[Lyrics] What Have I Done to Deserve This - Pet Shop Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You always wanted a lover
I only wanted a job
Ive always worked for my living
How am I gonna get through?
How am I gonna get through?

I come here looking for money
(got to have it)
And end up living with love, oh, oh
Now you left me with nothing
(cant take it)
How am I gonna get through?
How am I gonna get through?

I bought you drinks, I brought you flowers
I read you books and talked for hours
Every day, so many drinks
Such pretty flowers, so tell me
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
What have i, what have i, what have I ...

Since you went away Ive been hanging around
Ive been wondering why Im feeling down
You went away, it should make me feel better
But I dont know, oh
How Im gonna get through?
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
How Im gonna get through?
What have i, what have i, what have I done to deserve this?

You always wanted me to be something I wasnt
You always wanted too much, oh, oh
Now I can do what I want to - forever
How am I gonna get through?
How am I gonna get through?

At night, the people come and go
They talk too fast, and walk too slow
Chasing time from hour to hour
I pour the drinks and crush the flowers
What have i, what have I done to deserve this?
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
What have i, what have i, what have I ...

Since you went away Ive been hanging around
Ive been wondering why Im feeling down
You went away, it should make me feel better
But I dont know, oh
How Im gonna get through? (baby)
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
How Im gonna get through? (baby)
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
How Im gonna get through? (baby)
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
How Im gonna get through? (tell me)
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
How Im gonna get through? (baby)
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
How Im gonna get through? (yeah)
What have i, what have i, what have I done to deserve this?

Gonna get through?
Gonna get through?
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
Im gonna get through, right?
What have i, what have i, what have I done to deserve this?

We dont have to fall apart, we dont have to fight
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
We dont need to go to hell and back every night
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
You never ever left me, baby, think of me...
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
Oh, babe
What have i, what have i, what have I done to deserve this?

We dont have to fall apart, we dont have to fight
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
We dont need to go to hell and back every night
What have i, what have i, what have I done to deserve this?

Gonna get through, baby, Im gonna get
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
Forever
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
Gonna get through, baby, yeah,
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
Gonna get through, get through, baby, ooh
What have i, what have i, what have I done to deserve this?
Em lúc nào cũng muốn có người yêu
Tôi chỉ muốn có việc làm
Tôi luôn làm việc để tồn tại
Làm sao tôi vượt qua được đây?
Làm sao tôi vượt qua được đây?

Tôi đến đây để kiếm tiền
(Phải có nó chứ)
Và kết thúc việc sống với tình yêu, ôi
Giờ em bỏ tôi mà chẳng để lại gì
(Không thể chịu được)
Làm sao tôi vượt qua được đây?
Làm sao tôi vượt qua được đây?

Tôi mua rượu cho em, tôi mua hoa cho em
Tôi đọc sách cho em và nói chuyện với em cả giờ
Ngày ngày, thật nhiều rượu
Nhiều hoa đẹp, vậy nói tôi hay
Tôi phải làm gì, phải làm gì để xứng đáng đây?
Tôi phải làm gì cho xứng đáng?
Tôi phải làm gì...?

Từ khi em ra đi, tôi suốt ngày chơi bời
Tôi đã tự hỏi tại sao tôi gục ngã
Em ra đi, tôi nên thấy khá hơn mới phải
Nhưng tôi không biết, ôi chao!
Sao tôi vượt qua được đây?
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?
Sao tôi vượt qua được đây?
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?

Em lúc nào cũng muốn tôi không còn là tôi
Em lúc nào cũng mong muốn quá nhiều, ôi ôi
Giờ tôi có thể làm những gì mình muốn, mãi mãi
Sao tôi vượt qua được đây?
Sao tôi vượt qua được đây?

Buổi tối, người ta đến rồi đi
Họ nói quá nhanh, và đi quá chậm
Bắt lấy thời gian từng giờ từng giờ
Tôi rót rượu và làm nát những bông hoa
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng
Tôi phải làm gì, phải gì để xứng đáng ?
Tôi phải làm gì, làm gì đây?

Từ khi em ra đi tôi không ngừng tán gẫu
Tôi đã tự hỏi tại sao tôi thất vọng
Em ra đi, tôi nên thấy khá hơn mới phải
Nhưng tôi không biết, ôi chao!
Sao tôi vượt qua được đây?(em ơi)
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?
Sao tôi vượt qua được đây?(Hãy nói cho tôi)
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?

Sẽ vượt qua sao?
Sẽ vượt qua sao?
Tôi pahir làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?
Tôi sẽ vượt qua mà, phải không?
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?

Chúng ta không phải rời xa, chúng ta chẳng phải chiến đấu
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?
Chúng ta không cần phải đến địa ngục rồi lại trở về mỗi đêm
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?
Em mãi đừng bao giờ rời xa tôi, hãy nghĩ cho tôi...
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?
Ôi, em ơi...

Chúng ta không phải rời xa, chúng ta chẳng phải chiến đấu
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?
Chúng ta không cần phải đến địa ngục rồi lại trở về mỗi đêm
Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng?

(ĐK)

 

×
Quay lại
Top