[Lyrics] Kill You - Eminem

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Kill you
Eminem

[Eminem]
When I just a little baby boy,
my momma used to tell me these crazy things
She used to tell me my daddy was an evil man,
she used to tell me he hated me
But then I got a little bit older
and I realized, she was the crazy one
But there was nothin I could do or say to try to change it
cause that's just the way she was

They said I can't rap about bein broke no more
They ain't say I can't rap about coke no more
(AHHH!) Slut, you think I won't choke no whore
til the vocal cords don't work in her throat no more?!
(AHHH!) These motherfuckers are thinkin I'm playin
Thinkin I'm sayin the shit cause I'm thinkin it just to be sayin it
(AHHH!) Put your hands down bitch, I ain't gon' shoot you
I'ma pull +YOU+ to this bullet, and put it through you
(AHHH!) Shut up slut, you're causin too much chaos
Just bend over and take it like a slut, okay Ma?
"Oh, now he's raping his own mother, abusing a whore,
snorting coke, and we gave him the Rolling Stone cover?"
You god damn right BITCH, and now it's too late
I'm triple platinum and tragedies happen in two states
I invented violence, you vile venomous volatile bitches
vain Vicadin, vrinnn Vrinnn, VRINNN! {*chainsaw revs up*}
Texas Chainsaw, left his brains all
danglin from his neck, while his head barely hangs on
Blood, guts, guns, cuts
Knives, lives, wives, nuns, sluts

Chorus: Eminem

Bitch I'ma kill you! You don't wanna fuck with me
Girls neither - you ain't nuttin but a slut to me
Bitch I'ma kill you! You ain't got the balls to beef
We ain't gon' never stop beefin I don't squash the beef
You better kill me! I'ma be another rapper dead
for poppin off at the mouth with shit I shouldn'ta said
But when they kill me - I'm bringin the world with me
Bitches too! You ain't nuttin but a girl to me
.. I said you don't, wanna fuck with Shady (cause why?)
Cause Shady, will fuckin kill you (ah-haha)
I said you don't, wanna fuck with Shady (why?)
Cause Shady, will fuckin kill you..

[Eminem]
Bitch I'ma kill you! Like a murder weapon, I'ma conceal you
in a closet with mildew, sheets, pillows and film you
Buck with me, I been through hell, shut the hell up!
I'm tryin to develop these pictures of the Devil to sell 'em
I ain't "acid rap", but I rap on acid
Got a new blow-up doll and just had a strap-on added
WHOOPS! Is that a subliminal hint? NO!
Just criminal intent to sodomize women again
Eminem offend? NO! Eminem insult
And if you ever give in to him, you give him an impulse
to do it again, THEN, if he does it again
you'll probably end up jumpin out of somethin up on the 10th
(Ahhhhhhhh!) Bitch I'ma kill you, I ain't done this ain't the chorus
I ain't even drug you in the woods yet to paint the forest
A bloodstain is orange after you wash it three or four times
in a tub but that's normal ain't it Norman?
Serial killer hidin murder material
in a cereal box on top of your stereo
Here we go again, we're out of our medicine
out of our minds, and we want in yours, let us in

Chorus (first line starts "Or I'ma kill you!")

[Eminem]
Eh-heh, know why I say these things?
Cause lady's screams keep creepin in Shady's dreams
And the way things seem, I shouldn't have to pay these shrinks
this eighty G's a week to say the same things TWEECE!
TWICE? Whatever, I hate these things
Fuck shots! I hope the weed'll outweigh these drinks
Motherfuckers want me to come on their radio shows
just to argue with 'em cause their ratings stink?
FUCK THAT! I'll choke radio announcer to bouncer
from fat bitch to off seventy-thousand pounds of her
from principal to the student body and counselor
from in-school to before school to out of school
I don't even believe in breathin I'm leavin air in your lungs
just to hear you keep screamin for me to seep it
OKAY, I'M READY TO GO PLAY
I GOT THE MACHETE FROM O.J.
I'M READY TO MAKE EVERYONE'S THROATS ACHE
You faggots keep eggin me on
til I have you at knifepoint, then you beg me to stop?
SHUT UP! Give me your hands and feet
I said SHUT UP when I'm talkin to you
YOU HEAR ME? ANSWER ME!

Chorus (first line starts "Or I'ma kill you!"
ninth line starts "Bitch I'ma kill you!")

[Eminem]
Hahaha, I'm just playin ladies
You know I love you

Kill you
Eminem

[Lời 1]
Khi tôi chỉ là một cậu bé
Mẹ từng nói với tôi những điều điên rồ như thế này
Bố tôi là một người đàn ông xấu xa
Và ông ta rất ghét tôi
Nhưng khi tôi lớn hơn một chút
Tôi nhận ra bà ta cũng là một kẻ tâm thần
Và tôi chẳng thể làm gì hay nói gì để có thể thay đổi được điều đó
Bởi đơn giản, bà ta là như vậy

Người ta cho rằng tôi không thể làm rap về những điều đau khổ thêm được nữa
Mà không nói rằng tôi chẳng thể làm rap về những điều ngọt ngào thêm được nữa
Ahhh! Con điếm, mày nghĩ tao sẽ không bóp cổ thêm con điếm nào thêm nữa
Cho đến khi dây thanh âm chẳng còn trong cổ cô ta sao?
Ahhh! Những kẻ khốn kiếp kia nghĩ rằng tôi chỉ đùa chơi
Nghĩ rằng tôi đang nói những điều chết tiệt bởi tôi nghĩa rằng đó chỉ là lời nói mà thôi
Ahhh! Bỏ tay mày xuống đi đồ chó, tao sẽ không bắn mày đâu
Mà tao sẽ kéo mày đến đống đạn kia rồi nhét chúng vào đầu mày
Ahhh! Im đi con điếm, mày là nguyên nhân của đống hỗn độn này
Chỉ uốn éo và làm tình như một con điếm, tốt không mẹ?
“Ồ, giờ hắn ta đang cưỡng hiếp mẹ mình, hành hạ một con điếm
Hít ma túy, và rồi chúng ta đưa cho hắn cái vỏ đĩa của Rolling Stone?”
Lạy chúa, mày là con chó khốn kiếp, và giờ mọi việc đã quá trễ
Tôi là bạch kim 3 cạnh và những bi kịch đã xảy ra tại 2 bang
Tôi tạo ra bạo lực, và chúng mày là những con chó Vicadin nham hiểm đáng kinh tởm chẳng một chút giá trị, vrinnn vrinnn, vrinnn (như tiếng cưa xích)
Texas Chainsaw, để não hắn ta đu đưa trên cái cổ, trong khi cái đầu rỗng không treo ngược lên
Máu, ruột, súng, cắt
Dao, đời, vợ, thầy tu, điếm

[Điệp khúc]
Đồ chó, tao sẽ giết mày! Mày chẳng muốn làm tình với tao
Bọn con gái cũng vậy! Mày chẳng cáu tiết với tao ngoại trừ những con điếm
Đồ chó, tao sẽ giết mày! Mày chẳng có bọng đái để tăng cường
Chúng tao sẽ không ngừng tăng cường, tao không dồn ép sự tăng cường đó đâu
Mày nên giết tao đi! Tao là một thằng hát ráp khác chết đi
Cho sự kết thúc bởi cái miệng nói ra những điều khốn kiếp
Nhưng khi họ giết tao, tao sẽ đem cả thế giới này theo
Kể cả những con điếm kia! Mày chẳng cáu tiết với tao ngoại trừ những cô gái
Tao đã nói là đừng mà, muốn làm tình với Shady hả? (tại sao?)
Bởi Shady, mẹ kiếp, sẽ giết mày đó (Ahhh)
Tao đã nói là đừng mà, muốn làm tình với Shady hả? (tại sao?)
Bởi Shady, mẹ kiếp, sẽ giết mày đó…

[Đoạn 2]
Đồ chó, tao sẽ giết mày! Như một tên giết người có vũ khí. Tao sẽ giấu mày
Trong căn phòng nhỏ với nấm mốc, xiềng xích, gối đệm và quay phim mày
Nhảy chồm với tao đi, tao lẻn xuống địa ngục, câm mõm chó mày lại đi.
Tao đang cố phát triển đống tranh ảnh ma quỷ này để bán chúng
Tao không chua cay với nhạc rap, mà chỉ hát rap trong chua cay
Với những đòn đánh mới và chỉ thêm vào những cái bẫy
Whooop! Đó là lời bóng gió trong tiềm thức? Không!
Chỉ là những tội ác chú ý đến đàn bà đồng tính
Eminem xúc phạm? Không! Eminem lăng mạ
Và nếu mày từng đầu hàng anh ta, mày đã cho anh ta sự thôi thúc
để làm điều đó lần nữa, SAU ĐÓ, nếu anh ta lại làm điều đó
Mày có thể sẽ kết thúc bằng cách nhảy ra ngoài cái gì đó trong lần thứ 10
(Ahhh) Tao sẽ giết mày đồ chó, tao đã không làm điều này, không đồng ca
Tao thậm chí không thuốc mày trong rừng để mô tả khu rừng đó
Máu vấy màu cam sau khi mày rửa nó 3 hoặc 4 lần
trong chậu, nhưng điều bình thường kia không phải như người Norman?
Kẻ giết người hàng loạt che đang che giấu âm mưu quan trọng
trong hộp ngũ cốc phía trên dàn âm thanh của mày
Chúng tao lại ra đi, chẳng cần thuốc thang, chẳng cần suy nghĩ, và chúng tao muốn ở trong mày, hãy để chúng tao như thế
[Điệp khúc] Dòng đầu tiên sẽ là “Hoặc tao sẽ giết mày”
Đồ chó, tao sẽ giết mày! Mày chẳng muốn làm tình với tao
Bọn con gái cũng vậy! Mày chẳng cáu tiết với tao ngoại trừ những con điếm
Đồ chó, tao sẽ giết mày! Mày chẳng có bọng đái để tăng cường
Chúng tao sẽ không ngừng tăng cường, tao không dồn ép sự tăng cường đó đâu
Mày nên giết tao đi! Tao là một thằng hát ráp khác chết đi
Cho sự kết thúc bởi cái miệng nói ra những điều khốn kiếp
Nhưng khi họ giết tao, tao sẽ đem cả thế giới này theo
Kể cả những con điếm kia! Mày chẳng cáu tiết với tao ngoại trừ những cô gái
Tao đã nói là đừng mà, muốn làm tình với Shady hả? (tại sao?)
Bởi Shady, mẹ kiếp, sẽ giết mày đó (Ahhh)
Tao đã nói là đừng mà, muốn làm tình với Shady hả? (tại sao?)
Bởi Shady, mẹ kiếp, sẽ giết mày đó…

[Đoạn 3]
Ê hê, biết vì sao tao nói những lời này không?
Bởi những tiếng thét của đàn bà vẫn ghê rợn trong giấc mơ của Shady
Và điều này có vẻ như là, tao không phải trả tiền cho những tay bác sĩ tâm thần
Khoảng 80 gam một tuần để chỉ nói cùng một điều GIỐNG NHƯ ĐÚC
HAI LẦN thôi sao? Dù gì đi nữa, tao ghét những điều này
Mẹ kiếp! Tao hi vọng cần sa sẽ loại bỏ những thức uống này
Những kẻ khốn kiếp muốn tao đến buổi biểu diễn của chúng
chỉ để chửi bậy bởi những phẩm chất hôi thối của chúng
MẸ KIẾP! Tao sẽ đâm con dẫn chương trình rồi sa thải nó
từ con chó béo đến khi giảm 70.000 pound
từ hiệu trưởng đến học sinh hay tên cố vấn
từ trong đến ngoài trường học
Tao chẳng bao giờ tin vào hơi thở, tao sống trong phổi chúng mày
chỉ để nghe tiếng mày hét vào tai tao
ĐƯỢC! TAO SẴN SÀNG CHƠI RỒI ĐÂY
TAO ĐÃ CÓ DAO TỪ O.J
TAO SẴN SÀNG CHO CỔ HỌNG CỦA BẤT CỨ THẰNG NÀO ĐAU ĐỚN
Mày đã cố gắng chơi xỏ tao
Cho đến khi tao chém mày, rồi sau đó mà phải van xin tao dừng lại?
CÂM MÕM! Đưa tao chân và tay của mày đây
Tao nói CÂM MÕM khi tao nói chuyện với mày
MÀY CÓ NGHE KHÔNG? TRẢ LỜI ĐI!

[Điệp khúc]
Dòng đầu tiên sẽ là “Hoặc tao sẽ giết mày”
Dòng thứ chín “Đồ chó, tao sẽ giết mày”
Đồ chó, tao sẽ giết mày! Mày chẳng muốn làm tình với tao
Bọn con gái cũng vậy! Mày chẳng cáu tiết với tao ngoại trừ những con điếm
Đồ chó, tao sẽ giết mày! Mày chẳng có bọng đái để tăng cường
Chúng tao sẽ không ngừng tăng cường, tao không dồn ép sự tăng cường đó đâu
Mày nên giết tao đi! Tao là một thằng hát ráp khác chết đi
Cho sự kết thúc bởi cái miệng nói ra những điều khốn kiếp
Nhưng khi họ giết tao, tao sẽ đem cả thế giới này theo
Kể cả những con điếm kia! Mày chẳng cáu tiết với tao ngoại trừ những cô gái
Tao đã nói là đừng mà, muốn làm tình với Shady hả? (tại sao?)
Bởi Shady, mẹ kiếp, sẽ giết mày đó (Ahhh)
Tao đã nói là đừng mà, muốn làm tình với Shady hả? (tại sao?)
Bởi Shady, mẹ kiếp, sẽ giết mày đó…

[Lời chào]
Hahaha, tôi chỉ đùa thôi
Các em biết tôi yêu các em lắm mà 

×
Quay lại
Top