[PC]Dark Souls III The Ringed City-CODEX

tungxp

Thành viên
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
33593665051_ba9591d5ab_o.jpg


Game Information

Title: DARK SOULS™ III - The Ringed City™
Genre: Action
Developer: FromSoftware, Inc.
Publisher: FromSoftware, Inc., BANDAI NAMCO Entertainment
Release Date: 27 Mar, 2017

Hành trình của ngọn lửa trong Dark Souls III vẫn chưa dừng lại sau DLC Ashes of Ariandel và cũng còn có rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngõ, nhưng truyền thuyết chưa thể lý giải và chính DLC thứ 2 mang tên The Ringed City sẽ là mảnh ghép cuối cùng đó.

Câu chuyện trong The Ringed City tiếp tục đưa người chơi trở về với cốt truyện chính của dòng game Dark Souls – ngọn lửa. Khi thời đại của lửa – Age of Fire chính thức kết thúc, thế giới trở về với sự điêu tàn và sụp đổ, nhưng đó cũng là lúc người anh hùng của chúng ta có thể tìm về những bí ẩn của quá khứ, khi loài rồng và những cây cổ thụ khổng lồ thống trị mặt đất.

Với bối cảnh quay ngược lại quá khứ của mình, kẻ thù mà người chơi sẽ đối mặt trong The Ringed City sẽ là những thế lực đen tối cổ xưa cũng như một dàn NPC “điên rồ” mới, những bộ giáp trụ mới, vũ khí mới, ma thuật mới và dĩ nhiên là cả những thử thách với độ khó ác liệt.


Game Screenshots

0X9mJSUFCNmiKfC8d17FtG4rvyvjigjusb3nrrKAP_r8SqKSfsZL8fOhsd05FBSVTqDlJYHM4F37i5w-KeccHFt1e8pZuL0667lMFyrEPkSM2Fv8gBQycvBlzv-OvASVTp4-ck2VoGBoDzpsz47Ve77s4TmmG2ozPANNHdAc-RIwSoa6tUtcs9Ov7vZ2GIE9IJI-0JwAKnWb4WbMK_54LdNnVED8nbA3EgjyhD2jagj7b5R-CLEfWEixsZMSYoWt-GmRrh9mpI6H1-yRbcKWhTaBIF2qVQJEWqsIleO8b4K5J0SLnxeENA3NhRH6fgM5A4B9blfND5ILCUKOPxMbkFpoEn4MohccamZSZd9c7Q-HlglQgvjYZhFAextQizdFzsYw_DYM-mZOmUOMpNcqRRanYwUBSb6tf4R688Efz-RryK3P9QmL8TK0d2NOn-OB-Shul_klOFFZBAG9Y8uajwmsB9He1m955zafN-DWcrbauQoojGJhqvgM8t1PXiOGqs2AS6EEpoyQKeAH2jLBMNxLUPNBLHi1LRe-x3bhlVBuI-LnIp0Rk7g0Yfy0I3SGEM2UXikziOwejpjXvd5TFiJOqdnbotO-iZuzIuWnYTXs-LcrAXc2oY756TGZXQJ35IXTm8OJCwpbliFPHbew1aRMfqfWYCyCv3W0KlqSbiA=w1074-h604-no


PH8vxNV1t3wiI-Vo3_7ShaeMJHgs_uVO1lSYJQ2fICfdD0juoRAQeLi9eHr--QsdC1gs87FOfeI1EqXhiwGivd7CvDjPRsTGpWCf9JfRbSCbTau8QoZXOdtuNoUZDpw-HpLkUwihHIR-ZDL0qo-lV9I8a6RDjGH6-jwzv92GBorWD_qCw5Li5s9UBw-f6-_Owk55GlZ0c7LFaJ1fzDMFl9OlQs1Bf0Z2qGcaBTCTp1FuucJyARNmakavJ9bdhHrvR-rUuVjDIhhtkjFp9VKYRUJrQzsc6LPHMDTFhyhRS7TqvVUWcTD4ZlZOGVajgV48eA9ooff_d1FnJ-bRfcqqCRLqqcOFkqsUF2-iDf5TS_cbBC5gEXHPHAhBK0abnAnzj5wAg-CylGCQ7dH-Gvre8WXQgbIrOQ95ax0ovQ6YRv9kQFE_V7F36GK4aOMVRFIB4l0v2GLzt-hVW98ZmwLrkcynFC7vButnvE1_HfxwmxLEPrprSLJ2fSv4Z-v6vYVlHRAbLyTj5RzeLjbY9siM26dm_vyplPFTgXHrT-eDNNOX-CwIwLoJc1opkCnWPYSbk0AIjnVuuw4YF4T_xFotnx0iB-RptJi493qfRLN9jOObFQVxk7fLXGID09GOGe7ozNwCRX5fpUqNCN_v8dCEVprHbzHbqPbNX4bQlsBX_kc=w1074-h604-no


q5YkCtBTanePd4UMgx27ueLUavyfDocWOjp3nHlIPy2qiZ_VUj6SNZ_VctY9Vt1AHavV86KBx2XAZT8SKrfRPCZsOStsidGAFowGNkZ-CjnDiJJwzWrBFkWoNy4JGy15rTUjP1tOtq_cTXEzooKzO-VLeR2Ogz_lx4szS9JbzK7Y0rI-w9Ctvb4AG7h4tHQnxeGwlVnAaaoSFrMpEhd5OxMkp3i6YjSDrUnoJbmWz4aMB8DuF3FkUIGKxH7LexRGTqhS33PNL_a1yiG7gEjnlewj7QNpKioJznSE-mufWdP72tfglpBPtWPXxpgUmUPmr5461YYDrz0dVvDQz3M7d7NSTm_1E8jpCPJBEb67KjOeltmAaadlPykxeOyBgoLdpLaGB6LPmsbqaEf8SCfI3_CHmj9G8FLp5YDRYVEo9W3O8nBVJJSXLsfRjocWV3WgqF4OXDAKqOpeuR-i6ZTEJLHF-HU2iPJarHuCpybDJf2enPfWpAZh0JpUCgZtl0kyL2SfyStRHRl2WC95gZX2JfAUYnu1jm2lBgjGh0SWu15QlN8lcMlfyBVm6vzsYDU8_l_U4blNojoiqrNtSHd3i9FzN3PcT9AxJqeQdv7D7wurOWDJVU64KbgysttW52aidQEw--a1K6p3UH2fSjKAc18gWJy9rKw6NO6taFK3IA0=w643-h362-no


gg9rxwA1g5x3YKXTlcKearGH44IxRhmfrBNQtLCQtAc04dg66HfGMNcu9iXZwRfwHDbbpxW-Iw3xTHYbvE8jUDPFZJfUT9nEwvCPsIP29ZIRl0Xe-MBxNtoF-DJu_Wf-aS2b7PwIgEjn7FOMn-YCQfTfdt0PGNieyA1HQxSh_gmECtpRB1UVj-7FMrzApDJTG4mQs-ZlOvCUpWoZsq-q_ouydIpOP-Zydisupu00wZY6_TCLBePlxLCx49C-gcpeQ30c5xFKTW7bzhV8D6bM1B2Icy68o-rr6eG6QQI1EnrPgc2LHPIJn8c62VtqXz-X_wmLbQsjihhucqUcPFpyZ9OJtZUbZta6nxqjbIgN-a-M3K0zeY9kISpgspiq1eDRtcFjvJA71crVYaWHvFAuJI7ZabtmjqvPIitBGl-2OSRYQ9GFt9jUg-qnEDNqPIs_B2U8EXUhEcOEh1X5Odh-_8MTqwhz8xGT9uP27Qwq4HE7Siumh-JFH9ayNJihuMKcuVpyIOFwRt5I2kLx-P9afnzZGkALKuAcUhL2nQYVF1M5A8uZpmqftzdauy4l5qO7pSMOFysrShcAZ1JTA6JyaNIZYTU7QF07oPGf4VS6OyP620uakj9oqxdDDCbV0xLtpJWjoVIjHrdlvr1-eMxn1MjergASscMmMxD6HAfg52Y=w1074-h604-no


V9WfNsOUljmHrTgjtq8kW0RWZOsdJkAi3xy_wsYGTMviurFkD0aSBwGHmvk4GjJty0-gLuRcAwwnObAN5AEYbmIm1A2ELXAoXIkzqvYjgiknLCUg9ItvdQy0JVcUF1tFbHTWPsB60MRE7aKYvTS79PlLT8zJrr7I_G-C_JXC9wRW5LA2RtLJqYmnJd6hB9Quf_TEnZ2EiTmLwteU_kAzETQab1ryGV8_PJBfDvFUSayIVmXBOKdDPy-0s0jfPsoHou5cdUvVZFKs3HeSz3t-zOhb6FZqz20O9ft2Ql7jk8FDvg6j4UWBH_ax2cqnZJgCUH7HJXE_ygpSbrJRXtxjaS9sJnAYifCXGs61b2xETjFwsZOJQi9zX7HkpGxzGNPY_6CHYY7R3W7UHAa9a4OpzyAucoBKvT-jLaVPTzRJJycxVK_fzNcoifLaTCABrdsiwOwN7fyXCL7fMtlvwZ0RI2A1x-BXYlUOYPtBIzoG8fy5u6Xrjb1FKaWnzuwlPDLj5dzFdAHtfdXzxpKuHVwihCzXjjWwXDXPH3Y59sFjr7Uc7ZshjFnX3Gd95-kvz8xfV4C0xbpGXtmZEoY4Xi3ofEWgD748FC7NNq9-EFUThnHXYcOv-pd7eLJQP2t8eY2MwguCJYYpJAmfCybZqLBRvaEjFWqR4MOttm2POSU48RY=w1074-h604-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
Processor: Intel Core i3-2100 / AMD® FX-6300
Graphics: NVIDIA® GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950
DirectX: Version 11
Storage: 25 GB available space
Sound Card: DirectX 11 sound device
Additional Notes: Internet connection required for online play and product activation

RECOMMENDED:
OS: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
Processor: Intel Core i7-3770 / AMD® FX-8350
Graphics: NVIDIA® GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 series
DirectX: Version 11
Storage: 25 GB available space
Sound Card: DirectX 11 sound device
Additional Notes: Internet connection required for online play and product activation

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 24.7Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/95NJJS2LJNFV
4share
https://4share.vn/f/37020303040f0107/Dark.Souls.III.The.Ringed.City-CODEX.iso.file
 

×
Quay lại
Top