[Lyrics] To My Dearest - As One

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️歌词 꿈속에 그려온 사람(그사람) 바로 너인걸(너인걸)
넌 나의 기쁨 하늘의 축복 나만의 천사인걸 날 바라보며 내 이름 부르면 내 맘 날아올라

you're iove is so sweet, it makes me complete
멎어있던 나의 가슴이 새롭게 태어난걸
cuz living without your love, i don't know how
넌 나의 가쁨 하늘의 축복 나만의 천사인걸 날 바라보며 내 이름 부르면 내 맘 날아올라
you're iove is so sweet, it makes me complete

멎어있던 나의 가슴이 새롭게 태어난걸
cuz living without your love, i don't know how

내게 나보다 소중한 너 모두다 내게 줄께 내 몫의 행복도 너에게
you're iove is so sweet, it makes me complete
이런 내 맘 모르겠지만 이대로 사랑할께
cuz living without your love, i don't know how you're iove is so sweet, it makes me complete
이대로 사랑할께
cuz living without your love, i don't know how===========

As One - To My Dearest

The love I dreamt of in my dream (That person) I wished it was you (You)
You're my sky, and you're my angel,
When you looked at me and called my name, my heart flew out

your love is so sweet, it makes me complete

My heart that stopped beating got reborn
cuz living without your love, i don't know how

You're my sky, and you're my angel,
When you looked at me and called my name, my heart flew out

your love is so sweet, it makes me complete
My heart that stopped beating got reborn
cuz living without your love, i don't know how


You're more precious than myself, I'll give you everything, all my happiness to you,
your love is so sweet, it makes me complete
Even if you don't know how I feel, I'll love you
cuz living without your love, i don't know how

your love is so sweet, it makes me complete I'll love you like this
cuz living without your love, i don't know how

credit: ginaaax3 (Aigoo)


===========


Tình yêu em từng mơ trong giấc mơ
( Người đó ) Em ước đó là anh (Anh)
Anh là bầu trời, là thiên thần của em
Khi anh nhìn và gọi tên em
Trái tim em như thót lên


Tình yêu của anh thật ngọt ngào
Nó khiến em trọn vẹn
Trái tim ngừng đập của em, như được sinh ra lần nữa
Bởi thiếu tình yêu của anh, em không biết phải sống thế nào đây

Anh là bầu trời, là thiên thần của em
Khi anh nhìn vào gọi tên em
Trái tim em như thót lên


Tình yêu của anh thật ngọt ngào
Nó khiến em trọn vẹn
Trái tim như ngừng đập, như được sinh ra lần nữa
Bởi thiếu tình yêu của anh, em không biết phải sống thế nào đây

Anh quý giá hơn cả bản thân em
Em sẽ trao anh mọi thứ
Trao anh trọn hạnh phúc
Tình yêu của anh thật ngọt ngào

Nó khiến em trọn vẹn
Dù cho anh không hiểu cảm giác của em
Em vẫn sẽ yêu anh
Bởi thiếu tình yêu của anh, em không biết phải sống thế nào đây

Tình yêu của anh thật ngọt ngào
Nó khiến em trọn vẹn
Bởi thiếu tình yêu của anh rồi, em không biết phải sống thế nào

 
×
Top Bottom