[Lyrics] Keeping On Without You - This Providence

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Darling, are you dreaming?
Are you dreaming of me now? ohh
Screaming. Are you screaming?
Cause it's such a nightmare now. ohh
Oh, there must be, must be something else waiting for you.
Oh, there must be, must be something else waiting for you.

Ooh.. I.. I can't keep on without you.

Ooh.. I.. I can't keep on without you.

Leaving. Are you leaving when I need you here the most? Ohh
I need you more than ever.
All I have is your holy ghost. Ohh
Oh, there must be, must be something else waiting for you.
Oh, there must be, must be something else waiting for you.

Ooh.. I.. I can't keep on without you.
Ooh.. I.. I can't keep on without you.


You paint my broken heart.
Like some awful piece of art.
I watch my world as it falls down.
But still I pray, you will come back someday.

Ooh.. I.. I will keep on without you.
Ooh.. I.. I will keep on without you.
Ooh.. I.. I will keep on without you.
Em yêu, có phải em đang mơ?
Có phải giờ đây em đang mơ về anh? Ohh
Hét lên. Có phải em đang la thét?
Chỉ là cơn ác mộng ngay lúc này đây. ohh
Oh, chắc hẳn có thứ gì khác đang chờ em.
Oh, chắc hẳn có thứ gì khác đang chờ em.

Ooh, Anh... Anh không thể không có em.

Ooh, Anh... Anh không thể không có em..

Ra đi, sao em ra đi khi anh cần em ở đây nhất? ohh
Anh cần em hơn bất cứ thứ gì.
Mọi thứ anh có là linh hồn của em.
Oh, chắc hẳn có thứ gì khác đang chờ em.
Oh, chắc hẳn có thứ gì khác đang chờ em.

Ooh. Anh .. Anh không thể không có em..
Ooh. Anh .. Anh không thể không có em..


Em tô điểm lên trái tim anh tan vỡ.
Giống như một số phần khủng khiếp của nghệ thuật.
Anh coi thấy thế giới của mình đang sụp đổ.
Nhưng anh vẫn nguyện cầu, em sẽ quay về vào một ngày không xa.

Ohh.. Anh... Anh sẽ tiếp tục mà không có em.
Ohh.. Anh... Anh sẽ tiếp tục mà không có em
Ohh.. Anh... Anh sẽ tiếp tục mà không có em

 

×
Quay lại
Top