Năm 2012, ngành giáo dục chi hết 170 tỷ đồng

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thống kê, năm 2012, tổng số tiền chi cho giáo dục là 170,349 tỷ đồng, tăng hơn so với năm trước. Năm 2011, số tiền chi cho giáo dục là 151,200 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2012, chi Trung ương là 41,656 tỷ đồng, chi địa phương là 128,693 tỷ đồng. Chi xây dựng cơ bản tổng tiền là 30,174 tỷ đồng, trong đó trung ương là 13,174 tỷ đồng, địa phương là 17,000 tỷ đồng. Chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo tổng tiền là 140,175 tỷ đồng, trong đó trung ương là 28,482 tỷ đồng và địa phương là 111,693 tỷ đồng.

Bảng thống kê mà ngành giáo dục chi năm 2012 như sau:

ngan-sach-copy-91cf1-62bd7.jpg
Trước đó, tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng chương trình - SGK phổ thông, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã phát biểu nhấn mạnh vào nội dung là đầu tư cho GD phổ thông.

Theo Bộ trưởng, quy mô của giáo dục phổ thông rất lớn và phát triển rất nhanh. Hơn 10 năm qua, bình quân mỗi năm tăng khoảng 250 trường phổ thông. Trong khi đó, do quy mô tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân của Việt Nam còn nhỏ, nên số tiền chi cho giáo dục đào tạo nói chung - trong đó có giáo dục phổ thông - là không lớn.

Trong đó, kinh phí 20% tổng chi ngân sách Nhà nước được sử dụng gồm cho cả giáo dục đào tạo của Bộ GD-ĐT, của Bộ LĐ,TB-XH và cho các hoạt động giáo dục đào tạo của các Bộ, ngành khác. Ví dụ: Kinh phí đào tạo của hệ thống trường Đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đào tạo cho quốc phòng an ninh.Bộ trưởng Luận cho rằng, cho đến thời điểm này, mặc dù các điều kiện đảm bảo chất lượng cho giáo dục phổ thông đã được cải thiện nhiều so với trước - nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn - nhưng trên tổng thể thì chúng ta vẫn chưa đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu để các hoạt động giáo dục và đào tạo đảm bảo chất lượng. Có thể thấy những câu chuyện trong thực tế. Đó là: Còn nhiều phòng học chưa được kiên cố hóa. Nhiều địa phương vẫn còn tình trạng học 3 ca, học nhờ đình chùa, học tạm ở những nhà cấp 4, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.Cùng đó, hiện còn thiếu rất nhiều nhà công vụ cho giáo viên ở vùng khó... Vì vậy, giáo viên gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở để ổn định bám lớp, bám trường, bám bản.Bộ trưởng Luận minh chứng, hãy thử nhìn vào con số tỷ lệ chi hiện nay cho các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định là 80/20. Trong đó, 80% chi cho lương giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; 20% dùng để đảm bảo chi cho các hoạt động của nhà trường. Thực tế, nhiều địa phương đang phải chi với tỷ lệ 95/5, tức là dành hầu như toàn bộ kinh phí được cấp chỉ đủ chi lương cho giáo viên, nhà trường không còn kinh phí để duy trì hoạt động bình thường của mình. Nếu tình hình này không được cải thiện thì các cơ sở giáo dục còn gặp rất nhiều khó khăn mà tự mình không thể khắc phục được

Theo Dân Trí
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top