Những điều đáng suy ngẫm

_yul_

X = XI + I
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2012
Bài viết
2.973
Những điều nhỏ nhặt thôi nhưng có thể sẽ khiến cuộc sống thú vị và "dễ thở" hơn rất nhiều.

674fea08-c535-4b3d-9926-b68ec2600269.jpg
7e278475-6b40-4f09-9ea6-8bbe803c0398.jpg
a08884f8-bcb0-4d32-bd93-7a0c46ac0f81.jpg
7bbda045-5e55-4d35-b61f-109272c37e13.jpg
889da143-7676-4d7c-a091-2b45f0b64e52.jpg
03f6ccef-ef82-4407-b611-f452acc21ace.jpg
3dfcd3ab-2711-4f98-9a01-d5ad79bb728c.jpg
c7ecc42c-0f54-4999-bde0-9713dde90e1d.jpg
45358ddb-68c4-4a82-a8cb-8648a18b6134.jpg
ad9dc2fd-6928-4664-b0a0-4bb71218d5d8.jpg
ac034949-426b-461f-a9ac-655cf3f938a6.jpg
975d8ab4-cd9e-4c06-84dd-14b6a016f2fc.jpg
6cd499f9-85d3-4531-a3f5-1279023e240a.jpg
 
×
Top Bottom