[Lyrics] What You Mean To Me - Sterling Knight

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

Can't blame you for thinking
That you never really knew me at all
I tried to deny you
But nothing ever made me feel so wrong

I thought I was protecting you
From everything that I go through
But I know that we got lost along the way


Here I am with all my heart
I hope you understand
I know I let you down
But I'm never gonna make
That mistake again
You brought me closer
To who I really am
Come take my hand

I want the world to see
What you mean to me
What you mean to me

Just know that I'm sorry
I never wanted to make you feel so small
Our story is just beginning
But let the truth break down these walls (oh yeah yeah)

And every time I think of you

I think of how you pushed me through
And show me how much better I could be

Here I am with all my heart
I hope you understand
I know I let you down
But I'm never gonna make
That mistake again
You brought me closer

To who I really am
Come take my hand
I want the world to see
What you mean to me (yeah)

You make me feel like I'm myself
Instead of being someone else
I wanna live that every day
You say what no one else was saying

You know exactly how to get to me
You know it's what I need
It's what I need yeah

Here I am with all my heart
I hope you understand (I hope you understand)
I know I let you down
But I'm never gonna make that mistake again (that mistake again)
You brought me closer

To who I really am
So come take my hand
I want the world to see
What you mean to me
What you mean to me
Không thể đổ lỗi cho em khi nghĩ
Rằng em không bao giờ thực sự hiểu anh
Anh đã cố gắng vứt bỏ hình bóng em

Nhưng không có điều gì khiến anh cảm thấy tồi tệ thế này

Anh cứ nghĩ mình đang bảo vệ em
Khỏi những thứ anh đã từng gặp phải
Nhưng anh biết rằng chúng ta đã lầm đường

Đây là con người anh với tất cả con tìm mình
Anh hi vọng em hiểu
Anh biết anh làm cho em tổn thương
Nhưng anh sẽ không bao giờ lặp phải

Lỗi lầm đó một lần nữa
Em đã mang anh đến gần
Với con người thật của chính mình
Hãy nắm lấy tay anh
Anh muốn cả thế giới thấy
Em có ý nghĩa gì với anh
Em có ý nghĩa gì với anh

Hãy hiểu rằng anh thực sự xin lỗi

Anh chưa bao giờ muốn khiến em cảm thấy mình nhỏ bé
Câu chuyện của chúng mình mới chỉ bắt đầu
Nhưng hãy để sự thật phá vỡ những rào cản đó

Và mỗi lúc nghĩ về em
Anh nghĩ về cách em đã đưa anh vượt qua
Và chỉ anh thấy anh có thể tốt hơn đến như thế nào

Anh cứ nghĩ mình đang bảo vệ em
Khỏi những thứ anh đã từng gặp phải

Nhưng anh biết rằng chúng ta đã lầm đường

Đây là con người anh với tất cả con tìm mình
Anh hi vọng em hiểu
Anh biết anh làm cho em tổn thương
Nhưng anh sẽ không bao giờ lặp phải
Lỗi lầm đó một lần nữa
Em đã mang anh đến gần
Với con người thật của chính mình

Hãy nắm lấy tay anh
Anh muốn cả thế giới thấy
Em có ý nghĩa gì với anh

Em khiến cho anh cảm thấy như là chính mình
Thay vì trở thành một ai đó
Anh muốn sống như những ngày
Mà em nói những điều không một ai trước đó từng nói
Em biết chính xác cách thấu hiểu anh

Em biết đó là những điều anh cần
Đó là những điều anh cần

Đây là con người anh với tất cả con tìm mình
Anh hi vọng em hiểu
Anh biết anh làm cho em tổn thương
Nhưng anh sẽ không bao giờ lặp phải
Lỗi lầm đó một lần nữa
Em đã mang anh đến gần

Với con người thật của chính mình
Hãy nắm lấy tay anh
Anh muốn cả thế giới thấy
Em có ý nghĩa gì với anh
Em có ý nghĩa gì với anh

 
×
Quay lại
Top