[Lyrics] The Sound of Silence - Simon & Garfunkel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hello Darkness my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping left its seeds while I
was sleeping and the vision
that was planted in my brain,
still remains within the
Sounds of Silence
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

"Fools" said I,"You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you."
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the signs said, The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper in the sounds of silence.
Xin chào Bóng tối, người bạn cũ của tôi
Tôi lại đến trò chuyện cùng anh đây
Bởi lẽ một ảo ảnh len lỏi mầm mống của nó trong khi tôi ngủ
Và ảo ảnh ấy lớn dần trong trí óc
Vẫn còn đây trong
Âm thanh của tĩnh lặng
Trong những giấc mơ liên lỉ tôi cô đơn cất bước
Con đường hẹp sỏi đá
Bên dười vầng sáng của ánh đèn đường
Tôi khiền cổ áo mình ướt lạnh
Khi đôi mắt nhói lên vì ánh đền neon
Xuyên qua màn đêm
Và chạm đến âm thanh của tĩnh lặng

Trong ánh sáng đèn trần tôi đã thấy
Mười ngàn người có hơn
Người ta nói mà không hề ra tiếng
Họ nghe mà chẳng hiểu
Người ta viết nên những khúc ca không bao giờ được vang lên
Và không ai dám
Làm náo động âm thanh của tĩnh lặng

"Đồ ngốc" tôi nói, "Các người chẳng biết gì
Cái yên lặng cũng như sự phát triển của những thứ xấu xa
Nghe tôi nói này, tôi có thể dạy cho các người
Cầm tay tôi và tôi có thể với tới"
Nhưng bao lời tôi nói tựa như giọt mưa rơi lặng câm
Và tiếng vang
Trong cái giếng của tĩnh lặng

Con người cúi đầu cầu nguyện
Với vị thần neon họ dựng nên
Và biển báo léo lên dấu hiệu cảnh báo
Nhừng từ đã định sẵn
Và nó nói, lời tiên tri được viết trên tường nơi đường hầm
Và trong hành lang của căn hộ
Thì thầm t
 
×
Quay lại
Top