[Lyrics] We'll Be Alright - Bruno Mars

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


We are young, we run free

Stay up late, we don't sleep
Got our friends, got the night
We'll be alright


Tonight you won't be by your self-self
Just leave your problems on the shelf-shelf
You won't wanna be nowhere else-else
So let's go, so let's go (we got the club like)


(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) and all the girls sayin'
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) the whole world sayin'
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) yeah, yeah, come on let's
Get drunk, toast it up, we don't give a fuck


We are young, we run free
Stay up late, we don't sleep
Got our friends, got the night
We'll be alright


Throw our hands in the air
Pretty girls everywhere
Got our friends, got the night
We'll be alright


(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) alright, alright, alright
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) ah, ah, ah, ah
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) alright, alright, alright
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) ah, ah, ah, ah


We walk the streets like we don't care-care
Our middle fingers in the air-air
So come and join us if you dare-dare
Yeah let's go, yeah let's go (we got the club like)


(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) and all the girls sayin'
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) the whole world sayin'
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) yeah, yeah, come on let's
Get drunk, toast it up, we don't give a fuck


We are young, we run free
Stay up late, we don't sleep
Got our friends, got the night
We'll be alright


Throw our hands in the air
Pretty girls everywhere
Got our friends, got the night
We'll be alright


It feels like, ahh-ah-ah-ah-ah
(It feels good, don't it?) ahh-ah-ah-ah-ah
(yo, yo, yeah, d-don't it?) yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(yeah) We'll be alright (ahh!)


It feels like, ahh-ah-ah-ah-ah
(It feels good, don't it?) ahh-ah-ah-ah-ah
(yo, yo, yeah, d-don't it?) yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(yeah) We'll be alright (uh-huh, ha-ha)


We are young, we run free
Stay up late, we don't sleep
Got our friends, got the night
We'll be alright


Throw our hands in the air
(ahh-ah-ah-ah-ah)
Pretty girls everywhere
(ahh-ah-ah-ah-ah)
Got our friends, got the night
(yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
We'll be alright


Chúng ta còn trẻ và có tự do.

Chúng ta thức thâu đêm không ngủ.
Bên ta còn có bạn bè và có cả đêm nay.
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.


Đêm nay ta sẽ không là bản thân mình nữa.
Vứt bỏ những rắc rối lên giá sách.
Ta sẽ không muốn đến nơi nào khác nữa.
Đi nào, đi nào đến câu lạc bộ như thế này


Hoooooo và tất cả các cô gái hò reo
Hoooooo và cả thế giới này hò reo.
Hoooooo yeah, lại đây nào
Hãy cùng nhau uống đến say, hâm nóng nơi này và đếch cần gì.


Chúng ta còn trẻ và có tự do.
Chúng ta thức thâu đêm không ngủ.
Bên ta còn có bạn bè và có cả đêm nay.
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.


Giơ tay cao lên trời.
Các cô gái đẹp ở khắp nơi.
Có bạn bè và có cả đêm nay.
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.


(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) sẽ ổn thôi, ổn thôi, ổn thôi
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) ah, ah, ah, ah
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) ổn thôi, ổn thôi, ổn thôi.
(hoo-oo-oo-oo-oo-oo) ah, ah, ah, ah.


Chúng ta đi đường như thể chúng ta đếch cần cái gì.
Giơ ngón tay giữa lên trời.
Hãy đến và tham gia cùng nếu bạn dám.
Yeah đi nào, đi nào đến câu lạc bộ như thế này.


Hoooooo và tất cả các cô gái hò reo
Hoooooo và cả thế giới này hò reo.
Hoooooo yeah, lại đây nào
Hãy cùng nhau uống đến say, hâm nóng nơi này và đếch cần gì.


Chúng ta còn trẻ và có tự do.
Chúng ta thức thâu đêm không ngủ.
Bên ta còn có bạn bè và có cả đêm nay.
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.


Giơ tay cao lên trời.
Các cô gái đẹp ở khắp nơi.
Có bạn bè và có cả đêm nay.
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.


Cảm giác như là ahh ah ah
( Thấy thật tuyệt, phải không?) ahh ah ah
( Yo, Yeah, phải không?) yeah, yeah, yeah.
Chúng ta sẽ ổn thôi ahh


Chúng ta còn trẻ và có tự do.
Chúng ta thức thâu đêm không ngủ.
Bên ta còn có bạn bè và có cả đêm nay.
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.


Giơ tay cao lên trời.
Ahh ah ah ah
Các cô gái đẹp ở khắp nơi.
Ahh ah ah ah
Có bạn bè và có cả đêm nay.
Yeah yeah yeah
Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
 
×
Top Bottom