[Lyrics] This Ain't A Love Song - Scouting For Girls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️This Ain't A Love Song
Scouting For Girls

Every night I remember that event
The way you looked when you said you were leaving
The way you cried as you turned to walk away
The cruel words and the false accusations
The mean looks and the same old frustrations

I never thought that we'd throw it all away
But we threw it all away.

And I'm a little bit lost without you
And I'm a bloody big mess inside
And I'm a little bit lost without you
This aint a love song this is goodbye (oooooh)
This aint a love song this is goodbye (ooooh)

I've been lost, I've been losing

I've been tired, I'm all hurt and confusion
I've been mad, I'm the kind of man that I'm not
I'm going down, I'll be coming back fighting
I may be scared and a little bit frightened
But I'll be back, I'll be coming back to life
I'll be coming back to life

And I'm a little bit lost without you

And I'm a bloody big mess inside

And I'm a little bit lost without you
This aint a love song this is goodbye (oooooh)
This aint a love song this is goodbye (ooooh)

Whoooo
And you can try (you can try)
And you can try but you'll never keep me down
And you can try (you can try)
And you can try but you'll never keep me down


La la la la la la la
(I wont be lost, i wont be down)

And I'm a little bit lost without you
And I'm a bloody big mess inside
This ain't a love song this is goodbye

It's alright (It's alright) cause you can try but you'll never keep me down
It's alright (It's alright) I may be lost but you'll never keep me down

You can try (you can try) you can try but you'll never keep me down
You cant try (you can try) I know i'm lost but I'm waiting to be found
you'll never keep me down
you'll never keep me down
never keep me down

Đây không là một bài hát tình yêu
Scounting for girls


Mỗi tối, tôi vẫn nhớ như in
Cái kiểu em nhìn khi em nói lời chia tay
Cái kiểu em khóc khi em ngoảnh mặt rời xa
Sự tàn nhẫn và những buộc tội sai lầm
Ánh nhìn khốn khổ và tâm trạng vỡ mộng như xưa
Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại ném đi hết đi tất cả.
Nhưng chúng ta đã ném đi tất cả.

Và tôi lạc lối mà không có em

Và bên trong con người tôi cực kì hỗn loạn
Và tôi lạc lối mà không có em
Đây không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh)
Đay không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh)

Tôi đã lạc lối, tôi lạc lối mất rồi
Tôi đã mệt mỏi, tôi đau đớn và bối rối
Tôi là kẻ mất trí, tôi chính là loại người như thế
Tôi sẽ xuống, tôi sẽ quay lại chiến đấu

Tôi có thể bị hoảng sợ và có một chút khiếp đảm
Nhưng tôi sẽ không rút lui, tôi sẽ quay lại với cuộc đời
Tôi sẽ quay lại với cuộc đời

Và tôi lạc lối mà không có em

Và bên trong con người tôi cực kì hỗn loạn
Và tôi lạc lối mà không có em
Đây không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh)
Đay không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh)


Whoooo
Và em có thể cố gắng (em có thể cố gắng)
Và em có thể cố gắng nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã
Và em có thể cố gắng (em có thể cố gắng)
Và em có thể cố găng nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã

La la la la la la la
(tôi sẽ không lạc lối, tôi sẽ không gục ngã)


Và tôi lạc lối khi vắng em
Và bên trong con người tôi cực kì hỗn loạn
Đây không là bài hát tình yêu đây là lời chia tay

Ổn thội (ổn thôi) vì em có thể cố gắng nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã
Ổn thội (ổn thôi) tôi có thể lạc lối nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã
Em có thể cố gắng (em có thể cố gắng) em có thể cố gắng nhưng em sẽ không để tôi gục ngã
Em có thể cố gắng (em có thể cố gắng) tôi biết tôi lạc lối nhưng tôi đang chờ được tìm thấy
Em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã

Em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã
Không để tôi gục ngã.

 
×
Quay lại
Top