[Lyrics] This Ain't Goodbye - Train

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You and I were friends from outer space
Afraid to let go
The only 2 who understood this place
And as far as we know
We were way before our time
As bold as we were blind
Just another perfect mistake
Another bridge to take

On the way of letting go,

This ain't goodbye
It is just the way love goes
But where's that woman now, to keep away the cold?
This ain't goodbye
It's not where our story ends
But I know you can't be mine, not the way you always been
As long as we've got time

Then this ain't goodbye
Oh no, this ain't goodbye

We were stars up in the sunlit sky
No one else could see
Neither of us ever thought to ask why
It wasn't meant to be
Maybe we were way too high
To ever understand

Maybe we were victims of all the foolish plans
We began to devise

But this ain't goodbye
This is just the way love goes
But where's the woman now to keep way the cold, oh no?
This ain't goodbye
It's not where our story ends
But I know you can't be mine

Just like the way you've always been
As long as we've got time,
This ain't goodbye,
Oh no, this ain't good bye, oh oh, oh no this ain't goodbye
This ain't goodbye
You and I were friends from outer space
Afraid to let go
The only two who understood this place
And as far as we know


This ain't goodbye
Oh no this ain't goodbye
This ain't goodbye oh no this ain't goodbye
This ain't goodbye
It's just the way love goes
But where's that woman now, to keep away the cold, oh no?
This ain't goodbye
This isn't where the story ends

But I know you can't be mine
Like the way you've always been
This ain't goodbye
Em và tôi đã là bạn trong vũ trụ này
Sợ hãi khi phải buông tay
Hai người hiểu được nơi này
Và chúng ta biết rõ

Mình lại như trước kia
Liều lĩnh như thể ta mù quáng
Chỉ là một sai lầm hoàn hảo nữa
Một cây cầu ta băng qua
Để buông xuôi tất cả

Không phải một lời từ biệt
Chỉ là cách tình yêu ra đi mà thôi
Nhưng người đó ở đâu, để mang đi sự lạnh lẽo này?

Không phải một lời giã biệt
Không phải nơi câu chuyện đôi ta chấm dứt
Nhưng tôi biết em không thể thuộc về tôi, không phải là em
Miễn là mình có thời gian
Thì đây chẳng thể là lời từ biệt
Không, không phải lời chia tay...

Chúng ta là những vì tinh tú trên bầu trời chan hòa ánh nắng
Không ai khác có thể thấy

Cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện hỏi lý do
Mọi chuyện không phải như vậy
Có lẽ chúng ta đã xa vời vợi
Để hiểu
Có lẽ mình là nạn nhân của những kế hoạch xuẩn ngốc
Chúng ta đã bắt đầu

Không phải lời từ biệt
Chỉ là cách tình yêu ra đi mà thôi

Nhưng người đó ở đâu, để mang đi sự lạnh lẽo này?
Không phải một lời giã biệt
Không phải nơi câu chuyện đôi ta chấm dứt
Nhưng tôi biết em không thể thuộc về tôi, không phải là em
Miễn là mình có thời gian
Thì đây chẳng thể là lời từ biệt
Không, không phải lời từ biệt...
Em và tôi đã là bạn trong vũ trụ này
Sợ hãi khi phải buông tay

Hai người hiểu được nơi này
Và chúng ta biết rõ

Không phải lời từ biệt
Không phải lời từ biệt
Không phải lời từ biệt
Không phải lời từ biệt
Không phải lời từ biệt
Chỉ là cách tình yêu ra đi mà thôi

Nhưng người đó ở đâu, để mang đi sự lạnh lẽo này?
Không phải một lời giã biệt
Không phải nơi câu chuyện đôi ta chấm dứt
Nhưng tôi biết em không thể thuộc về tôi, không phải là em
Không phải lời từ biệt... 
×
Quay lại
Top