[Lyrics] I Am Who I Am - Lee Ryan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
No I don't mind if you think I should grow my hair
And no I don't mind if you pick on the clothes that I wear
But know I can keep my head when all around me are losing theirs,
Because

CHORUS:
I am who I am
And you can't change me
I've done what I can
And I'll stand my ground
You're tying my hands
If You rearrange me
It all falls down
It all falls down

Why when you dream do you see me as something I'm not
Why don't you wake up and see all the good things you've got
A heart isn't made out of clay
Not something you shape with your hands, understand

CHORUS
I am who I am
And you can't change me
I've done what I can
And I'll stand my ground
You're tying my hands
If You rearrange me
It all falls down
It all falls down

Is the reason you ask me to change so that you stay the same
Well I'm sorry if I keep disappointing you again and again, but

CHORUS
I am who I am
And you can't change me
I've done what I can
And I'll stand my ground
You're tying my hands
If You rearrange me
It all falls down
It all falls down

I am who I am
Không, tôi không phiền nếu bạn nói tôi nên để tóc dài
và không, tôi không phiền nếu bạn chế giễu bộ đồ tôi mặc
Nhưng biết rằng tôi có thể giữ tư tưởng mình khi chung quanh tôi thì chẳng giữ được
Bởi vì

Điệp khúc:
Tôi là chính tôi
Và bạn không thể thay đổi tôi
Tôi đã làm những gì mình có thể
Và tôi sẽ đứng ở vị trí mình
Bạn đang trói tay tôi lại
nếu bạn sắp đặt cho tôi
Thì đều thất bại thôi
Thì đều thất bại thôi

Tại sao khi bạn mớ bạn có thấy tôi như điều gì mà chẳng phải tôi không
Tại sao bạn không tỉnh táo và nhìn nhận mọi điều tốt mà bạn đã có
Một trái tim thì không nằm ngoài cơ thể
Chẳng hề có điều gì bạn tạo nên được bằng đôi tay, hiểu chứ?!

[điệp khúc]


phải chẳng lý do bạn hỏi tôi là để thay đổi để rồi bạn cũng như thế
À, tôi rất tiếc nếu tôi cứ làm bạn thất vọng lần này lần khác,
nhưng ..

[Điệp khúc]

Tôi là chính tôi


 
×
Top