[Lyrics] Where We Belong - Lost Prophets

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I'll take these storms away, start a brand new story,
I'll make it through each day singing death or glory,
Lord won't answer me, I won't let it bring me down.

And all these times are grey, that I'm living under,
I know I'll be OK with the rain or thunder,
I hear it calling me, I will march into the sound.

I just get the feeling, you're holding me down,

And these answers are needed,
I guess they're being smothered by the sounds,
Of all this emotion, and all of this hate,
Still I keep searching for something to put my faith in,
To find my place so I keep singing…

I'll take these storms away, start a brand new story,
I'll make it through each day singing death or glory,
Lord won't answer me, I won't let it bring me down.


Hold on, hold on…
We'll move along.

Where we belong,
Where we belong,
My heart, my soul.

I don't need a vision, light to embrace,
And I don't need false promises, hopes and wises,

To find my place so I keep singing…

I'll take these storms away, start a brand new story,
I'll make it through each day singing death or glory,
Lord won't answer me, I won't let it bring me down.

Hold on, hold on…
We'll move along.

Where we belong,

Where we belong,
My heart, my song.
We still belong.

Where we belong,
Where we belong,
My heart, my song.
We still belong.

Hold on, hold on,

Where we belong,
My heart, my soul.
We still belong.

Hold on, hold on,
Where we belong,
My heart, my soul.
We still belong.

Hold on, hold on,

Where we belong,
My heart, my soul.

Where we belong,
Where we belong,
My heart, my soul.
We still belong.

I'll take these storms away, (Where we belong)
Start a brand new story,

I'll make it through each day, (Where we belong)
Singing death or glory,
Lord won't answer me, (My heart, my soul)
I won't let it bring me down.
Ta sẽ mang những cơn bão này đi, bắt đầu một câu chuyện mới
Ta sẽ thực hiện nó qua việc mỗi ngày hát bài ca chết chóc hoặc vinh quang
Chúa không trả lời ta, ta sẽ không để nó khiến ta ngã lòngVà những thời điểm này thật là u ám, bao phủ cuộc sống của ta
Ta biết ta sẽ được đồng ý với mưa hoặc sấm sét
Ta nghe nó đang gọi ta, ta sẽ tiến vào trong âm thanh đó

Ta có cảm giác,ngươi đang giữ ta lại
Và những câu trả lời này là cần thiết
Ta đoán rằng họ đang bị bao phủ bởi những âm thanh
Của mọi cảm xúc, và tất cả sự căm hận này

Ta vẫn tiếp tục kiếm tìm thừ gì đó để trao hy vọng
Để tìm thấy chỗ của ta vì thế ta tiếp tục ca hát

Ta sẽ mang những cơn bão này đi, bắt đầu một câu chuyện mới
Ta sẽ thực hiện nó qua việc mỗi ngày hát bài ca chết chóc hoặc vinh quang
Chúa không trả lời ta, ta sẽ không để nó khiến ta ngã lòng


Giữ lấy, giữ lấy...
Chúng ta sẽ đi cùng nhau


Nơi chúng ta thuộc về
Nơi chúng ta thuộc về
Trái tim ta, linh hồn ta

Ta không cần một ảo mộng,ánh sáng để ôm hôn
Và ta không cần những lời hứa hão huyền, những hy vọng và những sự khôn ngoan
Để tìm chỗ của ta vì thế ta cứ ca hát...

Ta sẽ mang những cơn bão này đi,bắt đầu một câu chuyện mới

Ta sẽ thực hiện nó qua việc mỗi ngày hát bài ca chết chóc hoặc vinh quang
Chúa không trả lời ta, ta sẽ không để nó khiến ta ngã lòng

Giữ lấy, giữ lấy...
Chúng ta sẽ đi cùng nhau

Nơi chúng ta thuộc về
Nơi chúng ta thuộc về
Trái tim ta, bài ca của ta
Chúng ta vẫn thuộc về


Ta sẽ mang những cơn bão này đi(Nơi chúng ta thuộc về)
Bắt đầu câu một chuyện mới
Ta sẽ thực hiện nó qua mọi ngày(Nơi chúng ta thuộc về)
Hát ca bài ca chết chóc hoặc vinh quang
Chúa không trả lời ta (Trái tim ta, linh hồn ta)
Ta sẽ không để nó mang ta xuống

 

×
Quay lại
Top