[Lyrics] Watch You Go - Jordin Sparks

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I'm seeing break lights
That means he's leaving me again
And this is like the eighth time
I guess I'll see him in the morning
'Cause he'll come back, he always does
And then we fight and then we fuss again
Back to the beginning

[Chorus]
But we seem to make up every time, every time
But when we don't break up, the fault is mine
But before we fall out again, there's something you should know
I hate to see you leave but I love to watch you go
Go, go
Love to watch you go
Go, go

I'm seeing daylight and I'm still alone in my bed
Something ain't right
So should I go to him instead
I messed up this time, I always do
And then we fight and then we're through again
Back to the beginning

[Chorus]

Who's gonna help me save us
He made us one again
Will he take me back this time
After what I did, he has no idea
Why he should spend one more night here
It's over, again and again

But we seem to make up every time, every time
But when we don't break up, the fault is mine
But before we fall out again, there's something you should know
I hate to see you leave but I love to watch you go

[Chorus]
Nhìn anh ra đi

Em thấy những chiếc đèn bị đập vỡ
Đó có nghĩa rằng anh sẽ lại bỏ em đi lần nữa
Và đó hình như là lần thứ tám rồi
Tôi đoán sẽ lại thấy anh vào sáng hôm sau
Vì anh sẽ quay lại, anh luôn làm vậy
Và tiếp đó ta lại xung đột, ta lại to tiếng lần nữa
Trở lại lúc bắt đầu

[Chorus]
Nhưng có vẻ như ta lại làm lành mỗi lần, mỗi lần
Nhưng khi ta không chia tay, lỗi lầm là của em
Nhưng trước khi ta rơi vào điều đó lần nữa, đây là vài điều anh nên biết
Em ghét thấy anh rời bỏ nhưng em thích ngắm anh bước đi
Bước đi, bước đi
Thích ngắm anh bước đi
Bước đi, bước đi

Em thấy ánh bình minh và em vẫn đơn độc bên gi.ường
Có điều gì đó không đùng
Vậy thay vào đó có phải em nên đi tìm anh
Em khiến rối tung mọi thứ lần này, em luôn làm vậy
Và sau đó chúng ta cãi cọ, đôi ta lại trải qua mọi chuyện lần nữa
Trở lại lúc bắt đầu

[Chorus]

Ai sẽ giúp em cứu vãn chúng ta bây giờ
Anh ấy đã giúp chúng tôi quay lại là một nhiều lần
Có phải anh sẽ làm vậy lần này nữa không
Sau những việc em làm, anh ấy cũng không thể biết
Tại sao anh lại phải qua đây một đêm nữa
Mọi chuyện kết thúc rồi, lặp lại và lặp lại

Nhưng có vẻ như ta lại làm lành mỗi lần, mỗi lần
Nhưng khi ta không chia tay, lỗi lầm là của em
Nhưng trước khi ta rơi vào điều đó lần nữa, đây là vài điều anh nên biết
Em ghét thấy anh rời bỏ nhưng em thí
 
×
Top Bottom