[Lyrics] Who I Am - Ola Svensson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I don't regret any choices
That I've made
And what I've become
When you follow your passion
You can hear
It's calling to you

Then you start on the journey

Let the story unfold

CHORUS
I breathe in I breathe out
Through the changes in life
All around me so different
But I don't change inside
I breathe in I breathe out
And always get by

I know everything changes
But I don't change inside

Looking over my shoulder
Looking back
To where I come from
In the mirror I'm older
But deep inside
I'm still the same child


looking back at my journey
I don't forget who I am

CHORUS

I remember where I come from, Where I've been
I remember and I know, I can't go back
There's only now and it's for real

CHORUS
Anh không hối tiếc bất cứ chọn lựa
Mà anh đã quyết định
Và anh đã trở thành như thế nào
Khi em theo đuổi tình yêu của mình
Em có thể nghe thấy
Tình yêu đang gọi em đó

Rồi em bắt đầu trên cuộc hành trình

Hãy để câu chuyện tiếp diễn

CHORUS
Anh thở ra thở vào
Qua những biến đổi trong cuộc đời
Tất cả quanh anh rất khác biệt
Nhưng anh không thay đổi lòng mình
Anh thở ra thở vào
Và luôn luôn chấp nhận

Anh biết mọi thứ thay đổi
Nhưng lòng anh chẵng đổi thay

Nhìn khắp vai anh
Anh nhìn lại nơi anh đến
Nhìn anh gương anh như già rồi
Nhưng sâu thẳm trong lòng này
Anh vẫn như đứa trẻ

Nhìn lại quảng đường qua

Anh không nhớ mình là ai

CHORUS

Anh nhớ anh đến từ đâu, anh đã ở đâu
Anh nhớ lại và anh biết rằng, mình không thể quay lại
Đó là điều duy nhất và đó là sự thật

CHORUS

 
×
Quay lại
Top