[Lyrics] Video Girl - Jonas Brothers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
(Snaps)
Girl: Omg, did you hear I'm dating a Jonas Brother
It's SOO hot

That didn't work you shoulda known better
It's gonna suck when the camera stops rolling
and you find out soon
that the treatment wasn't worth it

They're all the same, they all want the money
They're all insane, they live for fame, honey
They laugh at you when you're not even bein' funny

Well I've been
Here before
And I've seen
First hand and front row seat
This little thing they call
A video girl (girl, girl)

Video girl who rocked my world
For a whole two seconds
And now I know
I'm not about to be another victim
Of the video girl (syndrome)
Get out of my face
Get out of my space
Get some class and kiss the past
'Cause I'm not about to be another victim
Of the video girl syndrome

Know it bad when your momma doesn't like her
All your friends are saying she's a lair
Never ending phone calls aren't enough
(it's not enough, it's never enough)
Move to L.A
Got no talent
Not even like you won a miss teen pagent
Daddy pays your bills but you still whine

I've been here before
And I've seen
First hand and front row seat
What happens to a man
(what happens to a man)
When he gets in the hands of a

Video girl who rocked my world
For a whole two seconds
And now I know
I'm not about to be another victim
Of the video girl (syndrome)
Get out of my face
Get out of my space
Get some class and kiss the past
'Cause I'm not about to be another victim
Of the video girl syndrome

You are never gonna see me missin'
(video girl syndrome)
I'm not gonna be another victim of the video girl syndrome

Yeah Oh Woah Oh

Video girl who rocked my world
For a whole two seconds
And now I know
I'm not about to be another victim
(I won't be a victim)
Of the video girl (syndrome)
Get out of my face
Get out of my space
Get some class and kiss the past
I'm not about to be another victim
Of the video girl syndrome

I won't be a victim
Of the video girl syndrome
(Tiếng búng tay)
Cô gái: Này, nghe tớ đang hò hẹn với một thành viên Jonas Brother chưa?
Đã lắm

Em nên biết là điều đó không có tác dụng đâu
Mọi thứ sẽ tồi tệ khi máy quay ngừng quay và em sẽ sớm nhận ra cái giá không đáng tí nào

Họ như nhau cả thôi, đều muốn tiền
Họ điên hết rồi, sống vì danh vọng, tiền tài
Họ cười nhạo em ngay cả khi em không tức cười chút nào

Tôi đã
Ở đây rồi
Và tôi đã thấy
Trực tiếp và ngay hàng đầu
Cái điều nhỏ bé mà họ gọi là
Cô gái vi-đê-ô (video girl: là người xuất hiện trong video nhạc rap, mặc áo đắt tiền và hở hang, hút Cristal, một loại ma túy, và nhảy múa với người hát rap. Lưu ý, video girl không phải video ho.)

Cô gái vi-đê-ô, người khuynh đảo thế giới của tôi
Trong vòng 2 giây
Và bây giờ tôi biết
Tôi sẽ không là một nạn nhân khác
Của (hội chứng) cô gái vi-đê-ô
Hãy tránh khuất mặt tôi
Hãy tránh xa khỏi tôi
Hãy tìm lớp học/ tầng lớp nào đó và từ biệt quá khứ
Vì tôi sẽ không là một nạn nhân khác
Của hội chứng cô gái vi-đê-ô

Biết là tệ khi mẹ không thích cô ấy
Tất cả bạn bè nói cô ấy là đồ nói dối
Điện thoại không ngừng vẫn không đủ
(Không đủ, không bao giờ đủ)
Đến Los Angeles
Mà không có tài năng gì
Thậm chí còn không đạt giải Hoa hậu tuổi tím
Gia đình phải chu cấp mà còn rên rỉ

Tôi đã từng ở đây
Và đã thấy
Trực tiếp và ngay hàng đầu
Điều gì xảy ra cho một người
Khi anh ta lọt vào tay của một

Cô gái vi-đê-ô, người khuynh đảo thế giới của tôi
Trong vòng 2 giây
Và bây giờ tôi biết
Tôi sẽ không là một nạn nhân khác
Của (hội chứng) cô gái vi-đê-ô
Hãy tránh khuất mặt tôi
Hãy tránh xa khỏi tôi
Hãy tìm lớp học/ tầng lớp nào đó và từ biệt quá khứ
Vì tôi sẽ không là một nạn nhân khác
Của hội chứng cô gái vi-đê-ô

Sẽ không bao giờ thấy tôi nhớ (hội chứng cô gái vi-đê-ô)
Tôi sẽ không là một nạn nhân khác của hội chứng cô gái vi-đê-ô

Yeah Oh Woah Oh

Cô gái vi-đê-ô, người khuynh đảo thế giới của tôi
Trong vòng 2 giây
Và bây giờ tôi biết
Tôi sẽ không là một nạn nhân khác
Của (hội chứng) cô gái vi-đê-ô
Hãy tránh khuất mặt tôi
Hãy tránh xa khỏi tôi
Hãy tìm lớp học/ tầng lớp nào đó và từ biệt quá khứ
Vì tôi sẽ không là một nạn nhân khác
Của hội chứng cô gái vi-đê-ô

Tôi sẽ không là nạn nhân
Của hội chứng cô gái vi-đê-ô

 
×
Top Bottom