[Lyrics] The Kill (Bury Me) - 30 Seconds To Mars

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
What if I wanted to break
Laugh it all off in your face
What would you do?
What if I fell to the floor
Couldn't take all this anymore
What would you do, do, do?

Kill
Break me down
Marry me, bury me
I am finished with you

What if I wanted to fight
Beg for the rest of my life
What would you do?
You say you wanted more
What are you waiting for
I'm not running from you

Kill
Break me down
Marry me, bury me
I am finished with you
Look in my eyes
You're killing me, killing me
All I wanted was you

I tried to be someone else
But nothing seemed to change
I know now, this is who I really am inside
Falling from myself
Falling for a chance
I know now, this is who I really am

Kill
Break me down
Marry me, bury me
I am finished with you, you, you
Look in my eyes
You're killing me, killing me
All I wanted was you
Come, break me down
Break me down
Break me down

What if I wanted to break...?

Nếu tôi muốn bùng nổ (và)
Cười vào mặt em thì sao
Em sẽ làm gì?
Nếu tôi té ngã xuống sàn thì sao
Chẳng thể chịu đựng nữa
Em sẽ làm gì, làm gì?

Giết
Đập vỡ tôi đi
Cưới tôi, chôn tôi đi
Tôi xong chuyện với em rồi

Nếu tôi muốn đánh lộn thì sao
Cầu xin cho phần còn lại của cuộc đời mình
Em sẽ làm gì?
Em nói em muốn nhiều hơn nữa
Em đang chờ đợi điều gì
Tôi không chạy khỏi em đâu

Giết
Đập vỡ tôi đi
Cưới tôi, chôn tôi đi
Tôi xong chuyện với em rồi
Nhìn vào mắt tôi
Em đang giết tôi, giết chết tôi đây nè
Tất cả những gì tôi cần là em

Tôi cố thành một người khác
Nhưng chẳng có gì có vẻ thay đổi
Giờ thì tôi biết đây là con người thật trong tôi
Rời khỏi con người tôi
Khát khao một cơ hội
Giờ thì tôi biết đây thật sự là con người của tôi

Giết
Đập vỡ tôi đi
Cưới tôi, chôn tôi đi
Tôi xong chuyện với em rồi
Nhìn vào mắt tôi
Em đang giết tôi, giết chết tôi đây nè
Tất cả những gì tôi cần là em
Đến, đập tan nát tôi đi
Đập nát tôi đi
Đập nát tôi đi

Nếu tôi muốn vỡ òa thì sao...?

 

×
Quay lại
Top