem so với Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, ở cõi hư không vũ trụ phệ đà, thì mới chỉ là hạt cát ở bãi sông mà thôi, còn nói về nền văn minh Địa Tiên ở cõi hư không Phệ Đà ấy đã đạt đến tinh luyện khoáng chất kim loại đến đỉnh cao, không những chế tạo ra máy móc bảo bối, tinh vi, tối tân, kỳ diệu, mà còn dệt ra gấm vóc nhung lụa màu sắc rực rỡ, phục vụ cho đời sống con người, không thể luận bàn cho hết được. Hỡi tất cả con cái, cháu, chắt, chút, chít nghe đây, chúng ta là con người, con cháu của nhà trời, thì chúng ta có thể làm nên tất cả không thua kém gì cõi hư không vũ trụ xa xôi kia, các tổ tổ đây sẽ ra sức truyền dạy những gì các tổ tổ thấy, các tổ tổ nghe, các tổ tổ biết, các tổ tổ sẽ phân biệt từng chi tiết mà các tổ tổ hội nhập được, Thấy – Nghe – Hay – Biết, lĩnh hội được. Con cái, cháu chắt, chút chít, hãy chờ xem kết quả kỳ diệu nầy. Nghe Nhất tổ tổ nói thế ai nấy đều vui mừng reo hò vang dậy. Từ đó trở đi nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, ra sức truyền dạy tất cả những gì mình thấy, mình nghe mình biết. Đời sống Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên thay đổi nhanh chóng, làm chủ khoa học xây dựng lên xã hội Thiên Đàng trần gian. Trở thành xã hội Thần Tiên đi lần vào xã hội đỉnh cao của nhân loại con người.

Nói về nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, kể lại hơn ba tháng rời khỏi thể xác theo cha trời đến một nơi hư không vũ trụ rất xa học hỏi những điều tai nghe mắt thấy cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, nghe, cũng từ đây nhị thập Ông Bà tổ tổ quyết tâm dốc sức dốc chí dốc trí, ÔNG truyền dạy kĩ thuật tinh lọc, tinh luyện khoáng chất, tiến tới kĩ thuật luyện kim, chế tạo bảo bối, máy móc tinh vi hiện đại, BÀ truyền dạy kĩ thuật tinh xảo, chăn tằm dệt cửi, lần lần tiến tới dệt kim, tạo ra nhung lụa gấm vóc cầu kỳ nhung lụa châu báu hiếm quý. Thế là đời sống con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, tiến hóa văn minh nhanh chóng, đổi mới cuộc sống vươn lên thần tốc, tiến tới xã hội chân thiện cảnh giới xã hội THẦN TIÊN, Thiên Đàng trần gian.

12 - Nói về anh em Da Đỏ, bay về Xích Linh Cung quê hương chốn ở của mình, ở trên không nhìn xuống thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít, không như xa xưa bao vây quanh các ông bà tổ tổ mà khóc lóc thảm thương, mà lần nầy chỉ có hơn trăm người canh giữ không cho ai ra vào nơi các Ông Bà tổ tổ đang nằm yên bất động. Thập Xích Tiên khen rằng: Chúng nó đã có phần tiến bộ khác trước kia rất xa, Thập Xích Long nói: Bà nói gì lạ thế, chúng nó hiện giờ phần đông đã trở thành các vị Thần đi mây về gió có khác gì chúng Ta đâu. Thập Xích Long vừa nói dứt thì tất cả bay xuống hoàn hồn nhập xác đồng loạt ngồi dậy. Nói về con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhị thập Xích Long, Xích Tiên thay phiên nhau ngày đêm canh phòng không cho ai ra vào nơi các Ông Bà tổ tổ đang nằm yên bất động, bỗng có tiếng động đậy chúng nhìn thấy Ông Bà tổ tổ đã ngồi dậy chúng vô cùng mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy rồi, Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy rồi, và tiếng reo mừng đó lan truyền đến tận khắp nơi, không bao lâu thời con cái, cháu, chắt, chút, chít, hội tụ về đông đủ. Xích Tam Long nói với các Ông Bà tổ tổ con cái, cháu chắt, chút chít, của chúng ta chỉ có hơn mười lăm nghìn người chúng chưa tới đủ mà đã đông nghịt thế nầy nếu chúng tụ hội hết về thì đông biết chừng nào. Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Xích long, Xích tiên, phần đông tu luyện trở thành các vị Thần, không những làm chủ đất đai, núi, rừng, rộng lớn, mà còn làm chủ khắp vùng sa mạc, không còn sợ bão cát sa mạc, bão lốc thảo nguyên như xưa nữa. Nghe tin các tổ tổ đã tỉnh dậy, liền tức tốc lên đường đến Xích Linh Cung, hay còn gọi Xích Long Cung, nơi các Ông Bà tổ tổ đang ở. Khi ấy nơi hội trường diễn đàn thuyết giáo nhị thập Xích Long Xích Tiên trông uy nghi tiên phong đạo cốt. Từ trong đám đông con cháu xuất hiện đi ra 60 người, 30 nam và 30 nữ đều là con của Xích Nhất Long, Xích Nhất Tiên, đến trước Thập Xích Long, Xích Tiên quỳ lạy rồi thưa rằng thưa CHA MẸ, CHÚ, CÔ, đi đâu mà lâu đến thế đến hơn trăm ngày làm cho con, cháu, chắt, chút, chít, lo lắng không yên tất cả chúng con rất muốn nghe chuyện kỳ lạ như vậy.

13 - Xích nhất long thấy con cái thưa thỉnh như vậy liền nói rằng: Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, lắng tâm lắng trí nghe ta nói đây, nhị thập Ông Bà tổ tổ đi theo CHA TRỜI MẸ TRỜI đến một nơi rất xa, xa đến nổi dù cho các tổ tổ bay đến hết đời cũng không thể nào bay tới Thế giới hư không vũ trụ đó được, các con, các cháu, cá chắt, các chút, các chít có biết không ngoài vũ trụ nầy ra còn có vũ trụ khác, vũ trụ nầy hủy diệt thì vũ trụ khác lại hình thành, cứ như thế vũ trụ nầy già cỗi biến mất, thì vũ trụ khác non trẻ lại ra đời, tất cả sự sanh diệt các vũ trụ như thế đều do TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU chuyển hóa khai tạo sanh diệt theo đạo luật tự nhiên, thần thông của CHA TRỜI, MẸ TRỜI không thể nghĩ bàn chỉ cần nháy con mắt là đi khắp bảy hư không vũ trụ, mỗi hư không vũ trụ đều có con người thay thế CHA TRỜI MẸ TRỜI làm chủ. Tất cả con người khắp bảy hư không vũ trụ đều là con cái của trời. Bảy hư không vũ trụ là do TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, tạo lập ra và giao lại cho con cái của mình, con cái của mình chính là con người, con trời lớn lên thay thế Cha Trời Mẹ Trời trông coi gìn giữ làm chủ vũ trụ, vì thế vũ trụ nào cũng như vũ trụ nào cũng có con người, con trời làm chủ vũ trụ trông coi gìn giữ. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết không CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dẫn 100 anh em tổ tổ đến cõi HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ, chỉ trong vòng nháy con mắt đã đến nơi, nhờ thần lực của CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nên 100 anh em tổ tổ nhìn toàn cảnh hư không vũ trụ đó, không chỗ nào là không thấy, nên các ông bà tổ tổ ra sức ghi nhớ lại tất cả. Nơi cõi hư không vũ trụ Phệ Đà đó con người văn minh vô cùng, không những văn minh đỉnh cao của nền văn minh khoa học tinh thần, mà còn văn minh đỉnh cao của nền văn minh khoa học vật chất. Phải nói sự văn minh nhân loại ở vũ trụ Hư Không Phệ Đà là không thể nghĩ bàn. 100 Ông Bà tổ tổ mở rộng tầm mắt nhìn thấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cõi hư không vũ trụ Phệ Đà, không những thần thông trí tuệ vô biên, mà còn chế tạo ra máy móc, bảo bối tinh vi tối tân không thể nghĩ bàn. Cuộc sống chư thiên ở các cõi trời, tầng trời không những cuộc sống cực lạc giàu sang, xã hội cảnh quan xinh đẹp kỳ lạ hiếm có, kỳ quan kiến trúc lạ lùng đến không thể nào diễn tả cho thấu đáo được. Nền văn minh tối cao của thiên tiên, địa tiên, ở cõi hư không vũ trụ Phệ Đà phải nói là nhân loại con người, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đã thật sự đi vào làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh, làm chủ khoa học và trường thọ vô biên. Theo lời CHA TRỜI, MẸ TRỜI chỉ dạy cứ mỗi lần khai tạo ra hư không vũ trụ mới là mỗi lần CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh con đẻ cái và giao cho con cái làm chủ vũ trụ đó. Cũng như vũ trụ hư không TA BÀ chúng ta chẳng hạn, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã sanh ra nhân loại chúng ta, và giao vũ trụ TA BÀ, cho nhân loại chúng Ta làm chủ. Để làm chủ được cõi hư không vũ trụ con cái của Trời phải trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Để mở mang kiến thức cho con cái của mình nên CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã dẫn 100 Ông Bà tổ tổ đến cõi hư không vũ trụ Phệ Đà vô cùng xa xôi, học hỏi nền văn minh khoa học tinh thần, nền văn minh khoa học đạo đức, nền văn minh khoa học vật chất, trở về truyền đạt lại cho con cái, cháu chắt, chút chít, tiến hóa đổi mới tư duy đi lên sánh vai cùng với các vũ trụ khác. Con, cháu, chắt, chút, chít, nghe Nhất Long tổ tổ nói như thế thì vui mừng reo hò vang dậy. Xích Nhất Long thấy con cái, cháu chắt, chút chít, vui mừng hò reo vang dậy th.ì nói tiếp rằng: Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe đây, muốn làm chủ được vũ trụ toàn thể con cháu chúng ta, phải đi bằng hai chân, một chân khoa học vật chất, một chân khoa học tinh thần, đi trên con đường văn hóa chính nghĩa CỘI NGUỒN là chúng ta sẽ đi đến đích thành công. Con cái, cháu chắt, chút chít, có biết không hiện giờ chúng ta đang ở giữa tiểu kiếp thứ năm đất đai ĐỊA CẦU phần lớn là đất đai bằng phẳng 4 phần đất, 3 phần biển, 1 phần núi, nhất sơn – tam hải – tứ phần điền, vàng, bạc, châu báu, sắt, thép, đồng thau lộ thiên cùng khắp, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng đã thường tôm góp vàng, bạc, châu báu, sắt, thép, đồng, thau, đem về để chơi chất thành đống đó sao, chúng ta chỉ cần tinh luyện chúng thành những vật hữu dụng, đồ dùng hữu hiệu cần thiết cho cuộc sống tiến tới kỹ thuật đa năng, kỹ xảo tinh vi khéo léo mở màn nền văn minh khoa học vật chất. khoa học công nghệ ra đời. Thay đổi nếp sống lạc hậu tiến đến nếp sống văn minh hiện đại. Sau lần thuyết giáo ấy nhị thập Xích Long, Xích Tiên, ra sức truyền dạy những gì mình đã học được từ nơi nhân loại ở hư không vũ trụ Phệ Đà. ÔNG truyền dạy Kỹ thuật kỹ năng luyện kim, chế tạo vật dụng, chế tạo máy móc chế tạo bảo bối, BÀ truyền dạy kỹ thuật kỹ nghệ tạo ra gấm vóc lụa là lần lần đạt đến kỹ xảo tinh vi khéo léo. Cũng từ đây con cái, cháu chắt, chút chít, của anh Em Da Đỏ nhị thập xích long, xích tiên, tiến hóa đổi mới đi lên chuyển sang giai đoạn nền văn minh xã hội Thần Tiên. Nền văn minh Địa Tiên ra đời, biến xã hội trần gian thành Thiên Đàng Trần Gian.

14 - Nói về anh em Da Vàng sau khi chia tay anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, trở về sơn động ở trên không nhìn xuống sơn động thấy con cái, cháu, cắt, chút, chít, chỉ đông hơn mọi khi, cuộc sống vẫn êm ả bình thường hầu như không có chuyện gì xảy ra. Hoàn Tam Long nói: Thật kỳ lạ, theo lời Mẹ Trời nói thì anh em chúng ta đã rời khỏi thể xác phàm trần hơn một trăm ngày thế mà con cái, cháu chắt, chút chít, vẫn yên lặng coi như không có gì như vậy sao. Hoàn Nhất Long làm thinh không phê phán gì cả, liền vận dụng thiên nhãn nhìn xuyên núi xuống chỗ nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên thể xác đang nằm yên lặng thời thấy con cái gần nghìn người đang ngồi hầu ở bên liền nói các em có thấy không con cái chúng ta quả là có hiếu nhìn chúng nó ngồi hầu chúng ta, trong suốt thời gian hơn ba tháng phải nói là đáng khen, nghe Hoàn Nhất Long nói: Thế thì tất cả anh em nhị thập Nhất Long Nhất Tiên đều vận dụng thiên nhãn nhìn xuống sơn động thấy con cái hầu hạ vây quanh thể xác nằm yên bất động của các Ông Bà tổ tổ liền khen rằng thế mới xứng đáng là con cháu RỒNG TIÊN chớ, nói xong nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên bay xuống nhập vào thể xác cựa mình ngồi dậy. Con cái cháu, chắt, chút, chít vô cùng mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy rồi. Nói về gần một nghìn con cái, cháu, chắt, chút, chít cả nam lẫn nữ thập nhị Hoàn Long, Hoàn Tiên, tu luyện thành tựu nhị xác thân ngũ thông khai mở, thần thông pháp thuật vô song đã từng đánh cho yêu tinh quỷ dữ kinh hồn khiếp vía, trấn giữ đất đai rộng lớn, nghe tin Ông Bà tổ tổ nhập thiền thần hồn rời khỏi thể xác không hiểu là Ông Bà tổ tổ đi đâu liền đằng vân giá vũ bay trở về sơn động hầu hạ ngày đêm, hết ngày nầy sang ngày khác đã hơn ba tháng rồi mà Ông Bà, Cha Mẹ, vẫn chưa tỉnh dậy con cái, cháu, chắt, chút, chít nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên lo lắng không yên.

15 - Trong anh em nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, về đường con cái thì Hoàn Nhất Long, Hoàn Nhất Tiên, có tới 100 người con mà toàn là con trai, đây là một điều khác biệt với những cặp vợ chồng anh em khác, Những cặp vợ chồng anh em khác thì sanh con gái nhiều hơn con trai. Anh Em nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên sanh con đẻ cái gần một nghìn người. Rồi sanh con đẻ cái, cháu, chắt, chút chít hơn mấy mươi thế hệ lên đến hơn ba vạn người.

16 - Những con cái, cháu, chắt, chút, chút da chì, da ngăm đen, da bánh mật thì thích ở núi đồi rừng đồi, gọi chung là NGƯỜI THƯỢNG, những con cái, cháu, chắt, chút, chít da vàng, da hơi trắng thời thích ở đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, biển cả, có một số con cái cháu chắt chút chít, sống ngoài biển đảo, gọi chung là NGƯỜI KINH. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, chia nhau ở khắp biển đảo, đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, núi rừng, hay tin Ông Bà, Cha Mẹ nhập thiền liền từ khắp nơi, biển đảo, đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, núi, rừng, đằng vân giá vũ bay về sơn động nơi Ông Bà, Cha Mẹ cha mẹ đang nhập thiền, ngày cũng như đêm lúc nào cũng hầu hạ bên Ông Bà Cha Mẹ, sự chăm chỉ hầu hạ ấy hơn trăm ngày mà vẫn thấy Ông Bà Cha Mẹ nằm yên bất động thì vô cùng lo lắng không yên, đang lúc lo lắng tột cùng bỗng thấy Ông Bà Cha Mẹ cựa mình rồi ngồi dậy, con cái, cháu, chắt, chút, chít những người có mặt mừng rỡ reo lên Ông Bà Cha Mẹ đã tỉnh dậy rồi, Ông Bà Cha Mẹ đã tỉnh dậy rồi, tức thời thông tin lan truyền đến khắp nơi nhanh chóng con, cháu, chắt, chút, chít, ở khắp nơi lớp lớp lên đường về sơn động chầu Ông Bà tổ tổ. Trước sơn động có hội tưởng diễn đàn thuyết giáo nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên đã có mặt ngồi trên bậc ghế cao con cái, cháu chắt, chút chít, có hơn ba mươi nghìn người, phải nói là đông hơn con cái, cháu chắt, chút chít, anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ. Từ nơi đám đông con cái, cháu chắt chút chít, gần một nghìn người đi ra đến trước nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên gần một nghìn người đó không ai khác hơn là con cái của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, lạy Cha Mẹ xong liền đồng thanh thưa rằng: - Cha Mẹ nhập thiền đi đâu mà lâu thế làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, lo lắng không yên chúng con rất muốn được nghe lời dạy bảo ấy.

17 - Nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, thấy con cái thưa thỉnh như vậy, liền lần lượt từng người thuyết giáo kể lại hết người nầy tới người kia. Hoàn Nhất Long là người thuyết giáo kể lại trước hết: Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe đây. Như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít đã biết, TỔ TIÊN của loài người là Đấng tối cao, không còn Đấng nào cao hơn nữa, đấng tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên vạn vật, tạo lập lên con người, đấng tối cao vô vi, pháp thân vô tướng vô tánh bao trùm hư không vũ trụ, muôn sanh linh cùng vạn vật, nương theo pháp thân linh giác TỐI CAO TỔ TIÊN để bảo tồn sự sống, như bọt nước nương theo nước để tồn tại, như con cái mới sanh nương theo mẹ để sống, như cá nương theo nước để sanh sanh hóa hóa, tất cả tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật cũng như tiểu linh hồn của con người đang nương theo ĐẠI LINH HỒN LINH GIÁC TỐI CAO KHAI HÓA TỔ TIÊN, ví như các loài cá lớn nhỏ đang sống trong lòng đại dương. KHAI HÓA TỔ TIÊN, hiện thân ra CHA TRỜI MẸ TRƠI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng con người, sau một thời gian chung sống với con cái, thì tan biến trở về cội nguồn an trụ thật tướng thật tánh vũ trụ, VÍ NHƯ NƯỚC HIỆN THÂN RA BỌT NƯỚC, BỌT NƯỚC SANH CON ĐẺ CÁI XONG, THÌ BỌT NƯỚC TAN BIẾN TRỞ VỀ LÀ NƯỚC. Kể từ khi CHA TRỜI MẸ TRỜI tan biến trở về hư không vũ trụ, tức là trở về ngôi vị Khai Hóa Tổ Tiên bản thể linh giác tối cao cùng khắp hư không vũ trụ, để cho con cái ở lại chốn trần gian đối mặt với con quái vật vũ trụ càn khôn, THIÊN ĐỊA, ÂM, DƯƠNG, tiến hóa, tuần hoàn, biến hóa vô thường, thuận nghịch đối đầu, nhân nhân quả xoay vần, huấn dạy linh hồn con người, con cái của Trời làm cho con Người phát triển ý thức, nhận thức, kinh nghiệm, tinh khôn, khai mở trí óc sáng tạo, mỗi ngày mỗi phát triển, cứ như thế kéo dài hàng nghìn nghìn - năm.

18 - Cho đến khi nào CHA TRỜI MẸ TRỜI thấy con cái cần chuyển sang giai đoạn mới thì từ ngôi vị Khai Hóa Tổ Tiên tối cao vũ trụ hiện thân ra đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đến với con cái truyền dạy kiến thức mới, mở màn cho con cái chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập vũ trụ tiến tới làm chủ vũ trụ.

19 - Vì thế 100 Ông Bà tổ tổ được CHA TRỜI, MẸ TRỜI - dẫn đến một nơi rất xa, xa đến nổi dù cho các Ông Bà tổ tổ đây bay hết đời nầy sang đời khác cũng không thể nào bay đến cõi HƯ KHÔNG ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ đó được, nhưng đối với thần thông pháp thuật của Cha Trời Mẹ trời thì chỉ trong vòng nháy con mắt là đã đến nơi, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết không, không thể nào tưởng tượng được, ngoài vũ trụ hư không nầy ra, còn có vũ trụ hư không khác nữa, theo lời Cha Trời Mẹ Trời nói Thì có tới bảy hư không vũ trụ như vậy. Cứ một hư không vũ trụ thời có tam thiên đại thiên thế giới, 28 tầng trời, thất sơn châu báu, năm non bảy núi, bốn cõi trần gian, 18 tầng địa phủ, núi Thiết Vi, địa luân, thủy luân, phong luân. Mỗi tầng trời có hàng nghìn hàng vạn cõi nước trời, mỗi tầng địa phủ có hàng nghìn hàng vạn xã hội địa ngục. Các tầng trời dành cho những linh hồn thiện, các tầng địa phủ dành cho những linh hồn ác, các tầng trời chư thiên, nhân loại Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xây dựng lên vô lượng cõi nước thiên đàng cực lạc, ở các tầng Địa Phủ, những linh hồn ác xây dựng lên vô số vô biên cõi Địa Ngục, vì thế ngay trong cõi trần gian, thiện ác con người hai nẻo khác nhau.

20 - Tổ tổ nhìn thấy rất rõ nhân loại trần gian ở cõi hư không Vũ Trụ Phệ Đà, những người làm lành lánh dữ chỉ cần làm theo một lời dạy của đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thì liền được sanh lên các cõi trời hưởng phước, còn những người hết lòng thành kính CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nghe theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI MẸ TRỜI tu hành thì thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không sai. Lại nữa những người thành kính CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thì được Cha Trời Mẹ Trời khai tâm mở trí thông minh kỳ lạ không học mà biết trong tâm thường tự có kinh. Đó chính là Lương Tâm con người. Còn những kẻ nghịch lại Ý Trời, thường là hành động trái ngược lại lương tâm của chính mình. Tâm hồn u tối, hành động ngu si, tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác, không những linh hồn sa đọa vào địa ngục, mà còn luân hồi trở lại loài súc sanh, cầm, thú, không mong gì trở lại làm người được nữa, trước đây các tổ tổ cũng đã từng nghe CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dạy bảo các con làm trái lời ta dạy các con sẽ sa xuống các tầng Địa Phủ và mãi mãi sống trong Địa Ngục, đó là lời chỉ dạy của Đức Cha Trời. 100 Ông Bà tổ tổ theo CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đến cõi hư không Vũ Trụ Phệ Đà, không phải là để nghe lời chỉ dạy, mà là chứng kiến những gì trước đây cha trời, mẹ trời chỉ dạy. Đang xảy ra ở cõi hư không vũ trụ Phệ Đà, Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên biết lời Cha Trời Mẹ Trời chỉ dạy đều có căn cứ, theo luật định nhân quả, theo định luật nhân duyên, của định luật tự nhiên, vì thế cãi lại lời dạy CHA TRỜI, MẸ TRỜI thì chỉ là nhận lấy hậu quả thê thảm mà thôi, tổ tổ truyền lại những gì tổ tổ chứng kiến thấy nghe đến đây là hết, tiếp theo đây là Nhị Long tổ tổ, sẽ truyền đạt những gì Nhị Long tổ tổ thấy tổ tổ biết. Nhị Long tổ tổ nói: Hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, như Nhất Long tổ tổ nói CHA TRỜI, MẸ TRỜI đưa 100 anh em tổ tổ đến hư không vũ trụ Phệ Đà một nơi rất xa, con người nơi cõi hư không vũ trụ Phệ Đà đông vô số vô biên như cát ven sông như cát bãi biển không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, nhân loại ở cõi hư không vũ trụ xa xôi ấy không những đông vô số vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, mà còn văn minh tột đỉnh không thể nghĩ bàn, hay luận bàn cho hết được. Nhất là nền văn minh thiên tiên, địa tiên, cõi nước thiên đàng cực lạc, kiến trúc cổ kính cấu kỳ, lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ, vật liệu chất liệu xây dựng toàn là vàng, bạc, trân châu, kim cương, ngọc ngà châu báu, pha lê, xà cừ, hổ phách,... Hào quang rực rỡ trăm sắc nghìn màu vô cùng đẹp mắt không sao diễn tả cho hết được, đất đai bằng phẳng đường đi từ cung điện nầy qua cung điện kia kiến trúc vô cùng đẹp mắt mặt đường lát vàng lát bạc, lát kim cương, cây báu đại thụ hai bên đường cũng toàn là vàng, bạc, trân châu, kim cương, ngọc ngà châu báu, Pha lê, xà cừ, hào quang từ đường sá cây báu tỏa lên rực rỡ, chưa hết mỗi đoạn đường đều có ao sen thất bảo rộng lớn vô cùng, hoa sen báu to lớn cánh sen tua tủa hàng nghìn hàng vạn cánh, cánh bằng vàng, cánh bằng bạc, nhị hoa bằng kim cương, bằng trân châu, nước ao sen trong vắt trong veo, trên bờ ao sen cây báu, tàng báu, lọng báu khắp nơi khắp chốn, gió từ giữa hồ sen thổi vào làm mát lạnh không ăn không uống cũng cảm thấy no, chư thiên nam nữ vui chơi ca hát thoải thích bay lượn tự do an vui tự tại. Tầng trời càng cao thì sự văn minh nơi đó không thể nghĩ bàn, có thể nói tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, có thể tự mình thị hiện ra lầu đài cung điện để vui chơi, không những chư thiên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trên các cõi trời tầng trời, đời sống tự do tự tại vô cùng hạnh phúc, mà còn sống lâu vô tận vô biên, không có cảnh chia ly tan hợp như chốn nhân gian, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết trên đời nầy thứ gì quý nhất không, đó chính là Văn Hóa Cội Nguồn lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, vì nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời sẽ đưa chúng Ta đến con đường tột cùng Văn Minh, tột cùng của hạnh phúc, không khác gì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cõi hư không vũ trụ xa xôi kia, vì hư không vũ trụ xa xôi kia nhân loại con người con cháu Tiên Rồng cũng tu học theo Văn Hóa Cội Nguồn mà văn minh tột đỉnh như vậy. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tu theo Văn Hóa Cội Nguồn dù chỉ là một câu một chữ cũng được siêu sanh lên sống trên các tầng trời và cũng sẽ kiến tạo lập lên vô số vô biên, cõi nước thiên đàng cực lạc. Bằng ngược lại con cái, cháu, chắt, chút, chít không nghe lời lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời. Hành ác thời nhất định linh hồn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ khốn khổ vô biên. Tổ Tổ thuyết giáo truyền dạy đến đây là hết, sau đây là Tam Long tổ tổ sẽ thuyết giáo truyền dạy những gì Tam Long tổ tổ biết. Tam Long tổ tổ từ chỗ ngồi dõng dạc nói: Con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nghe đây: CHA TRỜI, MẸ TRỜI, quyền năng vô hạn, quyền phép vô biên, không gì mà Cha Trời, Mẹ Trời làm không được, cho đến khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, vì thế các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải hết lòng thành kính Cha Trời, Mẹ Trời, nghe theo làm theo lời dạy của người, thì các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn gì được nấy, thần thông trí tuệ vô biên, học một biết mười mới mong tiếp thu những gì mà các tổ tổ truyền dạy. Các tổ tổ đã học được từ nền văn minh khoa học, khoa học văn minh vật chất, khoa học văn minh tinh thần, của thiên tiên, địa tiên, ở nơi Vũ Trụ xa xôi kia. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải hết lòng thành tâm cầu khẩn thành kính Cha Trời Mẹ Trời, thời Cha trời, Mẹ Trời mới hộ độ dìu dắt linh hồn các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đi đến tột đỉnh của sự Chánh Đẳng Chánh Giác, tiến tới làm chủ vũ trụ. Và cứ thế hết Tam tổ tổ, rồi đến Tứ tổ tổ, hết Nhất Tiên rồi đến Nhị Tiên, những trận mưa pháp nối nhau trút xuống làm cho trí thức con cái, cháu chắt, chút chít, đơm hoa kết quả giác ngộ, cũng từ đây nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên truyền dạy kỹ năng, kỹ nghệ, kỹ thuật, kỹ xảo, luyện kim, chế tạo ra máy móc, chế tạo ra bảo bối, - gấm vóc lụa là, tạo ra tơ lụa vàng bạc châu báu, màu sắc, đạt đến cảnh giới tinh vi khéo léo tạo ra nhiều phương tiện vật dụng phục vụ đời sống con người, con, cháu, chắt, chút, chít, anh em Da Vàng chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn văn minh đỉnh cao của nền văn Địa Tiên xã hội Thần Tiên ra đời. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, nhờ sự chỉ dẫn của nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên xây dựng lên nhà cửa, đường sá trang nghiêm, kiến trúc lên kỳ quan, bảo tháp, lầu đài, cung điện nguy nga tráng lệ biến chỗ ở của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên trở thành Hoàng Linh Cung, hay Hoàng Long Cung, thiên đàng trần gian.

21 - Nói về 100 con trời năm màu da anh em sau chuyến đi tham quan Vũ Trụ Phệ Đà trở về dốc tâm dốc sức, dốc trí, dốc chí, truyền đạt lại những gì mình hiểu biết cho con cái, cháu chắt, chút chít, chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn thần tiên ra đời. Không những xây dựng lên cuộc sống đa dạng khoa học văn minh hiện đại nhờ vào chữ viết, hội họa, âm nhạc, mà còn xây dựng lên nhà cửa khang trang, lầu đài, cung điện, kỳ quan, bảo tháp nguy nga tráng lệ. Xây dựng lên Bạch Linh Cung, Thanh Linh Cung, Ô Linh Cung, Xích Linh Cung, Hoàng Linh Cung văn minh hiện đại. Cuộc sống con người đi vào cảnh giới Thiên Đàng Trần Gian và cứ thế trải qua hàng nghìn năm rồi đến hàng vạn năm, con cái, cháu chắt, chút chít, năm màu da anh em đã lên đến hàng triệu triệu người.

Long Hoa Thiên Tạng Kinh, bộ kinh tối cao vũ trụ. Bộ kinh tối đại linh thiên. Chỉ cần đọc một câu một chữ thời cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu là kiếp nạn. Những đại họa lớn đều biến tan không còn, huống chi là tôn thờ, ca ngợi, tán thán, cúng dường ấn in, biên chép, truyền bá cho đời. Thì các bạn thường cầu chi đặng nấy, làm đâu được đó, gia đình con cái bình yên, quốc thái dân an. Các bạn mau chóng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa, vào năm ngôi tối cao vũ trụ.

Từ khi con người có văn hóa, thì con người cũng biết đánh dấu đặt tên, đặc họ cho chính mình, theo sự giác ngộ hiểu biết riêng, nhưng không ngoài ý nghĩ của kinh văn, văn hóa cội nguồn, sau HỌ NGŨ HÀNH, là 100 HỌ. Không phải chỉ có anh em DA VÀNG mới có 100 HỌ, mà tất cả NĂM MÀU DA ANH EM, DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM, DA ĐỎ, - mỗi màu da đều có 100 HỌ, sự ra đời của họ tộc là do sự nhận thức về kinh văn của mỗi ông bà tổ tổ. Ví dụ, kinh văn nói trần gian, chữ trần có vô lượng nghĩa, như lột trần, vạch trần sự giả dối, tẩy trần tẩy bỏ ô trược, chữ trần nói về con người mới sanh ra không những trần truồng, trần trụi, nguyên gốc là thế, trần duyên, trần thuật, trần tình, phải nói chữ trần có vô lượng nghĩa, vì thế ÔNG BÀ TỔ đặt tên cho con cái nhóm theo chữ TRẦN, nhóm theo chữ CAO, nhóm theo chữ VĂN, - nhóm theo PHẠM, … Ví dụ, trong KINH VĂN Văn Hóa Cội Nguồn Cha trời có dạy TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU là ba ngôi tối CAO không còn ai CAO hơn nữa, Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa tối CAO, con người là động vật cấp CAO, chữ CAO cũng như chữ TRẦN, đều có vô lượng ý vô lượng nghĩa, rồi từ đó con cái sanh con đẻ cháu, chắt, chút, chít, cứ lấy chữ TRẦN, chữ CAO, chữ VĂN chữ PHẠM, làm chuẩn rồi sau mới đặt tên cho con cái cháu chắt, chút chít. Như vậy chữ CAO, chữ TRẦN chữ VĂN chữ PHẠM, trở thành HỌ CAO, HỌ TRẦN, HỌ VĂN, HỌ PHẠM … Cho đến 100 họ như vậy, HỌ nào cũng nằm trong kinh văn, Văn Hóa Cội Nguồn mỗi HỌ đều có vô lượng ý vô lượng nghĩa. Sự phát triển họ tộc thời ấy, dù ở anh em DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM, DA ĐỎ, cũng phát triển theo xu hướng như vậy, và tận sau nầy nhân loại con cháu tự phát triển ra thêm nhiều họ tộc nữa.

Hết phần 3 chương 5

Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 5

Long Hoa Thiên Tạng

* * *
 
×
Top Bottom