[Lyrics] Home Is Where The Heart Is - McFly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm a lover I'm not a fighter,
Hold me close and I'll take you higher than you've ever been,
Raise your hands and lay down your weapons,
We could turn this around in seconds flat,
If you believe.

Home is where the heart is,
It's where we started,
Where we belong, singing.
Home is where the heart is,
It's where we started,
Where we belong.

Light a fire and write a sonnet,
Pin your hopes and your dreams upon it now, come and sing with us
Calling out to your children's children,
Let there be love and let them scream it loud,
Before we bite the dust.

So come on,
Home is where the heart is,
It's where we started,
Where we belong
and sing it
Home is where the heart is,
It's where we started,
Where we belong.

In these troubled days of anger,
We're afraid of every stranger,
But today we're changing history,
It's OK to sing it with me

Now's your chance think of your lovers,
We are all sisters and brothers.
Now's your chance think of your lovers,
We are all sisters and brothers.

Home, home

Home is where the heart is,
It's where we started,
Where we belong

Home is where the heart is,
It's where we started,
Where we belong
Tôi là người yêu thương không phải là chiến binh
Ôm tôi thật chặt và tôi sẽ đưa bạn tiến xa hơn trước kia
Đưa tay lên và hạ vũ khí xuống
Chúng ta có thể xoay chuyển tất cả trong phút chốc
Nêu bạn tin

Mái ấm là nơi con tim ngự trị
Đó là nơi chúng ta khởi đầu
Nơi chúng ta thuộc về, ca hát
Mái ấm là nơi con tim ngự trị
Đó là nơi chúng ta khởi đầu
Nơi chúng ta thuộc về

Nhóm một ngọn lửa và viết một bài thơ
Gắn vào đó hi vọng và mộng ước, đến đây ca hát cùng chúng tôi
Gọi lũ trẻ của con cái anh
Để nơi đó tình yêu và mặc chúng kêu thét
Trước khi ta về với cát bụi

Vậy nào
Mái ấm là nơi con tim ngự trị
Đó là nơi chúng ta khởi đầu
Nơi chúng ta thuộc về
và cất tiếng ca
Mái ấm là nơi con tim ngự trị
Đó là nơi chúng ta khởi đầu
Nơi chúng ta thuộc về

Trong những ngày khó khăn đáng ghét này
Ta e ngại mọi người xa lạ
Nhưng hôm nay ta đang thay đổi lịch sử
Hát cũng tôi cũng tốt thôi

Giờ là cơ hội của bạn hãy nhớ đến người yêu
Tất cả chúng ta là anh em
Giờ là cơ hội của bạn hãy nhớ đến người yêu
Tất cả chúng ta là anh em

Mái ấm, mái ấm

Mái ấm là nơi con tim ngự trị
Đó là nơi chúng ta khởi đầu
Nơi chúng ta thuộc về<>
 

×
Quay lại
Top