[Lyrics] Иногда (Sometimes) - Alsou (Алсу)

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Кто это выдумал, где это видано,
Чтоб полюбить мне еще надо вырасти,
А пока и думать рано о любви своей?

Как в этом городе жить, в этом холоде?
Ну почему до сих пор не приходишь ты?
Я тебе ключи оставлю от своих дверей.

Припев:
Иногда я жду тебя,
Как звезда веду тебя.
И тогда мне кажется,
Что плывут облака подо мной.
Иногда зову тебя,
Иногда пою тебя,
Знаешь, я ищу тебя,
Ищу уже давно.

Все изменяется, не получается,
И без тебя мне одной не мечтается.
Все слова мои и песни только о тебе.

Дни, ожидания, сны и желания,
Самые первые, самые ранние.
Я иду к судьбе навстречу, я иду к тебе.

Припев:
Иногда я жду тебя,
Как звезда веду тебя.
И тогда мне кажется,
Что плывут облака подо мной.
Иногда зову тебя,
Иногда пою тебя,
Знаешь, я ищу тебя,
Ищу уже давно.

Соло.

Припев:
Иногда я жду тебя,
Как звезда веду тебя.
И тогда мне кажется,
Что плывут облака подо мной.
Иногда зову тебя,
Иногда пою тебя,
Знаешь, я ищу тебя,
Ищу уже давно.

Знаешь, я ищу тебя, ищу уже давно.

English translation


who it invented, where it (been) seen.
to fall in love I still must grow (become mature)
and now and think early about love my
How in this city live in this coldness
(so) why untill now not come you
(so why don't you come untill now?)
I (to) you keys (will) leave from my Door


Couplet:
Sometimes i wait (for) you
how star (i)conduct you
and then to me it seems
That swimming clouds under me
Sometimes (i) call (for)you
Someties Sing you
(do you) know, i search (for) you
Search now (for) long (time)


All (Is) changing, doesn't happen
and without you I alone don't dream (day dream)
all words my and songs only about you
days, waiting, dreams and wishes
most first, most early
i walk to meeting, i walk to you

Couplet (2 times):
Sometimes i wait (for) you
how star (i)conduct you
and then to me it seems
That swimming clouds under me
Sometimes (i) call (for)you
Someties Sing you
(do you) know, i search (for) you
Search now (for) long (time)
Ai bày ra điều này, và điều này có từ đâu
Để có thể yêu em phải lớn hơn lên (trưởng thành hơn)
Và giờ đây em sớm nghĩ về tình yêu của mình
Làm sao mà cuộc sống đô thị lại chìm trong sự hững hờ
Vì sao đến giờ này không phải là anh
Vì sao đến giờ anh vẫn chưa đến
Em để lại cho anh chìa khóa của những cánh cửa

Đôi khi em chờ đợi anh
như vì sao dẫn lối cho anh
và với em dường như
những đám mây trôi bồng bềnh bên em
Đôi khi em gọi anh
ca lên tên anh
Anh biết không, em tìm kiếm anh
Tìm kiếm cả thời gian dài

Tất cả là sự đổi thay, đừng xảy ra
vắng anh rồi, em bơ vơ, không còn mộng mơ
mọi từ ngữ và bài ca của em chỉ hát về anh
Thời gian, chờ đợi, những giấc mơ và ước vọng
trước tiên, trước hết
em bước đi để bắt gặp, em bước về phía anh

Đôi khi em chờ đợi anh
như vì sao dẫn lối cho anh
và với em dường như
những đám mây trôi bồng bềnh bên em
Đôi khi em gọi anh
ca lên tên anh
Anh biết không, em tìm kiếm anh
Tìm kiếm cả thời gian dài

 
×
Quay lại
Top