[PC]Toukiden 2-CODEX

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
33573419796_70e42c8f7c_o.jpg


Game Information

Title: Toukiden 2
Genre: Action
Developer: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
Publisher: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
Release Date: 21 Mar, 2017

Toukien 2 được coi là một phiên bản khác của Monster Hunter trên PC. Trò chơi có nội dung chính xoay quanh việc "săn thú", cho phép người chơi tiêu diệt hàng trăm loại quái vật khổng lồ, nằm rải rác trong thế giới Toukiden.

Trong thế giới game, tồn tại bên cạnh con người là loài quỷ Oni với khát vọng xâm chiếm thế giới luôn luôn sôi sục. Đó là lý do mà các chiến binh Slayers ra đời, lực lượng được huấn luyện để chiến đấu chống lại chúng bất cứ khi nào cần thiết.

Bối cảnh của game là tại đất nước Nhật Bản giả tưởng thời xa xưa khi mà một con quỷ hùng mạnh vừa trỗi dậy với âm mưu hủy diệt mọi thứ và người chơi - trong vai một Slayer cùng đồng đội phải đứng ra ngăn chặn trước khi quá muộn. Một kịch bản không thật sự đặc sắc nhưng cũng không lạ bởi game của Tecmo Koei là vậy, cuốn hút game thủ ở lối chơi hành động đã tay chứ không sâu sắc về mặt kịch bản.

Điều đáng chú ý rằng sang đến Toukiden 2, thế giới trong game đã được xây dựng theo hướng mở và tăng lên gấp nhiều lần diện tích. Để di chuyển hết các bản đồ trong game, người chơi được tiết lộ sẽ phải tiêu tốn tới hàng trăm tiếng đồng hồ, song song với việc luôn phải đương đầu với thử thách, vốn chính là lũ quái vật khổng lồ đang đe dọa sự sinh tồn của con người.


Game Screenshots

3EDxKIE7unNQcSjzRRDq8QN2KNbiOYz6VX7jN2ZXKohopG5EPNJPNTWGxCVyNzgxgsZYULOu7N_Z1aM14qplA-5CY6npL2S7IpyXz21Fa71sBMQr6aevd2l1WfhB-C4VL5UWU_Kz1OUfbXMCCKvVzZtVo7tNDabCSrQ1gd9J0P33iQ0RiuRYt3u-6v0OnYlc7p5vI4UbmqBf8OG7KtUsMP8-f0u0PtsxsUtOC9fm4XZSNbF0xVRpFRWPC8Kxh-KIJ6t-m2gz9bbLwlpXw2T-Hif2--pHfrnHUItHsL2R_pp0Z_0Kg0TCRstwNMRAEle5yVijJAI3IZU_lHaiTQPuWHCjwwLBbmNW9SIaaqQWUp9e0o6uK3a4n7Cdx-FNfe6_WpMW5zf4gO9Kbtik5S1noCpoEsD-LDtZX8NWEjwcLncwf8O2GfDb3oefX0VgSt0x85bD4cWw8xVjLf1HGUrbZIrBV_NhYnE7My2XNkqiBh8gEx65vja1ipsr5xEgJyo7sQhC6HDEDi-xoxQ8eiym6XAPOoHV566JF-E7SdpPkcoXCGw9dz4eXKp66NvVY2PEtN-ybxtcoLiJqZ0z9yGLBNOZmw2Q4Z35uLAcz-ccBwFtOX41XNdaV9xbgsYzuTyRom6VZxNXWvcC8VjG30ewxO6q7T1i_NcU3uIBAOOAjoI=w1689-h950-no


BOeVXgDKlGu3RALirV1T-sj_XzkOEf5abjl8ozHI9cm9aj2gEsMKkVf4ChYq6jqbDPy6zr1Imyf3kHc86YmPjYOmzN5JuT6-f5_9IbqYYPVRyt_jrTakkLb350vV70igsu315Fuwn5JkHw_JVw78jHiVaFJdvBEktbH1ifdFOA0r6Js5_attfIcHxdI47mExqv3OW5ba7DBZoqcC6kMhbZkin2pX_ks2-x6RwnazOBUMzNGzluy0pHZFhj3H84ucobv8srM1S6gpVtgdKUbKYtFMG8ugPuIYXHU3h20nZG0_Gs-Tos_Lv1GKE29uDRR78NlbAh1kDUzOXOHR0W904cf4azUSVJNMcT7OKMKQ9kgvnG0OPY-_gFnVpzgJkfukVQdPioFAJe8RDtcHc74IXSY_7wZyKG4sMH-tBIQsvPKimIKF71u3QsE2m4WDFb3_LRAdfqBd50q0soKMZ-vaBEZHypdniDq1lPY-MhayS62NfxaENEvu9xteZNj_wzd8qP84KlQdDwxSta3fYvRWX8xMyxGrhn6CNQimQFfQIIq9xMAEhmaAGCl_ppW8y_bt3Z-HK_kBTrgBWS277y3ZNxFHaEJk9UQwMBkl2V4rHslyui7xWOGKiG1p76qr_M_5MFE2P0Nrtjc43Av09enyk6NXJdLnyqENaBxHvanGCAQ=w1689-h950-no


BF4dpzA2NpH_uwrDpEoEWOyHMBO1TsnmVVkY8W-Y2BpA1dTX1PL6-TUisgxvJUQWer_RHfPTr8A7siRtPqrQyZKBgm8fijjYZsvBCPcZkoCj63RIiI74HbqmFIJkEAGzlzZieCy4U1rBLTkTVxLnMqCVHDt1lkVBG53JI66uSyOKMKK072MT1WUVuB0MwxJSpp1dbaMVVLRMDMSgRgyR4bO381pDfF6DSpAjvOmOgg0opP7fgznHwCUF8Ny4eJkGKcikkT4HPhMRMaDN1vM_U-I0kaAU5DyDH3k01v8Be3exQu2w7T_n90NnGgqPgCrJ8HvaGoc9gF5BUqKP4F8bToSN5u9i1n9BmrkdVW0quLt7402oenLqNuOaTigt_oo4JrkHNG466vvIxEu4TN9bW4JPQJdqy7xI4qGmz-tl9wDb6uIIjFU--tSFbZtycTsbPEu8GNLj577lWcQbvB1LX4OfkLL3zlR6I5z_N-76xTJaQotDyme2Xz0gn4mmjQmXuYHV2X_8h5EPg5ayJPm3nfJLbreY_Ldf799IbWqb2OyUqQn2qTYRCWXtakNgd-zG-J-iWR5MVwuf8tTgSfsEgQnpxpUlzXF-GYPdu_G1fRHw7tJBWIyrOYXrkVrt969t8e0sox_M_NrFyRfSzQI_k6scTESl5V9fliB7OLFGyX8=w1689-h950-no


H8LxiIFKMTn2CET1WmMVqVn4L6kSh-1UviJwSbjO8InmJDtHHLO9cINpiGbV0bepPqbDnHuT3tERn-OvKJ3c8MfuIr-pl7oS4s6L1-DJKNTjqdLrEbtk-ahnPE8A2I5QXzfixnfHXuYvczB-rOIHWLsELOq57dItNXvu3ucYZlffNJGbVuY9OMUg7ZQhuehQMT6X-fRHyccX2pxKDZHRk8hEzdewC73kS8-jVYQMd805lutIMuYAbD9aH9lwj7LQdilrseBVSXrOg-D1UJK3lCzFGBIbUIs7Tfy7d7Et1Jtr86L6XxqUsQn6OLKNHxlj8rLAV9MUDvsKvcf0PTKSrStK3ZTh-1nEtxuJHOoLuLAsmQEXRubkh-N02pM_28F_Jo8FHiaINOs7PPhyPYQb3qpPp1fC7uwOawfVCTFvy4BjXzkaoSJr2xszoUs41qCLXCX5htVfwR4PNgrzCYd5vpijGrs7SdZ2SMt9vMXxE1WQR4ux1rnHcTalXV_wZwyhRpCDBy_wJvOypexwu_OT251BM1IWKFZ-G5BVdgMe0j_9L3IyAFZDaX93nVw90KIklsZqeg7KDxUyfPrNbqpTFo04fHT_clQsiFcCMEnCuKAAsb_KV0d0BY82ZpNUGGCT4rh24g-nzSkwstdVhcXd9Oliipmj_RBjJK78CWvVEcY=w1689-h950-no


lrCIaRSHKlLCLsG0Hy3ti0-jpg_3qhEV8IpLtRba1YUTw0d9MLtSfQjusl_9xGbIDSce9WE2QUWr5UFVOhRtBhPcuVvPAyObNpxQ5VO_QlaP_U1MQgrWp53eW71wI6bTIpMJm4fDz6qBkkk4klVWiBq4QNwiRHh0DKDpsIvAXUFsuRyiyB0pNZyF-jIW-DP_AJrpTzl7dQy8MJGNZ9k2ZtJRfJouOskYBOTUPLzWqAbylFlHjOXEgJT9LZmXzzBy9klH9Bbb-1K7k2IWL79KuCxM1AU8nLksUzlk_eJnBVa9kUxMS2-rUMDMJiHxXdAvRunnrbkX6v5ktJN_EopB41TMraPyWzOxI5aL-V-nHEppuMFiCaAwpok6iQ__gmb4nlo_Bh1j3WOxvwgOvxWGAeiNLmxoAPEt8bVH8F0_7spxBw8JfLHxtU7wXJoBxuWKmGrZFwmnPP2QH0mtgcSYVnHJ1Y1e47UfXp3_oA0kBweYA3l1wJXl6MEmTNTprNuWHs6nVyFf9eO_r0gdiWZcVtRQuNFUt9Cf2zyFWXQvKl3Cg0PO5cZTQjw7BB8hOZXZ_CrqcWYCMvVSh_FxuH7ATg1RwIfHEx83w_T5JpvmcItuYw_m7joFDJlae-mOwXycJY-lXjo7pKiokAVW1WpE77UWDGZ44IK7XMu4jYjiJAQ=w1689-h950-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 (64bit required)
Processor: Core i7 870 over
Memory: 3 GB RAM
Graphics: NVIDIA Geforce GTS 450 or better
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 17 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c over
Additional Notes: 3D Accelerator chip , VRAM 1GB over

RECOMMENDED:
OS: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 (64bit required)
Processor: Core i7 2600 over
Memory: 5 GB RAM
Graphics: NVIDIA Geforce GTX 660 or better
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 17 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c over
Additional Notes: 3D Accelerator chip , VRAM 3GB over

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 9.78Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/HFC7NH4TJYYO
4share
https://4share.vn/f/6154555256555252/Toukiden.2-CODEX.iso.file
 

×
Quay lại
Top