[Lyrics] Safe And Sound (ft.Gerard Way) - Kyosuke Himuro

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
And all my hopes and dreams-
aren't for anyone
I keep them safe and sound

And all these victories-
not yours anymore
Well can you hear me now?

The dead stop dreaming-
I'll set ablaze this life
Your shadow keeps me bright

So try and stop me-
or suffocate this light
Because I can burn all night

Until, my heart stops beating
You'll never hear me say-
I'm backing down

If I say-
It's lost it's meaning
If I can't find my way-
It's over, now

But I won't
walk away

Till the day
Woah-oh, Woah-ooh
I'm never backing down
Woah-oh. Woah-ooh.
And hear me say
Woah-oh. Woah-ooh!
I'll keep it safe and-

This hopeless feeling
This fear of falling down-
but I'm not crashing now

For all this bleeding
It wasn't worth the sound-
of millions screaming out

And still
The end comes reeling
The curtain calls my name-
I'm not afraid

And I know
You may not miss me
But I am not ashamed-
the choice I've made.

But I can't let this go

Till the day
Woah-oh. Whoah-ooh
I'm never backin down
Woah-oh. Woah-ooh.
Just hear me say
Woah-oh. Woah-ooh
I'll keep it safe and sound
Woah-oh. Woah-ooh!
I'll keep it safe and -

Like a crashing car or dying star
That's racing to the ground
Like the final words of the passengers
With the engines giving out

Will the world watch us burn

Til the day
Woah-oh. Woah-ooh
I'm never backing down
Woah-oh. Woah-ooh
Just hear me say
Woah-oh. Woah-ooh
I'll keep it safe and sound
Woah-oh. Woah-ooh
I'll keep it safe and sound
Woah-oh. Woah-ooh
I'll keep it safe and sound
Woah-oh. Woah-ooh
I'll keep it safe and sound
Woah-oh. Woah-ooh
I'll keep it safe and sound
Mọi ước vọng của tôi
không dành cho ai hết
Tôi sẽ giữ chúng lại trong yên bình.

Tất cả những chiến thắng này
không còn của cậu nữa
Thế nào, cậu có thể nghe thấy tôi chứ?

Người chét ngừng mơ mộng
Tôi sẽ đốt cháy cuộc sống này
Chiếc bóng của cậu giữ cho tôi tỏa sáng.

Nên cố mà ngăn tôi lại
Hay bóp nghẹt ánh sáng này
Bởi vì tôi có thể bừng cháy cả đêm.

Đến khi nào tim tôi ngừng đập
Cậu sẽ không bao giờ nghe tôi nói
Tôi sẽ lùi bước.

Nếu tôi nói,
Mất đi ý nghĩa
Nếu tôi không thể tìm ra lối đi của mình
Thì chấm hết rồi!

Nhưng tôi sẽ không
bỏ đi.

Đến ngày
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ không bao giờ lùi bước
Woah-oh. Woah-ooh!
Và nghe tôi nói
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ bảo vệ điều đó và

Cảm giác tuyệt vọng này
Nỗi sợ hãi mình sẽ rơi xuống
nhưng tôi sẽ không gục ngã đâu

Dòng máu đang chảy này
Cũng không đáng âm thanh
Của triệu tiếng thét gào.

Và vẫn còn
Kết cục đến cuồng quay
Bức rèm gọi tên tôi
Tôi không sợ đâu

Và tôi biết
Cậu có thể không nhớ đến tôi
Nhưng tôi không xấu hổ,
Với sự lựa chọn của mình.

Nhưng tôi chẳng thể buông tay ra.

Đến ngày
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi không bao giờ lùi bước
Woah-oh. Woah-ooh!
Chỉ cần nghe tôi nói
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ giữ nó lại trong yên bình
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ bảo vệ nó và

Như một chiếc xe hỏng hay ngôi sao chết
Đang phi nhanh xuống đất
Như những lời cuối của những người hành khách
Với động cơ đã hỏng

Thế giới sẽ xem chúng ta bùng cháy?

Cho đến ngày
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi không bao giờ lùi bước
Woah-oh. Woah-ooh!

Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ giữ nó lại trong yên bình.
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ giữ nó lại trong yên bình.
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ giữ nó lại trong yên bình.
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ giữ nó lại trong yên bình.
Woah-oh. Woah-ooh!
Tôi sẽ giữ nó lại trong yên bình.


 
×
Top Bottom