Hỏi Mọi người giúp em cách giải bài tập kinh tế vĩ mô này với ạ

love_rain

Thành viên
Tham gia
25/12/2012
Bài viết
1
Mọi người giúp em giả bài tập này với ạ làm mãi mà ko biết cách giải thế nào
Cho C[SUB]0 [/SUB]= 300, I[SUB]0[/SUB]= 100, G= 250, MPC= 0.7Y[SUB]d[/SUB], MPT= 0.2Y, Y[SUB]p [/SUB]= 965, T[SUB]0[/SUB]= 150,X=250, M=200, MPI=.0.1Y, MPM=0.3Y, U[SUB]n [/SUB]=4%
1)Y[SUB]cb
[/SUB]2) Nếu C tăng thêm 50 thì deltaY là bn,sở dụng deltaY hãy tính số tiêng chính phủ có thể thu thêm từ việc gia tăng sản lượng này
3) nếu thuế tăng thêm 10 hãy cho biết sản lượng giảm bao nhiêu, tính Ycb mới, tính số tiền chính phủ thu được khi T thay đổi
 

×
Quay lại
Top