[Lyrics] Where Did Your Heart Go? - Wham

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I spend my nights down on the wharf
In unlit alleyways
By the church downtown
Where Sally prays
Come down sometime
We'll share a rusty can of corn...
And listen to the radio
I love you, I love you, it says...

[CHORUS:]
Where did your heart go
Did you put it on a train
Did you leave it in the rain
Or down in Mexico

You cry, but I don't know
I've heard it all before
There it goes again, the slamming of the door
Sometimes the river calls me
And at night it calls my name
Says "put your troubles down beside me"
Things have always been the same...
And rock 'n' roll won't teach me
What the river said that night
I jumped into this beauty
And drifted out of sight...

[CHORUS]
Anh trải bao đêm rảo bước xuống bến tàu
Qua ngõ hẻm tối tăm
Tại nhà thờ phố dưới
Nơi Sally cầu nguyện
Đến đó đôi lần
Chúng ta cùng sẻ chia một lon bắp đã cũ
Và nghe tiếng radio phát ra
Nó nói anh yêu em, anh yêu em...

[CHORUS:]
Con tim em đến nơi đâu
Có phải em đặt nó lên xe lửa
Hay em đã bỏ lại trong cơn mưa
Hoặc mang xuống Mexico

Em khóc, nhưng anh lại không hiểu
Anh đã nghe điều đó trước kia
Chuyện này lại tái diễn, tiếng cửa đóng sấm lại
Đôi lúc dòng sông vẫy gọi anh
Và đêm đến thì thào tên anh không dứt
Nó nói "trút bỏ muộn phiền vào lòng ta"
Mọi thứ vẫn luôn như xưa
Và nhạc rock 'n' roll cũng chẳng cho anh biết
Con sông nói điều chi đêm đó
Anh lao vào mê đắm cái đẹp ấy
Và trôi xa khỏi
 

×
Quay lại
Top