NOVEMBER RAIN - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.221
NOVEMBER RAIN
Guns N' Roses - 1991


When I look into your eyes
Khi nhìn vào đôi mắt ấy
I can see a love restrained
Anh thấy một tình yêu bị h.ãm vây
But darlin' when I hold you
Nhưng thương ơi, khi ôm em vào lòng
Don't you know I feel the same
Em cũng thấy cùng nỗi cảm thông

'Cause nothin' lasts forever
Vì không gì sẽ tồn tại mãi
And we both know hearts can change
Và đôi ta biết lòng dễ thay
And it's hard to hold a candle
Thật khó giữ cho ngọn nến cháy
In the cold November rain
Trong tháng giao mùa mưa lành lạnh

We've been through this such a long long time
Mình qua gian nan trong ngần thời gian dài đăng đẳng
Just tryin' to kill the pain
Chỉ cố tìm cách thủ tiêu cơn đau quặn

But lovers always come and lovers always go
Nhưng tình đến rồi lại tình đi
And no one's really sure who's lettin' go today
Nay ai đến ai đi, chắc thật lòng cũng bí
Walking away
Cứ đi biền biệt

If we could take the time
Nếu mình quay ngược thời gian
To lay it on the line
Để xếp lại đôi tim song hàng
I could rest my head
Rồi thấy tâm mình thanh thản
Just knowin' that you were mine
Vì biết nàng mãi trọn của ta
All mine
Mãi mãi

So if you want to love me
Vậy nếu em muốn yêu ai
Then darlin' don't refrain
Thế thương ơi, xin đừng dằn lại
Or I'll just end up walkin'
Kẻo mà anh đường cùng bước mãi
In the cold November rain
Tháng lạnh thu đông mưa dẳng mưa dai

Do you need some time...on your own
Em nên có chút thời gian cho bản thân
Do you need some time...all alone
Ở một mình có lẽ là cái em cần
Everybody needs some time... on their own
Ta đều cần những lúc chỉ ta với ta
Don't you know you need some time...all alone
Và đôi lúc em phải biết chỉ mình với mình

I know it's hard to keep an open heart
Anh biết khó mà luôn giữ lòng quảng đại
When even friends seem out to harm you
Khi cả bạn bè chừng như muốn làm hại
But if you could heal a broken heart
Nhưng nếu ta chữa tim hư lành lại
Wouldn't time be out to charm you
Thời gian ngoái nhìn em ngán ngại

Sometimes I need some time...on my own
Anh nên có chút thời gian cho bản thân
Sometimes I need some time...all alone
Ở một mình có lẽ là cái anh cần
Everybody needs some time... on their own
Ta đều cần những lúc chỉ ta với ta
Don't you know you need some time...all alone
Và đôi lúc anh phải biết chỉ mình với mình

And when your fears subside
Và khi nỗi sợ chìm dần
And shadows still remain
Bóng của nó vẫn lẩn quẩn
I know that you can love me
Anh biết em chỉ thương anh
When there's no one left to blame
Khi trên đời không còn ai để trách
So never mind the darkness
Vậy đừng sợ bóng đêm cô quạnh
We still can find a way
Ta vẫn tìm ra phương cách
'Cause nothin' lasts forever
Vì không gì mãi mãi trường tồn
Even cold November rain
Ngay cả mưa lạnh tháng thu đông

Don't ya think that you need somebody
Sao không nghĩ em cần ai đó
Don't ya think that you need someone
Sao không suy ai đó cần em
Everybody needs somebody
Trên đời ai cũng cần ai
You're not the only one
Em không phải ngoại lệ
You're not the only one
Em không là người như thế

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top