[Lyrics] Where Did She Go - Bruno Mars

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

Every time I Came Around
She Made Her Body Go Down
Her Physical Was So Crazy
She Could Make A Blind Man See
Ooh

Before Then We Got Seperated
She Was Gone Before I Could Say Shit
And I aint Looking For No Replacement
Noo-Whoa Whoa Whoa
If I Gotta Almost Search The Whole Club
Trying To Get To Her Before she's SoberS Up
Let Me See You Throw Your hands Up
Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
Where'd She go

I've Been Looking For Her All Night
Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

I Mustve Seen Her Beauty At The Bar
Under The Strobe Lights
Looking Like A Star
(Looking Like A Star Girl)
But Everyone Started Rushing Me
Looking Through The Crowd
Shawty Left The Scene Oh!

Before Then We Got Seperated
She Was Gone Before I Could Say Shit
And I aint Looking For No Replacement
Noo-Whoa Whoa Whoa
If I Gotta Almost Search The Whole Club
Trying To Get To Her Before she's SoberS Up
Let Me See You Throw Your hands Up
Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
Where'd She go

I've Been Looking For Her All Night
Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Club Closing Up I'm Still Looking For You
Walked Up To The Ladies Room
No Luck So I'm Headed To The DJ Booth
Next Thing I know She Tell My Show This Aint You
Looking At You You wanna Take Me Home
So Tonight I Just MIght Put You On

I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night
Tôi đang tìm kiếm một cô gái x3
Cô bé ấy đấy..

Mỗi lần tôi dạo quanh
Cô ấy như vẫy gọi
Môt dáng vẻ thật điên dại
Cô ấy khiến một thằng mù nhìn thấy đấy
Ooh

Trước đó thì chúng tôi cách biệt nhau
Cô ta đã bỏ đi trước khi tôi kịp nói, khốn kiếp
Và tôi chẳng tìm kiếm người thay thế
Không.. whoa whoa whoa
Tôi đã tìm gần hết các câu lạc bộ rồi
Cố tìm thấy cô ấy trước khi cô ấy tỉnh lại
Để tôi xem, tay bạn đưa lên nào
Whoa x5

Cô ta đi đâu rồi? x2
Cô ta sẽ đi đâu? x2

Tôi tìm cô ấy suốt đêm rồi
Cô ta đi đâu vậy?x2
Cô ấy sẽ đi đâu?
Tôi tìm cô ấy suốt đêm rồi..

Tôi đang tìm một cô gái x3
Con bé đó đó..

Tôi đã thấy cô ta thật quyến rũ ở quán rượu
Dưới ánh đèn nhấp nháy
Trông như một ngôi sao ấy x2
Nhưng mọi người bắt đầu đổ nhào tới tôi
Nhìn hết đám đông kìa
Cô bé quyến rũ đó đi mất rồi. oh

Trước đó thì chúng tôi cách biệt nhau
Cô ta đã bỏ đi trước khi tôi kịp nói, chết tiệt thật
Và tôi chẳn tìm kiếm người thay thế
Không.. whoa...
Tôi đã tìm gần hết các câu lạc bộ rồi
Cố mà đưa cô ấy về trước khi cô ta xỉn
Để tôi xem, tay bạn nâng lên cao
Whoa x5

Tôi tìm cô ấy suốt đêm rồi
Cô ta đi đâu vậy?x2
Cô ấy sẽ đi đâu?
Tôi tìm cô ấy suốt đêm rồi..

Tôi đang tìm một cô gái x3
Cô bé đó đó..

Cô ta đi đâu vậy?x2
Cô ấy sẽ đi đâu?
Tôi tìm cô ấy suốt đêm rồi..

Câu lạc bộ đóng cửa rồi, tôi vẫn đang tìm cô ấy
Lại gần phòng vệ sinh nữ rồi
Chẳng may sao tôi đụng phải DJ của câu lạc bộ
Lần tới tôi chắc cô ta sẽ kể lại điều này thôi
Nhìn bạn đi, bạn muốn dẫn tôi về nhà
Nhưng đêm nay tôi phải để bạn về rồi

Tôi đang tìm một cô gái x3
Cô gái đó đấy..x2

Cô ta đi đâu vậy?x2
Cô ấy sẽ đi đâu?
Tôi tìm cô ấy suốt đêm rồi..
x3

 
×
Quay lại
Top