[Lyrics] The Music That Makes Me Dance - Barbra Streisand

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I know he’s around when the sky
And the ground started ringing
I know that he’s near by the
Thunder I hear in advance
His words, his words alone are the words that can start my heart
Singing
And his is the only music that makes me dance
He’ll sleep and he lies in the light of two eyes that adore him

Bore him, it might but he won’t leave my sight for a glance
In every way, every day, I need less of myself
I need more him, more him
‘cause his is the only music that makes me dance

Bore him, it might but he won’t
Leave my sight for a glance
In every way, every day, I need less of my self
And I need more him, more him
‘cause his is the only music that makes me dance
Yes, his is the only music that makes me dance
Tôi biết rằng anh ấy đang quanh đây khi bầu trời
Và mặt đất bắt đầu rung chuyển
Tôi biết rằng anh đang đến gần
Cơn bão tố đang đến gần mà tôi nghe được
Những lời lẽ của anh, những lời lẽ của anh là những điều duy nhất có thể làm tim tôi reo ca
Và âm nhạc của anh là điều duy nhất có thể khiến tôi nhảy múa
Anh sẽ ngủ và anh sẽ nằm trong ánh sáng của đôi mắt say mê anh

Lách qua anh, có lẽ thế nhưng anh ấy sẽ không rời bỏ cái nhìn của tôi trong một tích tắc nào cả
Trên mỗi con đường, mỗi ngày, tôi không màng đến bản thân
Tôi cần anh nhiều hơn, hơn nữa
Vì âm nhạc của anh là điều duy nhất có thể khiến tôi nhảy múa

Lách qua anh, có lẽ thế nhưng anh ấy sẽ không rời bỏ cái nhìn của tôi trong một tích tắc nào cả
Trên mỗi con đường, mỗi ngày, tôi không màng đến bản thân
Anh cần anh nhiều hơn, hơn nữa
Vì âm nhạc của anh là điều duy nhất có thể khiến tôi nhảy múa
Vì âm nhạc của anh
 

×
Quay lại
Top