[Lyrics] Viens M'embasser - Julio Iglesias

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Viens m'embrasser
Par: Iglésias Julio (Julio Iglésias) 1981

Viens m'embrasser...
Avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser.
On ne va plus se voir mais on n'est pas fâchés...
Viens m'embrasser!

Viens m'embrasser...
Dis toi qu'entre nous deux ça ne va rien changer.
Ta décision est prise et tu vas me quitter...
Viens m'embrasser!

Toi qui t'en vas,
oublie que je suis triste; oublie et souris-moi;
fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là
où tu venais te jeter dans mes bras.

Toi qui t'en vas,
essaie de m'inventer encore un peu de toi,
essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi...
Viens m'embrasser pour la dernière fois!

Viens m'embrasser!
C'est toi qui vas partir, alors pourquoi pleurer?
C'est pas la fin du monde; on n'est pas les premiers
a se quitter.

Viens m'embrasser
et ne me parle plus du mal que tu me fais.
Avec le temps tu sais tout durait s'arrenger...
Viens m'embrasser!

Toi qui t'en vas,
oublie que je suis triste; oublie et souris-moi;
fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là
où tu venais te jeter dans mes bras.

Toi qui t'en vas,
essaie de m'inventer encore un peu de toi,
essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi...
Viens m'embrasser pour la dernière fois!
Hãy đến ôm tôi
By: Iglesias Julio (Julio Iglesias) 1981

hãy đến ôm tôi...
trước khi đêm nay đi mất, hãy đến và ôm tôi.
Điều đó không là thế nhưng chúng ta không giận...
Hãy đến ôm lấy tôi!

Hãy đến ôm tôi ...
nói với bản thân tôi thì cả hai chúng ta không thay đổi.
em đã quyết định và em sẽ rời bỏ tôi...
hãy đến ôm tôi!

rồi em hãy,
quên đi rằng tôi buồn ,mỉm cười và quên tôi đi
làm tôi sống lại đôi chút
nơi mà em ngã và vòng tay tôi.

rồi em hãy,
tỏ ra cố gắng đôi chút,
giả bộ như cần tôi ...
hãy đến ôm tôi cho lần cuối đi em!

hãy đến ôm tôi!
đó là em muốn rời đi, cớ sao lại khóc?
đó chưa là đoạn kết của thế giới và không phải lần đầu tiên em rời đi

hãy đến ôm lấy tôi
và đừng nói tôi nghe những điều xấu em làm với tôi.
đến cuối em sẽ biết mọi thế đều được sắp đặt rồi ...
Hãy đến ôm tôi!

rồi em hãy,
quên đi là tôi đang buồn ,mỉm cười và quên tôi đi
làm tôi sống lại đôi chút
nơi mà em ngã và vòng tay tôi.

rồi em hãy ,
bịa đặt đôi chút về em nữa đi
thử giả vờ cẩn đến tôi...
hãy đến ôm tôi cho lần cuối đi em!


 
×
Top Bottom