[Lyrics] The Man I Love (Public Enemies Soundtrack) - Billie Holiday

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Someday he'll come along, The man I love
And he'll be big and strong, The man I love
And when he comes my way
I'll do my best to make him stay

He'll look at me and smile, I'll understand
Then in a little while, He'll take my hand
And though it seems absurd
I know we both won't say a word

Maybe I shall meet him Sunday,
Maybe Monday, maybe not
Still I'm sure to meet him one day
Maybe Tuesday will be my good news day

He'll build a little home, That's meant for two
From which I'll never roam, Who would, would you
And so all else above
I'm dreaming of the man I love
Một ngày nào đó anh ấy sẽ đi cùng tôi, người đàn ông tôi yêu
Anh ấy cao lớn và khỏe mạnh, người đàn ông tôi yêu
Và khi anh ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi
Tôi sẽ làm hết sức mình để anh ấy ở lại

Anh ấy nhìn tôi và nở nụ cười, tôi hiểu
Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ấy nắm lấy tay tôi
Và dù cho nó có vẻ vô lý
Tôi biết cả hai chúng tôi sẽ không nói một lời nào

Có lẽ tôi sẽ gặp anh ấy vào chủ nhật
Có thể là thứ hai, cũng có thể không
Nhưng tôi chắc là sẽ được gặp anh một ngày nào đó
Có lẽ thứ ba sẽ là ngày có tin tốt lành

Anh ấy sẽ xây một căn nhà nhỏ, dành cho cả hai chúng tôi
Từ lúc đó tôi không đi rong nữa, ai sẽ đi, bạn ư
Và mọi thứ đều ở trên cao
Tôi đang mơ về người đàn ông tôi yêu


 

×
Quay lại
Top