[Lyrics] Try - Hayden Panettiere

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Try
Yeah Yeah
You're scared… you'll fall
sometimes it seems impossible
but your hopes…and dreams
are closer than they seem
Why not?
Give yourself a chance
Nothin's gonna hold you back
Everything you want is right there waiting
Whatcha wanna do
Gotta have some faith in you
Don't you know
That you can have it all

If you TRY
AND YOU JUST BELIEVE
YOU CAN…YOU WILL
REACH INSIDE
DON'T BE SCARED TO DREAM
YOU'LL NEVER KNOW UNTIL
UNTIL YOU TRY…JUST TRY
You’re fears..and doubts
They find a way to break you down
But it’s not.. the end
You get right back up again
Why not?
Give yourself a chance
Nothin’s gonna hold you back
Everything you want is right there waiting
Whatcha wanna do
Gotta have some faith in you
Don’t you know
That you can have it all
If you TRY
AND YOU JUST BELIEVE
YOU CAN…YOU WILL
REACH INSIDE
DON’T BE SCARED TO DREAM
YOU’LL NEVER KNOW UNTIL
YOU TRY…
What’s the matter with believing that you can do anything..ooohhh
Take control and make the future what you want it to be
That’s when you’ll see

If you TRY
AND YOU JUST BELIEVE
YOU CAN…YOU WILL
REACH INSIDE
DON’T BE SCARED TO DREAM
YOU’LL NEVER KNOW UNTIL
UNTIL YOU
TRY
AND YOU JUST BELIEVE
YOU CAN…YOU WILL
REACH INSIDE

DREAMS ARE POSSIBLE
YOU’LL NEVER KNOW UNTIL
YOU TRY…nanana JUST TRY
ummhmm
TRy
Cố gắng
Bạn đang sợ hãi, bạn sẽ trượt
Thỉnh thoảng điều đó dường như không thể xảy ra
Nhưng hi vọng và mơ ước của bạn
Thì gần hơn nó có thể
Tại sao bạn không
Cho bản thân mình
Không gì có thể kìm nén bạn
Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi
Bất kể cái gì bạn muốn làm
Bạn phải có lòng tin
Bạn không biết rằng
Bạn có thể có tất cả sao?

Nếu bạn cố gắng
Và bạn tin vào điều đó
Bạn có thể ...bạn sẽ...
Nắm lấy điều đó
Đừng sợ mơ ước
Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi
Đến khi bạn cố gắng...cố gắng
Những sợ hãi và nghi ngờ
Chúng sẽ tìm ra cách để hạ gục bạn
Nhưng điều đó không phải kết thúc
Bạn làm lại lần nữa

Tại sao không
Cho bản thân mình sự lựa chọn?
Không gì có thể kìm nén bạn
Mọi thứ bạn muốn đang ở ngay đó, chờ đợi
Bất kể cái gì muốn làm
Bạn phải có lòng tin
Bạn không biết
Rằng bạn có thể có nó

Nếu bạn cố gắng
Và bạn tin rằng
Bạn có thể ...bạn sẽ...
Nắm lấy nó
Đừng sợ mơ ước
Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi
Đến khi bạn cố gắng
Có vấn đề gì với việc tin rằng bạn có thể làm mọi thứ
Kiểm soát và làm một tương lai mà bạn muốn
Cho đến khi bạn nhìn thấy
Nếu bạn cố gắng
Và bạn tin rằng
Bạn có thể ...bạn sẽ...
Nắm lấy nó
Đừng sợ mơ ước
Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi
Đến khi bạn cố gắng
Cố gắng
Và bạn vừa mới tin
Bạn có thể ...bạn sẽ...
Nắm lấy nó
Giấc mơ có thể thực hiện đựoc
Bạn không bao giờ biết cho đến khi
Bạn cố gắng
Cố gắng


 
×
Quay lại
Top