[Lyrics] The Older I Get - Skillet

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The walls between
You and I
Always pushing us apart
Nothing left but scars, fight after fight

The space between
Our calm and rage
Started growing shorter
Disappearing slowly, day after day

I was sitting there waiting in my room for you
You were waiting for me too
And it makes me wonder

The older I get
Will I get over it?
It's been way too long for the times we missed
I didn't know then it would hurt like this

But I think the older I get
Maybe I'll get over it
It's been way too long for the times we missed
I can't believe it still hurts like this

The time between
Those cutting words
Built up our defenses
Never made no sense, it just made me hurt

Do you believe
That time heals all wounds?
It started getting better
But it's easy not to fight when I'm not with you

I was sitting there waiting in my room for you
You were waiting for me too
And it makes me wonder

The older I get
Will I get over it?
It's been way too long for the times we missed
I didn't know then it would hurt like this

But I think the older I get
Maybe I'll get over it
It's been way too long for the times we missed
I can't believe it still hurts like this

What was I waiting for?
I should've taken less and given you more
I should've weathered the storm

Need to say so bad
What were you waiting for?
This could have been the best we'd ever had

The older I get
Will I get over it?
It's been way too long for the times we missed
I didn't know then it would hurt like this

But I think the older I get
Maybe I'll get over it
It's been way too long for the times we missed
I can't believe it still hurts like this

Hurts like this
Just getting older
I'm not getting over you
I'm trying to wish it didn't hurt like this

It's been way too long for the times we missed
I can't believe it still hurts like this
Bức tường giữa
Em và tôi
Luôn đẩy hai chúng ta ra xa nhau
Không còn gì ngoài những vết thương,
Cãi vã nối tiếp cãi vã

Khoảng cách giữa
Sự bình tĩnh và cơn giận giữ
Bắt đầu rút ngắn lại
Chầm chậm biến mất
Ngày qua ngày

Tôi ngồi đây trong căn phòng đợi em
Em cũng đang đợi tôi
Và điều đó làm tôi tự hỏi

Mỗi ngày tôi một thêm trưởng thành
Liệu tôi có vượt qua được điều đó không?
Khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ kéo dài
Tôi không biết mình lại đau đớn đến như thế này

Nhưng tôi nghĩ khi tôi trưởng thành hơn
Có lẽ tôi sẽ vượt qua được
Khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ quá dài
Tôi không thể tin mình vẫn đau đến thế

Khoảng thời gian giữa
Những lời nói xẽ lòng
Dựng lên vỏ bọc của chúng ta
Chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm tôi tổn thương mà thôi

Em có tin
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương?
Mọi chuyện đang tốt dần lên
Nhưng không cãi vã cũng dễ thôi khi tôi không ở bên em

Tôi ngồi đây trong căn phòng đợi em
Em cũng đang đợi tôi
Và điều đó làm tôi tự hỏi

Mỗi ngày tôi một thêm trưởng thành
Liệu tôi có vượt qua được điều đó không?
Khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ kéo dài
Tôi không biết mình lại đau đớn đến như thế này

Nhưng tôi nghĩ khi tôi trưởng thành hơn
Có lẽ tôi sẽ vượt qua được
Khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ quá dài
Tôi không thể tin mình vẫn đau đến thế

Tôi đang chờ đợi gì chứ?
Đáng lẽ ra tôi nên lấy ít hơn và cho em nhiều hơn
Đáng lẽ ra tôi phải làm dịu đi cơn bão

Cần phải nói
Em đang đợi chờ gì thế?
Điều này có thể là thứ tuyệt nhất chúng ta từng có

Mỗi ngày tôi một thêm trưởng thành
Liệu tôi có vượt qua được điều đó không?
Khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ kéo dài
Tôi không biết mình lại đau đớn đến như thế này

Nhưng tôi nghĩ khi tôi trưởng thành hơn
Có lẽ tôi sẽ vượt qua được
Khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ quá dài
Tôi không thể tin mình vẫn đau đến thế

Đau đớn như thế
Chỉ trưởng thành hơn
Tôi sẽ không quên em
Tôi đang cố ước điều đó không làm tôi đau như thế này

Khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ quá dài
Tôi không thể tin mình vẫn đau đến thế


 
×
Top Bottom