[Lyrics] Why You Wanna Leave - Stevie Hoàng

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

Oooohh, . She don't love me, no more. Nooo.

See I've been trying to figure out all the things I'm doing wrong.(I'm doing wrong)
But it seems to me girl lately,
All the love is gone.(love is gone)
Now, I don't want to trip and start a fight,
But It's obvious that things are right.
We need to find a way to get things back,

To the way they used to be...
But you say that it's over...
Girl, I ain't trying to hear it, no.
You say that it's over...
And it's time to let it go.

[Chorus:]
You say you want to pack your bags and leave,
There's no love for you and me.

Was there something I said,
Something I did?
Tell me why you want to leave...
Think about all that we've been through,
And wasn't that always good to you.
Did something go wrong,
I need to know.
Tell me why you want to leave.


Now I'm sitting here trying to figure out, was it you or me.(you or me)
Was it something I said, something I did that make you want to leave.(want to leave)
Won't you tell me what's wrong and I'll make it right,
If you say that it's just another night
We can try to get things back
To the way they used to be
But you say that it's over...
Girl, I ain't trying to hear it, no.
You say that it's over...

And it's time to let it go.

You say you want to pack your bags and leave,
There's no love for you and me.
Was there something I said,
Something I did?
Tell me why you want to leave...
Think about all that we've been through,
And wasn't that always good to you.

Did something go wrong,
I need to know.
Tell me why you want to leave.

Now shaawty(Shawty)
Tell me why you wanna leave(Wanna leave)
Shaawty(Shawty)
Tell me why you wanna leave(Ooh, why)

[Chorus:]

You say you want to pack your bags and leave,
There's no love for you and me.
Was there something I said,
Something I did?
Tell me why you want to leave...
Think about all that we've been through,
And wasn't that always good to you.
Did something go wrong,
I need to know.

Tell me why you want to leave

[Chorus:]
You say you want to pack your bags and leave,
There's no love for you and me.
Was there something I said,
Something I did?
Tell me why you want to leave...
Think about all that we've been through,

And wasn't that always good to you.
Did something go wrong,
I need to know.
Tell me why you want to leave
Cô ấy chẳng còn yêu tôi chút nào nữa

Nhìn xem anh vẫn đang cố gắng để hiểu mọi điều anh đã làm sai
Nhưng mới đây thôi dường như với anh

Tình yêu đã chẳng còn nữa rồi
Giờ anh không muốn to tiếng và bắt đầu một cuộc cãi vã
Nhưng dường như mọi thứ đã rõ ràng
Chúng ta phải tìm cách để đưa mọi thứ trở
Lại trên con đường vẫn đi bấy lâu
Nhưng em nói rằng kết thúc rồi
Cô bé à, anh chẳng muốn nghe điều đó, không
Em nói rằng đã hết rồi
Và đến lúc để quên nó đi


Em nói em muốn chuẩn bị hành lí và ra đi
Chẳng còn tình yêu cho đôi ta nữa
Có phải anh đã nói gì?
Anh đã làm gì vậy?
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi
Nghĩ về mọi thứ chúng ta đã trải qua
Và đó vẫn chẳng phải là điều tốt cho em
Có điều gì đó không đúng

Anh cần biết
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi

Giờ anh ngồi đây cố gắng hiểu xem, sai lầm đó do anh hay em
Đó có phải điều anh đã nói, có phải anh đã làm gì
Khiến em muốn ra đi
Sao em chẳng nói anh nghe anh đã làm sai điều gì và anh sẽ sửa chữa
Nếu em nói đó chỉ là như bao đêm khác
Chúng ta phải tìm cách để đưa mọi thứ trở

Lại trên con đường vẫn đi bấy lâu
Nhưng em nói rằng kết thúc rồi
Cô bé à, anh chẳng muốn nghe điều đó, không
Em nói rằng đã hết rồi
Và đến lúc để quên nó đi

Em nói em muốn chuẩn bị hành lí và ra đi
Chẳng còn tình yêu cho đôi ta nữa
Có phải anh đã nói gì?

Anh đã làm gì vậy?
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi
Nghĩ về mọi thứ chúng ta đã trải qua
Và đó vẫn chẳng phải là điều tốt cho em
Có điều gì đó không đúng
Anh cần biết
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi

Giờ em yêu hỡi

Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi
Giờ em yêu hỡi
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi

Em nói em muốn chuẩn bị hành lí và ra đi
Chẳng còn tình yêu cho đôi ta nữa
Có phải anh đã nói gì?
Anh đã làm gì vậy?
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi

Nghĩ về mọi thứ chúng ta đã trải qua
Và đó vẫn chẳng phải là điều tốt cho em
Có điều gì đó không đúng
Anh cần biết
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi

Em nói em muốn chuẩn bị hành lí và ra đi
Chẳng còn tình yêu cho đôi ta nữa
Có phải anh đã nói gì?

Anh đã làm gì vậy?
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi
Nghĩ về mọi thứ chúng ta đã trải qua
Và đó vẫn chẳng phải là điều tốt cho em
Có điều gì đó không đúng
Anh cần biết
Nói anh nghe tại sao em muốn ra đi

 

×
Quay lại
Top