[Lyrics] Where The Streets Have No Name - U2

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Where The Streets Have No Name

I wanna run
I want to hide
I wanna tear down the walls
That hold me inside
I wanna reach out
And touch the flame

Where the streets have no name
Ha...ha...ha...
I want to feel
Sunlight on my face
I see the dust cloud disappear
Without a trace
I want to take shelter from the poison rain
Where the streets have no name
Ho...ha...


Where the streets have no name
Where the streets have no name
We're still building
Then burning down love
Burning down love
And when I go there
I go there with you
It's all I can do


The city's aflood
And our love turns to rust
We're beaten and blown by the wind
Trampled in dust
I'll show you a place
High on a desert plain
Where the streets have no name

Where the streets have no name

Where the streets have no name
We're still building
Then burning down love
Burning down love
And when I go there
I go there with you
It's all I can do

Our love turns to rust

We're beaten and blown by the wind
Blown by the wind
Oh, and I see our love
See our love turn to rust
Oh, we're beaten and blown by the wind
Blown by the wind
Oh, when I go there
I go there with you
It's all I can do
Nơi những con đường vô danh

Tôi muốn chạy
Tôi muốn chạy trốn
Tôi muốn phá hủy những bức tường
Cái đã giam cầm tôi ở bên trong
Tôi muốn với
Và chạm tới ngọn lửa

Nơi những con đường vô danh
Ha...ha...ha...
Tôi muốn được cảm thấy
ánh mặt trời trên gương mặt của tôi
Tôi nhìn thấy đám mây bụi biến mất
Với không một dấu vết
Tôi muốn trú chân khỏi những con mưa độc hại
Nơi những con đường vô danh
Ho...ha...


Nơi những con đường vô danh
Nơi những con đường vô danh
Chúng ta vẫn đang xây dưng
Rồi thiêu rụi tình yêu
Rồi thiệu rụi tình yêu
Thiêu rụi tình yêu
Và khi tôi tới đó
Tôi tới đó cùng em

Đó là tất cả tôi có thể làm

Sự thịnh vượng của thành phố này
Và tình yêu của chúng ta bắt đầu mờ nhạt
Gió đã đánh bại và thổi bay chúng ta
Đạp trên bụi bânnr
Tôi sẽ chỉ ra cho em một nơi
Cao trên cánh đồng hoang mạc
Nơi những con đường vô danh


Nơi những con đường vô danh
Nơi những con đường vô danh
Chúng ta vẫn đang dựng xây
Rồi lại thiêu rụi tình yêu
Thiêu rụi tình yêu
Và khi tôi đi tới đó
Tôi tới đó cùng em
Đó là tất cả những gì tôi có thể


Tình yêu của chúng ta bắt đầu mờ nhạt
Gió đã đánh gục và thổi bay chúng ta
Bay đi bởi gió

Ồ và tôi nhìn lại tình yêu của chúng ta
Nhìn tình yêu đang trở nên mờ nhạt

ồ chúng ta đã bị đánh bại và thổi bay bởi gió
Bị gió cuốn bay

Ồ khi tôi tới đó
Tôi đã đi cùng với em
Đó là tất cả tôi có thể làm

 
×
Top Bottom