[Lyrics] The Sound Of Missing You (ft. Wildboyz) - Ameerah

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I miss hearing your voice,
All the words that you said to me
But now this empty space fills me up and takes over me
And I cant escape it

It always keeps coming back
The sound of missing you
I hear it all around
The sound of missing you
The silence is so loud
The sound of missing you

I cant break through these walls that are rising in front of me
And the deeper I fall,
I realise I never gonna be free
Baby release me

It always keeps coming back
The sound of missing you
I hear it all around
The sound of missing you
The silence is so loud
The sound of missing you

Time goes by and it feels like I'm just going out of my mind
What we had, bring it back now
Cause Im feeling empty inside
Oh, times goes by and it feels like Im just going out of my mind
What we had, bring it back now
Cause Im feeling empty inside

It always keeps coming back
The sound of missing you
I hear it all around
The sound of missing you
The silence is so loud

(Yeah) I miss hearing your voice,
All the words that you said to me (oh I need you)
But now this empty space fills me up and takes over me
(Baby release me)

I cant break through these walls, they are rising in front of me
(It alway keeps coming back)
(The sound of missing you)
And the deeper I fall, I realise I never gonna be free
(I hear it all around)
(The sound of missing you)
I cant break through these walls, they are rising in front of me
(The silence is so loud)
The sound of missing you
The sound of missing you
The sound of missing you
Em thấy nhớ giọng nói của anh
Về tất cả những gì anh đã nói với em
Nhưng giờ không gian trống trải này lấp đầy và chiếm lấy em hoàn toàn
Em không thể nào thoát khỏi đó.

Điều đó cứ quay lại
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Em nghe thấy điều đó xung quanh đây
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Sự im lặng bao trùm tất cả
Âm thanh của nỗi nhớ anh

Em không thể vượt qua những rào cản trước mặt
Và em ngày càng lún sâu hơn,
Em nhận thấy mình sẽ không còn tự do
Anh à hãy buông tha cho em

Điều đó cứ quay lại
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Em nghe thấy điều đó xung quanh đây
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Sự im lặng bao trùm tất cả
Âm thanh của nỗi nhớ anh

Thời gian trôi qua em có cảm giác như mất trí
Những gì ta có với nhau, hãy mang tất cả trở lại
Bởi em cảm thấy thật cô đơn
Thời gian trôi qua em có cảm giác như mất trí
Những gì ta có với nhau, hãy mang tất cả trở lại
Bởi em cảm thấy thật cô đơn

Điều đó cứ quay lại
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Em nghe thấy điều đó xung quanh đây
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Sự im lặng bao trùm tất cả

Yeah
Em thấy nhớ giọng nói của anh
Về những gì anh đã nói với em (em cần anh)
Nhưng giờ không gian trống trải này lấp đầy và chiếm lấy em hoàn toàn
(Anh à hãy buông tha cho em)

Em không thể vượt qua những rào cản trước mặt
Điều đó cứ quay lại
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Em nghe thấy điều đó xung quanh đây
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Sự im lặng bao trùm tất cả
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Em không thể vượt qua được những rào cản trước mặt
Sự im lặng bao trùm tất cả
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Âm thanh của nỗi nhớ anh
Âm thanh của nỗi nhớ anh

 
×
Quay lại
Top