[Lyrics] This Is My Song - Patti Page

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Why is my heart so light?
Why are the stars so bright?
Why is the sky so blue
Since the hour I met you?

Flowers are smiling bright
Smiling for our delight
Smiling so tenderly
For the world, you and me

I know why the world is smiling
Smiling so tenderly
It is the same old story
True all eternity

Love, this is my song
Here is a song
A serenade to you
The world cannot be wrong
If in this world there’s you

I care not what the world may say
Without your love there is no day
So Love this is my song
Here is a song, a serenade, to you
Sao trái tim em như nhẹ bổng?
Sao những ngôi sao kia sáng long lanh?
Sao bầu trời xanh thẳm
Từ lúc em gặp anh?

Những đóa hoa mỉm cười rạng rỡ
Cười cho những niềm vui của chúng ta
Cười thật nhẹ nhàng
Cho thế giới, anh và em

Em biết tại sao thế giới đang mỉm cười
Cười thật nhẹ nhàng
Cũng là câu chuyện xưa cũ thôi
Sự thật mãi tồn tại

Tình yêu, đây là bài hát của em
Đây là một bài hát
Một dạ khúc dành cho anh
Thế giới không thể sai trái gì
Nếu trong thế giới này có anh

Em chẳng quan tâm thế giới có thể nói gì
Không có tình yêu của anh, sẽ không còn ban ngày nữa
Vì thế, tình yêu, đây là bài hát của em
Đây là một bài hát, một dạ khúc dành cho anh

 

×
Quay lại
Top