[Lyrics] The Fame - Lady Gaga

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Fame
Lady Gaga

I can't help myself
I'm addicted to a life of material
It's some kind of joke
I'm obsessively opposed to the typical

All we care about is
Runway models, cadillacs and liquor bottles
Give me something, i wanna be
Retro glamour, hollywood, yes we live for the

Fame, doin' it for the fame
'cause we wanna live the life
Of the rich and famous
Fame, doin' it for the fame
'cause we gotta taste for champagne
And endless fortune

Fame, fame baby
The fame, fame
We live for the fame, fame baby
The fame, fame
Isn't it a shame, shame baby
A shame, shame
In it for the fame, fame baby
The fame, fame

I can see myself in the movies
With my picture in the city lights
Photograph my mind
And hatever else you'd like to shoot
You decide

All we care about is
Pornographic girls on film and body plastic
Give me something
I wanna see television and hot blondes in odd positions

Fame, doin' it for the fame
'cause we wanna live the life
Of the rich and famous
Fame, doin' it for the fame
'cause we gotta taste for champagne
And endless fortune

Fame, fame baby
The fame, fame
We live for the fame, fame baby
The fame, fame
Isn't it a shame, shame baby
A shame, shame
In it for the fame, fame baby
The fame, fame

Don't ask me how or why
But i'm gonna make it happen this time
My teenage dream tonight
Yeah i'm gonna make it happen this time

Fame, doin' it for the fame
'cause we wanna live the life
Of the rich and famous

Fame, doin' it for the fame
'cause we wanna live the life
Of the rich and famous
Fame, doin' it for the fame
'cause we gotta taste for champagne
And endless fortune

Fame, doin' it for the fame
'cause we wanna live the life
Of the rich and famous
Fame, doin' it for the fame
'cause we gotta taste for champagne
And endless fortune
Danh vọng

Tôi không thể nhịn nổi chính mình
Tôi đam mê một cuộc sống vật chất
Thật là khôi hài
Tôi luôn ám ảnh mình không phải là một người thường

Tất cả những gì chúng ta quan tâm là
Những người mẫu, cadillac và những chai rượu
Hãy đưa cho tôi một vài thứ, tôi muốn
Vầng hoà quang đằng sau, là Hollywood đấy, vâng tôi muốn sống trong…

Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn sống một cuộc sống
Trong giàu sang và nổi tiếng
Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn nếm champagne
Và sự giàu có vô tận

Danh vọng, danh vọng, cưng à
Danh vọng, danh vọng đấy
Chúng ta sống trong danh vọng, danh vọng, cưng à
Danh vọng, danh vọng đấy
Thật là một sự hổ thẹn, đáng hổ thẹn đấy cưng à
Một sự hổ thẹn, tủi nhục
Khi làm tất cả vì danh vọng, danh vọng cưng à
Danh vọng, danh vọng đấy

Tôi có thể xem chính mình trong những bộ phim
Với những tấm hình của mình trên những ngọn đèn thành phố sáng loáng
Soi mói đầu óc tôi
Và bất cứ thứ gì đáng ghét khác bạn thích chụp
Bạn quyết định đi

Tất cả những gì chúng ta quan tâm là
Những cô gái khiêu dâm trên phim và cơ thể làm bằng chất dẻo
Hãy đưa cho tôi một vài thứ gì đó
Tôi muốn lên TV và nóng bỏng với bộ tóc vàng hoe trong tư thế kỳ quặc

Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn sống một cuộc sống
Trong giàu sang và nổi tiếng
Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn nếm champagne
Và sự giàu có vô tận

Danh vọng, danh vọng, cưng à
Danh vọng, danh vọng đấy
Chúng ta sống trong danh vọng, danh vọng, cưng à
Danh vọng, danh vọng đấy
Thật là một sự hổ thẹn, đáng hổ thẹn đấy cưng à
Một sự hổ thẹn, tủi nhục
Khi làm tất cả vì danh vọng, danh vọng cưng à
Danh vọng, danh vọng đấy

Đừng hỏi tôi thế nào hay là tại sao
Nhưng tôi sẽ làm cho khoảnh khắc này xảy ra
Giấc mộng của một cô gái trẻ trung đêm nay
Vâng tôi sẽ làm cho khoảnh khắc này xảy ra

Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn sống một cuộc sống
Trong giàu sang và nổi tiếng

Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn sống một cuộc sống
Trong giàu sang và nổi tiếng
Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn nếm champagne
Và sự giàu có vô tận

Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn sống một cuộc sống
Trong giàu sang và nổi tiếng
Danh vọng, làm tất cả vì danh vọng
Vì chúng ta muốn nếm champagne
Và sự giàu có vô tận

 
×
Top Bottom