Bài tập môn Kinh tế vĩ mô

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Nội dung bao gồm 3 phần:
Phần 1: Các câu hỏi lựa chọn và suy luận
Ví dụ:
1. Ba vấn đề kinh tế: Sản xuất ra cái gì ? Sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? sẽ áp dụng:
a. Chủ yếu cho các xã hội mà nền kinh tế hoạt động theo nguyên tắc kế hoạch hoá tập trung.
b. Chỉ áp dụng cho các xã hội tư bản chủ nghĩa.
c. Chỉ áp dụng cho các xã hội kém phát triển.
d. Cho tất cả các xã hội, trong mọi giai đoạn phát triển hay mọi thể chế chính trị.
e. Không nhất thiết áp dụng với các xã hội nêu trên, bởi vì chúng là các vấn đề nảy sinh với doanh nghiệp tư nhân hoặc gia đình chứ không phải đối với xã hội.
2: Việc chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể dẫn đến:
Giá cả cao hơn và GNP thấp hơn.
Giá cả cao hơn và GNP cao hơn.
Giá cả thấp hơn và GNP thấp hơn.
Giá cả thấp hơn và GNP cao hơn.
Giá cả cao hơn và GNP không đổi.

Phần 2: Lựa chọn đúng sai
Ví dụ:
Hãy cho biết những câu trả lời sau đây là đúng hay sai. Giải thích.
1. Khi giá nguyên vật liệu tăng cả tổng mức cầu lẫn tổng mức cung đều thay đổi và tỉ lệ thất nghiệp giảm.
2. Cả đường AD lẫn đường AS có thể cùng dịch chuyển nếu Chính phủ quyết định tăng lương cho cán bộ nhân viên của khu vực Nhà nước.
3. Tiền tệ là một yếu tố sản xuất.
4. Trợ cấp thất nghiệp tăng sẽ góp phần hỗ trợ thu nhập quốc dân trong những năm có tỷ lệ việc làm thấp
5. Trong nền kinh tế giản đơn, tổng sản phẩm quốc dân cũng chính là tổng sản phẩm quốc nội và là thu nhập quốc dân

Phần 3: Bài tập
Bài 1: GNP danh nghĩa của năm 2005 là 3.305 tỷ đồng và của năm 2004 là 3.073 tỷ đồng. Chỉ số giảm phát (D) của năm 2005 là 215,3% và của năm 2004 là 206,9% (tính theo giá năm 1994). Hãy xác định:
GNP thực của các năm 2004 và 2005 theo giá năm 1994.
k. Tốc độ tăng trưởng của GNP năm 2005 so với năm 2004.
l. Tốc độ tăng giá của năm 2005 so với năm 2004.
Bài 2: Cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (tính theo giá thị trường năm 1994) của năm 1996 là 213,833 tỷ đồng và năm 1997 là 231,264 tỷ đồng. Tổng sản phẩm quốc nội tính theo giá hiện hành của năm 1994 là 155,329 tỷ đồng, năm 1995 là 211,567 tỷ đồng và năm 1997 là 313,623 tỷ đồng. Chỉ số giá của năm 1995 là 103,5% và năm 1996 là 108,5%. Hãy tính:
m. Tốc độ tăng trưởng của GDP danh nghĩa.
n. Tốc độ tăng trưởng của GDP thực tế.
o. Tốc độ tăng giá của giai đoạn 1994 – 1997.
 

Đính kèm

  • BAITAP_vixmo.pdf
    378,8 KB · Lượt xem: 712
×
Quay lại
Top