[Lyrics] Wild Horses - Natasha Beddingfield

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I feel these 4 walls closing in
My face up against the glass
I'm looking out... hmm
Is this my life I'm wondering
It happened so fast
How do I turn this thing around
Is this the bed I chose to make
Its greener pastures I'm thinking about hmm
Wide open spaces far away

All I want is the wind in my hair
To face the fear but, not feel scared

Wild horses I wanna be like you
Throwing caution to the wind
I'll run free too
Wish I could recklessly love, like I'm longing to
Run with the wild horses, run with the wild horses!
Oh yeah yea

I see the girl I wanna be
Riding bare back, care free along the shore
If only that someone was me
Jumping head first headlong without a thought
To act and damn the consequence
How I wish it could be that easy
But fear surrounds me like a fence
I wanna break free

All I want is the wind in my hair
To face the fear but, not feel scared
Hoohhh woah woah

Wild horses I wanna be like you
Throwing caution to the wind
I'll run free too
Wish I could recklessly love, like I'm longing to
I wanna run with the wild horses, run with the wild horses!
Oh yeah yea

I wanna run too.
Hohhh woah oh woah oh

Breaklessly abandoning my self before you

I wanna open up my heart tell him how I feel

Wild horses I wanna be like you
Throwing caution to the wind
I'll run free too
Wish I could recklessly love, like I'm longing to
I wanna run with the wild horses, run with the wild horses! [X2]
Hooaah woah oh woah
Yeah

I wanna run with the wild horses
Tôi cảm giác bốn bức tường này đang thít vào
Mặt tôi dán chặt vào vách kiếng
Tôi đang nhìn ra bên ngoài...
Tôi đang tự hỏi đây có phải là cuộc đời tôi
Nó diễn ra quá nhanh
Làm sao tôi xoay chuyển tình thế được
Đây có phải là mối quan hệ tôi chọn lựa tạo dựng
Tôi đang trông ngóng những điều tốt đẹp hơn
Ở một nơi rộng lớn xa xôi nào đấy

Tất cả những gì tôi muốn là gió lùa qua tóc
Đối diện với sự sợ hãi nhưng chẳng cảm thấy sợ

Những chú ngựa hoang, tôi muốn như các bạn
Hành động mà chẳng cần cân nhắc
Tôi sẽ tự do tung hoành
Ước gì tôi có thể yêu liều lĩnh như là tôi muốn thế
Tung vó cùng những chú ngựa hoang!
Ôi, ôi, ô...

Tôi nhìn thấy kiểu người tôi muốn trở thành
Cưỡi ngựa không yên, tự tại phóng dọc bờ biển (1)
Phải chi ai đó là tôi
Đâm đầu vào chuyện liều lĩnh chẳng cần suy nghĩ
Hành động và chẳng cần biết tới hậu quả
Tôi ước chi điều đó có thể dễ dàng thế
Nhưng nỗi sợ hãi bao bọc lấy tôi như hàng rào kẽm
Tôi muốn phá tung tất cả

Tất cả những gì tôi muốn là gió lùa qua tóc
Đối diện với sự sợ hãi nhưng chẳng cảm thấy sợ
Hoohhh woah woah

Những chú ngựa hoang, tôi muốn như các bạn
Hành động mà chẳng cần cân nhắc
Tôi sẽ tự do tung hoành
Ước gì tôi có thể yêu liều lĩnh như là tôi muốn thế
Tung vó cùng những chú ngựa hoang!
Ôi, ôi, ô...

Tôi cũng muốn được tung vó
Hohhh woah oh woah oh

Nhẹ nhàng quên đi bản thân trước anh

Tôi muốn mở rộng trái tim và nói cho anh ta biết tôi cảm thấy như thế nào

Những chú ngựa hoang, tôi muốn như các bạn
Hành động mà chẳng cần cân nhắc
Tôi sẽ tự do tung hoành
Ước gì tôi có thể yêu liều lĩnh như là tôi muốn thế
Tung vó cùng những chú ngựa hoang!
Hooaah woah oh woah
Yeah

Tôi muốn được tung vó cùng những chú ngựa hoang

 
×
Top Bottom