[Lyrics] Without You ( ft. Usher ) - David Guetta

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I can't win, I can't reign
I will never win this game
Without you, without you


I am lost, I am vain,
I will never be the same
Without you, without you


I won't run, I won't fly
I will never make it by
Without you, without you


I can't rest, I can't fight
All I need is you and I,
Without you, without.... You!


Oh oh oh
You you you
Without
You you you
Without you..


Can't erase, so I'll take blame
But I can't accept that we're
Estrange
Without you, without you


I can't quit now, this can't be right
I can't take one more sleep this night
Without you, without you


I won't soar, I won't climb
If you're not here
I'm paralyzed
Without you, without you


I can't look, I'm so blind
Lost my heart, I lost my mind
Without you without... You!


Oh oh oh
You you you
Without
You you you
Without you..


I am lost, I am vain,
I will never be the same
Without you, without you, WITHOUT YOU
Tôi không thể chiến thắng, tôi không thể làm bá chủ
Tôi sẽ chẳng bao giờ thắng cuộc chơi đấy
Mà thiếu em, thiếu em


Tôi lạc lõng, tôi mông lung
Tôi sẽ chẳng bao giờ như trước kia nữa
Mà thiếu em, thiếu em


Tôi không bỏ chạy, tôi không bay bổng
Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được gì
Mà thiếu em, thiếu em


Tôi không thể yên lòng, tôi không thể chiến đấu
Tất cả tôi cần đó là tôi và em
Thiếu vắng em, thiếu... em!


Oh oh oh
Em em em
Thiếu vắng
Em em em
Thiếu vắng em...


Không thể xóa bỏ, vì thế tôi sẽ nhận lỗi lầm
Nhưng tôi không thể chấp nhận rằng
Chúng ta là người xa lạ
Thiếu vắng em, thiếu em


Giờ tôi không thể giải thoát, không thể nào ổn thỏa
Tôi không thể ngủ thêm lần vào đêm nay
Mà thiếu em, thiếu em


Tôi sẽ không bay vút, không trèo lên cao
Nếu em không có ở đây
Tôi không làm gì được
Mà thiếu em, thiếu em


Tôi không thể nhìn thấy, tôi lòa cả mắt
Tôi mất đi trái tim, mất đi tâm trí
Thiếu vắng em, thiếu em


Oh oh oh
Em em em
Thiếu vắng
Em em em
Thiếu vắng em...


Tôi lạc lõng, tôi mông lung
Tôi sẽ chẳng bao giờ như trước kia nữa
Mà thiếu em, thiếu em

 
×
Top Bottom