[Lyrics] Tribute - Tenacious D

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
This is the greatest and best song in the world... Tribute.

Long time ago me and my brother Kyle here,
we was hitchhikin' down a long and lonesome road.
All of a sudden, there shined a shiny demon... in the middle... of the road.
And he said:

"Play the best song in the world, or I'll eat your soul." (soul)

Well me and Kyle, we looked at each other,
and we each said... "Okay."

And we played the first thing that came to our heads,
Just so happened to be,
The Best Song in the World, it was The Best Song in the World.

Look into my eyes and it's easy to see
One and one make two, two and one make three,
It was destiny.
Once every hundred-thousand years or so,
When the sun doth shine and the moon doth glow
And the grass doth grow...

Needless to say, the beast was stunned.
Whip-crack went his Whoopy tail,
And the beast was done.
He asked us: "(snort) Be you angels?"
And we said, "Nay. We are but men."
Rock!
Ahhh, ahhh, ahhh-ah-ah,
Ohhh, whoah, ah-whoah-oh!

This is not The Greatest Song in the World, no.
This is just a tribute.
Couldn't remember The Greatest Song in the World, no, no.
This is a tribute, oh, to The Greatest Song in the World,
All right! It was The Greatest Song in the World,
All right! It was the best muthain' song the greatest song in the world.
And the peculiar thing is this my friends:
the song we sang on that fateful night it didn't actually sound
anything like this song.
This is just a tribute! You gotta believe it!
And I wish you were there! Just a matter of opinion.
Ah, ! Good God, God lovin',
So surprised to find you can't stop it.
All right! All right!
Đây là bài hát tuyệt vời và hay nhất trên thế giới
Hiến dâng

Tôi và anh trai tôi - Kyle ở đây cũng đã lâu lắm rồi
Khi ấy chúng tôi đang đi nhờ xe xuống một con đường dài mà cô đơn
Bất thình lình, có một tên quỷ toả ánh hào quang ... đứng ở giữa ... giữa đường
Và hắn nói:

\"Hãy chơi bài hát hay nhất trên thế giới, hoặc là ta sẽ thịt luôn cái linh hồn nhà ngươi\" (linh hồn)

Tôi và Kyle nhìn nhau, và đồng thanh nói \"Được\"

Và chúng tôi hát bài đầu tiên nghĩ ra trong đầu
Rồi bắt đầu trở thành
Bài hát hay nhất trên thế giới, đó là bài hát hay nhất trên thế giới

Nhìn vào đôi mắt tôi và thật dễ để thấy
Một với một là hai, hai với một là ba,
Đó là định mệnh rồi
Cứ hàng trăm nghìn năm một lần
Khi mặt trời toả nắng và mặt trăng sáng rực
Và cây cối sinh trưởng mạnh mẽ

Có nói cũng vô ích, con quái vật quá choáng
Quất đuôi
Và tên quái vật coi như xong đời
Hắn hỏi chúng tôi: (khịt mũi) "Bọn mi là thiên thần hở?"
Và chúng tôi trả lời: "Ừ, là thiên thần nhưng thiên thần nam"
Ahhh, ahhh, ahhh-ah-ah,
Ohhh, whoah, ah-whoah-oh!

Đây không phải bài hát tuyệt vời nhất trên thế giới, không
Đây là thứ quà để dâng hiến
Chẳng thế nhớ được bài hát tuyệt vời nhất trên thế giới
Đây là thứ quà để dâng hiến, tới bài hát tuyệt vời nhất trên thế giới,
Đúng rồi! Đó là bài hát tuyệt vời nhất trên thế giới
Đúng rồi! Đó là bài hát trên cả tuyệt vời nhất trên thế giới
Và điều đặc biệt là bạn bè của tôi ơi:
Bài hát chúng tôi đã hát trong cái đêm định mệnh đó thực chất chả giống tí gì với bài hát này
Đây chỉ là thứ quà để dâng hiến! Bạn phải tin thế!
Và tôi ước gì lúc đó bạn ở đấy! Chỉ là ý của tôi thôi
À! Chúa tuyệt vời, Chúa đáng kính
Thật ngạc nhiên khi biết bạ
 

×
Quay lại
Top