[Lyrics] Swan Song - Bee Gees

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️This is my swan song.
Whatever I do now, I do it well.
This is my swan song.
I fell in love with you I love you well.
And if the Lord provides the music
for the world around to sing,
My love will build a castle in the air.


This is my last chance,
a chance to show the world that I am strong.
This is my last dance.
I\'m walking off the floor where I belong.
And if the Lord provides the music
for the world around to sing,
My love will build a castle in the air.

(music) La.....


And if the Lord provides the music
for the world around to sing,
My love will build a castle in the air.

This is my swan song.
I fell in love with you , I love you well,
I love you well, I love you well.
Đây là bài hát thiên nga của tôi

Dù lúc này tôi có làm gì, thì tôi sẽ làm tốt thôi
Đây là ca khúc thiên nga của tôi
Tôi yêu em, tôi yêu em say đắm
Và nếu Chúa ban âm nhạc
Cho cả thế giới ca hát
Tình yêu của tôi sẽ xây nên một lâu đài trong không gian

Đây là cơ hội cuối cùng của tôi
Một cơ hội để tỏ cho thế giới thấy rằng tôi mạnh mẽ

Đây là điệu nhảy cuối cùng của tôi
Tôi sẽ bước ra khỏi sàn nhảy nơi tôi thuộc về
Và nếu Chúa ban âm nhạc
Cho thế giới ca hát
Tình yêu của tôi sẽ xây nên một lâu đài trong không gian

(music) La.....

Và nếu Chúa ban âm nhạc
Cho thế giới ca hát

Tình yêu của tôi sẽ xây nên một lâu đài trong không gian

Đây là khúc hát thiên nga của tôi,
Tôi yêu em
Tôi yêu em say đắm
Tôi yêu em say đắm
Tôi yêu em mãnh liệt

 
×
Quay lại
Top