[Lyrics] Eternal Flame - Freedom Call

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Eternal Flame

On the road to victory
Is it real or fantasy
I hear the call of fame
It's for all the world to see
When I go down in history

A flame for our freedom
Enlightens the sky
The sign of the rings never dies

The eternal flame
Come to the hall of fame
The eternal flame
Strong as the call of fame
The eternal flame

A flame for our freedom
Enlightens the sky
The sign of the rings never dies

[chorus]

Flame of destiny, sign of liberty
Forever, forever - shine
Forever, forever - shine
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

Trên con đường dẫn đến chiến thắng
Nó có thực hay chỉ là ảo tưởng
Ta nghe thấy tiếng gọi của danh vọng
Nó là thứ cả thế gian đều chiêm ngưỡng
Khi ta đi vào lịch sử

Ngọn lửa tự do của chúng ta
Soi sáng khung trời
Dấu hiệu của những rung động mãi không tàn phai

Ngọn lửa vĩnh hằng
Đến lâu đài danh vọng
Ngọn lửa vĩnh hằng
Mạnh mẽ như tiếng gọi của thanh danh
Ngọn lửa vĩnh hằng

Ngọn lửa tự do của chúng ta
Soi sáng khung trời
Dấu hiệu của những rung động mãi không tàn phai

Ngọn lửa định mệnh, dấu hiệu của tự do
Mãi mãi, mãi mãi tỏa sáng
Mãi mãi, mãi mãi tỏa sáng

 

×
Quay lại
Top