[Lyrics] Warwick Avenue - Duffy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532When I get to Warwick Avenue...
Meet me by the entrance of the tube.
We can talk things over, a little time...
Promise me you won't step outta line.

When I get to Warwick Avenue...
Please drop the past and be true.
Don't think we're okay, just because I'm here...
You hurt me bad, but I won't shed a tear.

I'm leaving you for the last time baby...
You think you're loving but you don't love me.
I've been confused outta’ my mind lately...
You think you're loving but I want to be free.
Baby you've hurt me.

When I get to Warwick Avenue...
We'll spend an hour, but no more than two.
Our only chance to speak, once more...
I showed you the answers, now here's the door.

When I get to Warwick Avenue...
I'll tell you baby, that we're through.

I'm leaving you for the last time baby...
You think you're loving but you don't love me.
I've been confused outta’ my mind lately...
You think you're loving but you don't love me.
I want to be free, baby you've hurt me.

All the days spent together, I wished for better,
But I didn't want the train to come.
Now it's departed,
I'm broken hearted, seems like we never started.
All the days spent together, when I wished for better,
And I didn't want the train to come

You think you're loving but you don't love me.
I want to be free, baby you've hurt me.
You don't love me,
I want to be free,
Baby you've hurt me.
Khi em tới đại lộ Warwick...
em bắt gặp lối vào tàu điện ngầm
chúng ta nói đi nói lại nhưng chỉ được một lúc thôi
hứa với em anh sẽ không đánh trống lảng

Khi em tới đại lộ Warwick...
xin hãy bỏ lại quá khứ và trở nên thực tế
đừng nghĩ là ta ổn cả, chỉ vì em ở đang đây
anh đã làm em tổn thương nhiều,
nhưng em sẽ không khóc đâu

Đây là lần cuối em rời bỏ anh, anh iêu
anh nghĩ là anh yêu em nhưng không phải
em đã bối rối "outta’ my mind lately..."?
anh nghĩ là anh yêu em nhưng em muốn được tự do
anh chỉ làm tổn thương em thôi

Khi em tới đại lộ Warwick...
chúng ta chỉ dành 1 tiếng, không hơn 2
để ta nói chuyện một lần nữa
em đã cho anh câu trả lời, giờ đây là lối ra

Khi em tới đại lộ Warwick...
em sẽ nói rằng ta đã qua

Những ngày ta bên nhau, em ứơc
em muốn chuyến tàu đừng tới
giờ thì nó đã đi rồi, còn trái tim em tan vỡ
như thể chúng ta chưa từng bắt đầu vậy
Tất cả những ngày ta bên nhau, em ước
và em không muốn chuyến tàu tới đâu

Anh nghĩ là anh yêu em nhưng không phải
em muốn được tự do, anh chỉ làm tổn thương em thôi
anh không yêu em
em muốn được tự do
anh chỉ làm em tổn thương thôi

 
×
Quay lại
Top