[Lyrics] Trust - Keyshia Cole

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Keyshia:] what up Mo
[Monica:] What up?
[Keyshia:] You kno it's ya girl KC
[Monica:] Oh hey
[Keyshia:] I been thinkin about this guy I really feel a lot n everythin that he's been
Thru I just want him to trust me
[Monica:] He should
[Keyshia:] I'll never hurt him but...
[Monica:] But what?
[Keyshia:] You know
[Monica:] Look, if he loves you he needs to show you that he loves you
[Keyshia:] I jus feel like...


Let me be the one who can take you from all the things you see
And if you trust in me I can be that through anything you need (anything you need)
And give it all to me baby
Dont you run from me baby
I'll give you every little piece of me
No I wont leave out a thing cause I know...


I know you've seen alot of things in your life
Got you feeling like this cant be right
But I wont hurt you im down for you baby
(I know you've seen alot of things)
I know you've seen alot of things in your life
Got you feeling like this cant be right
But I wont hurt you im down for you baby (I'm down for you baby)


Now let me show you love can be easy if you jus let it be
Nothin is promised but I believe if you give me everything (TRUST)
I'll give you everythin that I got n I won't stop til you get it right
All tha trust n all tha love you kno we got a lot baby


I know you've seen alot of things in your life
Got you feeling like this cant be right
But I wont hurt you im down for you baby
(I know you've seen alot of things)
I know you've seen alot of things in your life
Got you feeling like this cant be right
But I wont hurt you im down for you baby (I'm down for you baby)


I trust you, I love you, I want you, I need you
Baby I breathe you, never leave you, life wouldn't be the same without you
I trust you, I love you, I want you, I need you
Baby I breath you, never leave you, life wouldn't be the same without you,
Noooooo No No No No


I know you've seen alot of things in your life
Got you feeling like this cant be right
But I wont hurt you im down for you baby
(I know you've seen alot of things)
I know you've seen alot of things in your life
Got you feeling like this cant be right
But I wont hurt you im down for you baby (I'm down for you baby)


I know you've seen a lot of things in your life.
It got you feeling like this can't be right.
But, I won't hurt you; I'm down for you baby.
I know you've seen a lot of things in your life.
It got you feeling like this can't be right.
But, I won't hurt you; I'm down for you baby.


[Monica:] K.C. won't tell'em again For Me, for me, for me
[Keyshia:] In Your Life
[Monica:] Your Life
[Keyshia:] In Your Life
[Monica:] In Your Life
[Keyshia:] I won't hurt you baby, no
[Keyshia:] In Your Life
[Keyshia:] In Your Life
[Keyshia:] In Your Life
[Monica:] In Your Life..
[Keyshia:] I Love You Baby..
[Monica:] Love You Baby, Yeah..
[Keyshia:] Don't care what they say about us, Ooh No No No No No
[Monica:] Tell 'Em, Tell 'Em...
[Keyshia:] In Your Life (Monica: Life)
[Keyshia:] In Your Life
[Keyshia:] I won't hurt You baby, no
[Keyshia:] In Your Life
[Monica:] Your Life
[Keyshia:] In Your Life
[Monica:] In Your Life
[Keyshia:] I won't hurt You baby, no
[Monica:] No You Won't
[Keyshia:] In Your Life
[Monica:] In Your Life
[Keyshia:] In Your Life
[Monica:] In Your Life
[Keyshia:] I Love You baby, Yeah!
[Monica:] Love You Baby, Yeah!
[Keyshia:] OOH
[Monica:] OOH OOH
[Monica:] Gotta Let'em Know
Keyshia:] Sao rồi Monica?
[Monica:] Sao rồi hả?
[Keyshia:] Tôi đang hỏi bạn đó KC
[Monica:] Oh này
[Keyshia:] tôi luôn nghĩ về anh chàng này, tôi luôn cảm nhận được rất nhiều về con người anh ta
Và tôi chỉ muốn anh ta tin tưởng tôi.
[Monica:] Anh ta nên thế
[Keyshia:] Tôi sẽ không bao giờ làm anh ta tổn thương nhưng...
[Monica:] Nhưng sao chứ?
[Keyshia:] Bạn biết mà
[Monica:] Thì đó, nếu anh ấy yêu bạn thì anh ấy phải biểu lộ ra chứ
[Keyshia:] Tôi cứ có cảm giác như là...


Hãy để em là người có thể thu hút anh khỏi tất cả những gì anh nhìn thấy
Và nếu anh tin em em có thể cùng anh trải qua mọi thứ
Hãy trao cho em tất cả đi anh
Anh chạy trốn em sao
Em sẽ trao cho anh tất cả những gì thuộc về anh
Không, em sẽ không bỏ qua một thứ gì vì em biết rằng...


Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống
Có cảm giác như điều này không đúng
Nhưng em sẽ không làm anh tổn thương, em sẽ vì anh
Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều
Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống
Có cảm giác như điều này không đúng
Nhưng em sẽ không làm anh tồn thương, em sẽ vì anh (sẽ vì anh)


Bây giờ hãy để em cho anh thấy tình yêu có thể thật dễ dàng như thế nào nếu ta cứ để tự nhiên
Không có gì là hứa hẹn trước cả nhưng em tin nếu anh dành cho em mọi thứ (tin tưởng)
Bây giờ em sẽ trao tất cả em có cho anh và em sẽ không dừng lại cho đến khi anh hiểu ra
Anh à tình yêu và niềm tin chúng ta có rất nhiều


Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống
Có cảm giác như điều này không đúng
Nhưng em sẽ không làm anh tổn thương, em sẽ vì anh
Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều
Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống
Có cảm giác như điều này không đúng
Nhưng em sẽ không làm anh tồn thương, em sẽ vì anh (sẽ vì anh)


Em tin tưởng, em yêu, em muốn, em cần anh
Anh yêu à em cảm nhận được hơi thở của anh, sẽ không để anh ra đi, mất anh cuộc sống không còn êm đềm nữa
Em tin tưởng, em yêu, em muốn, em cần anh
anh yêu à em cảm nhận được hơi thở của anh, sẽ không để anh ra đi, mất anh cuộc sống không còn êm đềm nữa
không......


Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống
Có cảm giác như điều này không đúng
Nhưng em sẽ không làm anh tổn thương, em sẽ vì anh
Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều
Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống
Có cảm giác như điều này không đúng
Nhưng em sẽ không làm anh tồn thương, em sẽ vì anh (sẽ vì anh)


Em biết anh đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống
Có cảm giác như điều này không đúng
Nhưng em sẽ không làm anh tổn thương, em sẽ vì anh
Nhưng em sẽ không làm anh tổn thương, em sẽ vì anh


[Monica:] KC không còn nhắc đến tôi nữa
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Monica:] Cuộc sống của anh
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Monica:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Em sẽ không làm anh tổn thương, không đâu
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Monica:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Em yêu anh
[Monica:] Yêu anh, Yeah..
[Keyshia:] Mặc kệ người ta nói, Ooh No No No No No
[Monica:] Mói cho họ biết đi, nói đi
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh (Monica: Cuộc sống)
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Em sẽ không làm tổn thương anh
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Monica:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Monica:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Sẽ không như vậy, không
[Monica:] Không, anh sẽ không như vậy
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Monica:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Trong cuộc sống của anh
[Monica:] Trong cuộc sống của anh
[Keyshia:] Em yêu anh, Yeah!
[Monica:] Yêu anh, Yeah!
[Keyshia:] OOH
[Monica:] OOH OOH
[Monica:] Phải cho họ biết

 
×
Quay lại
Top