Mất nửa - Thanh Trắc Nguyễn Văn

thanhtracnguyenvan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/7/2023
Bài viết
228
Untitled_Fotor_Collage.jpg


MẤT NỬA

Con đường mất nửa
thành ba
Mặt trời mất nửa

nhập nhòa hoàng hôn.

Trăng lên mất nửa

lại tròn
Tim anh mất nửa
Vẫn còn bóng em...


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEgXu87mQSq_zHJL66EvhF3PEXXSeGMFWaALqYBLzUO39CBEl9596p7Zo_3nTW5gI0SQMnwCR0QZGifee3Jxe9P9lrillpHKUeFdOysn8BpqIoNokF2aZGDNFspTr33jhoahVDk4K3H4aKkc0fRRd9Kz9X6ovk6qINhqhXypf7rKM12yketTW3gOJaC_=s16000


Lời tác giả: Dù trái tim anh có mất nửa, nửa trái tim còn lại vẫn có bóng hình em... Bài thơ đã đăng trên trang báo điện tử Văn nghệ trẻ (Hà Nội)
 
×
Top Bottom