Почему Так Случилось? - Pochemu Tak Sluchilos? - Ariana - Ариана

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Почему так случилось?

Дождь,небо напрастно слезы льет
Ночь,может быть он еще придет
Там,где мои мечты,море и цветы
Там,где я и ты,только я и ты...

Припев:

Почему так случилось,почему я влюбилась
Не знаю сама...
Неужели ты сможешь забыть все,что было
Причом тут слова?
Почему так случилось,скажи мне на милость
В чем же я не права
Как же мне быть,как мне забыть
Если любить я не смогу как в первый раз...


А а а Это любви прощальный миг
А а а Это любви прощальный крик
Там,где мои мечты,море и цветы
Там,где я и ты,только я и ты...

Припев:
Почему так случилось,почему я влюбилась
Не знаю сама...
Неужели ты сможешь забыть все,что было

Причом тут слова?
Почему так случилось,скажи мне на милость
В чем же я не права
Как же мне быть,как мне забыть
Если любить я не смогу как в первый раз...

Прости,прощай
И ничего не обещай...
Прости,прощай

Моя печаль...

Припев:
Почему так случилось,почему я влюбилась
Не знаю сама...
Неужели ты сможешь забыть все,что было
Причом тут слова?
Почему так случилось,скажи мне на милость
В чем же я не права

Как же мне быть,как мне забыть
Если любить я не смогу как в первый раз...
...................Engtrans..............
Why did it happen that way ?

Rain, the sky is shedding tears in vain
Night, perhaps he'll come again
Where are my dreams, the sea and flowers
Where we are, just you and I


Why did it happen that way, why did I fall in love
I don't even know
Will you really be able to forget everything that happened
And even the words ?
Why did it happen that way, please tell me
Where am I wrong
How will I be able to be, how will I be able to forget
If I won't be able to love like the first time


This farewell moment of love
This farewell cry of love
Where are my dreams, the sea and flowers
Where we are, just you and I...

Why did it happen that way, why did I fall in love
I don't even know
Will you really be able to forget everything that happened
And even the words ?

Why did it happen that way, please tell me
Where am I wrong
How will I be able to be, how will I be able to forget
If I won't be able to love like the first time

Forgive me, farewell
And don't make any promise
Forgive me, farewell
My sorrow...


Why did it happen that way, why did I fall in love
I don't even know
Will you really be able to forget everything that happened
And even the words ?
Why did it happen that way, please tell me
Where am I wrong
How will I be able to be, how will I be able to forget
If I won't be able to love like the first time
Mưa, bầu trời rơi những giọt nước mắt vô ích

Đêm, có thể anh ấy còn sẽ đến

Ở đó, nơi có những ước mơ của em, biển và hoa

Ở đó, nơi có em và anh, chỉ có em và anh..


Tại sao lại như thế, tại sao em lại yêu


Em không biết chính bản thân mình nữa

Lẽ nào anh đã quên tất cả những gì đã qua

Những lời nói xưa để làm gì?

Tại sao lại như thế, anh hãy nói cho em biết

Những gì em không phải


Em phải làm sao đây, em phải quên thế nào

Nếu em không thể yêu như thuở đầu...


Và đây là khoảnh khắc chia tay tình yêu

Và đây là tiếng gào thét chia tay tình yêu

Ở đó, nơi có những ước mơ của em, biển và hoa

Ở đó, nơi có em và anh, chỉ có em và anh...Tại sao lại như thế, tại sao em lại yêu

Em không biết chính bản thân mình nữa

Lẽ nào anh đã quên tất cả những gì đã qua

Những lời nói xưa để làm gì?

Tại sao lại như thế, anh hãy nói cho em biết


Những gì em không phải

Em phải làm sao đây, em phải quên thế nào

Nếu em không thể yêu như thuở đầu...


Xin lỗi, tạm biệt

Và anh đừng hứa gì cả

Xin lỗi, tạm biệt


Nỗi buồn của em...


Tại sao lại như thế, tại sao em lại yêu

Em không biết chính bản thân mình nữa

Lẽ nào anh đã quên tất cả những gì đã qua

Những lời nói xưa để làm gì?


Tại sao lại như thế, anh hãy nói cho em biết

Những gì em không phải

Em phải làm sao đây, em phải quên thế nào

Nếu em không thể yêu như thuở đầu...

 
×
Quay lại
Top