[Lyrics] Kill The Lights - Britney Spears

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Danja Intro [Radio News Break]
"Ladies and Gentlemen, we interrupt our program of Dance Music, to bring you a special bulletin from the intercontinental radio news. Our very own Pop Princess -now Queen of Pop, has a special announcement she will like to make.."

[Talking]
You're in...
I think I'm ready for my close up..
Yeah

[Verse 1]
You don't like me
I don't like you, It don't matter (Who?)
Only difference
You still listen, I don't have to (Who?)
In one ear and
Out the other, I don't need you (Who?)
Your words don't stick
I ain't perfect, but you ain't either (Who?)

If your feeling froggy leap (Oh)
I don't even lose no sleep (Oh)
Theres more to me than what you see (Oh)
You wouldn't like me when I'm angry..

[Chorus]
Mr. Photographer
I think I'm ready for my close-up (Tonight)
Make sure you catch me from my good side (Pick one!)
These other (HA) just wanna be me
Is that money in your pocket?
Or you happy to see me?

Kill the Lights!
(Take 'em out, turn 'em off, break 'em down)
Kill the Lights!
(Don't be scared, make a move, see me now?)
Kill the Lights!
(I've seen you, watching me, watching you)
Kill the Lights!
You can't handle the truth
What happened to you?

I KILL
(The Lights) Pure
(The Lights) Satis
(The Lights) Faction
I KILL
(The Lights) Lights
(The Lights) Camera
(The Lights) Action

I KILL
(The Lights) Pure
(The Lights) Satis
(The Lights) Faction
I KILL
(The Lights) Lights
(The Lights) Camera
(The Lights) Action

[Verse 2]
All the flashin', tryin' to cash-in
Hurts my eyes
All the poses, out of focus
I despise

Eff me over, your exposure
Not the best
You want me bad, I want you out
Release this stress..

[Chorus]
Mr. Photographer (Yeaaaaaah..)
I think I'm ready for my close-up (Tonight) (Yeaaaaaah..)
Make sure you catch me from my good side (Pick one!) (Yeaaaaaah..)
These other (HA) just wanna be me
Is that money in your pocket? (Yeah)
Or you happy to see me?

Kill the Lights!
(Take 'em out, turn 'em off, break 'em down)
Kill the Lights!
(Don't be scared, make a move, see me now?)
Kill the Lights!
(I've seen you, watching me, watching you)
Kill the Lights!
You can't handle the truth
What happened to you?

I KILL (Hey!)
(The Lights) Pure (Hey!)
(The Lights) Satis
(The Lights) Faction
I KILL (Hey!)
(The Lights) Lights (Hey!)
(The Lights) Camera
(The Lights) Action

I KILL (C'mon)
(The Lights) Pure (Hey!)
(The Lights) Satis
(The Lights) Faction
I KILL (Hey!)
(The Lights) Lights (Hey!)
(The Lights) Camera
(The Lights) Action

[Bridge]
You're the star now, welcome to the big league
They all want a pic, they all wanna see, see, see
What you're made of... what you're gonna do
Is life gonna get the best of you?

[Chorus]
Kill the Lights!
(Take 'em out, turn 'em off, break 'em down)
Kill the Lights!
(Don't be scared, make a move, see me now?)
Kill the Lights!
(I've seen you, watching me, watching you)
Kill the Lights!
You can't handle the truth
What happened to you?

II KILL (Hey!)
(The Lights) Pure (Hey!)
(The Lights) Satis
(The Lights) Faction
I KILL (Hey!)
(The Lights) Lights (Hey!)
(The Lights) Camera
(The Lights) Action

I KILL (C'mon)
(The Lights) Pure (Hey!)
(The Lights) Satis
(The Lights) Faction
I KILL (Hey!)
(The Lights) Lights (Hey!)
(The Lights) Camera
(The Lights) Action

[Ad-libs]
Yeaaaaaaah...
Yeaaaaaaah...
Yeaaaaaaah...
Yeaaah.

[Britney Laughs]
Phần giới thiệu của Danja [Bản tin đài phát thanh]
"Kính thưa quý vị, chúng tôi chen ngang chương trình Nhạc Nhảy để mang đến cho các bạn một bản tin đặc biệt từ tin tức phát thanh liên lục địa. Công chúa nhạc Pop của chúng ta – giờ đã trở thành Nữ hoàng nhạc Pop, có một lời phát biểu đặc biệt, cô ấy muốn nói…"

[Tiếng nói]
Cô đang được phát sóng...
Tôi nghĩ tôi sẵn sàng cho việc chụp hình gần…
Vâng

[Đoạn 1]
Các người không thích tôi
Tôi không thích các người, chẳng sao hết (ai?)
Chỉ có điều khác biệt
Các người vẫn cố lắng nghe, tôi không phải thế (ai?)
Vô lỗ tai này và
Ra lỗ tai kia, tôi chẳng cần các người (ai?)
Lời của các người chẳng có nghĩa gì
Tôi không hoàn hảo, nhưng các người cũng thế (ai?)

Nếu các người cảm thấy lóc chóc (Ôi)
Tôi thậm chí chẳng mất ngủ (Ồ)
Có nhiều điều có ý nghĩa với tôi hơn là những gì các người thấy (Ồ)
Các người sẽ không thích tôi khi tôi nổi giận…

[Điệp khúc]
Ông Săn Hình à,
Tôi nghĩ tôi sẵn sàng chụp hình gần (tối nay)
Hãy chắc là các người chụp phần đẹp của tôi (chụp một tấm đi!)
Những kẻ khác chỉ muốn được như tôi
Có phải là tiền trong túi các người?
Hay các người vui vẻ khi nhìn thấy tôi?

Dẹp ánh đèn hết đi!
(Mang đi chỗ khác, tắt hết, đập vỡ hết đi)
Dẹp ánh đèn hết đi!
(Đừng có sợ, tiến lên nào, giờ thấy tôi chưa?)
Dẹp ánh đèn hết đi!
(Tôi đã thấy các người theo dõi tôi, tôi nhìn các người)
Dẹp ánh đèn hết đi!
Các người không thể kiểm soát được sự thật
Điều gì đã xảy ra cho các người?

Tôi tiêu diệt
(Những ánh đèn) Trong lành
(Những ánh đèn) Thỏa
(Những ánh đèn) Mãn
Tôi tiêu diệt
(Những ánh đèn) Đèn
(Những ánh đèn) Máy quay
(Những ánh đèn) Diễn
[x2]

[Đoạn 2]
Tất cả những ánh đèn chớp nhóa, cố len vào
Làm tôi nhức mắt
Tất cả những tư thế chụp ảnh đều không rõ nét
Tôi khinh

Tha cho tôi đi, những sự phô bày của các người
Chẳng phải là cái tốt nhất
Các người muốn tôi tồi tệ, tôi muốn các người cút đi
Hãy giải thoát sự căng thẳng này…

[Điệp khúc]

[Đoạn phăng]
Giờ bạn đã là một ngôi sao, chào mừng đến với liên minh vĩ đại
Tất cả họ đều muốn một bức ảnh, họ đều muốn thấy, thấy, thấy
Bạn như thế nào… bạn sẽ làm gì
Cuộc đời có chiến thắng bạn không?

[Điệp khúc]

[Đoạn cương]
Ư ư ư ừ ừ...
Ư ư ư ừ ừ...
Ư ư ư ừ ừ...


[Tiếng cười của Britney]

 

×
Quay lại
Top