[Lyrics] Beginning Of The End - Status Quo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Status Quo Lyrics – Beginning Of The End


Happy days are here again
Its official, from number ten
We’re moving in, we’re moving out
All change on the roundabout


Looking good, for the press
Gucci or Pradda? Let me guess
The champion is a wonder horse,
Favorite to make it round the course


Is this the beginning of the end
or the end of the beginning
the way you got me goin’
tells me I don’t know
I don’t understand any
song that you are singin’
the juries out, we’re gonna let you know
beginning of the end
or the end of the beginning
the way you got me goin’
tells me I don’t know
I just can’t believe all the records
you are spinning
the juries out we’re gonna let you know


Oo-la-la, a song and dance
push to the front, and take a chance
looking out for number one
see the picture in The Sun


New improved and feelin’ good
maybe a move to Hollywood
Party on, all of the time


Who cares about the mess you leave behind?


Is this the beginning of the end
or the end of the beginning
the way you got me goin’
tells me I don’t know
I don’t understand any
song that you are singin’
the juries out, we’re gonna let you know
beginning of the end
or the end of the beginning
the way you got me going
tells me I don’t know
I just can’t believe all the records
you are spinning
the juries out we’re gonna let you know


From beginning to end
I just don’t understand


Is this the beginning of the end
or the end of the beginning
the way you got me going
tells me I don’t know
I don’t understand any
song that you are singing
the juries out, we’re gonna let you know
beginning of the end
We’ll let you know
beginning of the end
We’re gonna let you know
beginning of the end
Những ngày vui lại về đây
Chính thức từ con số 10
Ta trở vào rồi ta trở ra
Mọi sự đổi thay nơi khúc quanh.


Đẹp mã để đưa tin nhanh đó
Gucci hay Pradda? để tao đoán
Quán quân là một chú ngựa tuyệt vời
Ưa phi vòng quanh trường đua


Đây là khởi đầu của kết thúc
hay kết thúc của khởi đầu?
Cách mày khiến tao đi tiếp
Nói tao nghe, tao không biết mà!
Tao không hiểu được bất kỳ bài nào mày đang hát
Bồi thẩm đoàn bước ra, phe tao sẽ cho mày biết
Khởi đầu của kết thúc
hay kết thúc của khởi đầu
Cách mày khiến tao đi tiếp
Nói tao nghe, tao không biết mà!
Tao chỉ không thể tin mọi bản án
Mày đang xoay vòng
Bồi thẩm đoàn bước ra, phe tao sẽ cho mày biết.


Ố-la-la, một bài ca và một điệu nhảy
Chen lấn ra trước, và chớp lấy cơ hội
Chỉ biết nghĩ cho riêng mình*
Xem sự việc tỏ tường đấy.


Cải tiến mới và cảm giác tuyệt vời
Có thể một bước tiến tới Hollywood
Tiệc tùng không ngừng nghỉ.


Ai mà bận tâm về đống lộn xộn mày vứt lại chứ?


Đây là khởi đầu của kết thúc
hay kết thúc của khởi đầu?
Cách mày khiến tao đi tiếp
Nói tao nghe, tao không biết mà!
Tao không hiểu được bất kỳ bài nào mày đang hát
Bồi thẩm đoàn bước ra, phe tao sẽ cho mày biết
Khởi đầu của kết thúc
hay kết thúc của khởi đầu
Cách mày khiến tao đi tiếp
Nói tao nghe, tao không biết mà!
Tao chỉ không thể tin mọi bản án
Mày đang xoay vòng
Bồi thẩm đoàn bước ra, phe tao sẽ cho mày biết.


Từ đầu chí cuối
Tao thật chả hiểu nổi.


Đây là khởi đầu của kết thúc
hay kết thúc của khởi đầu?
Cách mày khiến tao đi tiếp
Nói tao nghe, tao không biết mà!
Tao không hiểu được bất kỳ bài nào mày đang hát
Bồi thẩm đoàn bước ra, phe tao sẽ cho mày biết
Khởi đầu của kết thúc.
Phe tao sẽ cho mày biết
Khởi đầu của kết thúc
Phe tao rồi sẽ cho mày biết
Khởi đầu của kết thúc


--------------------------
*If you look out for number one, you take care of yourself and your interests, rather than those of other people

 

×
Quay lại
Top