[PC]Runeyana-SKIDROW

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
33457366482_660931904b_o.jpg


Game Information

Title: Runeyana
Genre: Action, Adventure, Casual, RPG
Developer: Blackturn Ltd
Publisher: Blackturn Ltd
Release Date: 21 Mar, 2017

Runeyana là game thể loại nhập vai kết hợp hành động. Nó gợi lên câu chuyện về sự dũng cảm, sức mạnh, lòng dũng cảm, sự tin tưởng và mong muốn vượt qua số phận. Lấy bối cảnh một thế giới rộng lớn, bạn sẽ khám phá các vùng đất, cùng với sự tin tưởng từ các loài khác trên thế giới. Như trong cuộc sống thực, bạn sẽ đối phó với căng thẳng chủng tộc nội bộ bằng cách lấy lòng tin của họ thông qua danh tiếng. Sử dụng vũ khí và tạo ra nhân vật của bạn trong cả hai biến thể vật chất và vũ khí.


Game Screenshots

uivlD9_2jPKG979Sj5rsuHcIjOpkwdYjjYKI-37gwaVC-r-qcEfB9AwQbNcReyCYfTLKRIlZq0rcwDnF5sduOsNBupiPWisYpaXOMO6G30rCGDuJUsZ9az1PEG0OMIps5bdMPsSxo9elzKh2TsRaTDtNIPdHvA0tFX8dK063qBo8hey0Fz5cPLPToszyBz5NdFk1cHk9R4PAknRDYRZ5MOAAOADLBuIb0Si_d8C9PyETJ1qU1_-LUQeX0Q0lIB4i5FWCvxoChrlxN_RU9Diw4vMCI3IL5yCnMYR0OgTN4bh4YwX0itM9VrWioTDP1ULLqiMlmdd1zpjj9ou5gVSsHAEOmgQF9rv7h2YxjfERf5RYEkr8bLk9k1Uycr0JuY0NtY68pS50DCxzqLgHDguL9woMAPWUk9OqjqjJMqGtZ-2BntF-Plhfc7vonxpzTM7KOT2EOY1MqvzWFB9tIw1MCE4rzeh-gkrwLiiJIzPZszy7Y0-2SW8fQ1sxWfigJtmxWRWkBwUCAOHxRNvUM7HnRptA7jUmuEmOHcwQLV-f7sdMzGPh1Hy5YBUI1NYkgUaZSe9T7T_xSQyaowrIagWaWCYw8li428S-91FJTLIl869p6vs9c-K43jISTNALOikSz8qjGBGEVYJzBgD0_o7GaRPsG3Zt9gGfRPIN_XaN5WQ=w478-h358-no


STL0qoIyeNNAz3chgTOjvf-QDoLkSICJ_X56yyJdHn7TWyoMXdRUgadLQWVMbS69-khgI73Nms_y-C4ERPvpWmBHUxf_W9ZrfloRhs7zKjjFzy5z2s5XMsEvhIHsSFm6q-KjST81mgbfkBAjbwSnvjwnZ6jHQv9HoJEeFRg0SUsp0EVxCGTpDhp0Gqu9jBrcWi-yLALK4AouKL9x-52hZcq1PHDJmYrMkOYI5xI8ksQg3zl2WZjdlAO1JhnCRc1_pgnHhTnOJWHrKJKyX7JiDYwZqqftXylCEim8H56UFBixKvPH8E20vZXxsB39cBNbd6HTB9awu3pRwseI1cpL8WEAhA74S4MaM7menQzbIx6r0MNZSELuDePSWV5sggoIf-PP50jBP0jFgYcQYPaT2f7rxCVaGo55cpqPv-icaahJw3X07yHpcgyvdzZGI-oF4bt5VJikcXsmyd76LLrwaSjhufd6-ki3ZlRT1GWNYGcMnW_fC03Jm9-M46ui5-V-mR5lhNdPUe7pqI_20he8puZRZZG51VnL0yRnzkNpAzocDHdm8buqH3Bjk9-YP9w1CqLaCGWBexD-bIGbASBXWNJ7MVL3au5fM191_Jxq93ON2cJkUD__tC3h5JAdl9lL_-8ez3PEQrHuAibmhT0gDKZlgda6FlFS0saeQIPASB4=w1267-h950-no


pTLLmqHC9zLJJankjdLRK1G5ElO1s2E_rICxeJmZKGXGBZ8qGLpprHVoZhYRTw33Up6B2xnKWrjES_GMXMYfVvzcHDx8lCC1xWzHRDK0Z7unaL7rC3OQyvV_2hFHkOWWprC8r5guKQviFygFE7LcxSbd4FdS-mnuBmm2uySVypremDCgehSSA8j9AszYtWmMyMJ2V8mROnwtbR8r59t-cEUR7DHFyM4bawKd39xZm_mn3w5ABxtePjwieV3wyc8YFjBl9Yw_cTrB8nHqth2gqNlcmImMqOtmblN91ya9CmBowAwbQlZknxR1_n18M1HX-z6YBci8rSf7rd5_S_590NqQ2wrls-2Ms8rDI6DJ_mQiuS-VdJWxyqRAvxZk0ptPHEucalISBQhNr2_IU4l0b84D96tKT5VpuUm_gm_aWyfUzQiJVs0VsmqxN6uOShdTIS1w_Ee5gAjxSSAhTi3TZ8zHZpMkmd1JWwRE3TSZCo__h-VaIeEUtMsYNsfkpLbGXg8TwQAth6UySwIpxPfvEE9J9r9Ug_SqS3bUp5NfkGYNQo9z63XmmMJ5qY5Du9vQ5vaXhJu7zjQOOLIHT_rhzobaDB3iwunVStqVgModvCzX6rLpBKyjDDE8V0st-VEPUNWdRs78Bkg1NHSrD5j1BUJ-iMT-ETv2cdWwcgb2zjM=w1267-h950-no


LZySNghk-Qj9aVXgrzkgCi3ibZYoP0oO3Swxq3ZM2__dndicNDVvQ63K2ieCu7ipSTChPatf_xhhgu5dEH3CYyB_2NFMk4Qu1FsoU9clvSy_OMiEqlojnvl2DQ0wJbSiptnwTciIofN_nMcQ5Xse8VJq24k7MZRJVmbHNSr6E5ubudRp0NCc663Ss_97px4saW9vBCz8qja_p-IUktIc_gjEW3nf6rvLfOoqiStM1IpuKzN8G61SAntN72JlLDy6IKWEnmw_NQ2ZLEQVWMfjjNwuYtUQDEqJe6gQzWsZ8lNNA4Ood1rXtGl3oGPc41m81SB0p0czT3UFDBqgyfy5gIuFcQA0KPrkweBUSEoB9VedJ7xiQo9tHoWzhCZDvMqgVNc-eY5whJaPAMCvi4x9Zh4cY8EO7GIuPF27FdcG3F3YsffGSiPYU2GlXDeZY7mXQjnfbezUy5Jvx6E08XHGb91F1fu8_ZUBAni_KHAKNu_C5CyYQtE13dUwavwSI9AORZvtTHMy8iF1PGXVeCXOdnJLYrbOTlITAA_qYX5V_fqGeDR7u3T8IRuPWGOQuyQUzGiw-O-rG_DSHXb4R0ehDb1QWzrLTiz83FeeVI8FN1FkTwhwmBpUV66lQe5W9_SHTD_Svn1ZtW2dc-GnIeDXQMxptcacg89T9R9sgAbJSus=w1267-h950-no


g2TKsXFuptcU7qV4l6IT9FaAIHXjE5S1Mv8GCEo9g5hfDWyYZQ8MNOSb6rCqeezezbwpIju2KGJ9oNF-XNBmpNCZYvsVrA4oasvEjcJwD1KyhR-6gF0ig9_X8mpuC_JQ4WY4sHqbSZEYEEAjY1lMQgKO5ombt-DmN-4273qu-bOFnLY5GsTedr4P0Lk60Jj9vNUrWqfwmJTw7AinlC3oGfzuZ4CpHnrjcWpn9NT2bPhQSt8uY9u8fMpVPJsLGvURGDNMhZXCxuJhT5Bgw3iesvKS-rbVYGAOXb54ZKTFiCiWHzyeEXy_ee2_BlhE34pZgZtp0mAQS1XU-c5p7yR5Vuwkbr8yA-ch9eLDSgs1NNdiUrt0_8NnYQDkme5_gvrhoAVW_eZ76a4Vnanjy_mcX9OBiQFVANQXvR0qn7vpOghHxh0Uu7fxcjWp3IO4QwHTFZSIOiMYbvDPEzu0pQSqR-s1_IgtYouyaB4ybK8Kf7Z4vt8giQwI7LMLPxE6Bap8D4Bfow-j4wOYCZLc8vRukAwZrCEh76-9EkJt_aHESdETk_Tx2WWl1LVEPgDRlmvRwVmoxmzYopOOJlBKNTmhWZIAG0mPQ6VuVeAo-WHRkQtGs8Bf-i_061YlJ0GVU93Tw-WEHlUpzHE97JgKLp5i1blvB1jLNnjMtipaCumhM4g=w1267-h950-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows XP and newer
Processor: 2.0 GHz
Graphics: NVidia GeForce 8800
Sound Card: Integrated audio

RECOMMENDED:
OS: Windows 7 and newer
Processor: Intel Dual-Core 2.2 Ghz
Graphics: NVidia GeForce 9800
Sound Card: Integrated audio

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.04Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/2UUF9RUMDNU2
4share
https://4share.vn/f/5a6f6e696c6b6b6c/Runeyana-SKIDROW.iso.file
 

×
Quay lại
Top